" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Nie Miłujcie Świata ani
Tego, Co Jest na Świecie


< I List św. Jana 2:15-17 >

“Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.”

 

Wiem, że my z wami walczymy z trzema rodzajami żądz. W Liście św. Jakuba 4:1 napisano: “Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych” Tu w Pierwszym Liście św. Jana Biblia mówi nam o takich żądzach jak pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia.

Właśnie przeciwko tym trzem żądzom walczymy w naszym życiu wiary, i właśnie dlatego tak często się potykamy przez rzeczy tego świata. Z powodu tej pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy tego życia często przestajemy prowadzić życie wiary, juz otrzymawszy zbawienie. Bardzo się smucę gdy to widzę.

Biblia często doradza nam czekać dnia powrotu naszego Pana i wytrwać do tego dnia, jak napisano w Liście św. Jakuba 5:7: “Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.” Podobnie jak Biblia nam doradza, wierzę że aż do tego dnia będziemy poświęcać swoje życie głoszeniu ewangelii wody i Ducha i wytrwale spełniać tę kosztowną pracę aż do końca.

Oczywiście wiem, że ciężko jest prowadzić takie cierpliwe życie. Mamy różne trudności akurat przez te żądze naszego ciała, pożądliwość naszych oczu i pychę tego życia. Oczywiście, możecie powiedzieć, że te trzy rodzaje żądz wam nie szkodzą, ale walczyć przeciwko nim i podążać za Panem naprawdę może być ciężko i boleśnie.

Apostoł Jan mówi nam w I Liście św. Jana 2:15: “Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.” Naprawdę, jeśli chociaż trochę miłujemy rzeczy tego świata, a pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, które miłują świat, choć trochę opanowują nasze serca, wtedy jest nam o wiele ciężej prowadzić prawdziwe życie wiary.

A jednak to nie oznacza, że my, chrześcijanie, musimy rozerwać wszystkie związki ze światem. Nasz Pan nie rozkazał nam zostawić ten świat i żyć całkiem oddzielnie. On raczej polecił nam odrzucić własne żądze. Nasz Pan także nie rozkazał nam pogardzać światem. Naprawdę On kazał nam wystrzegać się trzech rodzajów żądz w naszych sercach.

Musimy aż do ostatniego dnia życia głosić ewangelię, ponieważ wciąż jest wiele dusz, które nie otrzymały przebaczenia grzechów. Ale to zadanie nie jest łatwe; naprawdę jest ciężko głosić ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom aż do końca swojego życia. A jednak niezależnie od tego, kiedy wróci nasz Pan, kiedy przyjdziemy i będziemy stać przed Jego obecnością, musimy głosić ewangelię wody i Ducha aż do tego dnia. Jestem wdzięczny Bogu za to, że On pozwolił nam przebywać w Jego Kościele, broni nas ogrodzeniem duchowym i pozwala nam głosić ewangelię wody i Ducha, przecież jeśli nasze serca chociaż trochę pójdą za światem, to po prostu nie zmożemy służyć ewangelii.

Widzę, jak ciężko jest zachowywać wiarę w sercu. Jestem przekonany, że to jest o wiele ciężej niż ciężko pracować fizycznie. Fizyczna praca nie jest tak naprawdę ciężka, a także niezbyt ciężko jest żyć w tym świecie – po prostu robimy to, co musimy robić. Ale kiedy nasze serca odchodzą od Boga, to jest największe przekleństwo, problem i przykrość. Więc Biblia doradza nam: “Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło” (Księga Przypowieści Salomonowych 4:23). Nasz Pan naprawdę zmył wszystkie nasze grzechy, i dlatego wierzę, że jeśli nie wpadniemy w te trzy rodzaje żądz bardzo głęboko, to zmożemy temu zaradzić.

Ilu duszom jeszcze musimy głosić ewangelię wody i Ducha? Aby wszystkie te dusze uwierzyły w ewangelię wody i Ducha i zostały zbawione od grzechów, musimy naprawdę strzec swoich serc, odwracać się od naszych złych czynów i żyć z wiary.

Kto wie, kiedy siedmioletni Wielki Ucisk przyjdzie na ten świat? W tej erze i czasie pojawiają się coraz nowe znaki dni ostatecznych. Być może, słyszeliście o anormalnych zmianach klimatycznych i wywołanych przez nich klęskach żywiołowych. Relacjonują, że granice polarnej pokrywy lodowej szybko się wycofują. To na pewno jest skutek globalnego ocieplenia. Duże klęski żywiołowe, wywołane przez takie zmiany klimatyczne jak El Niño, teraz zostały zdarzeniami dorocznymi.

Oprócz tego, ten wiek jest pełny dużego napięcia i konfliktów międzynarodowych. Stale wybuchają nowe wojny i akcje terrorystyczne. Oto jaki jest ten wiek. Więc myśląc o tym, jak zmożemy głosić ewangelię członkom naszej rodziny i wszystkim duszom po całym świecie, a także żyć z wiary do dnia powrotu naszego Pana, nie możemy nie polegać na naszej wierze w Pana. Właśnie dlatego musimy starannie strzec swoich serc.

Apostoł Jan powiedział: “Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (I List św. Jana 2:15-17).

Kto nie miłuje rzeczy tego świata? Właśnie dlatego, że wszyscy miłujemy je tak mocno, Jan doradza nam nie miłować rzeczy tego świata. Chociaż miłujemy rzeczy tego świata, po to, aby głosić ludziom ewangelię wody i Ducha, musimy umieć panować nad sobą, aby nasze serca nie utonęły w tym świecie. Nam naprawdę jest ciężko nie miłować tego świata, ponieważ żyjemy w nim, ale jeśli miłujemy ten świat, to w naszych sercach nie ma miejsca dla miłości Bożej; jeśli miłujemy świat, to nie potrafimy głosić ludziom ewangelii wody i Ducha. Dlatego nie powinniśmy miłować tego świata.

Ewangelia wody i Ducha, w którą już wierzycie, nie jest bardzo łatwa do poznania i zrozumienia. Niektórzy ludzie mówią, że wierzyć w ewangelię wody i Ducha jest łatwiej niż oddychać, ale jest nam ciężko to zrobić, jeśli najpierw trzeba odrzucić wszystkie kłamstwa, których nauczają fałszywi nauczyciele.

Otóż głoszenie ewangelii wody i Ducha zostaje możliwe tylko jeśli mamy serce Ojca, który miłuje wszystkie dusze. Jeśli mamy miłość Bożą w naszych sercach, to musimy tylko szerzyć tę miłość. Ale jeśli tej darowanej przez Boga miłości nie ma w naszych sercach, a miłujemy tylko ten świat, to dla nas nie ma nic cięższego od głoszenia tej miłości. Otrzymawszy doskonałe zbawienie od naszych grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, musimy strzec swoich serc, aby głosić tę prawdziwą ewangelię do dnia powrotu naszego Pana. Innymi słowy, musimy służyć ewangelii wody i Ducha, nawracając nasze grzeszne serca, poprawiając je, przychodząc bliżej do Boga i pozostawiając żądze, które znowu przychodzą do nas. Tylko za każdym razem nawracając swoje zabłąkane serca możemy służyć ewangelii wody i Ducha.

Dzisiejszy urywek z Pisma Świętego mówi nam: “Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.” Moi drodzy bracia wierzący, żyjemy w ostatniej erze. Czas się zbliża, dlatego szatan robi wszystko możliwe, aby przymusić wszystkich ludzi do miłowania tego świata. Postęp technologiczny naraził nas na niezliczone pokusy wywołujące jego żądze. Środkami tego świata szatan pragnie ukraść nam wszystko: nasze oczy, uszy, usta, ręce, nogi i nawet serca.

Kiedy przeminie ten wiek, w tym świecie już nic nie pozostanie oprócz wojny, trzęsień ziemi, klęsk żywiołowych i ucisków. Tylko rujnowanie czeka na wszystko, co ludzkość kiedykolwiek wybudowała. Po dziś dzień ludzkość zawsze pragnęła postępu nauki i techniki, ale te odkrycia i wynalazki nie zawsze są wykorzystywane w dobrych celach, dlatego wreszcie ludzkość zostanie zrujnowana przez te rzeczy, które sama stworzyła.

Dlatego dziś Pan mówi nam: “Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie.” Możemy mieć rzeczy tego świata, ale nie powinniśmy ich miłować w swoich sercach. Możemy panować nad rzeczami tego świata, posiadać je i dysponować nimi, a także wykorzystywać je w dobrych celach.

Ale bez względu na to, ile mamy pieniędzy w tym świecie, ile rzeczy posiadamy i jaka władza nad światem jest w naszych rękach, kiedy w ten świat i do nas samych przyjdzie zagłada, wszystko to stanie się całkiem daremne. Apostoł Jan dobrze to wiedział, i właśnie dlatego mówi nam w Biblii: “Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie.” On doradza nam nie miłować rzeczy świata, ponieważ jeśli je miłujemy, to miłości Chrystusa nie ma w naszych sercach.

Musimy przyjąć do swoich serc i zawsze rozmyślać nad tą nauką, nawet jeśli ją słyszymy już setny raz. Te trzy rodzaje żądz zawsze są obok nas, abyśmy zawsze mogli uleć pokusie. Ale jeśli pójdziemy za trzema żądzami ciała, to miłość Ojca zniknie z naszych serc, a zostaniemy obcięci od Jego miłości zbawienia. Więc musimy zawsze być ostrożni z rzeczami tego świata, a zamiast je miłować należy nam jeszcze więcej poświęcić swoje serca głoszeniu ewangelii wody i Ducha.

Czego my z wami najbardziej potrzebujemy w tym wieku i czasie? Jaki teraz jest nasz największy problem? To pożądanie rzeczy tego świata. Jeśli coś nie jest w porządku z naszymi sercami i teraz prowadzimy życie wiary tylko zewnętrznie, to tylko oznacza, że służymy przynajmniej jednej z tych trzech żądz: pożądliwości ciała, pożądliwości oczu lub pychy tego życia. Jeśli podążamy za światem i pragniemy zadowolenia własnych żądz, to nie możemy prowadzić należnego życia wiary, i w wyniku zginiemy, jak i nasza rodzina.

Więc musimy wystrzegać się tych trzech żądz cielesnych i być ostrożni z nimi. Chociaż te żądze ciała są w naszych sercach, musimy zrozumieć, że pochodzą nie od Boga. Innymi słowy, pożądliwość ciała pochodzi od świata i od szatana. Oprócz tego, jeśli mamy żądze, to nie oznacza, że możemy całkiem je zaspokoić tylko dlatego, że ulegamy tej pożądliwości. Tylko kiedy Bóg Ojciec daje nam coś, ta rzecz zostaje nasza. Biblia mówi: “Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie” (Księga Psalmów 126:1). Więc dla naszych serc nie ma sensu czegoś pragnąć i dlatego postępujecie mądrze, jeśli unikacie takich żądz i przezwyciężacie je.

Jeśli chcemy prowadzić życie wiary do dnia powrotu naszego Pana, to musimy pamiętać te słowa, które Pan nam powiedział: “Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie.” Tylko pamiętając to przykazanie Boże, możemy prowadzić życie wiary do dnia powrotu naszego Pana. Jeśli nie mamy miłości Chrystusa w swoich sercach, to nie możemy prowadzić życia wiary, ponieważ potrafimy tak żyć tylko sercem i wiarą. Dlatego musimy odrzucić swoją miłość do tego świata, dopóki miłość Chrystusa nie rozkwitnie w naszych sercach. Tylko kiedy odrzucamy miłość do tego świata, miłość Ojca może wyrosnąć w naszych sercach, a my również potrafimy służyć Bogu, chętnie podążać za Nim, przynosić duchowe owoce, otrzymać obfite dary ziemi, wielkie błogosławieństwo i opiekę Boga Ojca. Aby być ludźmi błogosławionymi ciałem i duszą, nie powinniśmy miłować rzeczy tego świata, a natomiast zwyciężyć żądze cielesne i wyrzec się ich.

Naprawdę prowadzić życie wiary nie jest zbyt ciężko. Możemy żyć tym życiem wiary, tylko jeśli starannie strzeżemy swoich serc, ale jeśli nie możemy tego zrobić, to nic się nie uda. Co rok powrót naszego Pana zostaje dla nas coraz bliższy, a jednak się wydaje, że usnęliśmy i coraz bardziej miłujemy ten świat, podczas gdy naprawdę musimy czekać na Niego. W przypowieści o dziesięciu pannach, które czekały na pana młodego, nawet pięć mądrych usnęło. W tych dniach ostatecznych cały świat chyba usnął, podobnie jak te panny. A jednak musimy odrzucić miłość naszych serc do tego świata; powinniśmy zawsze spełniać czyny Boże, otrzymać od Niego wiele błogosławieństw i wydawać wielkie owoce duchowe zbawiające wiele dusz; a potem spotkać naszego Pana z wielką radością.

Jeśli odczuwacie, że wasze serca się duszą i jest im ciężko prowadzić życie wiary, a także widzicie, że czujecie tylko próżnię w swoim sercu, podczas gdy zewnętrznie służycie Bogu, to przyczyna polega na tym, że wasze serca miłują świat i dlatego nie mają w sobie miłości Ojca. Nie może być żadnej innej przyczyny. Nasz Pan chce zamieszkać w nas i przebywać z nami.

Jeśli miłujemy świat, to Bóg Duch Święty w naszych sercach zazdrości i złości się, mówiąc: “Przebywam w tobie, a jednak nie jesteś z tego zadowolony?” Mistrzem naszych serc jest Duch Święty, dlatego kiedy nasz Mistrz się złości i dąsa, wtedy my również przez to cierpimy, a w wyniku się złościmy i niecierpliwimy nawet z powodu rzeczy nieistotnych, a także zostajemy zatwardziali i ślepi duchowo. Więc musimy odrzucić miłość naszych serc do świata, z wiarą modlić się o to, czego potrzebujemy, i wykonywać swoją rolę jako szafarze, mądrze wykorzystując to, co mamy. Musimy również miłować Chrystusa, prowadzić szczęśliwe życie, otrzymując od Niego wiele błogosławieństw duchowych i materialnych oraz dzieląc się nimi z innymi ludźmi aż do dnia, kiedy spotkamy naszego Pana.

Jeśli ta miłość do świata przeniknie nasze z wami serca, to od razu pozbądźmy się jej. Na pewno musimy to robić przynajmniej co tydzień. Już otrzymawszy zbawienie, na zawsze jesteśmy zbawieni, ale wciąż musimy często się uwalniać od takiego osadu w naszych sercach. Miłość do tego świata lub te trzy żądze ciała niezbędnie powstaną w naszych sercach. W naszych sercach jest osad miłości do tego świata; to dotyczy nie tylko nas z wami, ale wszystkich ludzi.

Przez wzgląd na to, jak możemy prowadzić życie wiary? Podobnie jak nasz dom jest czysty, ponieważ codziennie podmiatamy i myjemy podłogę, tak samo oczyszczając swoje serca od miłości do tego świata, możemy dalej prowadzić życie wiary. Co rok przed Świętem Paschy Izraelici musieli usunąć wszelki kwas ze swoich domów (II Księga Mojżeszowa 12:15). Pan nas uprzedza: “Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów” (Ewangelia św. Mateusza 16:6). On uprzedza nas, że musimy unikać legalizmu i ateizmu. Jeśli pozwolimy naszym sercom zawsze miłować ten świat, to nawet trochę tego kwasu całkiem popsuje nasze serca, a pójdziemy na Jego Sąd.

Więc musimy wymiatać taką miłość do tego świata z naszych serc; powinniśmy myśleć o tym, jak Pan nas zbawił, jak ten Pan i Zbawiciel nas pobłogosławił, co podoba się Panu i dlaczego On nas zbawił; i chociaż nie zmożemy zrobić wielkich rzeczy, zróbmy chociaż coś małego, co podoba się Bogu. A wówczas spotkamy Pana.Strzeżcie się urody córek człowieczych


A teraz przeczytajmy razem I Księgę Mojżeszową 6:1-4: “A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.”

Mamy wrażenie, że dzisiejszy wiek to powtórzenie się tej ery opisanej w I Księdze Mojżeszowej 6. Teraz Bóg powiada nam, że ten wiek jest podobny do wieku Noego oraz że zbliża się koniec tego świata: “Jak przyjdzie koniec świata? Co się zdarzy w czasie dni ostatecznych? Czego musimy się strzec już teraz?” Jestem przekonany, że właśnie o tym mówi nam nasz Bóg.

Za dni Noego ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, i grzech bardzo się rozpowszechnił. Wtedy lud Boży, odrzuciwszy wiarę i upijając się światem, również stał się zły i podstępny. Więc Bóg nie mógł pozostawić świata takim, jako był, i postanowił go sądzić.

Dlaczego więc lud Boży zabłądził duchowo? Ponieważ synowie Boga, zobaczywszy urodę córek człowieczych, wzięli sobie za żony te, które im się podobały (I Księga Mojżeszowa 6:2). Więc Pan powiedział: “Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze.” Dlaczego to jest ważne, że Bóg powiedział, że nie będzie przebywać z człowiekiem wiecznie? Musimy rozmyślać nad tym, dlaczego Bóg porzucił ludzi w tym czasie. Powinniśmy również zrozumieć, co naprawdę oznacza ten fragment.

Bóg miał wielką odrazę do tego, że Jego synowie byli odurzeni urodą córek człowieczych. Wszyscy ludzie są potomkami Adama. Wszyscy ci potomkowie Adama urodzili się w grzechach, ale wśród nich byli narodzeni ponownie, a także ci, którzy się nie narodzili ponownie. Z czasem na tej ziemi było już wielu ludzi, ale wielu z nich nie wierzyło, a natomiast pożądało bogactw tego świata, dlatego ludzie podzielili się na dwie kategorie: ci, którzy wierzyli w Boga i podążali za Nim, a także ludzi świeccy, należący do tego świata. Do czasu Noego grzech bardzo się rozpowszechnił na tej ziemi, i nawet synowie Boga zostali odurzeni urodą córek człowieczych. Dlatego Bóg odszedł od ludzkości i sądził tę ziemię.

Tu musimy zrozumieć, co oznacza “widząc, że córki człowiecze są piękne” i dlaczego nam należy zwrócić szczególną uwagę na ten urywek. Ten fragment z I Księgi Mojżeszowej 6, który rozpatrujemy, opisuje świat właśnie przed tym, jak Bóg posłał na tę ziemię Swój sąd i potop. Więc możemy zobaczyć, że ten czas był bardzo podobny do dzisiejszego wieku, jak jest napisano: “Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi” (II List św. Piotra 3:5-7).

Cóż tu oznacza to, że synowie Boga byli urzeczeni córkami człowieczymi i ożenili się z nimi, a dlatego Bóg ich porzucił i sądził? Najpierw musimy zrozumieć, co oznacza “uroda córek człowieczych”. Uroda córek człowieczych dosłownie oznacza piękno ciała. Innymi słowy, synowie Boga byli odurzeni fizyczną urodą kobiet.

Biblia mówi nam, że w starożytne czasy Starego Testamentu również wielu ludzi zginęło, będąc odurzeni taką fizyczną urodą i powabem. Uroda córek człowieczych może oznaczać takie elementy powabu fizycznego jak duży wzrost, długie nogi, szczupłe ciało, bujne kształty, ponętna figura, duże oczy, wysoki nos, seksowne wargi itd. Więc zobaczywszy takie atrakcyjne kobiety miłe dla oczu ciała, synowie Boga byli nimi odurzeni i wzięli sobie za żony córki człowiecze.

Więc teraz, w tym wieku i czasie musimy zrozumieć, czy my, dzisiejsi synowie Boga, którzy narodzili się ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, również możemy zachwycić się urodą córek człowieczych i ulec ich czarom. Dobrze nie znając siebie samych, możemy powiedzieć, że to nie jest tak, ale musimy naprawdę poznać siebie, aby zobaczyć, czy naprawdę mimo woli zostajemy odurzeni urodą córek człowieczych, i dowiedzieć się, co mamy robić.

To czyż synowie Boga mogą zobaczyć i zafascynować się urodą córek człowieczych? To całkiem możliwe. Naprawdę z punktu widzenia duchowości taka uroda to nic. Spojrzawszy na swoją prawdziwą naturę z punktu widzenia Biblii, zobaczymy, że taka uroda fizyczna naprawdę nic nie jest warta. Ale jeśli nie znamy Biblii, to świat wydaje się przepiękny i często ulegamy wielu pokusom.

Ludzie tego świata wolą raczej długie nogi niż krótkie, i uważają za piękne wysokie, szczupłe i opalone ciała o kształtnych figurach. Tak się zachwycają tymi cechami, że tylko o nich myślą; a jednak, chociaż tylko o tym myślimy, takie powierzchowne cechy naprawdę nie są ważne. Podobnie jak Kleopatra wreszcie umarła i odeszła do nicości, a przepiękne kwiaty z czasem wysychają i więdną, tak samo nawet będąc najpiękniejszą w tym świecie, kobieta również się starzeje i umiera, więc wszystka jej uroda jest daremna. Dlatego uroda nawet najbardziej atrakcyjnych kobiet w tym świecie naprawdę jest chwilowa i trwa najwyżej przez kilka lat ich młodości.

W Starym Testamencie synowie Boga zobaczyli, jak atrakcyjne były córki człowiecze, a odurzeni tą urodą wzięli je sobie za żony i żyli z nimi. Innymi słowy, synowie Boga do szaleństwa zakochali się w córkach człowieczych i zostali z nimi jednym ciałem. Popełnili wielki grzech, zafascynowawszy się urodą świata, która wreszcie na pewno zginie, podobnie jak oni sami, a porzuciwszy wieczne Słowo Boże!

Ci, którzy nie narodzili się ponownie, wciąż pozostają grzesznikami, nawet pragnąć zachowywać się jak najlepiej. Bez względu na to, jak piękni są, ta uroda to rzecz nietrwała. Nie możemy nawet porównywać ich z narodzonymi ponownie. Patrząc oczyma duchowymi, widzimy, że narodzeni ponownie są najpiękniejsi. Więc wielkim błędem jest zachwycanie się córkami człowieczymi, których dusze jeszcze nie narodziły się ponownie. Ciało zależy od cielesnych myśli, ale wielkim problemem jest to, że nawet ich duchowe myśli zostały zepsute przez żądze cielesne.

Patrząc na dzisiejszy wiek, odczuwam, że jest taki sam, jak ten wiek Noego przed wielkim potopem, kiedy ci synowie Boga zostali odurzeni córkami człowieczymi i wzięli je sobie za żony. Widzę, że ten wiek, kiedy zginęli synowie Boga, ponieważ ulegli urodzie córek człowieczych, jest podobny do tego czasu, w którym teraz żyjemy.

A kiedy lud Boży jednoczy się z wielu ludźmi, nie narodzonymi ponownie, Bóg bardzo się zgniewa. Takie czasy, kiedy synowie Boga będą się zachwycać kobietami, które nie narodziły się ponownie (albo córki Boże mężczyznami bezbożnymi), żenić się między sobą oraz przystawać do siebie, koniecznie nadejdą w tym wieku ostatecznym. Jezus powiedział: “Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Ewangelia św. Łukasza 18:8), i myślę, że właśnie tak wszyscy zginą.

A wy? Czy wy również przypadkiem nie zachwycacie się tą urodą świata? Jeśli naprawdę zbadacie swoje serca i szczerze wyznacie, kim rzeczywiście jesteście, to na pewno będziecie musieli to wyznać. My jesteśmy jedynie ludźmi, dlatego mamy takie myśli, ale musimy zrozumieć, że na szczęście przynajmniej wiemy, że mamy takie żądze. Gorsze jest to, że nie rozumiemy, że mamy takie żądze i miłość do świata, ponieważ jeśli przez swoją ignorancję zachwycamy się urodą córek człowieczych, to możemy nigdy się nie uwolnić z tego jarzma. Jeśli wiemy, że mamy takie żądze, to również będziemy ostrożni. Innymi słowy, chcę powiedzieć, że musimy zrozumieć, że jesteśmy do tego skłonni, i dlatego musimy być ostrożni z takimi żądzami cielesnymi.

Oprócz tego nie powinniśmy być niezdecydowani. Jak napisano w Liście św. Jakuba 4:8: “Uświęćcie serca, ludzie chwiejni”, nie powinniśmy być niezdecydowani. Nie możemy służyć i Bogu, i światu. Musimy miłować i szanować siebie na ile On nam pozwala, a także nie ulegać i nie zachwycać się urodą tych, którzy się nie narodzili ponownie. Jeśli to się zdarzy, nadejdzie koniec świata.

Ileż konkursów piękności dziś mamy! Wszystkie zwracają uwagę tylko na wygląd zewnętrzny, koronują na królowe urody długonogie, kształtne i wysokie kobiety o miłych twarzach.

W I Księdze Mojżeszowej napisano, że synowie Boga wzięli córki człowiecze i te im rodziły, oraz że ich potomkami byli giganci, że było ich wielu na ziemi. Tu również napisano, że to byli mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Innymi słowy, byli wysocy, silni i piękni.

Jaki więc jest ten wiek? My również jesteśmy jedynie ludźmi, dlatego nam również podobają się wysocy i silni mężczyźni, piękne i szczupłe kobiety, ale ten nasz wiek przywiązuje tak wielkie znaczenia do takich cech powierzchownych i dlatego jest podobny do tego czasu, kiedy ci giganci chodzili po tej ziemi. My również mamy oczy, i dlatego widzimy wszystko, co możemy zobaczyć; mamy uszy, dlatego słyszymy wszystko, co możemy usłyszeć; mamy głowę, dlatego myślimy o wszystkim, o czym możemy myśleć; mamy własny umysł, dlatego odczuwamy wszystko, co możemy odczuwać; a żyjąc w tym świecie wyczuwamy wszystko, co jest dokoła, bez względu na to, czy wierzymy w ewangelię wody i Ducha.

Więc oddawszy swoje serca takiej urodzie córek człowieczych, nigdy nie zmożemy we właściwy sposób prowadzić życia wiary. Zwłaszcza dla wszystkich nas, żyjących w tym wieku, takie pokusy świata są jeszcze bardziej atrakcyjne, i należy nam czynić wielkie wysiłki, aby je zwyciężyć.

Dla tych z nas, którzy spełniają czyny Boże, największym nieprzyjacielem jest uroda córek człowieczych, czyli piękno tego świata. O wiele straszniejsza od zbrojnego zamachu i miecza jest uroda córek człowieczych, które widzimy naszymi oczyma, piękno tego świata. Dlatego tu nasz Pan mówi nam, że jeśli zachwycamy się tą urodą, to nasza wiara zginie, a my nieuchronnie umrzemy duchowo.

Więc musimy zadbać o to, aby nasze serca się uświęciły. Jeśli mamy takie pożądliwe serca, to musimy uświęcić swoje serca i naprawić je poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Moi drodzy bracia wierzący, uroda tego świata, która jest dokoła nas, naprawdę nas peszy. Jest bardzo wiele pokus świata, które szukają możliwości przekraść się do naszych oczu, serc, myśli i świadomości. Są niedaleko, dokoła nas. Musimy jeszcze raz wyryć w naszych sercach to, że jeśli podążamy za nimi w świat, to wreszcie ulegniemy żądzom ciała i w ten sposób nie zmożemy spełnić kosztownej misji posługiwania ewangelii wody i Ducha. Nie powinniśmy iść za światem i jednoczyć się z nim.

Teraz żyjemy w erze szybkości, dlatego wszystko naprawdę jest dla nas dostępne. Kiedyś dawno trzeba było wiele czasu, aby jakaś pogłoska się rozpowszechniła, ale dziś za kilka godzin wszyscy ludzie dowiadują się o tym, co było wczoraj wieczorem. Przeszłe pokolenie potrzebowało cały rok, aby moda się rozpowszechniła i znikła, ale teraz moda powstaje i rozpowszechnia się za minuty. Przez telewizję, gazety i Internet naprawdę mamy dostęp do dokładnej informacji o praktycznie wszystkim, od takich świeckich rzeczy jak to, w co się ubiera popowy piosenkarz, jaką odzież, obuwie i biżuterię ma oraz jakie piosenki śpiewa, do ostatnich wiadomości mody i rozwoju polityki, społeczeństwa, gospodarki krajowej i międzynarodowej. Właśnie dlatego, że ludzie mają tak wiele informacji, ten wiek nazywano wiekiem potopu informacyjnego. I wszyscy teraz żyjemy w tym wieku wielkiego zamieszania, przejścia i szybkiego rozwoju.

Cała cywilizacja tego świata jest przepełniona urodą córek człowieczych. Przez to gdzieniegdzie narodzeni ponownie już się zachwycają urodą córek człowieczych, nawet tego sobie nie uświadamiając. Ulegając żądzom cielesnym i coraz więcej zachwycając się nimi, nie uświadamiamy sobie, co czynimy, i wszyscy trafiamy do niewoli tej cywilizacji, co gorzej, nie możemy tego sobie uświadomić, jeszcze głębiej ulegamy urodzie córek tego świata.

Jeśli ci, którzy się narodzili ponownie z ewangelii wody i Ducha, podążają za ciałem i zachwycają się urodą nie narodzonych ponownie córek człowieczych, to wreszcie zginą, przecież Bóg już nie przebywa z nimi. Więc Biblia nas uprzedza: “Niemożliwe jest bowiem tych – którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a /jednak/ odpadli – odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko” (List św. Pawła do Hebrajczyków 6:4-6). Pismo Święte dalej nam powiada, że tacy ludzie na pewno zostaną spaleni.

Więc dzisiejszy fragment z Pisma Świętego mówi nam, że nie powinniśmy ani pozwolić pożądliwości cielesnej tak łatwo nas pokonać, ani zachwycać się urodą córek człowieczych, i doradza nam być ostrożnymi w swoim życiu wiary.

Czegoż musimy najbardziej się wystrzegać i unikać? Musimy wystrzegać się urody córek człowieczych, aby się nie stać z nimi jednym ciałem, aby nie wpaść w pożądliwość cielesną i w ten sposób nie odrzucić woli Bożej. Oto czego musimy najwięcej wystrzegać się w swoich sercach.

Czy wiecie, jaki był czas Noego przed nadejściem potopu? Ten wiek, podobnie jak i era dzisiejsza, był bardzo zamożny. Dziś niektóre kraje są bardzo bogate, i razem z tym dobrobytem przyszła obsesja na punkcie powierzchownej urody, dominacja grzechu, zatwardziałe serca ludzi i rozpusta. Ale podobnie jak w wieku Noego ludzie również prosperowali aż do momentu jego zrujnowania, bardzo możliwe, że to samo zdarzy się z tym wiekiem.

Po całym świecie rozwija się i rozpowszechnia kultura bezwstydnego hedonizmu, wykorzystując wszelkie możliwe środki, od filmów do wideo, piosenek, gier oraz Internetu. Nawet w krajach mniej prosperujących ten przemysł popierający zamiłowanie do urody cielesnej jest bardzo rozpowszechniony i szybko się rozwija, podczas gdy wielu ludzi wciąż umiera z głodu. Tylko popatrzcie na ten wiek, który nam przypomina czas potopu Noego. Biblia doradza nam mieć wiarę Noego, który poznawszy swój wiek i uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha, uratował życie sobie oraz swojej rodzinie.

Dzisiejszy świat jest zachowany dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi (II List św. Piotra 3:7). Innymi słowy, Bóg spali ten świat ogniem. Jaki więc jest ten wiek? Na pewno ten wiek już się zbliża do swego rujnowania. Ten wiek jest całkiem przepełniony urodą córek człowieczych. I w tym wieku synowie Boga trafiają do niewoli ich urody.

Niestety nawet ci, którzy pozornie twierdzą, że wierzą w Boga i podążają za Nim, wcale nie świadczą niewierzącym, a naprawdę słuchają się niewierzących i stoją po ich stronie. Musimy pamiętać, że Pan powiedział nam, że On przyjdzie, kiedy synowie Boga nie będą głosić ewangelii niewierzącym, a natomiast będą trzymać z niewierzącymi, pragnąć zadowolenia ciała i podążając za światem. Kiedy to się zdarzy, przyjdzie koniec świata.

My również musimy wyznać i zrozumieć, że możemy wpaść w taki grzech, a jeśli to się zdarzy, zostaniemy zniszczeni. Musimy wystrzegać się takiej pokusy; i do dnia powrotu naszego Pana musimy mieć się na baczności, nie spać, modlić się i strzec swoich serc. Nie powinniśmy iść za urodą tych, którzy wciąż muszą narodzić się ponownie, nie powinniśmy ulegać pokusie zostawienia czynów Bożych. Powinniśmy zrozumieć, że musimy strzec w sercu wiary w ewangelię wody i Ducha oraz spełniać czyny Boże do dni ostatecznych, nie należy nam zachwycać się światem i podążać za żądzami ciała. Musimy uświęcić swoje serca poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, a także zawsze starannie trzymać swoje serca w czystości.

Jesteśmy synami Boga. Nie powinniśmy się zachwycać urodą córek człowieczych. Nie powinniśmy jej pożądać. Wszyscy my, nasi braci, siostry i sługi Boga nie powinni jej pożądać. Jeśli będziemy ją pożądać, to zostanie tylko naszą śmiercią duchową. Jeśli narodzeni ponownie będą pożądać urody tego świata, to zostaną skazani na śmierć, a także im więcej jest takich ludzi, tym szybciej sąd spadnie na ten świat. Innymi słowy, w tym świecie już nie będzie nadziei.

Chcesz przeczytać więcej kazań o Pierwszym Liście św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Pierwszym Liście św. Jana.
The First Epistle of John

Musimy wiedzieć o tej naszej słabości i mieć się na baczności, uświadamiając sobie, że jest nam bardzo łatwo wpaść w grzech. A mając wiarę, w tym wieku i czasie nie powinniśmy zostać oszukani pokusami i oszustwami tego świata aż do dnia powrotu Pana, a także nie należy nam iść za żądzami ciała i odrzucać prawdę. Z wiarą w to, że narodziliśmy się ponownie z wody i Ducha w Jezusie Chrystusie, musimy żyć w czystości. Musimy również wzmocnić swoją wiarę, aby nie pożądać urody tego świata; natomiast musimy z całej siły walczyć przeciwko niej, aby nie zdradzić naszego Pana.

Mam nadzieję i szczerze się modlę, aby w tym czasie, kiedy się zbliża koniec, nikt z was nie porzucił swojej wiary. Narodziwszy się ponownie, nie powinniście zdradzić Pana, swojego Zbawiciela, i pójść za urodą córek człowieczych.

Podążać za córkami człowieczymi nie oznacza, że mężczyźni po prostu miłują kobiety, a kobiety miłują mężczyzn. Iść za urodą córek człowieczych raczej oznacza pragnąć sławy, władzy, bogactwa i urody tego świata.

Więc zamiast pragnąć bogactwa, sławy, urody fizycznej oraz innych przynęt tego świata, musimy pamiętać, że Bóg dał nam silną wiarę w ewangelię wody i Ducha, zawsze strzec tej wiary, dziękować Bogu, a także nieustannie uświęcać swoje serca i strzec ich.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.