" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Przyjście Antychrysta


< Objawienie św. Jana 13:1-18 >

“I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią. I pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba. Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.”Wytłumaczenie

Wiersz 1: I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.

Apostoł Jan zobaczył Bestię wychodzącą z morza. Przez tę Bestię, którą zobaczył Jan, Bóg powiada nam, co uczyni Antychryst, kiedy pojawi się na tej ziemi. Bóg pokazał Janowi tę Bestię, mającą dziesięć rogów i siedem głów, nie dlatego by powiedzieć nam, że podobny zwierz naprawdę pojawi się i będzie działać w tym świecie, lecz aby objawić nam, że pojawi się ktoś, kto będzie miał władzę i moc tej Bestii, on to będzie prześladować świętych i uczyni ich męczennikami.

Czyż to znaczy, że wszystko w Objawieniu św. Jana jest jedynie symboliczne? Wcale nie! Po prostu by pokazać nam pojawienie się Antychrysta i jego czyny przy końcu świata, Bóg nie mógł nie pokazać nam takiego widzenia. To jest mądrość i władza, którą tylko Bóg może przemawiać. Za pomocą Słowa Objawienia św. Jana 13 powinniśmy zobaczyć wyraźny obraz dni ostatecznych.

Wpierw Jan zobaczył Bestię, wychodzącą z morza. Bestia, mającą dziesięć rogów i siedem głów, tu oznacza moc Antychrysta, który przyjdzie na ten świat. Zwrot “na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze” oznacza, że Antychryst zbierze narody świata i będzie przeciwdziałać Bogu. To również powiada nam, że on będzie rządzić nad wszystkimi królami świata. Dziesięć diademów oznacza ich zwycięstwo, a imiona bluźniercze na głowie Bestii oznaczają ich pychę.

W przyszłości światem będzie rządzić organizacja nacji zjednoczonych, bazującą na systemie rządzącym, który będzie dążyć do osiągnięcia wspólnych interesów tych nacji zjednoczonych. To zintegrowane supermocarstwo, ogromna jednostka nadnacjonalna, rozszerzy swoją suwerenność i władzę nad wszystkimi nacjami świata, i w rezultacie będzie spełniać wolę Antychrysta, kiedy on wreszcie pojawi się na tej ziemi. On jest wrogiem Boga, który ma władzę Szatana, sługi Diabła.


Wiersz 2: Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia, paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę.

To Słowo powiada nam, co Antychryst uczyni ze świętymi i ludźmi świata, kiedy on się pojawi. Antychryst, który ma przyjść, będzie tak okrutnie traktować świętych, ponieważ on otrzyma władzę i moc od Szatana. To objawia nam, jak niemiłosiernie Antychryst będzie traktować świętych, kiedy przyjdzie na tę ziemię, wskazując na to, jakie cierpienia święci przeżyją w czasie swego męczeństwa przez Antychrysta.

To Słowo objawia nam, jak okrutny jest Antychryst. Zwrot “łapy jej – jakby niedźwiedzia” wskazuje na to, jak niszczycielska będzie jego moc. Ten “Smok” wpierw był aniołem, stworzonym przez Boga, który rzucił wyzwanie Jego tronowi. Bestia, która pojawia się w tym rozdziale, oznacza tego, kto otrzyma władzę od Smoka i będzie przeciwdziałać Bogu i Jego świętym.

Szatan, ten anioł, który został wypędzony z Nieba, da swoją moc i władzę temu, kto będzie przeciwdziałać Bogu, i pośle go na śmierć, zmusiwszy do walczenia przeciw Bogu i Jego świętym. Antychryst, ubrany w moc Szatana, w przyszłości będzie nienawistnie gnębić lud Boży i całą ludzkość.


Wiersz 3: I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią.

Ten wiersz powiada nam, że Antychryst pojawi się jako jeden z siedmiu królów. Antychrysta nazywano Bestią, ponieważ jego czyny wobec świętych będą bestialskie.

Tu wróg Boga i świętych pojawi się jak ten, kto może rozwiązać nawet problem śmierci w czasie dni ostatecznych. Dlatego wielu ludzi dni ostatecznych będzie uważać, że on jest zdolny do rozwiązania wszystkich problemów, które nękają ziemię. Ale on jest wrogiem Boga. Choć on zmusi ludzi świata do poddania się mu, w końcu on zostanie zniszczony za przeciwdziałanie Bogu i Jego świętym.


Wiersz 4: i pokłon oddali Smokowi, bo władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę?

Tu napisano, że Smok da całą swoją moc temu, którego czyny będą bestialskie, kogo on uczyni swoim sługą. Z tej właśnie przyczyny wszyscy ludzie tego świata uwierzą, że ten Smok to Bóg, będą drżeć ze strachu i wielbić go. Wtenczas żaden król na tej ziemi nie będzie miał takiej mocy, jak Bestia, i dlatego nikt nie zmoże ani jej przeszkodzić w ogłoszeniu siebie bogiem, ani położyć końca jej deifikacji.

Smok da wielką moc Bestii, i dlatego każdy będzie szanować Smoka i Bestię, a także wielbić Bestię jako swego boga. Kiedy pojawi się Antychryst z tak wielką mocą, wtedy ci, którzy miłują ciemność bardziej, niż światło, pójdą za nim, będą go szanować i wielbić jak boga.


Wiersz 5: A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.

Bestia otrzyma od Smoka wyniosłe serce i władzę mówić harde słowa w ciągu trzech lat i sześciu miesięcy (42 miesięcy). Więc Bestia otrzyma władzę wyrządzać szkodę świętym i ludziom tego świata w ciągu tych trzech z połową lat.

Bestia, czyli Antychryst, otrzyma władzę znieważać Boga i bluźnić przeciwko Jego Kościołowi w ciągu trzech z połową lat. Dlatego wszyscy grzesznicy koniec końców ukorzą się przed tą Bestią i ostatecznie zostaną zniszczeni wraz z Bestią.


Wiersz 6: Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba.

Otrzymawszy władzę od Smoka, Bestia będzie znieważać Boga, wszystkich Jego aniołów i świętych w ciągu trzech lat i sześciu miesięcy, przeklinając i przeciwstawiając się im. To wszystko ona wykona dokładnie według rozkazu Smoka. Z tego urywka powinniśmy zrozumieć i uwierzyć, że te czyny Szatana, czyli to, że on da Bestii tę władzę bluźnić trzy i pół lata, zostaną możliwe tylko według woli Boga.

W gruncie rzeczy Antychryst istnieje, aby znieważać Boga i Jego lud. Otrzymawszy władzę od Smoka, Antychryst będzie znieważać imię Boga i Jego lud w ciągu pierwszych trzech z połową lat Wielkiego Ucisku.


Wiersz 7: Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.

Bestia otrzyma od Smoka władzę zabijać i męczyć świętych. Ona również będzie rządzić nad całym światem, otrzymawszy władzę podporządkowywać sobie każdego na tym świecie.

Antychryst zabije świętych, ponieważ on zmoże zostać królem tego świata, jedynie walcząc i zwyciężając świętych. Koordynatorem Antychrysta jest Diabeł, w gruncie rzeczy upadły anioł, który chce, aby go wielbili, jak Boga. A zabiwszy świętych, on będzie żądać czci od tych, którzy nie narodzili się ponownie. W tym czasie Ucisku Antychryst będzie prześladować i męczyć wszystkich świętych.


Wiersz 8: Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.

Kiedy Antychryst zdobędzie tę ziemię, każdy oprócz narodzonych ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha — czyli wszyscy ci, którzy nie narodzili się ponownie — będą go wielbić jak swego boga. Ale Antychrysta będą wielbić tylko grzesznicy, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia.


Wiersz 9: Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy!

Tu napisano, że każdy, kto należy do ludu Bożego, powinien przygotowywać swoją wiarę do męczeństwa, ponieważ wszystkie te rzeczy dokładnie się spełnią tak, jak jest napisano w Piśmie Świętym.


Wiersz 10: Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.

Tu Bóg mówi, że On pośle taką śmierć i ucisk tym, którzy będą zabijać narodzonych ponownie świętych przy końcu świata. Święci będą zabici przez Antychrysta i jego zwolenników w czasie pierwszych trzech z połową lat Ucisku. Ale Bóg odpłaci jeszcze większymi uciskami i cierpieniami wszystkim tym, którzy będą zabijać świętych. Wszyscy święci naprawdę powinni złączyć swoje serca, zwyciężyć ten ciężki Ucisk z wiarą w Słowo Pańskie i oddać chwałę Bogu, przyjąwszy swoje męczeństwo.


Wiersz 11: Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.

Tu widzimy już nie pierwszą Bestię, lecz drugą. Druga Bestia również myśli i mówi jak Smok. Ona nie tylko będzie myśleć, iż jest podobna do Smoka, lecz również będzie postępować według własnych myśli i jeszcze wścieklej prześladować świętych. Ta Bestia to prorok Antychrysta.


Wiersz 12: I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.

Druga Bestia, otrzymawszy władzę od pierwszej Bestii, będzie wielbić pierwszą Bestię, a także przymuszać każdego, kto jeszcze pozostanie na tej ziemi, do wielbienia jej. Ona będzie oddawać cześć pierwszej Bestii i zmuszać każdego da oddawania jej czci jak Bogu. Z tego powodu wszyscy ludzie będą wielbić ją i pierwszą Bestię jak Boga. Oto jest jej istota i prawdziwa natura samego Szatana.


Wiersz 13: I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.

Dokonując wielkich cudów na tej ziemi przed ludźmi, Szatan zmoże oszukać wielu ludzi. On nawet będzie miał moc wylać ogień z nieba na ziemię.


Wiersz 14: I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.

Ale Szatan szybko ujawni swoją istną istotę. On pragnie porwać z serc ludzi ich wiarę w Boga i natomiast zmusić ich do wielbienia go. Aby to osiągnąć, on dokona wielu cudów przed ludźmi i będzie zabijać lud Boży. Aby spełnić swój ostateczny cel, czyli aby zostać podobnym do Boga, on wtedy spróbuje wspiąć się na miejsce Boga. Dlatego on uczyni obraz pierwszej Bestii i będzie zmuszać ludzi do wielbienia go jak Boga.


Wiersz 15: I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.

Największą przeszkodą dla jego deifikacji będzie lud Boży, i dlatego Szatan zrobi wszystko, co w jego mocy, by się go pozbyć. Dlatego on zabije wszystkich tych, którzy nie będą wielbić obrazu Bestii, ilukolwiek by ich było. Ale święci nie ukorzą się przed tą Bestią. Dlatego wielu świętych w tym czasie chętnie przyjmie swoje męczeństwo ze względu na wiarę, myśląc o swoim życiu wiecznym. Antychryst zada świętym wielkich cierpień, i dlatego Bóg przygotuje dla niego plagi siedmiu czasz i wieczny ogień piekła.


Wiersze 16-17: I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.

U szczytu Ucisku Antychryst będzie wymagać, aby wszyscy otrzymali znak na prawą rękę lub na czoło, by gwarantować, że każdy przyjdzie pod jego władzę. To znamię jest znakiem Bestii. Aby uczynić każdego swoim sługą, Antychryst przymusi ludzi do otrzymania jego znaku.

Mając życie ludzi jako swoje zabezpieczenie, Antychryst przystąpi do spełnienia swoich planów politycznych. W taki sposób on uniemożliwi każdemu, kto nie ma jego znaku Bestii, tego dowodu lojalności wobec niego, wszelkie kupowanie i sprzedanie czegokolwiek. Ten znak to imię Bestii, czyli jej liczba. Kiedy w przyszłości Bestia przyjdzie na ziemię, każdy będzie musiał otrzymać jej znak, wyrobiony z jej imienia lub liczby. Dlatego powinniśmy sobie przypomnieć ostrzeżenie Boże, że wszyscy ci, którzy otrzymają to znamię, będą wrzuceni do jeziora z ognia i siarki.


Wiersz 18: Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Liczba Bestii to 666. Krótko mówiąc, to znaczy, że sama Bestia upiera się przy tym, że jest równa Bogu. Czy istnieje liczba, która oznacza, że “Człowiek jest Bogiem?” Liczba, która ma takie znaczenie, to liczba Antychrysta. Dlatego święci nie mogą przyjąć tego znaku, ponieważ tylko Trójca Święta jest dla nas prawdziwym Bogiem. Święci powinni zwyciężyć Szatana swoją wiarą w Pana i oddać chwałę Bogu. To jest najlepsza wiara i uwielbienie, z którymi święci mogą oddać wszelką chwałę Panu. Otóż zwyciężmy naszą wiarą.Wytłumaczenie Kluczowych Terminów

Tematem rozdziału 13 jest pojawienie się Antychrysta i Szatana. Wraz z ich pojawieniem się święci będą zajęci bitwą duchową, w której oni nie będą mieć wyboru oprócz jak przyjąć męczeństwo Antychrysta. Antychryst jest sługą Szatana, właśnie tym, który będzie prześladować i męczyć świętych.

Żyjąc w dzisiejszej erze, wszyscy chrześcijanie i niechrześcijanie świata jednakowo powinni poznać Słowo Objawienia. Rozdział 13 Objawienia św. Jana prorokuje, że nadejdzie czas, kiedy Szatan będzie ubóstwiać Antychrysta. Szatan da wielką władzę jednemu z potężnych politycznie liderów świata i zmusi go do przeciwdziałania Bogu i Jego świętym. W szczególności Antychryst będzie siebie ubóstwiać i przeciwdziałać Bogu.

Każdy, w tej liczbie ludzie Boga, będą bardzo się męczyć od nieszczęścia i prześladowań, spowodowanych przez Bestię, Antychrysta. Główny urywek pokazuje nam, że obraz Antychrysta, otrzymawszy oddech życia od Szatana, będzie przemawiał, jak gdyby naprawdę był żywy, a także będzie miał władzę wyrządzać szkodę ludziom. Dlatego nie narodzeni ponownie ukorzą się przed nim i zostaną jego sługami. Z drugiej strony, wszyscy ci, którzy nie pokłonią się przed obrazem Szatana, będą zabici, ilukolwiek by ich było. Szatan również będzie zmuszać wszystkich do przyjęcia jego znaku lub liczby na prawą rękę lub na czoło.

Wszyscy powinniśmy z wyprzedzeniem przygotowywać swoją wiarę i w przyszłości walczyć i zwyciężyć Szatana wiarą przy pomocy zrozumienia i wiary w znaczenie tego Słowa, które jest zapisane w Objawieniu św. Jana 13. Dzisiejszy lud Boży powinien oddać chwałę Panu, studiując i wierząc w to Słowo Objawienia, i w ten sposób mocno opierać się Antychrystowi i zwyciężyć go.Początek Piekła

Powinniśmy najpierw poznać, dlaczego piekło ma istnieć i dlaczego ono wyniknęło. Piekło jest miejscem, przygotowanym dla Szatana. Biblia powiada nam, że on nie był Szatanem od początku, lecz jednym z wielu aniołów stworzonych przez Boga. Ale rzuciwszy Bogu wyzwanie swoją dumą, ten anioł został Szatanem za cenę swego grzechu, i dlatego piekło jest miejscem, które Bóg stworzył, aby go tam zamknąć. Bóg stworzył piekło, aby ukarać Szatana i jego zwolenników za przeciwdziałanie Bogu.

W Księdze Izajasza 14:12-15 mieści się wyjaśnienie tego, jak ten anioł wreszcie został Szatanem: “Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strącony do Szeolu na samo dno Otchłani.”

Ten anioł, który opierał się Bogu w Niebie, pożądał tronu Bożego. Widząc, że tylko Bóg jest od niego wyższy, on pragnął wypędzić Boga i usiąść na Jego tronie, i w rezultacie tego nieudanego buntu on sam został wypędzony z Nieba przez Boga i został Szatanem. Biblia również powiada nam o aniołach, którzy jako demony poszli za Szatanem w tym powstaniu.

Aby udzielić Swej kary sprawiedliwej tym stworzeniom, które przeciwko Mu powstały, Bóg stworzył to miejsce nazywane “piekło.” Choć Szatan, jak może się wydać, będzie nieograniczenie rzucać wyzwanie Bogu i bluźnić Jego czyny, jednakże kiedy po całym świecie będzie głoszona ewangelia wody i Ducha, on wreszcie zostanie wrzucony do studni Czeluści na tysiąc lat.

Szatan nigdy nie pożałuje swego grzechu zwrócenia się przeciwko Bogu, a dlatego on nadal będzie usiłować dorównać Bogu i wreszcie otrzyma straszną i wieczną karę w piekle. Aż do samego końca Szatan nadal będzie zwracać się przeciwko Bogu i sprawiedliwym, zmuszając ludzi do ubóstwiania go. Biblia nazywa tego upadłego anioła, który bluźni Boga i Jego świętych, Szatanem lub Diabłem, Smokiem i Wężem starodawnym (Objawienie św. Jana 12:9).666, Liczba Bestii

Bóg wreszcie wtrąci Szatana do jego więzienia. Ale zanim zostać zamknięty w piekle, Szatan będzie zmuszać ludzi do przyjęcia znaku 666, jego imienia i liczby, na prawą rękę lub na czoło. On zakaże każdemu, kto nie ma tego znaku, cokolwiek kupować lub sprzedawać.

Liczba 7 jest liczbą doskonałości, która oznacza Boga. Z drugiej strony, liczba 6 oznacza człowieka, ponieważ Bóg stworzył człowieka szóstego dnia na własny obraz i wyobrażenie. Tu liczba Bestii, 666, ujawnia dumę człowieka, który chce zostać podobnym do Trójjedynego Boga. W niedalekiej przyszłości nadejdzie czas, kiedy ludzie na tym świecie będą otrzymywać ten znak 666.

Objawienie św. Jana 13:1 powiada nam, że siedmiu królów wyjdzie z dziesięciu nacji. Ten z nich, kto będzie miał największą moc i otrzyma władzę od Szatana, podporządkuje ten świat swojej władzy. Działając wielkie cuda, takie jak wyleczenie swoich śmiertelnych ran i rzucenie ognia z nieba, on zmusi wszystkich ludzi świata do podążania za nim.

Innymi słowy, Szatan zmusi ludzi do podążania za nim, a nie za Bogiem, i wielu ludzi wreszcie zacznie go wielbić jak Boga. Podobnie jak bohaterowie pojawiają się w czasach nieszczęść, tak samo Antychryst, otrzymawszy wielką władzę od Szatana, będzie pragnąć, aby wszyscy ludzie podążali za nim jak za Bogiem, i dlatego będzie rozwiązywać ciężkie problemy ekonomiczne i polityczne, których świat wtedy dozna. Koniec końców Szatan ujawni swoją prawdziwą istotę, próbując rzucić Bogu wyzwanie przy końcu świata.

W Księdze Daniela możemy zobaczyć, że Wielki Ucisk zostanie nadzwyczajnie okrutny, kiedy nastąpi koniec jego pierwszej połowy. Ta pierwsza połowa, która będzie trwać przez trzy z połową lata, będzie okresem strasznych plag i potężnego królowania Szatana. Ale kiedy skończą się te pierwsze trzy i pół lata, potem nastąpi jeszcze większe tornado nieszczęść. W tym czasie Szatanowi będzie dana władza spełniać swoje czyny pośród ludzi na tej ziemi, zabijać każdego, kto nie będzie się go słuchać, oszukując ich cudami, które przyniosą ogień z nieba, ubóstwiając siebie i zmuszając ich do bluźnienia przeciwko Bogu.

Jednocześnie Antychryst, otrzymawszy całą władzę od Szatana, będzie znieważać i zabijać wszystkich świętych, którzy nie ukorzą się przed nim. Jak wiersze 7-8 powiadają nam: “Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.” Tymczasem będą również tacy, którzy w tym czasie odmówią wielbienia Bestii, i to będzie nikt inny jak narodzeni ponownie ludzie Boga, których imiona są zapisane w Księdze Życia Baranka.Wydarzenie Męczeństwa

Męczeństwo to wydarzenie, które nastąpi, kiedy święci, narodzeni ponownie poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, będą chronić swoją wiarę w Pana, odmawiając przyjęcia znaku Szatana. Inaczej mówiąc, Wielki Ucisk dotrze do swego szczytu, kiedy skończy się jego pierwsza połowa, czyli trzy i pół lata. W tym czasie wiara sprawiedliwych powinna przygotowywać się do ich męczeństwa.

Tymczasem ci, którzy chociaż wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela, nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, a dlatego nie otrzymali odpuszczenia grzechów i jeszcze mają grzech w sercu, wreszcie staną po stronie Szatana i ukorzą się przed nim. Chrześcijanie, którzy wierzą w Jezusa, lecz nie narodzili się ponownie, nie mają Ducha Świętego w swoich sercach, i dlatego kiedy będzie zbyt ciężko, oni wreszcie ukorzą się przed Szatanem, przyjmą jego znak na prawą rękę lub na czoło i będą go wielbić jak Boga.

Powinniśmy dokładnie wiedzieć, że Szatana nie będą wielbić tylko ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów. Powinniśmy również zrozumieć, że Bóg wyraźnie powiedział nam, iż wrzuci do jeziora z ognia i siarki wraz z szatanem wszystkich tych, którzy ukorzą się przed Bestią.

Chcesz wiedzieć więcej o Apokalipsie św. Jana? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Objawieniu św. Jana.

Wiersze 9-10 powiadają nam: “Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych.” Wtenczas Antychryst i jego zwolennicy będą bardzo prześladować i sprzedawać sprawiedliwych, a także zabijać ich swoimi mieczami. Tu powinniśmy wyraźnie zrozumieć, że Bóg koniecznie pomści się za nas na naszych wrogach, którzy będą prześladować i zabijać sprawiedliwych.

Dlatego właśnie święci powinni przeżyć swoje prześladowania i śmierć z wiarą w obietnicy Boże. Gdyby Bóg nie miał się pomścić na naszych wrogach, to jak moglibyśmy kiedyś zamknąć swoje oczy w naszym sfrustrowanym rozbitym poczuciu sprawiedliwości? Ale Bóg nam obiecał, że pomści się za nas na naszych wrogach, którzy nas krzywdzą, i dlatego nasza śmierć nie będzie daremna. Bóg koniecznie pomści się na tych, którzy męczą i przygniatają sprawiedliwych, a także przyprowadzi sprawiedliwych do zmartwychwstania, pochwycenia i wieczerzy weselnej Baranka, pozwoli im królować z Panem w ciągu tysiąca lat i zamieszkać z Nim na zawsze. My wszyscy wierzymy i polegamy na tym. Dlatego Chrystus jest najlepszym Bogiem, który spełni wszystkie nasze nadzieje.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.