" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Możemy Wejść do Nieba,
Tylko Jeśli Znamy Wolę
Ojca i Wierzymy w Nią


< Ewangelia św. Mateusza 7:21-27 >
“Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia. Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.”W powyższym urywku z Biblii nasz Pan powiedział: “Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Tu Pan powiedział nam, że nie każdy, kto mówi, że w Niego wierzy, może wejść do Nieba, gdzie On mieszka, lecz tylko ci, którzy spełniają wolę Ojca, mogą tam wejść. W dniu sądu ostatecznego, kiedy wielu tych, którzy wierzyli w Jezusa, powie Mu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” nasz Pan im odpowie: “Popełnialiście nieprawości, dlatego nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”

Nasz Pan powiedział nam wszystkim: “Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki” (Ewangelia św. Mateusza 7:24-27). A więc Jezus powiedział, że ci, którzy słyszą Słowo naszego Pana, wierzą w to Słowo i korzą się przed nim, są podobni do ludzi mądrych, których dom wiary jest oparty na skale, podczas gdy wiara tych, którzy nie wierzą w to Słowo, koniecznie upadnie.

Nasz Pan powiedział, że błogosławieni są ci, którzy słyszą Jego Słowo i wierzą w nie sercem, i w taki sposób zbawiają się od wszystkich grzechów i spełniają wolę Boga Ojca. Z drugiej strony, jeśli słyszycie Słowo Boże, lecz nie wierzycie w nie sercem, to wasze życie wiary jest marne.

Ci, którzy słyszą Słowo naszego Pana i prowadzą życie wiary, są podobni do człowieka, który zbudował swój dom na skale. Czy zbawiliście się od wszystkich waszych grzechów poprzez wiarę w to Słowo Boże, Słowo ewangelii wody i Ducha? Ci, którzy raz na zawsze zostali zbawieni od wszystkich grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, zaczynają żyć, spełniając wolę Ojca z tą wiarą, która pochodzi od Słowa Bożego. Tacy ludzie nie tylko głoszą ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom świata, lecz również naprawdę kochają swoich braci i siostry w wierze. Innymi słowy, oni wierzą w tę ewangelię wody i Ducha, w Słowo Boże, i dlatego chcą pokazywać swoją prawdziwą wiarę przez te uczynki.

Nasz Pan powiedział nam wszystkim: “Wierzcie w Słowo i spełniajcie je.” Choć wielu chrześcijan w tym świecie twierdzi, że wierzy w Jezusa, nie wszyscy oni naprawdę oczyścili się od wszystkich grzechów i zostali białymi jak śnieg i sprawiedliwymi, prawdziwymi wierzącymi w Słowo ewangelii wody i Ducha. A jednak są ludzie, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, słuchając i wierząc w ewangelię wody i Ducha, i w ten sposób obronili swoją wiarę i spełniają czyny sprawiedliwe. Jeszcze więcej ludzi rozumie, że ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą ewangelią.

Ale wierząc w tę ewangelię wody i Ducha całym sercem, powinniście ją głosić innym ludziom, ponieważ ci, którzy nie głoszą tej ewangelii, utracą wiarę. Wciąż wielu ludzi tylko ustami wyznaje, że wierzy w ewangelię wody i Ducha, a naprawdę nie wierzy w nią sercem i dlatego nie może potwierdzać swej wiary uczynkami.

Tacy ludzie głoszą, że nawet fałszywe ewangelie są prawdziwe. Oni nie mogą nie głosić w taki sposób, ponieważ nie mają prawdziwej wiary w ewangelię wody i Ducha. My jednak nie możemy głosić innej ewangelii oprócz ewangelii wody i Ducha, ponieważ tylko ta ewangelia jest prawdziwa.Powinniśmy Wierzyć w Siłę Wody i Ducha


Nasz Pan powiedział: “Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Innymi słowy, ci, którzy naprawdę wierzą, że ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą ewangelią, świadczą o niej innym. A ci, którzy nie głoszą ewangelii wody i Ducha innym ludziom, nie dokonują żadnych uczynków sprawiedliwych i nie spełniają woli Boga Ojca, dlatego nasz Pan ich odrzuci. Dlatego ich wiara zresztą się zachwieje. Grzechy takich ludzi pozostają w ich sercach, dlatego wszyscy oni pozostaną grzesznikami, choć twierdzą, że wierzą w Jezusa. Niezależnie od tego, jak entuzjastycznie prowadzili życiem wiary, pozostają jedynie grzesznikami. Naprawdę oni nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, dlatego nie mogą spełniać prawdziwych czynów wiary. Dlatego Pan odrzuci ich w dniu ostatecznym.

Co jest przyczyną cierpień sprawiedliwych, którzy zostali zbawieni od wszystkich grzechów? Ich serca cierpią, kiedy widzą ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w ewangelię wody i Ducha, a naprawdę nie wierzą, że tylko ta ewangelia jest prawdziwa, i jej nie głoszą. Dlaczego? Dlatego, że to wywołuje poważne wątpliwości co do tego, czy naprawdę szczerze wierzą w ewangelię. Wszyscy powinniśmy poznać i uwierzyć w prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Jeszcze raz przypomnijmy sobie, co nasz Pan powiedział: ci, którzy nie wierzą w siłę ewangelii wody i Ducha, czyli ci, którzy nie spełniają woli Jego Ojca, nigdy nie potrafią wejść do Nieba.

Oto dlaczego nasz Pan powie: “Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości,” wszystkim tym, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa jako Zbawiciela, a jednak nie wierzą w ewangelię wody i Ducha i jej nie głoszą. Gdyby oni naprawdę wierzyli, że ewangelia wody i Ducha jest prawdziwą ewangelią prawdy, to głosiliby ją zgodnie z prawdą. Oni nie wierzą i nie głoszą jej, ponieważ nie wierzą w ewangelię wody i Ducha jak w wieczną miłość Bożą.

Naprawdę oni nie wierzą w Jezusa według Słowa zbawienia Bożego i według Jego prawa zbawienia, dlatego nie spełniają dzieł, które mogłyby potwierdzić, że spełniają wolę Ojca. Oni mogą powiedzieć: “czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Ależ nie wierzyli w ewangelię wody i Ducha, i dlatego czynili fałszywe cuda.

Nasz Pan zapyta takich ludzi, którzy popełniają nieprawości zamiast uwierzyć w ewangelię wody i Ducha: “Coście zrobili dla Mnie? Czyście czynili cuda i znaki? Oprócz tego, czyście naprawdę wierzyli w ewangelię wody i Ducha, która wam dałem, czyście postępowali według tej wiary? Czy wierzyliście, że wziąłem na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, że przelałem krew na Krzyżu dla was, że właśnie te czyny zostały zbawieniem, które zmyło wszystkie grzechy świata? Czyście głosili to innym? Nie zrobiliście nic z tego, a ile razy popełnialiście nieprawości, wzywając Mego imienia? Bardzo dobrze wiem, żeście bluźnierczo czynili fałszywe cuda w Moim imieniu. Więc odejdźcie ode Mnie!”Nie Powinniśmy Wierzyć Kłamcom

W całym świecie wielu ludzi czyni cuda i znaki w imieniu Jezusa. W kościołach, prowadzonych przez takich ludzi, głównym celem nabożeństw są cuda. Dlaczego oni pragną znaków właśnie teraz, kiedy jest szczegółowo głoszone Słowo ewangelii wody i Ducha, kiedy cała kongregacja musi tylko uwierzyć w tę ewangelię? Powinniśmy zrozumieć, że właśnie opętani przez demony czynią wiele fałszywych cudów. Innymi słowy, ci, którzy są opętani przez demony, oszukują swoich zwolenników, udając, że czynią cuda i znaki, i w taki sposób prowadzą ich do pomieszania zmysłów i wyciągnąć od nich pieniądze dla ofiar. To bezsprzecznie jest dzieło sług szatana. Wszystkie te cuda to tylko iluzja. Oto dlaczego Jezus mówi, że kiedy tacy ludzie powiedzą Mu: “Czyż nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu,” On odpowie im, że nigdy ich nie znał. Dlatego w dniu ostatecznym Bóg odrzuci wszystkich tych, którzy mają grzech.

Demony są niewidzialne dla oczu narodzonych ponownie. Ale ci, którzy nie narodzili się ponownie, mogą słyszeć i widzieć demony. Przecież w ich sercach jest grzech. Zły duch może łatwo wejść i działać w sercach takich grzesznych ludzi. Dlatego ci, którzy są opętani przez demony, mogą łatwo rozmawiać z demonami. Właśnie w sercach tych ludzi, którzy wciąż mają grzech, demony działają i wydają owoce grzechu.

Zamiast pragnąć fałszywych cudów, ludzie powinni naprawdę uwierzyć, że Jezus wziął na Siebie wszystkie ich grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, oraz że On poniósł karę za ich grzechy własną krwią. Powinniśmy nie uczestniczyć w dziełach demonów, lecz wierzyć w ewangelię wody i Ducha i poświęcać wszystką naszą siłę głoszeniu ewangelii. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i poniósł wszystką karę za grzech na Krzyżu, dlatego otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich naszych grzechów i zostaliśmy bezgrzesznymi dzięki wierze. Nasz Pan zmył wszystkie nasze grzechy ewangelią wody i Ducha, dlatego wszyscy ci, którzy w to wierzą, oczyszczają się, i dlatego zły duch nigdy nie potrafi zamieszkać w ich sercach. Szatan po prostu nie może działać przez wierzących w ewangelię wody i Ducha.

Oto dlaczego nasz Pan powiedział: “Ten, kto spełnia wolę Mego Ojca, który jest w Niebie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego.” Tu powinniśmy dokładnie poznać wolę Ojca. Wola Ojca to nasze zbawienie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha: Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, zmył wszystkie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i został ukrzyżowany. Właśnie taka wiara odpowiada woli Ojca. Innymi słowy, nasz Bóg Ojciec zmył wszystkie nasze grzechy, posławszy nam Swego Syna, rozkazawszy Mu wziąć na Siebie grzechy świata w czasie chrztu i przelać Swoją krew na Krzyżu.

Wierząc w tę prawdę, możemy oczyścić się od wszystkich naszych grzechów i wejść do wiecznego Królestwa Bożego, aby zawsze żyć szczęśliwie. My, sprawiedliwi, będziemy żyć tam szczęśliwie i wiecznie. Pan zbawił nas od naszych grzechów ewangelią wody i Ducha. Dla nas wierzyć w Jezusa jako Zbawiciela w ewangelii wody i Ducha oznacza wiedzieć i spełniać wolę Boga Ojca.

A jednak wielu ludzi nie chce w to wierzyć i dlatego nie może uwolnić się od grzechów, nawet wierząc w Jezusa jako Zbawiciela, a więc ci ludzie zresztą będą odrzuceni i umrą za grzechy. Innymi słowy, oni będą odrzuceni, ponieważ nie wierzą, że ewangelia wody i Ducha jest prawdziwa. Oni nie wierzą w tę ewangelię wody i Ducha i nie mogą spełniać woli Ojca z wiarą, dlatego kiedy przyjdzie dzień ostateczny, ich wiara, zbudowana na ich własnych myślach, upadnie i zostanie zrujnowana. Ludzie nie wierzą w Słowo ewangelii Bożej wody i Ducha, i dlatego będą odrzuceni przez Niego w dniu ostatecznym. Właśnie to samo dotyczy was: jeśli teraz odrzucacie ewangelię wody i Ducha, to potem sami będziecie odrzuceni przez Boga.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Ewangelii św. Mateusza? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Ewangelii św. Mateusza.
The Gospel of Matthew

Nasz Pan Jezus powiedział, że w dniach ostatecznych przyjdą aniołowie, wezmą grzeszników spośród sprawiedliwych i wrzucą ich do ognia piekła (Ewangelia św. Mateusza 13:49-50). Bracia i siostry, kto jest grzesznikiem wśród sprawiedliwych? Nasz Pan wyraźnie powiedział nam, że właśnie przez ewangelię wody i Ducha On zbawił nas od naszych grzechów. A jednak bez względu na to niektórzy ludzie nie wierzą w tę ewangelię, nie tylko idą na kompromis ze światem, lecz nawet stają po jego stronie. Grzesznicy to właśnie tacy ludzie.

Bracia i siostry, nie ma innej prawdziwej ewangelii. Nie ma innego Jezusa, a tylko jeden. Dla nas nie ma innej drogi do Nieba oprócz wiary w ewangelię wody i Ducha, ewangelię, którą Jezus całkiem przebaczył wszystkie nasze grzechy. Ta ewangelia wody i Ducha zmyła wszystkie wasze grzechy.

Powinniście zrozumieć, że jeśli wierzycie w tę prawdę, to dla was jest otwarta droga spełnienia woli Boga Ojca. Ewangelia wody i Ducha naprawdę pozwoli wam poznać prawdziwą wolę Boga Ojca.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.