" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

List do Kościoła w Smyrnie


< Objawienie św. Jana 2:8-11 >

“Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i (znam) obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia! Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.”Wytłumaczenie

Wiersz 8: “Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył”

Kościół w Smyrnie został założony wtedy, kiedy Paweł służył Kościołowi w Efezie. Według powyższego urywka, członkowie tego kościoła byli raczej ubodzy i z powodu ich wiary przeciwdziałali im Żydzi. O tym, w jaki sposób Żydzi prześladowali ten kościół, możemy się dowiedzieć z męczeństwa Polikarpa, nadzorcy w wieku Ojców Kościoła. Święci Wczesnego Kościoła ciągle byli prześladowani przez żydowskich wierzących, którzy nie przyjmowali Chrystusa jako Mesjasza.

Kościół w Smyrnie był założony przez Apostoła Pawła. Słowa Jana “Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył” oznaczają Boga, który stworzył wszechświat. Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana i został osądzony za te grzechy, przelawszy krew na Krzyżu. On zmartwychwstał po trzech dniach i siedzi po prawicy Boga. Jezus mówi do anioła Kościoła Bożego nie tylko jako nasz Zbawiciel, lecz również jako Bóg Wszechmogący.


Wiersz 9: “Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i (znam) obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”

Pan znał wszystkie trudności i uciski, których doznawał Kościół w Smyrnie. Choć Kościół w Smyrnie był ubogi materialnie, on był bogaty duchowo. W Smyrnie było wielu Żydów, o których Bóg mówi tak: “samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana”. Ci Żydzi oddali się Szatanowi jako narzędzie osiągnięcia jego celów, i dlatego zostali przeszkodami dla głoszenia ewangelii wody i Ducha, prześladując kościół Boży. Oni wierzyli, że tylko oni sami byli Żydami ortodoksyjnymi oraz dziećmi Abrahama. Ale faktycznie nie tylko nie potrafili dotrzymać wiary Abrahama, lecz co gorzej wreszcie odrzucili Boga swoich przodków. Ciężko prześladowany przez tych Żydów, Kościół w Smyrnie był ubogi, a jednak bogaty duchowo.


Wiersz 10: “Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia!”

Bóg rozkazał Kościołowi w Smyrnie: “Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał.” On również rozkazał im “być wiernymi aż do śmierci” i obiecał, że da im “wieniec życia.” Pan wiedział z wyprzedzeniem, że Szatan będzie grozić świętym Kościoła w Smyrnie i spróbuje złamać ich wiarę. Dlatego On obiecał, że jeśli oni pozostaną Mu wierni aż do śmierci, to On da im wieniec życia.

W tym urywku Pan powiada nam, że słudzy Boga i święci przy końcu świata również będą prześladowani przez Szatana i jego zwolenników. Ale my otrzymamy moc, aby pozostawać wiernymi Bogu aż do śmierci, a tę moc da nam wiara w ewangelię wody i Ducha oraz nadzieja na Nowe Niebo i Nową Ziemię, które Bóg nam obiecał.


Wiersz 11: “Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.”

Wierzący dni ostatecznych stoczą bitwę przeciw Antychrystowi i tym, którzy się nie korzą przed Bogiem. Bóg powiada nam, że ci, którzy mają nadzieję na prawdziwą ewangelię i na Niebo, zwyciężą z wiarą. Dając nam Swoje Słowo prawdy i wiary, Bóg dał każdemu wierzącemu możliwość zwyciężenia Jego wrogów. Pozostaje jedyne pytanie: czy my będziemy po stronie Boga i Jego sług?

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

W Liście św. Pawła do Rzymian 8:18 napisano, że “cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić”. Prześladowanie przez Antychrysta i jego zwolenników będzie trwać niedługo, może nawet jedynie 10 dni. Wierząc w Boga, wy zmożecie wytrzymać ten krótki okres cierpień, zwyciężyć Antychrysta, gloryfikować Boga i otrzymać Jego Wieczne Królestwo w nagrodę. Bóg dał świętym moc wygrać bitwę przeciw Antychrystowi.

Zwyciężmy Antychrysta dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, spotkajmy się jeszcze raz w Tysiącletnim Królestwie oraz w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, aby zawsze żyć razem. Pierwsza śmierć tu oznacza naszą śmierć fizyczną, podczas gdy druga śmierć – to śmierć duchowa, wieczna kara piekła. Dla świętych jest męczeństwo, ich śmierć fizyczna, lecz nie ma śmierci duchowej.

Jestem wdzięczny Panu za to, że On dał chwałę i łaskę męczeństwa nam, wierzącym dni ostatecznych, podobnie jak On dał je męczennikom Wczesnego Kościoła.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.