" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Wieczna Miłość


< List św. Pawła do Rzymian 8:31–34 >

“Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia. Któż ten, że potępia? Chrystus Jezus jest są Ten, że umarł, zbyt i zmartwychwstał, On po prawicy Boga, i On i wstawia się za nas”.Jeśli Bóg jeszcze przed stworzeniem świata zdecydował zbawić nas Swoją sprawiedliwością w Jezusie Chrystusie, to nikt nie zmoże zmienić tej decyzji. Wierząc w sprawiedliwość Bożą, a nie w doktrynę usprawiedliwienia, ci, którzy zostali całkiem bezgrzeszni, są prawdziwymi dziećmi Bożymi.

Dlatego nie wszyscy ludzie religijni mają prawidłową wiarę. Dzisiaj niewielu ludzi prześladują za ich wiarę w Jezusa, ale są prześladowani wszyscy ci, którzy wierzą w istną sprawiedliwość Bożą. Tymczasem ludzie, którzy zostali dziećmi Bożymi poprzez wiarę w Jego sprawiedliwość, nigdy nie mogą być oddzieleni od Boga. Jeśli Bóg dał nam ewangelię Swojej sprawiedliwości, to kto może stać przeciwko nam?Bóg darował nam wszystko


“On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować?” (List św. Pawła do Rzymian 8:32).

Ludziom, pełnych sprawiedliwości Bożej poprzez wiarę w Jego Syna Bóg darował wszystko – Królestwo Boże, prawo zostania dziećmi Bożymi, łaskę zrozumienia Jego Słowa, błogosławieństwo działania dla Jego sprawiedliwości i błogosławieństwo wiecznego życia.

Bóg dał nam Syna Swego, by uczynić nas Swoimi dziećmi. Być może, On czegoś nam nie dał? Tym, którzy otrzymali prawdziwą wiarę przez Jego sprawiedliwość, Bóg dał wszystkie błogosławieństwa nieba i ziemi. Wierzący i kapłanie Boga wiecznie są wdzięczni i wychwalają Pana za Jego sprawiedliwość.Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał?


“Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami” (List św. Pawła do Rzymian 8:33–34).


Nikt nie może wystąpić z oskarżeniem przeciw ludziom, których Bóg wybrał Swoją sprawiedliwością w Jezusie Chrystusie, ponieważ Jezus sprawiedliwością Bożą uczynił ich wolnymi od grzechu. Ludzie, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą przez Jezusa Chrystusa, nie mają grzechu w sercu. Ponieważ Bóg, a nie ktoś inny, uczynił bezgrzesznymi wszystkich wierzących w Jego sprawiedliwość.

Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w ludzkim ciele, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, umarł na krzyżu i zmartwychwstał po trzech dniach, i został Panem dla tych, którzy wierzą.

Dlatego właśnie my nie możemy powiedzieć, że ci, którzy zostali usprawiedliwieni poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, są grzesznikami i przestępcami. Nawet dzisiaj Bóg przyjmuje tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość. Jako świadectwo tego Duch Święty mieszka w ich sercach. Dlatego właśnie nikt nie może dyskredytować sprawiedliwość Bożą lub tych, których grzechy są przebaczone poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą.


Sprawiedliwość Boża odkryła się przez chrzest Jezusa Chrystusa, przelanie Jego krwi na krzyżu, śmierć i zmartwychwstanie. Po spełnieniu wszelkiej sprawiedliwości Bożej Jezus Chrystus siedzi po prawicy Boga jako nasz Zbawiciel i mediator.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.