" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Pozdrawiajcie Się
Nawzajem


W epilogu Apostoł Paweł rozkazał sprawiedliwym w Rzymie oraz nam pozdrawiać się nawzajem. Kogo dzisiaj możemy całym sercem pozdrawiać w Panu? My z radością możemy pozdrawiać kapłanów i wierzących, którzy głoszą Słowo Boże całemu światu. My możemy mieć społeczność z tymi, którzy otrzymali zbawienie, czytając książki o ewangelii wody i Ducha. Oprócz tego, możemy pozdrawiać w Chrystusie kościoły oraz wierzących i sług Bożych.

Tymczasem człowiek sprawiedliwy nie może pozdrawiać wszystkich ludzi, ponieważ nie wszyscy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Na świecie nie ma wielu ludzi, których moglibyśmy z radością pozdrawiać. Niestety jest bardzo mało ludzi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, ludzi, których moglibyśmy pozdrawiać i z którymi mieć społeczność w wierze. My nie możemy mieć społeczności z grzesznikami, którzy wydają się za sług Bożych w świeckich kościołach.


Podobnie jak grzech i Duch Święty nie mogą mieszkać razem, tak grzesznicy i sprawiedliwi nie mogą pozdrawiać się nawzajem. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą wielbić Boga duchowo i pracować dla rzeczy duchowych. A grzesznicy, którzy jeszcze nie otrzymali odpuszczenia grzechów, próbują dostąpić zbawienia, przestrzegając Prawa Bożego, dlatego nie mogą mieć społeczności duchowej ze sprawiedliwymi. Podobnie jak zwierzę i człowiek nie mogą ze sobą rozmawiać, tak sprawiedliwi nie mogą mieć społeczności duchowej z grzesznikami.

Możemy zobaczyć, że Paweł miał społeczność duchową tylko z tymi ludźmi, którzy mieli taką wiarę, jak on. Widzimy, że jeśli ktoś miał z nim społeczność, to oznacza, że Paweł pochwalał jego wiarę. Dlatego pomyślałem: “Gdybym miał się udać do pewnej miejscowości, kogo odwiedziłbym i pozdrowiłbym?” Jestem pewny, że odwiedzę kościół Sokcho, gdy udam się do Sokcho, a gdy udam się do Gangneung, to odwiedzę kościół Gangneung. Tam mogę spotkać sług Bożych i wierzących, mieć społeczność i łamać chleb z nimi. Tam mogę również odwiedzić domy moich braci i sióstr, by ich pozdrowić. Mogę pozdrawiać tylko tych ludzi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, z którymi mogę się dzielić wspólną wiarą w Duchu Świętym.

Możemy zobaczyć, jak błogosławieni są ci, których wiarę pochwala Paweł. Mamy wielki dar – ewangelię wody i Ducha, dzięki której wzmacniamy się w naszej wierze i pozdrawiamy się nawzajem. Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha, która pozwala nam pozdrawiać się nawzajem? Czy możecie bez wątpienia wyznać przed Bogiem, że jesteście bezgrzeszni?


Kiedy byłem w Chinach, miałem możliwość pozdrowić swoich braci wierzących. Odwiedziłem brata, który mieszkał nad brzegiem rzeki Heran. Kiedy obudziliśmy się następnego rana, on przygotował dla nas obfite śniadanie. Usiedliśmy do wielkiego krągłego stołu, do którego siada wielka rodzina, i mieliśmy cudowną społeczność z wierzącymi. W okolicznym mieście był również ewangelista, który bardzo chciał z nami się spotkać. Więc odwiedziliśmy go i mieliśmy społeczność z nim. Możemy pozdrawiać każdego człowieka, który wierzy w ewangelię wody i Ducha.

Dokąd udałbym się, gdybym odwiedził USA? Odwiedziłbym pastora Samuela Kim-a i jego żonę w Flushing, Nowy Jork. Odwiedziłbym również Kościół Nowego Życia, by spotkać się tam z naszymi braćmi i siostrami. W Rosji również jest kościół narodzonych ponownie, który odwiedziłem kilka lat temu. W Japonii chciałbym odwiedzić diakonisę Soon-Ok Park w Tokio.

Jesteśmy sprawiedliwi, zbawieni poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jesteśmy zbawieni nie dzięki naszym uczynkom, lecz dzięki sprawiedliwości Bożej, która napełniła nas poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Możecie zobaczyć, że są ludzie, których sprawiedliwi mogą witać, podobnie jak Paweł miał spis ludzi do pozdrowienia w rozdziale 16. Podobnie jak Paweł, nie możemy witać każdego chrześcijanina, ponieważ nie wszyscy chrześcijanie mają poprawną wiarę, ale jedynie tych, którzy znają sprawiedliwość Bożą i wierzą w nią. Nie możemy nie wielbić Boga za darowaną nam wiarę, z którą pozdrawiamy się nawzajem.Paweł rozkazał nam trzymać się z dala od tych ludzi


Zaczynając od wiersza 17. Paweł ostrzega nas przed ludźmi, którzy służą tylko własnemu brzuchowi. “Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich. Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków” (List św. Pawła do Rzymian 16:17–18). Są ludzie, którzy służą nie Chrystusowi, lecz własnemu brzuchowi. Oni sieją pokusy pośród wierzących i omamiają ludzi naiwnych swoimi pięknymi i pochlebczymi słowami. Nie powinniśmy pozdrawiać podobnych ludzi, lecz raczej trzymać się z dala od nich.

Paweł ostrzega nas przed takimi ludźmi, ponieważ oni chcą tylko siać zwątpienia w kościele, burzyć tych, którzy naprawdę wierzą w Boga, oraz zbierać dokoła siebie naiwnych ludzi jedynie dlatego, by nasycić swoją chciwość. Taki oszukańczy lider chrześcijański próbuje wprowadzić ludzi w grzech, nauczając swoich zwolenników, by oni przestrzegali prawa Bożego. Oni jedynie ładują własne brzuchy w imieniu Jezusa i omamiają naiwnych ludzi. Nie powinniśmy pozdrawiać tych ludzi, ponieważ oni służą jedynie własnemu brzuchowi.Ewangelia wody i ducha powinna dojść do wszystkich nacji!


Po trzecie, Paweł mówi o potrzebie głoszenia ewangelii wszystkim nacjom. W wierszu 25. napisano: “Teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze”. Ewangelia wody i Ducha, którą głosił Paweł, to prawdziwa ewangelia, w którą wszystkie narody muszą uwierzyć i się korzyć. Niestety, większość regionów, gdzie Paweł założył kościoły z tymi, którzy wierzyli w ewangelię wody i Ducha, zostały regionami islamistycznymi.

Wtenczas Paweł udał się do tych regionów i przeznaczył liderów kościołów spośród wierzących w ewangelię wody i Ducha, która zawiera sprawiedliwość Bożą. Podobnie i my posyłamy pracowników do kościołów po szkoleniu w naszej szkole misjonarskiej. Chociaż wtenczas wszystkie kościoły wierzyły w “jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest” (List św. Pawła do Efezjan 4:5), nie potrafiły zachować wiary w ewangelię, ponieważ nie zanotowały ewangelii na piśmie.


W tym momencie tłumaczymy nasze książki na język turecki. Ktoś z Turcji został wzruszony przez nasze książki w języku angielskim i zechciał je przetłumaczyć. Teraz zaczynamy głosić ewangelię wody i Ducha tam, gdzie sam Paweł kiedyś ją głosił i zakładał kościoły. My głosimy tę samą ewangelię, którą Paweł głosił w regionach, które odwiedził. Ewangelia Pawła to ewangelia wody i Ducha, która może wybawić wszystkie narody na ziemi, jeśli one uwierzą i korzą się przed nią.

W ostatnim rozdziale Listu do Rzymian Paweł rozkazał sprawiedliwym Rzymu pozdrawiać się nawzajem, strzec się tych, którzy tylko ładują własne brzuchy, i głosić ewangelię wody i Ducha wszystkim nacjom.Ewangelia wody i ducha wzmocni nas


Czwarta rzecz, o której mówi Paweł, to mądrość Boża, zawarta w ewangelii wody i Ducha, która nas utwierdzi. “Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen” (List św. Pawła do Rzymian 16:25–27). Co mogło utwierdzić świętych w Rzymie? To ewangelia wody i Ducha. Właśnie ta ewangelia mogła i w rzeczywistości utwierdziła świętych Rzymu. Ta ewangelia również jest mądrością Bożą.

W ewangelii, darowanej nam przez Boga, zawarta jest Jego mądrość. Ta ewangelia ma moc wymazania grzechów nawet tych ludzi, którzy są pełni wad, niemocni i niedoskonali. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, zostają nie tylko bezgrzesznymi, ale również głosicielami tej ewangelii bez względu na ich wady i grzechy. Jedynie mądrość Boża i ewangelia wody i Ducha mogą uczynić nas doskonałymi istotami. Nie ma innej prawdy oprócz ewangelii, która może wzmocnić naszą duszę, serce, umysł i ciało.

Paweł nie nazywał ewangelię po prostu “ewangelią”, lecz “swoją ewangelią”. Ewangelia, którą głosił Paweł, to ewangelia wody i Ducha, o której napisano tak w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Ewangelia wody i Ducha bazuje na ewangelii, objawionej przez proroków Starego Testamentu i spełnioną przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Dlatego właśnie Paweł powiedział, że “jego ewangelia” została objawiona według objawienia tajemnicy proroctw Pisma.


Ewangelia, którą głosił Paweł, mieści się również w Pięcioksięgu Starego Testamentu, osobliwie w systemie ofiar, opisanym w III Księdze Mojżeszowej, i została spełniona przez Pana Jezusa w Nowym Testamencie jako sprawiedliwość Boża przez Jego chrzest, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Dlatego właśnie Paweł oddaje chwałę “Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią”.

Ewangelia wody i Ducha utwierdza świętych i sług Bożych. Dzięki tej ewangelii nasza wiara, dusza, umysł i ciało się wzmacniają. Jak nasza wiara może się utwierdzić? Co zawsze pozwala nam wystać, chociaż jesteśmy słabi i niedoskonali?

Wiara nasza się wzmacnia, ponieważ otrzymaliśmy zbawienie Chrystusa, który przez Swój chrzest i przelanie krwi na krzyżu wymazał wszystkie nasze grzechy. My możemy powiedzieć, że już nie mamy grzechów przed Bogiem, ponieważ nasze serca są wolne od grzechu. Z taką wiarą duchową możemy głosić ewangelię wody i Ducha tym, którzy jeszcze są w niewoli grzechu.Ostatnie ostrzeżenie


Paweł kończy rozdział 16. końcową modlitwą: “Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen!” Co najwięcej wysławia Boga? Głoszenie sprawiedliwości Bożej w Jezusie Chrystusie najwięcej wysławia Boga. My również dostępujemy chwały, kiedy całym sercem służymy ewangelii.

Treścią rozdziału 16. Listu św. Pawła do Rzymian jest co następuje: pozdrawiajcie się nawzajem, trzymajcie się z dala od tych, którzy tylko ładują własne brzuchy, głoście ewangelię wszystkim ludom. To było ostatnie ostrzeżenie Pawła, zwrócone do kościoła w Rzymie. Ewangelia wody i Ducha, którą głosił Paweł, zawsze może nas utwierdzić. Oto w co wierzymy. Nasza wiara w ewangelię wody i Ducha jest taka, jak wiara Apostołów w Biblii oraz wiara naszego kościoła.


Czy możecie zobaczyć podobieństwo? Dziwię się zawsze, kiedy czytam Biblię i rozumiem, że mamy taką wiarę, jak postacie biblijne dwa tysiące lat temu.

Czy zamyślaliście się kiedyś nad tym, ilu ludzi codziennie słyszy od nas ewangelię? Codziennie my dzielimy się ewangelią z co najmniej dwoma tysiącami ludzi. Jeśli nowi narodzeni ponownie święci będą głosić ewangelię swoim sąsiadom i rodzicom, to dwa tysiące wkrótce zostaną dziesięcioma tysiącami nowych narodzonych ponownie sprawiedliwych, a dziesięć tysięcy powinni jedynie raz podzielić się nią z bliźnimi, by ich zostało już dwadzieścia tysięcy. Możecie zobaczyć, że głoszenie ewangelii nie jest zadaniem niemożliwym.

Oczywiście, główną cechą naszych książek jest to, że one nie znikają, lecz przechowują się, a znaczenie się nie zmienia, kiedy co raz więcej ludzi je czyta. Gdzie jest książka o ewangelii wody i Ducha, wielu ludzi ją pożycza i czyta, a ewangelia Boża się szerzy. Już blisko jest dzień, kiedy ewangelia rozpowszechni się po całym świecie.

Sprawiedliwość Boża, którą odnaleźliście poprzez wiarę, – to ewangelia wody i Ducha, której dobrze nie znają nawet ludzie w państwach rozwiniętych. Prawdziwa ewangelia, którą chcemy się podzielić ze wszystkimi ludźmi w tym świecie – to tajemnica, nieznana dla tego świata, dlatego my pragniemy odkryć sekret zbawienia tym, którzy są w grzechu. Sprawiedliwość Boża, która objawia się w ewangelii wody i Ducha, jest tak wyraźna i oczywista, że każdy, kto przyjął tę ewangelię, będzie dziękować i uwielbiać Boga.


Niektórzy ludzie mogą się dziwić, dlaczego ciągle mówimy o ewangelii wody i Ducha. Ale chociaż jak często mówimy o ewangelii wody i Ducha, nasze dusze jednak napełniają się radością i podziękowaniem. Jest jeszcze wielu chrześcijan w niewoli grzechu, dlatego przedłużamy głosić ewangelię wody i Ducha całemu światu. Ponieważ Apostołowie, w tej liczbie Paweł, głosili tę ewangelię, wszystkie dusze muszą uwierzyć w nią. Powinniśmy usłyszeć ewangelię wody i Ducha i przyjąć ją w nasze serca, ponieważ właśnie ona jest najważniejsza dla każdego chrześcijanina.

Za pomocą naszych książek, tak drukowanych, jak i elektronicznych, my codziennie głosimy ewangelię ponad dwóm tysiącom ludzi. Jesteśmy przekonani, że jeśli nasienie prawdy trafi w dobry grunt, ono da owoc – w trzydzieści, sześćdziesiąt i sto raz większy. Jeden człowiek może głosić ewangelię wielu ludziom, a każdy z nich może głosić ewangelię innym ludziom, i w taki sposób ewangelia rozpowszechni się po całym świecie.

Kiedy słyszymy, że naszą ewangelię codziennie słyszą ponad dwa tysiące ludzi, nasze serca napełniają się sprawiedliwością Bożą. Jestem wdzięczny Bogu za darowaną nam możliwość rozpowszechnienia tej ewangelii po całym świecie i modlę się o to, by Bóg jeszcze więcej utwierdził wiarę Swoich sług.

Ewangelia wody i Ducha, która teraz jest głoszona po całym świecie, jest nową falą prawdy zbawienia. Ta ewangelia jest jedynym sposobem otrzymania Ducha Świętego i wejścia do Królestwa Niebieskiego. Nawet gdybyście starannie poszukiwali, nie znajdziecie ewangelii wody i Ducha w innych religiach świata.


Ludzie całego świata są wdzięczni Bogu za to, że teraz mogą uwierzyć w Jego sprawiedliwość dzięki ewangelii wody i Ducha. Każdy, kto czyta nasze książki, wykrzykuje: “Ach! Jezus wybawił mnie od moich grzechów!” ponieważ nigdy jeszcze nie słyszał ewangelii.

Ci, którzy chcą uwolnić się od niewoli grzechu i napełnić się Duchem Świętym, otrzymają pełne odpuszczenie grzechów i znajdą pokój serca, jedynie kiedy ostatecznie przyjmą i uwierzą w ewangelię wody i Ducha. I od tego momentu ewangelia wody i Ducha będzie rozpowszechniać się pośród wszystkich ludów na ziemi.

Moje serce napełnia się radością, kiedy ja rozumiem, że ewangelia wody i Ducha rozpowszechnia się po całym świecie. Chociaż głoszę ewangelię, wiem, że wciąż jestem pełny słabości i grzechów. Ale uwierzyłem w ewangelię wody i Ducha i poznałem sprawiedliwość Bożą, dlatego Pan wzmacnia mnie, abym mógł przedłużać służyć Jego ewangelii. Teraz wiele ludów poznało ewangelię; co raz więcej ludzi czyta nasze książki i dziwi się, jak zachwycająca jest ta doskonała ewangelia.

Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, otrzymali zbawienie, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha. Bez względu na nasze niemocy i grzech zostaliśmy doskonali, ponieważ wierzymy w naszego Pana, wierzymy w sprawiedliwość Bożą. Jesteśmy sługami Pana. Nie pragniemy jedynie naładować własne brzuchy, lecz chcemy głosić prawdziwą wiarę po całym świecie. Mam nadzieję, że wielu sprawiedliwych wierzących przyjdzie na nasze wezwanie, by głosić ewangelię po całym świecie.


Chcesz wiedzieć więcej o Liście św. Jana do Rzymian? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Liście św. Jana do Rzymian.
Bible study on Romans

Podobnie jak Apostoł Paweł, my możemy głosić ewangelię wody i Ducha niezależnie od tego, kiedy przyjdzie Pan. Starannie pracujmy razem dla spełnienia tej Wielkiej Misji. Gdy będziemy głosić ewangelię po całym świecie, Pan przyjdzie według Swej obietnicy i zabierze nas ze Sobą w Swoje Królestwo. Powinniśmy uważnie przysłuchać się do tego, czego Paweł nas naucza. Powinniśmy pozdrawiać się i zachęcać. Chociaż nasze uczynki są niedoskonałe, dzięki naszej wierze w sprawiedliwość Bożą my ciągle wzmacniamy się duchowo. Zaczynamy rozumieć, jak sprawiedliwa i pewna jest nasza wiara w ewangelię wody i Ducha. My naprawdę wierzymy w naszego Pana, który jest doskonałym wcieleniem sprawiedliwości Bożej.

Kiedy patrzymy na tę ziemię, wierząc w sprawiedliwość Bożą, to widzimy, ile jeszcze mamy do zrobienia w tym świecie. Powinniśmy żyć, głosząc ewangelię po całym świecie, oddając cześć Bogu poprzez wiarę w Chrystusa, który jest sprawiedliwość Bożą.


Alleluja! Wieczna chwała niech będzie naszemu Panu, który jest wcieleniem sprawiedliwości Bożej!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.