" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Bać się Boga i Służyć
Mu to Prawdziwe
Błogosławieństwo


< Ewangelia św. Mateusza 4:1-11 >
“Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane:

Aniołom swoim rozkaże o tobie,

a na rękach nosić cię będą

byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.

Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.”Sprawiedliwość Boża, która zbawia nas od naszych grzechów, polega na tym, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przelał krew i umarł na Krzyżu, aby raz na zawsze zbawić nas od naszych grzechów, oraz że Bóg zaświadczył, że On był Zbawicielem. Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego powiada nam o tym, co się stało od razu po chrzcie Jezusa w rzece Jordan.

Kiedy Jezus przyjął chrzest, Duch poprowadził Go na pustynię, gdzie był kuszony przez diabła. A kiedy zgłodniał, ponieważ przepościł 40 dni i 40 nocy, diabeł trzy razy próbował skusić Jezusa.Pierwsza Pokusa

O pierwszej pokusie diabła napisano w wierszu 3: “Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.”

Jak głodny był Jezus, kiedy przepościł 40 dni i 40 nocy? Kiedy ciało Jezusa niezmiernie głodne, diabeł kusił Go pokarmem. “Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Wtedy zmożesz jeść! Powiedz, żeby one stały się chlebem. Wtedy zmożesz żyć! Czyż nie umierasz z głodu? Jeśli chcesz żyć, to tylko w taki sposób zmożesz wyżyć. Pościłem przez 40 dni i na pewno umierasz z głodu? Ale co może być tu, na pustyni? Jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz, żeby kamienie stały się chlebem, i zmożesz się nasycić, nieprawdaż? A więc jedz. Jedz.”

Oczywiście, diabeł kusił Jezusa, ponieważ wiedział, że Jezus jest Synem Bożym. Ale diabeł kusił Go pokarmem. Innymi słowy, on kusił Jego ciało. “Nie musisz umierać z głodu; a więc przemień te kamienie w chleb i będziesz żyć. Jeśli chcesz żyć, to potrzebujesz chleba! Jeśli jesteś Synem Bożym, to uczyń cud, przemień kamienie w chleb i jedz. Wtedy będziesz żyć. Więc zrób to. Zrób to.” On kusił Jezusa, kiedy Pan bardzo chciał jeść, jak gdyby Jego życie zależało od chleba. A jednak Jezus zaprzeczył, mówiąc: “Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.”

Drodzy bracia chrześcijanie, co naprawdę daje życie duszy i ciału człowieka? Czy może człowiek żyć wiecznie, żywiąc się chlebem ciała? Diabeł kusił Jezusa chlebem ciała. W cóż naprawdę powinniśmy wierzyć, aby żyć? Pan powiedział: “Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych,” i to prawda.

Kiedy człowiek jest głodny, myśli, że musi jeść chleb, aby żyć, ale naprawdę życie człowieka zależy od wiary w Słowo Boże. Życie duszy i ciała człowieka zależy od Słowa Bożego. Gdyby Słowa Bożego nie było w tym świecie, nasze dusza i ciało musiałyby umrzeć. Bóg powiedział, że nasze dusza i ciało będą żyć wiarą w Słowo, które pochodzi z ust Bożych, i to jest prawda. Zapisane Słowo Boże jest Prawdą, a więc nasze dusze mogą żyć Słowem Bożym z wiarą. Dzięki Słowu Bożemu, które jest pokarmem życia, wasze duszy i ciała mogą otrzymać prawdziwe życie.

Bóg dał ludziom Swoje Słowo. Swoim Słowem On żywi, przebacza grzechy i daje ludziom życie. Słowo Boże stworzyło wszystkie rzeczy we wszechświecie i dało ludziom wszystko, czego potrzebują w tym świecie. Oprócz tego, dzięki Słowu Bożemu nasze dusze mogą otrzymać wieczne przebaczenie grzechów poprzez wiarę. Słowo Boże to Słowo, które całkiem zmywa wszystkie nasze grzechy. Oprócz tego Słowo Boże jest Słowem Prawdy, która prowadzi nas do Światła, i dlatego tylko ci, którzy w to wierzą, mogą żyć. Powinniśmy również wierzyć, że możemy żyć jedynie dzięki wierze w Słowo Boże. To jest prawda. Powinniśmy wiedzieć, że ludzie żyją dzięki wierze w zapisane Słowo Boże, a nie dzięki chlebowi ciała. Nasz Pan powiedział nam o Słowie Bożym.

Żyjąc w tym świecie, czasami padamy we własne pokusy, ponieważ zostajemy więźniami własnej chciwości. Ludzie myślą, że mając pewną sumę pieniędzy, mogą żyć w splendorze w tym świecie. Oczywiście, to zrozumiale. Ale cóż naprawdę daje człowiekowi życie? Dzięki czemu żyje człowiek? Człowiek może żyć dzięki wierze w zapisane Słowo Boże. Gdyby nie było Słowa Bożego, nie potrafilibyśmy uwierzyć i spotkać Boga.

Człowiek nie może żyć tylko chlebem ciała. Zwłaszcza sprawiedliwi mogą żyć, tylko słysząc autentyczne nauki o Słowie Bożym. Człowiek ma nie tylko ciało, lecz również duszę i ducha. Dlatego tylko słysząc prawdziwe Słowo Boże, możemy rozwiązać problem duszy. Czytając i słuchając Słowa Bożego, nasza dusza i ciało otrzymują prawdziwe życie. Tylko słuchając prawdziwego Słowa przebaczenia grzechów, możemy otrzymać przebaczenie grzechów naszych dusz. Oto dlaczego każdy, kto usłyszał prawdziwe Słowo Boże, może żyć duszą i ciałem dzięki wierze w to Słowo.

Diabeł często kusi ludzi, mówiąc: “Jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Przemień te kamienie w chleb i zjedz je. Gdybyś był Synem Bożym, potrafiłbyś to zrobić, nieprawdaż? Jesteś głodny, nieprawdaż? Dlatego zrób to. Zrób to. Gdy będziesz miał chleb, zmożesz żyć, nieprawdaż? W każdym razie, człowiek może wyżyć, jeśli je trzy razy na dzień i ma w zapasie potrawę na 365 dni na każdy z około 70 lub 80 lat. Czyż człowiek nie może żyć i nie umierać, jeśli ma dość potrawy?” Oto co powiada nam diabeł.

Tak diabeł kusi ludzi, i wielu ludzi poddaje się jego pokusom. Są ludzie, którzy poddają się tym pokusom, myśląc: “To prawda. Zmogę żyć, jeśli będę to miał.” Chodzi nie tylko o pieniądze, lecz również o przekonanie, że dlatego, aby żyć, nam są potrzebne jakieś świeckie rzeczy. Myślimy: “Mogę żyć nawet bez Słowa Bożego.”

A jednak to jest wielka pomyłka. W rzeczywistości nasze ciało także umiera bez Słowa Bożego. Naprawdę życie człowieka zależy nie od chleba, nie od splendoru tego świata i zadowolenie pociągu seksualnego, które nam może dać świat. Oto dlaczego powinniśmy uważnie słuchać tego, co Jezus powiedział, kiedy diabeł Go kusił: “Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Diabeł kusi nas, kiedy zostajemy słabi, kiedy jesteśmy głodni, kiedy nasza dusza jest wycieńczona. On zapytuje ludzi: “Będziecie żyć, tylko jeśli macie chleb, nieprawdaż?” i oszukuje ich. Wielu ludzi patrzy na swoje splendory i myśli: “Aha, mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby wyżyć! Dlatego mogę żyć nawet bez Słowa Bożego.”

Ale, bracia chrześcijanie, nawet kiedy diabeł tak nas kusi, powinniśmy pamiętać, że żyjemy nie tylko chlebem, lecz wiarą w każde słowo, które pochodzi z ust Bożych. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać. Mam nadzieję, że będziecie pamiętać o tym, że człowiek nie może żyć bez Słowa Bożego.

Możecie żyć, tylko jeśli Słowo Boże jest w waszych sercach. Drodzy bracia chrześcijanie, czy to jest prawda? Czy może nie? To prawda. Nie zapominajcie o tym, że możemy żyć jedynie dlatego, że istnieje Słowo Boże. Ludzkość istniało do dziś, ponieważ istnieje Słowo Boże. Kiedy ewangelia wody i Ducha rozpowszechni się po całym świecie, nasz Pan powróci, a On powiedział, że kiedy wróci, położy koniec temu światu i stworzy nowy świat. Wszystko to stanie się według Jego Słowa.

Drodzy bracia chrześcijanie, Słowo Boże to Prawda. Jezus obronił się przed pierwszą pokusą diabła, mówiąc: “Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Kiedy diabeł to usłyszał, był zaskoczony. A jednak to nie powstrzymało diabła.Druga Pokusa

O drugiej pokusie napisano od wiersza 5: ?“Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni. I rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.”

Diabeł kusił Jezusa, postawiwszy Go na narożniku świątyni i rozkazawszy Mu rzucić się w dół. On zwrócił Słowo Boże przeciwko Jemu, mówiąc: “Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.” Wcześniej odmówiłeś mej pierwszej pokusie, ponieważ wierzysz w zapisane Słowo, nieprawdaż? A więc zrób tak, jak napisano. Przecież wierzysz w te słowa, nieprawdaż? Rzuć się w dół, i zgodnie z zapisanym Słowem Bóg pośle Swoich aniołów, aby na rękach cię nieśli, byś nie uraził swej nogi o kamień, kiedy się rzucisz w dół. Zrób to teraz.” Wtedy Jezus powiedział: “Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.”

Drodzy bracia chrześcijanie, czasami diabeł kusi ludzi, wykorzystując zapisane Słowo Boże. A jednak Jezus powiedział: “Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Diabeł powiedział Jezusowi: “Oczywiście, nie umrzesz. Dlaczego? Dlatego, że jesteś Synem Bożym.” To prawda. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Dlatego On by nie umarł. Jezus nie jest taki, jak my, ludzie. A jednak diabeł kusi. Ale zapisane Słowo Boże rozkazuje nam “nie wystawiać na próbę” Boga. Innymi słowy, powinniśmy żyć z wiarą w zapisane Słowo i w Boga, a nie wystawiać Pana na próbę.

Często ludzie wystawiają Jezusa na próbę. Ludzie bardzo często wystawiają Boga na próbę: “Oto co zrobiłem, ale dlaczego Bóg traktuje mnie tak?” Ale gdybyśmy po prostu wierzyli w Boga, nie byłoby potrzeby wystawiać Go na próbę. Nie możemy i nie powinniśmy wystawiać Go na próbę. Nie powinniśmy nawet myśleć o czymś, co mogłoby wystawić Boga na próbę. Mamy pokusy nie dlatego, że Bóg nas kusi, lecz dlatego, że rządzi nami nasza chciwość.

Ktoś może wyrazić sprzeciw względem Boga, biorąc Abrahama dla przykładu: “Dlaczego Bóg rozkazał Abrahamowi złożyć w ofierze jego syna Izaaka? Czyż Bóg nie kusił Abrahama, aby sprawdzić, czy naprawdę on wierzył?” Ale to nie jest prawda. Bóg nie kusił Abrahama. Raczej Bóg pozwolił na to, aby pokazywać nam, że Abraham naprawdę szczerze wierzył w Słowo Boże i w taki sposób dzięki swej wierze został ojcem wiary.

Drodzy bracia chrześcijanie, powinniśmy wierzyć w Słowo Boże. Choć Bóg jest dla nas niewidzialny, powinniśmy wierzyć w Biblię jako w Słowo Boże, którym przemówił do nas Bóg. Wierząc w Słowo Boże, widzimy, że Słowo Boże całkiem się spełniło. Dlatego powinniśmy wierzyć. Jeśli tak powiada Słowo Boże, to powinniśmy wierzyć właśnie tak, jak napisano, i nie wątpić w wierze w Słowo niezależnie od okoliczności i sytuacji.

Jeśli tak mówi Słowo Boże, to jest prawda. A jeśli to, o czym powiada Słowo Boże, się nie spełniło, to problem jest w nas samych. Problem polega na tym, że nie wierzymy, lub w tym, że nasza wiara nie jest wystarczająco silna, czyli trzęsie się, i czasami chyba wierzymy, a czasami nie wierzymy. Krótko mówiąc, jeśli coś się nie spełnia, to problem jest w naszej wierze, a nie w Słowie Bożym.

Bóg spełnia Swoje cuda dla tych, którzy naprawdę wierzą w Słowo Boże. A jednak Bóg powiedział, że niech ci, którzy wątpią, nawet nie myślą, że otrzymają coś od Boga (List św. Jakuba 1:7-8). Nie ma znaczenia, że nasza wiara jest słaba, ważne jest to, czy wierzymy, czy nie. Powinniśmy wierzyć i nie wystawiać Boga na próbę. Jeśli wierzymy w Słowo Boże, to otrzymujemy przebaczenie grzechów, i to wszystko się dla nas spełnia według Słowa. Drodzy bracia chrześcijanie, czy wierzycie? ―Tak.―

Dla nas ważna jest wiara w Słowo Boże. Przecież Bóg patrzy na serce człowieka, a nie na jego wygląd zewnętrzny. Bóg patrzy, czy człowiek naprawdę wierzy, czy zachowuje się według wiary, czy żyje z wiary. A jednak to nie oznacza, że powinniście pokazać Bogu swoją wielką wiarę już teraz. Nawet jeśli wasza wiara jest jak ziarnko gorczycy, powinniście wyznawać swoją wiarę w Jego Słowo, mówiąc: “Wierzę. Moja wiara jest słaba, ale wierzę. Robię to, ponieważ wierzę. Czekam na Twoją odpowiedź, ponieważ wierzę w Ciebie. Idę za Tobą, ponieważ wierzę w Twoje Słowo obietnicy.” Bóg widzi taką twardą i mocną wiarę w naszych sercach. Kiedy diabeł kusi nas, powinniśmy zwyciężyć go z wiarą w zapisane Słowo.Trzecia Pokusa

Po trzecie, wiersz 8 powiada nam: “Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.”

“Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” My, ludzie, powinniśmy tylko chwalić Boga i służyć Mu. Co ma być między nami a Bogiem? Jak powinniśmy żyć przed Bogiem?

Powinniśmy bać się Boga, wielbić Go, wierzyć w Niego i podążać za Nim według Jego woli, a ponieważ Bóg jest Bogiem Słowa i istnieje jako Słowo, jeśli wierzymy w Niego, to wierzymy w Słowo, korzymy się przed Nim według Słowa, wielbimy Go i podążamy za Nim z tą wiarą. Oto jak powinniśmy żyć przed Nim ― “Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” Właśnie ten obowiązek cała ludzkość i my wszyscy powinniśmy spełniać przed Bogiem. Oto co my, ludzie, przede wszystkim powinniśmy robić. Powinniśmy wyznawać Boga, wierzyć w wielkiego Boga, korzyć się, wielbić, wierzyć i służyć Bogu Stwórcy, przecież to są nasze obowiązki podstawowe. To naprawdę jest nasz święty obowiązek.

Diabeł wziął Jezusa na bardzo wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata i ich chwałę. Jaka jest najwyższa góra na świecie? To jest Mount Everest o wysokości 8,848 metrów. Bardzo łatwo zapamiętać, nieprawdaż? Drodzy bracia chrześcijanie, być może diabeł pokazał świat ze szczytu Mount Everest. Diabeł powiedział Jezusowi, że da Mu wszystko, co było widać ze szczytu najwyższej góry, jeśli Jezus pokłoni się przed nim. Diabeł powiedział, że jeśli Jezus uwierzy w diabła jako Boga, będzie służyć i korzyć się przed nim, to da Mu cały świat.

Ale cóż odpowiedział Jezus? Jezus powiedział: “Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” Powinienem wielbić i służyć Bogu Ojcu, nie diabłu. Nie powinienem wielbić i służyć sławy tego świata.” Oto co powiedział Jezus.

Wielbienie Boga i służenie Mu jest naszą radością, zadowoleniem i doskonałością. Wielbienie i służenie Bogu to przeznaczenie człowieka. Oto co powinniśmy robić, przecież nie mamy żadnych innych obowiązków, dzieł bardziej ważnych i szlachetnych. Czcić Boga oznacza wyznawać każde słowo Boże, a służyć Bogu oznacza wyznawać Samego Boga. Co jest ważniejsze, niż wielbienie Boga, który nas stworzył? Co może być ważniejsze w naszym życiu? W czym może być większa łaska? My tylko pokornie wielbimy Boga. A także dziękujemy Panu za wszystkie Jego błogosławieństwa i za wszystko, co On dał nam.

Dla nas wielkim błogosławieństwem jest to, że możemy czcić Boga, że Bóg daje nam niebieskie błogosławieństwo, kiedy Go wielbimy, korzymy się przed Nim, wierzymy w Niego i głosimy ewangelię wody i Ducha. Sam Bóg daje nam wszystko, a więc dla nas On jest najważniejszy. Ponieważ On jest najważniejszy dla nas, którzy narodziliśmy się ponownie, mam nadzieję, że wiecie, że wielbienie Boga jest wielkim błogosławieństwem.

Nasz Bóg jest żywy, dlatego jesteśmy radośni i zadowoleni, i otrzymujemy Jego błogosławieństwo. Nasz Bóg jest żywy, a nasze serca boją się Boga, dlatego możemy Go chwalić za Jego błogosławieństwo.

Czy diabeł pokazał nam wszystkie królestwa świata i powiedział, że da nam wszystko, jeśli pokłonimy się przed nim? Jest wiele przepięknych rzeczy w tym świecie, o których nie wiemy, a więc możemy na chwilę zachwycić się ich blaskiem. A jednak nie możemy wielbić diabła, choć w tym świecie jest wiele rzeczy, które nas mogą oślepić.

Jeśli diabeł kusi nas świeckimi rzeczami i powiada, że da nam wszystko, gdy będziemy mu służyć jak Bogu, to powinniśmy go odeprzeć zapisanym Słowem Bożym: “Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” Powinniśmy zwyciężyć go w taki sposób. W rzeczywistości diabeł nie może dać nam tego wszystkiego. Diabeł chciał oszukać Jezusa i udawał Boga, mówiąc: “Jeśli pokłonisz się przede mną, dam Ci to wszystko”, ale kto naprawdę jest właścicielem całego świata? Sam Jezus.

Drodzy bracia chrześcijanie, do kogo należy wszystko we wszechświecie? Do nas, sprawiedliwych. Do kogo należy cały wszechświat? On należy do synów Bożych. Oto dlaczego Bóg nazwał nas następcami Nieba. On nazywa następcami Nieba tych, którzy narodzili się ponownie. Jeśli ten wszechświat należy do następców, to czyj on jest? On należy do sprawiedliwych.

A jednak diabeł powiada: “Pokłoń się przede mną, jeśli nie wierzysz w Boga, uwierz we mnie i słuchaj się, a ja dam ci cały świat.” Diabeł często wykorzystuje taką metodę. Kiedyś diabeł próbował oszukać także i mnie. On także często próbował oszukać mnie w taki sposób, kiedy jeszcze nie wierzyłem w Jezusa. A propos, diabeł został nokautowany w trzeciej rundzie.

Drodzy bracia chrześcijanie, jak powinniśmy żyć przed Bogiem? Powinniśmy żyć, wielbiąc Boga, i służyć tylko Bogu całe życie. Bóg przebaczył nasze grzechy, a także wszystkie grzechy świata wodą i krwią, omył nas i uczynił nas Swoimi dziećmi, dał nam błogosławieństwo, a więc teraz możemy czcić i służyć Bogu. Powinniśmy dziękować Panu, który dał nam błogosławieństwo zbawienia, wielbić Go z wiarą i służyć Mu całe życie.

Uważnie przeczytajcie Słowo Boże, które całkiem zmyło nasze grzechy. Pan omył nas, zmywszy wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest, ukrzyżowanie i potępienie za grzechy zamiast nas. Całkiem oczyściwszy nas wodą i krwią i uczyniwszy nas ludem Bożym, Pan dał nam błogosławieństwa, dzięki którym możemy czcić i służyć Bogu.

Jaka pokusa nas gniecie? Jak odeprzecie tę pokusę? Jezus dał nam poprawną odpowiedź przez te trzy pokusy, które On odparł w dzisiejszym urywku z Pisma Świętego. On obronił się przed pokusami diabła z wiarą w Słowo Boże. Jeśli zrozumiemy tę odpowiedź i będziemy żyć z wiarą w tę prawdę, to także potrafimy obronić się przed tymi pokusami. Choć wielbienie Boga jest wielkim błogosławieństwem, jeszcze go dobrze nie znamy.

Drodzy bracia chrześcijanie, czy myślicie, że lepiej jest, kiedy wam służono, czy kiedy wy służycie Mu? Ale bardzo dobrze, że my służymy Bogu. Drodzy bracia chrześcijanie, wielbienie Boga to wielkie błogosławieństwo. Dla nas wielkim błogosławieństwem jest wielbić kogoś, kto jest bardzo potężny. Czy to prawda, czy nie? Tak, to prawda. W każdym razie, powinniśmy służyć komuś w tym świecie, nie możemy nikomu nie służyć. Jeśli nie służymy Bogu, to służymy diabłu. Oczywiście, jeśli nie służymy diabłu, to służymy ludziom. Dlatego koniecznie powinniśmy postanowić, komu będziemy służyć. Drodzy bracia chrześcijanie, czy teraz rozumiecie, jak wielkim błogosławieństwem dla nas jest służenie Bogu? Ale żyjemy, nie wiedząc o tym, dlatego Jezus przyjął trzecią pokusę i pokazał nam poprawną odpowiedź: “Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.”

Drodzy bracia chrześcijanie, powinniśmy wierzyć w Słowo Boże. Słysząc Słowo Boże, myślimy: “Aha! Jezus pokazał nam poprawną odpowiedź, a więc powinniśmy czcić Boga, przecież wielbieniem sprawiedliwym jest oddawanie czci Słowu Bożemu. Choć czasami jestem podobny do debila, idioty, głupca i imbecyla, a jednak naprawdę otrzymałem ogromne błogosławieństwo. Myślałem, że muszę żyć dla własnego zadowolenia, bez żadnych ograniczeń, mówiąc “takie jest moje życie”, ale to nie jest tak. Teraz wiem, jak błędne jest takie życie. Żyć sprawiedliwie oznacza iść za Panem jak za Bogiem i służyć Mu.” Powinniśmy zrozumieć prawdę ewangelii wody i Ducha, uwierzyć i otrzymać błogosławieństwo. Choć czasami wydajemy się trochę głupi, gdy na siebie patrzymy, powinniśmy pamiętać, że wielbienie i służenie Bogu naprawdę jest wielkim przywilejem i życiem sprawiedliwym dla nas.

Ciekawe, czemu musiałbym służyć, gdybym nie służył Bogu. Oczywiście, służyłbym bogom tej ziemi, którzy mogliby mi dać zadowolenie dla ciała. Piłbym i jadłbym co dzień, pragnąc tylko wyżyć i służyć bogom tej ziemi. Każdy napój mógłby być moim bogiem. Uważałbym te rzeczy za najważniejsze.

Drodzy bracia chrześcijanie, Jezus pozwolił nam narodzić się ponownie, pokazał nam życie, którym powinniśmy żyć, i jaka wiara jest naprawdę poprawna. Choć jesteśmy niedoskonali i słabi, już nie jesteśmy tymi ludźmi, którymi byliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że będziecie dziękować Panu, który dał nam błogosławieństwa, dzięki którym możemy się zbawić, wyznawać Boga i wielbić Go. Nasze serca są wdzięczne Bogu, nieprawdaż? Tak. To jest prawdziwe błogosławieństwo, za które jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Jezus dał nam tę wiarę, odparłszy wszystkie trzy pokusy: Wiarę w to, że człowiek żyje Słowem Bożym. Wiarę w to, że nie powinniśmy wystawiać Boga na próbę. Wiarę w to, że życie sprawiedliwe to wielbienie i służenie Bogu w ciągu całego życia. Bóg dał nam wiarę, która jest wielkim błogosławieństwem. Powinniśmy wierzyć, czcić i służyć Bogu całe życie.

Oto jak powinniśmy żyć. Drodzy bracia chrześcijanie, czy wierzycie? ―Tak.― Czy wierzycie, że to jest sprawiedliwe życie? ―Tak.― Powinniśmy całym sercem wierzyć, że to jest sprawiedliwe życie.

Jak wielkie jest to błogosławieństwo, że my, sprawiedliwi, możemy czcić Boga, nawet jeśli jesteśmy niedoskonali! Jak wielkie jest to błogosławieństwo, że mamy Boga Słowa! Dziękujemy Bogu. Bóg dał nam wszystkim tę sprawiedliwą wiarę, i mamy nadzieję, że Bóg da tę sprawiedliwą wiarę wszystkim ludziom. Mam nadzieję, że nasze dusze otrzymają od Boga wieczne błogosławieństwo poprzez wiarę w Słowo Boże.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.