" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czy Naprawdę Macie
Współuczestnictwo z Bogiem?


< I List św. Jana 1:1-10 >

“Co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, (Bóg) jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.”


Jak możemy mieć prawdziwe
współuczestnictwo z Bogiem?
To zostaje możliwe tylko poprzez wiarę
w ewangelię wody i Ducha.

Biblia mówi, że jeśli twierdzimy, że mamy współuczestnictwo z Bogiem, a jednak chodzimy w ciemności, to jesteśmy kłamcami, ale jeśli przebywamy w świetle Prawdy, podobnie jak Pan przebywa w światłości, wtedy mamy współuczestnictwo z Bogiem. Dlatego musimy zrozumieć, że my, święci i słudzy Boga, możemy również mieć prawdziwe współuczestnictwo ze sobą poprzez wiarę, tylko przebywając w świetle Prawdy.

Wierzymy w Boże światło Prawdy, a także głosimy innym ludziom ewangelię wody i Ducha, ewangelię zbawienia, aby mogli się uwolnić od śmierci duchowej poprzez wiarę. Jeśli żyjemy z wiarą w Boże światło Prawdy, to również stajemy się dziećmi światła, które spełniają Prawdę. Więc po to, aby mieć prawdziwe współuczestnictwo ze sobą, musimy najpierw w wierze przyjąć do swoich serc prawdę ewangelii wody i Ducha. Z innej strony, jeśli nie możemy zobaczyć światła Prawdy, które się nam objawiło w ewangelii wody i Ducha, i dlatego jesteśmy niezdolni do przebywania w wierze, to wreszcie znajdziemy się w ciemności.

Dlatego musicie wyznać swoje grzechy przed Prawdą Bożą i wierzyć w prawdziwe światło ewangelii, jeśli wciąż nie macie wiary w ewangelię wody i Ducha, a chodzicie w ciemności. Właśnie dlatego, że nie wierzymy w prawdziwe światło zbawienia, stajemy się kłamcami przed Bogiem. Więc wszyscy musimy całym sercem wierzyć w Prawdę ewangelii, która nam mówi, że Jezus Chrystus uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów, przecież On tak nas umiłował, że przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i nawet umarł na Krzyżu. Więc musimy przeżyć resztę swego życia, głosząc światło Prawdy.

Apostoł Jan mówi, że możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo, tylko kiedy przebywamy w Bożym świetle Prawdy. Czytając Pierwszy List św. Jana, ludzie napotkali wiele fragmentów, których nie mogą zrozumieć własnymi myślami cielesnymi. Więc wszyscy jednogłośnie się zgadzają, że jest tam wiele ciężkich urywków. Ale jeśli macie należne rozumienie chrztu, który Jezus przyjął, i Jego krwi na Krzyżu, a także w to wierzycie, wcale nie jest wam ciężko wyjaśnić i zrozumieć Pierwszy List św. Jana. W Słowie Bożym nie ma żadnego słowa, które nie byłoby można wyjaśnić Słowem ewangelii wody i Ducha. Jest ono pełne Słowa prawdy, którego nie możemy wyjaśnić bez prawdziwej ewangelii. Innymi słowy, tylko ci, którzy się oczyścili z grzechów, mogą wyjaśnić Pierwszy List św. Jana i zobaczyć sedno tej prawdy. Przecież w swoim Liście apostoł Jan mówi nam o prawdziwej ewangelii Bożej oraz o życiu świętych w świetle Prawdy.

Sam apostoł Jan również musiał przebywać w świetle Bożym, aby mieć z Nim współuczestnictwo. Więc on pyta czytaczy tego Listu, czy rzeczywiście przebywają w świetle Prawdy, aby mieć współuczestnictwo z Bogiem. Innymi słowy, on chciał mieć współuczestnictwo z nimi, ale objaśniał im, że najpierw muszą przyjąć daną przez Boga światłość Prawdy.

Apostoł Jan chciał się podzielić swoją wiarą z tymi, którzy wierzą w tę jasną Prawdę. On powiedział, że wszystko to zostaje możliwe, tylko jeśli wszyscy oni wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, która nam dała zbawienie od naszych grzechów. Jeśli nasza wiara nie jest taka, lecz inna niż ta wiara w daną przez Boga ewangelię, to nie możemy mieć istnego i prawdziwego współuczestnictwa w Chrystusie. Dlatego apostoł Jan powiedział: “Mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem” (I List św. Jana 1:3).

Więc po to, aby mieć prawdziwe współuczestnictwo z innymi chrześcijanami, wszyscy chrześcijanie muszą mieć taką samą wiarę w Słowo Prawdy, która się objawiła w ewangelii wody i Ducha. W Jezusie Chrystusie wierzymy w daną przez Boga ewangelię wody i Ducha, i z tą wiarą umarliśmy razem z Chrystusem, a potem otrzymaliśmy nowe życie razem z Nim. Nasz Pan dał nam wszystkim Słowo Prawdy, abyśmy wszyscy mogli oczyścić się z naszych grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha.

Moi bracia wierzący, musicie zrozumieć, że nawet jeśli mówicie, że wierzycie w Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to wasze grzechy jeszcze nie zostały zmyte z waszych serc i nie możecie zostać dziećmi Bożymi. Jeśli nie wierzycie w światło Prawdy ewangelii wody i Ducha, i dlatego jeszcze nie zostaliście dziećmi Bożymi, to nie tylko nie możecie mieć istnego współuczestnictwa z Bogiem, ale także nigdy nie będziecie mieli prawdziwego współuczestnictwa z narodzonymi ponownie świętymi.

Mając współuczestnictwo z tymi, którzy wierzą w ewangelię zbawienia Jezusa Chrystusa, apostoł Jan chciał powiększyć swoją radość. Jan powiedział: “Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (I List św. Jana 1:4). Tylko jeśli w naszym współuczestnictwie niezachwianie stoimy w ewangelii wody i Ducha z jedyną wiarą, radość każdego z nas może być pełna. Nasza radość może być podwójna w Panu, kiedy mamy współuczestnictwo w ewangelii wody i Ducha.


W co muszą wierzyć grzesznicy,
Aby mieć współuczestnictwo
ze sprawiedliwymi?
To zostaje możliwe, tylko jeśli wierzą
w ewangelię wody i Ducha.

Grzesznicy nie mogą mieć współuczestnictwa z tymi, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Dlaczego? Ponieważ są duchowo niezgodni z narodzonymi ponownie, przecież nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Ale już uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha, zmogą mieć współuczestnictwo prawdziwe ze świętymi. Najpierw tym, którzy nie narodzili się ponownie, może być ciężko zrozumieć, co naprawdę im mówią wierzący w ewangelię wody i Ducha, ale wreszcie, zrozumiawszy to, oni również będą mieć prawdziwe współuczestnictwo w Chrystusie Jezusie. Grzesznikom jest ciężko zrozumieć to, co im mówią wierzący w ewangelię wody i Ducha. Wpierw nawet uważają za dziwne to, co mówią i czynią narodzeni ponownie.

Aby mieć prawdziwe współuczestnictwo z nami, grzesznicy muszą najpierw uwierzyć w prawdę ewangelii wody i Ducha, a także wejść do światła Prawdy. Dlatego muszą poznać prawdę ewangelii wody i Ducha, a zostać prawdziwymi chrześcijanami. Po to więc, aby wejść do światła Prawdy, musimy najpierw szczerze wyznać, kim naprawdę jesteśmy. Grzesznicy mogą otrzymać błogosławioną wiarę w ewangelię wody i Ducha, tylko jeśli zrozumieją, że są skazani na sąd Boży za grzechy.

Innymi słowy, aby otrzymać pełne zbawienie od grzechów, grzesznicy muszą najpierw wyznać, że są nasieniem złoczyńców i dążą do piekła. A potem uwierzyć w prawdę ewangelii wody i Ducha. To jedyna prawidłowa droga do Prawdy zbawienia. Musimy uwolnić się od wszystkich naszych grzechów i sądu za nie, który jest wynikiem trucizny grzechu, odziedziczonego po Adamie. To zostaje możliwe tylko poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Tylko w ten sposób zmożemy powrócić do Jezusa Chrystusa. Tylko zostawszy sprawiedliwymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, możemy mieć prawdziwe współuczestnictwo z Bogiem. Tylko w ten sposób mogą być prawdziwe stosunki rodzinne między Bogiem a Jego ludem, a także między Jego sługami i świętymi.


Jeśli wierzycie w Jezusa,
nie znając ewangelii wody
i Ducha, co to oznacza?
To oznacza, że wasza wiara
jest daremna.

Jeśli nie znacie ewangelii wody i Ducha, która jest światłem Prawdy ewangelii, podczas gdy wierzycie w Jezusa jako Zbawiciela, to wasza wiara jest daremna! Dlatego musicie zbadać i poznać prawdę ewangelii wody i Ducha. Powinniście również zostać ludźmi wiary w to Słowo ewangelii Prawdy. Tylko dzięki prawdziwemu Słowu danej przez Boga ewangelii wody i Ducha możemy poznać prawdę ewangelii zbawienia, i właśnie poprzez wiarę w tę Prawdę możemy uwolnić się od wszystkich swoich grzechów i na zawsze zostać sprawiedliwymi.

Biblia mówi: “Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi” (I Księga Mojżeszowa 6:9). Musimy najpierw wyznać, że w Biblii byli ludzie sprawiedliwi. Wtenczas Noe został człowiekiem sprawiedliwym, przyjąwszy od Boga dar zbawienia. Innymi słowy, poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha my również musimy otrzymać ten dar zbawienia, który Bóg dla nas przygotował. Bóg również mówi, że Noe był nieskazitelny wśród swojego pokolenia, ponieważ On ubrał go w dar Swojej łaski oczyszczenia grzechów.

Prawda zbawienia, które Bóg dał Noemu, istotnie się różni od doktryny uświęcenia stopniowego, w którą wierzy wielu dzisiejszych chrześcijan i kościołów. Dany przez Boga dar zbawienia to Jego miłość.


W którą ewangelię
wierzycie?
Czy wierzycie w tę ewangelię wody
i Ducha, czy w jakąś inną?

Czy wierzycie w Jezusa jako swego Zbawiciela? To, czy rzeczywiście wierzycie w światło Prawdy, że Jezus zmył wasze grzechy mocą ewangelii wody i Ducha, jest wasza własna sprawa, ale musicie także zrozumieć, że wszystkie skutki tego wyboru, czyli to, czy będziecie błogosławieni, czy potępieni, również całkiem zależy od waszego wyboru.

Czy wciąż wierzycie tylko w ewangelię krwi na Krzyżu? Wtedy wasze sumienie pierwsze wam podpowie, czy w waszych sercach są grzechy. Jeśli po dziś dzień wierzyliście tylko w krew Jezusa na Krzyżu jako w swoje zbawienie, to grzechy wciąż pozostają w waszych sercach. Czyż to nie jest prawda? Ale jeśli wasze dusze już uwierzyły w ewangelię wody i Ducha, to zobaczycie światło prawdy ewangelii i ponownego narodzenia.

Co teraz myślicie o ewangelii wody i Ducha? Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mają żadnego grzechu w swoich sercach. Ale wierzący w uświęcenie stopniowe, absolutna większość dzisiejszych chrześcijan, popełnia następujący błąd: Oni myślą: “Jak może człowiek tak zarozumiale twierdzić, że jest bezgrzeszny, jeśli ludzie zawsze grzeszą, ponieważ mają ciało?” Oni są pewni, że człowiek nigdy nie zmoże być bezgrzeszny na tej ziemi, ale że Bóg nie spostrzega ich grzechów, ponieważ wierzą w Jezusa.

A jednak muszą zrozumieć, że Jezus wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy tego świata, w tym wszystkie nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy, Swoim chrztem, który przyjął od Jana Chrzciciela. Muszą również zrozumieć, że to się stało właśnie dlatego, że Jezus przyjął chrzest od Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu. Jezus Chrystus to ten sam Zbawiciel, wczoraj, dziś i zawsze. Przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, w którym wziął na Siebie grzechy tego świata, a także poszedłszy na Krzyż i przelawszy Swoją krew, Jezus spełnił od razu całą sprawiedliwość Bożą. Poprzez ewangelię wody i Ducha nasz Pan raz na zawsze zmył wszystkie grzechy tego świata.

A jednak niestety bardzo wielu chrześcijan dziś nie wie tych posługiwań Jezusa, które od razu zmyły grzechy tego świata. Oni wciąż wątpią w to, że grzechy wierzących w ewangelię wody i Ducha już zostały zmyte. Tacy ludzie zostaną grzesznikami, chociaż wierzą w Jezusa, ponieważ nie wiedzą ewangelii wody i Ducha oraz nie wierzą w nią. Nie wiedząc istnej prawdy ewangelii wody i Ducha, nie mogą rzeczywiście zmyć swoich grzechów poprzez wiarę. Mogę tylko mieć nadzieję i modlić się, aby ci ludzie, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu jako w swoje zbawienie, uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, a otrzymali prawdziwe oczyszczenie grzechów.

Apostoł Jan był jednym z prawdziwych uczniów Jezusa i wierzył w Niego jako w swego Zbawiciela. On otrzymał dar istnego oczyszczenia grzechów dzięki swojej wierze w chrzest, który Jezus Chrystus przyjął od Jana Chrzciciela, i w Jego krew na Krzyżu. W innym miejscu w swojej Ewangelii on również jasno świadczy o ważności chrztu Jezusa od Jana Chrzciciela (Ewangelia św. Jana 1:29-34).

A teraz Jan doradza nam, świętym, mieć prawdziwe współuczestnictwo ze sobą w prawdziwym świetle zbawienia. On doradza wam wszystkim pozwolić światłości Prawdy prześwietlić wasze dusze i mieć współuczestnictwo ze sobą w tej Prawdzie. Jeśli wasze serca rzeczywiście są prześwietlone światłem zbawienia w ewangelii wody i Ducha, to wy również zostaniecie doskonałymi świętymi poprzez wiarę. Światłem życia jest prawda, która wam pozwala przebywać w Jezusie Chrystusie, a także mieć prawdziwe współuczestnictwo ze sobą w Jezusie Chrystusie.Co zrobicie, jeśli w waszych sercach wciąż jest grzech, chociaż wierzycie w Jezusa?


A także bardzo wielu ludzi, wierząc w Jezusa jako Zbawiciela, myśli, że to jest całkiem naturalne, że mają grzech. Ale tacy ludzie wciąż nie wiedzą, jak prawdziwe zbawienie wykonało się w ewangelii wody i Ducha, która spełniła Boże światło Prawdy. Ci ludzie mogą myśleć, że to, czy mają współuczestnictwo z Bogiem, jest ich własna sprawa, ale zrozumieją, że naprawdę to nie jest tak. Z tą wiarą nie mogą przyjść do Boga, nawet jeśli bardzo tego pragną, a także nie potrafią przyjść do Niego przez swoje modlitwy, przecież w ich sercach jest grzech. Więc spojrzawszy na siebie, mogą tylko opłakiwać swoją nędzę.

Jeśli wciąż pozostajecie grzesznikami przed Bogiem, to musicie szczerze wyznać przed Nim, że przebywacie pod karą grzechu, i potwierdzić, że ewangelia wody i Ducha jest światłością istnego zbawienia. Oczywiście, każdy, kto wciąż ma grzech w sercu, nie jest dzieckiem Bożym, bez względu na to, czy wierzy w Jezusa, czy nie. Kiedy wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, musimy wierzyć w tę prawdziwą ewangelię. Uwierzywszy, że Jezus Chrystus zmył wasze grzechy i dał wam zbawienie poprzez ewangelię wody i Ducha, zmożecie uwolnić się od swoich grzechów. A Bóg święty przyjmie waszą wiarę.

Dziś widzimy, że wielu chrześcijan stara się otrzymać przebaczenie grzechów i wejść do Królestwa Niebieskiego poprzez wiarę w doktryny, ustalone przez ich własny kościół. Ale ich grzechy nie mogą zostać zmyte poprzez taką wymyśloną przez ludzi religijną wiarę w doktryny. Tylko kiedy poznają zapisaną w Biblii ewangelię wody i Ducha a uwierzą w to Słowo Prawdy, wszystkie ich grzechy zostaną zmyte. Kiedy rozumiemy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, który przyszedł w ewangelii wody i Ducha, i całym sercem wierzymy w Niego, wtedy to doskonałe zbawienie spełnia się dla nas. Apostoł Jan również wierzył w ewangelię wody i Ducha (1 List św. Jana 5:3-7). Musimy zbadać swoją wiarę i ujawnić, czy to jest wiara w ewangelię wody i Ducha, pochodząca od Boga, czy religijna wiara w doktryny, która pochodzi od ludzkich myśli.

Jeśli macie grzech w sercu, chociaż twierdzicie, że wierzycie w Jezusa, to naprawdę wciąż nie macie istnego współuczestnictwa z Bogiem. Chociaż mówicie, że wierzycie w Jezusa jako Zbawiciela, jeszcze nie weszliście do światła zbawienia i dlatego nie macie istnego współuczestnictwa z Bogiem. Dlatego wreszcie otrzymacie wielkie cierpienia. Tacy ludzie muszą wyznać: “Boże, wciąż pozostaję grzesznikiem. Nie wiedziałem ewangelii wody i Ducha, którą mi dałeś, i dlatego nie miałem istnego współuczestnictwa z Tobą. Boże, proszę, zlituj się nade mną i pozwól mi poznać prawdę ewangelii wody i Ducha. Boże, moje grzechy wciąż pozostają w moim sercu, dlatego przebywam pod gniewem grzechu i straszną karą”, a uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Tylko wtedy zmożecie mieć prawdziwe współuczestnictwo z Jezusem Chrystusem. Dlatego musicie mocno trzymać się wyraźnej wiedzy i wiary w ewangelię wody i Ducha. Poprzez wiarę w tę prawdę ewangelii musicie raz na zawsze uwolnić się od wszystkich swoich grzechów i przebywać w świetle zbawienia.

Dziś naprawdę wielu chrześcijan, nawet wierząc w Jezusa i prowadząc życie wiary, jeszcze nie otrzymali prawdziwego oczyszczenia grzechów, ponieważ nie znają ewangelii wody i Ducha. Większość z nich nawet zanegowała Prawo Boże, które ogłasza: “zapłatą za grzech jest śmierć”, i dlatego przedłużają prowadzić życie wiary, nawet nie rozumiejąc, że są grzesznikami, skazanymi na karę Bożą.

Dlaczego ludzie tego świata tak nienawidzą chrześcijan? Dlatego, że chrześcijanie nie zmogli zostać światłem dla tego świata. Oni nie mogą promieniować światła Bożego, ponieważ nie zmogli stać się światłem, przecież nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Dlatego często chowają się za swoją hipokryzją.

Oprócz tego nawet dziś wielu chrześcijan uważa chrześcijaństwo tylko za jedną z wielu religii tego świata i wierzy w niego w ten sposób. Oto inna przyczyna, dla której niewierzący nie lubią chrześcijan. To dlatego, że chrześcijanie zazwyczaj mówią, że zmywają swoje codzienne grzechy, odmawiając modlitwy skruchy. Przez takie religijne doktryny, które się nie różnią od świeckiej wiary, niechrześcijanie raczej nie miłują Jezusa Chrystusa, w Którego wierzą tacy chrześcijanie. Niechrześcijanie myślą: “To dla nich wygodne. Grzeszą przeciwko innym ludziom, ale mówią, że muszą tylko jeden raz odmówić modlitwę skruchy i wyznać swoją winę przed Bogiem. To rzeczywiście jest wygodna religia!” Więc oni nie lubią takich chrześcijan.

A niektórzy ludzie mówią, że nie chcą wierzyć w Jezusa, ponieważ ich codzienne grzechy nie zostały zmyte, chociaż bez ustanku odmawiali modlitwy skruchy. Chrześcijanie-grzesznicy mogą lekko zapłakać, kiedy odmawiają modlitwy skruchy. Nie mogą się nie smucić, ponieważ wciąż przebywają w niewoli ciemności grzechu i nie mogą rzeczywiście dostać pomocy od Boga. Nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, a więc wciąż nie otrzymali wiecznego przebaczenia grzechów, chociaż wierzą w Jezusa Chrystusa, i dlatego jeszcze nie poznali światła Prawdy ewangelii. Oni tylko emocjonalnie pragną miłosierdzia Bożego i płaczą.

Jak przyszli do takiej emocjonalnej i daremnej wiary? Cierpieli z powodu grzechów i nie mogli zrozumieć Słowa Bożego, nawet je czytając, i właśnie dlatego zaczęli polegać na własnych emocjach, aby wyrazić swój zapał. A jednak taka uparta wiara, którą mają, nie może wydać owoców zbawienia, a tylko niemądre i daremne owoce grzechu. Mając grzech, nie mogą ani przynosić owoców Ducha Świętego, nawet gdy pragną je wydawać, ani rzeczywiście miłować innych, bez względu na to, jak się usiłują.

Ci, którzy wciąż pozostają grzesznikami, nie mogą prowadzić pomyślnego życia wiary, bez względu na to, jak pragną tak żyć. Dlaczego? Ponieważ wciąż nie poznali ewangelii wody i Ducha, która pozwala otrzymać przebaczenie grzechów, zmywając grzechy ludzi, i nie wierzą w tę ewangelię.

Ci, którym jeszcze należy otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach, już teraz muszą spotkać sług Bożych, którzy mają Boże światło Prawdy. Oni również muszą słuchać ich kazań o istnej prawdzie, aby otrzymać przebaczenie grzechów w swoich sercach. Jeśli naprawdę chcecie prowadzić życie wiary z całkiem bezgrzesznymi sercami, nazywając Boga swoim Ojcem, to musicie całym sercem szczerze wierzyć w Prawdę danego przez Boga Słowa ewangelii wody i Ducha. Uwierzywszy w prawdziwą ewangelię, poznacie i otrzymacie światło Prawdy. Dlatego Bóg nazywa narodzonych ponownie światłem świata (Ewangelia św. Mateusza 5:14).

Nasz Pan powiedział, że drzewo poznaje się z owocu. Jeśli ludzie rzeczywiście są grzesznikami od urodzenia, to nigdy nie zmogą zostać sprawiedliwymi, jeśli nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Jeśli ktoś, kto wciąż ma grzech w sercu, powie, że wierzy w Jezusa jako Zbawiciela, to zostanie kłamcą przed Bogiem, ponieważ jego wiara jest nieprawdziwa. Również ludzie, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha oraz nie wierzą sercem w miłość Prawdy, wciąż pozostają grzesznikami. A jednak oni zachowują się tak, jak gdyby z grzeszników stali się sprawiedliwymi. Ale to jest jedynie hipokryzja, która oszukuje Boga, ludzi i ich samych. Tacy ludzie to plewa, nawet jeśli chodzą do Kościoła Bożego.

Jeśli człowiek nie ma owoców Ducha Świętego, to on wciąż nie zna ewangelii wody i Ducha. Taki człowiek może żyć, tylko pamiętając o tym, że jest grzesznikiem, i wierząc w ewangelię wody i Ducha. Inaczej nie możemy otrzymać Ducha Świętego. Wierzących w ewangelię wody i Ducha prowadzi Bóg, ponieważ Duch Święty mieszka w ich sercach. Ale grzeszników nie prowadzi Słowo Boże, ponieważ Duch Święty nie mieszka w ich sercach, a natomiast żyją według własnych żądz i dlatego wreszcie zginą.

Stawszy się sprawiedliwymi przed Bogiem poprzez wiarę, po pewnym czasie będziecie przynosić owoce wiary. Sprawiedliwi mają Słowo ewangelii wody i Ducha, która może przynieść innym zbawienie od grzechów. Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, mogą pewnie powiedzieć innym, że dzięki swojej wierze w ewangelię wody i Ducha zostali sprawiedliwymi.


Czy jeszcze są ludzie,
którzy myślą, że dziś nie ma żadnego
człowieka sprawiedliwego?
Tak, ale myślą w ten sposób, ponieważ nie
poznali ewangelii wody i Ducha.

W Liście św. Pawła do Rzymian 3:10 napisano: “Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego”, i ludzie źle zrozumieli ten urywek. Ten werset naprawdę mówi nam o stanie ludzkości bez wiary w ewangelię wody i Ducha. Możemy to zrozumieć, kiedy przeczytamy następne urywki.

Biblia mówi, że kiedy byliśmy grzesznikami, Jezus Chrystus uczynił nas bezgrzesznymi, uwolniwszy nas od grzechu poprzez sprawiedliwość Bożą. Każdemu, kto ich pyta, ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, mogą odpowiedzieć, że są sprawiedliwi. Ktoś może spytać sprawiedliwego: “Czy wszystkie twoje czyny są sprawiedliwe?” Ale sprawiedliwy może świadczyć, że chociaż jego czyny są niedoskonałe, Jezus zmył wszystkie jego grzechy prawdą ewangelii wody i Ducha, i dlatego on raz na zawsze otrzymał zbawienie od wszystkich grzechów poprzez wiarę. Wszystkie jego grzechy przeszły na Jezusa poprzez Jego chrzest, i dlatego on może powiedzieć, że już stał się bezgrzesznym. Ci, którzy mają taką samą wiarę, – to ci, którzy mogą podążać za Duchem Świętym, ponieważ przebywają w świetle Prawdy i wydają owoce Ducha Świętego.

Natomiast ci, którzy nie wierzą w prawdę ewangelii wody i Ducha, nie mogą odważyć się powiedzieć przed Bogiem, że są bezgrzeszni, przecież wszystkie ich grzechy pozostają w ich sercach. Jest to podobne do tego, jak każde drzewo wydaje odpowiednie owoce. Oczywiście, podobnie jak ciernie rodzą ciernie, tak jabłonie rodzą jabłka. Sprawiedliwi ustawicznie składają Bogu ofiarę czci, to jest owoc warg, dziękując Mu (List św. Pawła do Hebrajczyków 13:15). Jakie są owoce ust chrześcijan-grzeszników? Czy chwalą Boga z głębi swoich serc? Czy z wiarą wyznają to, że nie mają żadnego grzechu w Jezusie Chrystusie?

Nie mogą szczerze twierdzić, że nie mają grzechu, ponieważ nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, a grzechy pozostają w ich sercach. Tacy ludzie mówią, że chociaż twierdzą, że zostali zbawieni od grzechów, nie mogą jednak powiedzieć, że nie mają grzechów, ponieważ w ich sercach wciąż jest grzech.

Everyone must believe in the gospel Word of the water and the Spirit and become sinless. He who walks in the light of the Truth is one who believes in the gospel of the water and the Spirit, the gospel of salvation that Jesus spoke of, and in whose heart the Holy Spirit dwells because of this faith.


Czy jest grzech w sercach wierzących
w ewangelię wody i Ducha?
Nie, w ich sercach nie ma żadnego grzechu,
ponieważ wierzą w prawdziwą
ewangelię.

Czy jest grzech w sercach tych, którzy zostali dziećmi Bożymi, czy nie? Nie, oczywiście, tam nie ma żadnego grzechu. Modlitwa Pańska mówi: “Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje....” Bóg jest święty, On jest światłością. W Nim nie ma ciemności i żadnego grzechu.

Jak więc nasz Pan może być wysławiany, gdy ten, kto ma grzech w sercu, mówi Mu: “Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje”? Kiedy ktoś, kto ma grzech w sercu, modli się do Boga: “Boże, Ojcze nasz, litościwy i pełny łaski, powściągliwy w Swoim gniewie, oto stoi przed Tobą grzesznik”, to czyż Bóg przyjmie taką modlitwę? Taka modlitwa i wiara pogardzają imieniem Boga, a ten, kto nawet nie jest dzieckiem Bożym, drwi z modlitwy. Bóg nigdy nie przyjmował grzesznika jako Swojego dziecka. Bóg jest bezgrzeszny. Modlitwa Pańska mówi nam, że Bóg będzie wysławiany, tylko jeśli najpierw otrzymamy ewangelię wody i Ducha, przebaczenie naszych grzechów, i staniemy się sprawiedliwymi, a w ten sposób zmożemy nazwać Boga naszym Ojcem.

W następującym urywku z Modlitwy Pańskiej napisano: “Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.” Ten fragment mówi nam, że nawet ci, którzy zostali zbawieni od grzechów, wciąż mogą popełniać grzech, ponieważ mają ciało. A jednak nam już są przebaczone nawet te grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Więc ten urywek mówi nam, że podobnie jak nasz Pan przebaczył wszystkie nasze grzechy, my, wierzący w tę doskonałą ewangelię, również musimy przebaczać sobie błędy. Jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, to czyż nie musimy również wybaczać win innym ludziom? Bóg na pewno wymówi nam to, jeśli nie wybaczamy sobie grzechów.

Dzisiejsza nauka z Pisma Świętego, z Pierwszego Listu św. Jana 1, przemawia do tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Nasz Pan mieszka w sercach dzieci światłości, sprawiedliwych, i oni już nigdy nie mają pragnienia. Jesteśmy sługami Chrystusa, którzy zawsze mają w sercu ewangelię wody i Ducha i są oddani Bogu, który nas oczyścił z naszych grzechów. Chociaż całkiem uwolniliśmy się od naszych grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, to nie oznacza, że już nie popełniamy żadnego grzechu. Przeciwnie, ujawniamy jeszcze więcej swoich wad. Ale Prawda ewangelii wody i Ducha zmyła nasze grzechy, dlatego jesteśmy bezgrzeszni.

A jednak wszystkie wykroczenia i bezprawia to grzechy przed Bogiem. Na przykład, kiedy rzucacie brud w czyste źródło, woda w źródle na jakiś czas zostaje brunatna i ciemna. Ale wówczas nie musimy nazywać tego źródła brudnym. Ono się oczyszcza czystą wodą, nadchodzącą z ziemi, dlatego wciąż nazywamy je źródłem czystym.

Nawet otrzymawszy przebaczenie grzechów, nasze serca czasami wciąż są brudzone przez świat, ale oczyszczamy te poplamione serca poprzez wiarę w prawdziwe Słowo ewangelii wody i Ducha. Podobnie jak woda nadal bije z głębi źródła i przemienia nieczystą wodę w czystą, tak samo ci, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha, zawsze oczyszczają się ze wszystkich swoich grzechów tą wiarą. Właśnie na tym polega moc wierzących w ewangelię wody i Ducha. Jeśli ktoś twierdzi, że wierzy w ewangelię wody i Ducha, ale wciąż ma grzech w sercu, to może oznaczać tylko to, że nie otrzymał zbawienia od grzechów i nie stał się prawdziwym światłem. Tylko bezgrzesznych, którzy naprawdę wierzą w ewangelię wody i Ducha, podobnie jak apostoł Jan, można nazwać prawdziwym światłem. Apostoł Jan mógł nazwać się sługą Bożym, ponieważ najpierw uwierzył w ewangelię wody i Ducha. Tylko ci, którzy zmyli wszystkie swoje grzechy poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, mogą zostać sługami Bożymi.

Właśnie to zrobił apostoł Paweł. Zanim został sługą Bożym, naprawdę był bluźniercą, który prześladował chrześcijan. Narodziwszy się ponownie, on mówił, że kiedyś był “bluźniercą, prześladowcą i oszczercą, pierwszym spośród grzeszników” (I List Pawła do Tymoteusza 1:13-15). W rzeczywistości on okrutnie prześladował wierzących w Jezusa, ale potem uwierzył, że Pan Jezus zmył wszystkie jego grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha. Oto jak apostoł Paweł stał się sługą Bożym poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który został jego Zbawicielem.

Pewnego razu on wyznał swoje złe czyny przed królem Agryppą: “Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka. Uczyniłem to też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć, i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach” (Dzieje Apostolskie 26:9-11).

Innymi słowy, myśląc o swoich czynach przed chwilą, w której otrzymał przebaczenie grzechów, apostoł Paweł nazywa siebie “pierwszym spośród grzeszników.” Właśnie kiedy był głównym złoczyńcą wśród wszystkich grzeszników, dzięki cierpliwości Bożej poznał światło ewangelii wody i Ducha i otrzymał przebaczenie grzechów. On świadczy, że właśnie poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię został sługą Bożym.

Innymi słowy, apostoł Paweł wyznaje, że zanim narodził się ponownie, był pierwszym spośród grzeszników. Ale znalazłszy Boga i narodziwszy się ponownie w wierze, został człowiekiem sprawiedliwym bez żadnego grzechu w sercu.

Jednym słowem, jeśli ktoś ma grzech w sercu, nawet uwierzywszy w Jezusa, to jest kłamcą i Słowo Boże nie może zakiełkować w jego sercu. Na przykład, gdy dom jest przepełniony gośćmi, to już nikt nie może tam wejść. Podobnie jeśli człowiek wierzy w nieprawdziwe chrześcijańskie doktryny, to ewangelia wody i Ducha nie może wejść do jego serca. Dlatego taki człowiek musi pozostawić tę nieprawdziwą wiarę.

W dzisiejszym urywku z Pisma Świętego apostoł Jan najpierw wyjaśnia sprawiedliwym, jak należy powrócić do życia światła, kiedy upadają w ciemność. Ale ten urywek również dotyczy grzeszników, którzy nie mają współuczestnictwa z Bogiem: oni muszą najpierw wyznać, że nie są światłem, lecz ciemnością, i ludźmi skazanymi na piekło. Wtedy Bóg spotka się z nimi i oczyści wszystkie ich grzechy poprzez ewangelię wody i Ducha, uczyniwszy ich Swoimi dziećmi światłości.

W Kościele Bożym prawdziwym wyznaniem grzechów jest ujawnienie swojej prawdziwej natury. A żałowanie to nawrócenie. Wyznanie grzechów i skrucha to oczywiście dwie różne rzeczy. Wasze grzechy nie mogą zostać przebaczone, jeśli tylko się za nie pokajacie. Jeśli macie grzech w sercu, to wyznajcie, kim naprawdę jesteście, uznając, że jesteście grzesznikami. Wtedy Bóg zmyje wszystkie wasze grzechy światłem ewangelii wody i Ducha. Oto przyczyna, dla której Pan przyszedł na tę ziemię jako Zbawiciel grzeszników.

Właśnie imię “Jezus” oznacza Zbawiciel, jak jest napisano: “Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Ewangelia św. Mateusza 1:21). Padamy w grzech, ale Jezus przyszedł na ten świat i zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią; wiara w tę Prawdę jest wiarą, która prowadzi was do doskonałego zbawienia. Apostoł Jan głosił jako sprawiedliwy, aby grzesznicy mogli otrzymać przebaczenie grzechów i stać się sprawiedliwymi; z innej strony, on również wzywał sprawiedliwych do należnego życia światła.

Prawdziwe wyznanie grzechów to uznanie tego, że jesteśmy pełni grzechu i nie możemy nie grzeszyć. Przesłanką istnego wyznania grzechów jest wiara w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus dał nam, aby całkiem zmyć nasze grzechy. A otrzymawszy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w tę doskonałą ewangelię, musimy żyć jak prawdziwi chrześcijanie, aby być sprawiedliwymi w świetle Bożym.

My, święci, musimy również się nawrócić, jeśli z naszym życiem coś nie jest w porządku, i właśnie to jest prawdziwe nawrócenie. Ludzie są skazani na popełnianie różnych grzechów. Dlatego nasz Pan wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest. Ci, którzy mówią, że nie grzeszą, nawet popełniwszy wykroczenie i złamawszy Słowo Boże (1 List św. Jana 1:10), mają tylko religijną wiarę. W sercach takich ludzi nie ma miejsca dla Słowa Bożego, i dlatego oni są skazani na zagładę.

Podobnie jak apostoł Jan, tylko sprawiedliwi mogą mieć współuczestnictwo z Bogiem i ze swoimi braćmi-świętymi. Apostoł Jan, sprawiedliwy, mówi w Pierwszym Liście św. Jana 2:2, że Jezus raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata w Swoim chrzcie. Jezus również został naszym Orędownikiem, który wstawia się za nami przed Bogiem Ojcem Swoją doskonałą ewangelią. Moi drodzy bracia chrześcijanie, przede wszystkim musicie wierzyć w Pana. Uwierzcie w ewangelię wody i Ducha całym sercem. Wtedy Bóg będzie was nauczał i karmił wasze dusze w Swoim Kościele, abyście mogli przeżyć życie prawdziwego światła.

Apostoł Jan teraz mówi nam o ewangelii wody i Ducha, która jest miłością Bożą. On mówi nam: “Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.” On był świadkiem, który zobaczył Jezusa Chrystusa na własne oczy, usłyszał Go na własne uszy i dotknął Go własnymi rękami. Teraz on wzywa nas wszystkich do wiary w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus Chrystus dał apostołom, i w ten sposób wszyscy musimy zostać zbawieni i mieć współuczestnictwo z Bogiem.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Skąd pochodzi nasze współuczestnictwo z Bogiem? Pochodzi ono od miłości Boga Ojca, który był z Jezusem Chrystusem. Więc jeśli chcemy mieć współuczestnictwo z apostołem Janem, sługami Bożymi i Jego narodzonymi ponownie świętymi, to wszyscy musimy przebywać z Bogiem Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Dlatego jest nam potrzebna taka sama wiara jak wiara Jego uczni, i właśnie wtedy zmożemy mieć współuczestnictwo z Jezusem Chrystusem. Dlatego ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mają współuczestnictwo i podwójną radość ze sobą. Chcę, abyśmy wszyscy naprawdę wierzyli w daną przez Jezusa Chrystusa ewangelię wody i Ducha, a także mieli prawdziwe współuczestnictwo ze sobą.

Współuczestnictwo z Jezusem Chrystusem, które bardzo chcemy mieć, jest możliwe tylko dzięki ewangelii wody i Ducha, mieszczącej się w miłości Bożej. Właśnie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha możemy również zostać Jego ludem.

Zawsze dziękuję Jezusowi Chrystusowi za to, że On zbawił Swoich wierzących od wszystkich grzechów chrztem, który przyjął, i Swoją krwią na Krzyżu.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.