" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
 



 Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

List do Kościoła w
Pergamie


< Objawienie św. Jana 2:12-17 >

“Aniołowi Kościoła w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry: Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty. Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów. Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów: Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto (je) otrzymuje.”



Wytłumaczenie

Wiersz 12: “Aniołowi Kościoła w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.”

Pergam był stolicą administracyjną Azji Mniejszej, której mieszkańcy wielbili wielu pogańskich bogów. W szczególności to było centrum oddawania czci cesarzowi. Słowa “Który ma miecz obosieczny, ostry” oznaczają, że Pan walczy z wrogami Bożymi.


Wiersz 13: “Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan”.

Podczas gdy Pergam był bastionem oddawania czci cesarzowi, on był również miejscem, gdzie sługa Boży Antypas został zamęczony za odmowę imperialnej idolatrii i za bronienie wiary w Pana. Ten czas znowu nadejdzie i ludzi będą przymuszać do uwielbienia Antychrysta, lecz święci i słudzy Boga będą bronić swej wiary aż do końca, podobnie jak Antypas bronił wiary własnym życiem. Aby mieć taką śmiałą wiarę, powinniśmy wprowadzać swoją wiarę w uczynki, nawet jeśli zaczynamy z małych kroków. Kiedy nadejdzie czas prześladowania, święci i słudzy Boga powinni szczególnie polegać na Duchowi Świętemu. Muszą pokładać ufność w Bogu i chętnie pójść na męki w nadziei, aby wysławiać Boga i otrzymać od Niego Nowe Niebo i Nową Ziemię.


Wiersz 14: “Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty.”.

Bóg gani Kościół w Pergamie, ponieważ niektórzy jego członkowie trzymali się nauki Balaama. Balaam był nieprawdziwym prorokiem, który poprowadził Żydów daleko od Boga i zmusił ich do oddawania czci idolom, nakłaniając ich do stosunków z pogańskimi kapłankami, które wielbiły idolów. Pan karci tych, czyja wiara odrzuciła Boga. Ludzkie serca zostawiły Go, a natomiast pokłoniły się idolom. A grzech oddawania czci idolom – to największy grzech przed Bogiem.


Wiersz 15: “Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów”.

W Biblii słowa “nikolaici” i “Balaam” w zasadzie są synonimiczne i oznaczają “ci, którzy przeważają nad ludźmi”. Słowa Boże “tacy, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów” również oznaczają, że Kościół Boży powinien odrzucić “takich, co się trzymają nauki Balaama”. Ci, którzy trzymają się tej nauki nikolaitów i Balaama – to ci, którzy pragną wygód materialnych i oddają cześć boską idolom. Tacy ludzie oczywiście powinni być wypędzeni z Kościoła Bożego.


Wiersz 16: “Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust.”

Dlatego Bóg rozkazał Kościołowi w Pergamie przestać oddawać cześć boską fałszywym bogom i uganiać się za świeckimi wygodami, a natomiast wrócić do prawdziwej wiary, uprzedzając ich, że jeśli oni się nie nawrócą, to On będzie walczyć przeciw nim mieczem Swego słowa. Innymi słowy, to jest surowa krytyka, w której Bóg uprzedził, że On ukarze tych, którzy nie nawrócą się na wiarę w doktrynę Balaama, nawet będąc wierzącymi. Ci, którzy usłyszą to uprzedzenie Boże i powrócą do Niego, będą żyć tak fizycznie, jak i duchowo, lecz ci, którzy się nie nawrócą, będą obwiniać siebie o własną śmierć fizyczną i duchową. Aby otrzymać błogosławieństwo na tej ziemi i później, święci i słudzy Boga powinni usłyszeć Słowo Boże i podążać za Panem w wierze.


Wiersz 17: “Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów: Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto (je) otrzymuje”.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Prawdziwi święci z radością pójdą na męki. Bóg powiada, że tym, którzy będą się męczyć ze względu na Jego imię, On da Niebo i zapisze ich imiona w swoim Królestwie. Aby żyć fizycznie i duchowo, powinniśmy przysłuchać się temu, co Duch Święty powiedział Kościołowi Bożemu. Zwycięzcom w bitwie przeciw zwolennikom Szatana Bóg da sprawiedliwość wiary, która uwolni ich od grzechu, i za ich wiarę zapisze ich imiona w Księdze Życia.

Biblia niejednokrotnie powiada nam w kilku różnych urywkach, że ci, którzy wytrwają do końca, zdobędą zbawienie. Święci, innymi słowy, powinni być cierpliwi przy końcu świata, aby ochronić swoją wiarę w ewangelię wody i Ducha. Imiona narodzonych ponownie są zapisane w Księdze Życia. Wierzący powinni wejść do Królestwa Bożego, nie pragnąc wygód materialnych i świeckich, lecz zwyciężając je z wiarą do tego dnia, kiedy wreszcie przyjdą do Boga.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.