" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Trąby, Które Ogłoszą
Siedem Plag


< Objawienie św. Jana 8:1-13 >

“A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny. I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić. I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią. I wyginęła w morzu trzecia część stworzeń - te, które mają dusze - i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu. I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód. A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie. I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc - podobnie. I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają (jeszcze) trąbić!”Wytłumaczenie

Objawienie św. Jana 8 opisuje plagi, które Bóg pośle na ziemię. Tu jedną z najważniejszych kwestii jest to, czy święci należą do tych, którzy będą się męczeni przez te plagi. Biblia powiada nam, że święci również przejdą przez plagi siedmiu trąb. Oni przejdą przez wszystkie plagi oprócz ostatniej. Plagi siedmiu trąb, opisane w tym rozdziale, to właśnie te plagi, które Bóg pośle na ziemię. Bóg powiada nam, że On ukarze świat plagami, które rozpoczną się wraz z dźwiękami siedmiu trąb.


Wiersz 1: A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny.

To oznacza ciszę właśnie przed chwilą, kiedy gniew Boży wyleje się na ludzkość. Przez pewien czas Bóg będzie podtrzymywać pokój na ziemi, a następnie wyleje Swoje przerażające plagi na ten świat. To objawia nam, jak straszne i gwałtowne będą Jego plagi siedmiu trąb. Kiedy ludzkość będzie stać przed Bogiem, wycierpiawszy te plagi, wtedy zbawieni otrzymają życie wieczne, a ci, którzy nie otrzymają zbawienia, dostaną wieczną karę. Dlatego rozumiejąc, która era jest teraz, powinniśmy być pilni i nauczać, jak kaznodzieje.


Wiersz 2: I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb.

Bóg wykorzystuje siedmiu aniołów dla spełnienia Swego zamysłu. Ale nie zapominajmy o tym, że w czasie dzisiejszej ery Bóg pracuje przez sprawiedliwych, którzy wierzą w Słowo ewangelii wody i Ducha.


Wiersz 3: I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem.

To pokazuje nam, że usłyszawszy modlitwy świętych pośród męczeństwa i prześladowania przez Szatana i jego zwolenników, Bóg pośle na ziemię wszystkie Swoje plagi. “Złote naczynie na żar” tu oznacza modlitwy wszystkich świętych, czyli to, że kiedy Bóg posłyszy ich modlitwy, wszystkie Jego zamysły się spełnią. Bóg działa przez modlitwy świętych.


Wiersz 4: I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem.

Ten wiersz świadczy, jak okrutnie Antychryst męczył świętych na tej ziemi. Przez ucisk dni ostatecznych święci będą się modlić do Boga, aby On wypędził Antychrysta, aby ucisk szybko minął, a ich mordercy zobaczyli, jak wielki jest gniew Boży. Ten wiersz objawia, że wtedy Bóg posłyszy modlitwy wszystkich świętych. Usłyszawszy modlitwy świętych, Bóg będzie sądzić Antychrysta i jego zwolenników plagami siedmiu trąb i siedmiu czasz. Sąd nad Antychrystem i jego zwolennikami – oto jaka będzie odpowiedź Boga na modlitwy świętych.


Wiersz 5-6: Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi. A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.

Bóg przygotowuje plagi siedmiu trąb dla tej ziemi. Dlatego ten świat nie uniknie gromów, głosów, błyskawic i trzęsienia ziemi.


Wiersz 7: I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona.

Pierwsza plaga to spalenie trzeciej części ziemi, kiedy spłonie jedna trzecia część drzew i wszystkiej trawy. Ta plaga upadnie na lasy tego świata.

Dlaczego Bóg pośle taką plagę? Ponieważ ludzie, nawet na własne oczy zobaczywszy piękność stworzenia Bożego, nie wyznali Stwórcy jako Boga i nie wielbili Go, natomiast “stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy” (List św. Pawła do Rzymian 1:25). Dlatego Bóg pośle plagi siedmiu trąb na tych, którzy nie wielbią Boga, natomiast opierają się Mu.


Wiersze 8-9: I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią. I wyginęła w morzu trzecia część stworzeń - te, które mają dusze - i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.

Plaga drugiej trąby to gwiazda spadająca, która upadnie na ziemię. Ta asteroida upadnie w morze i przemieni trzecią część morza w krew, zniszczy trzecią część stworzeń w morzu i trzecią część okrętów. Przez stworzoną przez Boga przyrodę ludzkość otrzymała wiele błogosławieństw. Ale zamiast wdzięczności dla Boga za Jego błogosławieństwa natury, ludzie zostali aroganccy i występują przeciwko Bogu. Druga plaga ukarze ich za ten grzech.


Wiersz 10: I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.

Dlaczego Bóg pozwolił, aby asteroida upadła “na trzecią część rzek i na źródła wód?” Ponieważ ludzkość, nawet żyjąc według woli Pana, który jest panem życia, nie wielbiła i nie dziękowała Mu, natomiast pogardziła Panem życia.


Wiersz 11: A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie.

Przez tę plagę trzecia część rzek i źródeł przemieni się w piołun, i wielu umrze, napiwszy się tej wody. Ta plaga to kara dla grzeszników, którzy przeciwdziałali Bogu i męczyli serca świętych. Bogu nic i nigdy nie przeszkodzi w wywarciu zemsty na grzesznikach za wszystkie ich uczynki przeciw sprawiedliwym. Jeśli grzesznicy zadają cierpień sprawiedliwym, to Bóg ich osądzi. Trzecia plaga to jeszcze jedna plaga naturalna; ona upadnie na ludzkość z powodu jej grzechu nieposłuszeństwa i niewiary w ewangelię Bożą wody i Ducha. “Piołun” w Biblii zawsze oznacza sąd nad tymi, którzy nie korzą się i przeciwdziałają Bogu.


Wiersz 12: I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc - podobnie.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Czwarta plaga to pociemnienie trzeciej części słońca, księżyca i gwiazd. Przez cały ten czas ludzkość podążała za Szatanem i kochała ciemność. Ona nie kochała światła zbawienia ewangelii wody i Ducha, darowanej przez Pana Jezusa. A więc, aby nauczyć ludzi, jak przerażający i przeklęty jest świat ciemności, Bóg wyleje na nich tę plagę ciemności. Ta plaga również pokaże moc gniewu Bożego za grzech nienawiści do Jezusa Chrystusa i miłości do ciemności. W rezultacie trzecia część słońca, księżyca i gwiazd tego świata utraci swoje światło i będzie zaciemniona.


Wiersz 13: I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają (jeszcze) trąbić!”

Ten wiersz powiada nam, że wtedy pozostaną jeszcze trzy nieszczęścia, które mają upaść na wszystkich tych, którzy żyją na tej ziemi. Dlatego wszyscy grzesznicy i ci, którzy opierają się Bogu, muszą jak najszybciej uwolnić się od grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.