" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Popatrzcie na Jezusa,
Który Siedzi na
Tronie Bożym


< Objawienie św. Jana 4:1-11 >

“Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać! Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie (ktoś) zasiadał. A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu. Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce. A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga. Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie. Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą:

Święty, Święty, Święty

Pan Bóg wszechmogący,

Który był i Który jest, i Który przychodzi!

A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:

Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,

odebrać chwałę i cześć, i moc,

boś Ty stworzył wszystko,

a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone!”Wytłumaczenie

Wiersz 1: “Potem ujrzałem: Oto drzwi otwarte w niebie, a głos, ów pierwszy, jaki usłyszałem, jak gdyby trąby mówiącej ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a to ci ukażę, co potem musi się stać!”

Wcześniej drzwi Nieba były zamknięte. Ale te drzwi zostały otwarte, kiedy Jezus uwolnił grzeszników od ich grzechów, przyszedłszy na tę ziemię, przyjąwszy chrzest od Jana, umarłszy na Krzyżu i powstawszy z martwych. Przez Swoich aniołów Bóg objawił Apostołowi Janowi, co czeka na ziemię przy końcu świata.


Wiersz 2: “Doznałem natychmiast zachwycenia: A oto w niebie stał tron i na tronie (ktoś) zasiadał”.

Przez otwarte drzwi Nieba Jan zobaczył inny tron, przygotowany w niebie, a na nim siedział Jezus Chrystus. Dokoła tronu były cztery zwierzęta, 24 starcy i siedem duchów Bożych.

Pan otrzymał tron Boży od Ojca za wykonanie czynów zbawienia grzeszników od grzechów świata. Na tej ziemi Pan wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez chrzest od Jana Chrzciciela oraz uwolnił wszystkich grzeszników od ich grzechów Swoją śmiercią na Krzyżu i zmartwychwstaniem. Dlatego Bóg Ojciec dał ten tron na niebie Swemu Synowi.

Istnieje tendencja do rozpatrywania Jezusa w nieco ograniczonym zasięgu, uznając Go tylko za Syna Bożego i Zbawiciela. Ale Jezus Chrystus teraz siedzi na tronie Boga jako panujący Król, który panuje na Niebie.

To na pewno nie oznacza, że Jezus walczy przeciw Ojcu za Jego tron. Tron Boga Ojca pozostaje tam. On uczynił inny tron na niebie dla Syna Swego, ukoronowawszy Go na Króla Nieba i uczyniwszy Go Sędzią wszystkich tych, którzy przeciwdziałają Bogu. Ojciec podniósł Jezusa Chrystusa nad wszystkich na niebie i na ziemi. Jezus Chrystus jest Bogiem, równym Ojcu. Dlatego powinniśmy chwalić i oddawać cześć Jezusowi, naszemu Zbawicielowi i Bogu.


Wiersz 3: “A Zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dokoła tronu - podobna z wyglądu do szmaragdu”.

Ten wiersz opisuje chwałę Boga, który siedzi na nowym tronie.


Wiersz 4: “Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce”.

Dokoła tronu Jezusa Chrystusa nasz Bóg postawił Swoich sług. Tu napisano, że tron Boży jest otoczony jeszcze 24 tronami, oraz że na nich siedziało 24 starcy ze złotymi wieńcami na głowach. Wielkim błogosławieństwem Bożym dla tych starców jest siedzieć na 24 tronach. Ci starcy, będąc na tej ziemi, pracowali i męczyli się dla Królestwa Pana. Słowo powiada nam, że Królestwo Niebieskie było Królestwem naszego Pana Boga i będzie istnieć wiecznie pod Jego władzą.


Wiersz 5: “A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga”.

Bóg stworzył i panuje nad wszystkimi duchami.


Wiersz 6: “Przed tronem - niby szklane morze podobne do kryształu, a w środku tronu i dokoła tronu cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu”.

Cztery zwierzęta, wraz z 24 starcami – to kapłani Królestwa Bożego. Oni zawsze pragną spełnienia woli Bożej oraz wielbią Jego świętość i chwałę. Oni z pokorą spełniają wolę Bożą.


Wiersz 7: “Zwierzę pierwsze podobne do lwa, Zwierzę drugie podobne do wołu, Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie”.

Cztery zwierzęta to kapłani Boga, którzy z poświęceniem spełniają różne polecenia, dane wszystkim, którzy wiernie spełniają wszystkie Jego plany.


Wiersz 8: “Cztery Zwierzęta - a każde z nich ma po sześć skrzydeł - dokoła i wewnątrz są pełne oczu, i spoczynku nie mają, mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi!”

Podobnie jak Bóg nie śpi, tak cztery zwierzęta również nigdy nie śpią i są przy Nim, zawsze wielbią Go za Jego chwałę i świętość. Oni chwalą świętość Boga, który został Jagnięciem, i Jego wszechmoc. Oni chwalą Boga, Który był i Który jest, i Który przychodzi. Otóż oni chwalą Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem.


Wiersz 9: “A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków”

Kapłani Boga przynoszą chwałę, cześć i wdzięczność Temu, Który siedzi na tronie na wieki wieków.


Wiersz 10: “upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:”

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Kiedy cztery zwierzęta chwaliły Boga, wtedy starcy, którzy siedzieli na 24 tronach, również rzucali swoje wieńce przed Bogiem i chwalili Go: “Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc”.


Wiersz 11: “ Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone!”

Chwała, którą przynosili Bogu 24 starcy, pochodziła od ich wiary w to, że Bóg jest godny wszelkiej chwały, czci i mocy, albowiem On stworzył wszystko i wszystko istnieje przez Niego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.