" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Cóż Robilibyśmy, Gdyby
Pan Nas Porzucił w Dniu
Ostatecznym?


< Ewangelia św. Mateusza 7:21-23 >
“Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”Każdy narodzony w tym świecie musi zakochać się przynajmniej jeden raz. Oto jak mężczyzna i kobieta jednoczą się w małżeństwie. A jednak dla większości ludzi istnieje także taka forma miłości, jak nieodwzajemniona miłość. Innymi słowy, to jest jednostronna miłość, która nie znajduje wzajemności w uczuciach innego człowieka. Tylko w niewielu wypadkach taka miłość naprawdę daje należne owoce; w większości wypadków kończy się jednostronną miłością, która przynosi korzyść tylko jednemu człowiekowi. W takich wypadkach z czasem miłość zostaje zapomniana, pozostawiając tylko dalekie wspomnienia o smutku, ale jest także prześladowcza miłość, o wiele gorsza od miłości nieodwzajemnionej. Niektórzy ludzie mają obsesję na punkcie obiektu swojej miłości niezależnie od tego, jak często ich odrzucają. W skrajnych wypadkach taka prześladowcza miłość prowadzi ludzi do zabójstwa osoby, którą kochają.

Tacy prześladowcy często myślą i uważają, że inny człowiek także naprawdę ich kocha, ale w rzeczywistości to nie jest prawda. Oni cierpią na pewną formę choroby psychicznej.

Dla miłości bardzo ważne są wzajemne uczucia, podobnie jak oklaski są rezultatem klaskania tylko obu rąk. Szczera nieodwzajemniona miłość nie może być należną miłością. Jeśli nawet nieodwzajemniona miłość między ludźmi jest bezmyślna, to o wiele bardziej absurdalnie byłoby dla grzesznika dowolnie i zuchwale próbować pokochać Boga!

Bóg powiedział nam, że On kocha wszystkich ludzi jednakowo. On błogosławi i kocha tych, którzy właściwie rozumieją Jego miłość i przyjmują ją z wdzięcznością i wiarą. On bezwarunkowo daje im zbawienie od grzechu. A na tych, którzy nie przyjmują Jego miłości, On posyła Swój gniew i upomnienia. Przecież miłość tych ludzi do Boga jest błędna. W Ewangelii św. Mateusza Bóg powiedział, że On nie zna takich ludzi.

Kiedy ludzie powiedzieli Mu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Pan im odpowiedział: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Ewangelia św. Mateusza 7:23)

Wyobraźmy sobie na chwilę, co się stanie, kiedy ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, powstaną przed Panem ze wszystkimi swoimi grzechami. Oni zwrócą się do Pana jak do zwykłego człowieka. Możemy wyobrazić sobie rozmowę między takim człowiekiem i Panem Jezusem.

“Jak się masz, Panie? Żyjąc na ziemi, zawsze myślałem, że jesteś przepiękny, ale dla mnie wreszcie spotkać się z Tobą jest jeszcze większym honorem. Dziękuję Ci, Panie. Zbawiłeś mnie. I choć wciąż jestem grzesznikiem, wierzę w Ciebie i dlatego jestem pewny, żeś mnie zbawił. No cóż, już pójdę do przepięknego miejsca, któreś dla mnie przygotował. Żegnaj, zobaczymy się później.” Kiedy ten człowiek próbuje iść, Pan przywołuje go z powrotem, aby powiedzieć jeszcze kilka słów.

“Poczekaj! Grzesznicy nie mogą tam pójść!”

“Tak, to prawda, że moje grzechy pozostają w moim sercu, ale sądzę, że mogę tam wejść, ponieważ wierzę w Jezusa jako mego Zbawiciela.”

“Nie, to nie jest prawda! Ty wciąż masz grzech w sercu, nieprawdaż?”

“Tak. Wciąż mam grzech w sercu.”

“Jak więc możesz ośmielić się pójść do miejsca, które przygotowałem tylko dla bezgrzesznych? Słuchajcie! Wrzućcie tego człowieka do wiecznego ognia, aby on wiecznie się męczył! Ale najpierw musisz wyznać swoje grzechy.”

Wtedy człowiek od razu bez wahania wyznaje wszystkie swoje grzechy, mówiąc: “Dobrze, żyjąc w przeszłym świecie, popełniłem taki a taki grzech.”

Wtedy Pan mówi do niego: “Dobrze, wystarczy. Ty na pewno zasługujesz na piekło. Jesteś grzeszny, dlatego idź do piekła, gdzie jest dobrze i ciepło takim ludziom, jak ty.”

“Co? Ale w tym świecie wierzyłem w Ciebie! Prorokowałem w Twoje imię! Świadczyłem wielu ludziom! Sprzedałem mój dom, aby Ci służyć; pomagałem sierotom; szczerze uczęszczałem na każde poranne zgromadzenie modlitewne; uzdrowiłem wielu chorych; pościłem dla Ciebie i ofiarowałem dla Ciebie tak wiele!” Teraz, myśląc, że to wszystko jest niesprawiedliwe, on tak silnie zgrzyta zębami, że wydaje się, jakoby jego zęby się rozlatują – możemy wyobrazić sobie, że w piekle stomatologia będzie zwyżkować! Ale tak poważnie, wszyscy grzesznicy, którzy nie wierzyli w Jezusa według prawdy ewangelii wody i Ducha, są skazani na wieczny ogień piekła.

W Księdze Jeremiasza 17:1 Bóg powiedział: “Grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem, wyryty diamentowym ostrzem na tablicy ich serc i na rogach waszych ołtarzy.” Tu Juda oznacza królewskie plemię Izraelitów, i tym słowem Bóg zwraca się do ludzi całego Izraela. A jeszcze to słowo oznacza wszystkich ludzi, ponieważ w Biblii jest wykorzystywany Reprezentatywny Pryncypium; na przykład, Adama uważano za przedstawiciela ludzkości (List św. Pawła do Rzymian 5:18).

Diamenty to krystaliczna odmiana pierwiastka węgla, najtwardsza z substancji naturalnych, znanych w tym świecie. Dlatego jeśli tu napisano, że grzechy ludzi są wyryte na tablicach ich serc diamentowym ostrzem, to można je wymazać jedynie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Dlatego wszystkie grzechy grzeszników, którzy jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów, są zapisane na tablicach ich serc. Niezależnie od ich wiedzy z teologii systematycznej i kalwińskiej, od tego, czy zrobili doktorat z teologii, nauczają teologii jako profesorze w seminarium, zajmują wyższe stanowiska w kościołach, grzechy, zapisane na tablicach ich serc, mogą być zmyte jedynie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Oto dlaczego, modląc się do Boga, tacy ludzie wyznają, że są grzesznikami, ponieważ tablice ich serc są pełne grzechów.

Grzesznicy nie mogą mieć współuczestnictwa z Bogiem w Prawdzie, dlatego nawet jeśli tego chcą, często idą modlić się w góry, poszczą, mówią innymi językami i mają widzenia, aby spotkać Boga przez tak zwane mistyczne wydarzenia. Ale wszystkie te rzeczy są daremne, i ci ludzie udają, że żyją życiem wiary, naprawdę oszukując własne serca.

Powyższy urywek z Księgi Jeremiasza także powiada nam, że grzech Judy jest wyryty na “rogach ich ołtarzy.” Rogi ołtarza tu oznaczają Księgę Uczynków. W Królestwie Bożym są dwie księgi: Księga Życia i Księga Uczynków (Objawienie św. Jana 20:12). W Księdze Uczynków Bóg szczegółowo zapisał wszystkie nieprawości wszystkich grzeszników.

Dlatego jeśli ci grzesznicy nie uwierzą w ewangelię wody i Ducha, to nigdy nie przestaną być grzesznymi w tym świecie. Wszyscy ci, którzy pragną zmyć grzechy, zapisane na tablicach ich serc, powinni wierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus zbawił ich w najbardziej odpowiedni i należny sposób, zabrawszy wszystkie ich grzechy poprzez chrzest od Jana i krew na Krzyżu. Wtedy ich imiona mogą zostać zapisane w Księdze Życia i jedynie wtedy oni potrafią zostać ludem Bożym.Czy Wasze Imiona Już Są Zapisane w Księdze Życia?

Każdy człowiek kiedyś powstanie przed tronem sądu Bożego. Wyobraźmy sobie, że wierzący w ewangelię wody i Ducha stoi przed Panem w tym dniu. Pan rozkazuje Swoim aniołom: “Popatrzcie, czy jego imię jest w Księdze Życia.” Wtedy aniołowie patrzą i widzą tam jego imię.

Wtedy Pan mu powiada: “Moje drogie dziecko, jeszcze będąc na ziemi, oczyściłeś się od wszystkich grzechów poprzez wiarę w prawdę ewangelii wody i Ducha, którą ci dałem. Wtedy ciężko pracowałeś dla Mnie i przelałeś wiele łez ze względu na Mnie. Zadbam o to, aby łzy już nie płynęły z twoich oczu. Już nie będziesz mieć cierpień i Szatan już nie będzie ciebie niepokoić. Bardzo dobrze, moje dziecko.”

Wtedy Pan rozkazuje aniołom dać mu koronę.

“Dziękuję Ci, Panie; to wielki honor dla mnie!”

“Przynieście dla niego koronę i połóżcie na jego głowę!”

“Bardzo dziękuję, Panie. Twego zbawienia od grzechów wystarczy, abym był nieskończenie Ci wdzięczny, a jednak Ty nawet koronowałeś mnie za tę niewielką pracę, którą spełniłem dla Ciebie! Dziękuję, Panie. Wystarczy nawet tego, żeś mnie zbawił. Mogę wejść do Twego Królestwa, aby żyć wiecznie, i to jest dostateczna nagroda dla mnie. Czy teraz mogę wejść do Nieba?”

“Pewnie! Powołajcie anioła! Niech milionowy syna Boga jedzie na nim.”

“Tu tak wygodnie. Jedźmy do jakiegoś pięknego miejsca.”

Anioł ostrożnie zaczyna machać skrzydłami i leci.

“Chcesz się przejechać, mój panie?” fly.

“No! Tu tak wspaniale! Jak wielkie jest to Niebo?”

“Latam tu już przez miliardy lat, ale jeszcze nie widziałem jego końca.”

“Naprawdę? Teraz możesz mnie spuścić. Na pewno jestem zbyt ciężki.”

“Mój panie, tutaj w Niebie nigdy nie jesteśmy wyczerpani.”

My lord, we never run out of energy here in Heaven.

“Naprawdę? Dziękuję. Pozwól mi zrobić mój pierwszy krok na Niebie. A gdzie są wszyscy sprawiedliwi, którzy przyszli tu przede mną?”

“Tam.”

“Chodźmy tam, aby ich zobaczyć.”

W taki sposób wierzący z radością spotyka wszystkich sprawiedliwych, którzy tam przyszli przed nim, ma wieczne współuczestnictwo z nimi. Wszystko to może być jest podobne do fantazji, ale to naprawdę się stanie z tymi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Naprawdę błogosławieni są ci, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha!

A jednak w dzisiejszym chrześcijaństwie jest bardzo wielu duchowych głupców, którzy uparcie nie chcą przyjąć Bożego daru ewangelii wody i Ducha. Naprawdę wiara takich ludzi w Jezusa jest fałszywa, ponieważ oni nie znają ewangelii wody i Ducha. Niestety, oni tak mocno trzymają się swej fałszywej wiary, podczas gdy prawdziwa ewangelia jest tak oczywista.

Jeśli ludzie chcą naprawdę się zbawić od grzechów, to powinni szczerze wierzyć w prawdę ewangelii wody i Ducha, która powiada nam, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Mateusza 3:13-17), i ofiarnie zabrał karę za nasze grzechy, przelawszy krew na Krzyżu zamiast nas. Nie możemy próbować wejść do Nieba poprzez jaką-bądź wiarę, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, kiedy chodzi o kwestie grzechu i zbawienia, On nie jest tylko dobrodusznym sąsiadem, który zawsze znosi wszystko i wszystkich.

Chcę wam opowiedzieć zabawną historię. Pewien człowiek poszedł do Nieba i w jednym zakątku zobaczył całą górę uszu i warg. Kiedy zapytał anioła, co to jest, anioł wyjaśnił, że tylko wargi i uszy ludzi zostały zbawione. Kiedy wierzymy w Pana, koniecznie powinniśmy szczerze wierzyć w ewangelię wody i Ducha i w taki sposób raz na zawsze zbawić się od wszystkich naszych grzechów dzięki tej wierze.

Wielu chrześcijan, którzy wciąż mają grzech w sercu, nawet wierząc w Jezusa, myślą, że bez kłopotów wejdą do Nieba, choć grzech wciąż jest w ich sercach. Ale nasz Pan im powie: “Nie mogę uważać was za bezgrzesznych, jeśli naprawdę w waszych sercach jest grzech. Już przebaczyłem wszystkie wasze grzechy ewangelią wody i Ducha, kiedy byliście na ziemi, a jednak odmówiliście uwierzenia w tę ewangelię. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? Słuchajcie! Wrzućcie do wiecznego ognia tych ludzi, którzy odrzucili Moją miłość!”

Jeśli w waszych sercach jest grzech, choć wierzycie w Jezusa, to jeszcze będąc na tej ziemi, słuchajcie ewangelii wody i Ducha, uwierzcie w nią i otrzymajcie przebaczenie grzechów, które Pan wam darował w Swojej obfitej łasce. Powinniście zrozumieć, że wszystkie dusze, które nie wierzą w ewangelię, w następnym świecie będą wrzucone do wiecznego ognia piekła.

Ci, którzy twierdzą, że są bezgrzeszni, podczas gdy grzechy pozostają w ich sercach, naprawdę wyśmiewają Boga i pragną Go oszukać. Kiedy nastąpi dzień, w którym Bóg będzie sądzić ten świat, oni zrozumieją, jak ogromna jest różnica między grzesznikami a bezgrzesznymi. W tym dniu wszyscy oni zrozumieją, dlaczego Pan tak błagał ich, żeby uwierzyli w ewangelię wody i Ducha i otrzymali przebaczenie grzechów. A potem będą szczerze żałować, że nie uwierzyli w tę ewangelię.

Każdy chrześcijanin może uwierzyć w Jezusa jako Zbawiciela, ale istnieje ogromna różnica wiary między tymi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, a tymi, którzy go nie otrzymali: pierwsi pójdą do Nieba, a ci ostatni będą wrzuceni do piekła. Jeśli teraz nie wyznajecie, że Słowo ewangelii wody i Ducha jest prawdą przebaczenia grzechów, to później, w Dniu ostatecznym, już będzie za późno.

Czy jest grzech w waszych sercach, choć wierzycie w Jezusa jako Zbawiciela? Jeśli tak, to także jesteście grzesznikami. Jezus jest Zbawicielem, który potępia tych, którzy mówią, że mają grzech. Czy to znaczy, że możemy ślepo twierdzić, że nie mamy grzechu? Wcale nie. Możemy zostać bezgrzesznymi, tylko jeśli naprawdę całym sercem wierzymy w ewangelię wody i Ducha i raz na zawsze oczyściliśmy się od wszystkich naszych grzechów. Niebo jest miejscem, dostępnym tylko dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, która całkiem zmyła wszystkie grzechy.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Już teraz uwierzcie w ewangelię wody i Ducha, która was zbawia od waszych grzechów. Jeśli odłożycie to na później, będzie za późno. Póki jeszcze nie jest za późno, uwierzcie w ewangelię wody i Ducha i bądźcie gotowi! Jeśli nie przyjmujecie do serca ewangelii wody i Ducha, prawdy przebaczenia grzechów, zostaniecie wtrąceni do więzienia piekła. Wszystkich grzeszników zamkną w piekle, ale sprawiedliwi będą żyć w Niebie.

Kto by pomyślał, że otrzymanie przebaczenia grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha jest tak kosztowne? Ci, którzy usłyszeli ewangelię wody i Ducha i uwierzyli w nią, są naprawdę szczęśliwi.

Chwalę naszego Pana za tę ewangelię. Jeszcze raz dziękuję Panu za to, że On raz na zawsze zbawił nas, grzeszników, od wszystkich grzechów świata za pomocą ewangelii wody i Ducha. Wy także już teraz powinniście uwierzyć w siłę ewangelii wody i Ducha! Wtedy wszyscy na zawsze zostaniecie dziećmi Bożymi. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.