" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wierzcie, by Duch Święty
w was zamieszkał


<Ew. św. Mateusza 25:1-12 >

“Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was!”


Na kogo zstępuje Duch Święty?
On zstępuje na tych, czyje grzechy są
przebaczone poprzez wiarę w chrzest
Jezusa i Jego Krew


Kogo uosabiają te panny, które mają Ducha Świętego w sercu?

W powyższym urywku mówi się o pięciu mądrych pannach i pięciu głupich. Pięć głupich panien prosiły pięciu mądrych, aby te się podzieliły z nimi oliwą dla lamp. Ale mądre panny odpowiedziały niemądrym: “...Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie” (Ew. św. Mateusza 25:9). Podczas gdy głupie panny odeszły kupować oliwę, mądre panny, które miały oliwę w lampach, poszły na weselny bankiet. Jak możemy przygotować oliwę dla Pana? Powinniśmy jedynie Go oczekiwać, mając odpuszczenie grzechów w naszych sercach.

Ludzie mają dwa rodzaje wiary. Jedna wiara jest wiarą w ewangelię odpuszczenia grzechów. Ta wiara prowadzi do wylania Ducha Świętego. Inna wiara polega na tym, że człowiek pozostaje wierny własnym religijnym przekonaniom i nie zależy mu na tym, czy Pan przebaczył jego grzechy, czy nie.

Dla tych, którzy przestrzegają własnych religijnych przekonań, zachwycająca ewangelia jest ciężarem. Oni są podobni do głupich panien, które poszły kupować oliwę właśnie podczas gdy oblubieniec niebawem miał przyjść. Ci, którzy chodzą z jednego kościoła do innego z nadzieją na wylanie Ducha Świętego, omamiają samych siebie. Ci ludzie nie wiedzą, że oni powinni uwierzyć w zachwycającą ewangelię pierwej nim nastąpi Dzień Sądu Ostatecznego. Oni chcą otrzymać Ducha Świętego, zdziwiwszy Boga swoją starannością i sumiennością. Posłuchajmy, co mówi kapłan, który dołożył niemało starań, by otrzymać Ducha Świętego. To może być nauką dla was.

“Czyniłem wszystko, co mogłem, by otrzymać Ducha Świętego. Sądziłem, że jeśli będę starannie służyć mojej wierze, to zdołam otrzymać Ducha Świętego. W tym celu zacząłem chodzić do różnych kościołów. W jednym z nich w czasie nabożeństw ludzie grali na fortepianie i bili w barabany. Kapłan, który prowadził modlitwy, wywoływał do siebie po jednemu wszystkich chętnych do otrzymania Ducha Świętego. Kiedy ci zbliżali się do niego, kapłan klaskał ich po czołach i oni zaczynali mówić niezrozumiałymi językami. Kapłan biegał z mikrofonem i krzyczał: “Przyjmijcie ogień, ogień, ogień!” On dotykał się ręką ludzkich głów, a niektórzy przy tym omdlewali i wzdrygali się w konwulsjach. Ogarniało mnie zwątpienie co do tego, czy to wszystko przyprowadzi do wylania Ducha Świętego, ale przedłużałem chodzić na te modlitewne spotkania. Wtedy nie udało mi się otrzymać Ducha Świętego.

Przestałem chodzić do tego kościoła i rozpocząłem inną praktykę: szedłem wysoko w góry i tam płakałem i nieustannie modliłem się w nocy. Nawet próbowałem modlić się w pieczarach, ale to również nie przyprowadziło do oczekiwanego rezultatu. Następnie spróbowałem modlić się w nocy w ciągu 40 dni, ale nie zmogłem napełnić się Duchem Świętym.

Kiedyś zostałem zaproszony na seminarium, poświęcone Duchowi Świętemu. Miało trwać siedem tygodni, a spotkania odbywały się raz na tydzień. Na seminarium mówiło się o Bożej Miłości, o Krzyżu, o Zmartwychwstaniu Jezusa, o nałożeniu rąk, o owocach Ducha i o wzrastaniu duchowym. Kiedy seminarium już dobiegało końca, głosiciel dotknął się rękami mojej głowy i pomodlił się do Ducha Świętego. On kazał mi odprężyć się, podnieść ręce do nieba i wołać “la-la-la-la”. Naraz w tym momencie, kiedy wołałem “la-la-la-la”, zacząłem szybko mówić nieznanym językiem. Obecni poczęli winszować mnie z okazji otrzymania Ducha Świętego. I bałem się pozostawać sam w domu. Dlatego zacząłem pracować jako ochotnik na tym seminarium. Ja zdecydowałem czym dłużej pracować jako ochotnik. Więc objechałem całe państwo. Ja łożyłem ręce na głowach chorych i oni, zdawało się, wyzdrowiali, choć wkrótce powracali do poprzedniego stanu. Następnie począłem mieć widzenia i okazało się, że mogłem przewidywać przyszłość. Jakoś dziwnie moje prorokowanie spełniało się. Od tej pory wszędzie otrzymywałem zaproszenia i cieszyłem się powodzeniem jako znakomitość. Ale jeszcze miałem strach w sercu. Kiedyś ja usłyszałem głos, powiadający: “Przestań podróżować po państwie. Lepiej powróć do domu i pomóż swojej rodzinie odnaleźć zbawienie”. Wtedy ja nawet nie wiedziałem, co oznacza “zbawienie”. Wiedziałem tylko, co mówili inni – że jeśli nie będę wykorzystywać daru Ducha Świętego, to on zniknie. Z jednej strony, bałem się zastosowywać swój dar, a z innej strony nie mogłem tego nie czynić.

Kiedyś usłyszałem, że jakaś znachorka zechciała uwierzyć w Jezusa. Wraz z moimi przyjaciółmi odwiedziłem ją. Nie uprzedziliśmy znachorkę o naszym wizycie. Tymczasem okazało się, że ona czekała na nas. Ona stała za drzwiami i mówiła: “Wiedziałam, że przyjdziecie do mnie.” Naraz ona poczęła kropić wszędzie wodą, mówiąc: “Nie ma żadnej różnicy między szamanizmem Wschodu a Zachodu”. Ona nazwała nas “szamanami Jezusa”, wskazując na nas palcem i mówiąc: “Ten człowiek zły, a ten nie”. Słowa znachorki silnie mnie wraziły. Myślałem, że wszystkie cuda, które czyniłem, prawdziwie niczym nie odróżniały się od tego, co czynią szamani i czarownicy. Nie miałem Ducha Świętego, ponieważ w moim sercu jeszcze był grzech”.

Z tej opowieści widzimy, że wylanie Ducha Świętego jest poza naszymi możliwościami. Jeśli nasza wiara nie bazuje na Bożej ewangelii, to my nie mamy oliwy w swoich lampach.

Lampa w Biblii oznacza kościół, a oliwa – Ducha Świętego. Ci, którzy chodzą do kościoła, nie wiedząc, czy on jest prawdziwy, czy nie, postępują głupio.

Głupcy z dnia na dzień spalają swoje ciała emocjami. Głupcy wycieńczają swoje poczucia i ciała w obliczu Bożym. Jeśli przypuścić, że nasze emocje mają 20 centymetrów długości i przez dzień spala się 1 centymetr, to nam trzeba będzie tylko 20 dni, by całkiem wycieńczyć swoje poczucia. Emocje wierzących czerpią nową siłę w czasie porannych modlitw, nocnych czuwań, postu i zwiedzania kościoła. A oni spalają swoje emocje w ciągu całego życia. Oni zostają niewolnikami nieskończonego procesu wycieńczania własnych odczuć.

Ich poczucia spalają się w imieniu Jezusa. Oni chodzą do kościoła i wycieńczają swoje emocje, ale ich serca jeszcze przebywają w ciemności, próbując znaleźć inną drogę do zbawienia. Przyczyna polega na tym, że ich wiara pochodzi od cielesnych odczuć. Oni mają potrzebę ciągłego odnowienia swoich odczuć, by płomień nie zgasł. Oni jednak nie mogą otrzymać Ducha Świętego przez taką wiarę. Ogień odczuć nie pomoże im otrzymać Ducha Świętego.

Dla wylania Ducha Świętego i doskonałej Bożej obecności każdy z nas powinien przygotować należną wiarę. Jedynie wtedy my będziemy godni daru Ducha Świętego. Ale jak nam znaleźć taką wiarę, która uczyni nas godnymi obecności Ducha Świętego? Prawda polega na zachwycającej ewangelii, która spełniła się przez chrzest Jezusa w rzece Jordan i Jego Krew, przelaną na Krzyżu.

Pan nazywa nas “...potomstwem złośników...” (Księga Izajasza 1:4). Powinniśmy wyznać to. Odwiecznie ludzie się rodzą, mając w sercu 12 rodzajów grzechów (Ew. św. Marka 7:21-23). Człowiek nie może nie grzeszyć od dnia swego narodzenia aż do śmierci.

W Ewangelii św. Jana napisano: “Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli” (Ew. św. Jana 1:6-7). Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa i przekazał Mu wszystkie grzechy świata, mówiąc: “...Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ew. św. Jana 1:29). Byliśmy zbawieni od wszystkich grzechów dzięki chrztu Jezusa Chrystusa od Jana. Gdyby Jan nie ochrzcił Jezusa i nie ogłosił Go Barankiem Bożym, który zabrał wszystkie grzechy świata, my nie wiedzielibyśmy, że Jezus wziął nasze grzechy z Sobą na Krzyż. My nie wiedzielibyśmy, jak można otrzymać dar Ducha Świętego. Ale dzięki świadectwu Jana przyszliśmy do zrozumienia tego, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i że my możemy otrzymać Ducha Świętego.

Z tą wiarą my zostajemy narzeczonymi, całkiem gotowymi do spotkania z Jezusem, naszym oblubieńcem. Jesteśmy pannami, które wierzą w Jezusa i są gotowe przyjąć Ducha Świętego.

Czy wierzycie całym swoim sercem w ewangelię wody i Ducha? Czy wierzycie w to, że Jezus zmył wszystkie wasze grzechy przez Swój chrzest od Jana? W Biblii napisano: “Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe” (List św. Pawła do Rzymian 10:17). Aby otrzymać Ducha Świętego, trzeba wierzyć w to, że Jezus został ochrzczony przez Jana i umarł na Krzyżu. Musimy rozumieć, że można dostąpić obecności Ducha Świętego tylko z wiarą w to, że Jezus przyszedł na ziemię w ciele człowieka, został ochrzczony przez Jana, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.

Dzisiaj są dwa rodzaje wierzących, podobnie jak te dziesięć panien w powyższym urywku. One również rozdzieliły się na dwie grupy. Na czyjej stronie jesteście? Powinniście otrzymać Ducha Świętego, wierząc w wodę i Ducha. Czy chodzicie do kościoła, jeszcze spodziewając się, że Duch Święty was napełni? Powinniście znać prawdziwą drogę, idąc którą napełnicie się Duchem Świętym.

Jaka wiara daje nam możliwość otrzymać Ducha Świętego? Czy można napełnić się Duchem Świętym poprzez ekstazę i entuzjazm? Czy otrzymacie Ducha Świętego, przebywając w stanie komy? Czy zmożecie otrzymać Ducha Świętego, jeśli zostaniecie religijnymi fanatykami? Czy powinniście ciągle prosić Boga o odpuszczenie grzechów? W Biblii napisano, że kiedy Jezus został ochrzczony i wyszedł z wody, Duch Boży zstąpił na Niego pod postacią gołębicy. On został ochrzczony, by wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy i zapewnić, że zapłatą za wszystkie nasze bezprawia będzie Jego ukrzyżowanie.

Jezus został ochrzczony przez Jana, by wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, i umarł na Krzyżu, byśmy mogli się zbawić i napełnić Duchem Świętym. Jezus został ochrzczony przez Jana i osądzony na ukrzyżowanie za wszystkie nasze grzechy, a później zmartwychwstał. Powinniśmy wierzyć w chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew na Krzyżu, by otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Z opisania chrztu Jezusa (Ew. św. Mateusza 3:13-15) wyciągamy wniosek, że Duch Święty zstępuje w pokoju, pod postacią gołębicy, na oczyszczonych poprzez wiarę w Jego chrzest.

Głównym warunkiem otrzymania Ducha Świętego jest wiara w chrzest Jezusa od Jana i Jego Krew, przelaną na Krzyżu. Duch Święty zstępuje na człowieka pod postacią gołębicy, jeśli ten wierzy w odpuszczenie grzechów. Ci, którzy już napełnili się Duchem Świętym, powinni pamiętać, że to stało się tylko dzięki wierze w odpuszczenie grzechów. Duch Święty zstępuje na tych, którzy całym sercem wierzą w odpuszczenie grzechów.

Jezus Chrystus przyszedł z chlebem i winem wiecznego życia (Ew. św. Mateusza 26:26-28; Ew. św. Jana 6:53-56). Kiedy po chrzcie Jezus wyszedł z wody, rozległ się głos z nieba: “Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem!” (Ew. św. Mateusza 3:17).

To jest tak prosto wierzyć w Trójcę Immanentną. Bóg jest Ojcem Jezusa, a Jezus Synem Bożym. Duch Święty jest trzecią osobą jedynego Boga. Trójca Przenajświętsza jest dla nas Jedynym Bogiem.

Pamiętajcie, że nie otrzymacie Ducha Świętego, wierząc tylko w Krzyż, nie oczyścicie się od grzechów, jedynie pełniąc dobre uczynki. Wy możecie napełnić się Duchem Świętym tylko jeśli uwierzycie, że Jan ochrzcił Jezusa i w ten sposób przekazał Mu wszystkie nasze grzechy, i że Jezus został ukrzyżowany, by zapłacić za te grzechy. Jak prosta i zrozumiała prawda! Wcale nie jest ciężko otrzymać odpuszczenie grzechów i napełnić się Duchem Świętym.

Bóg mówi do nas prostymi słowami. Poziom intelektu zwykłego człowieka stanowi od 110 do 120 stopni. I ta ewangelia jest zrozumiała dla zwykłych ludzi. Nawet dzieci w wieku 4-5 lat lekko rozumieją zachwycającą ewangelię. Bóg sprawiedliwie przebaczył wszystkie nasze grzechy i darował Ducha Świętego tym, którzy w Niego wierzą.

Bóg mówi, że my nie możemy otrzymać Ducha Świętego przez nałożenie rąk czy modlitwy i wyznanie grzechów. Duch Święty nie jest nagrodą za ścisłe przestrzeganie postu, innych obrządków, nocne modlitwy w górach. Jakaż wiara pozwoli nam napełnić się Duchem Świętym? Wiara w to, że Jezus przyszedł na ziemię, został ochrzczony, by wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.Czy naprawdę powinniśmy w to wierzyć?

Dlaczego powinniśmy otrzymać odpuszczenie grzechów i w taki sposób napełnić się Duchem Świętym? Aby zostać obywatelami Królestwa Niebieskiego, jest nam potrzebny Jego Duch. Aby otrzymać Ducha Świętego, powinniśmy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela, w Jego chrzest i Krew. Nasze grzechy muszą zostać przebaczone.

Dlaczego Bóg daje Ducha Świętego tym, czyje grzechy są przebaczone? Dlatego, aby odznaczyć tych ludzi jako Swoich dzieci. Aby odznaczyć ludzi, którzy wierzą w Jezusa na podstawie słowa Bożego, Pan daje im Ducha Świętego jako świadectwo.

Bardzo wielu ludzi przestrzega niepoprawnej wiary. Zdaje się, że wierzyć w chrzest Jezusa i otrzymać dar Ducha Świętego to tak prosto. Tymczasem to jest prosto tylko dla tych z nas, którzy już przebywają w Duchu Świętym. Ale to nie jest możliwe dla tych, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów. Oni nie znają prawdy, a zamiast zrozumieć prawdę szukają inną drogę otrzymania Ducha Świętego, jak, na przykład, różne fanatyczne obrządki. Oni przebywają w ciemności i nie rozumieją, że ich oszukuje szatan. Oni wierzą w różne zabobony i czarowania.

Duch Święty przebywa w tych, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego Krew, przelaną na Krzyżu, i otrzymali odpuszczenie grzechów. Jedynie ci, którzy wierzą w zbawienie Boże, mogą powiedzieć: “Już nie mam grzechu”. Jeśli człowiek nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, to on nie może powiedzieć, że nie ma grzechu. Dar Ducha Świętego był dany przez Boga jako świadectwo Jego miłości do tych, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Krew na Krzyżu i otrzymali odpuszczenie grzechów.

- Kto świadczy o tym, że Chrzest Jezusa i Jego Krew zmyły wszystkie nasze grzechy?

Jezus, Jego uczniowie oraz Duch Święty o tym świadczą.

- Kto zaplanował zbawienie wszystkich ludzi od grzechów?

Nasz Ojciec Niebieski.

- Kto je wykonał?

Jezus Chrystus.

- Kto świadczy o spełnieniu tego zamysłu?

Duch Święty.

Bóg zechciał uczynić nas Swoim ludem i dlatego zdecydował wybawić nas od wszystkich grzechów przez Chrzest Jezusa i Jego Krew. Trójca Przenajświętsza gwarantuje nam absolutne zbawienie i zapewnia przebaczenie grzechów.

W Ewangelii św. Mateusza napisano: “Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem!” (Ew. św. Mateusza 3:17). Ci, którzy napełnili się Duchem Świętym, zostali Bożym ludem. Oni są Jego dziećmi. “Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem!” Jezus jest prawdziwym Bogiem. Bóg Ojciec mówi: “Jeśli chcecie otrzymać odpuszczenie grzechów, uwierzcie w to, że grzechy całej ludzkości są odpokutowane raz na zawsze przez Jezusa, Syna Mego Jednorodzonego. Otrzymajcie dar Ducha Świętego i zostańcie Moimi dziećmi”. Ci, którzy uwierzą, otrzymają odpuszczenie grzechów i zostaną synami i córkami Bożymi. On da im dar Ducha Świętego, by odznaczyć ich jako Swoich dzieci. My otrzymamy przebaczenie naszych grzechów tylko wtedy, kiedy uwierzymy w chrzest Jezusa i Jego Krew.

Jeśli nie oczyściliśmy nasze serca i nie uwierzyliśmy w ewangelię przebaczenia, to raczej sądzimy, że naszych przeszłych grzechów już nie ma, a dlatego, aby otrzymać przebaczenie teraźniejszych grzechów, trzeba ciągle przynosić Bogu modlitwy wyrażające żal za grzechy. Jeśli człowiek oddaje się podobnym myślom, to Biblia zostaje dla niego niezrozumiałą i wprowadza go w zamieszanie. Jego wiara odróżnia się od wiary uczniów Jezusa.

Niektórzy ludzie powiadają, że Duch Święty zstępuje na nich w czasie modlitwy. Według Biblii to nie jest prawda. Ta myśl może wydać się prawdopodobną, ale Biblia mówi, że ochrzciwszy się, Jezus wyszedł z wody i Duch Święty zstąpił na Niego pod postacią gołębicy. To dowodzi nam, że powinniśmy wierzyć, iż Jezus przyszedł na ziemię, został ochrzczony przez Jana, by zabrać wszystkie grzechy świata, a wtedy został osądzony i ukrzyżowany za te grzechy, oraz zmartwychwstał, by zostać naszym Zbawicielem. Powinniśmy wierzyć w to, jeśli chcemy otrzymać Ducha Świętego.

Co mówi Bóg, kiedy my wierzymy w tę prawdę i jesteśmy pełni Ducha Świętego? On mówi: “Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem!” Bóg powie to tym, którzy uwierzą w Jezusa i którym będą przebaczone wszystkie przyszłe grzechy. Ta wiara w obietnicę Bożą czyni nas Jego dziećmi.

Ale ludzie nadal sądzą, że istnieją inne sposoby otrzymania Ducha Świętego. Czy wy sądzicie, że Duch Święty zstąpi na was dzięki waszym błaganiom i staraniom fizycznym? Dzieła Boże podporządkowują się jedynie Jego woli, i On daje Ducha Świętego jedynie tym, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów. On mówi: “Syn Mój został ochrzczony, by zabrać wszystkie wasze grzechy. Jego krzyż był karą za wasze wykroczenia. Oddałem Syna Mego, by On został waszym Zbawicielem. Jeśli wy wyznajecie odpuszczenie grzechów przez Mego Syna, to Ja poślę wam Ducha Świętego”.

Nasz Ojciec Niebieski działa tak, jak chce. Nawet jeśli wy wystoicie całą noc na kolanach, z całych sił prosząc i błagając Boga, to nie oznacza, że On pośle wam Ducha Świętego. On tylko będzie przymawiać wam, mówiąc: “Jeszcze nie przyjąłeś prawdziwej wiary i przedłużasz żyć według własnych błędnych wyobrażeń. Duch Święty nie zstąpi na ciebie, dopóki nie przyjmiesz do serca prawdziwej wiary”.

W tym świecie decyzje ludzi zależą od okoliczności. Ale Prawo Boże odpuszczenia grzechów i wylania Ducha Świętego pozostaje niewzruszalne. Jeśli wy traficie pod wpływ błędnych doktryn, to wam będzie bardzo ciężko ponownie odnaleźć prawdziwą drogę. W Biblii napisano, że Jezus jest kamieniem, o który się potkną niewierzący (I List św. Piotra 2:8).

Ludzie, którzy wierzą w Jezusa, ale nie wiedzą, po co On został ochrzczony, wierzą tylko w połowę ewangelii zbawienia i oczywiście będą osądzeni na piekło. Więc kiedy wy uwierzycie w Jezusa, powinniście wiedzieć o Jego chrzcie i Krwi, czyli o tym, na czym bazuje ewangelia odpuszczenia grzechów. Wtedy wy napełnicie się Duchem Świętym.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Popatrzmy na ziemskie życie Jezusa. Jezus przyszedł na ziemię w ciele człowieka i przez chrzest wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. On został osądzony i ukrzyżowany za nasze grzechy i w taki sposób wybawił nas od wiecznego ognia piekielnego. Ci, którzy uwierzą w Niego, otrzymają dar Ducha Świętego.

Każdy z nas powinien iść prawdziwą drogą, by otrzymać Ducha Świętego. Trzeba myśleć tak, jak nauczają nas słowa prawdy. Jeśli będziemy tak postępować, to Jezus ochroni i błogosławi nas. Ten, kto oczyści swoje serce i uwierzy w Jego słowo, zmoże przestrzegać prawdy, otrzymać odpuszczenie grzechów i przebywać w Duchu Świętym na wszystkich ścieżkach życia. A ponadto przy pomocy Ducha Świętego on zmoże prowadzić innych prawdziwą drogą.

Wierzcie w odkupienie, które spełniło się dzięki chrztu Jezusa i Jego krwi. Dopiero wtedy wy zmożecie z wiarą iść za Nim i otrzymać błogosławieństwo odpuszczenia grzechów, żywot wieczny i dar Ducha Świętego. Jezus jest Panem przebaczenia, który zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Jezus zmył wszystkie nasze grzechy i posłał Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w prawdziwą ewangelię. Wy również możecie napełnić się Duchem Świętym, przyjąwszy prawdziwą wiarę.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.