" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Jezus Siedzi na Tronie jako
Przedstawiciel Boga Ojca


< Objawienie św. Jana 5:1-14 >

“I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają:

Godzien jesteś wziąć księgę

i jej pieczęcie otworzyć,

bo zostałeś zabity

i nabyłeś Bogu krwią twoją (ludzi)

z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.

I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami,

a będą królować na ziemi!

I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym:

Baranek zabity jest godzien

wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość,

i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo!

A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło:

Zasiadającemu na tronie

i Barankowi błogosławieństwo

i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!

A czworo Zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon!”Wytłumaczenie

Wiersz 1: “I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci”.

Tu napisano, że Bóg Ojciec miał na prawej ręce księgę, zapieczętowaną na siedem pieczęci. Jezus Chrystus wziął tę księgę z prawej ręki Ojca, i to znaczy, że Jezusowi została dana cała władza na Niebie.


Wiersze 2-4: “I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć”.

Nikt oprócz Jezusa nie może sądzić świata, stworzyć Nowego Nieba i Nowej Ziemi oraz żyć tam wraz ze świętymi jako przedstawiciel Boga Ojca.


Wiersz 5: “I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.”

Tu słowa “Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida” podkreślają to, że Jezus Chrystus jest Wszechmogącym Bogiem i Królem królów, który jest godny i w stanie całkiem wykonać plan Ojca. Jezus Chrystus – to Bóg i przedstawiciel Boga, który wykona plan Ojca.


Wiersz 6: “I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię”.

Jezus Chrystus, który otrzymał od Boga Ojca całą władzę nad niebem i ziemią, jest Wszechmogącym Bogiem, który stworzył wszystko. On przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął wszystkie grzechy świata i umarł za te grzechy, aby odkupić wszystkie nasze grzechy.


Wiersz 7: “On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę”.

Jezus Chrystus był Bogiem, dlatego On zmógł przyjąć księgę od Ojca. To znaczy, że od tej chwili Chrystus będzie spełniać wszystkie plany Boże.


Wiersz 8: “A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych”.

To znaczy, że Jezus Chrystus będzie działać jako Bóg, czyim pierwszym zadaniem jest usłyszeć modlitwy świętych, złożone przez 24 starców i cztery Zwierzęta.


Wiersz 9: “I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją (ludzi) z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.”

Tu Jezusa Chrystusa chwalą kapłani Nieba, kiedy On zostaje przedstawicielem Boga. Kapłani Nieba chwalili Jezusa Chrystusa za zbawienie grzeszników na tej ziemi od wszystkich grzechów świata. Będąc na tej ziemi, Jezus przyjął chrzest od Jana i umarł na Krzyżu, aby zbawić grzeszników od wszystkich grzechów świata, i odkupił grzeszników dla Ojca, zapłaciwszy cenę grzechu własną krwią. Dlatego kapłani Nieba chwalą czyny sprawiedliwe Tego, Kto został ich Bogiem.


Wiersz 10: “I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi!”

Jezus Chrystus, który został przedstawicielem Boga Ojca, przemienił świętych w lud i kapłanów Królestwa Bożego, a także pozwolił im królować nad nim. Dlatego On bez wątpienia jest godny otrzymać wszelką chwałę i cześć od kapłanów Nieba.


Wiersze 11-12: “I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo!”

Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój Chrzest od Jana, dlatego On potrafił przelać krew na Krzyżu, i dlatego On, jako przedstawiciel Ojca, jest godny otrzymać władzę, bogactwo, mądrość, moc, cześć, chwałę i błogosławieństwo od wszystkich Zwierząt na Niebie. Otoczony przez kapłanów Nieba i aniołów, On otrzymuje od nich wszelką chwalę i cześć. Alleluja! Chwalcie Pana! Dokoła tronu Bożego było cztery zwierzęta i 24 starcy. Oni chwalili Boga, który uwolnił wszystkie dusze od grzechu, albowiem Jego chwała jest nieskończona.


Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wiersz 13-14: “A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków! A czworo Zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon!”

Wreszcie, Jezus Chrystus, który został przedstawicielem Boga, został wywyższony jako Ten, który jest godny wszelkiej chwały i czci kapłanów Nieba. Wszyscy kapłani Nieba przynieśli Mu błogosławieństwo, cześć i chwałę na wieki wieków, ponieważ Bóg jest tego godny. Wszyscy święci tak na Niebie, jak i na ziemi, powinni przynosić chwałę i cześć Temu, który siedzi na tronie jako przedstawiciel Boga Ojca.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.