" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

WIECZNE ODKUPIENIE


< Ewangelia według św. Jana 8:1-12 >
“A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego; i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku. I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozosał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.”Jak wiele grzechów udało się
Jezusowi wymazać?
Wszystkie grzechy świata.

Jezus podarował nam wieczne odkupienie. Nikt nie może dostąpić odkupienia, jeśli nie uwierzy w Jezusa jako swego Zbawiciela. To właśnie On odkupił nas wszystkich. Jeśli któryś z grzeszników zadręcza się z powodu grzechu, dzieje się tak, ponieważ dany grzesznik nie rozumie, że poprzez swój Chrzest Jezus oczyścił go z grzechu.

Wszyscy powinniśmy znać tajemnicę zbawienia i wierzyć w nią. Jezus poprzez swój chrzest wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Został też osądzony za nasze grzechy i umarł za nas na krzyżu.

Powinieneś wierzyć w zbawienie z wody i Ducha, wieczne odkupienie wszystkich grzechów. Powinieneś wierzyć w Jego wielką miłość, która sprawia, że będziesz sprawiedliwym. Uwierz w to wszystko, co On zrobił dla naszego zbawienia w Jordanie i na krzyżu.

Jezus wie też o naszych ukrytych grzechach. Niektórzy ludzie mają mylne pojęcie o grzechu. Myślą, że nie dostaną odkupienia za niektóre grzechy. Jezus odkupił wszystkie grzechy, każdy z nich.

Nie ma na tym świecie żadnego grzechu, który On zostawił bez odkupienia. Nie ma grzeszników, ponieważ Jezus odkupił wszystkie grzechy świata. Czy znasz ewangelię poprzez którą dostajemy odkupienie za wszystkie grzechy, nawet za te, które popełnimy w przyszłości? Uwierz w to, a zostaniesz zbawiony. I powrócisz do łaski Boga.KOBIETA, KTÓRĄ PRZYŁAPANO NA CUDZOŁÓSTWIE

Kto popełnia cudzołóstwo?
Wszyscy.

W Ewangelii św. Jana 8 jest opowieść o kobiecie, którą przyłapano na cudzołóstwie. Została ona zbawiona przez Jezusa. Chcielibyśmy podzielić się łaską, którą ona otrzymała. Nie będzie przesadą twierdzenie, że wszyscy popełniają cudzołóstwo. Każda dusza popełnia cudzołóstwo.

Wydaje nam się, że nie popełniamy grzechu cudzołóstwa, tylko dlatego, że robimy to tak często, że wydaje nam się to normalne. Dlaczego? Nasze życie pełne jest cudzołóstwa.

Patrzę na kobietę i zastanawiam się, czy jest wśród nas choć jeden, kto nie popełnił cudzołóstwa. Nie ma takiego. Każdy jest jak przyłapana kobieta z przypowieści. Wszyscy z nas. Jedynie udajemy, że nie popełniamy tego grzechu.

Czy sądzisz, że jestem w błędzie? Nie jestem. Rozejrzyj się dokładnie wokół siebie. Każdy chodzący po powierzchni ziemi popełnił ten grzech. Popełniają to gapiąc się na kobiety idące ulicą, albo w myślach, zawsze i wszędzie.

Nie zdają sobie sprawy z tego, że tak czynią. Wielu z nich nie wie, że wielokrotnie popełnili i będą popełniać cudzołóstwo aż do dnia śmierci. Nie tylko ci, których na tym przyłapano, ale wszyscy z nas, nawet ci, których nie przyłapano. Wielu z nas popełnia to w myślach, inni tak czynią. Czyż nie jest to nieodłączna część naszego życia?

Czy jesteś rozgniewamy? Ale taka jest prawda. Ukrywamy to, bo nas to krępuje. Myślę, że ludzie współcześni popełniają cudzołóstwo przez cały czas, ale nie zdają sobie z tego sprawy.

Ludzie popełniają cudzołóstwo również w duszy. My, stworzeni oprzez Boga, żyjemy na tym świecie i nie zdajemy sobie sprawy, że popełniamy cudzołóstwo w naszych duszach. Wyznawanie innych Bogów także jest duchowym cudzołóstwem, ponieważ Pan jest naszym jedynym mężem.

Kobieta przyłapana na cudzołóstwie była człowiekiem, takim jak my wszyscy, a otrzymała łaskę Boga tak jak my, którzy zostaliśmy odkupieni. Ale obłudni Faryzeusze postawili ją pośrodku i wytykali ją palcami, tak jakby byli sędziami. Już mieli ją ukamieniować. Chcieli ją wyśmiać i sądzić, jakby sami byli czyści, jakby sami nigdy nie popełnili cudzołóstwa.

Chrześcijanie, ci którzy wiedzą, że są pełni grzechu, nie sądzą innych przed Bogiem. Oni wiedzą, że sami też popełnili ten grzech, otrzymali łaskę Boga, który odkupił nas wszystkich. Jedynie ci, którzy wiedzą, że są grzesznikami, którzy popełnili cudzołóstwo mogą przed Bogiem dostąpić odkupienia.KTO OTRZYMUJE ŁASKĘ BOGA?

Kto otrzymuje łaskę Boga?
Ci, którzy nie są tego warci.

Czy ci, którzy nie popełniają grzechu cudzołóstwa i starają się żyć czysto dostąpią Jego łaski czy też ci, którzy popełniają ten grzech dostąpią Jego łaski? Ci, którzy popełniają grzech dostąpią nieograniczonej łaski odkupienia. Ci, którzy nie mogą sobie samym pomóc, którzy są słabi i bezsilni, otrzymają Jego łaskę. Właśnie ci zostaną obdarzeni łaską odkupienia.

Ci, którzy uważają się za ludzi bez grzechu nie dostąpią odkupienia. Jak więc mogą dostąpić łaski odkupienia, jeśli nie mają grzechów, które można im odpuścić?

Uczeni w piśmie i Faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie przed oblicze Jezusa, postawili ją pośrodku i zapytali Jezusa “Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Ty zaś co mówisz?” Dlaczego przyprowadzili kobietę przed Jego oblicze i dlaczego chcieli Go sprawdzić?

Oni sami wielokrotnie popełnili cudzołóstwo, ale chcieli ją osądzić, zabić, a winą za jej śmierć chcieli obarczyć Jezusa.

Jezus wiedział jakie są ich zamiary, wiedział też wszystko o kobiecie. Więc powiedział “Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.” Wtedy uczeni w piśmie i Faryzeusze, poczynając od najstarszego, zaczęli kolejno wychodzić. Został tylko Jezus i kobieta.

Ci, którzy wyszli to byli uczeni w piśmie i Faryzeusze czyli przywódcy religijni. Mieli oni sądzić kobietę, ale sami też nie byli bez grzechu.

Jezus ogłosił swą miłość całemu światu. Dał ludziom pożywienie, zmarłych przywrócił do życia, dał życie synowi pewnej wdowy, wskrzesił łazarza, uzdrawiał trędowatych i czynił cuda dla biednych. Wziął też wszystkie grzechy wszystkich grzeszników na swoje barki i ofiarował im zbawienie.

Jezus kocha nas. Jest wszechmogący. Może uczynić wszystko, a i tak uczeni w piśmie i Faryzeusze uważali Go za wroga. Dlatego przyprowadzili grzeszną kobietę przed Jego oblicze, aby go sprawdzić.

Zapytali “Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz?” Sądzili, że Jezus opowie się za śmiercią przez ukamieniowanie. Dlaczego? Jeśli mielibyśmy karać zgodnie z prawem Boga, wszyscy cudzołożnicy zostaliby ukamieniowani, wszyscy bez wyjątku.

Wszyscy cudzołożnicy zostaliby ukamieniowani i przeznaczeniem wszystkich byłoby piekło. Jednakże Jezus nie powiedział, żeby ją ukamieniować, lecz zamiast tego powiedział “Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.”


Dlaczego Bóg dał nam 613
artykułów Prawa?
Byśmy zdali sobie sprawę,
że jesteśmy grzesznikami.

Prawo wywołuje w nas gniew i oburzenie. Bóg jest Święty i takie jest Jego Prawo. Święte Prawo jest wyrażone w 613 artykułach. Bóg dał nam te 613 artykułów po to, byśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy niedoskonali. Uczy nas, że musimy szukać łaski, aby dostąpić odkupienia. Jeśli nie wiedzielibyśmy o tym, a jedynie myśleli o tym, co zostało zapisane w Prawie, to czekałoby nas ukamieniowanie, tak jak kobietę z przypowieści.

Uczeni w piśmie i Faryzeusze, którzy nie znali prawdy o Prawie, myśleli, że mogą ukamieniawać kobietę i nas prawdopodobnie też. Któż może rzucić kamieniem w bezsilną kobietę? Nawet jeśli została przyłapana, nikt nie ma prawa rzucić w nią kamieniem.

Jeśli i kobieta i każdy z nas byłby sądzony zgodnie z Prawem, to i kobieta i my dostalibyśmy straszny wyrok. Ale Jezus zbawił nas, grzeszników, od grzechu i od takiego wyroku. Biorąc pod uwagę ogrom naszych grzechów, jeślibyśmy wszyscy byli sądzeni według dosłownej litery Prawa, chyba nikt z nas nie pozostałby żywy. Każdy z nas już teraz smażyłby się w piekle.

Ale uczeni w piśmie i Faryzeusze traktowali Prawo dosłownie. Gdyby Prawo było egzekwowane dosłownie, zabiłoby wszystkich nas, czyli i grzeszników i sędziów. Prawo zostało dane ludziom, by zrozumieli swoje grzechy, ale ludzie cierpieli, ponieważ nie zrozumieli i nie mogli zastosować się do tego, co zostało zapisane w Prawie.

Dzisiejsi Faryzeusze, tak jak Faryzeusze z Biblii, znają tylko dosłowną wersję Prawa. Powinni oni zrozumieć łaskę, sprawiedliwość i prawdę Boga. Po to, by dostąpić zbawienia, muszą poznać ewangelię odkupienia.

Faryzeusze zapytali, mocno dzierżąc w rękach kamienie “Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz?” Liczyli, że Jezus złapie przynętę. Byli pewni, że nic nie powie.

Jeśli Jezus osądzałby wszystkich zgodnie z Prawem, to sam również zostałby ukamieniowany. Oni chcieli ukamieniować dwie osoby za jednym razem, kobietę i Jezusa. Jeśli Jezus powiedziałby, żeby nie zabijać kobiety, to Faryzeusze uznaliby, że Jezus łamie Prawo Boga i zostałby ukamieniowany za bluźnierstwo. Straszliwa historia!

Ale Jezus zatrzymał się i napisał coś palcem na ziemi, a oni wciąż dopytywali się “Co mówisz? Co tam piszesz na ziemi? Odpowiedz na pytanie. Co mówisz?” Wskazywali Jezusa palcami i zadawali pytania.

Jezus wstał i powiedział im, że niech ten, który jest bez grzechu rzuci w nią pierwszy kamieniem. Potem znowu przysiadł i znowu zaczął coś pisać na ziemi. Ci, którzy usłyszeli Jego słowa, poczuli wyrzuty sumienia i zaczęli wychodzić jeden po drugim, poczynając od najstarszego. I Jezus został sam z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie.TEN, KTO JEST BEZ GRZECHU, NIECH PIERWSZY RZUCI KAMIENIEM

Gdzie grzechy są zapisane?
Na tablicach serc naszych
i w Księdze Uczynków.

Jezus powiedział im “Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem.” i cały czas pisał na ziemi. Wtedy grupka starszych zaczęła odchodzić. Starsi, którzy popełnili więcej grzechów odeszli pierwsi. Młodsi również odeszli. Wyobraźmy sobie, że Jezus stoi razem z nami wokół kobiety. Jeśli wtedy Jezus powie, żeby ten bez winy pierwszy rzucił kamieniem, to co wtedy zrobisz?

Co Jezus pisał na ziemi? Bóg, nasz Stworzyciel, zapisuje nasze grzechy w dwóch miejscach.

Najpierw zapisuje nasze grzechy na tablicach naszych serc.

“Grzech Judy jest zapisany rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym wyryty na tablicy ich serca i na narożnikach ich ołtarzy” (Księga Jeremiasza 17:1).

Bóg mówi do nas przez Judę, który jest naszym przedstawicielem. Grzechy ludzi są wyryte rylcem żelaznym, ostrzem diamentowym. Są zapisane na tablicach naszych serc. Jezus ukląkł i napisał, że ludzie są grzesznikami.

Jezus wie, że grzeszymy i to On zapisuje nasze grzechy na tablicach. Zapisuje wszystkie nasze uczynki, grzechy, pepełniane z powodu naszej słabości, bezsilności wobec Prawa. Jako że grzechy zapisane są w naszych sercach, gdy zajrzymy w serce, widzimy własną grzeszność. On zapisał grzechy w naszych sercach, sumieniach i dlatego wiemy, że przed Nim jesteśmy grzesznikami.

A Jezus przyklęknął po raz drugi, by napisać coś na ziemi. Pismo Święte mówi, że grzechy nasze są również zapisane w Księdze Uczynków (Objawienie św. Jana 20:12). Imię człowieka i jego grzechy są zapisane w Księdze Uczynków. Są też wyryte na tablicy jego serca. Wszystkie nasze grzechy są dwukrotnie zapisane: w Księdze Uczynków i na tablicach naszych serc.

Grzechy są wyryte na tablicach naszych serc, ludzi młodych i starych. I dlatego ludzie nie mają nic na swoją obronę, nie mają nic do powiedzenia, gdy stają przed Bogiem. Ci, którzy mieli zamiar ukamieniować kobietę, są bezradni przed obliczem Boga.


Kiedy zapisane w dwu miejscach
grzechy zostaną wymazane?
Kiedy w sercach zaakceptujemy odkupienie
w wodzie i krwi Jezusa.

Kiedy zostaniesz zbawiony, wszystkie twoje grzechy zapisane w Księdze Uczynków zostaną wymazane, a twoje imię zostanie zapisane w Księdze Żywota. Ci, których imiona są zapisane w Księdze Żywota, pójdą do nieba. Ich dobre uczynki i to co zdziałali dla chwały królestwa niebieskiego i dla sprawiedliwości, wszystko to będzie tam zanotowane. Zostaną przyjęci w niebie. Ci, których grzechy zostaną zmazane wejdą do wiecznego królestwa.

Grzechy każdego są zapisane w dwóch miejscach. Nikt więc nie może oszukać Boga. Nikt nie może w myśli, w sercu popełnić ani grzechu cudzołóstwa ani żadnego innego. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy jesteśmy niedoskonali.

Ci, którzy w sercu nie zaakceptowali odkupienia w Jezusie mogą jedynie zadręczać się. Nie mają pewności siebie. Boją się Boga. Boją się Boga i człowieka, ponieważ zgrzeszyli. Ale jak tylko uwierzą w ewangelię w wodzie i Duchu w sercach swoich, wszystkie grzechy zapisane na tablicach i w Księgach Uczynków zostaną wymazane do czysta. Grzechy ludzkie zostaną wymazane.

Księga Żywota znajduje się w niebie. Imiona tych, którzy wierzą w odkupienie z wody i Ducha są w niej zapisane. I oni wejdą do nieba. Pójdą do nieba nie dlatego, że grzeszyli na tym świecie, ale dlatego że ich grzechy zostały wymazane, ponieważ uwierzyli w odkupienie z wody i Ducha. To jest ‘zakon wiary’ (List św. Pawła do Rzymian 3:27).

Bracia chrześcijanie! Uczeni w piśmie i Faryzeusze byli takimi samymi grzesznikami jak kobieta, która popełniła cudzołóstwo.

W rzeczywistości popełnili więcej grzechów, ponieważ udawali i oszukiwali, że nie grzeszą. Przywódcy religijni byli złodziejami z przywilejami. Byli to złodzieje dusz, złodzieje życia. Ośmielali się uczyć innych pomimo, że sami nie byli jeszcze odkupieni.

Zgodnie z tym, co zostało napisane w Prawie nikt nie jest bez grzechu. Ale człowiek może stać się sprawiedliwym, nie z powodu swych win, lecz ponieważ dostąpił odkupienia win, a jego imię zostało zapisane w Księdze Żywota. Jednakże to czy czyjeś imię zostało zapisane w Księdze Żywota czy nie, jest najważniejsze. Człowiek musi zostać odkupiony, ponieważ ciągle popełnia grzechy.

To czy zostaniesz wpuszczony do nieba nie zależy tylko i wyłącznie od tego czy wierzysz. To czy otrzymasz łaskę Boga zależy od tego, czy zaakceptujesz zbawienie w Jezusie. Co stało się z przyłapaną kobietą? Stała tam z zamkniętymi oczami, ponieważ wiedziała, że ma umrzeć. Prawdopodobnie płakała ze strachu i żalu. W obliczu śmierci ludzie stają się szczerzy.

“O Boże! Powinnam umrzeć. Przyjmij moją duszę w Swoje ręce i miej litość nade mną. Bądź litościw mnie grzesznej.” Prosiła Boga o miłość odkupienia. “Boże! Jeśli mnie osądzisz będę osądzona, a jeśli powiesz, że jestem bez grzechu, wtedy moje grzechy zostaną wymazane. Zależy to od ciebie.” Ta kobieta prawdopodobnie mówiła w ten sposób. Decyzję pozostawiła Jezusowi.

“O Boże! Powinnam umrzeć. Przyjmij moją duszę w Swoje ręce i miej litość nade mną. Bądź litościw mnie grzesznej.” Prosiła Boga o miłość odkupienia. “Boże! Jeśli mnie osądzisz będę osądzona, a jeśli powiesz, że jestem bez grzechu, wtedy moje grzechy zostaną wymazane. Zależy to od ciebie.” Ta kobieta prawdopodobnie mówiła w ten sposób. Decyzję pozostawiła Jezusowi.

Kobieta, którą przyprowadzono przed oblicze Jezusa nie powiedziała “Uczyniłam źle, proszę wybacz mi grzech cudzołóstwa.” Ona powiedziała “Proszę zbaw mnie od grzechu. Jeśli odkupisz moje winy, zostanę zbawiona. Jeśli nie, pójdę do piekła. Potrzebuję Twojego odkupienia. Potrzebuję miłości Boga i potrzebuję, byś mnie żałował.” Zamknęła oczy i wyznała swoje grzechy.

A Jezus zapytał ją “Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?” a ona odpowiedziała “Nikt Panie!”

A Jezus powiedział do niej “I Ja cię nie potępiam.” Jezus nie potępił jej, ponieważ On już wcześniej przejął jej grzechy poprzez chrzest w Jordanie, więc ona była już odkupiona. Teraz Jezus, a nie kobieta, będzie sądzony za jej grzechy.ON POWIEDZIAŁ “I JA CIĘ NIE POTĘPIAM.”

Czy Jezus ją potępił?
Nie.

Kobieta otrzymała błogosławieństwo w Jezusie. Wszystkie jej grzechy zostały odkupione. Nasz Pan Jezus mówi nam, że odkupił nasze winy, że jesteśmy sprawiedliwymi.

Tak nam mówi Biblia. On umarł na krzyżu, by zapłacić za nasze winy, które przejął poprzez chrzest w Jordanie. Mówi nam wyraźnie, że odkupi tych, którzy wierzą w Jego odkupienie poprzez chrzest i sąd na krzyżu. Wszyscy potrzebujemy Słów Jezusa i musimy trzymać się Jego Słów. Wtedy będziemy pobłogosławieni odkupieniem.

“Boże! Jestem niczym. Nie mam talentu. Nie mam Ci nic do pokazania, oprócz grzechów. Ale wierzę, że Jezus jest Panem odkupienia. Zabrał moje grzechy w Jordanie i odpokutował za nie na krzyżu. Zabrał wszystkie moje grzechy poprzez chrzest i krew. Wierzę w Ciebie, Panie.”

Tak zostaniesz zbawiony. Jezus nie ‘potępia nas.’ Dał nam prawo do zostania Jego dziećmi. Prawo należy do tych, którzy wierzą w odkupienie z wody i Ducha. On zabiera wszystkie ich grzechy i nazywa ich sprawiedliwymi.

Drodzy przyjaciele! Kobieta została odkupiona. Kobieta przyłapana na cudzołóstwie została pobłogosławiona odkupieniem przed Jezusem. My też otrzymamy takie błogosławieństwo. Każdy, kto zna swoje grzechy i prosi Boga o litość, każdy, kto wierzy w odkupienie z wody i Ducha, otrzyma błogosławieństwo odkupienia w Bogu. Ci, którzy grzeszą, a nie zdają sobie z tego sprawy nie mogą otrzymać błogosławieństwa odkupienia.

Jezus przejął grzechy świata (Ewangelia według św. Jana 1:29). Każdy grzesznik, jeśli tylko uwierzy w Jezusa, może dostać odkupienie. Jezus powiedział kobiecie “I Ja cię nie potępiam.” Rzekł, że nie potępia jej, ponieważ wszystkie jej grzechy już są Jego. On przejął wszystkie nasze grzechy i zamiast nas będzie sądzony.MUSIMY DOSTAĆ ODKUPIENIE RÓWNIEŻ PRZED JEZUSEM

Co jest większe miłość Boga
czy sąd Boży?
Miłość Boga.

Podobnie jak Faryzeusze trzymający kamienie w rękach, dzisiejsi przywódcy religijni traktują Prawo bardzo dosłownie. Wierzą, że ponieważ Prawo mówi nam, by nie popełniać cudzołóstwa, grzesznicy, którzy je popełnią, zostaną ukamieniowani. Patrzą na kobiety i czują żądzę, a udają, że nie popełniają cudzołóstwa. Tacy nie mogą być ani zbawieni ani odkupieni. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli moralizatorami tego świata. Nie do nich Jezus powiedział “I Ja cię nie potępiam.” Oni nigdy tego by nie usłyszeli od niego.

Jedynie kobieta przyłapana na cudzołóstwie usłyszała te radosne słowa. Jeśli jesteś szczery przed Bogiem, możesz dostać takie samo błogosławieństwo. “Boże! Popełniałem cudzołóstwo całe życie. Wydaje mi się, że tego nie popełniam, tylko dlatego że robię to tak często. Grzeszę po kilka razy w ciągu dnia.”

Kiedy uznamy Prawo i fakt, że jesteśmy grzesznikami, którzy muszą umrzeć i stanąć przed Bogiem, musimy przyznać się do tego, jacy jesteśmy, mówiąc “Boże! Taki jestem. Proszę zbaw mnie.” Bóg dał nam błogosławieństwo odkupienia.

Miłość Jezusa z wody i Ducha znaczy więcej niż sąd. “I Ja cię nie potępiam.” On nas nie potępia i mówi “Zostałeś odkupiony.” Nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem miłosierdzia. On wyzwolił nas od grzechów tego świata.

Nasz Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym i Bogiem Miłości. Miłość z wody i Ducha jest większa od Jego wyroku.JEGO MIŁOŚĆ JEST WIĘKSZA NIŻ JEGO SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dlaczego odkupił nas wszystkich?
Ponieważ Jego miłość jest większa niż
Jego sprawiedliwość.

Jeśli Bóg by zastosował swój wyrok, by wypełnić sprawiedliwość, osądziłby wszystkich grzeszników i posłałby ich do piekła. Ale ponieważ miłość Jezusa, która zbawia nas od wyroku jest niezmierzona, Bóg zesłał swego jedynego syna Jezusa. Jezus przejął na siebie nasze grzechy i został osądzony zamiast nas wszystkich. Teraz każdy, kto wierzy w Jezusa jako Zbawiciela zostaje Jego dzieckiem i prawym człowiekiem. On nas odkupił, ponieważ Jego miłość jest większa niż Jego sprawiedliwość.

Musimy podziękować Bogu za to, że osądził nas tylko na podstawie Prawa. Tak jak Jezus powiedział uczonym w piśmie, Faryzeuszom i ich uczniom, Bóg chce miłosierdzia i wiary w Boga, a nie ofiar. Niektórzy codziennie zabijają krowę lub kozę, ofiarowują to Bogu i modlą się “Boże! Daruj mi winy.” Bóg nie chce naszych ofiar, woli raczej wiarę w odkupienie z wody i Ducha. Chce, żebyśmy zostali odkupieni. Chce dać nam swoją miłość i chce przyjąć naszą wiarę. Czy widzisz to wszystko? Jezus ofiarował nam zbawienie.

Jezus nienawidzi grzechu, ale pała gorącą miłością do ludzi, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. On zdecydował, jeszcze zanim czas się zaczął, że będziemy dziećmi Boga i wymazał wszystkie nasze grzechy poprzez swój chrzest i krew. Bóg stworzył nas, by nas odkupić w Jezusie i uczynić swoimi dziećmi. Taka jest Jego miłość do nas, Jego stworzeń.

Jeśli Bóg sądziłby nas zgodnie z Prawem, to my, grzesznicy musielibyśmy umrzeć. Ale, poprzez chrzest i sąd nad Swoim Synem, oczyścił nas z grzechu. Wierzysz? Poszukajmy potwierdzenia w Starym Testamencie.AARON KŁADZIE RĘCE NA KOŹLE OFIARNYM

Kto jako przedstawiciel
Izraela przekazuje grzechy tego ludu
na żywego kozła?
Arcykapłan

Wszystkie grzechy tego świata zostały odpokutowane przez wyświęcenie w Starym Testamencie i chrzest Nowego Testamentu. W Starym Testamencie ofiara za grzechy popełnione w ciągu jednego roku była odprawiana przez arcykapłana, który kładł dłonie na głowie nieskalanego kozła.

“I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię” (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:21).

Taka była ofiara w czasach Starego Testamentu. By dostać odkupienie od grzechów powszednich, należało złożyć ofiarę z nieskalanego kozła lub owcy w przybytku. Arcykapłan kładł ręce na głowie ofiary i jego grzechy przechodziły na ofiarę. Potem kapłan zabijał ofiarę, a krew wlewał w rogi znajdujące się na ołtarzu.

Rogi znajdowały się w czterech rogach ołtarza. Symbolizują one Księgi Uczynków opisane w Objawieniu św. Jana 20:12. Pozostałą krew rozpryskiwano po ziemi. Ziemia jest symbolem serca człowieka, bo człowiek jest z kurzu. W ten sposób ludzie pokutowali za grzechy.

Ale nie mogli składać ofiar codziennie. Więc Bóg pozwolił im odprawiać ofiarę raz na rok. Był to dziesiąty dzień siódmego miesiąca, Dzień Pojednania. W tym dniu przedstawiciele ludu Izraela i arcykapłan przynosili dwa kozły i kładli na nich ręce, by przekazać grzechy czyli by odprawić ofiarę za lud Izraela.

“I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię.”

Bóg wyznaczył Aarona, arcykapłana Izraela na przedstawiciela. Zamiast pojedynczych ludzi składających ofiary, arcykapłan jako przedstawiciel całego ludu, kładł ręce na głowie żywego kozła, by odpuścić grzechy popełnione w danym roku.

I opowie Bogu o wszystkich grzechach Izraela “Boże! Twoje dzieci Izraela popełniły wiele grzechów. Czciliśmy innych Bogów, złamaliśmy Twoje Prawo, wzywaliśmy Twego imienia nadaremno, stworzyliśmy innych Bogów i kochaliśmy ich bardziej niż Ciebie. Nie czciliśmy dnia Sabatu, nie czciliśmy rodziców naszych, popełniliśmy cudzołóstwo i kradzież... Oddawaliśmy się kłótniom i byliśmy zazdrośni.”

On wymieniał wszystkie nasze grzechy. “Boże! Nikt z nas ani lud Izraela ani ja nie byliśmy w stanie przestrzegać Prawa. By otrzymać odkupienie za grzechy, kładę ręce me na głowie tego kozła i przekazuję mu wszystkie grzechy.” I tak arcykapłan kładł ręce na ofiarze i przekazywał jej wszystkie grzechy. Uświęcenie lub położenie rąk oznacza ‘przekazanie’ (Trzecia Księga Mojżeszowa 1:1-4, 16:20-21).


Jak odbywano ofiarę w czasach
Starego Testamentu?
Poprzez położenie rąk na głowie
ofiary za grzechy.

Bóg ustanowił obrządek odprawiania ofiary za grzechy po to, by można było pozbyć się grzechów i otrzymać odkupienie. Wyraźnie zaznaczył, że ofiara za grzechy ma być nieskalana i że ofiara ma umrzeć zamiast człowieka.

W Dzień Pojednania zabijano ofiarę, a jej krew brano do miejsca najświętszego i po siedem razy rozpryskiwano po miejscu świętym. W ten sposób dziesiątego dnia siódmego miesiąca ludzie Izraela pokutowali za grzechy całego roku.

Arcykapłan wchodził samotnie do miejsca najświętszego, by złożyć ofiarę, ale ludzie zgromadzeni na zewnątrz czekali aż złote dzwoneczki na rękawach arcykapłana zadzwonią siedem razy. Oznaczało to, że krew została rozpryskana. Wtedy lud cieszył się, że grzechy zostały odkupione. Dźwięk złotych dzwoneczków był radosną ewangelią.

To nie prawda, że Jezus kocha tylko niektórych i jedynie ich odkupi. Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy za jednym razem. Chciał nas pozbawić grzechu za jednym razem. Nasze grzechy nie mogły być odkupione codziennie. On je odkupił raz na zawsze.

W Starym Testamencie odkupienie ofiarowano poprzez wyświęcenie i ofiarę za grzechy. Aaron położył swe ręce na głowie kozła żywego przed zgromadzonymi ludźmi i wymienił wszystkie grzechy, które popełnili danego roku. Przed wszystkimi zgromadzonymi przekazał grzechy na kozła. Gdzież więc są te grzechy ludzi? Zostały przekazane na kozła.

Potem ‘wyznaczony mąż’ miał wypędzić kozła. Kozła niosącego wszystkie grzechy Izraela wyprowadzono na pustynię, gdzie nie było ani wody ani trawy. Kozioł musiał błąkać się po pustyni pod palącym słońcem i zdechnąć. Kozioł umierał za grzechy Izraela.

Taka jest miłość Boga, miłość odkupienia. Tak pokutowano za grzechy danego roku w czasach Starego Testamentu. Ale my żyjemy w czasach Nowego Testamentu. Minęło już 2000 lat od kiedy Jezus przyszedł do nas. Przyszedł i wypełnił przepowiednię, którą sam wypowiedział w Starym Testamencie. Przyszedł i odkupił nasze grzechy.BY ODKUPIĆ NAS WSZYSTKICH

Co znaczy ‘Jezus’?
Zbawiciel, który zbawi swój
lud od grzechu.

Przeczytajmy ustęp z Ewangelii według św. Mateusza.

“I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego” (Ewangelia według św. Mateusza 1:20-21).

Nasz Ojciec w niebie pożyczył ciało Marii Dziewicy, by zesłać Swego Syna na ten świat, by zmyć grzechy człowieka. Posłał anioła do Marii, który jej powiedział “A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus.” Oznacza to, że Syn Marii zostanie Zbawicielem. Jezus Chrystus znaczy ten, który zbawi swój lud, innymi słowy Zbawiciel.

Jezus przejął nasze grzechy poprzez swój chrzest w Jordanie. Został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa. W Ewangelii według św. Mateusza 3:13-17 napisano

“Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Jezus poszedł do Jana Chrzciciela, by odkupić nas od grzechu.

Jezus wszedł do wody i pochylił głowę przed Janem. “Janie! Ochrzcij mnie teraz. Wypełnijmy sprawiedliwość. Jako że ja mam przejąć wszystkie grzechy świata od grzeszników. Dokonam tego przez chrzest. Ochrzcij mnie teraz. Pozwól, by tak się stało!”

Należało wypełnić sprawiedliwość. Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. I w tym momencie sprawiedliwość Boga została wypełniona. Nasze grzechy zostały odkupione.

Tak zabrał On nasze grzechy. Wszystkie grzechy przeszły na Jezusa. Czy rozumiesz?

Uwierz w odkupienie w Chrzcie Jezusa i Duchu, a zostaniesz odkupiony.


Jak sprawiedliwość została
wypełniona?
Poprzez Chrzest Jezusa.

Najpierw Bóg obiecał Izraelowi, że wszystkie grzechy człowieka zostaną zmyte poprzez położenie rąk na głowie ofiary za grzechy. Ale nie każdy mógł to zrobić. Bóg konsekrował Aarona na arcykapłana po to, by mógł składać ofiary za cały lud. I tak przekazywał grzechy ludzi na kozła raz na zawsze. To jest Jego Mądrość i Moc odkupienia. Bóg jest Mądry i Doskonały.

On posłał Swego Syna Jezusa, by zbawił nasz świat. Ofiara za grzechy była gotowa. Teraz brakowało tylko kogoś, kto jako przedstawiciel całej ludzkości mógłby położyć swe ręce na głowie Jezusa i przekazać Mu wszystkie grzechy świata. Tym przedstawicielem był Jan Chrzciciel. W Ewangelii według św. Mateusza 11:11 Bóg posyła przedstawiciela całej ludzkości przed Jezusa.

To był Jan Chrzciciel, ostatni arcykapłan. Tak jak czytamy w Ewangelii według św. Mateusza 11:11 “Nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on.” Jan jest reprezentantem ludzi. On posłał Jana jako przedstawiciela każdego stworzenia po to, by ochrzcił Jezusa i w ten sposób przekazał Mu wszystkie grzechy świata.

Jeśli sześć miliardów ludzi poszłoby do Jezusa i każdy z nich by położył ręce na Jego głowie po to, by przekazać grzechy. Co mogłoby się stać z Jego głową? Jeśli ponad sześć miliardów ludzi położyłoby swe ręce na głowie Jezusa nie byłby to miły widok. Niektórzy entuzjaści mogliby przycisnąć zbyt mocno i włosy Jezusa mogłyby wypaść. Bóg, w swojej mądrości wyznaczył Jana na naszego przedstawiciela i przekazał mu wszystkie grzechy świata raz na zawsze.

W Ewangelii według św. Mateusza 3:13-17 zapisano “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego.” Wtedy Jezus miał 30 lat. Został obrzezany 8 dni po urodzeniu. Nie ma wielu wzmianek o młodym Jezusie. Są wzmianki dopiero o trzydziestoletnim Jezusie.

Najpierw Stary Testament musiał zostać wypełniony, a dopiero potem Jezus mógł zostać arcykapłanem. W Piątej Księdze Mojżeszowej Bóg powiedział Mojżeszowi, że arcykapłan musi mieć przynajmniej 30 lat. Jezus jest niebiańskim arcykapłanem. Czy wierzysz w to?

W Nowym Testamencie w Ewangelii według św. Mateusza 3:13-15 zapisano, że “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?” Kto jest przedstawicielem ludzi? Jan Chrzciciel. Kto zatem jest przedstawicielem nieba? Jezus. Obaj przedstawiciele spotkali się. Kto jest wyżej? Oczywiście przedstawiciel nieba.

Tak więc Jan Chrzciciel, który był śmiały i ważył się zakrzyknąć do religijnych przywódców tamtych czasów “Węże! Plemię żmijowe!”, stał się bardzo skromny i potulny przed Jezusem “Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?”

Wobec tego Jezus powiedział “Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” Jezus przyszedł na świat, by wypełnić sprawiedliwość Boga, a sprawiedliwość została wypełniona, kiedy On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela.

“Tedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Takie rzeczy się działy, kiedy On otrzymywał chrzest. Wrota nieba otworzyły się, a On przejął wszystkie grzechy świata.

“A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają” (Ewangelia według św. Mateusza 11:12).

Wszyscy prorocy i prawo Boga przepowiedzieli, że “A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.” Każdy bez wyjątku, kto wierzy w Jego chrzest może wejść do królestwa niebieskiego.“I JA CIĘ NIE POTĘPIAM”

Dlaczego Jezus został osądzony na krzyżu?
Bo wziął na swe barki wszystkie grzechy.

Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i wziął na siebie wszystkie grzechy świata. A później powiedział kobiecie “I Ja cię nie potępiam.” Nie potępił kobiety, ponieważ w Jordanie wziął na siebie wszystkie grzechy świata i to On, a nie ona będzie za nie potępiony.

Jezus wymazał wszystkie grzechy świata. Widzimy, że bał się bólu, który miano mu zadać na krzyżu, ponieważ ‘zapłatą za grzech jest śmierć.’ Trzy razy modlił się do Boga na Górze Oliwnej, by mógł otrzymać ten wyrok. Jezus był człowiekiem, miał ludzkie ciało, więc, naturalnie, obawiał się bólu. Jezus krwawił, ponieważ musiał wypełnić sprawiedliwość.

Tak jak w czasach Starego Testamentu krew ofiary za grzechy musiała zostać przelana, by zapłacić za grzechy, tak i On musiał poświęcić się na krzyżu. On już przejął wszystkie grzechy świata, a teraz musiał oddać życie za nasze odkupienie. On wiedział, że będzie sądzony przez Bogiem.

Jezus nie miał grzechu w swym sercu. Ale poprzez chrzest przejął na siebie grzechy świata. Bóg musiał osądzić własnego Syna. I w ten sposób po pierwsze, sprawiedliwość Boga została wypełniona, a po drugie, obdarzył nas Jego miłością, byśmy zostali zbawieni. Dlatego musiał być osądzony na krzyżu.

“Ani cię nie potępiam, ani cię nie sądzę.” Wszystkie grzechy, zamierzone i niezamierzone, znane i nieznane, będą sądzone przez Boga.

Bóg nie osądza nas, lecz Jezusa, który przejął nasze grzechypoprzez chrzest. Bóg nie chciał sądzić grzeszników, ponieważ jest pełen miłości i miłosierdzia. Chrzest i krew przelana na krzyżu to miłość odkupienia. “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,ale miał żywot wieczny” (Ewangelia według św. Jana 3:16).

Możemy poznać Jego miłość. Jezus nie potępił kobiety przyłapanej na cudzołóstwie.

Kobieta ta wiedziała, że jest grzeszna, bo przyłapano ją na gorącym uczynku. Nie tylko miała grzech w sercu, ale również w ciele. Zgrzeszyła nie tylko myślą, ale i uczynkiem. Nie mogła zaprzeczyć. Ale ponieważ wierzyła, że Jezus przejął jej grzechy, została zbawiona. Jeśli wierzymy w zbawienie w Jezusie, zostaniemy zbawieni. Uwierz! Dla własnego dobra.


Kto otrzyma największe
błogosławieństwo?
Ten, kto jest bez grzechu.

Wszyscy grzeszą. Wszyscy popełniają cudzołóstwo. Ale nie ludzie są sądzeni za grzechy. Wszyscy grzeszymy, ale ci, którzy wierzą w odkupienie w Jezusie Chrystusie nie mają grzechu w sercach swych. Ten jest najszczęliwszy, kto wierzy w zbawienie. Ten, który jest sprawiedliwy w Jezusie, ten, który jest bez grzechu jest tym, który otrzyma największe błogosławieństwo.

Bóg mówi nam o szczęściu w Liście św. Pawła do Rzymian 4:7 “Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte.” Grzeszymy do dnia śmierci. Jesteśmy niedoskonali i nie mamy szacunku dla Boga. Nawet gdy znamy Jego Prawo, nadal popełniamy grzechy. Jesteśmy bardzo słabi.

Ale Bóg ofiarował nam chrzest i krew Swego Jedynego Syna. I mówi nam, tobie i mnie, że jesteśmy sprawiedliwymi przed Nim. Mówi nam, że jesteśmy Jego dziećmi.

Ewangelia wody i Ducha jest ewangelią odkupienia. Czy wierzysz w to? Tych, którzy wierzą nazywa sprawiedliwymi, odkupionymi i swoimi dziećmi. Kto jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Ci, którzy uwierzyli. Czy uwierzyłeś?

Czy Jezus wziął na siebie winę za twoje grzechy? Tak. Poprzez chrzest wziął na siebie winę za wszystkie twoje grzechy. Uwierz, a zostaniesz odkupiony. Przeczytajmy Ewangelię według św. Jana 1:29.JAKBY WYMIECIONE SZCZOTKĄ

Ile grzechów Jezus wziął na siebie?
Wszystkie grzechy świata.

“Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (Ewangelia według św. Jana 1: 29).

“Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” W Jordanie Jan Chrzciciel przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi. Następnego dnia przekonał się, że Jezus był Barankiem Bożym i że to On wziął na siebie wszystkie grzechy świata. Wziął na swe barki wszystkie grzechy świata.

Wszystkie grzechy świata to są wszystkie grzechy popełnione przez cały rodzaj ludzki na całym świecie od momentu stworzenia aż do końca świata. Około 2000 lat temu Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy świata i nas odkupił. Jako Baranek Boży wziął na siebie wszystkie grzechy świata i został za nie osądzony. Zamiast nas.

Każdy grzech popełniony przez nas przeszedł na Jezusa. I On został Barankiem Bożym, który gładzi wszystkie grzechy świata.

Jezus przyszedł na ten świat jako pokorny człowiek i jako ten, który zbawi wszystkich grzeszników świata. Popełniamy grzechy, ponieważ jesteśmy słabi, okrutni, nieświadomi, frywolni i niedoskonali. Wszystkie grzechy świata zostały zmiecione z powierzchni ziemi i złożone na głowę Jezusa wraz z Jego Chrztem w Jordanie. I On zakończył wszystko poprzez swą świerć na krzyżu. Został pogrzebany i po trzech dniach powstał ze zmarłych.

Jako Zbawiciel wszystkich grzeszników, jako Zwycięzca, jako Sędzia, siedzi teraz po prawicy Boga. Nie musi odkupiać nas po raz kolejny. Musimy uwierzyć, a zostaniemy zbawieni. Życie wieczne czeka na tych, którzy wierzą, a zniszczenie tych, którzy nie wierzą. Nie ma innego wyboru.

Jezus zbawił was wszystkich. Jesteście najszczęśliwsi. Wszystkie grzechy, które popełnicie w przyszłości, będą wynikały ze słabości. On zabrał je wszystkie.

Czyż jest jakiś jeszcze grzech, który został w sercu twoim? Nie ma.

Czy Jezus wziął na siebie je wszystkie? Tak.

Wszyscy ludzie są tacy sami. Nikt nie jest świętszy niż inni. Jednakże ludzie uważają, że nie są grzesznikami, ponieważ są obłudni. Ale w gruncie rzeczy są grzesznikami. Świat jest wylęgarnią grzeszników.

Kobiety chcą wyglądać ładnie, więc malują usta, pudrują twarze, kręcą włosy, modnie się ubierają, noszą wysokie obcasy. Mężczyźni chodzą do fryzjera, zakładają czyste koszule, modne krawaty, nabłyszczają buty.

Z zewnątrz wyglądają jak księżniczki i książęta, ale w środku są brudni i obrzydliwi.

Czy pieniądze dają im szczęście? Czy są szczęśliwi, bo są zdrowi? Nie. Tylko odkupienie jest w stanie uczynić ludzi w pełni szczęśliwymi. Z zewnątrz ludzie wyglądają na szczęśliwych, ale w środku, w sercu mają grzech, są nieszczęśliwi. Człowiek żyje w ciągłym strachu przed sądem.

Człowiek odkupiony jest śmiały jak lew. Nie ma grzechu w jego sercu. “Dziękuję Ci Panie! Zbawiłeś takiego grzesznika jak ja, wymazałeś moje grzechy. Wiem, że nie jestem wartościowym człowiekiem, ale sławię cię, boś mnie zbawił. Na zawsze odkupiłeś moje grzechy. Sławmy Pana!”

Człowiek odkupiony jest prawdziwym człowiekiem. Człowiek pobłogosławiony łaską Jego odkupienia jest prawdziwie szczęśliwym człowiekiem.

Jezus jako ‘Baranek Boży, który gładzi grzechy świata’ wziął na siebie wszystkie grzechy świata. Jesteśmy bez grzechu. Na krzyżu On wypełnił nasze zbawienie. Wszystkie nasze grzechy, twoje i moje, włączone są w ‘grzechy świata.’ I dlatego wszyscy zostaniemy zbawieni.MOCĄ WOLI BOGA

Czy dzięki przyjęciu Jezusa Chrystusa
możemy pozbyć się grzechów?
Tak

Drodzy przyjaciele! Kobieta przyłapana na cudzołóstwie uwierzyła w słowa Jezusa i została zbawiona. W Biblii zapisano jej historię, ponieważ otrzymała odkupienie. Ale obłudni uczeni w Piśmie i Faryzeusze uciekają od Jezusa.

Jeśli uwierzysz w Jezusa, czeka cię niebo, jeśli zaś nie, piekło. Jeśli uwierzysz w Jego uczynki, wszystko stanie się niebem, ale jeśli nie uwierzysz, stanie się piekłem. Odkupienie nie jest rezulatatem działań ludzi, zawdzięczamy je zbawieniu w Jezusie

Przeczytajmy co zapisane jest w Liście do Hebrajczyków 10.

“Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestanoby ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Toteż, przychodząc na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi: Nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów, i całopaleń, i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu; Potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie; Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (List do Hebrajczyków 10: 1-10).

“Mocą Bożej woli” Jezus oddał swe życie, by zgładzić nasze grzechy raz na zawsze i był za nie osądzony, a potem wskrzeszony.

I dlatego zostaliśmy uświęceni. Wyrażenie ‘jesteśmy uświęceni’ ma formę czasu przeszłego. Znaczy to, że odkupienie zostało dokonane. Zostałeś uświęcony.

“A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni” (List do Hebrajczyków 10:11-14).

Zostałeś uświęcony na zawsze. Jeśli jutro zgrzeszysz, czy znów staniesz się grzesznikiem? Czyż Jezus nie zgładził wszystkich grzechów? Zgładził wszystkie grzechy. Również grzechy przyszłości.

Chcesz wiedzieć więcej o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ponownych narodzinach z wody i Ducha.
To be born again

“Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: Takie jest zaś przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzechy” (List do Hebrajczyków 10:15-18).

Wyrażenie ‘ich odpuszczenie’ oznacza, że On odpokutował za wszystkie grzechy świata. Jezus jest naszym Zbawicielem. Moim i twoim. Zostaliśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa. Odkupienie w Jezusie jest największą łaską, największym prezentem danym nam przez Boga. Ty i ja, którym dane było odkupienie wszystkich grzechów, jesteśmy obdarzeni największym błogosławieństwem.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.