" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wiara w Życie Wieczne


To oświadczenie, czyli “wierzę w życie wieczne”, jest ostatnim wyznaniem wiary w Apostolskim symbolu wiary, i jednocześnie naszą najwyższą i największą nadzieją.

Niektórzy ludzie powiadają, że ten świat jest tak nędzny, że dla nich byłoby lepiej, gdyby jak najszybciej umarli. Ale naprawdę ta skarga jest całkiem odmienna od tego, co oni myślą w rzeczywistości. Większość ludzi wcale nie chce umierać, lecz wszyscy chcą przeżyć długie życie, chociaż ten świat naprawdę jest pełny trudności. Dlaczego? Ponieważ, jak jest napisano w Księdze Kaznodziei Salomona 3:11, Bóg “dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata”.

Każdy człowiek chce jeść. Aby zaspokoić to pragnienie, istnieje wiele różnych potraw. Ludzie także nie chcą żyć sami, lecz instynktownie tęsknią do płci przeciwnej. Dlatego właśnie istnieją mężczyźni i kobiety. Podobnie przyczyną, dla której ludzie instynktownie pragną wieczności, jest to, że istnieje wieczne życie pozagrobowe.

Wydaje się, że podczas gdy wielu ludzi wierzy w nieśmiertelność swoich dusz, bardzo mało wierzy w nieśmiertelność ciała. Ale z rozwojem nauki zostało odkryte prawo stałości masy, czyli to, że podczas gdy materiały mogą zmieniać swoją formę, one nie zmieniają się w swojej substancji.

Na przykład, woda pozostaje w stanie płynnym w temperaturze pokojowej, lecz kiedy temperatura się obniża, woda krzepnie i zostaje lodem, a przy podgrzewaniu odparowuje i robi się gazem. Ale to wcale nie oznacza, że sama woda znika, lecz ona tylko zmienia formę.

Podobnie kiedy umierają nasze ciała fizyczne, poddane kremacji, one stają się popiołem, a pochowane, gniją pod ziemią. Ale to są tylko zmiany chemiczne. Innymi słowy, po śmierci nasze ciała nie znikają, lecz tylko zmieniają swoją formę, a ich elementy fizyczne pozostają nienaruszone.

W szczególności, jeśli chodzi o ciała i dusze chrześcijan, w momencie śmierci ich dusze zostają całkiem uświęcone i idą do Nieba, podczas gdy ciała pozostają nieprzytomne aż do dnia powrotu Pana. Kiedy Pan wróci, martwi będą wskrzeszeni, wskrzeszeni zostaną zmienieni i zmogą żyć wieczne w Królestwie Ojca w ponownie zjednoczonych ciałach i duszach. Dlatego w Ewangelii św. Jana 11:25-26 Jezus powiada nam: “Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.” Otóż życie wieczne dla ludzi wcale nie jest marzeniem, lecz realnością i prawdą. Ci, którzy zostali bezgrzesznymi poprzez wiarę w Jezusa, będą żyć wiecznie.

Bóg jest Bogiem miłości i sprawiedliwości. Dlatego On błogosławi dobrych i karze złych. Ale na tym świecie błogosławienie dobrych i karanie złych nie spełnia się w odpowiedni sposób. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie został stworzony, aby żyć w tym świecie, a po śmierci przestać istnieć, lecz aby żyć wiecznie w następnym świecie.

Dlatego właśnie Jeremiasz, sługa Boga, zapytał Go: “Sprawiedliwość jest przy Tobie, Panie, jeśli zacznę prowadzić spór z Tobą. Chciałbym jednak mówić z Tobą o słuszności: Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju?” (Księga Jeremiasza 12:1). Dalej Jeremiasz mówi: “Oddziel ich jak owce na rzeź, przygotuj ich na dzień mordu”. Innymi słowy, on wierzył w sąd w życiu pozagrobowym, i dlatego odpowiedział na własne pytanie.

Jak Jezus powiedział w Ewangelii św. Mateusza 25:46: “I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”, to jest prawda, że ludzie żyją nie tylko w tym świecie, lecz wiecznie w swoim życiu pozagrobowym.Co To Znaczy, że Dusze Otrzymują Życie Wieczne?


To znaczy żyć wiecznie z Bogiem. Jedynie żywy Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, który był, jest i zawsze będzie, ma życie wieczne. Otóż, otrzymać życie wieczne oznacza uczestniczyć w wiecznym życiu Boga.

To prawda! Królestwo Niebieskie jest rajem dla nas, ponieważ Bóg, źródło łaski, zamieszka w nim z nami. Królestwo Niebieskie jest miejscem, gdzie będą żyć ludzie, którzy otrzymają odpuszczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa. W Księdze Objawienia św. Jana 21:3-4 napisano: “I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. To prawda! Jeśli istnieje życie wieczne bez Boga, to może być jedynie wieczne cierpienie w piekle. Nie ma większego błogosławieństwa od tego, że Bóg będzie z nami wiecznie. Śpiewamy dawny hymn: “Jezusie, nawet myśl o Tobie; Napełnia moją pierś słodkością; Lecz słodkością jeszcze większą jest zobaczyć Twoje oblicze. I odpocząć w Twej obecności”.


To znaczy żyć szczęśliwym życiem, które trwa wiecznie. Chrystus dał nam życie wieczne, które straciliśmy, ponieważ Adam, nasz przodek, złamał Jego umowę i nie mógł jeść owoców z drzewa życia, i On dał nam życie wieczne. W Objawieniu św. Jana 22:1-2 Jan świadczy: “I ukazał mi rzekę wody żywej, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów”.

“Żyję nad brzegiem, Ja żyję nad brzegiem, Żyję tam, gdzie płynie woda życia; Żyję nad brzegiem, Ja żyję nad brzegiem, Żyję tam, gdzie płynie woda życia”.


To znaczy żyć życiem wiecznym bez grzechu. Z powodu zepsucia religijnego, które spowodowało prześladowanie chrześcijan przez bałwochwalców i przyprowadziło do gnębienia ich przez ateistów, z powodu zepsucia politycznego, które przyprowadziło do tyranii wpływowych, do niepohamowanego oszczerstwa i podstępności, a także z powodu zepsucia moralnego, które wywołało nie kończący się przepływ nieprzyzwoitości, oszustwa, kradzieży, rabunku, przemocy i zabójstwa, ten świat wciąż pozostaje niestabilny.

Ale w życiu wiecznym w następnym królestwie Niebios już nie będzie tych złych rzeczy, lecz ono będzie pełne tylko pokoju i sprawiedliwości. W związku z tym w Drugim Liście św. Piotra 3:13 napisano: “Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”.

Bóg zlikwiduje nie tylko złe rzeczy tego świata, lecz również nasze pozostałe zepsucie, wszyscy będziemy żyć w szczęściu wiecznego życia w Niebiosach pokoju, gdzie grzech już nie będzie nas trwożyć.


Jedynie ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, mogą delektować się takim wiecznym życiem. Nie można opisać słowami prawdziwego piękna i chwały Królestwa Niebieskiego, dlatego Biblia opisuje je tylko symbolicznie. Objawienie św. Jana 21:2 opisuje Królestwo Niebieskie jak “oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża”, a wiersz 11 powiada nam, że ono ma “chwałę Boga”, że “źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu”. Wiersz 18 powiada nam, że “mur jego jest zbudowany z jaspisu, a Miasto – to czyste złoto do szkła czystego podobne”, a w wierszu 21 napisano, że “dwanaście bram to dwanaście pereł: każda z bram była z jednej perły”. Klejnoty oblubienicy, kamienie drogocenne, czyste złoto i perły, wszystko to opisuje najlepsze rzeczy tej ziemi, ponieważ w żaden inny sposób nie możemy lepiej opisać Królestwa Niebieskiego.

Przypuśćmy, że jeden z waszych znajomych wspiął się na znaną górę. Jeśli zapytacie, jak to było, on na pewno odpowie: “Nawet nie wiem, czy mogę opisać, jak piękne to było! To było tak zdumiewające, że żadne słowo nigdy nie zmoże tego opisać!” Jeśli słowa nie mogą opisać nawet zwykłej góry, to jak moglibyśmy opisać wieczną chwałę Królestwa Bożego?


To znaczy żyć wiecznie, mając społeczność z Bogiem w doskonałych zdolnościach intelektualnych. W Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 13:12 napisano: “Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś (zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany”. Będziemy znać i mieć doskonałą społeczność nie tylko z tymi, kogo znaliśmy osobiście w naszym życiu na tej ziemi, lecz również z tymi, którzy przyszli przed nami i przyjdą po nas, nawet się im nie przedstawiając. Tę prawdę potwierdza urywek z Ewangelii św. Mateusza 17:1-8, gdzie Piotr, zobaczywszy Mojżesza i Eliasza, którzy się ukazali w czasie przeobrażenia się Jezusa, powiedział: “Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” (Ewangelia św. Mateusza 17:4). To pokazuje nam, że Piotr zmógł od razu rozpoznać Mojżesza i Eliasza, którzy żyli ponad 1,500 i 800 lat przed nim.

Czy mieliście rodziców, męża, żonę, braci, synów czy córek, którzy żyli w wierze i już poszli do Boga przed wami? Kiedy nadejdzie czas, ponownie spotkamy się z nimi w radości, aby już więcej się nie rozstawać. Wierzący nie istnieją jedynie efemerycznie, aby potem zniknąć. Ci, którzy otrzymali życie wieczne poprzez wiarę w Jezusa, dostąpią zbawienia tak duszy, jak i ciała, i będą żyć wiecznie z Panem.

Największym błogosławieństwem jest to, że możemy wyznawać swoją wiarę według Apostolskiego symbolu wiary, w który wierzyli i który wyznawali święci przed nami. Dlaczego? Dlatego, że ci, którzy potwierdzają i wyznają Apostolski symbol wiary jako swoją własną wiarę, są błogosławieni i będą żyć wiecznie w pięknym Królestwie Niebieskim.

Na zakończenie Jezus powiedział o jedności wiedzy i wiary. On powiedział pewne bardzo trudne i tajemnicze Słowo: “Powinniście jeść Moje ciało i pić Moją krew. Tylko wtedy zmożecie otrzymać życie wieczne”. Jak ważne jest to Słowo? Ono powiada nam, że podobnie jak ciało potrzebuje jeść i pić, tak nasze dusze potrzebują życia Chrystusa. To Słowo rozkazuje nam wierzyć w to, że przez Swój chrzest od Jana Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Ono rozkazuje nam wierzyć, że On umarł na Krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia.

Obietnica Boża jest darem. Nie możemy go otrzymać poprzez własne starania i modlitwy wyrażające żal za grzechy. Dlatego powinniśmy wierzyć w Słowo Chrystusa, przestrzegać go i być wierni Słowu. To jest Słowo życia. Ponieważ wiemy o życiu wiecznym, powinniśmy iść wąską drogą. Powinniśmy podążać za wolą Boga, choć możemy być samotni. Powinniśmy iść wąską drogą, nawet jeśli musielibyśmy stracić wszystko.

To jest droga tych, którzy otrzymują życie wieczne. Możemy otrzymać życie wieczne poprzez naszą dobrowolną śmierć, jak jest napisano: “Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 12:25). I to życie wieczne rozpoczyna się już teraz, w tej chwili. Życie wieczne rozpoczyna się nie po śmierci, lecz teraz. Powinniśmy to zrozumieć. Dzisiaj, jeśli żyjemy w Chrystusie, rozpoczyna się życie wieczne. Życie wieczne jest życiem zwycięstwa nad śmiercią, triumfu nad grzechem i wierności Chrystusowi.

Będziemy uczestniczyć w życiu wiecznym. Będziemy żyć wiecznie. Woda życia, o której mówi Biblia, znajduje się w ewangelii wody i Ducha. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, wierzą również w życie wieczne. Alleluja! Wielbię naszego Pana! Wy również powinniście wierzyć w Jezusa, który przyszedł do nas wodą i krwią.

Duch Święty karci ludzi za ich grzechy. On pozwala im zrozumieć, że wszyscy ludzie, będąc potomkami Adama i Ewy, są pod grzechem, oraz że są złymi stworzeniami i nie mogą uniknąć śmierci za grzechy, które co dzień popełniają. Ale jeśli ludzie wierzą w chrzest i krew Jezusa, Duch Święty gwarantuje, że oni są zbawieni.

Poza tym, Duch Święty świadczy o sprawiedliwości Bożej. On potępia, karci i karze jako grzeszników tych, którzy nie wierzą w Pańską ewangelię odpuszczenia grzechów, oraz tych, którzy nie wierzą w chrzest i krew Jezusa jako w źródło przebaczenia grzechów.Czyny Ducha Świętego w Tych, Którzy Narodzili się Ponownie


He makes the saints to keep their holiness.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

On pomaga sprawiedliwym trwać w świętości.

On naucza i prowadzi świętych i sług Bożych.

On pociesza i pomaga im. Nasze życie jest pełne nie kończącego się smutku i cierpień. Duch Święty przychodzi do nas, zranionych, uzdrawia i pociesza nas. Oprócz tego, On pomaga nam w naszych słabościach i wzmacnia nas.

W Liście św. Pawła do Rzymian 8:26 napisano: “Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami”.

Więc Duch Święty działa w sercach sprawiedliwych. Podobnie jak Apostołowie, my także mamy jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest (List św. Pawła do Efezjan 4:5). Alleluja!

Zawsze wielbię Pana za to, że On dał nam wiarę Apostołów.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.