" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

CHRZEST JEZUSA JEST
DLA GRZESZNIKÓW
OBRAZEM ZBAWIENIA< Pierwszy List św. Piotra 3:20-22 >

“Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowi i zwierzchności, i moce.”W jaki sposób możemy stać
się sprawiedliwymi?
Poprzez łaskę Boga.

Jeszcze zanim przyszliśmy na świat, Bóg nas bardzo dobrze znał. Wiedział, że będziemy grzesznikami, więc zbawił nas wszystkich przez chrzest, który zgładził wszystkie grzechy świata. Zbawił wszystkich wierzących i uczynił ich swoimi dziećmi.

Wszystko jest rezultatem łaski Bożej. Zapisano w Psalmach ‘Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz?’ Odkupieni, którzy są wolni od grzechu otrzymują specjalną miłość Boga. Są Jego dziećmi.

Czymżesz byliśmy my, wierzący jedynie w wodę i Ducha, zanim staliśmy się dziećmi Bożymi, zanim staliśmy się sprawiedliwymi, zanim zostaliśmy zbawieni i otrzymaliśmy prawo nazywania Go Ojcem? Byliśmy grzesznikami, nędznymi grzesznikami, którzy przychodzili na świat i żyli przez 60-70 lat, a zdrowi nawet 70-80 lat.

Przed oczyszczeniem z wszelkiego grzechu, zanim uwierzyliśmy w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, nie byliśmy sprawiedliwymi. Byliśmy niesprawiedliwymi, którzy zasługiwali na zniszczenie.

Apostoł Paweł powiedział, że dzięki Jego łasce, stał się tym kim jest. Dzięki Jego łasce, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Dziękujmy Mu za łaskę. Stworzyciel zstąpił z nieba na ziemię i zbawił nas, uczyniwszy dziećmi swoimi. Dziękujmy Mu za łaskę Zbawienia z wody i Ducha.

Dlaczego pozwala nam stać się Jego dziećmi, sprawiedliwymi? Czy dlatego, że miło na nas patrzeć? Albo ponieważ jesteśmy tak cenni? Ponieważ jesteśmy tacy dobrzy? Pomyślmy nad tym i podziękujmy temu, komu powinniśmy.

Bóg stworzył nas po to, byśmy stali się Jego dziećmi i zamieszkali razem z Nim w królestwie niebieskim. Uczynił nas swoim ludem, byśmy mogli wiecznie żyć z Nim. Nie ma innego powodu, dla którego Bóg pobłogosławił nas życiem wiecznym. To nieprawda, że uczynił nas swoimi dziećmi, ponieważ jesteśmy ładniejsi, więcej warci, żyjemy lepiej niż inne Jego stworzenia. Jedynym powodem jest miłość do nas.

“Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia” (Pierwszy List św. Piotra 3:21). “Tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę” (Pierwszy List św. Piotra 3:20).

Niewielu, może jeden na jedno miasto, albo dwu na jedną rodzinę, otrzymali zbawienie. Czy jestśmy lepsi od innych? Nie. Wcale nie jesteśmy specjalni, a zostaliśmy zbawieni przez wiarę w wodę i Ducha.

Nasze zbawienie jest cudem nad cudami. Jest to podarunek i łaska Boga, którego możemy nazywać Ojcem, Panem. Nie możemy zaprzeczać. Czy moglibyśmy nazwać Go Ojcem lub Panem, jeśli bylibyśmy grzesznikami?

Kiedy zastanawiamy się nad zbawieniem, zdajemy sobie sprawę z miłości Boga. Czyż nie powinniśmy wiecznie Mu dziękować? Mogliśmy narodzić się i umrzeć i nic po sobie nie zostawić. Mogliśmy pójść do piekła, gdyby nie Jego miłość, Jego błogosławieństwo. Wielokrotnie dziękujemy Bogu za błogosławieństwa i miłość, która uczyniła nas Jego dziećmi i sprawiła, że nabraliśmy jakiegoś znaczenia w Jego oczach.BEZCENNE ZBAWIENIE OFIAROWANE NAM POPRZEZ CHRZEST JEZUSA

Dlaczego za czasów Noego ludzie wyginęli?
Ponieważ nie wierzyli w wodę (chrzest Jezusa).

‘Jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia.’ W Pierwszym Liście św. Pawła zapisano, że jedynie osiem dusz uratowało się. Ile ludzi żyło w czasach Noego? Nie sposób dowiedzieć się, ale przypuśćmy, że milion. Jedynie osiem osób z rodziny Noego, spośród miliona innych, zostało uratowanych.

Dzisiaj proporcje byłyby podobne. Teraz mówi się, że na ziemi mieszka pięć miliardów ludzi. Ilu, spośród wierzących w Jezusa, zostało oczyszczonych z grzechu? Nawet w jednym mieście nie znajdzie się wielu.

Ilu mieszkańców dwustu pięćdziesięciotysięcznego miasta otrzymało odkupienie od grzechu? Może dwustu? Więc jaka jest proporcja? Jeden człowiek na mniej niż tysiąc otrzymał błogosławieństwo odkupienia..

Przypuszcza się, że w Korei jest około dwunastu milionów chrześcijan, włączając katolików. Ilu spośród nich narodziło się ponownie z wody i Ducha? Powinniśmy pamiętać, że jedynie ośmiu uratowało się w czasach Noego. Powinniśmy wiedzieć i wierzyć, że Jezus zmył grzechy tych, którzy wierzą w Jego chrzest, przez który zgładził grzechy świata.

Niewielu wierzy, że Jezus odkupił nas przez chrzest i krew przelaną na krzyżu. Spójrz na sławny obraz ‘Zmartwychwstanie Jezusa.’ Ilu zmartwychwstałych jest tam przedstawionych? Widać ich, schodzących z zamku Jerozolimy w stronę Jezusa, który stoi przed nimi z otwartymi ramionami. Ilu jest tam teologów?

Na świecie jest wielu teologów, ale niewielu zna i wierzy w chrzest odkupienia. Niektórzy mówią, że Jezus został ochrzczony, ponieważ był skromny, a inni mówią, że został ochrzczony, by stać się takim samym jak inni ludzie.

Ale w Biblii zapisano, że wszyscy apostołowie, w tym Piotr i Jan, złożyli świadectwo, że Jezus przejął nasze grzechy przez chrzest. My również w to wierzymy.

W Piśmie Świętym apostołowie złożyli świadectwo, że przez chrzest grzechy przekazano Jezusowi. To świadectwo jest tak niezwykłe, że możemy otrzymać odkupienie tylko poprzez wiarę w nie.NIE MA ŻADNYCH ‘MOŻE’ W CHRZCIE ODKUPIENIA.

Kto otrzyma nieograniczoną
miłość Boga?
Ten, kto wierzy w chrzest Jezusa
i Jego krew.

Sądzimy, że wystarczy wierzyć w Jezusa, by dostąpić odkupienia. Wszystkie wyznania głoszą, że zbawienie jest nierozerwalnie z Nim połączone. Wielu myśli, że chrzest Jezusa też tu należy i jest tylko jednym z elementów. Ale to nie jest prawda. Spośród tysięcy przeczytanych książek ani jedna nie opisuje związku odkupienia przez chrzest oraz krwi przelanej na krzyżu ze zbawieniem.

Jedynie ośmiu uratowało się w czasach Noego. Nie wiem, ilu uratowałoby się dzisiaj, ale prawdopodobnie niezbyt wielu. Ci, którzy zostaną zbawieni, to ci, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa. Bardzo często chodzę do kościołów, ale niewielu naucza ewangelii chrztu Jezusa, niewielu naucza prawdziwej ewangelii.

Jeśli nie wierzymy w odkupienie chrztu i krwi Jezusa, pozostaniemy grzesznikami. (Nawet regularne chodzenie do kościoła nie pomoże). Możemy regularnie chodzić do kościoła przez całe życie. Ale nie jesteśmy wolni od grzechu, jesteśmy grzesznikami.

Chodzimy do kościoła przez 50 lat, a pomimo to jesteśmy grzesznikami. To znaczy, że te minione 50 lat to fałsz. Lepiej jest wierzyć prawdziwie choćby przez jeden dzień. Wśród wyznawców Jezusa, jedynie wierzący w chrzest Jezusa i Jego krew zostaną wpuszczeni do królestwa niebieskiego.

Prawdziwa wiara to wiara w Syna Bożego, który zstąpił z nieba i został ochrzczony by zgładzić grzechy świata. Taka wiara zaprowadzi nas do królestwa niebieskiego. Trzeba wierzyć, że dla nas Jezus umarł na krzyżu, dla ciebie i dla mnie. Powinniśmy to wiedzieć, by móc Mu dziękować.

Czym jesteśmy? Jesteśmy dziećmi człowieka, którego On zbawił przez chrzest i śmierć. Czyż możemy okazać się niewdzięczni? Jezus przyjął chrzest w Jordanie w wieku 30 lat. Uczynił to dla naszego zbawienia. Poprzez to wziął na siebie winę za nasze grzechy i na krzyżu został osądzony.

Myśląc o tym, pokornie Mu dziękujemy. Musimy wiedzieć, że wszystko, co Jezus zrobił w tym świecie, było przeznaczone dla naszego zbawienia. Najpierw On przyszedł na ten świat. On przyjął chrzest, został ukrzyżowany, zmartwychwstał trzeciego dnia i teraz siedzi po prawicy Boga.

Boże odkupienie jest dla każdego z nas bez wyjątku. Zbawienie w Jezusie jest dla wszystkich. Sławmy Boga za Jego miłość i błogosławieństwa.

Znam pieśń, której słowa brzmią tak “♫To piękna historia. Spośród tylu ludzi na świecie, to ja otrzymałem Jego miłość i zbawienie. Jaka niezwykła jest Jego miłość! Jego miłość do mnie, Jego miłość do mnie. To piękna historia. Spośród tylu ludzi na świecie, to my zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy Jego dzićmi. Przyoblekliśmy się w Jego miłość. Miłość Boga, łaska Boga! Jaka niezwykła jest Jego miłość! Jego miłość do mnie. ♫”

Jezus przyszedł by nas zbawić i ofiarować nam odkupienie. Tobie i mnie. Ewangelia nie jest jakąś bajką, jest prawdą, która unosi nas do pięknego królestwa Boga. Wiara jest związkiem między Bogiem a tobą.

Zstąpił z nieba by nas zbawić. Otrzymał chrzest i został osądzony na krzyżu, by oczyścić nas z grzechu.

Błogosławieństwem jest prawo do nazywania Boga Ojcem. Tylko prawdziwi wierni mogą Go tak nazwać! Czyż to możliwe, że wierząc w Jezusa jako w Stworzyciela, zostaniemy oczyszczeni z grzechu? Jest to możliwe, dzięki Jego bezgranicznej miłości do nas. Zostaliśmy zbawieni dzięki Jego miłości.JEZUS RAZ NA ZAWSZE ZMYŁ NASZE GRZECHY.

“Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga” (Pierwszy List św. Piotra 3:18). Jezus Chrystus został ochrzczony by nas odkupić i umarł na krzyżu by zbawić niesprawiedliwych, ciebie i mnie.


Czy zostaliśmy zbawieni
raz na zawsze?
Tak. Raz na zawsze.

On umarł byśmy nie musieli stawiać się w sądzie Bożym. Zstąpił na ziemię w ciele człowieka i przez chrzest, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie zmył nasze grzechy raz na zawsze, byśmy mogli zamieszkać w królestwie niebieskim.

Czy wierzysz w to, że Jezus zbawił nas całkowicie przez chrzest i krew? Jeśli nie wierzysz w ewangelię chrztu i krwi, nie możesz dostąpić zbawienia. Jesteśmy tak słabi, że nie możemy urodzić się ponownie, jeśli nie uwierzymy w Jezusa, który zmył grzechy raz na zawsze przez chrzest i krew.

Otrzymał chrzest, aby zgładzić nasze grzechy i osądzony został na krzyżu zamiast nas raz na zawsze. Jezus zmył grzechy wszystkich grzeszników raz na zawsze poprzez odkupienie Jego chrztu i krwi.

My, ludzie nie możemy dostąpić zbawienia, jeśli codziennie pokutujemy za grzechy, usiłujemy dobrze postępować przez cały czas i składamy ofiary w kościele.

Wiara w chrzest Jezusa i w krew przelaną na krzyżu jest podstawą naszej wiary i zbawienia. Musimy wierzyć w wodę i krew. Nie możemy jedynie czynić dobrych uczynków, by narodzić się ponownie.

Kupowanie biednym dobrych garniturów czy częstowanie duchownych wykwintym jedzeniem nic nie pomoże. Jezus zbawia jedynie tych, którzy wierzą w Jego chrzest i krew. Zostaniesz zbawiony jeśli wierzysz, że Bóg zbawia nas raz na zawsze za pośrednictwem Jezusa przez Jego chrzest i krew.

Niektórzy myślą, że pomimo, że Bóg powiedział tak w Biblii, to i tak trzeba to głębiej przemyśleć. Wybór należy do nich. Ale należy brać Jego słowa dosłownie, tak jak zapisano w Biblii.

W Liście do Hebrajczyków 10:1-10 zapisano, że On zbawił nas raz na zawsze. Fakt, że Bóg raz na zawsze zbawił tych, którzy wierzą w chrzest i krew, jest prawdą. Należy też wierzyć, że “♫On umarł i zbawił nas raz na zawsze. Bracia! Uwierzcie i dostąpcie odkupienia. Porzuć swe smutki przed Jezusem. ♫” Jezus, przez chrzest i śmierć, zbawił nas raz na zawsze od niesprawiedliwości i od grzechów. ‘Sprawiedliwy za niesprawiedliwych.’

‘Sprawiedliwy za niesprawiedliwych

Jezus jest Bogiem bez grzechu. Nigdy nie popełnił grzechu. Zstąpił za ziemię w ciele człowieka by zbawić ludzi od grzechu. Otrzymał chrzest i oczyścił niesprawiedliwych od grzechu.

Wszystkie grzechy, które ludzie popełnili od dnia narodzin aż do dnia śmierci zostały przekazane Jezusowi w momencie chrztu. Wszyscy ludzie zostali uratowani od sądu przez Jego śmierć na krzyżu. Umarł zamiast grzeszników i został ochrzczony dla grzeszników.

To jest odkupienie przez chrzest Jezusa. Jezus zbawił wszystkich grzeszników raz na zawsze. Jacyż słabi jesteśmy! Jezus odkupił nas od wszystkich naszych grzechów, popełnionych w ciągu całego życia i zamiast nas został osądzony na krzyżu. My, wierzący w Jezusa powinniśmy wierzyć, że przez swój chrzest i krew On nas zbawił raz na zawsze

Jesteśmy słabi, ale Jezus nie jest słaby. My nie mamy wystarczająco silnej wiary, ale Jezus ma. Bóg zbawił nas raz na zawsze. “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia według św. Jana 3:16). Bóg dał nam swego jednorodzonego Syna. Ochrzcił swego Syna by przekazać Mu grzechy świata, by osądzić Go zamiast ludzi.

Jakież niezwykłe zbawienie? Jakaż niezwykła miłość? Dziękujmy Bogu za miłość i zbawienie. Bóg zbawił tych, którzy wierzą w wodę i krew Jezusa czyli w chrzest Jezusa i fakt, że Jezus jest Synem Boga.

Ci, którzy wierzą w Jezusa mogą dostąpić zbawienia, ponieważ znają prawdę chrztu i krwi Jezusa oraz wieczne życie sprawiedliwych. Wszyscy musimy w to uwierzyć.

Kto nas zbawił? Czy to Bóg nas zbawił czy któreś z Jego stworzeń? Zbawił nas Jezus, który jest Bogiem. Zostaliśmy zbawieni, dzięki wierze w Boże odkupienie. Właśnie to jest zbawienie w odkupieniu.JEZUS JEST PANEM ZBAWIENIA

Co oznacza słowo ‘Chrystus?’
Kapłan, Król, Prorok.

Jezus Chrystus jest Bogiem. Słowo ‘Jezus’ oznacza Zbawiciel, a ‘Chrystus’, ‘namaszczony.’ Samuel namaścił Sala w Starym Testamencie, namaszczano królów, kapłanów, proroków. Wszyscy musieli przejść obrządek namaszczenia.

Jezus przyszedł na ziemię i został namaszczony jako Kapłan, jako Król i jako Prorok. Jako kapłan niebiański został ochrzczony by zgładzić grzechy człowieka, by przejąć na siebie grzechy człowieka, grzechy tych, których stworzył Bóg.

Postępował zgodnie z wolą Ojca. Poświęcił samego siebie jako ofiarę przed Ojcem. “Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” Jezus zbawił tych z nas, którzy wierzą w Niego, w zgładzenie grzechów i ukrzyżowanie.

“Gdyż życie ciała jest we krwi” (Trzecia Księga Mojżeszowa 17:11). Jezus umarł na krzyżu i w ten sposób ofiarował swoje życie za ludzi by mogli dostąpić zbawienia.

Po trzech dniach zmartwychwstał i nauczał ewangelii duchy zamknięte w więzieniu. Ci, którzy jeszcze nie zostali odkupieni są zamknięci w więzieniu grzechu. To ich Jezus naucza ewangelii wody i krwi. Bóg dał nam ewangelię wody i Ducha by nas zbawić. Każdy, kto wierzy narodzi się ponownie.CHRZEST I KREW JEZUSA ZBAWIA GRZESZNIKÓW

Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, świadectwo tego jest zapisane w Pierwszym Liście św. Piotra 3:21 “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.” Woda chrztu Jezusa jest podstawą zbawienia grzeszników.


Czy możemy zachować czyste sumienie
przed obliczem Boga?
Tak. Wierząc w chrzest i krew Jezusa.

Jezus zmazał grzechy wszystkich grzeszników, ponieważ przez chrzest przejął je. Czy wierzysz w chrzest Jezusa? Czy wierzysz, że przez chrzest Jezusa zostaliśmy oczyszczeni z grzechu? Nasze dusze są czyste, ale nasze ciała są wciąż grzeszne.

‘Człowiek został odkupiony’ nie oznacza, że człowiek nigdy już nie popełni grzechu. Popełniamy grzechy. Ale nasze serca pozostają czyste, nieskażone, ponieważ wierzymy w Jego chrzest. Nie oznacza, że “jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (Pierwszy List św. Piotra 3:21).

Ponieważ Jezus przejął moje grzechy, ponieważ został zamiast mnie osądzony, czyż mogę nie wierzyć w Niego? Zostaliśmy zbawieni w obliczu Boga, a nasze sumienia są czyste. Nie możemy powiedzieć przed Bogiem, że Jezus nie zmył wszystkich naszych grzechów, tak jak nie wypada nam powiedzieć, że Bóg nas nie kocha.

Nasze sumienia są bardzo wrażliwe i mówią nam, gdy coś przeskrobiemy. Jeśli nasze sumienie nie jest zupełnie spokojne, czyste, nie możemy uwolnić się od grzechu bez wiary w chrzest Jezusa. Jest to jedyny sposób na czyste i spokojne sumienie.

Kiedy sumienie nas niepokoi, to znaczy, że coś jest nie tak, coś jest źle. Woda chrztu Jezusa oczyszcza nas z brudu grzechu. Przez chrzest Jezus zgładził wszystkie grzechy świata. Jeśli prawdziwie w to uwierzymy, nasze sumienia zostaną oczyszczone. Czy chcesz mieć czyste sumienie? Możesz to osiągnąć wierząc w chrzest i krew Jezusa. Każdy od urodzenia ma nieczyste sumienie i grzeszne myśli. Ale jeśli uwierzymy, że wszystkie nasze grzechy Jezus wziął na siebie to zostaniemy oczyszczeni.

Taka jest wiara narodzonych ponownie. Ale nie można tego przyznać świadomie. Czy masz czyste sumienie? Czy jest czyste, ponieważ żyłeś nie grzesząc, czy, ponieważ Jezus wziął na siebie twoje grzechy? Tylko jeśli prawdziwie wierzysz, możesz mieć czyste sumienie.

Istnieją słowa bez życia i życie bez słów. Czy jest możliwe, że sumienia wszystkich ludzi są czyste? Musimy wierzyć w całkowite odkupienie za sprawą Jezusa, a wtedy staniemy się sprawiedliwymi i będziemy mieć czyste sumienia.

Jeśli jesteśmy uświęceni wiarą w Jego chrzest, to nie oznacza to, że grzechy ciała zostały usunięte, lecz że czyste sumienia są gotowe na wezwanie Boga. Aby to osiągnąć On przyszedł, został ochrzczony, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, a teraz siedzi po prawicy Boga.

Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, On jeszcze raz zstąpi z nieba. “Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” (List do Hebrajczyków 9:28). Wierzymy, że On nadejdzie dla tych, którzy Go oczekują, którzy wierzą w Jego chrzest i krew.KLINICZNE DOŚWIADCZENIA DOKONANE NA WIERZE.

Czy możemy osiągnąć zbawienie
bez chrztu Jezusa?
Nigdy.

Kiedyś w kościele w Taejon-ie przeprowadziliśmy mały eksperyment.

Wielebny Park z kościoła w Taejon-ie wytłumaczył pewnej parze małżeńskiej, że grzech nie istnieje na świecie, ale nie udało mu się wytłumaczyć im, co oznacza chrzest Jezusa. Mąż zazwyczaj drzemał w czasie kazań, na które uczęszczał, ponieważ wszyscy nauczali ewangelii, ale pomijali odkupienie przez chrzest Jezusa. W ten sposób zmuszano męża do odprawiania codziennych ofiar.

Ale pewnego dnia w kościele w Taejon-ie, wysłuchał kazania z szeroko otwartymi oczami, ponieważ powiedziano mu, że Jezus przejął wszystkie grzechy. Jego żona nie miała więcej trudności z przekonaniem męża do pójścia do kościoła.

Pewnego dnia usłyszał List św. Pawła do Rzymian 8:1 “Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.” Natychmiast pomyślał ‘Więc ci, którzy uwierzą w Jezusa, są bez grzechu. Ja też wierzę w Jezusa, więc moje grzechy przeszły na Jezusa.’

Zadzwonił do szwagra i wielu przyjaciół i powiedział “Czy masz grzech w sercu? Masz? Więc twoja wiara nie jest prawdziwa.” Na to wielebny Park nie wiedział jak się zachować ani co powiedzieć. Mąż nie wiedział nic o chrzcie Jezusa, a upierał się, że jest bez grzechu.

Wtedy małżeństwo zaczęło mieć problemy. Żona praktykowała znacznie goręcej niż mąż, ale to mąż uważał się za człowieka bez grzechu. Mąż tylko parę razy poszedł do kościoła, ale już był człowiekiem bez grzechu.

Jego żona była pewna, że obydwoje są pełni grzechu. Zaczęli kłócić się. Mąż upierał się, że jest bez grzechu, ponieważ ‘Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.’ Żona natomiast upierała się, że wciąż jest pełna grzechu.

Pewnego dnia żona zdecydowała, że pójdzie poradzić się pastora i dowiedzieć się, co mąż ma na myśli, mówiąc, że Jezus przejął grzechy ludzi.

Pewnego dnia po mszy wieczornej posłała męża do domu, a sama poszła dowiedzieć się czegoś od wielebnego Park-a. Powiedziała “Wiem, że wielebny wszystko nam wytłumaczył, ale wciąż mam wątpliwości. Proszę mi wytłumaczyć jeszcze raz.” A wielebny opowiedział jej o ponownym narodzeniu z wody i Ducha.

Wtedy kobieta zdała sobie sprawę ze znaczenia fragmentu Listu św. Pawła do Rzymian 8:1 “Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.” Uwierzyła i od razu została zbawiona. W końcu zdała sobie sprawę, że wszystkie jej grzechy przekazano Jezusowi przez Jego chrzest i że ci, którzy mają Chrystusa nie zostaną przeklęci.

Zaczęła rozumieć słowa Biblii. Odkryła, że kluczem do odkupienia jest chrzest Jezusa i że staniemy się sprawiedliwymi za sprawą odkupienia przez chrzest.

Mąż nie wrócił do domu, ale czekał na nią na zewnątrz kościoła. Zapytał “Czy teraz jesteś odkupiona?”

Wysłuchał co wielebny powiedział żonie i poczuł się zagubiony. Nigdy nie słyszał o ewangelii chrztu Jezusa. Był pewien, że, nawet bez chrztu Jezusa, jest wolny od grzechu. W domu znowu zaczęli się kłócić.

Tym razem ich pozycje zmieniły się, zamienili się miejscami. Tam razem to żona naciskała na męża, pytając czy ma grzech w sercu. Czy to możliwe, że jest bez grzechu, pomimo że nie wierzy w chrzest Jezusa. Zmusiła go, by lepiej przyjrzał się własnemu sumieniu. Wtedy mąż zdał sobie sprawę z tego, że jego serce nie jest bez grzechu.

Przyszedł więc do wielebnego Park-a i wyspowiadał się, powiedział, że serce jego nie jest wolne od grzechu. I zapytał “Kładzenie rąk na głowie kozła ofiarnego, czy robili to zanim go zabili czy po?” Nigdy nie słyszał ewangelii wody i Ducha, więc nie wiedział o czym jest.

W tym momencie rozpoczęło się doświadczenie. Jezus musiał otrzymać chrzest, aby zgładzić grzechy świata. Tylko wtedy mógł umrzeć na krzyżu, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć.

“Kładzenie rąk na głowie kozła ofiarnego, czy robili to zanim go zabili czy po?” Zapytał, bo nie nie wiedział nic dokładnie o kładzeniu rąk i o chrzcie Jezusa. Więc wielebny Park wyjaśnił mu odkupienie przez chrzest Jezusa.

Tego dnia mąż po raz pierwszy usłyszał ewangelię wody i Ducha i otrzymał odkupienie. Tylko jeden raz usłyszał tę ewangelię i otrzymał odkupienie.

Tak odbyło się doświadczenie na chrzcie Jezusa, była to próba pominięcia chrztu Jezusa. Możemy twierdzić, że jesteśmy wolni od grzechu, ale nie jesteśmy dopóki nie uwierzymyw chrzest Jezusa. Zazwyczaj mówi się, że Jezus uwolnił nas od grzechu przez śmierć na krzyżu, ale jedynie ci, którzy wierzą w wodę i krew Jezusa mówiąc tak, mówią prawdę.

Wielebny Park dowiódł tego na przykładzie wyżej przytoczonego zdarzenia.. Nikt nie zostanie całkowicie odkupiony dopóki nie otrzyma odkupienia grzechów, a to można osiągnąć wyłącznie poprzez wiarę w chrzest Jezusa.OBRAZ ZBAWIENIA: CHRZEST JEZUSA

Co jest obrazem zbawienia?
Chrzest Jezusa.

“Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia.” Jezus zstąpił na ziemię, aby zgładzić wszystkie grzechy świata, aby oczyścić nasze sumienia. Zostaliśmy oczyszczeni z grzechu, ponieważ przez chrzest Jezus wziął wszystkie grzechy na siebie. Zbawił nas przez chrzest i krew. Dlatego wszystkie stworzenia powinny klęczeć przed Nim.

Chcesz wiedzieć więcej o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ponownych narodzinach z wody i Ducha.
To be born again

Zostaniemy zbawieni przez wiarę w Jezusa. Stajemy się dziećmi Boga i idziemy do nieba dzięku wierze w Chrystusa. Stajemy się sprawiedliwymi dzięki wierze w Jezusa. Jesteśmy królewskimi kapłanami. Możemy nazywać Boga Ojcem. My żyjemy na tym świecie, ale jesteśmy królami.

Czy prawdziwie wierzysz, że Bóg zbawił tych, którzy wierzą w wodę i Ducha? Nasze odkupienie nie będzie całkowite bez chrztu Jezusa. Prawdziwa wiara w Boga i Jezusa jest wiarą w ewangelię Jezusa, który zbawił nas przez chrzest, krzyż i Ducha. To jest jedyna prawdziwa wiara.

Nasze grzechy zostały zmyte, kiedy Jezus wziął je na siebie przez chrzest, a zapłacił za nie poprzez śmierć na krzyżu. Jezus Chrystus zbawił nas z wody i Ducha. Tak. My w to wierzymy!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.