" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

List do Kościoła w
Filadelfii


< Objawienie św. Jana 3:7-13 >

“Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. Oto Ja ci daję (ludzi) z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem. Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi. Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał! Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów!”Wytłumaczenie

Wiersz 7: “Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.”

Pan króluje nad Królestwem Niebieskim jako Król wszystkiego. On jest Bogiem o absolutnej władzy i mocy, otóż tego, co On otworzy, nikt nie może zamknąć, a co On zamknie, nikt nie otworzy. Pan to doskonały Bóg, który przyszedł na tę ziemię i zbawił grzeszników od wszystkich ich grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Brama Nieba może być otworzona tylko kluczem ewangelii wody i Ducha, danej nam przez Pana. Nic innego nie może jej otworzyć, albowiem wszystko w tym Królestwie zależy od naszego Pana Boga.


Wiersz 8: “Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia”.

Pan otworzył nam drzwi głoszenia ewangelii przez kościół Boży. Nikt nie może zaprzeć drzwi bez pozwolenia Pana. Dlatego święci powinni mocno się trzymać pierwszej wiary aż do końca, kiedy Pan wróci. Oto jest wiara, którą powinni mieć słudzy Boga i święci. Ich wiara nie powinna być wpierw wielka a w końcu martwa. Muszą trzymać się pierwszej, niezmiennej wiary, którą im dał Pan.

Wiara świętych to wiara w ewangelię wody i Ducha, wiara w to, że Królestwo Chrystusa nastąpi tak na tej ziemi, jak i w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, a także że zawsze będziemy żyć w tym Królestwie. Święci powinni mocno trzymać się tej wiary do dnia, kiedy spotkają przyjście Pana.

Słudzy i święci Kościoła w Filadelfii mieli tylko trochę mocy. Oni również mieli wiele wad. Tymczasem najważniejsze jest, że oni dochowali Słowa Bożego i nie zaprzeczali imieniu Pana.


Wiersz 9: “Oto Ja ci daję (ludzi) z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem”.

Bóg powiedział, że On postawi nieprawdziwych wierzących na kolana, aby oni znali, że Bóg prawdziwie ukochał Kościół w Filadelfii, Swój kościół.

“(Ludzie) z synagogi szatana” tu oznaczają Hebrajczyków, którzy uważali, że wysławiali Boga swoją wiarą. Ale wielu z nich naprawdę się myliło. Odwrotnie, oni zostali sługami Szatana i przeszkadzali kościołowi Bożemu i Jego świętym.

Powinniśmy zrozumieć, że dzisiaj, jak i kiedyś, wielu z tych, którzy wzywają imienia Jezusa i czczą Go, również przemienili się w sług Szatana, i Diabeł wykorzystuje ich w swoich czynach. Bóg pokazał osobliwą miłość do sługi Kościoła w Filadelfii, którego On ukochał i pobłogosławił.


Wiersz 10: “Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi”.

W szczególności Pan chwali sługę Kościoła w Filadelfii za przestrzeganie Jego rozkazu, czyli za to, że on nieustannie trwa w wierze. Bez tej wytrwałości my naprawdę nie możemy mieć nadziei na spełnienie Słowa obietnicy Bożej. Aby przestrzegać Jego rozkazu i nieustannie trwać w wierze, powinniśmy mieć absolutną wiarę w Słowo Boże. Za jego wytrwałość Pan dał Kościołowi w Filadelfii osobliwą nagrodę. Ta osobliwa nagroda to chronienie Kościoła w Filadelfii od próby. Próba tu oznacza przeszkody Antychrysta.


Wiersz 11: “Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał”.

Powrót Pana już się zbliża, dlatego święci powinni bronić i strzec swej wiary w ewangelię wody i Ducha. Oni również powinni uwierzyć i czekać z nadzieją na Nowe Niebo i Nową Ziemię, obiecane przez Pana. Słudzy Boga powinni mieć społeczność z świętymi i nie pozwalać im zgubić wiarę, aby oni nie stracili nagrody Bożej.


Wiersz 12: “Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię”.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Zwycięzcy Szatana będą zaliczeni do męczenników. Ich imiona również zapiszą w Najświętszej Świątyni Królestwa Bożego. Teraz oni są wielkimi pracownikami Kościoła Bożego, i nadal pozostaną narzędziem Pana.


Wiersz 13: “Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów!”

Ci, którzy mają uszy, aby słuchać Słowo Boże, są sługami Bożymi i Jego świętymi. Oni słyszą, co Duch mówi do nich przez kościół Boży. Słudzy Boga i Jego święci powinni pozostać w kościele Bożym, strzec i bronić go.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.