" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Zbawienie Grzeszników,
Które Objawia
Się w Przybytku


< II Księga Mojżeszowa 27:9-21 >

“Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca z kręconego bisioru po stronie południowej będą sto łokci długie, a do tego dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Tak samo po stronie północnej zasłony będą sto łokci długie, a ponadto dwadzieścia słupów, dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Na szerokości dziedzińca po stronie zachodniej zasłona będzie miała pięćdziesiąt łokci, a do tego dziesięć słupów i dziesięć podstaw. Na szerokości dziedzińca po stronie wschodniej będzie miała również pięćdziesiąt łokci. Zasłony jednej bocznej ściany będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. Zasłony zaś drugiej ściany bocznej będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. Przy wejściu na dziedziniec dasz zasłonę na dwadzieścia łokci z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywaną, a do tego cztery słupy i cztery podstawy. Wszystkie słupy dokoła dziedzińca winny być zaopatrzone w srebrne klamry; haczyki zaś będą ze srebra, a podstawy z brązu. Długość dziedzińca będzie wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt łokci, a wysokość pięć łokci z zasłonami z kręconego bisioru i z podstawami z brązu. Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek użytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z brązu. Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek, dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie w Namiocie Spotkania na zewnątrz zasłony, która jest przed świadectwem. Aaron zaś wraz z synami swymi będzie ją przygotowywać, aby płonęła przed Panem od wieczora do rana. Takie jest prawo wieczne przez wszystkie pokolenia dla Izraelitów.”(Przypis tłumacza: “fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu” należy zamienić na “błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)

Ogrodzenie prostokątnego dziedzińca Przybytku miała długość 100 łokci. W Biblii łokieć jest miarą długości określaną długością części ręki od stawu łokciowego do końca palca, około 45 cm (18 cali) według współczesnego układu miar. Otóż ogrodzenie dziedzińca Przybytku miało długość 100 łokci, czyli około 45 m (150 stóp), a szerokość 50 łokci, czyli około 22,5 m (75 stóp). Otóż takie były rozmiary Domu, w którym Bóg mieszkał wśród ludu Izraela w czasie Starego Testamentu.Zewnętrzny Dziedziniec Przybytku Był Otoczony Ogrodzeniem

The Outer Court of the TabernacleCzy kiedyś widzieliście model Przybytku na jakimś obrazie lub rysunku? Ogólnie mówiąc, Przybytek dzielił się na dziedziniec i właśnie Przybytek, Dom Boży. W tym Domu Bożym, w Przybytku, był niewielki element, zwany Miejscem Świętym. Miejsce Święte było pokryte czterema różnymi tkaninami: jedna tkanina była wykonana z kręconego bisioru oraz błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici; inna była z sierści koziej; jeszcze inna ze skór baranich barwionych na czerwono; jeszcze inna tkanina była ze skór z delfinów.

Ze wschodu dziedzińca Przybytku była jego brama, wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Wszedłszy w tę bramę, zobaczylibyśmy ołtarz całopalenia i kadź. Za kadzią był właśnie Przybytek. Przybytek dzielił się na Miejsce Święte i Miejsce Najświętsze, gdzie była Arka świadectwa. Ogrodzenie dziedzińca Przybytku było zbudowane z 60 słupów z zasłonami z kręconego bisioru. Sam Przybytek, z drugiej strony, był zbudowany z 48 desek i 9 słupów. Powinniśmy mieć przynajmniej ogólne pojęcie o wyglądzie zewnętrznym Przybytku dlatego, aby zrozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć przez jego formę.

Bóg mieszkał wewnątrz Przybytku, zbudowanego z 48 desek. Bóg pokazywał ludu Izraela Swoją obecność za pomocą słupa dymu nad Przybytkiem w dzień i ognia w nocy. I wewnątrz Miejsca Świętego, gdzie mieszkał Sam Bóg, wszystko napełniała chwała Boża. Wewnątrz Miejsca Świętego był stół chlebów pokładnych, świecznik i ołtarz kadzenia, a wewnątrz Miejsca Najświętszego była Arka świadectwa i przebłagalnia. To były miejsca zakazane dla zwykłego ludu Izraela; tylko kapłani i arcykapłan mogli tam wejść według obrządku Przybytku. Napisano: “Tak zaś te rzeczy były urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą, do drugiej zaś części jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu” (List św. Pawła do Hebrajczyków 9:6-7). Ten urywek powiada nam, że współcześnie tylko ci, którzy mają złotą wiarę w ewangelię wody i Ducha, mogą przeżyć życie z Bogiem, służąc Mu.

Co oznacza chleb na stole chlebów pokładnych? On oznacza Słowo Boże. Cóż więc oznacza ołtarz kadzenia? On oznacza modlitwę. Wewnątrz Miejsca Najświętszego były Arka świadectwa i przebłagalnia, wykonana ze szczerego złota, która była nad Arką. Na końcach górnych nad przebłagalnią cheruby rozpościerały swoje skrzydła, zakrywając nimi przebłagalnię. Taka była przebłagalnia, miejsce, gdzie panowała łaska Boża. Wewnątrz Arki świadectwa były dwie tablice kamienne z wyrytymi na nich Dziesięcioma Przykazaniami, laska Aarona, która zakwitła, i dzban z manną. Arka była pokryta złotą pokrywką (przebłagalnią), a na niej cheruby rozpościerały swoje skrzydła.Gdzie Mieszkają Ci, Którzy Otrzymali Przebaczenie Grzechów?

Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, mieszkają wewnątrz Świątyni. Świątynia była zbudowana z 48 desek, pokrytych złotem. Pomyślcie o tym. Wyobraźcie sobie, jak błyszczy nie jakaś garść złota, a 48 desek ze złota? Wnętrze Świątyni i jej naczynia były wykonane ze szczerego złota, i dlatego one błyszczały nadzwyczajnie.

Ołtarz całopalenia i kadź na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku były zrobione ze szczerego brązu, a ogrodzenie dziedzińca składało się ze słupów, pokrytych srebrem, i z kręconego bisioru. Natomiast naczynia wewnątrz Świątyni były wykonane ze złota; a także zrobione ze złota były świecznik i stół chlebów pokładnych. Ponieważ wszystkie elementy Świątyni i jej ścian były wykonane ze szczerego złota, część wewnętrzna Świątyni zawsze się świeciła złotym blaskiem.

To, że wewnątrz Świątyni wszystko się świeciło złotym blaskiem oznacza, że zbawieni święci przeżyją swoje kosztowne życie z wiarą w Kościele Bożym. Święci, którzy żyją z wiarą w ewangelię wody i Ducha, są podobni do szczerego złota Świątyni. Życie takich świętych w Świątyni jest błogosławionym życiem w Kościele, w pełności Słowa Bożego, modlitwie i wysławianiu Boga; dzięki Kościołowi oni stoją przed tronem Bożym i codziennie przyoblekają się w Jego łaskę. Takie jest życie wiary wewnątrz Świątyni. Powinniście uwierzyć, że tylko sprawiedliwi, zbawieni za pomocą ewangelii wody i Ducha, mogą przeżyć to kosztowne życie z wiarą wewnątrz Świątyni.Bóg Wyraźnie Oddzielił Wewnętrzną i Zewnętrzną Części Świątyni

Podobnie jak większość budynków ma ogrodzenia, tak dziedziniec Przybytku miało ogrodzenie z 60 słupów i zasłon z kręconego bisioru. W wschodniej części dziedzińca była brama o szerokości 9 m (30 stóp), wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Studiując Przybytek, powinniśmy uświadomić sobie, co znaczy błyszcząca wiara, której Bóg chce od nas, a także jaka jest wiara w zbawienie i jak Chrystus zbawił nas przez elementy Przybytku. Aby poznać, czym jest złota i błyszcząca wiara Świątyni, powinniśmy najpierw rzetelnie zbadać kadź, ołtarz całopalenia i ogrodzenie zewnętrznego dziedzińca Przybytku, oraz wszystkie materiały, z których one zostały zrobione. Tylko w taki sposób możemy dowiedzieć się, z którą wiarą możemy wejść do złotej i błyszczącej Świątyni.

Co znajdowało się na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku? Tam były kadź i ołtarz całopalenia. On także był otoczony 60 drewnianymi słupami, a na tych słupach była zasłona z kręconego bisioru jako ogrodzenie dziedzińca. Słupy tego ogrodzenia były wykonane z drzewa akacjowego, które, chociaż bardzo mocne, jest również lekkie. Słupy, wykonane z tego drewna, miały wysokość około 2,25 m (7,5 stóp), dlatego większość ludzi średniego wzrostu nie mogła zobaczyć wewnętrznej części Przybytku przez ogrodzenie zewnętrznego dziedzińca. Oczywiście, można było zobaczyć dziedziniec, nastąpiwszy na jakiś przedmiot, ale inaczej to nie było możliwe. To oznacza, że przez nasze własne wysiłki fizyczne nigdy nie potrafimy wejść do Królestwa Bożego.

Na dolnych końcach słupów drewnianych zewnętrznego dziedzińca były podstawy z brązu, a górne końce były pokryte głowicami ze srebra. Ponieważ słupy nie mogłyby stać samodzielnie, przyległe słupy były mocno połączone ze sobą klamrami ze srebra. A dla wytrzymałości poprzecznej słupów haczyki ze srebra na srebrnych głowicach słupów były przywiązane powrozami do brązowych palików (II Księga Mojżeszowa 35:18).Z Jakich Materiałów Była Wykonana Brama Dziedzińca Przybytku?

the gate of the court of the TabernacleMateriały, z których była wykonana brama dziedzińca Przybytku, to błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior. Wysokość bramy stanowiła 2,25 m (7,5 stóp), a jej szerokość – około 9 m (30 stóp). To była zasłona, wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, która wisiała na czterech słupach. Dlatego zawsze, kiedy ktoś próbował wejść na dziedziniec Przybytku, on mógł łatwo znaleźć jego bramę.

Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior, z których wytworzono bramę Przybytku, pokazują nam, jak Bóg zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez cztery misje Swego Syna Jezusa. Wszystkie 60 słupów drewnianych i kręcony bisior ogrodzenia dziedzińca Przybytku także wyraźnie pokazują nam, w jak sposób Bóg zbawił nas od naszych grzechów przez Swego Syna Jezusa.

Innymi słowy, za pomocą bramy zewnętrznego dziedzińca Przybytku Bóg zrozumiale pokazuje nam tajemnicę zbawienia. Jeszcze raz popatrzmy na materiały, z których była wykonana brama dziedzińca Przybytku: na błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Te cztery nici są nadzwyczajnie ważne dla zbawienia poprzez wiarę w Jezusa. Gdyby te materiały nie były ważne, Biblia nie opisywałaby ich tak szczegółowo.

Wszystkie materiały, z których była wykonana brama dziedzińca Przybytku, są absolutnie niezbędne dla Boga, by darować zbawienie ludzkości. Jednakże ten fakt, że brama była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, bez wątpienia ma największe znaczenie dla zbawienia Bożego, darowanego grzesznikom, ponieważ te cztery nici zostały prawdziwym objawieniem doskonałego zbawienia Bożego. Właśnie takie zbawienie ustanowił Bóg. Oto dlaczego Bóg pokazał Mojżeszowi model Przybytku na górze Synaj i rozkazał mu zrobić bramę dziedzińca Przybytku według tego modelu.Co Oznaczają Fioletowa, Purpurowa i Karmazynowa Nici oraz Kręcony Bisior?

Brama Miejsca Świętego była zrobiona z zasłony, wykonanej z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, a zasłona między Miejscem Świętym i Miejscem Najświętszym także była wykonana z tych czterech nici. I nie tylko one, ale również efod i pektorał arcykapłana także były wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Cóż więc oznaczają błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior? Co konkretnie oznaczają te błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior, które były absolutnie niezbędne dla Chrystusa, aby zbawić wszystkich nas? Koniecznie powinniśmy szczegółowo rozpatrzyć ten problem.

W pierwszej kolejności, błękitna nić oznacza chrzest Jezusa Chrystusa. Ci, którzy nie znają znaczenia chrztu, nie znają także, że błękitna nić oznacza chrzest Jezusa Chrystusa. Naprawdę nie narodzeni ponownie w ogóle twierdzą, że błękitna nić oznacza co następuje: “Jezus Chrystus jest Samym Bogiem, i On przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka.” Inni, z drugiej strony, twierdzą: “błękitna nić oznacza tylko Słowo.” Jednakże Biblia powiada, że błękitna nić oznacza chrzest Jezusa, przez który On wziął na Siebie grzechy świata po przyjściu na tę ziemię. Pismo Święte wyraźnie pokazuje nam, że błękitna nić oznacza chrztu wodnego, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela. Czytając Słowo o Przybytku, uświadomiłem sobie: “Aha, Bóg chce pokazać nam ważność naszej wiary w chrzest Jezusa.”

Szaty, w które ubierał się arcykapłan dla składania ofiar, także były wykonane z błękitnej nici. Diadem ze szczerego złota na turbanie, który arcykapłan wkładał na głowę, i sznur, który przywiązywał diadem do turbanu, także był błękitny. I na tym złotym diademie były wyryte słowa: “Poświęcony dla Pana”. Możemy zobaczyć, że błękitny sznur, który przywiązywał złoty diadem do turbanu arcykapłana, wyraźnie pokazuje chrzest Jezusa, który jest poświęcony dla Pana.

W taki sposób przez błękitny sznur, który przywiązywał złoty diadem do turbanu, Bóg powiada nam o naszym prawdziwym zbawieniu. Innymi słowy, właśnie błękitna nić, czyli chrzest Jezusa, daruje nam świętość. Choć kolor błękitny w ogóle przypomina nam błękitne niebo, on oznacza nie tylko Boga. Spośród błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, błękitna nić bez wątpienia oznacza chrzest Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, błękitna nić powiada nam, że Jezus Chrystus wziął grzechy wszystkich grzeszników tego świata poprzez chrzest (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Gdyby Jezus nie wziął grzechów ludzkości poprzez chrzest, to wierzący nie potrafiliby zostać “poświęceni dla Pana.” Gdyby nie chrzest, który Jezus przyjął, nigdy nie potrafilibyśmy ubrać się w świętość przed Bogiem.

Czy znacie duchowe znaczenie rozkazu Bożego, byśmy zrobili bramę dziedzińca Przybytku z błękitnej nici według modelu, pokazanego Mojżeszowi? Brama dziedzińca, która prowadziła do Przybytku, gdzie mieszkał Bóg, oznacza Jezusa Chrystusa. Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego bez Jezusa Chrystusa. Brama dziedzińca, która oznacza Jezusa, była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, ponieważ oczywiście Bóg chciał odkryć nam prawdę naszego zbawienia. Purpurowa nić oznacza Ducha Świętego, który powiada nam: “Jezus jest Królem królów.” Jasnoczerwona nić oznacza krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. Błękitna nić, jak przed chwilą powiedziałem, oznacza chrzest, który Jezus przyjął od Jana Chrzciciela.

W taki sposób błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oznaczają chrzest Jezusa, wcielenie Boga i Jego śmierć na Krzyżu. Misja Jezusa, która objawia się w tych trzech niciach, daje nam wiarę, która pomaga stać przed Jehową w świętości. Jezus, Sam Bóg, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął nieprawości grzeszników na Swoje własne ciało poprzez chrzest, i ofiarnie zapłacił za wszystkie grzechy i potępienia, przelawszy Swoją krew; właśnie to jest duchowa tajemnica błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

Być może, do dzisiaj myśleliście, że błękitna nić tylko objawia Boga lub Jego Słowo. Ale teraz powinniście wyraźnie zrozumieć, że błękitna nić faktycznie oznacza chrzest Jezusa Chrystusa. Chrzest, przez który Jezus przyjął wszystkie nasze grzechy, jest nadzwyczajnie ważny, i nie wolno go ignorować; naprawdę, przez Przybytek Starego Testamentu Bóg pokazuje nam ważność chrztu.Chrzest Był Środkiem, za Pomocą Którego Jezus Zabrał Nasze Grzechy

The Baptism of JesusSłupy ogrodzenia Przybytku były wykonane z drzewa akacjowego. W dole tych słupów były podstawy z brązu, a srebrne głowicy nakrywały je z wierzchu. To przede wszystkim oznacza, że grzesznicy powinni pójść na sąd za swoje grzechy. Tylko ci, którzy już kiedyś zostali potępieni za ich grzechy, mogą się zbawić. Ci, którzy jeszcze nie przyjęli sądu i dlatego nie są zbawieni, nie mogą uniknąć sądu i wiecznej kary za ich grzechy, kiedy oni przyjdą przed oblicze Boga.

Jak napisano: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 6:23), grzesznicy koniecznie pójdą na sąd Boży za ich grzechy. Dlatego grzesznicy powinni jeden raz przyjąć potępienie Boże za swoje grzechy, a potem żyć znowu, ubrawszy się w Jego łaskę. Oto co oznacza narodzić się ponownie. Właśnie wiara w błękitną nić, czyli w to, że Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest, i wiara w jasnoczerwoną nić, czyli w to, że Jezus zbawił wszystkich grzeszników przez potępienie na Krzyżu, tylko taka wiara pomaga nam jeden raz umrzeć za nasze grzechy i narodzić się ponownie. Powinniście uświadomić sobie, że tylko wieczna kara czeka tych, którzy przez swoją niewiarę nie mogą przejść przez sąd w wierze.

Chrzest Jezusa był środkiem, dzięki któremu Chrystus zabrał wszystkie nasze nieprawości, aby zbawić nas od naszych grzechów. Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Jezus jest Samym Bogiem, a jednak, aby zbawić nas, On przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie wszystkie nieprawości grzeszników poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości, i został potępiony zamiast wszystkich grzeszników, ofiarnie oddawszy własne ciało na Krzyżu, przelawszy wodę i krew. Brama dziedzińca Przybytku szczegółowo pokazuje nam elementy misji, spełnionej przez Jezusa, naszego Zbawiciela. Przez bramę dziedzińca Przybytku Bóg jawnie pokazuje nam, że Jezus został Zbawicielem grzeszników.

Kręcony bisior oznacza Słowa Starego i Nowego Testamentu, które są bardzo szczegółowe i ze sobą połączone. Jak starannie trzeba haftować, aby wyrobić ten kręcony bisior! Przez kręcony bisior Bóg szczegółowo pokazuje nam, jak On nas zbawił.

Patrząc na dywany, widzimy, że one są zrobione za pomocą splatania różnych nici. Podobnie Bóg rozkazał Żydom wykonać bramę dziedzińca Przybytku za pomocą splatania błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici na kręconym bisiorze. To pokazuje nam, że Jezus, który przyszedł do nas przez wodę (chrzest), krew (Krzyż) i Ducha Świętego (Jezus jest Bogiem), ukryte w doskonałym Słowie Bożym, naprawdę jest bramą naszego zbawienia. Mając właściwą wiarę w Jezusa Chrystusa, który objawia się w doskonałym Słowie Bożym, i ubrawszy się w Jego miłość, już całkiem zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę.

Jezus Chrystus zbawił nas nie przypadkowo. Możemy przekonać się o tym, popatrzywszy na Przybytek. Jezus całkiem zbawił grzeszników. Możemy uświadomić sobie, że On naprawdę całkiem zbawił nas, tylko popatrzywszy na słupy ogrodzenia. Dlaczego słupów ogrodzenia było właśnie 60? Dlatego, że cyfra 6 oznacza człowieka, podczas gdy cyfra 3 oznacza Boga. W Objawieniu św. Jana 13 pojawia się znamię 666 i Bóg powiada, że to jest znamię Bestii, oraz że mądrzy znają tajemnicę tego znamienia. Dlatego liczba 666 oznacza, że człowiek działa, jak Bóg. Czego pragnie ludzkość? Czyż ona nie chce zostać podobną do doskonałego Boga? Jeśli my naprawdę chcemy zostać podobnymi do Boga, to powinniśmy narodzić się ponownie poprzez wiarę w Jezusa i zostać dziećmi Bożymi. 60 słupów oznaczają właśnie to.

Jednakże zamiast wierzyć ludzie zarozumiale, na przekór starają się zostać uczestnikami boskości przez swoje własne wysiłki. Właśnie to jest przyczyna, dlaczego ludzie w inny sposób tłumaczą Słowo według własnych rozważań i mylą się we własnych ludzkich myślach, ponieważ nie mają wiary, a tylko pożądania, które przeciwstawiają się Bogu. Przez te pożądania ciała, które pragnie samodzielnie zostać doskonałe, oni zresztą oddalają się od Słowa Bożego.Słowo Zbawienia, Które Objawia Się we Wszystkich Elementach Przybytku

Aby zbawić grzeszników i przyprowadzić ich do Świątyni, dla Jezusa Chrystusa były potrzebne naczynia i materiały Przybytku. Był potrzebny ołtarz całopalenia, zarówno jak kadź, i słupy, i podstawy z brązu, i srebrne głowicy, haczyki i srebrne sznury. Wszystkie te rzeczy znajdowały się poza granicami Świątyni, i te materiały były potrzebne, aby zrobić grzesznika sprawiedliwym.

Wszystkie te rzeczy były potrzebne, aby pozwolić grzesznikom wejść i żyć w Królestwie Bożym, ale najważniejsza wśród nich była nić błękitna (Chrzest Jezusa). Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici były wykorzystane dla bramy dziedzińca Przybytku. Te nici oznaczają trzy misje Jezusa, potrzebne dla naszej wiary w Boga. Po pierwsze, Jezus przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest; po drugie, Jezus jest Bogiem (Duch); i po trzecie, Jezus umarł na Krzyżu, aby przyjąć karę za wszystkie grzechy, które wziął na Siebie za pomocą Jana w rzece Jordan. Oto poprawna i prawdziwa wiara, potrzebna dla grzeszników, aby się zbawić i zostać sprawiedliwymi.

Czytając Biblię, możemy uświadomić sobie, jak naprawdę ciężko jest zrozumieć Chrystusa. Możemy dokładnie zrozumieć, że Ten, kto całkiem zbawił nas, nić za nicią, jak kręcony bisior, to właśnie Sam Bóg. A ponadto Bóg rozkazał Żydom wykonać bramę dziedzińca Przybytku z splatania błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici na kręconym bisiorze o długości 9 m. Naprawdę Bóg zrobił tak, aby każdy, patrząc na Przybytek, nawet z dala mógł zobaczyć bramę dziedzińca Przybytku.

Zasłona z kręconego bisioru na słupach dziedzińca Przybytku pokazuje świętość Bożą. Dlatego rozumiemy, że grzesznicy nie mogą odważyć się przybliżyć do Przybytku, oraz że oni mogą wejść na jego dziedziniec, tylko otrzymawszy zbawienie poprzez wiarę w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, z których wykonana brama dziedzińca Przybytku. W taki sposób Bóg pozwolił grzesznikom zrozumieć, że Jezus Chrystus zmył wszystkie ich grzechy i zbawił ich przez wodę, krew i Ducha Świętego.

Nie tylko to, ale również materiały, z których były wykonane wszystkie elementy Przybytku, a mianowicie brama jego dziedzińca, także pokazują nam głębię Słowa, przez które Bóg uczynił grzeszników sprawiedliwymi. Ponieważ Bóg rozkazał Żydom wykonać bramę dziedzińca Przybytku o wystarczającej wielkości, aby każdy mógł ją zobaczyć, i ponieważ ta brama była wykonana ze splatania błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici na kręconym bisiorze, Bóg pozwolił wszystkim ludziom wyraźnie zrozumieć ważność Słowa, które może zrobić grzeszników sprawiedliwymi.

Brama dziedzińca Przybytku powiada nam, że Bóg całkiem zbawił nas, podobnych do drzewa akacjowego, od grzechów przez błękitną (Chrzest Jezusa), jasnoczerwoną (krew Krzyża), i purpurową (Jezus jest Bogiem) nici. Bóg pozwolił wejść do Świątyni, do Domu Bożego, tylko tym, którzy wyraźnie wierzą w to.Jezus Chrystus Powiada Nam

Bóg powiada, że dlatego, aby przeżyć złote, błyszczące życie wiary, powinniśmy zmyć wszystkie swoje grzechy poprzez chrzest Jezusa i przyjść do Pana. Oto dlaczego Sam Bóg pokazał Mojżeszowi model Przybytku, pobudował go przez Mojżesza i pozwolił ludu Izraela otrzymać przebaczenie grzechów przez ten Przybytek. Podsumujmy wiarę, która przyprowadziła nas od dziedzińca Przybytku do Świątyni. Przez dziedziniec Przybytku Bóg przedłuża nauczać nas wiary w prawdę, że Jezus zbawił nas przez wodę, krew i Ducha Świętego. Wiara w bramę dziedzińca, wykonaną z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, w nałożenie rąk arcykapłana na baranka ofiarnego i przelanie krwi tego baranka, a także wiara, z którą arcykapłan mył ręce i nogi w kadzi – wszystkie te rzeczy powiadają nam, że tylko nasza wiara w ewangelię wody i Ducha jest wiarą ze szczerego złota, która pozwala nam wejść do Świątyni i żyć tam w chwale.

Przez Przybytek Bóg pozwolił wszystkim nam otrzymać łaskę zbawienia i Jego błogosławieństwo. Przez Przybytek możemy poznać błogosławieństwo, które Bóg darował nam. Możemy uświadomić sobie i uwierzyć w łaskę zbawienia, które pozwoliło nam stać przed tronem łaski Bożej i na zawsze się zbawić. Czy możecie to zrozumieć? Przez Przybytek możemy zobaczyć, jak doskonale Chrystus zbawił nas, jak rzetelnie On zaplanował nasze zbawienie i jak dokładnie On je spełnił według Swego planu i uczynił grzeszników sprawiedliwymi.

Czy wcześniej mieliście niewyraźną wiarę w Jezusa? Czy wierzyliście, że błękitny kolor oznacza tylko niebo? Czy wiedzieliście tylko o purpurowym i jasnoczerwonym kolorach, czy wierzyliście, że Jezus Chrystus, Król królów, przyszedł na tę ziemię i zbawił nas na Krzyżu? Jeśli tak, to teraz nadszedł czas poznać prawdziwą wiarę. Mam nadzieję, że wszyscy wyraźnie zrozumiecie znaczenie chrztu Jezusa i wiary w kolor błękitny, a w taki sposób uświadomicie sobie i uwierzycie w bezmierną łaskę zbawienia, które Bóg dał wam.

Bóg nie zbawił nas tylko przez krew i Ducha Świętego. Dlaczego? Wyraźnie przemawiając do nas przez błękitny, purpurowy i jasnoczerwony kolory, oraz przez te trzy nici, Bóg powiada nam, w jaki sposób Jezus nas zbawił. Przez Przybytek nasz Bóg szczegółowo pokazał nam misję zbawienia Jezusa. Rozkazawszy Mojżeszowi pobudować Przybytek, za pomocą tego Przybytku Bóg obiecał zbawić nas. Według obietnicy Jezus Chrystus przyszedł w ciele człowieka i wziął na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest w wodzie (błękitny kolor) rzeki Jordan. Przez Swój chrzest Jezus faktycznie zbawił grzeszników od wszystkich grzechów. Jak rzetelne, dokładne i doskonałe jest nasze zbawienie!

Wchodząc do Miejsca Świętego, zobaczylibyśmy świecznik, stół chlebów pokładnych i ołtarz kadzenia. Zanim wejdziemy do Miejsca Najświętszego, my przez niedługi okres mieszkamy w tym Miejscu Świętym, błyszczącym złotem, żyjąc nasze serca chlebem Słowa. Jak wielkie jest to błogosławieństwo! Zanim wejdziemy do Królestwa Bożego, my mieszkamy w Jego Kościele, jak całkiem zbawieni przez ponowne narodzenie z ewangelii wody i Ducha. Kościół Boży, który daje nam chleb życia, jest Miejscem Świętym.

W tym Miejscu Świętym, czyli w Kościele Bożym, były świecznik, stół chlebów pokładnych i ołtarz kadzenia. Świecznik, wraz z jego drążkiem, ramionami, kielichami, pąkami i kwiatami, był wykonany z jednej bryły szczerego złota. Świecznik, wykonany z jednej bryły szczerego złota, pokazuje nam, że my, sprawiedliwi, powinniśmy jednoczyć się z Kościołem Bożym.

Na stole chlebów pokładnych był chleb przaśny, który symbolizował chleb czystego Słowa Bożego, w którym nie ma nieprawdziwych i brudnych nauk świata. Miejsce Święte Boże, czyli Kościół Boży, głosi to czyste Słowo Boże, w którym nie ma kwasu, i żyje w czystej wierze, nie czyniąc zła przed Bogiem.

Przed zasłoną Miejsca Najświętszego był ołtarz kadzenia. Obok ołtarza kadzenia przynosili modlitwy Bogu. Przez naczynie Miejsca Świętego Bóg powiada nam, że przed Nim powinniśmy napełnić się jednością, wiarą w Jego czyste Słowo i modlitwą. Tylko sprawiedliwi mogą modlić się, przecież Bóg wysłuchuje tylko modlitwy sprawiedliwych (Księga Izajasza 59:1-2, List św. Jakuba 5:16). I tylko ci, którzy modlą się przed Bogiem, potrafią Go spotkać.

Podobnie Miejsce Święte świadczy, jak nieprzeciętne jest nasze zbawienie w Kościele Bożym. Główne materiały Przybytku, czyli błękitna (Jezus przyjął chrzest), jasnoczerwona (wziąwszy na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, Jezus umarł na Krzyżu i zabrał karę za nasze grzechy) i purpurowa (Jezus jest Bogiem) nici, oznaczają wiarę, która jest nam koniecznie potrzebna. Te trzy rzeczy składają podstawę naszej wiary. Kiedy wierzymy, że Jezus naprawdę jest Synem Bożym i Samym Bogiem, oraz że On zbawił nas, to możemy wejść do Miejsca Świętego, błyszczącego złotem, gdzie mieszka Bóg. Jeśli my nie wierzymy w misję Jezusa, objawioną w tych trzech niciach, to nigdy nie potrafimy wejść do Miejsca Świętego, choć żarliwie wierzymy w Jezusa. Nie wszyscy chrześcijanie mogą wejść do Miejsca Świętego.Ci, Którzy Pozostają na Dziedzińcu Przybytku z Błędną Wiarą

Dziś jest wielu chrześcijan, którzy nie mogą wejść do Miejsca Świętego, nawet otwarcie wyznając swoją wiarę. Innymi słowy, jest wielu ludzi, którzy chcą się zbawić przez swoją ślepą wiarę. Właśnie ci, którzy myślą, że mogą się zbawić jedynie dzięki wierze w krew Jezusa Chrystusa i w to, że On – Sam Bóg i Król królów, są takimi ludźmi. Oni mają uproszczoną wiarę w Jezusa. Wierząc tylko w krew Jezusa, oni stoją przed ołtarzem całopalenia i ślepo się modlą: “Panie, wszakże pozostaję grzesznikiem. Przebacz mi, Panie. Szczerze dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty zostałeś ukrzyżowany i umarłeś zamiast mnie. O, Panie, kocham Cię!”

Po takiej porannej procedurze oni wracają do codziennego życia, a potem wieczorem znowu przychodzą do ołtarza całopalenia z taką samą modlitwą. Ludzie, którzy co miesiąc, każdego rana i wieczoru, przychodzą do ołtarza całopalenia, nie mogą narodzić się ponownie, ale padają w błędną wiarę przez własne myśli.

Oni kładą ofiarę za grzechy na czerwony płomień ołtarza całopalenia i spalają swoją ofiarę. Ponieważ ciało płonie w płomieniu, czarny i biały dym oraz zapach palonej ofiary rozpowszechnia się coraz dalej. Ołtarz całopalenia nie jest miejscem, gdzie możemy prosić Boga o przebaczenie naszych grzechów, ale naprawdę on jest miejscem, które przypomina nam o okropnym ogniu piekła.

Jednakże ludzie idą do tego miejsca co rano i co wieczór, i powiadają: “Panie, zgrzeszyłem. Proszę, przebacz moje grzechy.” Wtedy oni wracają do domu zadowoleni, jakoby naprawdę otrzymali przebaczenie swoich grzechów. Oni mogą nawet śpiewać ze szczęścia: “♫ Mnie przebaczono, ♪ Wam przebaczono, ♫ Wszystkim nam przebaczono.” Ale takie odczucia są efemeryczne. Później oni znowu grzeszą i stoją przed ołtarzem całopalenia, wyznając: “Panie, jestem grzesznikiem.” Ci, którzy zawsze przychodzą do ołtarza całopalenia, bez względu na ich otwartą wiarę w Jezusa, wszakże są grzesznikami. Tacy ludzie nigdy nie potrafią wejść do Świętego Królestwa Bożego.

Któż więc może otrzymać pełne przebaczenie grzechów i wejść do Bożego Miejsca Świętego? Jedynie ci, którzy znają i wierzą w tajemnicę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, ustanowionych przez Boga. Ci, którzy wierzą w to, mogą ominąć ołtarz całopalenia dzięki wierze w śmierć Jezusa, który zabrał ich grzechy, omyć swoje ręce i nogi w kadzi i pamiętać, że wszystkie ich grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu, a potem wejść do Bożego Miejsca Świętego. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha oraz otrzymali przebaczenie grzechów, wejdą do Królestwa Niebieskiego dzięki wierze, przecież ich wiara jest miła Bogu.

Mam nadzieję, że wy całkiem uświadomicie sobie i uwierzycie w biblijne znaczenie błękitnej nici – chrztu Jezusa. Dziś wielu ludzi otwarcie wyznaje, że wierzy w Jezusa, ale niewielu naprawdę wierzy w wodę (błękitna nić), czyli w chrzest Jezusa. To mnie głęboko zasmuca. To jest bardzo wielkie nieszczęście, że tak wielu ludzi ignoruje chrzest, najważniejszy element wiary chrześcijańskiej, nawet wierząc, że Jezus nie tylko przyszedł na tę ziemię jako Bóg i umarł na Krzyżu. Mam nadzieję i modlę się, abyście już teraz całkiem poznali i uwierzyli w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, i w taki sposób mogli wejść do Królestwa Bożego.Powinniśmy Uwierzyć w Pana, Który Objawia Się w Fioletowej, Purpurowej i Karmazynowej Niciach Przybytku, Dzięki Którym Otrzymaliśmy Zbawienie

Chrystus nas zbawił. Patrząc na Przybytek, możemy zobaczyć, w jaki doskonały sposób Pan nas zbawił. My nawet nie potrafimy odwdzięczyć się Mu za to. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu za to, że On zbawił nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, oraz za to, że On także dał nam wiarę w te błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici!

Grzesznicy nigdy nie potrafią wejść do Miejsca Świętego, nie ubrawszy się w łaskę Bożą i nie przeszedłszy przez Jego straszny sąd za grzechy. Jak może człowiek, nie odbywszy kary za swoje grzechy, odkryć bramę Przybytku i wejść do Miejsca Świętego? To niemożliwe! Wszedłszy do Miejsca Świętego, taki człowiek od razu byłby przeklęty i oślepnąłby od wielkiego światła. “Oho, jakie tu światło! Oho, ale dlaczego nic nie widzę? Tam, na dworze, myślałem, że potrafię wszystko zobaczyć w Miejscu Świętym, jeśli tam wejdę. Dlaczegoż nic nie mogę zobaczyć, i dlaczego jest tu tak ciemno? Dobrze wszystko widziałem, póki nie wszedłem do Miejsca Świętego… Powiadali mi, że Miejsce Święte jest jaskrawe; to dlaczegoż jest tu tak ciemno?” Oni nie mogą widzieć, ponieważ oślepli duchowo, przecież nie mają wiary błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Dlatego grzesznicy nigdy nie potrafią wejść do Miejsca Świętego.

Dzięki Chrystusowi nie oślepniemy w Miejscu Świętym, ale otrzymamy błogosławieństwo wiecznego przebywania w Miejscu Świętym. Przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, które były wszędzie w Przybytku, Bóg pokazał nam wyraźną drogę naszego zbawienia, i według tego Słowa proroctwa On naprawdę zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.

Chrystus zbawił nas przez wodę, krew i Ducha Świętego (I List św. Jana 5:4-8), abyśmy nie oślepli, a żyli wiecznie w Jego błyszczącej łasce. On zbawił nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Chrystus dał nam obietnicę w Słowie Bożym, i powiedział, że zbawił nas, spełniwszy tę obietnicę.

Czy wierzycie, że zostaliśmy zbawieni przez doskonałą misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze? Tak! Czy zostaliśmy zbawieni przypadkowo? Nie! My nie możemy się zbawić bez wiary w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici.

Błękitna nić nie oznacza Boga. Ona oznacza chrzest Jezusa, przez który On wziął na Siebie wszystkie grzechy każdego grzesznika świata w rzece Jordan.

Czasem ludziom udaje się stać przed ołtarzem całopalenia bez wiary w błękitną nić, czyli w chrzest Jezusa. Ludzie mogą nawet dojść do kadzi obok ołtarza całopalenia, ale oni nie mogą wejść do Miejsca Świętego, gdzie mieszka Bóg. Odkryć bramę Przybytku i wejść do Miejsca Świętego mogą tylko dzieci Boże, które otrzymały pełne przebaczenie grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Ale grzesznik nigdy nie potrafi wejść do Miejsca Świętego. Cóż więc powinniśmy zrobić, aby otrzymać zbawienie? My otrzymamy zbawienie, kiedy wejdziemy nie tylko na dziedziniec Przybytku, ale również do Miejsca Świętego, gdzie mieszka Bóg.Różnica Między Wiarą Wewnątrz Przybytku a Wiarą Zewnątrz Przybytku

Ołtarz całopalenia i kadź na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku były wykonane z brązu, a ogrodzenie było wykonane z drzewa, srebra i brązu. Ale materiały wewnątrz Przybytku są całkiem inne. Główną cechą charakterystyczną Przybytku jest to, że on był “domem ze złota.” Trzy ściany były wykonane z 48 desek z drzewa akacjowego, całkiem pokrytych złotem. Stół chlebów pokładnych i ołtarz kadzenia także były wykonane z akacji i pokryte złotem, a świecznik był wykonany z jednej bryły szczerego złota. Naprawdę, naczynia wewnątrz Miejsca Świętego były albo wykonane ze szczerego złota, albo pokryte złotem.

Z drugiej strony, z czego były wykonane podstawy desek? One były wykonane ze srebra. Podczas gdy podstawy słupów ogrodzenia dziedzińca Przybytku były wykonane z brązu, podstawy desek Przybytku były ze srebra. A słupy ogrodzenia dziedzińca były wykonane z drewna, podczas gdy deski Przybytku były z drzewa akacjowego, pokrytego złotem. Ale podstawy pięciu słupów bramy Przybytku były wykonane z brązu.

Choć podstawy desek Przybytku były wykonane ze srebra, podstawy słupów bramy Przybytku były wyrobione z brązu. Co to oznacza? To oznacza, że każdy, kto stoi przed Bogiem, powinien przyjąć sąd za swoje grzechy. Jak więc możemy stać przed Bogiem, przyjąwszy sąd i oddawszy życie? Jeśli umrzemy, to nie potrafimy przyjść do Boga.

Przez brąz podstaw pięciu słupów bramy Przybytku Bóg pokazuje nam, że choć my sami musieliśmy przyjąć potępienie za nasze grzechy, Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i został potępiony za te grzechy zamiast nas. My sami musieliśmy przyjąć karę za nasze grzechy. Ale ktoś inny poniósł tę karę za wszystkie nasze grzechy zamiast nas. Zamiast nas umarł ktoś inny. Tym, kto został potępiony i umarł zamiast nas, był właśnie Jezus Chrystus.

Wiara, objawiona błękitną nicią, jest wiarą w to, że Jezus Chrystus przyjął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, i przebaczył nam wszystkie grzechy. Bóg złożył w ofierze życie Jezusa Chrystusa, by wypełnić karę za wszystkie nasze grzechy, złożone na Niego w czasie Jego chrztu, i w taki sposób zmył wszystkie nasze grzechy, dlatego my już nie będziemy potępieni za nasze grzechy. Wiara, który objawia się w jasnoczerwonej nici – to wiara w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu. To wiara w to, że Jezus Chrystus ofiarnie przyjął karę za nasze grzechy, którą właśnie my sami musieliśmy ponieść.

Tylko ci, którzy przekazali wszystkie swoje grzechy Jezusowi poprzez wiarę w Jego chrzest, i ponieśli karę za wszystkie swoje grzechy poprzez wiarę w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, i w śmierć Jego ciała za wszystkie te grzechy, mogą wejść do Miejsca Świętego. Oto przyczyna, dlaczego podstawy bramy Przybytku były wykonane z brązu. Naprawdę powinniśmy uwierzyć w krew Chrystusa, który wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i został potępiony zamiast nas.

Bóg pozwolił wejść do Miejsca Świętego tylko tym, którzy wierzą w to, że Jezus Chrystus, ich Zbawiciel, – to Sam Bóg (purpurowa nić), wierzą w chrzest Jezusa (błękitna nić) i w prawdę, że Jezus był ofiarnie potępiony za ich grzechy zamiast nich (jasnoczerwona nić). Bóg pozwolił wejść do Miejsca Świętego tylko tym, którzy już zostali potępieni za wszystkie swoje grzechy poprzez wiarę w Jezusa i wierzą, że Jezus zbawił ich od wszystkich grzechów.

Podstawy słupów bramy Przybytku były wyrobione z brązu. Podstawy z brązu mają to duchowe znaczenie, że Bóg pozwala grzesznikom, potomkom Adama, wejść do Miejsca Świętego, do Jego mieszkania, tylko jeśli oni mają wiarę w błękitną (chrzest Jezusa), jasnoczerwoną (ofiarna śmierć Jezusa zamiast grzeszników) i purpurową nić (Jezus jest Samym Bogiem). To, że pięć podstaw słupów bramy były wykonane z brązu, świadczy o ewangelii Bożej, jak napisano w Liście św. Pawła do Rzymian 6:23: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”, Jezus przebaczył wszystkie nasze grzechy przez wodę, krew i Ducha.Powinniśmy Nie Ignorować, Lecz Wierzyć w Słowo i w Boga

Wasza wiara w Jezusa nie oznacza, że koniecznie jesteście zbawieni. Także chodzenie do waszego kościoła nie oznacza, że koniecznie narodziliście się ponownie. Chrystus powiada w Ewangelii św. Jana 3, że tylko narodzeni ponownie z wody i Ducha mogą zobaczyć i wejść do Królestwa Bożego. Jezus wyraźnie powiedział Nikodemowi, dostojnikowi żydowskiemu i wierzącemu w Boga: “Ty jesteś nauczycielem Żydów, a jeszcze nie wiesz, jak można narodzić się ponownie? Tylko narodziwszy się ponownie z wody i Ducha, możecie zobaczyć i wejść do Królestwa Bożego.” Ludzie, którzy wierzą w Jezusa, mogą narodzić się ponownie, tylko mając wiarę w błękitną (Jezus wziął na Siebie od razu wszystkie nasze grzechy w czasie chrztu), jasnoczerwoną (Jezus umarł za nasze grzechy) i purpurową (Jezus – Zbawiciel, Sam Bóg i Syn Boży) nici. Naprawdę przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, które były wszędzie w Przybytku, wszyscy grzesznicy powinni uwierzyć, że Jezus jest Zbawicielem grzeszników.

Dlatego właśnie, że wielu ludzi wierzy tylko w Jezusa, ale nie wierzy w tę prawdę, oni nie mogą narodzić się ponownie, nie znają Słowa o ponownym narodzeniu. Chrystus wyraźnie powiedział nam, że nawet jeśli otwarcie wyznajemy, że wierzymy w Jezusa, ale nie narodziliśmy się ponownie, to nigdy nie potrafimy ani wejść do Miejsca Świętego, czyli do Królestwa Ojca, ani przeżyć należnego życia wiary.

W naszych cielesnych myślach my, być może, wyobrażamy sobie, jak dobrze byłoby, gdyby wszyscy chrześcijanie potrafili narodzić się ponownie niezależnie od ich wiary. Nieprawdaż? Gdybyśmy mogli się zbawić, tylko przywoławszy imię Jezusa i wyrażając słowami naszą wiarę w Niego, ale nawet nie znając tego, co On zrobił, aby zbawić ludzkość, to ludzie bardzo łatwo mogliby uwierzyć w Jezusa. Możemy zawsze dziękować Panu, kiedy spotykamy nowego chrześcijanina, śpiewając: “♫ Mnie przebaczono, ♪ Wam przebaczono, ♫ Wszystkim nam przebaczono.” “Jeśli jest tyle wierzących, to czyż powinniśmy świadczyć? Wszystko jest dobrze tak, jak jest. Czyż to nie pięknie?” Gdyby tak naprawdę było, ludzie lekceważyliby zbawienie, przecież każdy, kto przywoła imię Pana, mógłby się zbawić, i ich zbawienie wykonałoby się, nawet gdyby oni żyli i postępowali według własnego upodobania. Ale Bóg powiedział nam, że my nigdy nie potrafimy narodzić się ponownie z taką ślepą wiarą. Przeciwnie, On powiedział nam, że wszyscy ci, którzy twierdzą, że zostali zbawieni, nawet nie znając ewangelii wody i Ducha, popełniają nieprawości.Rodzi Się Ponownie Dusza, Nie Ciało

Jezus został człowiekiem, przyszedł na tę ziemię i zbawił nas za pomocą ewangelii wody i Ducha. Józef, ojciec Jezusa według ciała, był cieślą (Ewangelia św. Mateusza 13:55), i Jezus służył Swej rodzinie pod nadzorem swego ojca cieśli, i Sam pracował jako cieśla pierwsze 29 lat Swego życia. Ale w wieku 30 lat On musiał począć Swoją misję, czyli Swoje społeczne służenie.

Podobnie jak Jezus był tak Bogiem, jak i człowiekiem, my, narodzeni ponownie sprawiedliwi, także mamy tak ciało, jak i duszę. Jednakże kiedy ktoś otwarcie wyznaje, że wierzy w Jezusa, nawet jeśli jego dusza nie narodziła się ponownie, to ten człowiek nie jest narodzony ponownie, czyli jego dusza nie narodziła się ponownie. Jeśli ktoś próbuje uwierzyć w Jezusa, nie narodziwszy się ponownie w duszy, to on próbuje narodzić się ponownie ciałem, jak Nikodem, i nigdy nie potrafi naprawdę narodzić się ponownie. Choć Jezus w istocie był Samym Bogiem, On także miał ciało człowieka, pełne niemocy. Naprawdę, kiedy powiadamy, że narodziliśmy się ponownie, to oznacza, że właśnie nasze dusze, a nie ciała, narodziły się ponownie.

Gdyby wszyscy ci, którzy otwarcie wyznają, że w jakiś sposób wierzą w Jezusa, naprawdę narodzili się ponownie, to byłbym wielkodusznym pastorem. Dlaczego? Dlatego, że nie byłbym taki wyczerpany z powodu tych, którzy nie wierzą w prawdę, i nie głosiłbym tak starannie, spodziewając się, że oni poznają prawdę. Miałbym sławę dobrze wychowanego, szlachetnego, życzliwego, delikatnego i zabawnego pastora, który wyjaśnia, jak ludzie mogą zostać świętymi ciałem. Oczywiście, ja mogę wykreować swój image, aby być takim, ale nigdy tego nie robię. Ponieważ nie umiem sprawiać wrażenia: “Ten pastor naprawdę przypomina świętego i miłosiernego Jezusa.” Ciało człowieka nie może się zmienić, i dlatego być trochę dobrym, życzliwym i miłosiernym w ciele nie oznacza być narodzonym ponownie sprawiedliwym. Nikt nie może narodzić się ponownie ciałem. Naprawdę dusza, inny element człowieka, powinna narodzić się ponownie poprzez wiarę w Słowo Boże.

Wierząc w Jezusa, powinniście wiedzieć prawdę. “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8:32). Tylko prawda Boża pomaga nam narodzić się ponownie, wyzwala nasze dusze od grzechów i pomaga nam narodzić się ponownie sprawiedliwymi. Tylko we właściwy sposób znając, wierząc i głosząc Biblię, możemy wejść do Świątyni i przeżyć życie prawdziwej wiary, a także podejść do przebłagalni Miejsca Najświętszego. Ewangelia wody i Ducha, która pomaga naszym duszom narodzić się ponownie, jest prawdziwa, a nasza wiara w nią wyzwala nas od wszystkich naszych grzechów i pozwala nam żyć z Bogiem w królestwie wiary. Ewangelia wody i Ducha, która jest w naszych sercach, pozwala nam żyć szczęśliwie, jak narodzeni ponownie dzieci Boże w duchowym i błyszczącym królestwie z Panem.

Ślepa wiara w Jezusa nie jest właściwą wiarą. Moje ciało ma bardzo wiele wad. To nie tylko słowa; zawsze, kiedy coś robię, naprawdę uświadamiam sobie, że mam wiele wad. Na przykład, kiedy przygotowuję się do obozu Biblijnego, aby uczestniczące święci oraz nowoprzybyli, którzy tam będą, naprawdę usłyszeli Słowo, odczuli natchnienie w swoich sercach dzięki łasce Bożej, otrzymali błogosławieństwo ponownego narodzenia i wrócili do domu, odpocząwszy ciałem i sercem, wtedy widzę, że jest tak wiele rzeczy, o których zapomniałem i nie przygotowałem naprzód. Rzeczy, które można było załatwić, poświęciwszy na to choć trochę więcej uwagi i starań, zawsze pojawiają się, kiedy kończy się czas przygotowania i obóz już się rozpoczyna. Wtedy myślę, dlaczego nie pomyślałem o tym zawczasu i nie przygotowałem wszystkiego naprzód; gdybym był choć trochę uważniejszy i rozważniejszy w planowaniu obozu Biblijnego, to święci i nowe dusze dobrze usłyszeliby Słowo, zbawiliby się i świetnie spędziliby czas. Także nawet kiedy pracuję cały dzień, z powodu nieefektywności moich starań rezultat często nie odpowiada moim zamiarom. Sam dobrze wiem, że mam bardzo wiele wad.

“Dlaczego nie mogę tego zrobić? Dlaczego nie pomyślałem o tym? Muszę być choć trochę uważniejszy; dlaczegoż nie udaje mi się tego zrobić?” Naprawdę służąc ewangelii, ja bardzo często uświadamiam sobie swoje wady. Otóż wyznaję i przyznaję się: “Oto jaki jestem. Jestem tak niedoskonały!” To nie tylko słowa, nie udaję skromnego, ale naprawdę nie mogę we właściwy sposób związać koniec z końcem nawet w rzeczach maleńkich, natomiast postępuję nierozsądnie. Patrząc na siebie, naprawdę widzę, że mam wiele wad.My Otrzymujemy Świętość Przez Wiarę w Fioletową Nić

Zastanawiając się nad swoimi możliwościami, ludzie myślą, że mogą zrobić wszystko i bez żadnych pomyłek. Ale, kiedy oni starają się wykonać zadanie, wtedy wyjawiają się ich prawdziwe zdolności i wady. Oni widzą, że naprawdę są niedoskonali i nie mogą nie grzeszyć, nie popełniać pomyłek. Także kiedy ludzie myślą, że wszystko robią dobrze, oni oszukują się, myśląc, że wejdą do Królestwa Boże dzięki swej wierze.

Ale ciało nigdy się nie zmienia. Nie ma ciała bez wad, które nigdy się nie myli i nie wyjawia swoich wad. Jeśli myślicie, że możecie wejść do Królestwa Chrystusa dzięki dobrym uczynkom waszego ciała, to powinniście uświadomić sobie, że choć wasze ciało czyni dobro, ono jest absolutnie daremne przed Bogiem. Jedyną rzeczą, która pozwala nam wejść do Królestwa Pana, jest nasza wiara w Słowo prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, którymi Bóg nas zbawił. Pan zbawił nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, dlatego teraz możemy wejść do Miejsca Świętego, uwierzywszy w to.

Gdyby Bóg nie zbawił nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, nigdy nie potrafilibyśmy wejść do Miejsca Świętego. Nawet mając wielką wiarę, my nie możemy tam wejść. Dlaczego? Dlatego, że w takim razie to oznaczałoby, że nasza wiara ciała codziennie powinna unikać grzechu, aby potrafić tam wejść. Jeśli możemy wejść do Królestwa Bożego, tylko codziennie unikając grzechów, to jak potrafimy, mając takie słabe ciało, któregoś dnia uchronić się od grzechów i w taki sposób tam wejść? Nie mając możliwości samodzielnego otrzymania przebaczenia grzechów, i nie mając wiary, aby oczyszczać się zawsze, kiedy grzeszymy, jak możemy wejść do Królestwa Bożego dzięki takiej wierze? Najpierw nasze ciała muszą być święte i absolutnie bezgrzeszne, albo powinniśmy codziennie przynosić Bogu modlitwy wyznania grzechów i pościć, ale czyż ciało człowieka może być święte, i kto może codziennie się kajać i pościć?

Gdyby Bóg nie zbawił nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, nikt z nas nie potrafiłby wejść do Królestwa Niebieskiego. Nasza wiara może być mocna dziś i zniknąć jutro. Kiedy nasza wiara niejednokrotnie się wzmacnia, aby znowu zniknąć, my padamy w rozpacz, nie znając, czy naprawdę wierzymy, i zresztą tracimy nawet tę wiarę, którą wcześnie mieliśmy. W końcu zostajemy jeszcze większymi grzesznikami, niż kiedy uwierzyliśmy w Jezusa. Ale Jezus doskonale zbawił nas, niedoskonałych grzeszników, według Swego planu zbawienia, który objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze. On dał nam przebaczenie naszych grzechów.

Tylko mając to świadectwa, możemy przywiązać diadem ze szczerego złota z napisem “Poświęcony dla Pana” do naszego turbanu, podobnie jak arcykapłan (II Księga Mojżeszowa 28:36-38). Wtedy my zmożemy pełnić swoje służenie. Ci, którzy mogą świadczyć ludziom o swoim “poświęceniu dla Pana”, służąc Mu jako Jego kapłani – to ci, którzy mają w swoich sercach świadectwa przebaczenia grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha.

Diadem ze szczerego złota był przywiązany błękitnym sznurem do turbanu arcykapłana. Dlaczegoż Bóg rozkazał przywiązać turban tym błękitnym sznurem? Aby zbawić nas, Chrystus potrzebował błękitnej nici, i ta błękitna nić oznacza chrzest, który Jezus przyjął, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Gdyby Pan nie zmył naszych grzechów, wziąwszy ich na Siebie w Nowym Testamencie przez Swój chrzest, podobny do nałożenia rąk Starego Testamentu, nie moglibyśmy otrzymać świętości od Jehowy, nawet gdybyśmy ślepo wierzyli w Jezusa. Oto dlaczego diadem ze szczerego złota był przywiązany do turbanu błękitnym sznurem. I każdy, kto widział arcykapłana z diademem ze szczerego złota, na którym był wyryty napis “Poświęcony dla Pana”, przypominał sobie, że musiał zostać świętym przed Bogiem, otrzymawszy przebaczenie grzechów. I to zmusza ludzi do myślenia o tym, jak oni mogą zostać świętymi przed Bogiem.

Powinniśmy również przypomnieć sobie, jak zostaliśmy sprawiedliwi. Jak zostaliśmy sprawiedliwi? Przeczytajmy Ewangelię św. Mateusza 3:15. “Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił.” Jezus zbawił wszystkich nas od naszych grzechów poprzez chrzest. Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, dlatego ci, którzy wierzą w to, są bezgrzeszni. Gdyby Jezus nie przyjął chrztu, jak moglibyśmy odważyć się powiedzieć, że jesteśmy bezgrzeszni? Czy otrzymaliście przebaczenie grzechów poprzez wiarę tylko w śmierć Jezusa na Krzyżu, dzięki szczerym łzom w waszych oczach? Jest tak wielu ludzi, którzy nie mogą smucić się z powodu śmierci Jezusa, do którego nie mają żadnego stosunku, a starają się zapłakać, przypominając sobie śmierć swoich dziadków i babci, przebieg swej niedawnej choroby lub przeżyte trudności i cierpienia swego życia. Jeśli wy w taki sposób próbujecie zapłakać, czy nawet jeśli naprawdę smucicie się z powodu ukrzyżowania Jezusa, to wasze grzechy nigdy nie znikną w taki sposób.

Podobnie jak diadem ze szczerego złota z napisem “Poświęcony dla Pana” był przywiązany błękitnym sznurem do turbanu arcykapłana, tak tylko chrzest Jezusa oczyszcza nasze grzechy i czyni nas świętymi. Nasze serca otrzymały przebaczenie grzechów, ponieważ Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, ponieważ Jehowa złożył na Niego wszystkie nasze grzechy, ponieważ wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi w czasie Jego chrztu. Niezależnie od siły emocji w naszych sercach i niedoskonałości naszych uczynków zostaliśmy sprawiedliwi i otrzymaliśmy doskonałe zbawienie dzięki Słowu błękitnej nici, które jest zapisane w Biblii. Patrząc na swoje ciało, my nie możemy być dumni z niego, ale wiara błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici jest w naszych sercach, mamy doskonałą ewangelię wody i Ducha, która powiada nam, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest i zabrał naszą karę na Krzyżu, dlatego możemy śmiało i bez obawy głosić ewangelię. Dzięki ewangelii wody i Ducha możemy żyć w wierze jak sprawiedliwi, a także głosić ludziom tę sprawiedliwą wiarę.

Jesteśmy niewysłowienie wdzięczni Chrystusowi za Jego łaskę. Nasze zbawienie nie przyszło przypadkowo, dlatego my jeszcze więcej dziękujemy za to. Zbawienie, które otrzymaliśmy, nie jest trywialne, nie możemy go otrzymać, nie uwierzywszy w prawdę we właściwy sposób. Przywołać imię Pana, kiedy i jak nam się żywnie podoba, mówiąc “Panie, Panie!” nie oznacza otrzymać zbawienie. Mając w swoich sercach świadectwa tego, że nasze grzechy znikły dzięki ewangelii wody i Ducha, którą Pan doskonale zbawił nas poprzez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, jesteśmy bardzo Mu wdzięczni za to wielkie zbawienie.

Biblia powiada nam, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ma świadectwo w swoim sercu (I List św. Jana 5:10). Gdyby w naszych sercach nie było tego świadectwa, zrobilibyśmy z Boga kłamcę; dlatego powinniśmy mieć pełne świadectwa w naszych sercach. Naprawdę nie ma przyczyny się niepokoić, jeśli ktoś powiada wam: “Pokażcie mnie dowód waszego zbawienia. Wy powiadacie, że wraz z przebaczeniem grzechów ludzie otrzymują dar Ducha Świętego, że oni mają wyraźne świadectwa zbawienia. Pokażcie nam to świadectwo.” Wy możecie śmiało zaświadczyć to tak: “We mnie jest ewangelia wody i Ducha, którą Jezus całkiem mnie zbawił. Ponieważ otrzymałem Jego doskonałe zbawienie, we mnie nie ma grzechu.”

Jeśli wy nie macie świadectwa zbawienia w swoich sercach, to nie jesteście zbawieni. Nawet kiedy ludzie żarliwie wierzą w Jezusa, taka wiara nie da im zbawienia. To jest miłość bez wzajemności. To jest miłość, która nie myśli o tym, jak czuje się inny człowiek. Jeśli ktoś, kogo my nie możemy pokochać, kocha nas, oczekuje naszej wzajemności, wyraża swoje uczucia i patrzy na nas, pragnąc naszej miłości, to nie oznacza, że my także powinniśmy kochać tego człowieka. Podobnie Bóg nie przyjmuje w swoje objęcia tych, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów, tylko dlatego, że ich serca pragną Pana. Właśnie taką miłością bez wzajemności jest miłość grzeszników do Boga.

Kochając Boga, powinniśmy Go kochać z wiarą w Jego Słowo prawdy. Nasza miłość do Niego nie powinna pozostać bez wzajemności. Powinniśmy pokazać Mu swoją miłość do Niego, i najpierw dowiedzieć się, czy On naprawdę kocha nas, a już potem Go kochać. Jeśli oddajemy swoją miłość innemu człowiekowi, który naprawdę nas nie kocha, to nasze serce będzie rozbite.

Chrystus ubrał nas w chwałę zbawienia od naszych grzechów, abyśmy nie zostali potępieni. On pozwolił nam wejść do Królestwa Bożego i żyć z Bogiem, a także dał nam dar, który pozwala otrzymać przebaczenie grzechów poprzez łaskę Bożą. Boże zbawienie dało nam bezmierne błogosławieństwo duchowe. Innymi słowy, tylko to zbawienie, które Bóg dał nam, pozwala nam otrzymać od Niego wszystkie te błogosławieństwa.Zbawienie, Które Sam Jezus Darował Nam

Chrystus zbawił nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. On dał nam zbawienie przez trzy różne nici. Zbawienie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici – to nic innego, jak Boży dar zbawienia. Właśnie ten dar zbawienia pozwala nam wejść i żyć w Miejscu Świętym.

Ewangelia wody i Ducha zrobiła nas sprawiedliwymi. Ona pozwoliła nam wejść do Kościoła Bożego i przeżyć sprawiedliwe życie. Prawdziwa ewangelia także pozwoliła nam żywić się duchowo Słowem Bożym i otrzymać Jego łaskę. Ona także pozwoliła nam podejść do tronu łaski Bożej i modlić się, i w taki sposób dała nam wiarę, z którą możemy ubrać się w bezmierną łaskę, darowaną nam przez Samego Boga. Tylko przez nasze zbawienie Bóg dał nam tak wielkie błogosławieństwo. Oto dlaczego zbawienie jest tak kosztowne.

Jezus rozkazał nam zbudować nasz dom wiary na skale (Ewangelia św. Mateusza 7:24). Ta skała to nic innego, jak nasze zbawienie, które przychodzi przez ewangelię wody i Ducha. Naprawdę powinniśmy przeżyć życie w wierze, otrzymawszy zbawienie, a także zostać sprawiedliwymi, otrzymać wieczne życie i wejść do Nieba dzięki temu zbawieniu.

Zbliżają się ostatnie dni tego świata. Dlatego współcześnie ludzie mają jeszcze więcej motywów zbawienia przez prawdziwe Słowo. Niektórzy ludzie powiadają, że można się zbawić jedynie dzięki prostej wierze w Jezusa, nie znając prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, oraz że nie ma potrzeby nauczać o życiu wiary, przecież takiej wiary wystarczy, aby się zbawić.

Ale ja niejednokrotnie powtarzam, że tylko ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów swoich serc, mogą żyć w wierze, która jest miła Bogu. Serce każdego świętego, który otrzymał przebaczenie grzechów, jest świątynią, gdzie mieszka Duch Święty, dlatego on powinien przeżyć życie wiary, aby nie zabrudzić tej świętości.

Życie sprawiedliwych całkiem różni się od życia grzeszników. Dla Boga życie grzeszników jest marne. Ich życie jest pełne hipokryzji. Oni bardzo pragną żyć według Prawa. Oni ustanawiają własne standardy, sami decydują, co robić, jak przeżyć swoje życie, czego nauczać i jak się śmiać.

Ale tego wszystkiego nie ma w wierze sprawiedliwych. Bóg rozkazuje sprawiedliwym: “Kochajcie waszego Pana Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą, kochajcie swoich bliźnich tak, jak kochacie swoje własne ciało.” Takie życie Bóg dał sprawiedliwym. My, sprawiedliwi, powinniśmy przeżyć życie, całym sercem kochając Boga i z całej siły spełniając Jego wolę. Aby zbawić naszych bliźnich, powinniśmy dokładać znacznych starań, spełniając Jego wolę. Takie jest życie chrześcijan.

Jeśli my pozostajemy na tym etapie, na którym myślimy, że najważniejsze jest nie grzeszyć, to nie potrafimy żyć życiem wiary narodzonych ponownie chrześcijan. Zanim narodziłem się ponownie, żyłem legalistycznym życiem, wierząc w konserwatywny kościół Prezbiteriański i próbowałem żyć, całkiem przestrzegając Prawa. Dziś ludzie raczej tego nie robią, ale ja przez dłuższy czas żyłem religijnym życiem, dlatego bardzo pragnąłem przestrzegać Prawa w moim codziennym życiu. Tak korzyłem się przed Prawem, że nigdy nie pracowałem w dzień Pański, przecież Prawo rozkazuje przestrzegać szabatu; nawet nigdy nie siadałem za kierownicą samochodu w niedzielę. Gdybym wymagał, abyście żyli takim samym życiem, to nikt z was naprawdę nie potrafiłby żyć takim legalistycznym życiem. Właśnie takie było moje legalistyczne życie, zanim narodziłem się ponownie. Jednakże, choć ja tak świątobliwie spędzałbym swoje dni religijne, to wszystko nie miało nic wspólnego z wolą Bożą i było absolutnie daremne.

Czytelnicy, czy macie wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici? Ponieważ zbawienie Jezusa objawia się w tych trzech niciach, możemy wejść do Świątyni dzięki tej wierze. Nasze zbawienie wykonało się 2000 lat temu. Jezus Chrystus, jeszcze zanim poznaliśmy Go, już wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest i zabrał karę za nasze grzechy śmiercią na Krzyżu.Zbawienie od Grzechów w Jezusie Chrystusie

Kiedy nie narodzeni ponownie wchodzą do Przybytku, oni nie wchodzą przez bramę jego dziedzińca, lecz nielegalnie przełażą przez ogrodzenie. Ludzie powiadają: “Dlaczego kręcony bisior ogrodzenia jest tak biały? To tak niepraktyczne. Trzeba było go pofarbować na czerwono i błękitno. Teraz te kolory są modne. Ależ to ogrodzenie jest zbyt białe! Ono bardzo wpada do oka. A dlaczego jest tak wysokie? Ponad 2,25 m (7,5 stóp). Człowiek z reguły nie jest wyższy niż 2 m; jak więc mogę wejść do wewnątrz, jeśli ogrodzenie jest tak wysokie? Dobrze, mogę przeleźć przez nie za pomocą drabiny!”

Tacy ludzie starają się tam wejść za pomocą swoich dobrych uczynków. Oni wyłażą na ogrodzenie dziedzińca Przybytku za pomocą swoich ofiar, dobroczynności i cierpliwości, a zeskakują z ogrodzenia, mówiąc: “Bez wątpienia, mogę zeskoczyć w dół z wysokości 2,25 m (7,5 stóp).” Otóż, dobrawszy się do dziedzińca Przybytku, oni oglądają się i widzą ołtarz całopalenia. Wtedy oni skierowują swój wzrok na Miejsce Święte i najpierw widzą kadź, która stoi przed nim.

Wysokość słupów ogrodzenia dziedzińca Przybytku była 2,25 m (7,5 stóp), ale wysokość słupów i zasłony bramy Miejsca Świętego, gdzie mieszka Bóg, składa 4,5 m (15 stóp). Ludzie mogą samodzielnie wejść na dziedziniec Przybytku, jeśli silnie tego pragną. Ale nawet przeskoczywszy przez ogrodzenie o wysokości 2,25 m (7,5 stóp) i wszedłszy na dziedziniec Przybytku, oni nie mogą wejść do miejsca, gdzie mieszka Bóg, ponieważ na ich drodze stoją słupy i zasłona bramy Miejsca Świętego o wysokości 4,5 m (15 stóp). Ludzie mogą samodzielnie przeskoczyć przez przeszkodę o wysokości 2,5 m (8.3 stóp). Ale oni nie mogą przeskoczyć przez ustanowione przez Boga ogrodzenie o wysokości 4,5 m (15 stóp). Tu oni się zatrzymują.

To oznacza, że wpierw nasza wiara w Jezusa może być podobna do religii. Także niektórzy ludzie mogą według własnego upodobania wierzyć w Jezusa jako swego Zbawiciela albo wierzyć, że Zbawiciel jest tylko jednym z czterech wielkich mędrców. Gdyby nawet ludzie głęboko wierzyli, oni mają prawo wybierać, w co wierzyć, ale nie mogą naprawdę narodzić się ponownie przez taką wiarę.

Aby naprawdę narodzić się ponownie, oni powinni przejść przez bramę z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici dzięki wierze. Narodziliśmy się ponownie przed Bogiem poprzez wiarę w to, że Jezus jest naszym Zbawicielem i drzwiami prawdy, oraz że On zbawił nas przez wodę, krew i Ducha. Wiara w misję Jezusa, która objawia się w trzech niciach, to nic innego, jak wiara w wodę, krew i Ducha. Ludzie mają prawo wierzyć w cokolwiek, ale nie ma żadnej gwarancji tego, że oni mogą się zbawić i otrzymać błogosławieństwo przez taką wiarę. Jedynie dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha możemy otrzymać błogosławieństwo Boże i wielką łaskę zbawienia Bożego. Zadaniem tej wiary w ewangelię wody i Ducha jest ubranie nas w łaskę Bożą.

Czy uważacie Przybytek za jedynie prostokątny dziedziniec, na którym stoi jakaś budowla? To zdanie nie może przynieść żadnej korzyści waszej wierze. Przybytek powiada nam o pełnowartościowej wierze, toteż powinniśmy dokładnie poznać tę wiarę.

Nie znając dokładnego znaczenia Przybytku, wy możecie pomyśleć, że wysokość Przybytku taka sama, jak wysokość jego ogrodzenia, czyli 2,25 m (7,5 stóp). Ale to nie prawda. Nawet nie wszedłszy na dziedziniec, a tylko patrząc na Przybytek zza ogrodzenia, moglibyśmy zobaczyć, że Przybytek dwa razy wyższy od ogrodzenia. Choć nie moglibyśmy zobaczyć dołu Przybytku, jednak zobaczylibyśmy jego bramę i zrozumielibyśmy, że Przybytek jest wyższy, niż ogrodzenie jego dziedzińca.

Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa i w taki sposób weszli w bramę dziedzińca Przybytku, powinni potwierdzić swoją właściwą wiarę obok ołtarza całopalenia i kadzi, a potem wejść do Miejsca Świętego. Aby wejść do Miejsca Świętego, potrzebne jest pełne samozaparcie. Naczynie wewnątrz Miejsca Świętego różniło się od wszystkiego naczynia poza granicami Miejsca Świętego.

Wiecie, co szatan nienawidzi najwięcej? Najwięcej niepokoi go to, że nakreślona jest granica między wewnętrzną a zewnętrzną częściami Miejsca Świętego. Bóg działa wśród tych, którzy rozróżniają wewnętrzną a zewnętrzną części Miejsca Świętego, dlatego szatana niepokoi to, że taka granica istnieje, i on próbuje przeszkodzić ludziom zrozumieć tę granicę. Ale pamiętajcie, że Bóg naprawdę działa wśród tych, którzy rozróżniają wiarę. Bóg jest zadowolony z takich ludzi, którzy rozróżniają te rzeczy, i daruje im Swoje błogosławieństwo, aby oni mogli żyć w Miejscu Świętym ze swoją błyszczącą wiarą.

Uwierzcie, że wszystkie naczynia zewnętrznego dziedzińca Przybytku oraz wszystkie materiały, z których on został wykonany, były przygotowane i naprzód zaplanowane przez Boga, aby ludzie mogli otrzymać przebaczenie grzechów. I, wszedłszy do Miejsca Świętego dzięki takiej wierze, otrzymacie od Boga jeszcze większą łaskę i błogosławieństwo.Przebłagalnia Jest Miejscem, Gdzie na Nas Schodzi Łaska Zbawienia

Mercy SeatW Miejscu Najświętszym dwa cheruby, rozpostarłszy skrzydła, patrzyli w dół na pokrywkę, która nakrywała Arkę świadectwa. Przestrzeń między dwoma cherubami nazywa się przebłagalnia. Przez przebłagalnię Bóg daruje nam Swoją łaskę. Pokrywka Arki świadectwa była skropiona krwią, ponieważ arcykapłan siedem razy kropił tę przebłagalnię krwią ofiary, przyniesionej za lud Izraela. W taki sposób Bóg schodził na przebłagalnię i darował Swoje miłosierdzie ludziom Izraela. Dla tych, którzy wierzą w to, właśnie tu zaczyna się błogosławieństwo Boże, Jego opieka i troska. Od tej chwili oni zostają prawdziwym ludem Bożym i mogą wejść do Miejsca Świętego.

Wśród wielu chrześcijan tego świata jest kilka takich, czyja wiara pozwoliła im wejść do Miejsca Świętego, podczas gdy inni nie mają takiej wiary, z którą można wejść do Miejsca Świętego. Jaką wiarę macie? Nam potrzebna wiara, która może wyraźnie rozróżnić zbawienie i wejść do Świątyni Bożej, przecież tylko w taki sposób postępując, możemy otrzymać wielkie błogosławieństwo Boże.

Ale dostać taką wiarę nie jest łatwo. Szatana niepokoi to, że ludzie wyraźnie rozróżniają linię zbawienia, dlatego on stale próbuje rozmyć tę linię. “Wam nie jest potrzebna taka wiara. Nie wszyscy ludzie wierzą w to, dlaczegoż przykładacie do tego tak wielkie znaczenie? Rozprężcie się; płyńcie pod prąd.” W taki sposób szatan próbuje rozmyć tę wyraźną linię zbawienia. Także szatan pokazuje nam niemoc naszego ciała i pragnie, abyśmy się zaniepokoili. Czyż wy posłuchacie się nieprawdy szatana, który próbuje oddzielić nas od Boga? Alboż natomiast będziecie codziennie pamiętać o swoim zbawieniu, jednocząc się z Kościołem, idąc za Słowem Bożym, żyjąc w modlitwie i otrzymując łaskę od Boga?

Naprawdę ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, chętnie przypominają sobie swoje zbawienie. Im podoba się znowu myśleć o ewangelii wody i Ducha. Rozmyślanie o ewangelii jest bardzo potrzebne i ważne dla was. Czy, być może, myślicie: “O, Boże, znowu ta sama historia naszego zbawienia?! Treść i wydarzenia mogą być inne, ale to wszystko jedno ta sama stara historia. Już jestem zmęczony!”

Czy ktoś z was tak myśli? Ja także nie chciałbym codziennie opowiadać tej samej historii ze swego życia, ale jeśli Biblia powiada nam, że powinniśmy codziennie myśleć o swoim zbawieniu, to co mamy robić? Tak Stary, jak i Nowy Testament powiada nam o ewangelii wody i Ducha, dlatego prawdziwy grzech przed Bogiem czynią ludzie, którzy głoszą coś innego, niż to. Słowo Biblii powiada o ewangelii wody i Ducha. “Zbawienie, życie wiary, wiara, życie duchowe, walka z szatanem, Niebo, chwała, łaska, błogosławieństwo, zmartwychwstanie, wieczne życie, nadzieja i Duch Święty” – wszystkie te podstawowe pojęcia świętych są powiązane z tą prawdziwą ewangelią. Głosić coś innego, niż to, oznacza rozpowszechniać herezję i kłamstwo. Wszystko, co wygląda na podobne, ale różni się w istocie – to nic innego, jak kłamstwo. Ewangelia, która zewnątrz jest podobna, ale w istocie różni się od ewangelii wody i Ducha, to po prostu pseudoewangelia nieprawdziwych religii.

To wspaniałe, że Kościół Boży codziennie szerzy Słowo Boże, a nie kłamliwe słowa nieprawdziwych religii? To wielkie błogosławieństwo, że my jednoczymy się w Kościele Bożym, słyszymy i wierzymy w czyste Słowo Boże. Zawsze głosząc ewangelię wody i Ducha, Kościół Boży pozwala świętym codziennie myśleć o łasce Bożej, modlić się do Niego, chwalić Go i przeżyć sprawiedliwe życie. Czy nie jesteście szczęśliwi, że znowu słyszycie i wierzycie w Słowo prawdy, która pozwala wam otrzymać przebaczenie grzechów? Ja także jestem bardzo szczęśliwy.

Gdyby mnie przymuszali do głoszenia czegoś innego, a nie tej ewangelii wody i Ducha, to bardzo cierpiałbym. Gdyby mnie przymuszali do szerzenia nie Słowa zbawienia, lecz jakichś innych ludzkich doktryn, to chciałbym uciec. Oczywiście, ja głoszę tylko ewangelię wody i Ducha, ponieważ tylko ona jest warta uwagi. Istnieje wielka ilość innych problemów humanistycznych, o których mógłbym mówić, ale dla narodzonych ponownie to wszystko jest niepotrzebne i jedynie nauka zepsutego kwasu.

Tylko ta ewangelia wody i Ducha, przez którą Jezus, Sam Bóg, zbawił nas, jest kosztownym Słowem Bożym, które daje nam szczęście, nawet jeśli my znowu je powtarzamy. Jest tak wiele innych historii, które mógłbym wam opowiedzieć, ale najwięcej podoba mi się opowiadać o ewangelii wody i Ducha, którą nas zbawia. Wtedy jestem bardzo szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy, kiedy opowiadam o tym zbawieniu, przecież wtedy mogę przypominać sobie, jak Pan zbawił mnie, znowu dziękować Mu i żywić się chlebem zbawienia.

Jestem pewny, że wy także najbardziej pragniecie słuchać to Słowo zbawienia. Być może, wy narzekacie, że codziennie powiadam o tych samych rzeczach, ale głęboko w sercu wiecie: “Teraz cieszę się, że usłyszałem to znowu. Wpierw to było nie tak zadziwiające, ale słysząc to znowu, ja widzę, że żadna inna historia nie jest ważniejsza, niż ta. Myślałem, że dziś będzie inna historia, ale zresztą widzę, że co dzień czuję te same rzeczy. A jednak jestem szczęśliwy.” Jestem pewny, że właśnie to powiada wasze serce.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Please click the banner below to get your free book on the Tabernacle.

Bracia i siostry, ja teraz głoszę Słowo Jezusa. Głosiciele powinni głosić Słowo Jezusa. Kościół Boży właśnie powinien głosić to, co Jezus zrobił dla nas, i szerzyć prawdę wody i Ducha przez zapisane Słowo. My teraz żyjemy życiem wiary w Kościele. Wejść do Miejsca Świętego, zapalić świecznik z siedmioma ramionami, wykonany z jednej bryły szczerego złota, jeść chleb w domu ze szczerego złota, modlić się przy ołtarzu kadzenia, chodzić do Świątyni Bożej, czcić Go i żyć w tym złotym domu, – oto na czym polega nasze życie wiary.

My teraz żyjemy życiem wiary Bożej. Otrzymać przebaczenie grzechów i żyć życiem wiary – oto co oznacza żyć wewnątrz złotego Domu Bożego. “Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” (II List św. Pawła do Koryntian 4:16). Z wiarą w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, które były wystawione w Przybytku, nasze dusze mieszkają w błyszczącym złotem Domu Bożym.

Ja zawsze dziękuję Bogu za nasze zbawienie od wszystkich grzechów i kary. Alleluja!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.