" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kto Będzie Zbawiony w
Ciągu Wielkiego Ucisku?


< Objawienie św. Jana 7:1-17 >

“Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego! I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:

z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych,

z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy,

z pokolenia Gada dwanaście tysięcy,

z pokolenia Asera dwanaście tysięcy,

z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy,

z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,

z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy,

z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy,

z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,

z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy,

z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy,

z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka! A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc:

Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość,

i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga

Bogu naszemu na wieki wieków!

Amen!
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał. Bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu!”Wytłumaczenie

Wiersz 1: “Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo”.

Tu napisano, że to, czy wiatr ucisków będzie wiać, całkiem zależy od zezwolenia Bożego. Bóg postanowił zbawić 144,000 z plemion Izraela i uczyni ich Swoim ludem zanim pośle Wielki Ucisk na tę ziemię.


Wiersze 2-3: “I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego!”

Tu Bóg rozkazuje czterem aniołom, którzy mieli przynieść plagi na ziemię i na morze, aby zaczekali, aż 144,000 Żydów będzie zapieczętowano. Innymi słowy, Bóg powiedział im nie wyrządzać szkody ziemi, aż 12,000 z każdego plemienia Izraela będzie wybrano i ich czoła będą zapieczętowane pieczęciami życia Boga. To jest osobliwy rozkaz Boży, który objawia Jego osobliwy cel dla ludu Izraela.


Wiersz 4: “I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:”

Zapieczętowani przez Boga otrzymają osobliwą ochronę od Boga i Jego błogosławieństwo zbawienia nawet w ciągu Wielkiego Ucisku dni ostatecznych.


Wiersze 5-9: “z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy, z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy, z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy, z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy”

Ten wiersz powiada nam o liczbie zapieczętowanych pośród ludu Izraela — 12,000 z każdego plemienia Izraela będzie zapieczętowano dla otrzymania osobliwej łaski Bożej. Bóg da zbawienie 12,000 z każdego plemienia Izraela i uczyni ich Swoim ludem; ta osobliwa łaska jest jednakowa dla każdego plemienia.

Ponieważ Bóg jednakowo ukochał każde plemię Izraela, On dał im wszystkim błogosławieństwo zostania Jego ludem. Bóg przyodział Żydów w tę łaskę, aby wykonać Swoje Słowo obietnicy, dane Abrahamowi i jego potomkom. Otóż możemy zobaczyć, że Bóg spełnia wszystko, co On obiecał i zaplanował dla ludzkości.

Tu napisano, że wielu pogan również będzie zbawiono w ciągu Wielkiego Ucisku i zostanie ludem Bożym. Innymi słowy, niezliczoność pogan również uwolni się od swoich grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha i będzie się męczyć z wiarą przy końcu świata. Dlatego powinniśmy pamiętać, że Bóg chce uczynić pogan Swoim ludem, nawet do dni ostatecznych.


Wiersze 10-11: “I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka! A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu”

Bóg daruje Swoją łaskę zbawienia nawet przy końcu świata tak Żydom, jak i nam, poganom. Dlatego Chrystus jest godny czci, pochwały i uwielbienia. Dla świętych tylko Bóg jest obiektem ich uwielbienia.


Wiersz 12: “mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen!”

Wszyscy kapłani Boga przynoszą chwalę Panu Bogu. Do Jedynego Boga prawdziwie należy pochwała i cześć.


Wiersze 13-14: “A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.”

Bóg zbierze Swój ostatni plon, kiedy pośle Wielki Ucisk, aby święci mogli zwyciężyć swoje sławne męczeństwo i ochronić istną wiarę.

W pierwsze trzy i pół lata siedmioletniej epoki Wielkiego Ucisku święci będą strasznie prześladowani przez Antychrysta i zamęczeni, aby obronić swoją wiarę. Ten Ucisk męczeństwa jest absolutnie odmienny od innych ucisków w Historii Kościoła; wtedy będzie potrzebna absolutna wiara świętych, którzy wierzą w Boga na tej ziemi. Męczeństwo to wielka łaska dla świętych. Przez męczeństwo święci zmogą pokazać swoją istną wiarę w Boga. Przy końcu świata Wielkiego Ucisku wszyscy święci będą bronić swej wiary przez męczeństwo, wezmą udział w zmartwychwstaniu i pochwyceniu a przyjdą przed tron Boga.


Wiersze 15-16: “Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał,”

Ci, którzy mają istną wiarę przed Bogiem, pójdą na męki przy końcu świata Wielkiego Ucisku, broniąc wiary w zbawienie ewangelii wody i Ducha. Dlatego Bóg da świętym, którzy mają taką wiarę, Swoją osobliwą ochronę i błogosławieństwo oraz przyjmie ich w Swoje objęcia.

Walcząc przeciw Antychrystowi, męcząc się i zmartwychwstawszy, święci nigdy już nie będą umierać ani się smucić w Królestwie Bożym. Oni będą wiecznie żyć w błogosławieństwie dzieci Bożych. Tym, którzy żyją w objęciach Bożych, nie będzie niczego brak, nigdy już nie będą się męczyć i cierpieć od zła. Teraz na nich czeka osobliwa nagroda, miłość i chwała Boża, która będzie z nimi wiecznie.


Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wiersz 17: “Bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu!”

Bóg będzie wiecznym Pasterzem świętych i da im Swoje wieczne błogosławieństwo. Aby wynagrodzić świętych za wszystkie ich cierpienia i męczeństwo, które oni przeżyli dla Pana na tej ziemi, Bóg przyprowadzi ich do źródeł wód życia, pozwoli łamać chleb z Panem przed tronem Boga i ubierze ich na zawsze w Swoje błogosławieństwo, aby oni byli z Nim we wszelkiej Jego chwale. Święci, będąc na tej ziemi, uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, przeżyli życie służenia dla chwały Boga i męczyli się przez wzgląd na Jego imię, dlatego Bóg pozwoli tym, którzy ochronili wiarę, żyć wiecznie w Jego sławie w nowym Niebie i Królestwie. Alleluja! Chwalcie Chrystusa!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.