" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Gdzie Możemy we
Właściwy Sposób
Spotkać Pana?


< Ewangelia św. Mateusza 2:1-12 >
“Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:

A ty, Betlejem, ziemio Judy,

nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,

albowiem z ciebie wyjdzie władca,

który będzie pasterzem ludu mego, Izraela.

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.”W tym świecie jest wielu ludzi. Wielu z tych ludzi uważa Jezusa za swego Boga tylko teoretycznie. W Ameryce, Azji i Europie wielu ludzi chce otrzymać zbawienie od grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak napisano w Ewangelii św. Mateusza 2, nie powinniśmy się gubić, jak mędrcy, którzy podróżowali, aby spotkać dziecię Jezusa, prowadzeni przez gwiazdę, lecz wpadli w zmieszanie, kiedy się zatrzymali w Jerozolimie. Nawet dziś niektórzy ludzie chcą spotkać się z Jezusem, aby otrzymać zbawienie, ale nie mogą spotkać Zbawiciela. Przecież chcą spotkać Jezusa według przez swoje własne myśli.

Chrześcijanie po całym świecie powinni naprawdę spotkać Jezusa, który przyszedł wodą i Duchem, i zbawić się od grzechów, aby zostać ludem Bożym. A jednak w rzeczywistości to nie jest tak. Ponieważ ci ludzie idą nie za Słowem Bożym, a raczej za własnymi myślami. Wiara wielu ludzi w dzisiejszym świecie jest w zamieszaniu. Wielu ludzi na świecie nie może spotkać Króla królów, z powodu obsesji na punkcie przekonania, że “Król urodzi się w Jerozolimie.”

A jednak On musiał przyjść w ten świat jako niski człowiek, aby zbawić niskich grzeszników. Zatem to naturalne, że ludzie nie otrzymują zbawienia, kiedy chcą spotkać Jezusa i zbawić się od grzechów za pomocą swoich własnych myśli. Nawet teraz wielu ludzi błędnie myśli: “będzie mi łatwo spotkać Jezusa Chrystusa, jeśli pójdę do tego wielkiego kościoła; jeśli pójdę do tego wielkiego kościoła, aby słuchać kazania, to usłyszę prawdziwe Słowo Boże”. Ale Prawda Słowa Bożego nie zależy od tego, czy słyszycie ją w wielkim, czy w maleńkim kościele. Kiedy ludzie głoszą według własnych myśli, to nie pozwala grzesznikom usłyszeć prawdziwej ewangelii, zbawić się od grzechów i otrzymać Ducha Świętego.

Wczoraj była Wigilia Bożego Narodzenia, a dziś jest Boże Narodzenie. Przypominając sobie kazania o Bożym Narodzeniu za poprzednie dwa dni, bardzo się smucę, ponieważ nawet teraz wielu chrześcijan naprawdę nie spotkało Jezusa Chrystusa, choć wierzy w Niego. Oprócz tego ten fakt jeszcze raz przypomina nam o tym, że nie możemy spotkać Boga według własnych myśli.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia niektóre kościoły robią naturalnych rozmiarów postać niemowlęcia Jezusa, owiniętą w pieluszki i leżącą w żłobie. A jeszcze niektóre kościoły są zainteresowane tylko w specjalnych dziesięcinach w dniu, kiedy się urodziło niemowlę Jezus. Niektóre kościoły czynią dobro przez dobroczynność, mając zamiar pomagać biednym. A jednak niemowlę Jezus urodziło się, aby zbawić całą ludzkość od grzechów i uczynić ludzi ludem Bożym.

Biblia powiada nam, że mędrcy doznali wielu trudności, ponieważ szli za własnymi zakorzenionymi myślami. To także przyprowadziło do śmierci wielu maleńkich dzieci. Choć Jezus Chrystus miał narodzić się w Betlejem, jak prorokowali prorocy, z powodu własnych myśli oni sądzili, że On urodzi się w Jerozolimie, i to wywołało chaos i śmierć wielu dzieci. Nawet teraz wielu ludzi wierzy w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela według własnych myśli cielesnych, i dlatego oni nie mogą spotkać Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez ewangelię wody i Ducha. Ludzie powinni wiedzieć, że przez własne myśli nie potrafią we właściwy sposób spotkać Jezusa Chrystusa, który jest Królem Prawdy.

Wielu chrześcijan dziś ma skłonność do myślenia, że zmogą się uzdrowić od chorób i wzbogacić, jeśli uwierzą w Jezusa. Ale to jedynie ich własne myśli. Wierząc w Jezusa w celach cielesnych, człowiek nie może otrzymać Jego zbawienia i Ducha Świętego. Ludzie nie otrzymują Ducha Świętego, ponieważ wierzą w Jezusa jako Zbawiciela według własnych myśli.

Wielu ludzi odczuwa zadowolenie, wielbiąc Boga w wielkim kościele, słuchając organów i wielkiego choru czterogłosowego. A jednak powinniśmy wyznać, że to przekonanie, że jakoby możemy spotkać Boga, tylko wielbiąc Go w wielkim kościele, jest fałszywe i pochodzi od naszych daremnych świeckich myśli. Zatem powinniśmy wyznać, że przez ludzkie myśli nie możemy spotkać Jezusa Chrystusa, który dał nam ewangelię wody i Ducha. To naprawdę smutne, że po całym świecie ludzie cieszą się narodzeniem Jezusa Chrystusa tylko w świeckiej radości, nie znając ewangelii wody i Ducha.

Kiedy odwiedzamy miasteczka uniwersyteckie, często widzimy, jak młodzi studenci śpiewają i wielbią Boga z gitarami. Ta scena uwielbienia jest piękna. A jednak im częściej słuchacie, jak oni wielbią Boga, tym lepiej możecie odczuć pragnienie ich dusz. Możecie odczuć, że ich dusze są nadzwyczajnie spragnione, ponieważ, wielbiąc Boga ustami, oni jeszcze nie potrafili spotkać Boga świętej Prawdy, nawet jeśli bardzo tego chcieli. A jednak ich pragnienie spotkania Pana bez ewangelii wody i Ducha to tylko marzenie. Choć mówią, że wierzą w Pana, naprawdę szukają Boga jak grzesznicy, ponieważ nie znaleźli ewangelii wody i Ducha. To znaczy, że w chrześcijańskich kościołach grzesznicy, którzy jeszcze nie narodzili się ponownie, śpiewają pieśni, pełne pragnienia spotkania Boga.

A jednak ludzie, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, oddają część, która jest pełna wdzięczności, ponieważ oni spotkali Boga, który zmył wszystkie ich grzechy i zbawił ich. Sprawiedliwi oddają część, pełną wdzięczności za zbawienie, które otrzymali od Boga. Lecz grzesznicy nie mogą wielbić z wdzięcznością, ponieważ starają się czcić Boga, nie znając ewangelii wody i Ducha. Grzesznicy nie mogą spotkać Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponieważ pragną Go spotkać bez ewangelii wody i Ducha.

Patrząc na obecny status kościołów chrześcijańskich, nie możemy nie zgodzić się z wyrzutami ludzi, że obecnie chrześcijańskie kościoły działają jak świeckie przedsiębiorstwa. To znaczy, że kościoły nie pełnią swoich zasadniczych obowiązków. Dziś celem chrześcijańskich kościołów jest roczne finansowe planowanie i napełnienie budżetu przez dziesięcinę w czasie Świąt Bożego Narodzenia i Dziękczynienia.

Powinniśmy podkreślać ważność głoszenia ewangelii wody i Ducha, ponieważ Kościół Boży powinien dawać światu prawdziwe życie. Ale naprawdę większość kościołów jest krytykowana za to, że one tylko prześladują świeckie wartości. Oprócz tego, fałszywymi ewangeliami one zabijają dusze, które nie powinny umrzeć (Księga Ezechiela 13:19). A jednak problem polega na tym, że liderzy chrześcijańskich kościołów nie rozumieją wagi zepsucia duchowego w ich kościołach.

Moi bracia chrześcijanie, co się wydarzyło, kiedy mędrcy przestali podążać za gwiazdą i liczyli na własne myśli? Nastało wielkie zamieszanie. Wpierw mędrcy nie mogli spotkać Jezusa, ponieważ poszli za własnymi myślami, ale później odrzucili własne myśli i zaczęli szukać Jezusa według Słowa Bożego, dlatego wreszcie we właściwy sposób spotkali Zbawiciela Jezusa.

W Biblii napisano, że mędrcy potrafili we właściwy sposób spotkać dziecię Jezusa, ponieważ zapytali uczonych w Piśmie i kapłanów, posłuchali się proroctw, które były zapisane w Biblii, i poszli do Betlejem. Mędrcy potrafili spotkać Pana, ponieważ poszli za zapisanym Słowem Bożym. Oto co oznacza duchowo spotkać prawdziwego Zbawiciela, poznawszy ewangelię wody i Ducha, a także uwierzywszy w nią. Mędrcy nigdy nie potrafiliby spotkać Jezusa, gdyby ignorowali zapisane w Biblii proroctwa Boże. Wszyscy możemy otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów i przynieść Jezusowi prawdziwą wiarę, tylko przestrzegając zapisanego w Biblii Słowa Bożego i wierząc w ewangelię wody i Ducha. Mędrcy potrafili przynieść wiarę trzech darów.

Powinniśmy wiedzieć, że każdy, kto narodził się ponownie, otrzymuje od Boga Słowo wiary w ewangelię wody i Ducha. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, że możemy spotkać Jezusa, tylko jeśli przyjmiemy do serca Bożą ewangelię wody i Ducha. Wszyscy zostaliśmy prawdziwymi kapłanami duchowymi, którzy mogą przyjąć do serca Jezusa i modlić się do Zbawiciela z wiarą w zapisane Słowo Boże. Potrafiliśmy naprawdę spotkać Jezusa, wielbić Go i otrzymać Jego opiekę poprzez wieczną ewangelię wody i Ducha. To, że mędrcy potrafili spotkać Jezusa, pokazuje nam, że to zostało możliwe dzięki wierze w zapisane Słowo proroctw.

W Ewangelii św. Mateusza 2:6 napisano o spełnieniu proroctwa, o którym w Starym Testamencie powiada Księga Micheasza 5:1: “A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.” Przez proroka Micheasza Bóg obiecał, że Jezus Chrystus, Król królów, urodzi się w Betlejem.

Betlejem oznacza “dom chleba,” i to było maleńkie miasteczko w Izraelu. To było miasto rodzinne Dawida. W Księdze Bycia Bóg obiecał Judzie, jednemu z dwunastu synów Jakuba: “tron będą mieli twoi potomkowie, Judo,” i to proroctwo zostało spełnione. Zatem według proroctwa, które Bóg dał Judzie, nasz Pan narodził się w Betlejem. Nasz Pan naprawdę narodził się na ten świat w ludzkim ciele jako Król królów. Zatem, jak Bóg obiecał i prorokował przez proroków, i jak było napisano, nasz Pan narodził się w maleńkim miasteczku Betlejem.

Nasz Pan pokazuje nam, jak On działa przez Swoje zapisane Słowo. Nasz Pan objawia nam Prawdę i spełnia Swoje słowa. Zatem wierząc i podążając za Bogiem, często musicie odrzucać własne myśli. Ponieważ możemy się mylić w swoich myślach, kiedy my idziemy za Panem, powinniśmy zawsze odrzucać nasze myśli i iść z wiarą w zapisane Słowo Boże.

Mędrcy, znowu prowadzeni przez gwiazdę, wreszcie przyszli do Betlejem i spotkali dziecię Jezusa. Jeśli chcemy, żeby każdy człowiek spotkał Jezusa, to powinniśmy głosić zapisane Słowo Boże. Możemy spotkać Jezusa, tylko jeśli wierzymy i przestrzegamy zapisanego Słowa Bożego. Nie możemy poznać i spotkać Jezusa jako Zbawiciela naszymi własnymi myślami, a tylko przez zapisane Słowo Boże.

Wierząc i podążając za zapisanym Słowem Bożym, zrozumiemy, że Jezus narodził się dla nas, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zabrać grzechy ludzkości, zabrał wszystkie grzechy świata, przelał krew i umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób spełnił nasze zbawienie. Tylko w taki sposób możemy spotkać Jezusa, Króla królów. Oto dlaczego powinniśmy wierzyć w Jezusa według zapisanego Słowa Bożego i zgodnie z ewangelią wody i Ducha, aby spotkać Zbawiciela Jezusa. Powinniśmy pamiętać, że potrafimy spotkać Zbawiciela Jezusa tylko przez zapisane Słowo Boże.

Wszystkie trzy dary, złoto, kadzidło i mirra, były cenne. Mirra symbolizuje niezmienne Słowo Boże, i jeśli nie mamy Słowa Bożego, Prawdy, to nie możemy wierzyć w Jezusa i otrzymać ewangelii wody i Ducha. Gdyby mędrcy przynieśli tylko dwa dary, złoto i kadzidło, to byliby po prostu religijnymi ludźmi. To byłaby błędna wiara, zbudowana na ludzkich myślach, a nie prawdziwa wiara w oczach Bożych. Powinniśmy również przynieść Bogu te trzy dary. Jeśli chcemy spotkać Jezusa, to powinniśmy najpierw przyjąć ewangelię wody i Ducha, otrzymać przebaczenie grzechów i iść za Nim w wierze.

Kiedy mędrcy znaleźli Jezusa w Betlejem, posłuchawszy się zapisanego Słowa, niemowlę Jezus leżało w żłobie. Tylko wtedy oni mogli wielbić niemowlę Jezusa, przynieść Mu dary i wyznać swoją wiarę. Jak Piotr wyznał: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego,” tak oni także mogli to wyznać. Gdyby mędrcy posłuchali się nie zapisanego Słowa, ale własnych myśli, i szukali Jezusa w pobliżu Jerozolimy, to nie potrafiliby spotkać Pana. Ale oni przyszli do miejsca, o którym było napisano, i zobaczyli dziecię Jezusa. Podobnie w te dni każdy, kto naprawdę chce narodzić się ponownie, powinien podążać za zapisanym Słowem Bożym i narodzić się ponownie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.

Bez względu na to, kim jest, każdy człowiek powinien uwierzyć w zapisane Słowo Boże, aby spotkać dziecię Jezusa już dziś. Powinniśmy również pozbyć się wiary we własne myśli i powrócić do Zbawiciela dzięki wierze w Jezusa, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez zapisane Słowo i ewangelię wody i Ducha. Wszyscy chrześcijanie świata powinni poznać tę ewangelię wody i Ducha oraz powrócić do Boga. Właśnie tak możemy spotkać Zbawiciela Jezusa. Właśnie tak możemy narodzić się ponownie, otrzymać zbawienie i zostać ludem Bożym. Powinniśmy powrócić do Słowa i spotkać Boga. Tylko w taki sposób możemy przynieść Bogu naszą prawdziwą wiarę i tylko wtedy On nas przyjmie.

Ci ludzie, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa Chrystusa, powinni powrócić do Boga dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Powinniśmy powrócić do Słowa Bożego i spotkać Jezusa Chrystusa w Prawdzie. Wierząc i przestrzegając zapisanego Słowa Bożego, otrzymujemy prawdziwą wiarę. Naprawdę wszyscy ludzie świata powinni powrócić do ewangelii wody i Ducha. Zamiast szukać tak zwanych ortodoksyjnych wierzeń i wielkich kościołów, powinniśmy upokorzyć się i przyjąć ewangelię wody i Ducha poprzez zapisane Słowo Boże.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Choć cały świat wie, że Jezus przyszedł, większość ludzi jeszcze nie spotkała Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Ci ludzie wszakże szukają Boga w świeckich pałacach. Ale oni powinni iść do Betlejem. Tylko kiedy przyjdą do maleńkiego miasteczka Betlejem, potrafią tam spotkać Jezusa. Oni nie mogą spotkać Jego w innym miejscu. Niemowlę Jezus nie mieszka w pałacu. Bracia chrześcijanie, czy rozumiecie? Niemowlę Jezus nie mieszka z Królem Herodem. Powinniśmy pójść do Betlejem, aby spotkać Jezusa. To znaczy, że powinniśmy przyjść do domu chleba, innymi słowy, do kościoła, gdzie przebywa Słowo Boże, aby spotkać Jezusa. Powinniśmy przyjść do Kościoła Bożego, aby mieć chleb, pokarm, wodę i sług Bożych. Zatem dzisiejszy Betlejem to kościół narodzonych ponownie.

Cała ludzkość naprawdę może się zbawić od wszystkich grzechów tylko za pomocą wiary w zbawienie Boże, które jest w Prawdzie ewangelii wody i Ducha. A jednak wielu ludzi wszakże wędruje, próbując spotkać Jezusa przez własne myśli, podobnie jak mędrcy. Niektórzy ludzie szukają Jego przez 50 lat, a inni nawet 70 lat.

Powinniśmy przyprowadzić tych, którzy nie spotkali niemowlęcia Jezusa Zbawiciela, i przynieść im ewangelię wody i Ducha, aby oni także mogli spotkać Zbawiciela Jezusa. Powinniśmy otworzyć nasze oczy wiary i widzieć więcej. Jesteśmy kapłanami, którzy powinni nieść ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom tego świata.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.