" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Głoście Prawdziwą
Ewangelię i Sprawiedliwe
Dzieło Jezusa


< Ewangelia św. Mateusza 3:1-17 >
“W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:

Głos wołającego na pustyni:

Przygotujcie drogę Panu,

Dla Niego prostujcie ścieżki.

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym . Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”W Biblii Jan Chrzciciel chyba był nadzwyczajnie ważną postacią. Jan Chrzciciel przywoływał lud Izraela do nawrócenia. Powinniśmy dokładnie pamiętać o misji Jezusa i Jana Chrzciciela. Wraz z Janem Chrzcicielem Jezus, który przyszedł na ten świat, zbawił ludzkość, wykonując wolę Boga. Jan Chrzciciel i Jezus przyszli w ten świat i spełnili dzieła sprawiedliwe.

Jan Chrzciciel nakłaniał lud Izraela do powrócenia do Boga. W Ewangelii św. Mateusza 3:7 możemy zobaczyć, że Jan Chrzciciel śmiało karcił saduceuszów i faryzeuszów: “Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?” widząc, że przyszli do niego, kiedy on chrzcił ludzi. Jan Chrzciciel surowo karcił lud Izraela jako prorok: “Nawróćcie się, plemię żmijowe!” Jan Chrzciciel był prorokiem, który spełniał czyny sprawiedliwe w oczach Bożych i był ostatnim prorokiem ery Starego Testamentu.

Niektórzy ludzie dziwią się, jak Jan Chrzciciel, prorok Boży, mógł wypowiedzieć tak okropne słowa: “Plemię żmijowe.” A jednak to jest zapisane w Biblii i ona powiada nam, że przed Bogiem to był czyn sprawiedliwy. Wszyscy prorocy to ludzie, którzy mogą domagać się Bożych czynów sprawiedliwych. A potem przyszedł Ten, kto spełnił czyny sprawiedliwe wraz z Janem Chrzcicielem. To był Jezus.

W Biblii saduceusze to politycy. To są politycy tego świata. Oni kładą nacisk raczej na politykę tego świata, niż na służenie Bogu. Ale faryzeusze byli konserwatywnymi liderami religijnymi. Mówiąc, że wierzą w zapisane Słowo Boże, oni jednocześnie nie wierzyli w Jezusa.

Bóg bardzo się zasmucił, kiedy zobaczył tych ludzi. Czy ci ludzie byli źli w oczach Bożych? Faryzeusze i saduceusze byli złymi ludźmi w oczach Bożych.

Faryzeusze nie wierzyli w Jezusa jako Mesjasza. Dlatego właśnie Jan Chrzciciel słusznie nazwał ich plemieniem żmijowym. Jan Chrzciciel nie szedł na kompromis z religijnymi ludźmi tego czasu. Zamiast iść na kompromis z faryzeuszami i saduceuszami, próbował ich nawrócić, nazywając ich plemieniem żmijowym. Jan Chrzciciel nauczał ludzi, którzy nawracali się do Boga, że nawrócenia nie wystarczy, lecz potrzebne są godne owoce nawrócenia, i dlatego muszą odrzucić zło. Na przykład, trzeba zwrócić i oddać wszystkie długi. I już wtedy znowu przyjść do niego, przyjąć chrzest i powrócić do Boga.

Słuchając jego słów, możemy wyraźnie zobaczyć, że on był sługą, posłanym przez Boga. W tym czasie, kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus także rozpoczął Swoje społeczne służenie. Jan Chrzciciel miał pomóc Jezusowi spełnić Jego dzieło. W tym czasie Bóg nie posyłał Swoich sług do ludu Izraela już w ciągu 400 lat. Zatem pojawienie się Jana Chrzciciela także zostało dla ludu Izraela możliwością poznania opatrzności Bożej i usłyszenia głosu Bożego.

Jan Chrzciciel wołał: “Plemię żmijowe, nawróćcie się i powróćcie do Boga. Przestańcie uprawiać bałwochwalstwo. Powinniście odrzucić cudzych bogów i nawrócić się do Boga, aby uniknąć sądu Bożego.” To było wielkie błogosławieństwo dla ludu Izraela, że sługa Boży mógł upominać i radzić im w ten sposób. Cały lud Izraela był wstrząśnięty, usłyszawszy słowa Jana Chrzciciela. Wydarzył się cud, kiedy arcykapłani, saduceusze i faryzeusze przyszli do Jana Chrzciciela, powrócili się i powrócili do Boga.

Jan Chrzciciel świadczy o mocy Jezusa Chrystusa: “Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Ewangelia św. Mateusza 3:11-12). O sobie Jan świadczył, że spełnia dzieło nawrócenia ludzi do Boga przez upominanie ich, ale ten, kto idzie po nim, będzie ich chrzcić Duchem Świętym i ogniem.

Jan Chrzciciel powiedział, że ludzie, którzy narodzili się ponownie dzięki wierze w Jezusa, będą zebrani, jak pszenica, do Nieba, a ci, którzy nie narodzili się ponownie, będą oddzieleni wiejadłem jak plewy i spaleni w ogniu nieugaszonym.

Powinniśmy wiedzieć, że Jan Chrzciciel wzywał do nawrócenia w Bogu, oraz że Jezus Chrystus, przyszedłszy na ten świat, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Zgodnie z Ewangelią św. Łukasza Jezus miał około 30 lat, kiedy przyjął chrzest (Ewangelia św. Łukasza 3:23). Dlaczegoż Jezus chciał przyjąć chrzest w wieku trzydziestu lat? “Trzydzieści lat”, ponieważ tylko w wieku trzydziestu lat arcykapłan mógł spełniać swoje obowiązki. W Starym Testamencie Bóg powiedział, że synowie arcykapłanów mogli przyjmować ich obowiązki tylko w wieku 30 lat (IV Księga Mojżeszowa 4:35). Podobnie kiedy Jezus miał 30 lat, On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela.

Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, aby przekazać Mu grzechy wszystkich ludzi.

A jednak ludzie wątpią i nie rozumieją, dlaczego Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Chrzest Jezusa od Jana Chrzciciela to tajemnica, która objawia się w Biblii. Wielu ludzi nie uświadamia sobie tajemnicy chrztu i źle rozumie, dlaczego Jezus przyjął chrzest. Oni myślą, że chrzest był przykładem dla nas lub przejawem skromności.

Powinniśmy wiedzieć, że Jezus przyszedł na ten świat i przyjął chrzest, aby zbawić wszystkich ludzi od grzechów. Jezus mógł spełnić sprawiedliwą misję przebaczenia grzechów świata, tylko przyszedłszy na ten świat i przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Sprawiedliwa misja polega na tym, że Jezus raz na zawsze zmył wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela. Chrzest Jezusa musiał spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą i był wolą Bożą, w nim On miał upodobanie. Nasz Pan przyszedł na ten świat, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów. On przyjął chrzest, aby raz na zawsze zmyć nasze grzechy chrztem, krwią i śmiercią dla nas. Pan raz na zawsze wymazał wszystkie grzechy świata.

W Ewangelii św. Mateusza 3:15 “wszystko, co sprawiedliwe” oznacza Jezusa, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy krew na Krzyżu. Wtedy Jezus zmył wszystkie grzechy świata, wszystkie nasze grzechy. To jest naprawdę wielkie szczęście, i dlatego jesteśmy wdzięczni!

Bracia chrześcijanie, czy grzeszymy w tym świecie? Tak, grzeszymy. Czy popełniamy grzech tylko czasami? Czy silnie grzeszymy? Wy popełniacie wiele grzechów w tym świecie, i wasze grzechy należą do pojęcia “wszystkie grzechy świata”. Jezus raz na zawsze zmył wszystkie grzechy świata, raz na zawsze przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przelawszy krew i umarłszy na Krzyżu, i zmył nasze grzechy i karę za nie.

Jak moglibyśmy uwolnić się od grzechów, gdyby Jezus raz na zawsze nie zabrał wszystkich naszych grzechów? Ta Prawda to sprawiedliwość, którą spełnił nasz Pan, przyszedłszy na ten świat, przyjąwszy chrzest i przelawszy krew. Jezus jest Zbawiciel, który przyszedł na ten świat jako Syn Boży, zadbał o grzechy świata i karę za grzechy.O Czym Powinniśmy Pamiętać


Witając Boże Narodzenie w tym roku, powinniśmy pamiętać, że Jan Chrzciciel i Jezus spełnili sprawiedliwość Bożą, której nikt inny nie potrafiłby spełnić. Witając Boże Narodzenie, powinniśmy myśleć: “Jak mogę spełniać dzieła sprawiedliwe, witając Boże Narodzenie i wspominając naszego Pana, który spełnił sprawiedliwość?” zamiast: “Jak mogę się zabawić? Jak mogę zrobić dobre wspomnienia?” Oczywiście, możemy wspominać dzieło Jana Chrzciciela i Jezusa. Powinniśmy również myśleć o Jezusie i o Janie Chrzcicielu, którzy spełnili wszystką sprawiedliwość. Powinniśmy poświęcić nasze życie tylko głoszeniu tej sprawiedliwości Bożej. Otrzymawszy przebaczenie grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, powinniśmy i nadal głosić tę ewangelię.

Kim bylibyśmy, gdybyśmy nie poświęcali swego życia temu sprawiedliwemu posługiwaniu głoszenia ewangelii wody i Ducha? Jak możemy liczyć na błogosławieństwo Boże, jeśli nie bierzemy udziału w tym sprawiedliwym posługiwaniu? Powinniśmy brać w nim udział, ponieważ wiemy, że Jezus nas zbawił, wymazawszy wszystkie grzechy ludzkości. Czyż nie powinniście głosić po całym świecie ewangelii wody i Ducha? Czy możemy spełniać czyny sprawiedliwe w ciele? Czy możemy uniknąć grzechów, próbując ich nie popełniać? Jak, będąc niedoskonałymi stworzeniami, możemy prowadzić sprawiedliwe życie po otrzymaniu przebaczenia grzechów? Czyż to nie zostało możliwe dzięki głoszeniu ewangelii wody i Ducha, która zbawiła nas od grzechów świata w Jezusie, co przyszedł na ten świat, wziął wszystkie grzechy na Krzyż, przelał krew i umarł, aby móc ponieść karę za grzechy dla nas? Co nam naprawdę należy robić w tym świecie? Czy Bóg byłby szczęśliwy, gdybyśmy tylko we właściwy sposób zachowywali się i spełniali czyny sprawiedliwe?

Najbardziej sprawiedliwym dziełem dla nas w tym świecie jest głoszenie ewangelii wody i Ducha. Czynami sprawiedliwymi dla nas jest poświęcenie serca i wysiłków dla głoszenia ewangelii wody i Ducha. Niezależnie od tego, jaki jest wasz wygląd, Bóg będzie się cieszyć, kiedy weźmiecie udział w głoszeniu ewangelii wody i Ducha.

Co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział w czasie chrztu: “Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). To są słowa świadectwa, które powiadają nam, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem, który On przyjął od Jana Chrzciciela. Kiedy Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, wszystkie grzechy świata raz na zawsze zostały złożone na Jezusa. Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest. Właśnie tak ciało Jezusa mogło zabrać wszystkie grzechy świata, właśnie tak On potrafił przyjąć potępienie, kiedy Jego obie ręce i nogi były przygwożdżone do Krzyża. A jednak to nie oznacza, że grzech był na Jego duszy. Powinniście otrzymać zbawienie dzięki wierze w to, że Jezus przyszedł na ten świat i spełnił sprawiedliwość Bożą, oraz że Jan Chrzciciel także brał udział w tym wielkim posługiwaniu, przekazując Jezusowi grzechy przez nałożenie rąk.

Jan Chrzciciel spełnił dwa dzieła jako sługa Boży, największy przedstawiciel wśród narodzonych z niewiast.

Pierwsze to wskazanie na nikczemność wszystkich ludzi. On wzywał ludzi do nawrócenia się do Boga, upominając ich i mówiąc: “Popełniacie grzech, jeśli wielbicie innych bogów oprócz Boga.” Drugie to chrzest Jezusa, w którym miał Mu przekazać grzechy wszystkich ludzi. To jest sprawiedliwość Boża dla wszystkich nas. Właśnie to jest ta sprawiedliwość, którą Bóg spełnił w tym świecie.

Jezus przyszedł w ten świat, aby wziąć nasze grzechy i zmyć je. On przyjął chrzest, aby zabrać grzechy wszystkich ludzi w tym świecie, wasze grzechy i grzechy waszych potomków, a także grzechy ich potomków, grzechy waszych rodziców, grzechy rodziców waszych rodziców, grzechy każdego człowieka od Adama do końca tego świata, choć nie wiemy, kiedy przyjdzie koniec tego świata. Jezus przyjął chrzest, aby zmyć nasze grzechy i oczyścić nas od naszych grzechów.

Słowo “ochrzcić” oznacza “oczyścić przez zanurzenie, zmyć, oczyścić wodą, umywać się lub kąpać.” Zatem Jezus przyjął chrzest, aby zabrać wszystkie grzechy świata. Jezus zmył nasze grzechy, przyjąwszy te grzechy przez Jana Chrzciciela. Podobnie jak wasze ubranie oczyszcza się, kiedy je pierzecie w wodzie, podobnie jak wasz brud zmywa się, kiedy kąpiecie się w wodzie, tak samo Jezus zmył nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i zabrawszy wszystkie grzechy naszych serc przez Jana Chrzciciela.

Moi bracia chrześcijanie, czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha? ―Tak.― Czy wierzycie, że Pan przyszedł w ten świat, przyjął chrzest i umarł na Krzyżu, aby spełnić sprawiedliwość Bożą?

Witając Boże Narodzenie, powinniśmy wspominać Jezusa, naszego Pana, który spełnił dla nas sprawiedliwość. Napisano: “Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (I List św. Pawła do Koryntian 10:31). Witając Boże Narodzenie, powinniśmy rozmyślać nad tym, co jest naprawdę sprawiedliwe, o tym, jak możemy prowadzić sprawiedliwe życie i silnie wierzyć. Powinniśmy trzymać się wiary w Jezusa Chrystusa w tym świecie i powrócić do Boga. Powinniśmy przeżyć życie w tym świecie, spełniając czyny sprawiedliwe. Co powinniśmy robić przed Bogiem? Powinniśmy myśleć o sprawiedliwości. Zanim pomyślimy o tym, czy naprawdę powinniśmy żyć dla sprawiedliwości Bożej, najpierw powinniśmy pomyśleć o tym, czym jest sprawiedliwość.

Jestem bardzo wdzięczny Bogu w tym świątecznym czasie. A także chcę, abyście spełniali “czyny sprawiedliwe.” Jakie czyny sprawiedliwe możecie spełniać przed Bogiem? Czy każdy uczynek dla dobra ciała będzie czynem sprawiedliwym? Nie powinniście tak myśleć. Próbować spełniać czyny sprawiedliwe ciałem oznacza budować wieżę na piasku, przecież ona wkrótce upadnie. Nawet jeśli będziecie dobrze się zachowywać całe życie, a popełnicie tylko jeden grzech, to cała wasza sprawiedliwość ludzka będzie zrujnowana.

Prawdziwa sprawiedliwość to nieprzerwane głoszenie ewangelii wody i Ducha, którą Pan zmył wszystkie nasze grzechy. Brać udział w tym głoszeniu ewangelii oznacza brać udział w dziełach Bożych. Wszyscy żyjemy dla tej misji. Niezależnie od tego, czy pracujecie na jakimś przedsiębiorstwie, czy macie własny biznes, sprawiedliwością dla was jest poświęcenie się dla tej ewangelii wody i Ducha. Jeśli sami nie możecie tego robić, to służcie sprawiedliwości przez wasze modlitwy i maleńkie czyny. Niezależnie od tego, co robicie, jecie czy pijecie, życie dla głoszenia ewangelii jest sprawiedliwością.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Bracia chrześcijanie, choć nie rozpatrzyliśmy wszystkich wierszy Biblii, wy należycie do tych, którzy usłyszeli te słowa. Mam nadzieję, że wierzycie w te słowa jak w Prawdę. Czy wierzycie, że Jezus przyszedł na ten świat i spełnił wszystką sprawiedliwość? Czy wierzycie, że Pan spełnił największą misję, która zmyła wszystkie nasze grzechy? ―Tak.―

To jest naprawdę wielkie szczęście, że Jezus zmył wszystkie grzechy, i jesteśmy prawdziwie wdzięczni za to, że On spełnił “wszystką sprawiedliwość.” To byłoby wielkie nieszczęście, gdyby On zabrał tylko niektóre grzechy, a inne pozostawił! Ale Jezus zabrał absolutnie wszystkie wasze grzechy. Miejcie wielką wiarę. Mam nadzieję, że Bóg przyjmie waszą wiarę, oraz że będziecie spełniać czyny sprawiedliwe z wiarą. Mam nadzieję, że będziecie żyć z wiary. Mam nadzieję, że pójdziecie do Nieba dzięki waszej wierze. Mam nadzieję, że uwolnicie się od grzechu dzięki waszej wierze. Mam nadzieję, że otrzymacie Ducha Świętego dzięki wierze w prawdziwa ewangelia wody i Ducha.

Zawsze szczerze dziękuję Panu, ponieważ wierzę w ewangelię wody i Ducha. Bracia chrześcijanie, czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha? ―Tak.― Mam nadzieję, że wszyscy naprawdę wierzycie w prawdziwą ewangelię, obchodząc Boże Narodzenie. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.