" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

EWANGELIA OBFITEGO
ODKUPIENIA


< Ewangelia według św. Jana 13:1-17 >
“Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyby tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy nad pana swego ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał.Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie.”Dlaczego Jezus umył nogi Piotra na dzień przed świętem Paschy? Kiedy mył stopy Piotra rzekł: “Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.” Szymon Piotr był najlepszym uczniem Jezusa. Wierzył, że Jezus jest Synem Boga i złożył świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. Jezus nie umył nóg Szymona Piotra bez powodu. Piotr wyznał, że wierzy, że Jezus jest Chrystusem, co oznacza, że wierzył, że Jezus jest Zbawicielem, który zbawi go od wszelkich grzechów.


Dlaczego Jezus umył nogi uczniów
przed ukrzyżowaniem?
Ponieważ chciał, aby uczniowie zrozumieli
znaczenie doskonałego zbawienia.

Dlaczego umył nogi Piotra? Jezus wiedział, że Piotr trzykrotnie wyprze się Jego i że w przyszłości popełni wiele grzechów.

Jeśli Piotr nie zostałby oczyszczony z grzechu, nie mógłby zjednoczyć się z Jezusem. Jezus znał słabości wszystkich swoich uczniów nie mógł pozwolić by były one przeszkodą w zjednoczeniu. Dlatego nauczał, że wszystkie grzechy już zostały odkupione. Dlatego umył nogi swoich uczniów. Przed śmiercią Jezus musiał upewnić się, że wszyscy dobrze rozumieją ewangelię chrztu i przebaczenia, odkupienia grzechów.

W Ewangelii św. Jana 13 jest mowa o doskonałym odkupieniu, które Jezus przygotował dla nas. Kiedy mył nogi swych uczniów Jezus opowiedział im o ewangelii chrztu, przez którą wszyscy zostaną zbawieni.

“Nie daj się podejść. Diabeł tylko na to czeka. Zgładziłem wszystkie twoje grzechy przez chrzest w Jordanie i zostanę za nie osądzony na krzyżu. Potem zmartwychwstanę i w ten sposób zbawienie ponownego narodzenia zostanie wypełnione. Aby udowodnić wam, że oczyściłem was z grzechu, aby przekazać wam ewangelię odkupienia za grzechy, myję wasze nogi zanim mnie ukrzyżują To jest tajemnica ewangelii ponownych narodzin. Wszyscy musicie w to wierzyć.”

Wszyscy powinni zrozumieć dlaczego Jezus umył nogi swoich uczniów i dlaczego powiedział “Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.” Tylko wtedy uwierzymy w ewangelię ponownych narodzin i sami narodzimy się ponownie.RZEKŁ W EWANGELII ŚW. JANA 13:12

Czym są nasze winy?
Są grzechami, które popełniamy codziennie,
ponieważ jesteśmy słabi.

Zanim umarł na krzyżu, wieczerzał wspólnie z uczniami i przekonał ich do ewangelii odkupienia grzechów przez umycie nóg.

“Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.”

Nauczał uczniów ewangelii chrztu i ofiary za grzechy przez wodę Jego chrztu.

Piotr był wtedy wierny Jezusowi, a nie był w stanie zrozumieć powodu, dlaczego Jezus umył nogi uczniów. Po tym jak usłyszał słowa Jezusa, jego wiara zmieniła się. Jezus chciał nauczyć go o odkupieniu grzechów, o ewangelii wody chrztu Jezusa.

Martwił się, że Piotr może nie przyjść do Niego z powodu grzechów, które popełni w przyszłości, zwłaszcza grzechów cielesnych. Jezus umył nogi uczniów, aby diabeł nie mógł ukraść ich wiary. Dopiero później Piotr zrozumiał przyczynę działania Jezusa.

Jezus przygotował sposób na odkupienie od wszystkich grzechów dla każdego, kto wierzy w wodę chrztu i krew.

W Ewangelii św. Jana 13 zapisane są słowa, które Jezus powiedział do uczniów w czasie, kiedy mył ich nogi. Są to bardzo ważne słowa, które jedynie narodzeni ponownie umieją zrozumieć.

Po uczcie Paschy Jezus umył nogi swych uczniów, aby pomóc im zrozumieć, że wszystkie grzechy już, uprzednio zostały odkupione. Jezus powiedział “Teraz nie rozumiecie dlaczego myję wasze nogi, ale poznacie me powody później.” Te słowa zawierają prawdę ponowynch narodzin.

Wszyscy powinniśmy wiedzieć i wierzyć w chrzest Jezusa, przez który zmył wszystkie grzechy. Chrzest Jezusa w Jordanie był ewangelią przekazania grzechów poprzez położenie rąk. Wszyscy musimy wierzyć w słowa Jezusa. To On zgładził grzechy świata przez chrzest i przez śmierć na krzyżu. Jezus otrzymał chrzest by zgładzić wszystkie grzechy ludzi.ODKUPIENIE WSZYSTKICH WIN DOKONAŁO SIĘ PRZEZ CHRZEST I KREW JEZUSA.

Jezus wiedział, że po Jego ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, diabeł i jego poplecznicy, będą próbować namówić uczniów do złego. Widzimy świadectwo Piotra “Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”, co oznacza, że Piotr wierzył w Jezusa. Jednakże Jezus chciał nauczyć Piotra więcej o ewangelii odkupieniu. To była ewangelia opowiadająca o chrzcie Jezusa, przez który On zgładził grzechy świata. On chciał jeszcze raz przekazać to uczniowi zwanemu Piotrem, innym uczniom i nam, tym którzy przyjdą później. “Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.”

Co jest “pułapką” diabła
wymierzoną w sprawiedliwych?
Diabeł stara się podejść sprawiedliwych po to,
aby zmienić ich powtórnie
w grzeszników.

Za każdym razem, kiedy uczniowie Jezusa popełniali grzech, diabeł kusił ich mówiąc “To niemożliwe, że jesteś bez grzechu, przecież właśnie zgrzeszyłeś! Nie zostałeś zbawiony. Jesteś grzesznikiem.” Aby zapobiec temu, Jezus mówił im, że wiara w Niego oczyściła wierzących z wszystkich grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.

“Wszyscy wiecie, że otrzymałem chrzest. Otrzymałem chrzest w Jordanie, aby zgładzić wszystkie grzechy ludzi, włączając w to grzech pierworodny. Czy teraz rozumiesz dlaczego przyjąłem chrzest i dlaczego umarłem na krzyżu?” Jezus umył nogi uczniów, by pokazać im, że przez chrzest zgładził ich grzechy i że zamiast nich został osądzony na krzyżu.

Teraz i my, ty i ja, zostaliśmy odkupieni poprzez wiarę w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Jezus został ochrzczony i ukrzyżowany dla nas. Przez swój chrzest i śmierć na krzyżu odkupił nas od grzechu. Ten kto zna i wierzy w ewangelię odkupienia win, każdy kto wierzy w prawdę, jest odkupiony.

Co człowiek powinien uczynić po osiągnięciu zbawienia? Codziennie powinien przyznawać się do popełnionych grzechów i wierzyć w zbawienie przez chrzest i krew Jezusa, ewangelię odkupienia win. Powinien wziąć sobie głęboko do serca ewangelię dotyczącą faktu, że Jezus zgładził wszystkie grzechy przez chrzest i krew.

Czy zostaniesz grzesznikiem tylko dlatego, że znowu zgrzeszyłeś? Nie. Wiemy, że Jezus zgładził nasze grzechy i ta wiedza sprawia, że nie staniemy się nigdy więcej grzesznikami. Chrzest Jezusa i Jego krew przelana na krzyżu były ewangelią odkupienia win. Każdy kto wierzy w ewangelię odkupienia win narodzi się ponownie jako ‘człowiek sprawiedliwy.’SPRAWIEDLIWI NIGDY NIE STANĄ SIĘ GRZESZNIKAMI

Dlaczego sprawiedliwi nigdy nie
staną się grzesznikami?
Ponieważ Jezus już odkupił
wszystkie grzechy.

Jeśli wierzysz w ewangelię odkupienia win, w wodę i Ducha, ale nadal czujesz, że jesteś grzesznikiem, ponieważ codziennie grzeszysz, wtedy powinieneś pójść nad Jordan by otrzymać chrzest i oczyścić się z grzechu. Jeśli miałbyś zostać grzesznikiem po otrzymaniu odkupienia, to Jezus musiałby ponownie przejść przez to wszystko, co już raz dla nas uczynił. Musisz mieć wiarę w odpuszczenie win, w ewangelię chrztu Jezusa. Musisz pamiętać, że Jezus przez chrzest zgładził nasze grzechy raz na zawsze. Musisz wierzysz w Jezusa, który jest Zbawicielem.

Wiara w Jezusa jako w Zbawiciela oznacza wiarę w chrzest Jezusa, przez który zgładził nasze grzechy. Jeśli prawdziwie wierzysz w chrzest, krzyż, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to nigdy nie staniesz się grzesznikiem, nie ważne jak ciężkie grzechy popełnisz. Dzięki wierze otrzymałeś odkupienie wszystkich grzechów.

Jezus Chrystus zgładził nasze przyszłe grzechy, nawet te popełnione w wyniku naszych słabości. Ponieważ Jezus chciał podkreślić wagę swojego chrztu, umył nogi uczniów by symbolicznie pokazać ewangelię odpuszczenia win, chrztu. Jezus Chrystus został ochrzczony, ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, by wypełnić obietnicę Boga, dotyczącą ofiary za wszystkie grzechy świata i zbawić ród ludzki. W rezultacie uczniowie, aż do końca dni swoich, byli w stanie nauczać ewangelii odkupienia win, chrztu Jezusa, krzyża i zmartwychwstania.SŁABOŚĆ CIAŁA PIOTRA

Biblia mówi nam, że kiedy Piotr skonfrontował się z pewnymi ludźmi, niektórzy oskarżyli go o to, że był uczniem Jezusa, odmówił dwukrotnie, mówiąc “Nie znam tego człowieka.” Potem zaklął się i przeklął po raz trzeci.


Dlaczego Piotr wyparł się Jezusa?
Ponieważ był słaby.

Przeczytajmy fragment Biblii z Ewangelii św. Mateusza 26:69 “A Piotr siedział zewnątrz, na podwórzu. I przystąpiła do niego służebna mówiąc: I ty byłeś z Jezusem, Galilejczykiem. On zaś zaparł się wobec wszystkich i rzekł: Nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. A w chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali, i rzekli Piotrowi: Prawdziwie, ty też jesteś z nich; wszak zdradza cię i twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam zego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział: Zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał” (Ewangelia według św. Mateusza 26:69-75).

Piotr naprawdę wierzył w Jezusa. Wierzył, że Jezus był jego Panem i Zbawicielem, “Prorokiem.” Ale po tym jak zabrano Jezusa do Piłata, niebezpieczne stało się powiązanie z Jezusem. Dlatego Piotr wyparł się Jezusa i Go przeklął.

Piotr nie wiedział, że w przyszłości wyprze się Jezusa. Ale Jezus wiedział. Jezus wiedział, że Piotr jest słaby. Dlatego umył nogi Piotra i uczył go ewangelii zbawienia (Ewangelia św. Jana 13). “Zgrzeszysz w przyszłości, ale ja już odkupiłem twoje grzechy, nawet te przyszłe.”

Piotr wyparł się Jezusa, ponieważ jego życie było w niebezpieczeństwie, ale ponad to ważniejszym powodem jest słabość jego ciała. Dlatego właśnie Jezus umył nogi swych uczniów, aby uratować ich od wszelakich słabości.

“Odkupuję wszystkie grzechy, nawet te, które popełnicie w przyszłości. Ukrzyżują mnie, bo otrzymałem chrzest i zgładziłem grzechy, teraz muszę za nie zapłacić i zostać waszym prawdziwym Zbawicielem. Jestem waszym Bogiem, waszym Zbawicielem. Zapłacę pełną cenę za wszystkie wasze grzechy i zostanę waszym Pasterzem przez mój chrzest i krew. Jestem Pasterzem Zbawienia.”

W przeddzień Paschy Jezus umył nogi uczniów, aby zaszczepić im to głęboko w sercach. Taka jest prawda ewangelii.

Nawet po ponownych narodzinach wciąż pozostajemy słabi, i dlatego nadal będziemy grzeszyć. Oczywiście, że nie powinniśmy grzeszyć, ale grzeszymy i spotykamy się z takimi problemami jak Piotr. Grzeszymy pomimo, że nie chcemy tak czynić. Jesteśmy ciałem, a ono nakłania nas do popełnienia grzechu. Ciało beędzie grzeszyć dopóki żyje na tym świecie, ale Jezus odpuścił wszystkie grzechy przez swój chrzest i śmierć na krzyżu.

Nie przeczymy, że Jezus jest Zbawicielem, ale wciąż popełniamy grzechy wbrew woli Boga. Czynimy tak, ponieważ przyszliśmy na świat pod postacią ciała.

Ale Jezus dobrze wiedział, że jesteśmy grzesznikami z powodu ciała. Jezus stał się Zbawicielem, ponieważ zapłacił za nasze grzechy chrztem i śmiercią. W rezultacie ci, którzy wierzą w Jego zbawienie i zmartwychwstanie, zostali oczyszczeni z wszelkich grzechów.

Wszystkie cztery ewangelie zaczynają opowiadać o chrzcie Jezusa od Jana Chrzciciela. Celem człowieczego życia Jana było wypełnienie ewangelii ponownego narodzenia, ewangelii zbawienia.


Jak długo popełniamy
grzechy cielesne?
Grzeszymy przez całe życia,
aż do dnia śmierci.

Piotr wyparł się Jezusa nie jeden raz, nie dwa, ale trzy razy zanim kur zapiał. Czy wyobrażasz sobie jak wielce zabolało to Piotra, gdy zdał sobie sprawę co zrobił? Jak wstyd mu było? Przyrzekał Jezusowi, że nigdy Go nie zdradzi. Piotr zgrzeszył, ponieważ jest słaby, ale i tak na pewno czuł się podle, po tym jak wyparł się Jezusa, i to trzy razy. Musiał być bardzo zażenowany i zawstydzony, gdy spojrzał Jezusowi w twarz.

Ale Jezus wiedział wszystko. I dlatego powiedział “Wiem, że znowu zgrzeszysz. Ale ja już wcześniej odkupiłem twoje grzechy przez chrzest. Przez grzech stajesz się na powrót grzesznikiem, który nie może już nigdy do mnie wrócić. Jestem Zbawicielem, który przez chrzest i sąd na krzyżu zbawił was od grzechu. Jestem twoim Bogiem, twoim Pasterzem. Uwierz w ewangelię odpuszczenia grzechów. Kocham cię niezależnie od tego ile grzechów popełnisz. Twoje grzechy już zostały odkupione. Ewangelia odpuszczenia grzechów trwać będzie wiecznie. Moja miłość do ludzi też jest wieczna.”

Jezus powiedział do Piotra i innych uczniów “Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.” Ponieważ ponowne narodzenie jest dla ludzi tak niezmiernie ważne, Jezus mówił o tym w Ewangelii św. Jana 13. Czy wierzysz w to?

Wiersz 9 brzmi “Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały.”

Drodzy przyjaciele! Czy w przyszłości popełnicie grzechy “ciała?” Oczywiście. Ale Jezus powiedział, że zgładził nasze grzechy, nawet te przyszłe. Odkupił wszystkie grzechy przez chrzest i śmierć na krzyżu. Przed ukrzyżowaniem powiedział uczniom słowa prawdy i opowiedział o ewangelii odkupienia.

Musimy grzeszyć, ponieważ nasze ciała są pełne słabości. Przez chrzest Jezus zgładził grzechy świata. Nie tylko obmył nasze głowy i ciała, ale i nogi czyli przyszłe grzechy. Taka jest ewangelia ponownego narodzenia, ewangelia chrztu Jezusa.

Po chrzcie Jezusa Jan Chrzciciel złożył świadectwo “Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (Ewangelia według św. Jana 1:29). Powinniśmy wierzyć w to, że przez chrzest Jezus przejął wszystkie grzechy świata.

Żyjąc na tym świecie nie umiemy powstrzymać się od grzechu. Musimy to zaakceptować. Za każdym razem, gdy czujemy że ciało bierze górę nad rozumem, powinniśmy przypomnieć sobie, że Jezus przez ewangelię odpuszczenia grzechów oczyścił z grzechu i nas i cały świat. Zapłacił za to własną krwią. Powinniśmy dziękować Mu z głębi serc naszych. Wyznajmy, że Jezus jest naszym Zbawicielem i Bogiem. Sławmy Pana.

Każdy popełnia grzechy ciała. Ludzie umierają z powodu grzechów cielesnych. Ludzie zawsze popełniają grzechy cielesne.ZŁE MYŚLI W SERCU CZŁOWIEKA

Co kala człowieka?
Różnorodne grzechy i złe myśli.

Jezus powiedział w Ewangelii św. Mateusza 15:19-20 “Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka.” Człowiek jest nieczysty, ponieważ w sercu jego są różnorodne grzechy.KAŻDY POWINIEN PRZYZNAĆ SIĘ DO SWOICH ZŁYCH STRON

Co jest w sercu każdego człowieka?
Dwanaście grzechów
(Ewangelia św. Marka 7:21-23)

Powinniśmy móc powiedzieć, że “Dwanaście grzechów jest w sercu człowieka. Są też w moim sercu. Dwanaście grzechów, o których jest mowa w Biblii, są w moim sercu.” Zanim narodzimy się ponownie z wody i Ducha, musimy przyznać się do grzechów. Musimy przyznać, że przed Bogiem jesteśmy skończonymi grzesznikami. Ale nie czynimy tak wystarczająco często. Wielu z nas usprawiedliwia się, mówiąc “Nigdy nie miałem grzesznych myśli. Przed chwilą zapomniałem się na moment.”

Co Jezus powiedział o ludziach? Wyraźnie stwierdził, że to co wychodzi z serca człowieka, to kala człowieka. Powiedział nam, że człowiek jest pełen złych myśli. Co sądzisz? Czy uważasz się za dobrego czy za złego? Czy wiesz, że człowiek jest pełen złych myśli? Myśli człowieka są z gruntu złe.

Parę lat temu w Seulu nagle zawalił się dom towarowy Sampoong. Ci, którzy stracili bliskich wielce rozpaczali. Ale wielu poszło obejrzeć tragiczne przedstawienie.

Niektórzy myśleli ‘Ilu zginęło? Dwustu? Nie, za mało. Może trzystu? Byłoby to znacznie ciekawsze przedstawienie gdyby zginęło przynajmniej tysiąc ludzi...’ Serca człowieka może być okrutne i złe aż do takiego stopnia. Musimy to zaakceptować. Ci ludzie nie okazali zmarłym należytego szacunku. Jakież to było okrutne w stosunku do rodzin! Niektóre były zrujnowane również finansowo.

Ale niektórzy widzowie nie czuli współczucia. ‘Byłoby ciekawiej jeśli więcej by zginęło. Jakie przedstawienie! Gdyby tak zawaliła się sala balowa pełna ludzi? Tysiące ludzi pogrzebanych w ruinach! Tak! To byłoby znacznie ciekawsze.’ Niektórzy widzowie mogli tak pomyśleć.

A wszyscy wiemy jak zły i okrutny człowiek jest czasami. Ale nikt tego nie powie na głos. Będą rozpaczać na głos i składać kondolencje, ale głęboko w sercach, będą tęsknić za lepszym ‘przedstawieniem.’ Ludzie chcą oglądać tragedie, gdzie giną tysiące ludzi, pod warunkiem że nie dotyczy to ich osobiście. Taki jest mechanizm serca człowieka. Większość z nas jest taka zanim narodzimy się ponownie.MORDERSTWO JEST W SERCU KAŻDEGO CZŁOWIEKA

Dlaczego grzeszymy?
Ponieważ serca nasze są
pełne złych myśli.

Bóg powiedział, że morderstwo jest w sercu każdego człowieka. Ale wielu zaprzecza. “Jak możesz tak mówić! Ja wcale nie myślę o morderstwie! Jak możesz tak nawet pomyśleć!” Nigdy nie przyznają się, że morderstwo jest na dnie ich serc. Myślą, że mordrecy są inną rasą ludzi.

“Ten seryjny zabójca, o którym mówili w wiadomościach, gangi, które mordują i palą ludzi żywcem w piwnicach, to oni mają morderstwo w sercu! Należą do innej rasy. Nie jestem tacy jak oni! To są zabójcy! Mordercy!” Zaczynają krzyczeć “To oni są diabelskim nasieniem! Powinno się ich zetrzeć z powierzchni ziemi! Powinno się ich skazać na śmierć!”

Niestety myśl o morderstwie jest w naszych sercach i w sercach zabójców seryjnych. Bóg mówi nam, że w sercu każdego człowieka są myśli o morderstwie. Musimy zaakceptować słowo Boga, który dobrze wie jacy jesteśmy. Musimy przyznać, że “Jestem grzesznikiem i jestem pełen myśli o morderstwie.”

Bóg powiedział, że jesteśmy pełni złych myśli, włączając w to morderstwo. Zaakceptujmy słowo Boże. Kolejne pokolenia mają coraz więcej złych myśli do tego stopnia, że narzędzia służące do ochrony osobiostej stają się narzędziami zagłady. To jest rezultat złych myśli. Można zabić kogoś w gniewie lub ze strachu. Nie chcę powiedzieć, że każdy z nas jest mordercą, ale że myśli o morderstwie są obecne w sercu każdego z nas.

Ludzie przyszli na świat pełni złych myśli, nasze serca są ich pełne. Niektórzy zabijają nie ponieważ tacy przyszli na świat, ale ponieważ wszyscy możemy zabijać. Taka jest prawda. Nikt z nas nie jest wyjątkiem.

Prawdziwa droga dla nas to zaakceptowanie słów Boga i przestrzeganie ich. Popełniamy grzechy, ponieważ serca nasze są pełne grzesznych myśli.CUDZOŁÓSTWO W SERCACH NASZYCH

Bóg mówi, że myśli ludzkie są pełne cudzołóstwa. Zgadzasz się z tym? Czy przyznajesz, że cudzołóstwo jest obecne w sercu twoim? Tak. Cudzołóstwo jest w sercu każdego człowieka.

Dlatego prostytucja i inne występki szerzą się we współczesnym społeczeństwie. Dla każdego pokolenia jest to najpewniejszy sposób zarobkowania. Inne sposoby zarabiania pieniędzy są niepewne, bo może przyjść kryzys gospodarczy lub problemy ekonomiczne. Prostytucja nie upadnie z powodu problemów gospodarczych, ponieważ w sercu człowieka jest wiele myśli o czdzołóstwie.OWOCEM RODZONYM PRZEZ GRZESZNIKÓW JEST GRZECH

Do czego porównuje się człowieka?
Do drzewa, które rodzi grzech.

Tak jak jabłoń rodzi jabłka, grusza grusze, daktylowiec daktyle, tak i my, którzy przyszliśmy na świat z dwunastoma grzechami, rodzimy grzech.

Jezus powiedział, że co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Czy zgadzasz się z tymi słowami? Możemy jedynie zgodzić się ze słowami Jezusa i powiedzieć “Jesteśmy rasą grzeszników, złoczyńców. Masz rację, Panie.” Powinniśmy przyznać przed Bogiem co jest prawdą.

Tak jak Jezus Chrystus przestrzegał woli Boga, tak i my powinniśmy przestrzegać woli Boga i być Mu posłuszni. To jest jedyny sposób na odkupienie z wody i Ducha. To są podarunki dane nam przez Boga.

W moim kraju są cztery piękne pory roku. Wraz ze zmianami pory roku, różne drzewa zaczynają rodzić owoce. Podobnie jest z dwunastoma grzechami w sercach naszych. Te grzechy ciągle wodzą nas na pokuszenie. Dzisiaj to może być morderstwo, a jutro cudzołóstwo.

Następnego dnia to mogą być złe myśli, potem cudzołóstwo, kradzież, fałszywe świadectwo... itd. Nie ma dnia bez grzechu. Codziennie popełniamy jakiś grzech. Próbujemy trzymać się z daleka od grzechu, ale nam się nie udaje, ponieważ narodziliśmy się grzesznikami.

Czy widziałeś kiedyć jabłoń, która odmówiła rodzenia jabłek? “Nie chcę więcej wydawać jabłek!” Nawet jeśli jakaś jabłoń tak postanowi, to czy to się jej uda wprowadzić w czyn? Wiosną i tak zakwitną kwiaty, latem dojrzeją jabłka i owoce będą gotowe do spożycia jeszcze przed nadejściem jesieni.

Taka jest natura. A życie grzeszników musi być zgodne z naturą. Grzesznicy i tak będą rodzić owoce grzechu.CHRZEST I KRZYŻ JEZUSA SĄ OFIARĄ ZA NASZE GRZECHY

Co należy rozumieć przez
słowo “ofiara?”
Zapłatę za grzechy. Jest nią chrzest Jezusa
(położenie rąk) i Jego krew przelana
na krzyżu.

Przeczytajmy fragment Biblii, aby zobaczyć jak grzesznicy, złoczyńcy mogą pokutować za grzechy i wieść szczęśliwe życie. To jest ewangelia odpuszczenia grzechów.

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej 4 zapisano “A jeżeli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań Pańskich, których przekraczać nie wolno, i ściągnie na siebie winę. A potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako swoją ofiarę kozę, samicę bez skazy, za swój grzech, który popełnił: położy rękę swoją na głowie ofiary za grzech i zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu, gdzie się składa ofiary całopalne. Kapłan weźmie nieco z jej krwi na swój palec i rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza. Wszystek zaś jej tłuszcz usunie, tak jak się usuwa tłuszcz z ofiary pojednania, i spali go kapłan na ołtarzu jako woń przyjemną dla Pana. Kapłan dokona za niego przebłagania i będzie mu odpuszczone” (Trzecia Księga Mojżeszowa 4:27-31).

Jak odbywano pokutę w czasach Starego Testamentu? Kładziono ręce na głowie ofiary, aby przekazać na nią grzechy.

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej 4 zapisano “Jeżeli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub z trzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy; niech przyprowadzi go do Namiotu Zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalenj, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego” (Trzecia Księga Mojżeszowa 1:2-4).

Bóg chciał, aby przygotowano ofiary, które miały być ofiarą za grzechy Izraela. Rozkazał im też , by ‘położyli ręce’ na głowie ofiary, a w ten sposób grzechy zostaną przekazane. W Namiocie Zgromadzenia jest miejsce, gdzie składa się ofiary całopalne. Jest to niewielka skrzynia, trochę większa od pulpitu ołtarza. Lud Izraela ofiarę za grzechy przez przekazanie grzechów na głowę zwierzęcia ofiarnego i przez palenie tego zwierzęcia.

Bóg powiedział w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, że jeśli ktoś chce złożyć ofiarę z własnej woli to “niech przyprowadzi go do Namiotu Zgromadzenia” przed oblicze Pana. Grzechy przechodziły na ofiarę przez położenie rąk na jej głowie. Później grzesznik mógł zarżnąć ofiarę, a krew jej wlać do rogów znajdujących się na ołtarzu.

Potem wyjmowano wnętrzności, mięso krojono i spalano do popiołu na ołtarzu ofiarnym. Wtedy skłodka woń mięsa roznosiła się wokół, a woń ta jest miła Panu. Tak odprawiono ofiarę za grzechy powszednie.

Potem odprawiano ofiarę za grzechy popełnione w ciągu całego roku. Różniła się ona od ofiary za grzechy codzienne, ponieważ tym razem to arcykapłan kładł ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego w imieniu ludu Izraela i to arcykapłan siedmiokrotnie spryskiwał krwią ołtarz. Położenie rąk na głowie ofiary odbywało się przed całym zgromadzonym tłumem dziesiątego dnia siódemgo miesiąca (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:5-27).

Popatrzmy jak zmienił się system składania ofiar w Nowym Testamencie i jak pozycja Boga pozostała niezmieniona.


Kto symbolizuje ofiarę za grzechy w
Starym Testamencie?
Jezus Chrystus

Dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu? Co złego uczynił na ziemi, że Bóg, Jego Ojciec, pozwolił Mu umrzeć na krzyżu? Kto kazał Mu umrzeć na krzyżu? Kiedy wszyscy grzesznicy tego świata czyli my wszyscy popadliśmy w pułapkę grzechu., Jezus zstąpił z nieba by nas zbawić.

Otrzymał chrzest z rąk Jana Chrzciciela w Jordanie i został ukarany na krzyżu w imieniu całej ludzkości. Chrzest Jezusa i Jego śmierć na krzyżu były bardzo podobne do ofiar składanych w czasach Starego Testamentu, kładzenia rąk na głowie ofiary i spryskiwania otoczenia krwią.

W ten sposób postępowano w czasach Starego Testamentu. Grzesznik kładł ręce na głowie ofiary i wyznawał swe grzechy, mówiąc “Panie, zgrzeszyłem. Popełniłem morderstwo i cudzołóstwo.” Potem grzechy przechodziły na zwierzę ofiarne.

I tak jak grzesznik podcinał gardło zwierzęcia ofiarnego i składał je Bogu, tak i Jezus został ofiarowany by odkupić nasze winy. Jezus został ochrzczony i zmarł na krzyżu, aby nas zbawić i odkupić wszystkie nasze grzechy.

Jezus umarł dla nas. Kiedy o tym pomyślimy, to czym jest ofiarowanie zwierząt bez skazy jako ofiar za grzechy ludzi? Czy te zwierzęte wiedziały, co to jest grzech? Zwierzęta nie wiedzą czym jest grzech. Więc nie mogą przejąć grzechów ludzi.

Tak jak zwierzęta były bez skazy, tak i Jezus był bez skazy. Jest świętym Bogiem, Synem Boga i nigdy nie popełnił grzechu. Przez chrzest w Jordanie wziął na siebie winę za nasze grzechy w wieku trzydziestu lat.

Jezus musiał umrzeć na krzyżu za nasze grzechy. Tak uczynił, aby wypełniło się zbawienie, dzięki któremu człowiek został uwolniony od grzechu. Tak też zapisano w Ewangelii św. Mateusza 3.POCZĄTEK EWANGELII ODPUSZCZENIA GRZECHÓW

Dlaczego Jan Chrzciciel ochrzcił
Jezusa w wodach Jordanu?
By wypełnić sprawiedliwość.

Zapisano w Ewangelii św. Mateusza 3 “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu , mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus, odpowiadając: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia św. Mateusza 3:13-15).

Powinniśmy pamiętać, że Jezus otrzymał chrzest w wieku trzydziestu lat. Został ochrzczony, aby odkupić grzechy ludzi i wypełnić sprawiedliwość Boga. Jezus Chrystus, Jedyny bez grzechu otrzymał chrzest od Jana Chrzciciela, by zbawić nas od grzechu. Od nas zależy czy wierzymy w Jego zbawienie i czy dostąpimy zbawienia.

Co oznacza chrzest Jezusa? To samo co położenie rąk w Starym Testamencie. W Starym Testamencie grzechy przekazano na głowę zwierzęcia ofiarnego przy pomocy położenia rąk, a w Nowym Testamencie Jezus wziął na siebie winę za grzechy, poświęcając siebie samego i poprzez przyjęcie chrztu od Jana Chrzciciela.

Jan Chrzciciel był największym z ludzi, był przedstawicielem całego rodu ludzkiego, wyznaczonym przez Boga. Jako przedstawiciel całej ludzkości, jako arcykapłan położył dłonie na głowie Jezusa i przekazał mu wszystkie grzechy świata. ‘Chrzest’ oznacza ‘przekazać, pochować, oczyścić.’

Czy wiesz dlaczego Jezus przyszedł na świat i dlaczego przyjął chrzest? Czy, znając znaczenie Jego chrztu, wierzysz w Jezusa? Celem chrztu Jezusa było zabranie naszych grzechów, grzechów, które my, plemię złoczyńców, popełniamy przez całe życie. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, by wypełnić prawdziwą ewangelię odpuszczenia wszystkich grzechów.

W Ewangelii św. Mateusza 3:13-17 zapisano ‘wtedy’, co oznacza czas kiedy Jezus otrzymał chrzest, czas kiedy wszystkie grzechy ludzi przekazano Jezusowi.

‘Wtedy’ Jezus przejął wszystkie grzechy ludzi, po trzech latach umarł na krzyżu i zmartwychwstał po trzech dniach. Otrzymał chrzest raz na zawsze i zmartwychwstał raz na zawsze, aby oczyścić ludzi z grzechu. Jezus zbawił raz na zawsze tych wszystkich, którzy przed obliczem Boga chcą dostać odkupienie za grzechy.

Dlaczego Jezus musiał otrzymać chrzest? Dlaczego musiał założyć koronę cierniową i dlaczego musiał być sądzony w sądzie Piłata jak pospolity przestępca? Dlacze go musiał zostać ukrzyżowany i umrzeć na krzyżu? Ponieważ wziął na siebie winę za wszystkie grzechy świata. Twoje i moje grzechy wziął na siebie przez chrzest. Dla odkupienia grzechów musiał umrzeć na krzyżu.

Powinniśmy wierzyć w słowa zbawienia, które mówią, że Bóg zbawił mas, powinniśmy też być Mu za to wdzięczni. Nie ma zbawienia dla nas bez chrztu Jezusa. bez Jego krzyża i bez Jego Zmartwychwstania.

Jezus przez chrzest zgładził wszystkie grzechy świata. Dzięki temu zbawił tych, którzy wierzą w ewangelię zbawienia. Są tacy, którzy myślą ‘Ależ Jezus zgładził tylko grzech pierworodny!’ Oni nie mają racji.

Wcześniej w Biblii zapisano, że przez chrzest Jezus zgładził grzechy świata raz na zawsze. Wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone, w tym grzech pierworodny. W Ewangelii św. Mateusza 3:15 jest fragment mówiący, że “albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” Wypełnienie sprawiedliwości oznacza, że wszystkie grzechy, bez wyjątku przekazano Jezusowi.

Czy Jezus zgładził grzechy poepłnione w ciągu całego żacia człowieka? Tak. Dowody możny znaleźć w Trzeciej Księdze Mojżeszowej. Jest tam mowa o arcykapłanie i ofiarach składanych w Dzień Pojednania.

OFIARY ZA GRZECHY POPEŁNIONE W CIĄGU ROKU SKŁADANE PRZEZ CAŁY LUD IZRAELA

Czy lud Izraela mógł zostać uświęcony
przez składanie ofiar za grzechy?
Nie. Nigdy.

“Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły: jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana, i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaż, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nam dokonać przebłagania, a potem wypędzić go do Azazela na pustynię” (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:6-10). W tym fragmencie Aaron ma przedstawić dwa kozły u wejścia do Namiotu Zgromadzenia, by złożyć ofiarę za całoroczne grzechy Izraela..

“Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły: jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela.” Kozioł był nieodłącznym elementem ofiary pokutnej.

Obrządek ofiary pokutnej za grzechy powszednie był nieco inny niż ofiara za grzechy całoroczne. Grzesznik kładł dłonie na głowie zwierzęcia ofiarnego, by w ten sposób przekazać swe grzechy. W obrządku ofiarowania za grzechy całoroczne to arcykapłan w imieniu całego ludu Izraela przekazywał grzechy na ofiarę dziesiątego dnia siódmego miesiąca.

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej 16:29-31 zapisano “W miesiącu siódmym dziesiątego dnia tegoż miesiąca ukorzycie się i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno tubylec jak i obcy przybysz, który osuadł wśród was. W tym bowiem dniu zostanie dokonane przebłaganie za was, aby was oczyścić. Od wszystkich waszych grzechów będziecie oczyszczeni przed Panem. Jest to dla was sabat, dzień całkowitego odpoczynku. Ukorzycie w waszych duszach. Ustawa to wieczna” (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:29-31).

W Starym Testamencie lud Izraela przynosił zwierzę ofiarne, by złożyć je w ofierze za grzechy powszednie i by złożyć swe grzechy na jego głowę, spowiadając się “Panie, zgrzeszyłem. Popełniłem grzech. Proszę, przebacz mi.” Potem dany grzesznik przecinał gardło zwierzęcia, oddawał krew kapłanom i wracał do domu, spokojny, że został rozgrzeszony. Zwierzę ofiarne zabijano zamiast grzesznika. W Starym Testamencie zwierzę ofiarne to kozioł, baran lub byk, wszystkie święte zwierzęta, wyróżnione przez Boga.

Bóg, w swym nieskończonym miłosierdziu pozwolił by ofiarowano zwierzę, zamiast grzesznika, oddającego życie za grzechy.

W taki sposób, przez składanie ofiar, odprawiano pokutę za grzechy w czasach Starego Testamentu. Grzechy przekazywano na zwierzę ofiarne poprzez położenie dłoni na głowie i poprzez oddanie krwi kapłanom.

Jednakże nie można było składać takich ofiar codziennie. Dlaego właśnie Bóg pozwolił arcykapłanowi składać ofiarę w imieniu całego ludu Izraela raz na rok. Odbywało to się dziesiątego dnia siódmego miesiąca.

Jaka była rola arcykapłana w Dniu Pojednania? Po pierwsze, Aaron kładł ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego, wyznając grzechy Izraela “Panie, lud Izraela popełnił takie i takie grzechy, morderstwo, cudzołóstwo, kradzież, fałszywe świadectwo, bluźnierstwo.”

Potem przecinał gardło zwierzęcia ofiarnego, siedmiokrotnie rozpryskiwał krew wewnątrz Namiotu Zgromadzeń. (Cyfra siedem jest w Biblii uważana za doskonałą.)

Zadaniem arcykapłana było, w imieniu całego ludu, przekazanie grzechów ludzi na głowę zwierzęcia ofiarnego. W ten sposób poświęcano zwierzę zamiast ludzi.

Bóg jest sprawiedliwy i dlatego pozwolił na zabijanie zwierząt zamiast ludzi. Bóg jest prawdziwie miłosierny i dlatego pozwolił ludziom na ofiarę ze zwierząt. Arcykapłan spryskiwał krwią wschodnią stronę ołtarza i w ten sposób odbywano pokutę za grzechy w Dniu Pojednania dziesiątego dnia siódmego miesiąca.


Kto jest barankiem ofiarnym
w Starym Testamencie?
Jezus, który jest bez skazy.

W Dzień Pojednania arcykapłan składał ofiarę z dwóch kozłów. Jednego z nich nazywano ‘kozłem ofiarnym’, co oznacza ‘wyrzucenie, oddanie.’ Podobnie Jezus Chrystus jest ‘kozłem ofiarnym’ w Nowym Testamencie. “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ewangelia według św. Jana 3:16).

Bóg ofiarował nam swego jedynego Syna jako Baranka ofiarnego. Jako ofiarnego Baranka dla całej ludzkości. Otrzymał chrzest z rąk Jana Chrzciciela i stał się naszym Zbawicielem, Mesjaszem. ‘Mesjasz’ znaczy ‘Zbawiciel’, a Jezus Chrystus, ‘Król, który przyszedł by nas zbawić.’

Tak jak w Starym Testamencie składanoofiarę za grzechy w Dzień Pojednania, tak Jezus Chrystus, po prawie 2000 lat, przyszedł na ten świat, aby otrzymać chrzest i umrzeć na krzyżu, ba wypełnić ewangelię odkupienia wszystkich grzechów.

Przeczytajmy fragment Trzeciej Księgi Mojżeszowej “I położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego, i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli, i złoży je na na głowę kozła, i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię” (Trzecia Księga Mojżeszowa 16:21-22).

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej napisane jest, że grzechy wszystkich ludzi przekazano na zwierzę ofiarne. ‘Wszystkie ich przestępstwa’ oznacza wszystkie grzechy popełnione myślą i uczynkiem. ‘Wszystkie ich przestępstwa’ przekazano na zwierzę ofiarne poprzez położenie rąk na głowie zwierzęcia.PRAWEM BOGA POWINNIŚMY ZNAĆ NASZE GRZECHY

Dlaczego Bóg dał nam Prawo?
Byśmy dowiedzieli się czym
są nasze grzechy.

Prawo i przykazania składają się z 613 artykułów. Kiedy zastanowimy się nad tym, to zdamy sobie sprawę, że do tej pory czyniliśmy to, czego On nam zabronił, a nie czyniliśmy tego, co nam kazał.

Dlatego jesteśmy grzesznikami. W Biblii zapisano, że Bóg ofiarował nam prawo, byśmy zdali sobie sprawę z naszych grzechów (List św. Pawła do Rzymian 3:20). Oznacza to, że Bóg dał nam prawo i przykazania, by udowodnić nam, że jesteśmy grzesznikami. Nie ofiarował nam prawa, byśmy go przestrzegali, lecz byśmy poznali swoje grzechy.

Bóg nie podarował nam Prawa i przykazań, byśmy ich przestrzegali. Nie można oczekiwać, że pies będzie zachowywać się jak człowiek. Podobnie my nigdy nie zdołamy żyć zgodnie z Prawem Boga. Prawo ma nam służyć do innych celów. Dzięki Prawu i przykazaniom mamy uprzytomnić sobie czym jest grzech.

Bóg dał nam Prawo, ponieważ jesteśmy grzechem, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. “Jesteście mordercami, cudzołóżcami i złoczyńcami.” Powiedział nam, byśmy nie zabijali, ale my zabijamy myślą i czasem w rzeczywistości.

Ale ponieważ Prawo mówi, byśmy nie zabijali, wiemy, że jesteśmy mordercami “Popełniłem błąd. Jestem grzesznikiem, bo zrobiłem coś czego nie powienienem. Zgrzeszyłem.”

Dlatego, by zbawić ludzii od grzechu, Bóg pozwolił Aaronowi składać ofiary pokutne w Starym Testamencie. To właśnie Aaron raz do roku składał ofiarę za ludzi.

W Starym Testamencie należało złożyć dwie ofiary w Dniu Pojednania. Jedną składano Bogu, a drugie zwierze wyganiano na pustynię. Oczywiście uprzednio należało położyć dłonie na głowie zwierzęcia, ponieważ przez akt położenia rąk, grzechy ludzi przechodziły na zwierzę. Zanim odpowiedni człowiek wygonił kozła na pustynię, arcykapłan kładł ręce na żywym koźle i wyznawał grzechy Izraela. “Panie, ludzie mordowali, cudzołożyli, kradli, czcili innych Bogów... Zgrzeszyliśmy.”

Palestyna jest pustynią. Kozła ofiarnego wygyniano na odludzie, na pustynię, gdzie zdychał. Wygnanie kozła oznaczało odpokutowanie za grzechy, odpuszczenie grzechów. Ludzie odzyskiwali spokój sumienia, a kozioł zdychał gdzieś na pustyni, obarczony grzechymi ludzi.

I tak Bóg odpokutował za nasze grzechy przez Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa. Wszystkie ludzkie grzechy zostały całkowicie zmyte za sprawą chrztu Jezusa i krwi Jezusa przelanej na krzyżu.

Jezus jest Bogiem i naszym Zbawicielem. Jest Synem Boga, który zstąpił z nieba, by zbawić cały ród ludzki od grzechu, Bóg jest Stworzycielem, który stworzył nas na swoje podobieństwo. Jezus zstąpił z nieba. By zbawić nas od grzechu.

Wszystkie nasze grzechy, popełnione uczynkiem i myślą, przeszłe i przyszłe przekazano Jezusowi. Jezus musiał otrzymać chrzest z rąk Jana Chrzciela, by wypełnić Bożą sprawiedliwość, całkowite odpuszczenie wszystkich grzechów świata.

Trzy lata przed ukrzyżowaniem Jezusa, przy okazji Jego pierwszego publicznego wystąpienia, On, przez chrzest z rąk Jana Chrzciciela, wziął na siebie winę za wszystkie grzechy świata. Zbawienie ludzi rozpoczęło się od Jego chrztu.

W rzece Jordan, gdzie woda nie była głębsza niż do pasa, Jan Chrzciciel położył swe ręce na głowie Jezusa i zanurzył Go w wodzie. Ten chrzest był taki sam jak położenie rąk w Starym Testamencie i oznaczał to samo, przekazanie grzechów.

Zanurzenie w wodzie oznaczało śmierć, a wynurzenie zmartwychwstanie. Przez chrzest z rąk Jana Chrzciciela, Jezus wypełnił i obwieścił trzy rzeczy: zgładzenie grzechów, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.

Możemy osiągnąć zbawienie tylko wtedy, gdy jesteśmy posłuszni słowom, którymi Jezus zbawił nas od grzechu. Bóg zdecydował, że nasz ratunek od grzechu jest przez Jezusa. Tak wypełnił przymierze zawarte w Starym Testamencie. A Jezus kroczył obarczony krzyżem i naszymi grzechami.


Co zostało do zrobienia po tym, jak
Jezus oczyścił nas z grzechu?
Jedynie powinniśmy przestrzegać
słowa Bożego.

W Ewangelii według św. Jana 1:29 czytamy “Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” Jan Chrzciciel złożył świadectwo “Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.” Przez chrzest Jezus przejął wszystkie grzechy ludzi. Uwierz! Wtedy otrzymasz błogosławieństwo odpuszczenia grzechów.

My ludzie musimy zachować wiarę w słowo Boże. Powinniśmy odsunąć upór i myśli, i po prostu uwierzyć w prawdę, której podstawą jest Jezus, zbawiający nas od grzechu. Powinniśmy również postępować zgodnie z zapisanym słowym Bożym.

Zgładzenie grzechó świata przez Jezusa i wypełnienie Bożej sprawiedliwości są tą samą rzeczą. Podobnie ‘położenie dłoni’ i ‘chrzest’ stanowią różne nazwy tego samego.

Nieważne czy powiemy ‘wszystko’, ‘każdy’ czy ‘cały’ i tak znaczenie pozostanie to samo. Podobnie znaczenie wyrażenia ‘położenie dłoni’ w Starym Testamencie jest takie same jak w Nowym Testamencie, jedynie słowo ‘chrzest’ jest zastosowane zamiast wyrażenia ‘położenie dłoni.’

sprawadza się do tego, że Jezus otrzymał chrzest i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Jesteśmy zbawieni, ponieważ wierzymy w tę prawdziwą ewangelię.

Kiedy mówimy, że Jezus przejął wszystkie grzechy świata, to co mamy na myśli przez wyrażenie “wszystkie grzechy świata?” To oznacza, że przyszliśmy na świat pełni grzechu, ząych myśli, kradzieży, cudzołóstwa, okrucieństwa, bluźnierstwa, zarozumiałości, i głupoty. Oznacza wszystkie nasze niedoskonałości i słabości ciała i myśli.

“Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). “A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (List do Hebrajczyków 9:22). Tak jak wyżej powiedziano, że za grzechy trzeba zapłacić. Jezus ofiarował własne życie, by zapłacić za ludzkie grzechy raz na zawsze.

Dlatego wszyscy powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew przelaną na krzyżu, w prawdziwą ewangelię, w Jezusa naszego Zbawiciela i w to, że Zbawiciel uwolnił nas od grzechu.POKUTA ZA PRZYSZŁE GRZECHY

Czy nadal musimy składać
ofiary za grzechy?
Nigdy więcej

Grzechy popełnione jutro i pojutrze i te, które popełnimy do dnia śmierci są włączone do ‘wszystkich grzechów świata.’ Razem z grzechami dnia dzisiejszego i wczorajszego. Grzchy człowieka popełnione w czasie całego życia włączone są do ‘wszystkich grzechów świata.’ ‘Wszystkie grzechy świata’ przekazane zostały Jezusowi przez chrzest. Dlatego wszystkie grzechy, nawet te jeszcze nie popełnone zostały już odkupione przez Jezusa.

Jedynie powinniśmy wierzyć w prawdziwą ewangelię, w pisane słowo Boże i być Mu posłusznymi, aby osiągnąć zbawienie. Powinniśmy odrzucić własne myśli, aby otrzymać odkupienie. Możesz zapytać “Czy możliwe jest, że On odkupił jeszcze niepopełnione grzechy?” W odpowiedzi chciałbym zapytać “Czy Jezus ma przyjść jeszcze raz i jeszcze raz, za każdym razem gdy zgrzeszymy? I za każdym razem ma umierać na krzyżu za nasze grzechy?”

W ewangelii ponownego narodzenia jest prawo dotyczące ofiar za grzechy. “I bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia” (List do Hebrajczyków 9:22). Kiedy człowiek chce odkupić grzechy, musi położyć ręce na głowie zwierzęcia ofiarnego. Potem zwierze umiera za ludzkie grzechy.

W taki sam sposób Syn Boży przyszedł na ten świat, aby zbawić całą ludzkość. On przyjął chrzest, aby zabrać wszystkie nasze grzechy, i przelał krew na Krzyżu, aby zapłacić cenę naszych grzechów; On umarł na Krzyżu, rzekłszy: “Wykonało się.” Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia i teraz siedzi po prawicy Boga. W taki sposób On został naszym wiecznym Zbawicielem.

Aby dostąpić całkowitego oczyszczenia z grzechów, musimy pozbyć się własnych przemyśleń i wiary, że codziennie musimy pokutować za grzechy. Aby odkupić grzechy ludzi, należało złożyć ofiarę, raz na zawsze. Bóg złożył wszystkie grzechy świata na barki Swego Jedynego Syna przez chrzest, potem ukrzyżował Go. Wraz ze zmartwychwstaniem zbawienie zostało wypełnione.

“On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” W Księdze Izajasza 53 powiedziane zostało, że wszystkie występki i winy ludzi zostały przekazane Jezusowi Chrystusowi.

W Nowym Testamencie w Liście św. Pawła do Efezjan 1:4 zapisano “W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata.” Ten fragment uczy nas, że On wybrał nas jeszcze przed stworzeniem świata. Jeszcze przed stworzeniem świata, Bóg wybrał nas, chcąc nas uczynić sprawiedliwymi bez skazy. Teraz powinniśmy wierzyć i przestrzegać słów Boga, słów wody, krwi i Ducha.

Bóg powiedział nam, że Jego Baranek, Jezus Chrystus zgładził grzechy świata i odkupił je. W Liście do Hebrajczyków 10 jest fragment “Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą” (List do Hebrajczyków 10:1).

Chodzi tu o fakt, że składanie ofiar rok po roku nie uczyni nas doskonałymi. Prawo jest cieniem tego, co nastąpi, a nie obrazem rzeczy. Jezus Chrystus, Mesjasz, który miał nadejść, raz na zawsze zrobił z nas istoty doskonałe (podobnie grzechy Izraela zostały odkupione raz na zawsze). A uczynił to przez chrzest i śmierć na krzyżu.

Dlatego w Liście do Hebrajczyków 10 Jezus powiedział “Potem powiada: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie; Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; Lecz gdy On złoży raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: Takie jest zaś przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzechy” (List do Hebrajczyków 10:11-18).

Wierzymy, że Jezus zbawił nas od grzechu przez chrzest i krew przelaną na krzyżu.ZBAWIENIE POPRZEZ PONOWNE NARODZINY Z WODY I DUCHA JEST WYRYTE W NASZYCH SERCACH I MYŚLACH

Czy jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ już
nie popełniamy grzechów?
Nie. Jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ Jezus zgładził
nasze grzechy i ponieważ wierzymy w Niego.

Czy wszyscy wierzycie? Amen. Czy jesteście posłuszni słowom Boga, które głoszą, że Jezus Chrystus otrzymał chrzest i umarł na krzyżu, by nas zbawić? Musimy przestrzegać Jego słów, jeśli chcemy narodzić się ponownie. Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus za pośrednictwem ewangelii odpuszczenia grzechów, oczyścił nas, mośemy dostąpić zbawienia.

Nigdy nie staniemy się doskonali dzięki przestrzeganiu Prawa Bożego, ale możemy osiągnąć doskonałość poprzez wiarę w dokonania Boga. Jezus zgładził grzechy świata przez chrzest w Jordanie, sąd i karę za grzechy. Tylko jeśli wierzymy całym sercem w tę ewangelię, mośemy otrzymać odkupienie grzechów i możemy zostać sprawiedliwymi. Wierzysz?

Chrzest Jezusa, Jego ukrzyżowanie i zmartwychwstanie są odkupieniem wszystkich ludzkich grzechów, stanowią też podstawę zasad zbawienia opartego na niezmierzonej miłości Boga. Bóg kocha nas takich jacy jesteśmy. Jest sprawiedliwy (just), więc uczyni nas sprawiedliwymi. Uczynił nas sprawiedliwymi poprzez przekazanie naszych grzechów Jezusowi.

Posłał Swego Jedynego Syna, Jezusa, by oczyścić nas z grzechu. Pozwolią Jezusowi zgładzić grzechy świata przez chrzest, a potem osądzią Go za nasze grzechy. Dzięki zbawieniu przez wodę i krew uczynił nas sprawiedliwymi.

Zapisane jest w Liście do Hebrajczyków 10:16 “Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je.”

Czy jesteśmy sprawiedliwymi w naszych sercach i myślach? A może grzesznikami? Staniemy się sprawiedliwymi, jeśli będziemy przestrzegać słów Boga. Jezus Chrystus zgładził nasze grzechy i został za nie osądzony. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem. Możemy myśleć, że “Grzeszymy codziennie, więc jak możemy być sprawiedliwymi? Na pewno jesteśmy grzesznikami.” Ale możemy stać się sprawiedliwymi jeśli będziemy posłuszni Bogu, tak jak Jezus był Mu posłuszny.

Jak już powiedziałem wcześniej jesteśmy grzesznikami zanim narodzimy się ponownie. Jeśli ewaneglia odkupienia grzechów stanie się częścią nas, to zostaniemy zbawieni. Pozostaniemy grzesznikami, jeśli nie poznamy ewangelii. Ale staniemy się sprawiedliwymi, jeśli uwierzymy w zbawienie Jezusa. Wtedy też zostaniemy sprawiedliwymi dziećmi Bożymi. To jest wiara, o której mówił apostoł Paweł. Wiara w ewangelię odkupienia grzechów uczyni nas sprawiedliwymi.

Nikt z ludzi, ani apostoł Paweł, ani Abraham, ani nikt inny nie został sprawiedliwym dzięki własnym uczynkom. Oni zostali sprawiedliwymi dzięki wierze i posłuszeństwu słowom Boga, słowom Jego błogosławieństwa.

List do Hebrajczyków 10:18. “Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzechy” (List do Hebrajczyków 10:15-18). Tak jak zapisano, Bóg zbawił nas i teraz nie musimy umierać za grzechy. Wierzysz? Amen.

List św. Pawła do Filipian 2 “Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (List św. Pawła do Filipian 2:5-11).

Jezus Chrystus przyszedł na ten świat jako zwykły człowiek i żył jak zwykły człowiek. Ukorzył się i był posłuszny aż do końca.

Dlatego sławimy Jezusa “On jest naszym Bogiem, Zbawicielem i Królem.” Gloryfikujemy Boga i sławimy Jezusa, ponieważ Jezus do końca był posłuszmy woli Ojca. Nie moglibyśmy teraz gloryfikować Syna Bożego, gdyby On nie posłuchał Ojca. Ponieważ Syn Boga do końca słuchał Ojca, wszystkie stworzenia i ludzie gloryfikują Go i będą to robiń zawsze.


Czy staniemy się grzesznikami, jeśli
jutro popełnimy grzech?
Nie. Ponieważ Jezus zgładził wszystkie nasze grzechy,
przeszłe, przyszłe i teraźniejsze.

Jezus Chrystus stał się Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata, a zapisane zostało że dokonał tego dzięki otrzymaniu chrztu. Teraz prawie 2000 lat upynęło od tych zdarzeń. Ponieważ ty i ja żyjemy na tym świecie od urodzenia, nasze grzechy również zostały odkupione.

Czy, bez rozdzielania grzechów na pierworodny i resztę, moglibyśmy pozostać grzesznikami?

Jezus wiedział, że będziemy grzeszć od urodzenia do śmierci i zawczasu zbawił nas od grzechu. Czy widzisz to? Jeśli żyjemy do siedemdziesiątki, to grzczami wypełnimy ponad sto ciężarówek. Ale Jezus przez chrzest zgładził nasze grzechy raz na zawsze. Obarczony grzechami umarł na krzyżu.

Jeśli Jezus wziąłby na siebie winę jedynie za grzech pierworodny to wszyscy poszłobyśmy do piekła. Nawet jeśli czujemy, że to niemożliwe, żeby jeden mógł ponieść winę za winy tak wielu, to i tak faktem jest , że Jezus zgładził nasze grzechy.

Ile grzechów popełniamy, żyjąc na tym świecie? Wszystkie popełniane przez nas grzechy są włączone do wszystkich grzechów świata.

Kiedy Jezus poprosił Jana o chrzest, to miał dokładnie chrzest na myśli. Jezus złośył świadectwo, że zgładzi grzechy świata. Bóg posłał swego sługę do Jezusa i ten sługa Boży ochrzcił Jezusa. Przez otrzymanie chrztu z rąk przedstawiciela ludzkości, przez pochylenie przed nim głowy, Jezus przejął wszystkie grzechy świata.

Wszystkie grzechy popełnione przez nas zostały nam odebrane, a przejął je Jezus.

Któż powie, że grzech istnieje na świecie? Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy świata poto, byśmy my, grzesznicy mogli dostąpić zbawienia. Ale w sercach musimy zachować wiarę, bez cienia wątpliwości, bezwarunkową wiarę w dokonania Jezusa: w Jego chrzest i Jego krew.

Większość ludzi żyje w obłudzie, omamieni własnymi przemyśleniami, myśląc, że życie jest wszystkim. Wielu, włączając w to mnie, przyżyło burzliwe życie. Jak możesz nie rozumieć albo nie akceptować ewangelii odkupienia przez chrzest Jezusa i Jego krew?WYPEŁNIŁO SIĘ ZBAWIENIE GRZESZNIKÓW

Dlaczego Jezus umył nogi Piotra?
Ponieważ chciał, by Piotr zachował głęboką
wiarę w odkupienie grzechów
(dokonane przez chrzest Jezusa)

Przeczytajmy fragment Ewangelii św. Jana 19 “A On dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane Trupią Czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem; a było napisane: JEZUS NAZAREŃSKI, KRÓL ŻYDOWSKI. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miastabyło to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany; a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku” (Ewangelia według św. Jana 19:17-20).

Drodzy przyjaciele! Jezus Chrystus przejął wszystkie grzechy świata, został skazany na śmierć przezsąd Piłata, ukrzyżowany. Popatrzmy na to zdarzenie raz jeszcze.

“Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo” Zgodnie z Pismem Jezus Chrystus przejął nasze grzechy. “Powiedział: Pragnę. A stało tam naczynie pełne octu; włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (Ewangelia według św. Jana 19:28-30).

Po trzech dniach zmartwychwstał i wstąpił do nieba.

Chrzest Jezusa z rąk Jana Chrzciciela i Jego śmierć na krzyżu są ściśle powiązane i jedno nie może istnieć baz drugiego. Dlatego powiniśmy sławić Pana, dziękując Mu za zbawienie i ewangelię odkupienia.

Ciało jest tylko ciałem i łatwo jest je zwieść na pokuszenie. Jezus Chyrstus ofiarował nam swój chrzest i krew, by zbawić nas od pokus cielesnych. Zbawił nas od grzechu przez ofiarowanie swego ciała i dzięki ewangelii.-

Ci, którzy całkiem uwolnili się od grzechów, zawsze mogą wejść do Królestwa Niebieskiego dzięki wierze w Jezusa, który narodził się w Betlejem, przyjął chrzest w rzece Jordan, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia. My zawsze chwalimy Pana i sławimy Jego imię.

W ostatnim rozdziale Ewangelii według św. Jana jest ustęp, opowiadający o ty, jak Jezus, po zmartwychwstaniu, poszedł do Galilei. Podszedł do Piotra i powiedział “Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci?” a Piotr odpowiedział “Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję.” Wtedy Jezus rzekł “Paś owieczki moje.”

Piotr już wiedział wszystko, znał ewangelię chrztu i krwi Jezusa, ewangelię odpuszczenia win. Wierzył w ewangelię odkupienia, w ewangelię chrztu i krwi, i zdawał sobie sprawę, dlaczego Jezus umył jego nogi. Dzięki temu wiara Piotra stało się jeszcze silniejsza i głębsza.

fragment Ewangelii wedłu św. Jana 21:15 “Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś owieczki moje.” Jezus mógł powierzyć Piotrowi owieczki, ponieważ Piotr był Jego uczniem, ponieważ Piotr dostąpił zbawienia i ponieważ Piotr był sprawiedliwym i wiernym sługą Boga.

Jezus nie mógł powierzyć grzesznikowi krzewienia ewangelii. Piotrr nie był grzesznikiem, pomimo że miał grzeszne ciało. Jezus powierzył swoim uczniom krzewienie ewangelii, dzięki której mogli oczyścić się z grzechu, ponieważ wierzyli w Jezusa, Jeho krew przelaną na klrzyżu i w ewangelię odpuszczenia win.PANIE, TY WIESZ, ŻE CIĘ MIŁUJĘ

Czy na powrót stajemy się grzesznikami,
jeśli zgrzeszymy?
Nie. Jezus zgładził wszystkie nasze grzechy
przez chrzest w Jordanie.

Zastanówmy się nad słowami Jezusa skierowanymi do Piotra. “Szymonie, synu Jana, Miłujesz mnie więcej niż ci?” “Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję.” Słowa Piotra były prawdą. Wynikały z miłości do Jezusa i wiary w ewangelię odpuszczenia grzechów. To wyznanie miłości było prawdziwe.

Uczniowie poznali ewangelię odpuszczenia win dzięki temu, że Jezus umył ich nogi. Dzięki temu mogą wyznać miłość do Jezusa.

Jeśli Jezus nie umyłby ich nóg, uczniowie odpowiedzieliby “Panie, jestem niedoskonały. Jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem, który nie może kochać cię więcej niż inni. Zostaw mnie w spokoju.” A Piotr uciekłby i schował przed Jezusem.

Pomyślmy nad odpowiedzią Piotra. Pobłogosławiono go ewangelią odpuszczenia grzechów, ewangelią chrztu Jezusa i Jego krwi przez które zbawił całą ludzkość.

Powiedział “Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję.” To wyznanie miłości wynikało z wiary w ewangelię odpuszczenia grzechów. Piotr wierzył w prawdziwą ewamgelię odkupienia, przez którą Jezus przejął wszystkie grzechy świata, nawet te przyszłe. Wszystkie grzechy to nawet te grzechy, które ludzie popełnią w przyszłości, a które wynikają z ludzkich słabości i niedosonałości.

Piotr głęboko wierzył w ewangelię odkupienia grzechów. Wierzył również w fakt, że Jezus jest Barankiem Bożym, dlatego bez zastanowienia odpowiedział na pytanie Jezusa. Zbawienie Jezusa pochodzi z ewangelii odpuszczenia win, więc tównież Piotr został zbawiony od grzechu. Piotr wierzył w zbawienie przez ewangelię odkupienia wszystkich grzechów świata.

Czy ty też tak odpowiesz? Czy kochasz Jezusa i wierzysz Mu? Czy ufasz Jezusowi, który zgładził grzechy świata przez ewangelię odpuszczenia grzechów, przez chrzest i przelanie krwi.? Jak możesz nie kochać Jezusa i nie wierzyć w Niego?

Jeśli Jezus odkupił jedynie grzechy przeszłe i teraźniejsze, to nie możemy teraz Go sławić. A za to poszlibyśmy do piekła. Ale Jezus odkupił wszystkie grzechy. Powinniśmy wiedzieć, że nasze zbawienie dokonało się dzięki ewangelii odpuszczenia win.

Jesteśmy bardzo podatni na pokusy cielesne i dlatego bez przerwy grzeszymy. Musimy wyznać, że zostaliśmy zbawieni przez ewangelię odpuszczenia grzechów, którą podarował nam Jezus przez chrzest i krew.

Jeśli nie wierzymy w ewangelię odpuszczenia win, w chrzest i krew Jezusa, nikt z wierzących nie zostanie zbawiony od grzechu. A jeśli prawdą jest, że poprzez codziennie pokutowanie i żałowanie za grzechy możby dostłpiń zbawienia, to i tak jesteśmy zbyt leniwi, by tego dotrzymać. Jesteśmy zbyt leniwi, by pozostać sprawiedliwymi, więc grzech zostałby stałym elementem w naszym sercu.

Jeśli tak by się stało, to nie moglibyśmy kochać Jezusa, nie moglibyśmy zbliżyć się doNiego. Ponownie stalibyśmy się grzesznikami. Nie moglibyśmy uwierzyć w ewangelię i niebylibyśmy w stanie kroczyć drogą Jezusa.

Ale Jezus ofiarował nam ewangelię odpuszczenia win i zbawił tych. Którzy wierzą prawdziwą wiarą. Stał się doskonałym Zbawicielem i oczyścił nas z wszystkich ugrzechśw, które popełniamy codziennie. Teraz możemy kochać Go naprawdę.

Teraz my, wierzący kochamy ewangelię chrztu i krwi Jezusa, ewangelię odkupienia win. Wszyscy wyznawcy kochają Jezusa i będą Go kochać na zawsze. Wszyscy wierzący stali się niewolnikami miłości poprzez zbawienie za sprawą ewangelii odpuszczenia win, którą Jezus nam podarował.

Ukochani! Jeśli Jezus zostawił chociaż jeden nieodkupiony grzech, to nie bylibyście w stanie uwierzyć w Niego ani w ewangelię odkupienia. Nie moglibyście stać się sługami Bożymi.

Ale jeśli wierzysz w ewangelię odkupienia grzechów, możesz dostąpić zbawienia. On pozwala nam dostąpić zbawienia, wtedy gdy zdamy sobie sprawę z prawdziwej ewangeli, zapisanej słowami Jezusa.CZY MIŁUJESZ MNIE WIĘCEJ NIŻ INNI?

Dlaczego kochamy Jezusa
więcej niż innych?
Ponieważ Jego miłość do nas pozwoliła
nam pozbyć się wszystkich grzechów
świata (nawet przyszłych)

Bóg zawierzył swoje owieczki swoim sługom, którzy wierzyli w ewangelię odpuszczenia grzechów. Jezus trzykrotnie zapytał “Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci?” , a Piotr za każdym razem odpowiedział “Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję.” Zastanówmy się nad odpowiedziami Piotra. Widać wyraźnie, że Piotr nie wyraził tu swej woli, lecz przemówiła przez niego wiara w ewangelię odkupienia wszystkich grzechów świata.

Kiedy kogoś kochamy, a miłość ta zrodzona jest w naszej woli, to miłość taka łatwo może zaniknąć, jeśli jesteśmy słabi. Ale jeśli miłość zależy od jej siły, to będzie trwała wiecznie. Miłość Boga czyli odkupienie grzechów, zbawienie przez wodę chrztu Jezusa i Ducha, jest właśnie taka.

Wiara w ewangelię odpuszczenia win jest podstawą pracy dla Pana i miłości do Pana. Jeśli Go kochamy, a podstawą tej miłości są nasze dobre chęci, to nasze uczucie zaniknie, a my będziemy nienawidzić siebie samych za własne niedociągnięcia i niedosonałości. Jezus zmył wszystkie grzechy: grzech pierworodny, grzechy codzienne, grzechy dnia jutrzejszego i wszystkie grzechy całego świata. Nikt na powierzchni ziemi nie pozostał poza Jego zbawieniem.

Tak. Jeśli miłość i wiara zależą od dobrych chęci, nie uda się zachować wiary. Ale ponieważ miłość i wiara zależą od ewangelii odkupienia grzechów, którą podarował nam Jezus, to jesteśmy już dziećmi Bożymi, staliśmy się sprawiedliwymi. Jesteśmy bez grzechu, bo wierzymy w zbwienie z wody i Ducha.

Ponieważ zbawienie pochodzi nie z wiary w siebie samych, lecz z miłości Boga, pozostaniemy sprawiedliwymi, nawet jeśli jesteśmy słabi i niedoskonali. Pójdziemy do nieba i będziemy sławić Boga. Czy uwierzyłeś?

Jezus powiedział “Miłość jest nie w tobie, który mnie kochasz, ale we mnie, który ciebie kocham.” Jezus zbawił nas z wody i Ducha, więc powienniśmy wierzyć w ewangelię odpuszczenia, chrzest Jezusa i Jego krew.

Bez ewangelii odpuszczenia win, podarowanej nam przez Boga, nie moglibyśmy dostąpić zbawienia, nie ważne jak głęboko byśmy wierzyli. Jezus zmył wszystkie grzechy, które popełniamy myślą i ciałem.

Wierzyć w Boga to znaczy wierzyć w zbawienie z wody i Ducha, wierzyć w ewangelię odkupienia win. Ewangelia odpuszczenia wszystkich grzechów świata jest wiarą w chrzest Jezusa i Jego krew. Ewangelia odkupienia win jest prawdziwą wiarą, podstawą zbawienia, kluczem do ewangelii Boga.CZŁOWIEK MUSI ODRZUCIĆ WIARĘ, KTÓREJ PODSTAWĄ SĄ DOBRE CHĘCI

Skąd pochodzi prawdziwa wiara?
Z miłości Pana, który zgładził wszystkie
przyszłe grzechy

Wiara czy miłość, które wywodzą z dobrych chęci, nie są prawdziwe. Wielu na tym świecie w ten sposób wierzy w Jezusa, ale ich wiara ginie, ponieważ grzech mają w sercach.

Ale my wiemy, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata. Nie tylko niewielkie przewinienia, ale i wszystkie najcięższe grzechy, popełnione z niewiedzy.

W Ewangelii według św. Jana czytamy, że Jezus zgromadził uczniów przed ukrzyżowaniem, aby ich nauczyć jak miłosierne jest zbawienie. Przed wieczerzą umył ich nogi, by ukazać podstawę zbawienia. Wszyscy powinniśmy znać i wierzyć w ewangelię odpuszczenia win, której Jezus nauczył uczniów za pomocą obmycia nóg.

Piotr na początku odmawia Jezusowi “Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje?” To jest wyrażenie miłości, która wywodzi się z dobrych chęci.. Jezus rzekł “Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.”

Teraz znając ewangelię wody i Ducha możemy zrozumieć słowa Jezusa. Są to słowa prawdy, słowa ewangelii wody i Ducha, odpuszczenia win, które pozwalają nam, grzesznikom, stać się sprawiedliwymi. Musimy jedynie głęboko wierzyć.

Piotr poszedł z uczniami na ryby. Łowili ryby zanim Jezus nadszedł. Jezus pojawił się i zawołał ich. Jezus przygotowal śniadanie. Kiedy jedli, Piotr nagle uprzytomnił sobie znacuenie słów Jezusa “Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.” W końcu zdał sobie sprawę co oznaczała umycie stóp.

“Pan zmył wszystkie moje winy. Wszystkie grzechy jakie popełniłem, ponieważ jestem słaby. Nawet te grzechy, których jeszcze nie popełniłem.” Piotr odrzucił wiarę pochodzącą z dobrych chęci, i uwierzył w chrzest i krew Jezusa, w ewangelię odkupienia grzechów.

Po śniadaniu Jezus zapytał Piotra “czy miłujesz mnie więcej niż ci?” Teraz uzbrojony w wiarę miłości Jezusa, Piotr wyznał “Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję.” Piotr odpowiedział tymi słowami, bo wiaedział co Jezus miał na myśli mówiąc “ale się potem dowiesz.” Mógł wyznać prawdziwą wiarę, wiarę w chrzest i krew Jezusa, w ewangelię odkupienia.PÓŹNIEJ STAŁ SIĘ PRAWDZIWYM SŁUGĄ BOŻYM

Po tym zdarzeniu Piotr i inni uczniowie głosili ewangelię aż do końca dni swoich. Nawet Paweł, który bezlitośnie prześladował chrześcijan, złożył świadectwo ewangelii w trudnych dniach Cesarstwa Rzymskiego.


Jak można zostać prawdziwym
sługą Bożym?
Przez wiarę w wieczne odkupienie
wszystkich grzechów.

Spomiędzy dwunastu uczniów Jezusa Judasz był tym ,który sprzedał Jezusa, a potem powiesił się. Apostoł Piotr zajął jego miejsce. Uczniowie wybrali Matiasza, ale Bóg wybrał Pawła. Paweł więc stał się apostołem Jezusa i głosił ewangelię odkupienia razem z innym apostołami.

Większość uczniów Jezusa umarła śmiercią męczeńską. Nawet w chwili zagrożenia życia głosili prawdziwą ewangelię.

“Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy cielesne przez ewangelię chrztu i krwi, przez ewangelię odkupienia. Przejął nasze grzechy przez chrzest nad Jordanem, został za nie osądzony na krzyżu. Uwierz w ewangelię Chrztu Jezusa i Jego krwi przelanej na krzyżu, a dostąpisz zbawienia.”

Wielu, dzięki wierze w ewangelię, dostąpiło zbawienia. Dzięki wierze w ewangelię chrztu Jezusa , Jego krwi i Ducha.

Uczniowie głosili ewangelię wody, krwi i Ducha, “Jezus jest naszym Zbawicielem.” Oni złożyli świadectwa ewangelii wody i Ducha, więc teraz my, ty i ja, możemy posłuchać ewangelii chrztu i krwi Jezusa, zbawienia, i możemy dostąpić zbawienia od grzechu. Wszyscy staliśmy się uczniami Jezusa, dzięki bezgranicznej miłości Boga i dzięki zbawieniu Jezusa.

Uwierzyłeś? Jezus ukochał nas do tego stopnia, że podarował nam ewangelię wody i Ducha, ewangelię odkupienia i pozwolił nam stać się sprawiedliwymi uczniami. Jezus umył nogi uczniów, aby mogli nauczać prawdziwej ewangelii odkupienia.

Jezus umył nogi uczniów, by pokazać im i nam, że przez chrzest i śmierć na krzyżu zgładził wszystkie grzechy świata, wszystkie grzechy przez nas popełnione. Dziękujmy Mu za miłość, która nas obdarował i za ewangelię odkupienia.

Umycie nóg nauczyło nas dwóch rzeczy. Po pierwsze, Jezus chciał pokazać uczniom, że wszystkie grzechy zgładzone zostały przez ewangelię odkupienia, przez chrzest i śmierć Jezusa. Rzekł “Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.”

Miało to ich nauczyć, że Jezus poniżył się, aby zbawić grzeszników i uczynić ich sprawiedliwymi, a my, ponownie narodzeni, powinni służyć innym i uczyć ewangelii odkupienia. Ci, którzy przyszli wcześniej powinni służyć tem ,którzy przyjdą później.

Widać dwa powody, dla których Jezus umył szopy uczniów w przeddzień uczty Paschy. Te powody nadal istnieją w Kościele.

Uczeń nigdy nie będzie ponad nauczycielem. Dlatego nauczamy ewangelii i służymy światu tak jakbyśmy służyli Jezusowi. Ci, którzy zostali zbawieni wcześniej, powinni służyć tym, którzy przyjdą później. Jezus umył nogi uczniów, by ich tego nauczyć. Przez umycie stóp Piotra, Jezus pokazał, że jest doskonałym Zbawicielem, i dzięki temu powinnniśmy być odporni n apokusy złego.

Wszyscy możecie dostąpić zbawienia przez wiarę w ewangelię odkupienia, z wody i Ducha. Jezus, przez chrzest, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, zgładził grzechy świata. Jedynie ci, którzy wierzą w Jego ewangelię mogą na zawsze zostać zbawieni od grzechu.WIARA W EWANGELIĘ, KTÓRA ZMYŁA NASZE CODZIENNE GRZECHY

Wierzymy w ewangelię odkupienia, słowa wody i Ducha. Dzięki temu możemy oprzeć się pokusom złego. Ludzie łatwo ulegają pokusom diabła, a diabeł przez cały czas coś nam szepce do ucha. Wiemy, że ciało człowieka ciągle popełnia grzechy, więc jak możemy być bez grzechu? Wszyscy są grzesznikami.

Znamy odpowiedź. “Wiedząc, że Jezus przez chrzest zgładził wszystkie grzechy ciała człowieka, czy możemy mówić, że jesteśmy pełni grzechu? Jezus zapłacił za wszystkie grzechy. Czyż jest grzech za który my możemy zapłacić?”

Jeśli nie wierzymy w ewangelię wody i krwi, słowa złego wydają się rozsądne. Ale jeśli ewangelia jest po naszej stronie, posiadamy wiarę w prawdę słów Boga.

Powiniśmy wierzyć w ewangelię ponownzch narodzin przez wodę i krew. Prawdziwa wiara to wiara w ewangelię chrztu Jezusa, Jego krwi przelanej na krzyżu. Jego śmierci i Jego zmartwychwstania.

Czy kiedykolwiek widziałeś wizerunek przybytku? To jest mały domek. Podzielony jest na dwie części, część zewnętrzna jest miejscem świętym, a wewnętrzna to jest Miejsce Najświętsze, gdzie jest miejsce święte..

Jest 60 filarów na zawnętrznym podwórcu, a w miejscu świętym jest 48 płyt. Musimy wyobrazić sobie przybytek, by zrozumieć słowa Boga.Z CZEGO ZROBIONO BRAMĘ PRZYBYTKU?

Z czego zrobiono bramę przybytku?
Z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu
i ze skręconego bisioru.

Brama przybytku upstała opisana w Drugiej Księdze Mojżeszowej 27:16 “Brama dziedzińca mieć będzie kotarę na dwadzieścia łokci, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru, wzorzyście haftowaną; do niej cztery slupy i cztery podstawy.” Materiały użyte do budowy przybytku były fioletowe, czerwone, zostosowano też skręcony bisior. Kotara była bardzo kolorowa i wzorzyście haftowana.

Bóg rozkazał Mojżeszowi utkać kolorową tkaninę w kolorach fioletowym, czerwonym i szkarłatnym. Wtedy każdy bez problemów mógł znaleźć wejście. A kotara utkana z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru wisiała na czterech słupach.

Te cztery materiały symbolizują plan Bożego zbawienia, przez które ci, którzy wierzą w Jego Syna, w chrzest i krew Jezusa oraz w Boga, zostaną zbawieni.

Każdy z materiałów użytych do budowy przybytku ma specjalne znaczenie i reprezentuje słowa Boga i Jego plan zbawienia ludzi za pośrednictwem Jezusa.

Ile różnych materiałów zużyto do budowy bramy Przybytku? Fioletowa i czerwona purpura, karmazyn i skręcony bisior. Cztery materiały mają wielkie znaczenie dla wzmocnienia naszej wiary w ewangelię ponawnych narodzin. Jeśli możny by to pominąć, to nie byłoby o tym wzmianki w Biblii.

Ponieważ wszystkie materiały użyte do budowy kotary przybytku i zewnętrznego podwórza były ważnym elementem zbawienia. Które zmyło nasze grzechy, grzech pierwotne, grzechy codzienne, przyszłe. Dlatego kotarę należało zrobić z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Bóg powiedział to Mojśeszowi i rozkazał postępować dokładnie według Jego słów.CO OZNACZAJĄ FIOLETOWA I CZERWONA PURPURA, KARMAZYN I SKRĘCONY BISIOR W BOŻEJ EWANGELII?

Wewnątrz świętego przybytku fioletowa i czerwona purpura, karmazyn i bisior użyto dla zrobiebia kotary między świętym miejscem i Najświętszym Miejscem. Takich samych materiałów użyto do zrobienia szyt arcykapłana, który służył wewnątrz świętego przybytku.

Co symbolizują materiały użyte do
budowy przybytku?
Zbawienie przez chrzest Jezusa

Fioletowa purpura symbolizuje chrzest Jezusa. W Pierwszym Liście św. Piotra zapisano “Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia.” Przez chrzest Jezus zgładził grzechy świata, a fakt ten został potwierdzony przez Piotra, który powiedział, że jest ona obrazem zbawienia. Wszystkie nasze grzechy, grzechy całego świata przekazano Jezusowi w momencie chrztu. Fioletowa purpura, chrzest jest najważniejszym elementem zbawienia.

Czerwona purpura symbolizuje krew Jezusa, a karmazyn, królestwo czyli status Jezusa jako króla i Boga. Trzy kolory sł niezbędnymi elementami naszej wiary w Jezusa i Jego zbawienia.

Niezwykłe szaty kapłanów były nazywane efodem, a był on koloru fioletowego. Arcykapłan zakładała zawój, do którego była przyczepiona złota tabliczka, gdzie napisano ‘POŚWIĘCONY PANU.’ Tabliczkę przymocowano do zawoju fioletowym sznurem.PRAWDA, KTÓRĄ REPREZENTUJE FIOLETOWA PURPURA

Sprawdziłem znaczenie fioletowej purpury w Biblii. Co Biblia mówi o filetowej purpurze? Trzeba zrozumieć pozycję jaką zajmuje fioletowa purpura między czerwoną purpurą i karmazynem.

Co symbolizuje fioletowa purpura?
Chrzest Jezusa.

Fioletowa purpura oznacza chrzest Jezusa. Jezus Chrystus otrzymał chrzest z rąk Jana Chrzciela, aby przejąć grzechy świata (Ewangelia św. Mateusza 3:15).

My, wierzący nie moglibyśmy otrzymać uświęcenia przed Bogiem, gdyby Jezus nie zgładził wszystkich grzechów świata przez chrzest. Dlatego Jezus zstąpił na ziemię i otrzymał chrzest z rąk Jana Chrzciciela nad Jordanem, by zgładzić wszystkie grzechy świata.

W kotarze powinna być fioletowa purpura, ponieważ bez chrztu Jezusa nie możemy otrzymać uświęcenia.

Czerwona purpura oznacza śmierć Jezusa. Czerwień oznacza Ducha, więc jest tu mowa o pozycji Jezusa jako “jedynego władcy, Króla królów, Pana panów” (Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 6:15).

Czerwona purpura oznacza krew Chrystusa, który umarł na krzyżu, aby zapłacić za grzechy całej ludzkości i poświęcił się na krzyżu dla ewangelii odkupienia win. Chrzest Jezusa jest prawdziwą ewangelią odkupienia, którą zmbolizują kolory purpury użyte w świętym przybytku Starego Testamentu.

Cztery słupy przybytku zrobiono z drzewa akacjowego, a podstawy z brązu. Podstawy zostały obramowane srebrem.

Wszyscy grzesznicy musieli być osądzeni za grzechy, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Zanim człowiek otrzyma błogosławieństwo ponownych narodzin, musi zostać osądzony za grzechy.

Przez chrzest Jezusa w Nowym Testamencie, który był fioletową purpurą w Starym Testamencie, zostaliśmy oczyszczeni z grzechu. On zabrał nasze grzechy na krzyż, tam krwawił i został za nie osądzony. Zbawił wszystkich wierzących za pomocą ewangelii odkupienia. Jest Królem Królów i świętym Bogiem.

Ukochyni! Chrzest Jezusa był zbawieniem. Jezus wziął na sibie winę za nasze grzechy. Jezus, który jest Bogiem, zstąpił na ziemię pod postacią człowieka. Otrzymał chrzest, by zbawić nas od grzechu. Został ukrzyżowany i umarł na krzyżu, bo został zamiast nas osądzony. Chrzest Jezusa mówi nam , że On stał się Zbawicielem całej ludzkości.

Widać to w kolorach, wybranych do ustrojenia przybytku. Skręcony bisior oznacza, że On zbawił wszystkich z nas bez wyjątku i że zbawił wszystkie grzechy świata.

Ustrojenie kotary fioletową i czerwoną purpurą, karmazynem i skręconym bisiorem jasno nam mówi prawdę zbawienia w Bogu. To jest bardzo ważne w zbawieniu.

Wnioskując z materiałów zużytych na przystrojenie kotary przybytku, że Jezus nie działał w ciemno, On działał zgodnie z planem. Jezus, zastosował się do szczegółowego Bożego planu, więc przyjął chrzest i został ukrzyżowany, potem zmartwychwstał, aby wypełnić zbawienie ludzkości. Jezus zbawił tych, którzy w Niego wierzą za pomocą fioletowej i czerwonej purpury oraz karmazynu.BRONZOWA MISKA ZE STAREGO TESTAMENTU JEST JEDYNIE CIENIEM CHRZTU Z NOWEGO TESTAMENTU

WDlaczego kapłani myli ręce i nogi
przed wejściem do przybytku?
Ponieważ mieli stanąć przed
Bogiem bez grzechu

Miskę wykonano z bronzu. Bronz symbolizuje sąd Jezus. A misa symbolizuje słowo ewangelii, który mówi nam, że wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone.

W ten sposób zobaczyliśmy jak nasze codzienne grzechy zostały zmyte. To jest cień prawdy, która mówi, że codzienne grzechy człowieka mogą być zmyte przy pomocy wiary w chrzest Jezusa.

Ołtarz całopalny reprezentuje sąd. Woda Jezusa, którą symbolizuje fiolet jest ewangelią odkupienia grzechów, chrztu Jezusa z rąk Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Mateusza 3:15, Pierwszy List św. Jana 5:5-10). Są to słowa świadectwa ewangelii zbawienia przez odkupienie.

W Pierwszym Liście św. Jana 5 czytamy “Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.” On również mówi nam, że ten , kto wierzy w Syna Bożego posiadł świadka wody, krwi i Ducha.

Bóg pozwolił na nasze uświęcenie przez wiarę w ewangelię i pozwolił nam wejść do świętego przybytku. Dlatego możemy żyć pełni wiary, paść się słowami Boga, błogosławieni przez Niego i możemy stać się sprawiedliwymi. Zostać dziećmi Boga to zostać zbawionym przez wiarę w odkupienie i żyć wewnątrz świętego przybytku.

Wielu ludzi dzisiaj mówi, że wystarczy wierzyć, nie trzeba zastanawiać się nad znaczeniem fioletu, purpury czy karmazynu z kotary przybytku. Jeśli ktoś wierzy w Jezusa nic o Nim nie wiedząc, to jego wiara nie jest prawdziwa, ponieważ wciąż ma grzech w sercu. Grzech jest obecny w sercu, jeśli dany człowiek nie uwierzy w prawdę ponownych narodzin przez ewangelię odkupienia, wodę, krew i Ducha.

Jeśli poprosić kogoś, by ocenił nieznanego mu w ogóle człowieka, to możemy usłyszeć “Tak. Wierzę mu, pomimo że nigdy go nie widziałem.” Czy będziemy zadowoleni słysząc taką odpowiedź? Może niektórzy będą zadowoleni, ale to nie jest wiara jakiej Bóg od nas oczekuje.

Bóg chce byśmy uwierzyli w ewangelię odkupienia, zbawienia Jezusa przez fiolet (woda), czerwień (król) i czerwień (krew). Zanim uwierzymy w Jezusa powinniśmy wiedzieć jak nas zbawił od wszystkich grzechów.

Kiedy wierzymy w Jezusa to powinniśmy wiedzieć jak nas zbawił. Powinniśmy wiedzieć, że zbawił nas przez wodę (chrzest), krew (śmierć) i Ducha (Jezus jest Bogiem).

Kiedy prawdziwie zrozumiemy możemy doświadczyć prawdziwej wiary i ją posiąść. Nasza wiara nigdy nie będzie pełna, jeśli nie znamy prawdy. Prawdziwa wiara pochodzi ze rozumienia świadectw zbawienia Jezusa, ewangelii odkupienia i że Jezus jest prawdziwym Zbawicielem ludzkości.

Czy istnieje wiara, która wyśmiewa się z Jezusa?WIARA, KTÓRA NAŚMIEWA SIĘ Z JEZUSA

Co jest niezbędne, by wierzyć?
Wiedza o chrzcie Jezusa

Powinieneś wiedzieć, że wiara w Jezusa według własnego uznania jest wyśmiewaniem się z Niego. Jeśli myślisz “Trudno my uwierzyć, ale jako że On jest Bogiem i jest Synem Boga to uwierzę.” W ten sposób naśmiewasz się z Jezusa. Musisz uwierzyć w chrzest i krew Jezusa, w ewangelię odkupienia.

Wierzyć w Jezusa, a nie znać ewangelii odkupienia jest gorsze niż nie wierzenie w ogóle. Ten, kto głosi ewangelię, a wierzy jedynie w krew, czyni źle.

Jezus nie chce, by ktokolwiek nauczał własnej wersjii histarii Jezusa albo by ktokolwiek wierzył w Niego bez powodu. Jezus chce byśmy uwierzyli w Niego, po tym jak poznamy ewangelię odkupienia.

Kiedy wierzymy w Jezusa, wiemy, że ewangelią odkupienia jest chrzest Jezusa. Kiedy wierzymy w Jezusa, musimy zrozumieć ewangelię za pośrednictwem Jego słów i musimy wiedzieć w jaki sposób odkupił nasze grzechy.

Powinniśmy też wiedzieć co symbolizuje fiolet, czerwień i karmazyn z kotary przybytku. Wtedy posiądziemy wieczną wiarę.NIGDY NIE NARODZIMY SIĘ PONOWNIE BEZ WIARY W JEZUSA, KTÓRY JEST ESENCJĄ FIOLETU, CZERWIENI I KARMAZYNU

Co czynili kapłani zanim weszli do
świętego przybytku?
Myli ręce i nogi w wodzie
w bronzowej misie.

Nasz Pan zbawił nas. Musimy Go sławić, ponieważ wiemy jak nas zbawił. Powiniiśmy popatrzeć na święty przybytek. On podarawał nam słowa ewangelii odkupienia przez fiolet, czerwień i karmazyn świętego przybytku i nas zbawił. Dziękujmy Panu i sławmy Pana.

Grzesznicy nie mogą wejść do świętego miejsca, chyba że zostaną osądzeni. Jak ktokolwiek może wejść do świętego miejsca bez wcześniejszego sądu za grzechy? Nie możny. Jeśli taka osoba wejdzie tam, to na miejscu zostanie zabita. To nie jest błogosławiećstwo, lecz potępienie. Grzesznik ni emoże wejść do świętego miejsca, ani nie może żyć.

Nasz Pan zbawił nas poprzez tajemnicę ukrytą w bramie świętego przybytku. On zbawił nas poprzez fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i skręcony bisior. W taki sposób zdradził nam tajemnicę zbawienia.

Czy w ten sposób zostaliśmy zbawieni? Jeśli nie uwierzymy w słowa fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i skręconego bisioru, nie możemy dostąpiń zbawienia przez ewangelię odkupienia. Fiolet nie reprezentuje Boga, lecz chrzest Jezusa. Chrzest Jezusa przez który zgładził wszystkie grzechy świata.

Ten kto nie wierzy w fioletową purpurę, może wejść do ołtarza całopalenia. Ale nie może wejść do miejsca świętego, gdzie rezyduje Bóg.

Przed wejściem do przybytku musimy uwierzyć w fioletową purpurę (chrzest Jezusa) i czerwoną purpurę (Jego krew przelana na krzyżu), karmazyn (Jezus jest Bogiem i Synem Bożym). Jedynie kiedy uwierzymy, zostaniemy zaakceptowani przez Boga i pozwolił nam wejść do Najświętszego Miejsca.

Aby wejść do Najświętszego Miejsca musimy przejść obok bronzowej misy. Bronzowa misa reprezentuje chrzest Jezusa. Musimy zmyć grzechy codzienne przez chrzest Jezusa i musimy zostać uświęceni by wejść do miejsca świętego.

W Starym Testamencie kapłani myli się zanim weszli do miejsca świętego. W Nowym Testamencie Jezus umył stopy uczniów, co symbolizuje zgładzenie grzechów.

Prawo Boże mówi “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Bóg sądzi grzechy człowieka, ale przekazał je na własnego Syna i osądził Go zamiast ludzi.ABY NARODZIĆ SIĘ PONOWNIE, NIE POWINNO SIĘ GARDZIĆ SŁOWAMI BOGA, EWANGELII ODKUPIENIA GRZECHÓW

Co pozostało nam do zrobienia?
Wiara w zapisane słowo Boga.

Nigdy nie pogardzam innymi. Jeśli ktoś mówi o czymś czego nie znam poprostu proszę o wytłumaczenie. Ale kiedy zapytałem o znaczenie świętego przybytku, nikt nie umiał mi odpowiedzieć.

Cóż mogłem zrobić? Musiałem znaleźć odpowiedź w Biblii. Który ustęp Biblii mówi o świętym przybytku? Dokładny opis przybytku jest zawarty w Drugiej Księdze Mojżeszowej. Każdy, kto uważnie przeczyta ten fragment, zrozumie.

Drodzy przyjaciela! Ślepa wiara w Jezusa nie doprowadzi was do zbawienia. Regularne chodzenie do kościoła również was nie doprowadzi do ponownych narodzin. Wiemy co zapisano w Biblii “Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (Ewangelia św. Jana 3).

Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa muszą wierzyć w fioletową purpurę (przez chrzest Jezus przejął wszystkie grzechy świata), czerwoną purpurę (śmierć Jezusa za nasze grzechy) i karmazyn (Jezus jest Zbawicielem, Bogiem i Synem Bożym).

Musimy wierzyć, że Jezus jest Zbawicielem wszystkich grzeszników świata. Bez tej wiary nie możemy narodzić się ponownie ani nie możemy wejść do świętego miejsca w królestwie Bożym. Jest to nieodłączny element prawdziwej wiary.

Czy nie łatwiej byłoby narodzić się ponownie tylko dzięki faktowi, że wierzymy w Jezusa? Tak. “Jesteś zbawiony. Jestem zbawiony. Wszyscy zostaliśmy zbawieni.” Jakie ładne! Ale tak wielu wierzy w Jezusa, pomimo że nie ‘narodzili się ponownie.’

Trzeba znać prawdę zapisaną w Biblii i trzeba mieć wiarę w Jezusa. Musimy znać ewangelię odkupienia grzechów z Biblii i znaczenie fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i skręconego bisioru, by wejść do świętego przybytku i by razem z Bogiem zamieszkać w świecie wiary. Tam możeym żyć szczęśliwie dopóki nie nadejdzie czas pójścia do królestwa niebieskiego. Trzeba wiedzieć jaka wiara jest prawidłowa.EWANGELIA SPROWADZA UŚWIĘCENIE PRZEZ FIOLETOWĄ PURPURĘ

Co jest niezbędnym warunkiem zbawienia?
Chrzest Jezusa.

Czasami człowiek sądzi, że może żyć nie popełniając żadnej pomyłki. Jeśli człowiek usiłuje coś zdziałać, to wkrótce dowiaduje się o swoich niedoskonałościach i wadach. Ludzie są niedoskonalim człowiek nie umie nie popełniać grzechów. Ale Jezus zbawił nas przez fioletową i czerwoną purpurę oraz karmazyn, przez ewangelię odkupienia i dlatego możemy otrzymać uświęcenie i wejść do Bożego świętego miejsca.

Dzięki temu, że Bóg zbawił nas przez fioletową i czerwoną purpurę oraz karmazyn, możemy wkroczyć do świętego miejsca. Dlaczego? Jeśli jedynie ci, którzy żyją doskonale, mogą wejść tam, to okazałoba się, że nikt nie ma prawa tam wejść. Jeśli ktoó wierzy w Jezusa, a nie wierzy w ewangleię, to w ten sposób tylko powiększa ilość grzechów w sercu.

Jezus zbawił nas zgodnie z bardzo szczegółowym planem, planem zbawienia przez fioletową i czerwoną purpurę oraz karmazyn. Zgładził wszystkie nasze grzechy. Wierzysz? Tak. Czy masz w sercu pradę o ewangelii odkupienia i możesz złożyć świadectwo tego? Tak.

Jedynie wtedy, gdy będziesz w stanie złożyć świadectwo ewangelii, na czole możesz przyczepić sobie napis ‘POŚWIĘCONY PANU’ i przyłączyć się do ‘królewskiego kapłaństwa’ (Pierwszy List św. Piotra 2:9) Jedynie wtedy możesz stanąć przed ludźmi i powiedzieć im, że jesteś sługą Bożym i kapłanem.

Do zawoju arcykapłana fioletowym sznurem przyczepiona była złota tabliczka. Dlaczego fiolet? Ponieważ Jezus zbawił nas przez ewangelię odkupienia, ponieważ zgładził wszystkie nasze grzechy i przez chrzest oczyścił nas od grzechu (położenie rąk w Starym Testamnecie, chrzest w Nowym Testamencie).

Nawet jeśli wierzymy bardzo gorąco to i tak nie zasłużymy na tabliczkę z napisem ‘POŚWIĘCONY PANU’, chyba że poznamy tajemnicę fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i skręconego bisioru.

Jak możeymy stać się sprawiedliwymi? Zapisano to w Ewangelii według św. Mateusza 3:15 “albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” Jezus przyjął chrzest i zbawił nas od wszelkiego grzechu tego świata. Ponieważ On przyjął chrzest i zbawił nas od wszelkiego grzechu, możemy stać się sprwiedliwymi.

Gdyby Jezus nie przyjął chrztu, to pozostalibyśmy grzesznikami. Nawet jeśli wierzymy w Jezusa, nawet jeśli płaczemy, myśląc o ukrzyżowaniu Jezusa, to wszystkie łzy świata nie będą w stanie zmyć wszystkich naszych grzechów. Nie ważne jak wiele płaczemy i żałujemy za grzechy, nie jesteśmy w stanie zmyć naszych grzechów.

‘POŚWIĘCONY PANU.’ Ponieważ On zgładził nasze grzechy przez chrzest i krew, ponieważ Pan pozwolił grzesznikom przekazać grzechy Jezusowi, ponieważ słowa zbawienia zapisane są w Biblii, możemy stać się sprawiedliwymi przez wiarę, pomimo naszych słabostek.

Możemy stanąć przed Bogiem. Możemy żyć życiem sprawiedliwych i głosić ewangelię po świecie. “Zostałem zbawiony. Zostałeś zbawiony. Wszyscy zostaliśmy zbawieni.” Zostaliśmy zbawieni zgodnie z Bożym planem.

Bez słów ewangelii odkupienia w sercu nie ma zbawienia, pomimo że ciężko próbujesz. Słowa koreańskiej piosenki przypominają tę sytuację. “Serce przyspiesza bez powodu, kiedy ją widzę, kiedy jesteśmy blisko. Pewnie się zakochałem.” Moje serce przyspiesza, ale nie jej. Moja miłość jest niezaspokojona.

Ludzie myślą, że zbawienie ma wiele różnych form, że przychodzi pod różnymi postaciami. Pytają “Dlaczego zbawienia można dostąpić wyłącznie przez ewangelię chrztu?” Bez chrztu Jezusa zbawienie nie jest pełne. Tylko w ten sposób możemy stać się sprawiedliwymi przed obliczem Boga, ponieważ jest to jedyny sposób na całkowite zmycie grzechów.CZYM JEST ZBAWIENIE PRZEZ FIOLETOWĄ PURPURĘ, KTÓRE PODAROWAŁ NAM JEZUS?

Co uczyniło nas sprawiedliwymi?
Ewangelia fioletowej i czerwonej
purpury i karmazynu.

Zbawienie przez ewangelię fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu jest podarunkiem Boga dla ludzkości. Dzięki temu podarunkowi możemy wejść do świętego przybytku i żyć w pokoju. Uczynił nas sprawiedliwymi. Uczynił nas sprawiedliwymi i pozwolił nam żyć w kościele i świczyć się w świętym słowie.

Kiedy się modlimy, ewangelia błogosławi nas Jego miłością. Dlatego zbawienie jest dla nas tak niezwykle cenne. Jezus powiedział, abyśmy zbudowali dom ‘na skale.’ Skała to jest chrzest Jezusa. Wszyscy powinniśmy dostąpić zbawienia, wstąpić do nieba, żyć wiecznie i stać się dziećmi Boga.

Drodzy przyjaciele! Możemy wejść do świętego przybytku, dzięki ewangelii odkupienia. Dzięki zmyciu grzechów (chrzest Jezusa) i sądzie nad Jezusem, zostaliśmy zbawieni przez wiarę w ewangelię chrztu Jezusa.

Odkupienie za wszystkie nasze grzechy, chrzest i krew Jezusa jest ewangelią, która zmyła wszystkie nasze grzechy. Wierzysz? Prawdziwa ewangelia jest niebiańską ewangelią odkupienia, która zmyła nasze grzechy.

Narodziliśmy się ponownie przez wiarę w ewangelię odkupienia. Jezus podarował nam ewangelię odkupienia, która zmyła nawet codzienne grzechy. Sławmy Pana! Alleluja! Dzięki Ci Panie.

Chcesz wiedzieć więcej o ponownych narodzinach z wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ponownych narodzinach z wody i Ducha.
To be born again

Ewangelia wody i Ducha (ewangelia wody i krwi) jest prawdziwą ewangelią opowiedzianą przez Jezusa Chrystusa. Książkę tę napisno by pokazać ewangelię Jezusa, ewangelię wody i Ducha.

Wielu ludzi wierzy w Jezusa, a nie znają całej prawdy. Utkwili w teologii chrześcijańskiej, w tak zwanej teologii filozofii i herezjii. Tacy powinni powrócić i uwierzyć w prawdziwą ewangelię. Jeszcze nie jest za późno.

W drugiej książce chciałbym zaspokoić ciekawość tych, którzy mają pytania dotyczące ewangelii ponownego narodzenia z wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.