" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Żyjcie z Panem w Sercu


< Ewangelia św. Mateusza 6:21-23 >
“Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!”Dzisiejsza nauka z Pisma Świętego powiada nam: “Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle.” Nasze serca są tak zmienne, jak deszczowa letnia pogoda. Takie są także myśli człowieka. A jednak Pan powiedział: “Światłem ciała jest oko.” Pan chce powiedzieć nam, że całe ciało będzie pełne światła, jeśli nasze oko jest zdrowe, oraz że powinniśmy nauczyć się skupiać swoje zmienne myśli.

Oko jest światłem ciała, dlatego kiedy oko jest zdrowe, całe ciało jest pełne światła, ale kiedy oko jest chore, całe ciało jest pełne ciemności. Dlatego kiedy nasze serca są mroczne, wszystko, co widzimy, jest dla nas ciemnością. Ale kiedy myślimy o ewangelii wody i Ducha, nasze serca się przejaśniają. Mówiąc o oku człowieka, Pan wspomina o naszym sercu wiary.

Nasze serca są niepewne. Serce jest zmienne. Nasze serca często się zmieniają. Kiedy naprawdę myślimy o ewangelii wody i Ducha, nasze serce kocha Boga, ale po kilku minutach już kochamy świat z powodu naszych myśli cielesnych. Oto jakie są nasze serca.

Oko jest światłem ciała. Dlatego powinniśmy myśleć o Bogu i poświęcać nasze serca głoszeniu ewangelii wody i Ducha. Gdy myślimy, że nasz Pan całkiem zmył nasze grzechy, rozumiemy, jak nasze serca zostały oczyszczone. Podobnie jak nasz Pan powiedział w Starym Testamencie: “Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna” (Księga Izajasza 1:18), Pan całkiem zmył nasze grzechy, zabrawszy grzechy świata w Nowym Testamencie przez Swój chrzest od Jana Chrzciciela i ukrzyżowanie.

Powinniśmy skoncentrować się na ewangelii wody i Ducha. Choć nasze serce często waha się między Bogiem i światem, powinniśmy skoncentrować nasze myśli na głoszeniu ewangelii wody i Ducha. Jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg zmył nasze grzechy. Powinniśmy szczerze wierzyć, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, które nakrywały nasze serce, jak chmura (Księga Izajasza 44:22). Nasze serca są pełne światła, kiedy myślimy o Bogu, który zmył nasze grzechy.

“Światłem ciała jest oko.” Bez Boga nasze serca i dusze nie mogą napełnić się światłem, dlatego nasze serca napełniają się światłem duchowym przed Bogiem, kiedy myślimy o Bogu. Nasze serca wahają się między rzeczami duchowymi i cielesnymi, ale kiedy przyjmujemy do serca Pana, który zmył nasze grzechy, i myślimy o ewangelii, która powiada nam, że Pan wziął ciężar wszystkich grzechów i całkiem je zmył, powinniśmy dziękować Panu i kochać Boga jeszcze bardziej.

Dlatego jeszcze bardziej pragniemy głosić tę ewangelię wody i Ducha innym ludziom. Kiedy oddajemy nasze serca Bogu i Jego czynom sprawiedliwym, którymi Pan zmył nasze grzechy, nasze serca oświecają się i wtedy wiele dusz otrzymuje zbawienie. Kiedy myślimy o Bogu i dziękujemy Mu z wiarą, nasze serca nasycają się Duchem Świętym. Wtedy one napełniają się obfitym błogosławieństwem zbawienia i światłem duchowym. Wtedy nasze serca zostają sprawiedliwymi, dobrymi i przepięknymi w oczach Boga, i pragną spełniać czyny sprawiedliwe.

Możemy trzymać nasze serca w ciemności i w świetle. Gdzie powinniśmy trzymać nasze serca? Oczywiście, powinniśmy trzymać nasze serca w tej prawdzie, że Pan zmył nasze grzechy. Oprócz tego, nasz Pan nie tylko zmył nasze grzechy, lecz również uczynił nas dziećmi Bożymi, dlatego powinniśmy skoncentrować nasze serca na Jego Królestwie Niebieskim.

Powinniśmy z wiarą dziękować Bogu za jego błogosławieństwo, które zbawiło nas, przeznaczonych na śmierć za nasze grzechy, i zostać dziećmi diabła, posławszy Jezusa Chrystusa, ochrzciwszy Go, aby On niósł grzech świata na Krzyż i przelał krew, i zmył wszystkie nasze grzechy raz na zawsze. Bardzo ważne jest to, gdzie będą nasze serca. Ważne jest, czy nasze serca pójdą za błogosławieństwem zbawienia, które Bóg dał nam, czy za niesprawiedliwymi myślami cielesnymi, które pochodzą od świata i ciała. Od tego, gdzie będą nasze serca, zależy rezultat. Możemy postanowić tak czy inaczej, ale choć nasze serca są zmienne, chcę wam powiedzieć, że nasze serca powinny iść za zbawieniem, które Bóg dał nam. Powinniśmy poświęcić nasze serca prawdzie, że Bóg dał nam Królestwo Niebieskie i błogosławieństwo Boże.

Kiedy poświęcamy nasze serca prawdzie, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, które są podobne do chmury, i uczynił ich białymi, jak śnieg, i modlimy się do Boga, Bóg słucha i odpowiada na nasze modlitwy. Powinniśmy poświęcić nasze serca Bogu i duchowej misji z wiarą w to, że Bóg cieszy się z naszej misji głoszenia ewangelii wody i Ducha. Wtedy zmożemy zobaczyć, jak nasze serca oświecą się, a plan Boży się spełni. Możemy zostać ludźmi Jego błogosławieństwa, spełniając radosną i błogosławioną wolę Bożą.

Drodzy bracia i siostry, kiedy poświęcamy swoje serca głoszeniu ewangelii wody i Ducha, nasze serca się cieszą. Żyjąc w tym świecie, czasami zniechęcamy się i padamy w nasze żądze cielesne. Wszyscy ludzie sprawiedliwi kiedyś padają. A jednak, choć jesteśmy takimi istotami, ważne jest to, na co skierowujemy nasze serca. Na co każdy z nas skierowuje swoje serce? Jeśli na ciemność, to mam nadzieję, że wkrótce zobaczycie światło.

Próbujemy głosić ewangelię po całym świecie. Jestem zaniepokojony, podobnie jak Żydzi byli zaniepokojeni, kiedy stali przed potężnym murem Jerycha, kiedy po raz pierwszy weszli w ziemię Kanaan. Pierwszą przeszkodą dla Izraelitów był mur Jerycha. Mur Jerycha był bardzo mocny i bezpieczny. Jego nie było można zrujnować włóczniami i mieczami. One były zbudowane z bardzo wielkich kamieni, dlatego nie było ich łatwo zrujnować. Ludzie Jerycha byli na szczycie twierdzy i w taki sposób mogli patrzeć i drwić z Izraelitów, podczas gdy Izraelici próbowali zrujnować mur. Przymocowawszy koła do pni wielkich drzew, żołnierze próbowali pchnąć, wyłamać i rozbić bramę miasta, ale to nie było możliwe, ponieważ twierdza była bardzo mocna. A jednak miasto upadło, kiedy Izraelici uwierzyli w Pana i całkiem posłuchali się Jego Słowa obietnicy.

Nam jest potrzebna taka sama wiara. Dziś bez Pana w sercu nie potrafimy spełnić naszej misji głoszenia ewangelii wody i Ducha. A jednak, jeśli przyjmiemy Pana w nasze serca, to potrafimy głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie. Bez wiary w ewangelię wody i Ducha nie zmożemy głosić ewangelii i dlatego ten świat będzie zrujnowany.

Do dzisiaj, próbując głosić ewangelię wody i Ducha po całym świecie, doznawaliśmy wielu trudności. Postanowiliśmy publikować nasze misyjne książki o ewangelii wody i Ducha w wielu różnych językach i posyłać je wszystkim ludziom. Dlatego książki o ewangelii zostały przetłumaczone na wielu różnych języków świata. Publikując i rozpowszechniając je, potrafiliśmy głosić prawdziwą ewangelię po całym świecie.

A teraz, kiedy myślimy o głoszeniu ewangelii wody i Ducha po całym świecie i poświęcamy tej misji swoje serca, nasze serca się oświecają. My z wami wszakże jesteśmy w ciele, a więc jeśli poświęcamy nasze serca Bogu, one cieszą się i zaczynają pracować dla ewangelii przed Bogiem. Z drugiej strony, jeśli nie poświęcamy naszych serc głoszeniu ewangelii, a oddajemy je świeckim rzeczom, to nasze serca zostają nadzwyczajnie brudne. Choć nasze serca wahają się między ciałem i duchem, ważne jest skierować swoje serca na ewangelię wody i Ducha. Jak napisano: “Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje,” zależnie od tego, czego pragną nasze serca, możemy zostać ludem światła albo marnymi ludźmi przed Bogiem. Poświęcając nasze serca Bogu, możemy być przydatni dla Boga i innych ludzi. Także możemy otrzymać błogosławieństwo, jak Abraham i słudzy Boga, którzy mogą dzielić się z innymi ludźmi ewangelią, która daje życie.

Oddajmy nasze serca Panu. Choć żyjemy w tym świecie, powinniśmy poświęcić nasze serca Bogu. Choć nasze serca wahają się, mam nadzieję, że poświęcicie wasze serca nie światu, ale ewangelii wody i Ducha i błogosławieństwom, które Pan wam darował. Ile błogosławieństw dla ciała i duszy Bóg dał nam poprzez ewangelię wody i Ducha? Jak wielkie błogosławieństwo zbawienia On dał nam przez tę ewangelię? Myśląc o tym, nie możemy nie poświęcać naszych serc Bogu. Naprawdę warto poświęcić nasze serca Bogu. Także warto poświęcić nasze serca ewangelii. Warto poświęcić nasze serca wielkiemu zbawieniu, które zmyło wszystkie nasze grzechy. Powinniśmy dziękować i sławić Pana, a także pracować dla ewangelii wody i Ducha. Także jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg uczynił nas Swoimi dziećmi. Pan dał nam Niebo, dlatego powinniśmy poświęcać nasze serca Bogu.

Mam nadzieję, że wy oddacie swoje serca Bogu. Nasze serca czasami mogą wątpić i wahać się, ale powinniśmy zawsze oddawać nasze serca Bogu i żyć dla spełnienia woli Bożej. Kiedy idziemy po ulicy i widzimy coś pięknego, nasze oczy i serca zadziwiają się na jakiś czas, ale wtedy powinniśmy od razu oddać nasze serca Bogu.

W Ewangelii św. Mateusza 6 Pan specjalnie mówi o rzeczach: “Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” Co jest skarbem w naszych sercach? Co jest skarbem dla nas? Czy to Bóg? Czy to błogosławieństwo Boże? Czy może to ten świat? Czy może pieniądze w tym świecie? Co to?

Skarb to Bóg. Jeśli wierzycie, że skarbem jest każda rzecz w tym świecie, to powinniście się nawrócić. Naprawdę te rzeczy nie są tak cenne, jak Bóg. Przecież Bóg jest właścicielem wszystkich rzeczy. Ale czy możemy żyć bez ziemskich rzeczy? Nie możemy. Z drugiej strony, czy ziemskie rzeczy nie pochodzą od Boga? Tak, pochodzą od Boga. On mówi: “Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” Dlatego jeśli oddacie swoje serca Panu, to będziecie mieć wszystko. Wszystko będzie wam dane dla sprawiedliwości.

A jednak niektórzy fałszywi głosiciele interpretują ten wiersz tak: “jeśli przynosicie wielkie ofiary, to znaczy, że macie wielką wiarę.” “Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, lecz na niebie, innymi słowy, dawajcie wielką dziesięcinę i ofiary kościołowi.” I zbierają ofiary, mówiąc: “Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”.

To są fałszywe doktryny. Celem świeckich kościołów jest prosperowanie w tym świecie, dlatego są zainteresowane tylko pieniędzmi. Byłoby dobrze, gdyby one wykorzystywały pieniądze dla sprawiedliwości, ale wykorzystują je dla zadowolenia własnej chciwości. Są dobre w grabieniu pieniędzy, cytują takie wiersze z Biblii, aby prosić chrześcijan o pieniądze i zmusić ich do oddawania kościołowi wszystkich oszczędności.

Niektórzy głosiciele zbierają pieniądze w parafian na budownictwo nowych kościołów. Czy to jest sprawiedliwe? “Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.” Oni pragną tylko budować nowe kościoły, dlatego one są ich skarbem. Wierzący chwalą się, że budownictwo ich kościoła kosztowało 15 milionów dolarów, jak gdyby chodzenia do takiego kościoła jest bardzo szlachetne i honorowe. Ale naprawdę ich myśli są puste. Ich serca na pewno także są puste. Oni pragną tylko budować kościoły za 15 milionów dolarów, dlatego nie mogą zobaczyć, że Jezus zmył wszystkie ich grzechy ewangelią wody i Ducha. Jest wielu żałosnych ludzi, którzy nie mogą zobaczyć, że Bóg uczynił ich Swoimi dziećmi i dał nam Królestwo Niebieskie.

A jednak dla nas, narodzonych ponownie, nasz Pan jest skarbem. Wszystkie błogosławieństwa miłosierdzia, które nasz Pan nam darował, dawszy nam zbawienie i Królestwo Niebieskie, uczyniwszy nas dziećmi Bożymi i sprawiedliwymi, zmywszy nasze grzechy, – oto nasz skarb. Nie ma nic cenniejszego, niż to. Jak śpiewamy: “♫ Chcę raczej Jezusa ♪ Niż złota i srebra,” nie ma nic cenniejszego w tym świecie od Pana Jezusa. Nie ma nic cenniejszego od zbawienia, które Pan dał nam.

Dlatego my z wami powinniśmy głosić ewangelię wody i Ducha sercom ludzi. Powinniśmy opanować nasze zmienne serca i oddać je Bogu. Jeśli oddamy Bogu nasze serca, nasze życie nie będzie daremne i zmożemy pójść do Królestwa Bożego. Czasami robimy marne rzeczy, ale spełniając więcej dzieł użytecznych, otrzymamy łaskę od Boga i szacunek od ludzi.

W Ewangelii św. Mateusza szczegółowo o tym napisano. “Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.” Powinniśmy poświęcić swoje serca Bogu i Jego woli. Powinniśmy szukać najpierw Jego Królestwa i sprawiedliwości. Jak Pan nas zbawił? On zmył nasze grzechy wodą, krwią i Duchem Świętym. On zmył wielką chmurę naszych grzechów i uczynił nas białymi jak śnieg. Powinniśmy dziękować Panu, naszemu doskonałemu Zbawicielowi. Powinniśmy również pragnąć najpierw Jego Królestwa w naszych sercach.

Bóg chce, aby ewangelia wody i Ducha była głoszona po całym świecie, aby ludzie, którzy jej pragną, uwierzyli w nią, a ci, którzy ją odrzucają, nie wierzyli. Powinniśmy zagwarantować wszystkim ludziom możliwość usłyszenia ewangelii, aby spełnić wolę Bożą. Powinniśmy to zrobić.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

A propos, prawdziwym skarbem dla nas jest Bóg. Oddajcie swoje serce Panu. Choć mamy wiele wad, oddajmy nasze serca Bogu. Oddajmy nasze serca Panu i głośmy ewangelię wody i Ducha jak można najczęściej.

Alleluja. Dziękujemy Bogu za to, że On pomógł nam poświęcić nasze serca Panu.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.