" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Bądźcie Pełni
Ducha Świętego!


<List św. Pawła do Efezjan 5:6-18 >

“Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha.”


Co powinniśmy czynić,
by napełnić się Duchem Świętym?
Powinniśmy się zaprzeć samego siebie, wziąć swój
krzyż, odrzucić złe myśli i poświęcić swoje życie
głoszeniu ewangelii.

Powinniśmy poświęcić się głoszeniu ewangelii, by “wzmocnić nasze życie pełnością Ducha Świętego”. Aby żyć w pełności Ducha Świętego, najpierw powinniśmy otrzymać błogosławieństwo, które pozwoli Duchowi Świętemu zamieszkać w naszych sercach. Powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, posłaną nam przez Jezusa, by otrzymać Ducha Pańskiego. Mając taką wiarę, otrzymamy błogosławieństwo, które pozwoli Duchowi Świętemu przebywać w nas.

Czy ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, chcą żyć w pełności Ducha Świętego? Oczywiście, chcą. Dlaczegoż niektórzy z nich nie mogą żyć takim życiem? Ponieważ ich własne problemy są dla nich ważniejsze, niż dzieła Pańskie. Te problemy nie pozwalają im dostąpić obecności Ducha. Aby napełnić nasze życie obecnością Ducha Świętego, powinniśmy uczyć się i wierzyć w słowo Boże. Najpierw przeczytajmy Biblię. To pomoże nam postanowić, jakim życiem i jaką wiarą powinniśmy żyć.Co jest przyczyną tego, że wielu ludzi nie może żyć w pełności Ducha Świętego?

Możemy z pewnością powiedzieć, że przyczyną tego jest ich niezdolność do zaparcia się samych siebie. Biblia mówi, że jedynie ci, którzy zaparli się samych siebie, mogą przebywać w Panu. Ponieważ nie możemy otrzymać pełności Ducha Świętego przez własne starania, wszyscy powinniśmy wierzyć w wylanie Ducha Świętego, by zaprzeć się samego siebie. Nawet tym, którzy już otrzymali Ducha Świętego, niekiedy bardzo trudno zaprzeć się własnych oczekiwań, nie mając twardej wiary i pragnienia trafić do Królestwa Bożego. Więc by być pełnymi Ducha Świętego, powinniśmy służyć ewangelii wody i Ducha. Dopiero wtedy zmożemy zaprzeć się samych siebie i żyć dla sprawiedliwości.

W Ewangelii św. Mateusza napisano: “Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją?” (Ew. św. Mateusza 16:24-26)

Przyczyną tego, że niektórzy narodzeni ponownie nie mogą żyć w pełności Ducha Świętego, jest to, że oni nie mogą zaprzeć się żądz cielesnych. Nawet ludzie, którzy otrzymali Ducha Świętego, mogą podążać za Nim jedynie pod warunkiem, że przestaną dogadzać ciału. Powinniśmy zaprzeć się wielu przejawów życia cielesnego, by podążać za Bogiem. Pan powiedział: “...niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Ew. św. Mateusza 16:24).

Świadomość cielesna prowadzi do śmierci, natomiast postępowanie według Ducha oznacza życie i pokój. Ludzie, którzy chcą postępować według Ducha, powinni zaprzeć się rzeczy cielesnych. Jedynie ci, którzy mogą przynieść taką ofiarę, zmogą również żyć w pełności Ducha Świętego. Oto niezmienny warunek obecności Ducha Świętego.

Chcecie podążać za Panem czy za światem? Żyć w pełności Ducha Świętego czy w chciwości – wybierajcie sami. Bóg wybawił nas od wszystkich grzechów i darował nam Ducha Świętego. Tymczasem sami powinniśmy decydować, czy żyć w pełności Ducha Świętego. Innymi słowy, życie w pełności Ducha Świętego nie jest losem, wyznaczonym dla nas przez Boga. Postępowanie według Ducha zostaje możliwe tylko dzięki szczerym pragnieniom tych, którzy wierzą w zachwycającą ewangelię wody i Ducha.Powinniście pragnąć żyć w pełności Ducha Świętego

Jeśli pragniemy żyć w pełności Ducha Świętego, Pan będzie pomagać nam. On pomoże i błogosławi nas. Ale jeśli nie chcemy, nie zmożemy postępować według Ducha.

Wy możecie otrzymać Ducha Świętego tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, a nie przez własne pragnienie. Tymczasem życie w pełności Ducha Świętego zależy tylko od waszej woli. Więc jeśli chcecie żyć w pełności Ducha Świętego, powinniście przekonać się, że prawdziwie tego chcecie, i prosić Pana o pomoc. Jeśli naprawdę chcemy przebywać w pełności Ducha, Bóg pobłogosławi nas i spełni nasze pragnienie.

Żyć w pełności Ducha Świętego oznacza nieść przeznaczony dla nas krzyż. Musimy żyć i pełnić wolę Bożą nawet w najbardziej trudnych sytuacjach. Oto co znaczy żyć sprawiedliwie i w pełności Ducha Świętego.

Pan naucza nas tak: “Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją?” To znaczy, że powinniśmy oddać nasze życie Panu. Naprawdę, jeśli będziemy podążać za Nim, nasza dusza i ciało będą prosperować. Ale jeśli nie chcemy iść za Nim, a przeciwnie, żyjemy według własnych przekonań, to nasze dusza i ciało zginą.

Dlaczego nie udaje się nam żyć w pełności Ducha Świętego? Przyczyna polega na tym, że nie możemy zaprzeć się własnych myśli, a mianowicie żądz cielesnych. Kiedy idziemy za Jezusem, Duch Święty umacnia nas wewnętrznie i w taki sposób jeszcze silniej rządzi nami.

W Liście do Efezjan napisano: “I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne” (List św. Pawła do Efezjan 5:11-13). Chrześcijanie nie powinni czynić uczynków ciemności, które nie przynoszą dobrych owoców. Pan mówi, byśmy nie ukrywali, a natomiast wyznawali wszystkie zło, które czynimy. Powinniśmy ganić samych siebie za złe uczynki, albowiem wstyd nawet mówić, co oni czynią potajemnie! Bo wszystko, co na jaw wychodzi to światło.

Kto może wykrywać i mówić o wszystkiej tej haniebności? Jeśli wasze rodzeństwo czy sługi Boga nie mogą ich wykryć, sami powinniście to zrobić. Napisano bowiem, że wszystko, co na jaw wychodzi to światło. Więc powinniśmy wyznać nasze złe uczynki i postępować według Ducha Świętego oraz sami czy przez naszego nauczyciela wykrywać zupełną daremność uczynków ciemności.

Na tym świecie wszystko, co świeci, nazywamy światłem, jednak na świecie Bożym wszystko na jaw wychodzi dzięki światłości, albowiem tylko ona wyjawia prawdę. Jesteśmy daleki od doskonałości, dlatego bardzo wiele grzechów na tym świecie popełniamy nieświadomie. A kiedy rzucamy światło Boże na samych siebie, zaczynamy poznawać nasze grzechy i możemy je wyznać. Zawsze będziemy dziękować Panu za ten dar.

Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy i bezprawia, a przez Jego chrzest od Jana spełniła się wszelka sprawiedliwość. Dzięki temu możemy zostać źródłem Bożego światła przez Jego sprawiedliwość. Miliardy grzechów ludzkości przeszły na Jezusa, kiedy Jan Chrzciciel Go ochrzcił. On jest Barankiem Bożym, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, umarł na Krzyżu, by zapłacić za nie, i zmartwychwstał. Jezus darował nam przebaczenie wszystkich grzechów. Kiedy On rzekł: “Wykonało się!” (Ew. św. Jana 19:30), wszyscy ludzie otrzymali zbawienie. Zostajemy sprawiedliwymi dzięki naszej wierze w to, co dla nas uczynił Jezus Chrystus. Ponieważ wszystkie nasze nieprawości są przebaczone, ponownie możemy zaprzeć się grzechu ze względu na światło, i w sprawiedliwości podążać za Panem.Pan rozkazuje nam wykorzystywać czas


Paweł uczy nas, że powinniśmy wykorzystywać czas, jeśli chcemy żyć w pełności Ducha Świętego. W Liście do Efezjan napisano: “Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska” (List św. Pawła do Efezjan 5:16-17). Jeśli chcemy przebywać w pełności Ducha Świętego, musimy wykorzystywać czas i nie postępować, jako głupcy. Powinniśmy rozumieć i pełnić wolę Bożą. Powinniśmy zdecydować, co czynić: oddać życie naszemu ciału czy Panu.

Po naszych ponownych narodzinach Duch Święty przenika w nasze serca. My otrzymujemy Pocieszyciela, a to znaczy, że Pan jest naszym Bogiem i Królem. Jedynie On jest naszym Zbawicielem i powinniśmy twardo wyznawać, że On jest naszym Bogiem. To nasz Pan. To ten, który mnie stworzył, który przebaczył mi wszystkie moje grzechy i błogosławił mnie. To Król, Podwładne Mu błogosławieństwo wiecznego życia i przekleństwo wiecznych cierpień w piekle. Wyznajmy, że Jezus jest naszym Panem i Bogiem. Całe życie pełnijmy Jego wolę.

Popatrzmy na List do Filipian: “Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” (List św. Pawła do Filipian 2:5-11).

Paweł rozkazuje nam: “Takiego bądźcie względem siebie usposobienia...” On miał na widoku, że powinniśmy przyjąć do serca Jezusa Chrystusa. Mówiąc “takiego ... usposobienia” Paweł ma na widoku, że powinniśmy iść za Jezusem, Bogiem i Stwórcą, który przyszedł na ziemię, by wybawić lud Swój od grzechów odpowiednio do woli Ojca Swego. Pan przyszedł na ziemię i w czasie chrztu od Jana wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości. Kiedy On umarł na Krzyżu, grzechy świata umarły razem z Nim. Wtedy On zmartwychwstał trzeciego dnia i został naszym Zbawicielem.

Jezus Chrystus, Stwórca wszechświata, przyszedł na ziemię, by wybawić nas od śmierci. On pokazał nam Swoją Miłość przez chrzest i Krew na Krzyżu. Każde stworzenie powinno schylać kolana przed Nim i dziękować za Jego Miłość. Przecież właśnie Ona dała nam odpuszczenie grzechów. Mając wielką Miłość do nas i będąc prawdziwym Stwórcą, On przyjął podobieństwo stworzenia. Oto dlatego wszyscy ludzie powinni wyznać Go jako swego prawdziwego Zbawiciela. On jest nie tylko Panem wszystkich stworzeń, ale również Bogiem największej sprawiedliwości.

Wierząc w Boga i przebywając w Duchu Świętym, powinniśmy wierzyć, że Bóg jest jedynym prawdziwym Panem dla każdego z nas, i strzec w sercu miłości do Jezusa Chrystusa. Powinniśmy pamiętać, że nie my, ale Sam Jezus Chrystus stworzył i wybawił nas od wszystkich grzechów i jest naszym Panem. Powinniśmy również wierzyć w to, że On jest naszym Panem, który dał nam nowe błogosławione życie i daruje nam wszystko, czego potrzebujemy.

Bardzo wielu ludzi nie chce przekazać Mu władzy nad sobą, nawet narodziwszy się ponownie. Wielu ludzi, napełniwszy się Duchem Świętym, przedłuża twierdzić, że oni są panami swego życia. Życie w Duchowi Świętemu jest pełne pokory wobec Pana. Po prostu niepodobna w bardzo krótkim czasie zacząć żyć takim życiem. Ale to jest realność, jeśli my wierzymy, że Jezus jest Panem naszego życia, Tym, który stworzył nas i cały wszechświat. Wszyscy powinniśmy wierzyć, by służyć Jezusowi, naszemu Panu i Bogu, który wybawił nas od grzechów i darował żywot wieczny w Królestwie Niebieskim.

Zawsze pamiętajmy tę prawdę. Wielu ludzi uważa się za panów własnej losu. Oni próbują gwarantować i utwierdzać kontrolę nad własnym życiem. Ale przyszedł czas zmienić pana. Poznaliśmy Boga, dlatego od teraz Jezus jest naszym Panem i Władcą.

Wszyscy mamy grzech na sercu i naszym bezprawiem zasługujemy na piekło. Tymczasem dzięki naszej wierze w ewangelię wody i Ducha odnaleźliśmy Pana. Bóg ukochał nas tak silnie, że przyszedł na ziemię, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest od Jana i śmierć na Krzyżu i został naszym prawdziwym Zbawicielem. Dzięki naszej wierze w Boga wszyscy uwolniliśmy się od grzechów. Innymi słowy, otrzymaliśmy Ducha Świętego.

Biblia naucza nas: “Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego” (List św. Pawła do Rzymian 8:9). Zostaliśmy dziećmi Bożymi, osiągnąwszy zbawienie, czyli obecność Ducha Świętego. Duch Święty jest naszym Bogiem, więc powinniśmy pełnić dzieła Boże pod Jego przewodnictwem. Aby tak postępować, powinniśmy oddać Bogu władzę nad naszym życiem. Spotkawszy Jezusa i przyjąwszy Boże zbawienie, powinniśmy Go uznać za jedynego Pana naszego życia.Powinniśmy oddać Jezusowi tron naszego serca

Nie możemy podążać za Panem, jeśli uważamy samych siebie za władców własnego życia. Oddajmy się Panu. Nawet ze zdecydowaniem zgódźmy się iść za Nim, kiedy On nas powoła, by Mu służyć. Nie przyjąwszy Jezusa do serca, pytamy: “Dlaczego powinniśmy tak postępować?” Człowiek, który uważa się za władcę własnego losu, nie chce pełnić tego, czego chce Pan. On będzie myśleć: “Raczej miałbyś prosić mnie o to, jak o posługę”. Tacy ludzie uważają Boże porady i rozkazy za zbędne kłopoty.

Aby napełnić się Duchem Świętym, powinniśmy pełnić Jego wolę; musimy dobrowolnie iść za powołaniem Pana, a nie postępować jako krowa, którą prowadzą na postronku. Powinniśmy podążać za Bogiem, naszym Zbawicielem, albowiem On prowadzi nas drogą prawdy. Nasz Bóg jest Panem, który błogosławił nas zbawieniem. Służąc Mu jako naszemu Panu i przestrzegając Jego porad, zmożemy napełnić się Duchem Świętym. Jeśli wy i członkowie waszych rodzin oddają Jezusowi władzę nad własnym życiem i pozwalają Mu zająć ważne miejsce w waszym istnieniu, w zamian za to otrzymacie łaskę i błogosławieństwo.

Możliwie widzieliście obraz, na którym człowiek stoi u steru statku, płynącego przeciw bardzo silnemu wiatrowi sztormowemu, a Jezus stoi za jego plecami. Nam zdaje się, że sami przeciwdziałamy wszystkim trudnościom życiowym i pełnimy wolę Bożą, a naprawdę Pan prowadzi nas i czyni to wszystko naszymi rękami. Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, który widzi całe nasze życie. On wybawił i ochrania nas od szatana, prowadzi stopy nasze i rządzi w naszym życiu.

Zostawszy naszym Zbawicielem, On może skierowywać i błogosławić nas. Tymczasem jeśli my nie wyznajemy Pana, On nie może tak czynić. On jest Bogiem, który ceni ludzką osobistość, dlatego nie zmusza nas pełnić Jego wolę. Nawet bez względu na to, że Pan jest Wszechmogącym Bogiem, On niczego nie czyni względem nas, dopóki my sami nie wysłowimy chęć służyć Mu jako Panu i nie poprosimy Go o pomoc.Oddajcie Panu samych siebie i swoje życie


Oddajcie się Panu, by On mógł skierowywać stopy wasze. Służcie Mu i wyznajcie, że On jest waszym Panem i Władcą. Ponieważ jesteśmy daleki od doskonałości, powinniśmy oddać Mu wszystkie nasze kłopoty oraz całą odpowiedzialność za nasze życie. Kiedy oddamy Bogu nasze rodziny, codzienne życie i samych siebie, otrzymamy Jego mądrość i zmożemy żyć tak, jak chce Pan, rozstrzygając wszystkie życiowe problemy z wiarą i siłą Pana.

Nasze trudności zostaną trudnościami naszego Pana. A to znaczy, że On weźmie na Siebie odpowiedzialność za nas, jeśli my będziemy podążać za Jezusem, Wszechmogącym Bogiem. My zmożemy żyć w pełności Ducha Świętego i cieszyć się Jego pokojem. Jako wierzący chrześcijanie powinniśmy paść na kolana przed Panem, uznać Go i służyć Mu jako naszemu Panu.

Przeczytajmy, co napisano w Liście do Filipian o tym, jakiej wiary potrzebujemy, by żyć w pełności Ducha Świętego. “My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy” (List św. Pawła do Filipian 3:3). Słowo “obrzezani” tu oznacza tych, którzy czczą Boga w Duchu, radują się w Jezusie Chrystusie i nie zawierzają ciału.

Żyć jako obrzezani znaczy się wyprzeć i pozbyć wszystkich przewinień, złożyć je na Jezusa, który został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Ci, którzy postępują według Ducha Świętego, całkiem oddają Mu swoje życie. Oni służą Panu i radują się w Jezusie Chrystusie, mówiąc: “Jezus dał mi cudowne życie, usprawiedliwił i błogosławił mnie. Pan dał mi Swoją łaskę, której tak potrzebowałem, by Mu służyć”. Właśnie tak powinniśmy żyć. Takie jest prawdziwe życie w pełności Ducha Świętego. Paweł naucza tak: “A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.” (I List św. Pawła do Koryntian 10:31)

W Liście do Filipian są takie słowa: “Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (List św. Pawła do Filipian 3:13-14).

Pan naucza nas, byśmy zapomnieli o wszystkim, co przydarzyło się nam w przeszłości, i szli naprzód do lepszej przyszłości. Powinniśmy tego pragnąć. Niezależnie od tego, czy sprawiedliwie żyliśmy, czy nie, zapomnijmy o przeszłości i próbujmy robić wszystko możliwe, by zbliżyć się do tej cudownej przyszłości, która już czeka na nas. Dla nas już zostało przygotowane sprawiedliwe służenie Panu i życie, pełne wiary w Jezusa Chrystusa.

Nie jesteśmy doskonali, dlatego często padamy w grzech, korzymy się przed żądzami cielesnymi. Pozbądźmy się naszych nieprawości i niemocy, skierujmy pogląd do Boga i wierzmy, że przy Jego pomocy osiągniemy doskonałość. Kiedy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i umarł na Krzyżu, wszystkie nasze grzechy były przekazane na Niego. A kiedy On zmartwychwstał i został naszym Zbawicielem, otrzymaliśmy przebaczenie i nowe życie dzięki wierze w Niego. Więc musimy pozbyć się wspomnień o tym, co było w przeszłości, i pragnąć cudownej przyszłości, czyniąc wszystko możliwe, by ją osiągnąć.Aby żyć w pełności Ducha Świętego

Powinniśmy iść naprzód, dążyć do błogosławionej przyszłości i pragnąć najwyższego celu. Mam nadzieję, że wy zmożecie niebawem zapomnieć o wszystkim, co przydarzyło się wam w przeszłości, nawet jeśli wasza przeszłość jest naprawdę bolesna dla was. Z powodu naszej niemocy nie możemy otrzymać sprawiedliwości, jednak nie powinniśmy o to się troszczyć, ponieważ najlepsze i najważniejsze w naszym życiu jeszcze ma przyjść. Ponieważ przyszłość jest dla nas ważniejsza, powinniśmy z wiarą oddać ją pod opiekę Jezusa Chrystusa i działać pod jego przewodnictwem. Powinniśmy pozwolić Panu decydować o tym, co będziemy czynić w przyszłości, i prowadzić nas drogą, która się Mu podoba.Powinniśmy żyć tak, jak apostołowie

My zmożemy żyć w pełności Ducha Świętego, tylko jeśli będziemy twardo wierzyć w odpuszczenie grzechów. To jest nadzwyczajnie ważne. Przeczytajmy urywek z Drugiego Lista do Tymoteusza: “Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa, Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego, według mojej ewangelii, Dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane; Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą” (II List Pawła do Tymoteusza 2:1-10).

Jak apostoł Paweł pisze Tymoteuszowi, Duch Święty mówi: “Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać”.

“Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie”. “Wzmacniać się w łasce” znaczy wzmacniać swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha przy pomocy wiary w Boga i oddania Mu. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by w czasie chrztu wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, umrzeć na Krzyżu, zmartwychwstać i zostać naszym Zbawicielem. Więc powinniśmy wzmacniać się w sprawiedliwości Bożej i dziękować Mu za ten dar. Pan zbawił nas, a my powinniśmy przyjąć to zbawienie z wiarą, która jest darem Bożym. Oto co oznacza zbawienie przez przebaczenie grzechów. Ono nie ma nic wspólnego z ofiarami, codziennymi modlitwami czy ofiarowaniem pieniędzy na budownictwo kościołów. To wszystko jest raczej szkodliwe, aniżeli korzystne dla zbawienia.

Nasze zbawienie przez odpuszczenie grzechów zostało możliwe, albowiem Jezus Chrystus przyjął chrzest, by wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy, a następnie umarł na Krzyżu, by je zetrzeć z naszych serc, a ponadto uczynił to niezależnie od naszych uczynków czy oczekiwań. On zmartwychwstał, by zbawić nas od grzechów. Grzechy pastorów i ludzi zostają przebaczone dzięki ich wierze w prawdziwą ewangelię. Każdy, kto całym sercem wierzy w Jezusa Chrystusa, otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto dlatego powinniśmy wierzyć w łaskę zbawienia i wzmacniać naszą wiarę.

Jeśli chcemy żyć w pełności Ducha Świętego, musimy wzmacniać naszą wiarę w ewangelię wody i Ducha. W życiu często spotykamy się z pokusami, przeciw którym nie możemy wystać i musimy wyznać swoją słabość. Oto dlatego powinniśmy wzmacniać się w łasce zbawienia. Za każdym razem, gdy grzeszymy, myślmy o naszej wierze i zapewniajmy siebie samych, mówiąc: “Bóg zbawił mnie przez ewangelię wody i Ducha. Jezus przebaczył mi wszystkie grzechy poprzez wodę i Ducha”. Zostaliśmy sprawiedliwi dzięki wierze w ewangelię i wzmocniliśmy się, osiągnąwszy Pocieszyciela. Ludzie są zbawieni od wszystkich grzechów i wzmocnili się poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Dzięki naszej wierze zostaliśmy błogosławionym ludem.

Paweł poucza nas tak: “A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą.” (I List św. Pawła do Koryntian 10:31) To jest bardzo ważne. Powinniśmy poświęcić swoje życie Bogu. “A więc: Czy jecie, czy pijecie...” Powinniśmy dobrze się żywić i wzmacniać w Panu, by pełnić Jego wolę; spożywać kaloryczne potrawy, by być zdrowymi i mieć siłę głosić ewangelię.

“Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał” (II List Pawła do Tymoteusza 2:4). Powinniście żyć w pełności Ducha Świętego, by móc rozpowszechniać ewangelię, chodzić w wierze dla dobra głoszenia ewangelii. Wszyscy, którzy żyją w wierze, są pełni Ducha Świętego. Powinniśmy pragnąć żyć w obecności Pocieszyciela, wykorzystywać dla głoszenia ewangelii wszystkie osiągnięcia naszej nieustannej pracy.

Jeśli chcecie żyć w pełności Ducha Świętego, musicie poświęcić swoje życie Panu, służyć Mu, wykorzystywać własne środki dla głoszenia ewangelii i dzielić się z Bogiem swoimi radościami i smutkami. Jeśli chcemy żyć takim życiem, powinniśmy postępować według wiary i szczerze pragnąć służyć ewangelii.

Wielu ludzi jeszcze dzisiaj żyje dla własnego zadowolenia. Oni budują majestatyczne budowle, nagromadzają bogactwa i uważają się za panów swego losu. Ale naszym przeznaczeniem jest życie dla Boga. Powinniśmy przyjąć Boga jako naszego jedynego Pana, mówiąc: “Bo Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał”. Być dobrym żołnierzem oznacza przestrzegać pewnych prawideł. Pan rozstrzyga nasze problemy zamiast nas, ochrania nas i rządzi nami, jeśli żyjemy dla Niego i służymy Mu jako wierni żołnierzy. On rozkazuje nam najpierw szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości (Ew. św. Mateusza 6:33).

W słowie Bożym nie ma nieprawdy. Idąc w ślad za Bogiem, widzimy prawdziwość Jego słowa. Tymczasem pamiętajcie, że musicie najpierw otrzymać Ducha Świętego. Ten, kto nie otrzymał Ducha Świętego, nie może powierzyć się Jezusowi, a ci, którzy napełnili się Duchem, mogą oddać Panu tron swego serca, a więc doświadczyć obecności Ducha Świętego, szczęścia i pokoju w sercu.

Obecność Ducha Świętego zostanie dla was realnością, kiedy zrozumiecie i uwierzycie w ewangelię wody i Ducha. Jeśli chcecie doświadczyć obecności Pocieszyciela i żyć błogosławionym życiem, powinniście służyć Panu jako Królowi i żyć dla Jego Królestwa, albowiem dopiero wtedy zmożecie napełnić się Duchem Świętym i jako dzieci Królestwa Bożego otrzymacie Jego błogosławieństwo.

Nauczam was, że ludzie, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów i napełnili się Duchem Świętym poprzez wiarę w Pana, powinni zawsze przebywać w Duchu. Opisywałem życie, pełne Ducha Świętego; wyjaśniałem, jak dostąpić takiej doskonałości. Opowiadałem również, że powinniście z wiarą oddać Panu tron swego serca i służyć Mu oraz napełnić swoje życie obecnością Ducha Świętego.

Jeszcze raz chcę powiedzieć tym, którzy przebywają w Duchu, że narodzenie z góry to jeszcze nie wszystko. Trzeba przedłużać żyć w pełności Ducha Świętego, wiedzieć i wierzyć, że nasz duch i ciało będą błogosławieni, jeśli będziemy prowadzić takie życie.

Chcesz wiedzieć więcej o Duchowi Świętemu? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Duchowi Świętemu.

Życie w Duchu nie przyjdzie samo przez się. Ono daje się poprzez wiarę w Jezusa jako naszego Pana i przyjęcie Go jako Władcy naszego życia. Bóg wybawił nas i dał nam życie, pełne Ducha Świętego, życie, oddane służeniu ewangelii. On również powierzył nam pełnienie Jego woli i dał wszystkie rzeczy, potrzebne dla tego, byśmy mogli napełnić nasze życie obecnością Ducha Świętego.

Trzeba całkowicie poświęcić się Bogu i żyć dla Niego. Służcie Mu, głosząc błogosławioną ewangelię. Wtedy wasze serca napełnią się Duchem Świętym, a szczęście i łaska rzekami pociekną z was. W dzień drugiego przyjścia Jezusa otrzymacie błogosławieństwo, bez strachu będziecie stać przed Bogiem i dostąpicie wielkiej nagrody. Powinniśmy delektować się życiem w pełności Ducha Świętego i pragnąć z wiarą zdobyć świętość, albowiem to jedyna prawdziwa droga do sprawiedliwości.

Czy już wyrzekliście się władzy nad własnym losem, by dostąpić postępowania według Ducha? Mam nadzieję, że pozwolicie Jezusowi zostać Panem waszego życia. Napełnijcie się dążeniem do postępowania według Ducha, a On błogosławi was i pośle wam łaskę życia w pełności Ducha Świętego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.