" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Siedem Er, Przeznaczonych
Przez Boga


< Objawienie św. Jana 6:1-17 >

“I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: Przyjdź! I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by (jeszcze) zwyciężać. A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina! A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: Przyjdź! I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta. A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici. I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew. I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce. Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone. A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał, I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”Wytłumaczenie

Wiersz 1: “I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: Przyjdź!”

Ten wiersz powiada nam, że Jezus objawia pierwszy zamysł księgi, otrzymanej od Ojca, w której zapisany jest plan Boży dla ludzkości.


Wiersz 2: “I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by (jeszcze) zwyciężać”.

Pierwsza pieczęć Boża powiada nam o ustanowieniu ewangelii wody i Ducha w Jezusie Chrystusie jako planu Bożego zbawienia ludzkości od grzechu, a także o zwycięstwie tego planu. Plan Boga Ojca uczynić ludzkość Jego ludem, wybawiwszy ją od grzechów, zaczął się z ewangelii wody i Ducha w Jezusie Chrystusie, czyli ze zbawienia ludzkości od grzechów poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.

Bóg uwolnił dusze od wszystkich grzechów świata poprzez ewangelię wody i Ducha, a także przedłuża to czynić nawet teraz. To jest pierwszy plan, który Bóg przeznaczył dla ludzkości. Pierwszy zamysł Boży to zbawienie ludzkości przez przyjście Jezusa Chrystusa na tę ziemię, Jego chrzest, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie.

Ta era konia białego oznacza zwycięstwo Boga w sprawiedliwej wojnie ewangelii, którą On spełnił, aby uwolnić ludzkość od wszystkich grzechów. To również powiada nam, że ewangelia wody i Ducha prawdziwie zwycięży.


Wiersze 3-4: “A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz”.

Tu napisano, że w ciągu drugiej ery, ustanowionej przez Boga, ten świat zostanie światem Szatana. Pojawienie się konia czerwonego tu oznacza, że świat trafi pod władzę Szatana.

Szatan przyniósł wojnę na ten świat, zrujnowawszy pokój. Przez niego świat przecierpiał dwie wojny światowe, wielu ludzi zginęło, a ci, którzy wyżyli, żyli w niebezpiecznym, niespokojnym świecie. Nawet teraz ludy i państwa po całym świecie nie dowierzają sobie i toczą wojnę przeciwko sobie, rujnując pokój w wielu miejscach. Ta era – to era wojny i ludobójstwa.


Wiersze 5-6: “A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!”

Trzecia era, o której mówi Bóg, jest erą konia czarnego, erą fizycznego i duchowego głodu ludzkości. Po całym świecie dzisiaj wielu ludzi nie otrzymało zbawienia przez ich głód duchowy, a także wielu umiera od głodu fizycznego. Powinniśmy pamiętać, że teraz żyjemy w tej trzeciej erze. Po tej erze przyjdzie era konia trupio bladego.


Wiersze 7-8: “A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: Przyjdź! I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta”.

Czwarta era, zaplanowana przez Boga, jest erą konia trupio bladego. Biblia powiada nam, że właśnie wtedy przyjdzie Antychryst, oraz że ta era również będzie erą męczeństwa świętych. To jest czas, kiedy Antychryst, aby odebrać świętym ich istną wiarę, będzie prześladować i zabijać tych, którzy nie pokłonią się przed nim i nie otrzymają jego znaku. Od tej chwili świat napełnią plagi siedmiu trąb. W tym czasie bezsprzecznie nastąpi męczeństwo świętych.


Wiersze 9-11: “A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli. I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi? I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici”.

Piąta era Boża to era zmartwychwstania świętych i pochwycenia. Po tej erze rozpocznie się Tysiącletnie Królestwo. Ten urywek powiada nam, że powinniśmy całkiem uwierzyć w męczeństwo, zmartwychwstanie i pochwycenie, które na nas czekają, i żyć z wiarą i nadzieją na Nowe Niebo i Nową Ziemię, które Bóg nam obiecał.


Wiersz 12: “I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew.”

Szósta era Boża to era rujnowania pierwszego świata, który został stworzony przez Boga. Właśnie w tym czasie plagi siedmiu czasz upadną na świat, kiedy słońce, księżyc i gwiazdy utracą swoje światło, a ziemia schowa się pod wodą od trzęsienia ziemi.


Wiersz 13: “I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce.”

W ciągu tej szóstej ery stanie się rujnowanie wszechświata, stworzonego przez Boga, w rezultacie plag siedmiu czasz. Wielkie zmieszanie pochłonie świat, kiedy gwiazdy będą padać z nieba i Ziemia się odwróci.


Wiersz 14: “Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone.”

Ten wiersz powiada nam, że kiedy wyleją się plagi siedmiu czasz, wtedy niebo zniknie, podobnie jak zwój pergaminowy, a wszystkie góry i wyspy będą z miejsc swych poruszone; to będzie ucisk, który wskazuje na wstrząsające zmiany, które zmienią fizyczną strukturę świata.


Wiersz 15: “A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał”

W ciągu ery szóstej pieczęci Bóg wyleje plagi siedmiu czasz, wszystkie stworzenia na tej ziemi, nawet królowie i potężni świata, będą drżeć ze strachu przed gniewem Baranka.


Wiersz 16: “I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka,”

Gniew Boży będzie tak wielki, że cała ludzkość zadrży ze strachu. Po raz pierwszy i ostatni cała ludzkość będzie urażona strachem.


Wiersz 17: “Bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Kiedy rozleją się plagi siedmiu czasz, wtedy wszyscy, nawet potężni i silni zadrżą w strachu przed wielkimi plagami gniewu Bożego, które na nich upadną. Nikt nie może bez strachu wystać przed gniewem Bożym.

Jaka więc będzie era siódma? W czasie ery siódmej, zaplanowanej przez Boga, święci będą żyć w Tysiącletnim Królestwie, a potem przyjdą Nowe Niebo i Nowa Ziemia, w których oni będą żyć wiecznie.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.