" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Dziękujmy Naszemu Panu
Jezusowi, Który Przyszedł,
aby Nas Zbawić


< Ewangelia św. Mateusza 1:18-25 >
“Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.”Zbliża się Boże Narodzenie. Wydaje się, że w tym roku to będzie cicha i święta noc. Miasto zacichło i zamarło. Na ulicy prawie nie ma świątecznych lampek i ozdób, ponieważ przeżywamy ekonomiczny spadek. Na pewno to jest odbicie spadku ekonomicznego. To przypomina nam, jaka musi być nasza wiara w czasie tegorocznego Narodzenia Bożego. Popatrzmy na urywek z Nowego Testamentu, z Ewangelii św. Mateusza.

W wierszu 21 napisano: “Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.” Nasz Pan urodził się na ten świat przez pannę i otrzymał imię Jezus. Imię “Jezus” oznacza “Ten, kto zbawi swój lud od jego grzechów”.

Już spotkawszy Jezusa, radujemy się z nadejścia Bożego Narodzenia. Jednakże Boże Narodzenie nic nie znaczy, jeśli nie rozumiemy znaczenia tego dnia. Jeśli nie oczekujecie Bożego Narodzenia w Panu, to cóż ten dzień Bożego Narodzenia znaczy dla was? Jeśli witamy Boże Narodzenie w Panu, to możemy zobaczyć bezmierną miłość Bożą do nas. Boże Narodzenie pokazuje nam, że Bóg, Król królów, który stworzył wszechświat, posłał Swego jedynego Syna na ten świat, aby zbawić Swój lud od grzechów. Kiedy jesteśmy w Nim, Boże Narodzenie jest dniem wielkiej radości i wdzięczności.

Oto dlaczego Boże Narodzenie jest dla nas dniem podziękowania Panu. Oczywiście, to nie może być dokładna data, opisana w Biblii. Niektórzy ludzie twierdzą, że to jest dzień uwielbienia boga słońca. Jednakże nie powinniśmy ignorować znaczenia Bożego Narodzenia. Niektórzy ludzie wierzą, że wybraliśmy niepoprawną datę narodzenia Jezusa. Bez względu na to, jaka dokładnie data to była, powinniśmy obchodzić Boże Narodzenie, aby pamiętać, dlaczego On przyszedł na ten świat. Obchodząc Boże Narodzenie, powinniśmy rozmyślać w Panu o Jego miłości i zbawieniu, któreśmy od Niego otrzymali. Powinniśmy obchodzić przyjście Boga w Chrystusie i dziękować Mu z wiarą w to, że On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Aby móc naprawdę obchodzić Boże Narodzenie, powinniśmy zrozumieć prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia.

Celebrujemy nabożeństwo niedzielne. Na zegarku 11:12 przed południem. 11:12 przed południem było wczoraj i jeszcze będzie jutro. To oznacza, że świat będzie istnieć, póki nie wróci nasz Pan. Ten świat będzie istnieć, póki Bóg nie położy mu końca. Jednakże jeśli nie rozumiemy prawdziwego znaczenia Narodzenia Bożego w Panu, czyż to nabożeństwo osobliwe ma z nami coś wspólnego? 25 grudnia, 11:12 przed południem znaczy tylko to, że mija jeszcze jedna godzina, których w roku jest wiele, i nic więcej. Zbliża się koniec roku i powinniśmy znowu przeanalizować naszą wiarę w Pana. Chcę powiedzieć, że powinniśmy pamiętać o miłości Jezusa do nas i o zbawieniu, któreśmy otrzymali. Wszystko w tym świecie, nawet życie i czas, który mija, nie ma znaczenia bez Jezusa.

Z drugiej strony, Boże Narodzenie ma wielkie znaczenie, jeśli witamy je w Panu. Zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów, ponieważ On przyszedł, aby nas zbawić. Gdyby On nie przyszedł, aby nas zbawić, koniecznie zostalibyśmy zrujnowani, a jednak Jezus przyjął chrzest i został ukrzyżowany za nas. On przyszedł na ten świat przez Marię Pannę, aby zbawić Swój lud od grzechów. Zatem dla chrześcijan Boże Narodzenie naprawdę jest wielkim świętem.

Dlatego narodzenie naszego Pana ma do nas stosunek, gdy je obchodzimy w Panu, który stworzył i rządzi całym wszechświatem, oraz nadzoruje początek i koniec. Zatem powinniśmy widzieć misję Jego prawdziwej miłości przez pryzmat ewangelii wody i Ducha. Ten świat istnieje, ponieważ Bóg stworzył wszechświat. Bóg obiecał zrujnować ten świat, jak On już wcześniej go zrujnował. Możemy zobaczyć, że koniec jest już całkiem blisko. Podobnie jak możemy odczuwać i rozumieć “Aha, oto jest dzieło Boże!” obserwując w Panu zmianę pór roku: wiosna, lato, jesień i zima, tak samo możemy odczuć, że On tworzy nowy świat, zbawiając nas od wszystkich naszych grzechów.

On pokazał nam Swoje Stworzenie, abyśmy zobaczyli, że ten wszechświat istnieje, ponieważ Wszechmogący rządzi tym wszechświatem. Ludzie wierzą, kiedy widzą coś na własne oczy. W Panu możemy zrozumieć Jego zamysł. Patrząc w Panu na te cztery pory roku, wyraźnie widzimy opatrzność Boża. Patrząc w Panu na nasze życie, wyraźnie rozumiemy istotę naszego życia. Patrząc na nie w Panu, widzimy, że zwykli ludzie żyją 70 lub 80 lat nieszczęśliwego życia, póki nie umrą. Jest nam przeznaczone żyć i umierać w cierpieniu. Możemy zobaczyć, że nasz Pan przyszedł na ten świat, przyjął chrzest, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, aby od razu zbawić wszystkich nas, skazanych na śmierć za nasze grzechy. W Chrystusie zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów ewangelią wody i Ducha oraz uwolnieni od śmierci i potępienia. Zatem powinniśmy patrzeć na wszystkie rzeczy oczami wiary w Chrystusa.

Niektórzy ludzie wątpią w to, że Maria, będąc dziewicą, mogła naprawdę urodzić dziecko. Naprawdę nawet niektórzy pastorzy wątpią, czy Jezus narodził się z Marii Dziewicy. Głosząc i udając, że obchodzą Jego narodzenie, oni naprawdę nie wierzą, że Jezus został cudownie poczęty i narodził się z Marii Dziewicy. W taki sposób ci ludzie pokazują swoją głupotę. Nie widząc planów Bożych oczami wiary w Pana, nie możemy wierzyć w żaden z nich. Ten urywek powiada nam, że Jezus narodził się, kiedy został poczęty przez Ducha Świętego, i jeszcze przed Jego narodzeniem Bóg kazał nadać dziecku imię Jezus. Wszystko to się stało, aby zostało spełnione proroctwo.

Niektórzy ludzie wątpią w to, że Maria, będąc dziewicą, mogła naprawdę urodzić dziecko. Naprawdę nawet niektórzy pastorzy wątpią, czy Jezus narodził się z Marii Dziewicy. Głosząc i udając, że obchodzą Jego narodzenie, oni naprawdę nie wierzą, że Jezus został cudownie poczęty i narodził się z Marii Dziewicy. W taki sposób ci ludzie pokazują swoją głupotę. Nie widząc planów Bożych oczami wiary w Pana, nie możemy wierzyć w żaden z nich. Ten urywek powiada nam, że Jezus narodził się, kiedy został poczęty przez Ducha Świętego, i jeszcze przed Jego narodzeniem Bóg kazał nadać dziecku imię Jezus. Wszystko to się stało, aby zostało spełnione proroctwo.

Ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa Bóg przepowiedział przez proroka Izajasza, że “Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Księga Izajasza 7:14). Oto proroctwo, że Bóg przyjdzie w ten świat w ludzkim ciele, aby zbawić ludzi. Patrząc na to w Panu, widzimy, że Bóg zaplanował uwolnić ludzi od grzechów. To się stało dlatego, abyśmy mogli zobaczyć i uwierzyć, że Bóg stworzył ludzi i zbawił nas od naszych grzechów.

Jednakże nie możemy wierzyć, jeśli patrzymy tylko naszymi ludzkimi oczami i próbujemy zrozumieć ludzką logiką. Dlatego niektórzy ludzie powiadają, że Bóg się cieszy nie tylko z tego, że stworzył ludzi, lecz również z tego, że posłał im męki za to, że oni zjedli owoc z drzewa dobra i zła. Zatem czasami niektórzy ludzie powiadają: Bóg cieszy się z tego, że stworzył ludzi. On także lubi patrzeć, jak ludzie cierpią, ponieważ zjedli owoc drzewa poznania dobra i zła. Ależ, bracia chrześcijanie, to, że ziemia i wszystkie inne planety krążą po swoich wyznaczonych orbitach, że na niebie jest Droga Mleczna, że ta ziemia ma odmienne warunki dla życie człowieka, że istnieją dzień i noc, wszystkie tajemnicze dzieła i cuda życia, których nawet współczesna nauka nie może zrozumieć, powiada nam, że Bóg jest doskonały.

Kiedy Pan przyszedł na ten świat, On został poczęty przez Ducha Świętego, narodził się i został “Emmanuelem,” aby spełnić Swoje przymierze. Innymi słowy, On ustanowił Swoją opatrzność zbawienia jeszcze przed założeniem wszechświata, obiecał je nam, ludziom, i spełnił wszystko. Nawet ten fakt, że On narodził się z dziewicy, jest błogosławieństwem dla nas i dlatego dziękujemy Panu za to.

Ufając Jezusowi, nie powinniśmy wątpić. Kiedy wątpimy, wszystko wydaje się niepewne. Ponieważ kiedy jesteśmy oślepieni naszymi grzechami i wątpimy, a nasza wiara jest niepełna, nie możemy zobaczyć całego absolutnie dobrego planu Bożego. Lecz kiedy całkiem ufamy Bogu, nasze oczy otwiera Duch Święty i możemy przyjąć Jezusa, aby się zbawić od naszych grzechów. My, wierzący w sprawiedliwość Bożą, zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, ponieważ naprawdę patrzymy na Jego plan przez pryzmat sprawiedliwości Bożej. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ patrzymy na niego w sprawiedliwości Bożej. Ale ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mogą witać tak znaczącego dnia Bożego Narodzenia.

Jezus przyszedł na ten świat jako Emmanuel, aby być z nami. On został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się jako niemowlę Jezus. On wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi, przyjąwszy chrzest w wieku 30 lat, został ukrzyżowany, niosąc wszystkie grzechy świata, zmartwychwstał i został Bogiem Emmanuelem, który ma przyjść znowu. Właśnie nasz Pan, który został poczęty przez Ducha Świętego, który narodził się jako niemowlę Jezus i rósł, aby zmyć nasze grzechy, przyjąwszy chrzest, i zbawić nas krwią Krzyża, teraz żyje i działa w naszych sercach jako Duch Święty. A Duch Święty, który mieszka w naszych sercach wiary w sprawiedliwość Bożą, daje nam łaskę zbawienia, pokój i błogosławieństwo, a także pozwala nam wierzyć w to, że Jezus został naszym wiecznym Zbawicielem.

Mimo to, 25 grudnia to dzień, w którym wspominamy narodzenie naszego Pana Jezusa, obchodzimy je i dziękujemy Panu. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że możemy obchodzić ten dzień. Gdyby 25 grudnia nie było Bożego Narodzenia, ziemia byłaby mroczna. Wtedy ludzkość musiałaby żyć w rozpaczy bez Jezusa. Nie ma większej radości. Ludzkość otrzymuje nową nadzieję dzięki jedynej prawdzie, że Zbawiciel ludzkości, Zbawiciel grzeszników, Zbawiciel ludzi, skazanych na zrujnowanie, przyszedł na ten świat. Bez względu na naszą nieszczęśliwą przeszłość, mamy nadzieję na przyszłość w Panu.

Czy mielibyśmy nadzieję w tym świecie, gdyby Jezus nie przyszedł? Co zrobili dla nas tak zwani “mędrcy” i “święci ludzie” w tym świecie, tacy jak Sokrates, Siakjamuni i Konfucjusz? Oni dali nam nic innego jak moralne doktryny. Kto w tym świecie nie chce żyć sprawiedliwym życiem? Oni nie mogli dać nam zbawienia od naszych grzechów, Sądu i śmierci.

Tylko Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów: On przyszedł na ten świat, aby zmyć wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i ukrzyżowaniem. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, która spełniła sprawiedliwość Bożą, zostali zbawieni od grzechów. Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mogą narodzić się ponownie. Z tego punktu widzenia otrzymujemy prawdziwe przebaczenie grzechów dzięki wierze w to, że Pan jest Królem wszystkich królów, i w to, że On przyszedł na ten świat, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i został naszym Zbawicielem. Mamy nowe życie i zostaniemy ludem Bożym, który może wejść do Nieba, ponieważ Pan przyszedł na ten świat, aby nas zbawić.

Historia ludzkości prowadzi nas do samоzrujnowania, przecież gryziemy i połykamy siebie. Do dziś dnia jedynie gryźliśmy, kąsaliśmy i zabijaliśmy siebie. Grzech zabójstwa został przekazany naszemu Panu na rzece Jordan, ponieważ największy człowiek w historii ludzkości chrzcił Go, i od razu zostaliśmy zbawieni od naszego grzechu, ponieważ On został ukrzyżowany za nasze grzechy. Ale Jezus przyszedł na ten świat i zmył wszystkie grzechy grzeszników, którzy gryźli i zabijali siebie, przyjąwszy chrzest w rzece Jordan od największego człowieka w historii ludzkości, i od razu zbawił nas od wszystkich grzechów świata, oddawszy Swoje ciało i umarłszy na Krzyżu. Powinniśmy już teraz uwierzyć w tę prawdę. Oto jak Bóg daje nam nadzieję na zbawienie.

Nie powinniśmy wyrzucać naszej wiary i nadziei na Jezusa Chrystusa z naszego osobistego życia i z całej historii ludzkości. Nie byłoby historii ludzkości bez Jezusa Chrystusa. W tym świecie nie byłoby prawdziwych rodzinnych wartości bez Jezusa. Bez Jezusa nie byłoby prawdziwej wiary i prawdziwego zbawienia. Możecie powiedzieć: “Mówisz tak, ponieważ jesteś głosicielem.” Jednakże to nie jest prawda. Dam wam przykład. Przed chwilą powiedziałem, że bez Jezusa nie byłoby historii ludzkości. A teraz popatrzymy, czy to prawda, czy nie.

W przeszłości Wielka Brytania zdobyła wiele państw, dlatego istnieje zwrot “Słońce nigdy nie zachodzi nad Imperium Brytyjskim.” W Wielkiej Brytanii słońce nie zachodziło nawet na godzinę. Słońce zachodziło w jednym państwie, które było kolonią brytyjską, lecz wschodziło nad inną kolonią brytyjską. Zatem nad Imperium Brytyjskim nigdy nie zachodziło słońce. Oto jak potężna była Wielka Brytania w tym świecie, i swoją siłą zdobyła świat. W tym czasie w Wielkiej Brytanii było wielu purytanów. Ci purytanie, którzy wierzyli w Jezusa jako Boga i Zbawiciela, opuścili Wielką Brytanię i wyjechali do Ameryki. Oni nie mogli żyć w państwie, które ich prześladowało za wiarę. Kiedy purytanie opuścili Wielką Brytanię, wtedy ona także przestała być państwem, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Prosperowanie i władza, które miała w świecie, znikły, i dziś ona jest znana tylko jak państwo dżentelmenów.

Purytanie, którzy wyjechali do Ameryki, głoszą swoją ewangelię, prawdziwą czy nieprawdziwą, po całym świecie. Dlatego właśnie Ameryka została nową siłą w świecie. Czy nie myślicie, że to jest dziwne? Amerykanie rozprzestrzeniają ewangelię w Korei. I teraz ekonomika Korei wzrosła, i nazywają już nas “smokiem Azji.” Smok, oczywiście, nie jest pozytywnym symbolem duchowym. Jednakże dla niewierzących smok to potężna istota, której nawet mogliby służyć, jak bogu. Oto dlaczego za jej rozwój ekonomiczny Koreę nazywają “smokiem Azji” lub “tygrysem Azji.”

Popatrzywszy na historię świata, możemy zobaczyć, że państwa, które służą Jezusowi i głoszą ewangelię, tak czy inaczej miały ożywienie ekonomiczne. Kiedy państwo odchodzi od Jezusa i prześladuje wierzących, jego ekonomika także podupada. Prosperowanie państwa zależy od głoszenia ewangelii w tym państwie.

Jak widzimy, Jezus jest w centrum historii świata. Jezus jest najbardziej błogosławionym Panem i Zbawicielem w historii ludzkości. Ten świat nie może być błogosławiony bez Jezusa. Jezus jest żywy; On rządzi wszechświatem i naszym życiem, daje pokój naszym sercom. Powinniśmy dążyć do Niego, czcić i dziękować Mu za Jego obfitą łaskę. Żyjąc w tym świecie, powinniśmy patrzeć na wszystko w Panu i żyć z wiarą w Pana. W Panu! W tym świecie powinniśmy patrzeć na postęp historii ludzkości i nawet na zmiany w sytuacji ekonomicznej przez pryzmat wiary. Możemy zobaczyć wszystko poprawnie, tylko kiedy patrzymy na rzeczy przez pryzmat wiary w Jezusa Chrystusa. To jedyna droga do zbawienia od naszych grzechów.

Kim dla nas jest Jezus Chrystus? On jest Królem Królów. Powinniśmy być wdzięczni już za to, że Król przyszedł na ten świat, aby zbawić Swój lud. Wasz Król przyszedł, aby was zbawić od waszych grzechów. Czy dziękujecie Temu, kto przyszedł w takim samym ciele niskiego człowieka, jak wy?

Ktoś może powiedzieć: “Za co mamy dziękować? W taki dzień jak ten byłoby dobrze zjeść ryżową zupę, napić się i przyjemnie spędzić czas. Gdyby ktoś zaprosił mnie na drinka i zapłacił za to, być może podziękowałbym mu… za cóż tu dziękować?” To dlatego, że człowiek patrzy na wszystko oczami ludzkimi. Drodzy bracia chrześcijanie, prawdziwa radość jest nie w rzeczach trywialnych; raczej, jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że On przyszedł jako Król i zbawił nas od naszych grzechów. Król przyszedł i nas zbawił. Właśnie za to powinniśmy być wdzięczni. Powinniśmy być wdzięczni tylko za to, że Król królów przyszedł, aby zbawić nas, i tylko za to, że On nas zbawił. Według ludzkiej logiki możemy być wdzięczni, jeśli ktoś dał nam tyle pieniędzy, że wystarczy na całe życie, ale w rzeczywistości powinniśmy być naprawdę wdzięczni za to, że Król królów przyszedł, aby zbawić nas, którym było przeznaczone pójść do piekła. Drodzy bracia chrześcijanie, czy to prawda, czy nie? – Owszem, to prawda.–

Jesteśmy wdzięczni, kiedy naprawdę patrzymy na siebie w Panu. Ja głoszę ewangelię, patrząc na wszystko w Panu, wierząc w błogosławieństwo Boże i dziękując Mu. Patrząc na wszystko w Panu, dziękuję i cieszę się, choć nic nie mam. Kiedy patrzę na wszystko w Panu, przynosi mi radość ten fakt, że Pan przyszedł, aby mnie zbawić. Jeśli nie patrzymy na wszystko w Panu, a natomiast widzimy wszystko tylko naszymi oczami ludzkimi, to nie znajdziemy radości. Powinniśmy patrzeć na zbawienie, które Bóg dał nam, i dziękować w Panu. Powinniśmy patrzeć na wszystko w Panu. Powinniśmy przebywać z innymi w wierze, z wiarą studiować historię; powinniśmy traktować wszystko z wiarą. Powinniśmy patrzeć na innych ludzi w Panu, patrzeć na historię świata w Panu, traktować wszystko w Panu. Idąc w świat z wiarą, mamy prawdziwy pokój i błogosławieństwo w naszych sercach. Tylko wtedy będziemy mieć życie, pokój i błogosławieństwo w Panu. Oto dlaczego jesteśmy wdzięczni.

Zawsze, kiedy patrzymy na wszystko w Panu, możemy spełniać rozkaz: “Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie.” Jeśli nie patrzymy na to w Panu, będziemy tylko “zawsze płakać, płakać nieustannie, płakać w każdym położeniu.” Powinniśmy patrzeć na wszystko w Panu. Oczekując tego Narodzenia Bożego, powinniśmy być wdzięczni za to, że Król Królów przyszedł, aby nas zbawić, i rzeczywiście zbawił nas, za to, że On zbawił mnie, zmył wszystkie grzechy ludzkości. Powinniśmy witać to Boże Narodzenie z taką wiarą i wdzięcznością.

Drodzy bracia chrześcijanie, czy powinniśmy być za to wdzięczni? Jesteśmy wdzięczni. Czy to bajka, czy prawda? To prawda. Pismo Święte powiada: “A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami” (Ewangelia św. Mateusza 1:22-23).

Czy kobieta niezamężna może urodzić dziecko? Cóż, niezamężna kobieta może urodzić dziecko jeszcze przed ślubem. Wiele kobiet rodzi nieślubne dzieci. Przekonujemy się o tym, kiedy odwiedzamy sierocińce. Wiele dzieci porzucają w sierocińcach ich niezamężne matki. Rodziny w państwach zagranicznych czasem adoptują nieślubne dzieci. Oczywiście, w niektórych wypadkach nawet niezamężne kobiety rodzą dzieci. Jednakże zdarza się coś całkiem odmiennego, kiedy dziewica rodzi dziecko, przecież kobieta niezamężna jednak może mieć stosunki płciowe z mężczyzną.

Na tej ziemi nie ma żadnej dziewicy, która by nie miała stosunków płciowych z mężczyzną i urodziła dziecko. Możecie powiedzieć: “Czyż to nie jest możliwe, gdy używa sztucznego zapłodnienia?” Kobieta ma łono, dlatego ją nazywamy kobietą. Kobieta, mając łono, rodzi dziecko. Ale by kobieta mogła urodzić dziecko, koniecznie potrzebuje mężczyzny, ponieważ tylko mężczyzna ma nasienie dziecka dla jej łona. Maria także była kobietą. Jednakże nie znała mężczyzny. Maria poczęła dziecko tylko z Ducha Świętego. O tym prorokowano ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa: “Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel.” Anioł Gabriel zjawił się, aby przynieść wiadomość od Boga, że Maria pocznie Jezusa.

Anioł powiedział: “Błogosławiona kobieto, łaska Boga niech będzie z tobą. Urodzisz wielkiego Człowieka.” Wtedy Maria zapytała: “Nie znam męża. Jakże mogę urodzić dziecko?”

Wtedy Maria powiedziała: “Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa,” i przyjęła nowinę, którą przyniósł anioł, a dziecko rosło w jej łonie. To był Jezus Chrystus. To jest prawda, nie kłamstwo, i dlatego jesteśmy za to wdzięczni, a ci, którzy w to wierzą, otrzymują błogosławieństwo. Przebywając w Chrystusie, wiecznie dziękujemy Panu za to, że on dał nam Swego jedynego Syna.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Jednakże dla tych, którzy nie wierzą w tę prawdę, Boże Narodzenie to nie więcej, niż dzień ofiarowania świątecznej dziesięciny dla napełnienia budżetu kościelnego. Kilka setek tysięcy dolarów można zebrać za pomocą “osobliwych ofiar świątecznych” pod pretekstem Bożego Narodzenia. Wielu ludzi chce, aby ich imiona były zapisane w liście ofiarodawców, ale Bóg tego nie chce. Powinniśmy być wdzięczni za to, że nasze uwielbienie nie ma pretekstu, lecz jest poświęcone prawdzie narodzenia Jezusa i podziękowaniu Panu.

Jesteśmy wdzięczni za to, że Pan przyszedł, aby zbawić nas od śmierci i grzechu, za to, że On zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Wśród wszystkich dni roku Boże Narodzenie jest dniem, kiedy przypominamy sobie najbardziej błogosławioną nowinę ewangelii wody i Ducha. Powinniśmy być wdzięczni i naprawdę wierzyć w ewangelii wody i Ducha oraz w zbawienie w Panu. Powinniśmy również wierzyć i patrzeć na wszystko z wiarą, oczami, które patrzą na wszystko w Panu, a także żyć z wiarą aż do następnego roku.

Czy naprawdę wszyscy jesteście wdzięczni Bogu? Nasz Pan dał nam naprawdę zdumiewającą łaskę. Teraz Pan jest z nami, i dlatego jesteśmy niewysłowienie Mu wdzięczni. Wielbimy naszego Pana.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.