" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Żyjcie dla
Sprawiedliwości Bożej


W Liście św. Pawła do Rzymian 13:1 napisano: “Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga”.

Powinniśmy żyć według norm socjalnych. Bóg rozkazał nam bać się i poważać tych, którzy mają władzę nad nami tak w naszym duchowym, jak i w świeckim życiu. Bóg daje władzę członkom rządu w pewnym celu i dlatego nie możemy ich ignorować. Powinniśmy pamiętać słowa Pawła: “Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo” (List św. Pawła do Rzymian 13:8).

Dlatego właśnie publikujemy bezpłatne książki i rozpowszechniamy tę cudowną ewangelię wśród ludzi całego świata.

Pan powiedział: “Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”. Ludzie są opętane przez iluzję, że doskonale przestrzegają Prawa w swoim życiu religijnym.

Bóg dał nam ewangelię wody i Ducha, w której objawia się Jego sprawiedliwość, by wybawić nas od grzechów. Powinniśmy wierzyć w sprawiedliwość Bożą, która objawia się w ewangelii wody i Ducha.

Rozpowszechniać tę cudowną ewangelię, darowaną nam przez Pana, znaczy prawdziwie darować życie innym ludziom, ponieważ ona zbawia ludzi od ich grzechów. Już nie mamy żadnego długu oprócz długu miłości, otrzymanego przez miłość Jezusa Chrystusa.Nadszedł czas się przebudzić


W wierszu 11. napisano: “A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli”. My będziemy rządzić z Panem przez tysiąc lat, kiedy nasze niemocne ciała się zmienią, czyli kiedy nasze ciała również będą zbawione.

Możemy zobaczyć podobieństwo naszego pokolenia do pokolenia Noego. Nowa fala homoseksualizmu pochłonęła uniwersytety. Jak słaby jest ten świat, jeśli jeden człowiek zabija innego jedynie dlatego, że ten zbyt długo wykorzystywał automat telefoniczny! Wiele takich brutalnych i złych uczynków jest w naszym pokoleniu.

Powinniśmy zrozumieć, że nadszedł czas się przebudzić. Czas powtórnego przyjścia Jezusa już blisko. Powinniśmy być bardzo mądrzy, zobaczyć, jaki jest ten wiek, i zrozumieć, że powtórne przyjście Pana już całkiem blisko. Ale jednocześnie pamiętajcie, że bardzo wielu ludzi nie zna, jaki jest ten wiek.


“A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Ew. św. Mateusza 24:37). Nawet za dni Noego ludzie budowali budynki, żenili się, popełniali różne grzechy i prowadzili codzienne życie, aż jednego dnia gniew Boży naraz wylał się na nich. Nikt oprócz Noego nie oczekiwał ulewnego deszczu i potopu, które zniszczyły wszystkich oprócz kilku ludzi, którzy odnaleźli ratunek w jego arce. Ci, którzy zginęli, doznali gniewu Bożego, kiedy jedli i pili, niczego nie przewidując.

Ten świat znajduje się w niebezpieczeństwie nie tylko wojny, ale również ogromnych kataklizmów naturalnych, które stają się po całym świecie w rezultacie zmian klimatycznych. Poważne niebezpieczeństwo kryje się nawet w tym, co jemy, i teraz już nie możemy smakować potrawy, nie niepokojąc się z jej powodu. Dlatego właśnie dzisiaj powinniśmy żyć mądrze i pamiętać, że zbawienie naszych ciał jest о wiele bliżej, niż wtedy, kiedy po raz pierwszy uwierzyliśmy.Czy przyodzieliście się w zbawienie Chrystusa?


Możecie myśleć, że rujnowanie tego świata nie ma nic wspólnego z wiarą, że ono dotyczy świeckiej polityki i ekonomiki. Ale globalne kataklizmy uprzedzają nas o destrukcji tego świata. Ten świat wkrótce dozna ogromnych trudności ekonomicznych i środowiskowych. Biblia powiada nam, że kiedy zbliży się powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, powinniśmy “nikomu nie być nic dłużni poza wzajemną miłością” – pomagając, broniąc, prowadząc i współpracując ze sobą w miłości. Powinniśmy rozumieć, że nasza nadzieja jest bliższa, niż kiedy my zaczęliśmy wierzyć.

Żyjemy w erze, kiedy powinniśmy mieć nadzieję na powrót Jezusa Chrystusa.

Na czym polega wasza nadzieja? Nasza nadzieja polega na oczekiwaniu powrotu Jezusa Chrystusa, który wskrzesi z martwych i nagrodzi nas królowaniem z Nim w Tysiącletnim Królestwie, które nadejdzie po siedmiu latach wielkiego ucisku. Czas się zbliża, dlatego powinniśmy żyć z nadzieją, mając sprawiedliwość Chrystusa. Powinniśmy mocniej i twardziej wierzyć w ewangelię wody i Ducha i całym sercem mu służyć. Powinniśmy jeszcze szerzej głosić ewangelię, by podzielić się nią z każdą duszą w tym świecie.Nie powinniśmy być nic dłużni oprócz miłości wzajemnej


Wiem, że będzie wiele cierpień z powodu kataklizmów naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi i wulkany. Wiele filmów dzisiaj pokazuje nam globalne rujnowanie. Sądzę, że naprawdę ze światem stanie się właśnie to, co wyobrażają sobie autorzy z Hollywood. I to jest jeszcze jeden dowód tego, że ludzie podświadomie odczuwają bliskość destrukcji świata.

Dlatego nie powinniśmy się troszczyć o uczynki ciała, lecz o pełnienie woli Ducha.

Powinniśmy wierzyć, że życie głoszenia ewangelii wody i Ducha jest cudowne. Ludzie po całym świecie zadziwiają się na nasze służenie. Nie wierzą, że my, grupa sług Bożych z Korei, małego państwa, możemy tak starannie głosić sprawiedliwość Bożą. Tak, jesteśmy naprawdę mali i słabi, a jednak wciąż głosimy ewangelię po całym świecie, ponieważ wierzymy w ewangelię wody i Ducha, która jest Bożą sprawiedliwością.


W Liście św. Pawła do Rzymian 14:8 napisano: “Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana”. W poprzednim wierszu Paweł powiedział: “Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”. Istniejemy tylko dzięki naszemu Panu.

Ponieważ wszyscy narodzili się w tym świecie dzięki Panu i zostali usprawiedliwieni dzięki Jego sprawiedliwości, należymy do Chrystusa, żywi lub martwi. Będziemy żyć i zostawimy ten świat jako dzieci Chrystusa, przeżywszy życie dla sprawiedliwości Bożej. Bóg cieszy się nami i wybrał nas jako broń Swej sprawiedliwości, byśmy rozpowszechniali radosną nowinę po całym świecie. W taki sposób On odkrył dla nas wielkie drzwi ewangelizacji. On pozwolił nam głosić ewangelię przez książki, nie udając się pieszo do innych państw.

Przetłumaczyliśmy serię książek o ewangelii sprawiedliwości Bożej na różne języki i rozsyłamy je po anglojęzycznym świecie i w hispanojęzyczne państwa, oraz w każde państwo Europy, Azji i Afryki. Jestem pewny, że ta nowa seria ksiąg pod tytułem “Nasz Pan – wcielenie sprawiedliwości Bożej” daruje ogromne błogosławieństwo duchowe każdej dusze. Bóg naprawdę dziwnie spełnia Swoją wolę poprzez wierzących w Jego sprawiedliwość.

Wkrótce cały świat dowie się zachwycającej ewangelii, a kiedy ta ewangelia, która zawiera sprawiedliwość Bożą, rozpowszechni się po całym świecie, Bóg spełni cały Swój zamysł dla nas.


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Ta era to przeddzień burzy. Kryzysy naftowe i globalna panika finansowa mogą uderzyć świat jeszcze raz. Powinniśmy być bardziej oddani w tym, co powinniśmy zrobić. Powinniśmy rozpowszechniać ewangelię wody i Ducha, aż nadejdzie koniec tego świata. Otóż sumiennie głośmy ewangelię wody i Ducha, by w tym świecie nie było już żadnego człowieka, który nie usłyszał ewangelii. Powinniśmy współpracować i dążyć do jednego celu. Powinniśmy pracować, podobnie jak trzy tysięcy żołnierzy Gedeona. Choć nas jest mało, jesteśmy śmieli żołnierzy nieba i Bóg jest z nami.

Każdy, kto otrzymał odpuszczenie grzechów i dziękuje Bogu, może rozpowszechniać ewangelię sprawiedliwości Bożej. Zostaniemy zwycięzcami dzięki wierze, ponieważ mamy sprawiedliwość Boża. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, ciągle pełnią wolę Ducha i pragną pełnić pracę duchową.

Modlę się, by sprawiedliwość Boża była z wami.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.