" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

ABY DOSTĄPIĆ
ODKUPIENIA, NAJPIERW
MUSIMY DOWIEDZIEĆ
SIĘ O NASZYCH
GRZECHACH< Ewangelia według św. Marka 7:8-9 >
“Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować.”

< Ewangelia według św. Marka 7:20-23 >
“Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.”


Na początku chciałbym sprecyzować czym jest grzech. Są grzechy zdefiniowane przez Boga i są grzechy zdefiniowane przez człowieka. Po grecku grzech oznacza “zboczenie, ominięcie znaku”. Oznacza to popełnienie błędu. Grzechem jest nie zastosowanie się do zasad Boga. Najpierw przyjrzyjmy się czym jest grzech zdefiniowany przez człowieka.


Czym jest grzech?
Grzech jest nie zastosowaniem
się do zasad Boga.

Oceniamy grzech w zależności od naszego sumienia. Innymi słowy, dany uczynek jest oceniany w zależności od czyjegoś pochodzenia, serca i sumienia. Nawet jeśli nie stanowi złamania przykazań Bożych.

Jest to oceniane przez każdego osobno. Dlatego każdy przypadek jest rozpatrywany w zależności od norm danej osoby. I dlatego Bóg dał nam 613 artykułów, które mają nam służyć jako normy.

Rysunek poniżej ilustruje grzechy ludzkie.


prawo cywilne
ludzkie sumienie
prawo boskie
moralność, normy społeczne

Dlatego nie powinniśmy ustalać tych norm na podstawie naszego sumienia.

Grzech zdefiniowany w naszym sumieniu nie jest grzechem zdefiniowanym przez Boga. Dlatego nie powinniśmy słuchać naszych sumień, powinniśmy raczej polegać na prawach boskich.

Każdy z nas wie czym jest grzech. Niektórzy myślą, że są to ich słabe strony, dla innych jest to wypaczony charakter.

W Korei, na przykład, ludzie uważają za swój obowiązek sadzenie trawy na grobach rodziców, regularne jej przycinanie i dbanie o groby aż do śmierci. Podam też inny przykład: pewne prymitywne plemię na Nowej Gwinei oddaje szacunek zmarłym w zupełnie inny sposób. Wspólnie spożywają ciało zmarłego. (Nie jestem pewien czy gotują je przed jedzeniem.) Ma to uchronić ciało przed insektami. Przykłady te ilustrują fakt, że ludzkie wyobrażenia grzechu mogą się bardzo różnić. Biblia mówi nam, że grzechem jest nie stosowanie się do rozkazów Boga. “Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować” (Ewangelia według św. Marka 7:8-9). Bóg nie dba o to jak wyglądamy na zewnątrz. On zagląda głęboko w nasze serca.POSIADANIE WŁASNYCH KRYTERIÓW JEST GRZECHEM PRZED BOGIEM.

Co jest najcięższym
grzechem?
Lekceważenie słów Boga.

Pozwól mi wyjaśnić, czym jest grzech przed Bogiem. Jest to zaniedbanie stosowania się do Jego woli. Bóg powiedział, że grzechem jest żyć jak Faryzeusze, którzy odrzucili Boże przykazania i przykładali większą wagę do tradycyjnych nauk. Jezus uważał ich za hipokrytów, obłudników.

“W którego Boga wierzysz? Czy naprawdę czcisz Mnie i szanujesz? Chwalisz się Moim imieniem, ale czy naprawdę masz dla Mnie szacunek?” Ludzie zazwyczaj patrzą tylko na powierzchnię, a lekceważą Jego Słowo. A to jest grzech przed Nim. Najcięższym grzechem jest lekceważenie Jego Słowa. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? To jest najpoważniejszy z grzechów.

Nasze słabości są jedynie drobnymi wykroczeniami. Błędy i pomyłki, które popełniamy wynikają z naszych niedoskonałości, ale nie są one głównymi grzechami, lecz tylko wykroczeniami. Bóg odróżnia grzech od drobnych wykroczeń i wad. Ci, którzy lekceważą Jego słowa są grzesznikami, nawet jeśli są bez wad. Są oni wielkimi grzesznikami przed Bogiem. Właśnie dlatego Jezus upomniał Faryzeuszy.

W Pięcioksięgu od Genesis do Deuteronomium jest wiele przykazań co mamy robić, a czego nie. Są to słowa Boga, Jego przykazania. Możemy nie akceptować ich w całości, albo możemy nie być w stanie ich wszystkich przestrzegać, ale powinniśmy uznać je za Jego przykazania. On dał je nam na samym początku i powinniśmy zaakceptawać je takimi jakie są.

“Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” (Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1) Potem powiedział “Niech stanie się światłość. I stała się światłość.” (Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:3) On stworzył wszystko. I On ustanowił Prawo.

“A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.” (Ewangelia według św. Jana 1:14) W jaki więc sposób Bóg nam się ukazuje? Ukazuje nam się przez przykazania. Bóg jest słowem i objawia nam się w przykazaniach. Bóg jest Duchem. A jak nazywa się Biblię? Nazywa się ją “Słowem Bożym.”

Powiedziane jest, że “Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” Jest 613 artykułów Jego Prawa. Rób to, a nie rób tego, szanuj rodziców, itp.

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej powiedziane jest, że kobiety muszą robić to i to, a mężczyźni tak i tak, są też rady co robić, gdy zwierzę domowe wpadnie do rowu. Jest tam 613 artykułów tego rodzaju.

Ponieważ nie są to słowa wypowiedziane przez człowieka, musimy je wielokrotnie przemyśleć. Powinniśmy być posłuszni Bogu i nawet jeśli nie jesteśmy w stanie przestrzegać wszystkich Jego przykazań, powinniśmy przynajmniej wszystkie je uznać.

Czy jest choć jedno słowo Boga, które nie jest słuszne? Faryzeusze odrzucili Jego przykazania i ludzkie tradycje wynieśli ponad Jego przykazania. Przywiązywali większą wagę do słów starszych niż do słów Boga. Tak było, kiedy Jezus przyszedł na świat. Jezus nie mógł przeboleć, kiedy ludzie nie respektowali słów Boga.

Bóg dał nam 613 artykułów prawa, by nauczyć nas, że On jest Prawdą, On jest naszym Bogiem, by wskazać czym są nasze grzechy i żeby objawić nam Swoją Świętość. I dlatego my wszyscy jesteśmy grzesznikami przed Nim. Powinniśmy wierzyć w Jezusa zesłanego przez Boga, który nas kocha i powinniśmy żyć pełni wiary.

Ci, którzy odrzucają Jego Słowo, ci, którzy nie wierzą, są grzesznikami. Ci, którzy nie są w stanie postępować w zgodzie z Jego słowem też uważani są za grzeszników. Najcięższym grzechem jest odrzucenie Jego słowa. Tych, którzy tak postępują czeka piekło. Nie wierzyć to znaczy być grzesznikiem.PRZYCZYNA, DLA KTÓREJ BÓG DAŁ NAM PRAWO

Co jest przyczyną, dla której Bóg dał nam Prawo? Abyśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i wrócili w Jego ramiona. Dał nam 613 artykułów Prawa po to, byśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i zostali odkupieni za sprawą Jezusa. To jest powodem, dla którego Bóg dał nam Prawo.


Dlaczego Bóg dał nam Prawo?
Żebyśmy zdali sobie sprawę z naszych
grzechów i kary za grzechy.

Powiedziane jest w Liście św. Pawła do Rzymian 3:20, że ?“przez zakon jest poznanie grzechu.” Wiemy więc, że Prawo zostało nam dane nie po to, by nas zmusić do życia w zgodzie z nim.

Wobec tego, co daje nam znajomość Prawa? Daje nam wiedzę, iż jesteśmy zbyt słabi, aby go przestrzegać w całości i że jesteśmy grzesznikami przed Jego obliczem. A co nam daje znajomość 613 artykułów Prawa? Pomaga nam uświadomić sobie, że jesteśmy niezdolni do życia zgodnie z Prawem i zrozumieć własne słabości. Zdajemy sobie sprawę, że my, stworzeni przez Niego, jesteśmy bezsilni. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami przed Nim i, zgodnie z Jego Prawem, wszyscy powinniśmy skończyć w piekle.

Co zrobić, gdy zdamy sobie sprawę z własnych grzechów i bezsilności? Czy powinniśmy próbować dążyć do doskonałości? Nie. Wtedy winniśmy przyznać, że jesteśmy grzesznikami, wierzyć w Jezusa, dostąpić odkupienia przez wodę i Ducha oraz dziękować Mu.

Powodem, dla którego On dał nam Prawo jest to, abyśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów i kary za grzechy, abyśmy wiedzieli, że nie możemy uniknąć piekła, jeśli jesteśmy bez Jezusa. Jeśli wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, będziemy odkupieni. On dał nam Prawo po to, by nas uratować.

On podarował nam Prawo, byśmy pojęli jak wielkimi jesteśmy grzesznikami oraz, aby uratować nasze dusze od grzechu. Dał nam Prawo i zesłał Jezusa, by nas ocalił. Zesłał swego własnego Syna, aby poprzez chrzest przejął nasze grzechy. Mamy więc szansę na ratunek, jeśli uwierzymy w Niego.

Musimy w pełni zrozumieć bezmiar naszych grzechów i wierzyć w Jezusa po to, by uwolnić się od grzechu, zostać Jego dziećmi i wrócić do Jego łaski.

Powinniśmy rozumieć Jego Słowo. On jest początkiem wszystkiego. Powinniśmy zacząć od Jego Słowa i zrozumieć prawdę odkupienia przy pomocy Jego słowa. Powinniśmy myśleć i sądzić wedle Jego słowa. To jest słuszna i prawdziwa wiara.CO JEST W SERCU CZŁOWIEKA?

Wiara powinna zaczynać się od Jego Słów. Winniśmy wierzyć w Boga przez Jego Słowa. Jeśli tego nie uczynimy, wstąpimy na drogę fałszu. To będzie zła wiara.

Gdyby uczeni w Piśmie i Faryzeusze, kiedy zobaczyli uczniów Jezusa jedzących chleb brudnymi rękami, spojrzeli na nich przez pryzmat Słowa Boga, wtedy nie mogliby ich potępić. Słowo uczy nas, że nic z zewnątrz nie jest w stanie skalać człowieka, ponieważ idzie do żołądka, a nie do serca, i jest wydalane.

Tak jak jest napisane w Ewangelii św. Marka 7:20-23 “Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.” On powiedział, że ludzie są grzesznikami, ponieważ urodzili się pełni grzechu.

Czy rozumiesz, co to znaczy? Wszyscy jesteśmy potomkami Adama. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć prawdy, ponieważ nie akceptujemy i nie wierzymy we wszystkie Jego Słowa. Co jest w sercu człowieka?

Spójrzmy na Ewangelię św. Marka 7:21-22. “Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota.” Wszystko to pochodzi z serca człowieka oraz kala i jego i innych.

Tak jak zostało napisane w Psalmach, “Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?” (Psalm 8:4-5).

Dlaczego On nas odwiedza? Odwiedza nas, ponieważ nas kocha. Stworzył nas, kocha nas i żałuje nas, grzeszników. Zmazuje nasze grzechy i czyni nas swoimi dziećmi. “Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa” (Psalm 8:2). Tak śpiewał król Dawid, kiedy uświadomił sobie, że Bóg stanie się wybawicielem grzeszników.

W Nowym Testamencie apostoł Paweł powiedział to samo. To jest niebywałe, że my, stworzeni przez Boga, możemy zostać Jego dziećmi. Dzieje się tak wyłącznie dzięki Jego współczuciu dla nas. Taka jest miłość Boga.

Próba przestrzegania Jego Prawa jest dla Niego wyzwaniem, gdyż jest to zamysł ludzki, wynikający z niewiedzy. Życie poza Jego miłością przy równoczesnym wysiłku, aby przestrzegać Prawa, przy modlitwie, nie jest rzeczą właściwą. Bóg chce, byśmy uprzytomnili sobie, że jesteśmy grzesznikami i byśmy uwierzyli w odkupienie w wodzie i krwi (Duchu).

Jego słowa zostały zapisane w Ewangelii św. Marka 7:20-23 “Mówił bowiem: To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.”

Jezus powiedział, że to co wychodzi z człowieka (czyli grzechy), kala człowieka. Pożywienie, które Bóg nam daje, nie może nas skalać. Wszystkie stworzenia są czyste. Więc tylko to co wydostaje się z człowieka, może go skalać. Wszyscy jesteśmy potomkami Adama. Więc jacy przychodzimy na świat? Rodzimy się z 12 rodzajami grzechu.

Czy możemy żyć bez grzechu? Będziemy grzeszyć, bo narodziliśmy się z grzechem. Czy możemy powstrzymać się od grzechu, jeśli znamy Prawo? Czy możemy zaspokoić wszystkie wymogi przykazań? Nie.

Im więcej się staramy, tym jest nam trudniej. Powinniśmy zdać sobie sprawę ze swoich ograniczeń i przestać się starać. Wtedy, pełni pokory, możemy przyjąć chrzest i krew Jezusa, które nas zbawią.


Co powinniśmy czynić przed Bogiem?
Powinniśmy przyznać się do grzechów
i prosić o zbawienie.

Wszystkie artykuły Prawa, a jest ich 613, są właściwe i sprawiedliwe. Lecz ludzie są grzesznikami od momentu poczęcia w łonie matki. Kiedy uprzytomnimy sobie, że Prawo Boga jest sprawiedliwe, ale że jesteśmy grzesznikami od urodzenia, grzesznikami, którzy sami z siebie nigdy nie mają szans zostania sprawiedliwymi, wtedy uświadomimy sobie, że potrzebujemy współczucia Boga oraz zbawienia poprzez odkupienie Jezusa w wodzie, krwi i Duchu. Kiedy zdamy sobie sprawę z własnych ograniczeń, z tego, że nie możemy stać się sprawiedliwymi bez pomocy, że pójdziemy do piekła za nasze grzechy, wtedy uznamy, że możemy polegać tylko na odkupieniu Jezusa.

Możemy dostąpić zbawienia. Powinniśmy wiedzieć, że nie możemy zostać sami z siebie ani dobrymi ani sprawiedliwymi przed obliczem Boga. Dlatego musimy przyznać przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami, których przeznaczeniem jest piekło i, że możemy się jedynie modlić o Jego współczucie, “Boże! Proszę zbaw mnie od grzechu i miej miłosierdzie nade mną.”

Zazwyczaj traktujemy modlitwę Dawida tak, jakby to sam Bóg napisał. “Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim.”

Dawid wiedział, że był wielkim grzesznikiem, który zasłużył na piekło, lecz przyznał się do tego przed Bogiem. “Jeśli nazwiesz mnie grzesznikiem, jestem grzesznikiem, jeśli nazwiesz mnie sprawiedliwym, jestem sprawiedliwym, jeśli mnie zbawisz, będę zbawiony, a jeśli wyślesz mnie do piekła, skończę w piekle.”

To jest właściwa wiara. W taki sposób możemy zostać zbawieni. Tak powinniśmy postępować, jeśli chcemy uwierzyć w odkupienie Jezusa.POWINNIŚMY DOKŁADNIE WIEDZIEĆ JAKIE SĄ NASZE GRZECHY.

Wszyscy jesteśmy potomkami Adama i dlatego wszyscy mamy żądzę w sercu. Ale cóż Bóg nam mówi? Mówi nam, abyśmy nie popełniali cudzołóstwa. Mamy morderstwo w sercu. I co Bóg nam mówi? Mówi nam, żeby nie zabijać. Wszyscy czasami czujemy złość do rodziców, a On nam mówi, żeby ich szanować. Powinniśmy uświadomić sobie, że wszystkie Jego Słowa są właściwe i dobre oraz, że wszyscy mamy grzech w naszych sercach.

Czy mam rację, czy też nie? Więc co mamy czynić przed obliczem Bogiem? Musimy przyznać się, jak wielkimi jesteśmy grzesznikami. Nie możemy myśleć, że byliśmy sprawiedliwymi wczoraj, ponieważ popełniliśmy dobre uczynki, a dziś jesteśmy grzesznikami, ponieważ popełniliśmy zbrodnie. Jesteśmy urodzonymi grzesznikami. Czegokolwiek byśmy nie uczynili, i tak pozostaniemy grzesznikami. I właśnie dlatego powinniśmy znaleźć odkupienie w chrzcie Jezusie.

Nie jesteśmy grzesznikami z powodu naszych uczynków: cudzołóstwa, morderstwa, kradzieży... Jesteśmy grzesznikami, ponieważ przyszliśmy tacy na świat. Urodziliśmy się z dwunastoma grzechami. Jesteśmy grzesznikami w oczach Boga i dlatego nigdy nie możemy stać się dobrymi tylko i wyłącznie dzięki naszym wysiłkom. Możemy tylko udawać, że jesteśmy dobrymi ludźmi.

Przychodzimy na świat z sercami pełnymi grzechu czyli morderstw, kradzieży... Więc jak możemy stać się sprawiedliwymi, jeśli ciągle popełniamy te przestępstwa? Nigdy nie możemy stać się sprawiedliwymi przed Bogiem tylko za sprawą naszych poczynań. Jeśli twierdzimy, że jesteśmy sprawiedliwymi, to jest to hipokryzja. Jezus nazywał uczonych w Piśmie i Faryzeuszy “hipokrytami.” Ludzie są urodzonymi grzesznikami. Grzeszą przed Bogiem przez całe swoje życie.

Każdy, kto twierdzi, że nigdy nikogo nie zranił, ani że nigdy niczego nie ukradł, nawet igły, kłamie. Wszyscy oni kłamią, ponieważ ludzie są grzesznikami od urodzenia. Są kłamcami, grzesznikami i hipokrytami. Tak widzi to Bóg.

Urodziłeś się grzesznikiem. Nawet jeśli nie zgrzeszyłeś, znajdziesz się w piekle. Nawet jeśli przestrzegasz Prawa i większości przykazań, to i tak jesteś grzesznikiem, którego przeznaczeniem jest piekło.

Więc, co powinniśmy robić w obliczu takiego przeznaczenia? Powinniśmy prosić o Jego współczucie i polegać na Nim po to, by dostąpić zbawienia. Jeśli On nas nie zbawi, nie mamy wyjścia - nasze miejsce jest w piekle. Takie jest nasze przeznaczenie.

Ci, którzy akceptują Jego słowa, przyznają, że są grzesznikami. Wiedzą również, że są sprawiedliwymi. Tym samym wiedzą, że lekceważenie, odtrącanie Jego słowa jest grzechem. Ci, którzy przyjmują Jego słowo są sprawiedliwymi, mimo że kiedyś byli grzesznikami. Mogą narodzić się na nowo przez Jego słowo i otrzymują Jego łaskę. Tacy otrzymują najwięcej błogosławieństwa.CI, KTÓRZY PRÓBUJĄ OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE PRZEZ SWOJE UCZYNKI NADAL POZOSTAJĄ GRZESZNIKAMI.

Czy są tacy, którzy pozostaną grzesznikami,
nawet jeśli uwierzą w Jezusa?
Tak. Ci, którzy próbują dostąpić odkupienia
poprzez swoje uczynki.

Spójrzmy na List św. Pawła do Galacjan 3:10 i 11: “Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć nie będzie.”

Napisane zostało, że każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego zgodnie z księgą zostanie przeklęty. Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale usiłują znaleźć usprawiedliwienie w swojej pracy zostaną przeklęci. Gdzie więc znajdą się ci, którzy próbują usprawiedliwić się swoją pracą? Zostaną oni przeklęci przez Boga.

Dlaczego Bóg dał nam Prawo? Dał nam Prawo, abyśmy zdali sobie sprawę ze swoich grzechów (List św. Pawła do Rzymian 3: 20). Po to, abyśmy uprzytomnili sobie, że jesteśmy skończonymi grzesznikami i że naszym przeznaczeniem jest piekło.

I właśnie dlatego, powinieneś uwierzyć w chrzest Jezusa, Syna Bożego oraz narodzić się ponownie z wody i Ducha. Wtedy zostaniesz zbawiony od grzechu, zostaniesz sprawiedliwym, dostąpisz życia wiecznego w niebie. Miejcie wiarę w sercach waszych.NAJBARDZIEJ BUTNY GRZECH ŚWIATA

Co jest najbardziej butnym
grzechem świata?
Usiłowanie życia zgodnie
z Prawem.

Nie liczy się nic innego jak tylko wiara w Boga. Jesteśmy błogosławieni wiarą w Jego błogosławieństwo. On zdecydował, że uratuje tych, którzy uwierzą w Jego Słowa.

Ale dzisiaj wśród wierzących jest wielu takich, którzy usiłują żyć w zgodzie z Jego Prawem. Większość chrześcijan tak postępuje. Jak to jest możliwe, że próbują oni żyć zgodnie z Prawem?

WMusimy zdać sobie sprawę, jak niemądre jest usiłowanie życia zgodnie z Jego Prawem. Im bardziej staramy się, tym jest to trudniejsze. On powiedział, że “Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.” Musimy odrzucić butę, byśmy mogli dostąpić zbawienia.ABY DOSTĄPIĆ ZBAWIENIA, MUSIMY ODRZUCIĆ NASZE WARTOŚCI

Co musimy robić, aby
dostąpić zbawienia?
Musimy odrzucić nasze
wartości i kryteria.

W jaki sposób ludzie mogą dostąpić zbawienia? Fakt, że jesteśmy grzesznikami powinien nam w tym dopomóc. Jest wielu takich, którzy nie zostali odkupieni, ponieważ nie odrzucili swoich niewłaściwych przekonań, wierzeń i wysiłków.

Bóg mówi, że ci, którzy kurczowo trzymają się Prawa, są przeklęci. Ci, którzy wierzą, że mogą stać się sprawiedliwymi poprzez wiarę w Jezusa i postępowanie zgodnie z Prawem, są przeklęci. Oni wierzą w Boga, ale wciąż myślą, że przestrzeganie Prawa zapewni im życie wieczne.

Drogi przyjacielu! Czy możemy zostać sprawiedliwymi za życia? Możemy stać się sprawiedliwymi i być odkupionymi tylko wówczas, gdy uwierzymy w słowa Jezusa. Tylko jeśli uwierzymy w chrzest Jezusa, Jego krew oraz w to, że Jezus jest Bogiem, doznamy odkupienia.

I dlatego Bóg przygotował prawa wiary, przygotował to dla nas, jako sposób na zbawienie. Odkupienie z wody i Ducha nie leży w naszych uczynkach, lecz jest wiarą w słowo Boże. A Bóg dostarczył nam tej wiary. Tak Bóg to zaplanawał i tak to wykonał.

Dlaczego ci, którzy wierzą w Jezusa nie dostąpią odkupienia? Ponieważ nie zaakceptowali słów odkupienia z wody i Ducha. Ale my, którzy jesteśmy niedoskonali, doznamy odkupienia poprzez naszą wiarę w słowo Boże.

Kiedy dwóch ludzi pracuje przy kamieniu młyńskim, jeden z nich dostąpi odkupienia, zbawienia, a drugi nie. Ten drugi wciąż musi starać się. Ten, który jeszcze pracuje jest tym, który nie doznał odkupienia i wciąż musi starać się o nie. Dlaczego jeden z nich zostaje z tyłu?

Ponieważ jeden słuchał i uwierzył w słowo Boże. Drugi, który ciężko pracuje nad przestrzeganiem Prawa, skończy w piekle. Próbował czołgać się do Boga, ale Bóg strząsnął go z siebie jak natrętnego robaka, który usiłuje wspiąć się na nogę. Jeśli ktoś usiłuje przypełznąć do Boga poprzez przestrzeganie Prawa, z pewnością zostanie strącony do piekła.

Dlatego powinniśmy osiągnąć odkupienie poprzez wiarę w wodę i Ducha.

“Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć nie będzie” (List św. Pawła do Galacjan 3: 10-11, List do Rzymian 1:17).

Brak wiary w słowo Boże jest grzechem przed Bogiem. Grzechem jest też odrzucenie słów Boga z powodu własnych wartości. My, ludzie, nie możemy żyć zgodnie z Prawem, bo narodziliśmy się grzesznikami. I grzeszymy przez całe życie. Grzeszymi trochę tu, trochę tam, grzeszymi dokądkolwiek pójdziemy. Musimy sobie uprzytomnić, że jesteśmy tylko powłoką cielesną i zawsze będziemy grzeszyć.

Chcesz wiedzieć więcej o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ponownych narodzinach z wody i Ducha. Narodzić się ponownie / Teraz możesz ją zamówić
To be born again

Człowiek jest wielką kupą gnoju. Jeśli będziemy to roznosić, to wszystko zaśmiecimy. Tacy właśnie jesteśmy. Roznosimy grzech wszędzie, gdzie się pojawiamy. Czy możesz to sobie wyobrazić?

Czy nadal będziesz udawał świętego? Jeśli widzisz to wszystko jasno i wyraźnie, możesz zaprzestać próżnych prób zostania świętym, a uwierzyć w wodę i krew Jezusa.

Musimy porzucić upór i przyznać, że jesteśmy grzesznikami przed obliczem Boga. Potem musimy wrócić do Jego słowa i odnaleźć Jego zbawienie z wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.