" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Materiały Budowlane
Przybytku, Które Założyły
Fundament Wiary


< II Księga Mojżeszowa 25:1-9 >

“Pan tak przemówił do Mojżesza: Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę. Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią; baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe; oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł; kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. I uczynią Mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę.”(Przypis tłumacza: “purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn” należy zamienić na “błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)


The Tabernacle


Marne Życie

W wierszu pod tytułem “Psalm Życia” Henry Wadsworth Longfellow pisał: “Nie mów mi mrocznymi cyframi, “Życie to jedynie puste marzenie!”

Jednakże, jeśli naprawdę pomyślicie nad tym, to zgodzicie się, że życie człowieka naprawdę jest bardzo marne. Choć życie ludzi, jak może się wydać, kończy się powrotem w ziemię po marnym, samotnym i niedługim przebywaniu na tej pustyni świata, a jednak ziemia nie jest naszym końcowym miejscem przeznaczenia. Przez grzech końcem życia każdego człowieka miałoby zostać wieczne, okropne cierpienie w piekle.

A jednak ludzie często są obojętni do własnej śmierci i życia po śmierci. Dlatego w tym świecie ludzie żyją bez żadnego celu, idąc do piekła, nie mogą zostać sprawiedliwymi przed Bogiem, który ich zbawił. Takie jest życie. Ale gdyby tylko na tym polegało życie, to ono byłoby naprawdę marne i żałosne!

W takim życiu nie ma Mesjasza. Gdyby ludzie naprawdę byli po prostu wrzuceni na ten świat, aby bezcelowo poniewierać się w nim i zniknąć w ciemności, to ich istnienie naprawdę byłoby marne i żałosne. Wszyscy możemy przekonać się o tym, popatrzywszy na ludzi dokoła nas.

Niedawno, kiedy byłem w samochodzie, zobaczyłem starego mężczyznę w wieku około 60 lat, który szedł jezdnią. Był odwrócony do mnie tyłem, jego głowa nachylona w dół, a ramiona obwisłe, i on wyglądał bardzo samotny. Kiedy zatrąbiłem, on obejrzał się, i zobaczyłem, że jego twarz była pełna zmartwienia. Zobaczywszy wyraz twarzy tego starego mężczyzny, na jakiś czas zamyśliłem się. Ten stary mężczyzna chyba odczuwał, jak puste jest jego życie. Nieznośność tego przygnębienia na pewno jeszcze więcej wzmagała odczucie próżni i zmuszała go do odczucia marności swego życia. Nie tylko życie tego mężczyzny, ale również życie wszystkich ludzi jest naprawdę żałosne.

Czas szybko mija i ludzie nawet nie uświadamiają sobie, że starzeją się, aż nagle zauważają głębokie zmarszczki na swej twarzy. Wielu z nich stykało się z wielkimi trudnościami życiowymi, dlatego nawet nie mogło odpocząć, obejrzeć się do tyłu i popatrzeć, dokąd idą. Wszyscy rodzice żyli i ciężko pracowali dla swoich dzieci i rodziny, dlatego ich ogarnia niewysłowiony smutek, przecież teraz oni widzą własny upadek, ich życie dobiega końca.

Opanowani przez emocje, oni zalewają się łzami. Wiele czasu już minęło, i po długich latach oni zresztą zaczynają oglądać się do tyłu, a obejrzawszy się, odczuwają, jak dokładnie upiorny i nieznośny obraz późnej jesieni odzwierciedla ich własne życie. Jesienią, kiedy wszystkie liście opadły i już ma przyjść mroczna zima, oni odczuwają, że ich życie także wkrótce zwiędnie. Oczywiście, oni będą żałować, że to zabrało im tyle czasu, aby zrozumieć. Jaka nadzieja może być w tych ludzi, jeśli oni mają odejść z życia, nawet nie spotkawszy się z Panem? Tacy ludzie, którzy idą z życia, nie spotkawszy się z Mesjaszem, są naprawdę żałośni.

Ja sam także żyłbym żałosnym życiem, gdybym nie spotkał Pana. A wy? Dokąd szlibyście teraz, gdybyście nie spotkali Pana? Bardzo wielu ludzi w tym świecie nie potrafiło spotkać Pana i dlatego przygotowało sobie własne nieszczęścia.

Moje serce naprawdę boli, kiedy myślę o tych ludziach, o tym, że tak wielu ludzi skazało się na nieszczęścia. Świni całe życie tylko jedzą i porastają tłuszczem, ale nasze życie nie jest takie, jak istnienie tych świni, przecież powinniśmy rozmyślać i widzieć nie tylko teraźniejszość, ale również wieczną przyszłość. Wielu ludzi z żalem spotyka swoje ostatnie dni. Oni znają, że istnieje wieczne Królestwo Niebieskie, jednakże uświadamiają sobie, że nie mogą tam wejść, ponieważ pozostają grzesznikami. Jest tak wielu takich ludzi, pełnych żalu, i dlatego płaczę i smucę się z powodu ich nieszczęśliwego losu.

Myśląc o takim życiu, o tym, że oni nie mogą przyjść do przepięknego miejsca, przygotowanego przez Boga, oraz że oni muszą odejść z tego świata, nie osiągnąwszy prawdziwego celu życia, możemy tylko opłakiwać te dusze i smucić się z powodu ich losu. Oto dlaczego życia często porównują z podróżą po okrutnym i niebezpiecznym oceanie. Ludzie powiadają, że życie jest podobne do takiego oceanu, do życia w okrutnym świecie, przecież od narodzenia do śmierci ludzie muszą się męczyć i popychać, krzyczeć, aby wyżyć.

Przypominając sobie, że właśnie takie jest życie, my z pewnością uświadamiamy sobie, że trzeba głosić prawdę Przybytku wszystkim ludziom i pomagać im spotkać Pana, ponieważ to dzieło jest nadzwyczajnie ważne. Dlaczego? Dlatego, że przez ofiarę za grzechy Bóg daje tym grzesznym ludziom zbawienie od grzechów, spotykając się z nimi w Domu Bożym. Przybytek jest Domem Bożym, ustanowionym na pustyni. W tym Domu Bożym, w Przybytku, Bóg spotyka grzeszników w łasce przebaczenia grzechów, które wykonało się przez składanie ofiar. Bóg powiada nam: “Rozkażę wam pobudować Mój Dom, gdzie zamieszkam, i spotkam się z wami wewnątrz Przybytku, na jego przebłagalni.” Tylko w Przybytku, w Domu Bożym, każdy może zostać sprawiedliwym przed Bogiem.

Tej wiary w prawdę Przybytku nie można otrzymać w zamian za bogactwa tego świata, ponieważ ona jest największą kosztownością, której nie potrafimy kupić za żadną cenę. Ja wierzę, że dla tych z nas, którzy mają chrześcijańską wiarę w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, dokładna wiedza i należna wiara w ten Przybytek jest źródłem jeszcze większego błogosławieństwa.My Żyjemy Błogosławionym Życiem

Moje serce napełnia się radością, kiedy myślę, że żyjemy osobliwie błogosławionym życiem. Choć ludzkie istnienie jest tak żałosne, wielu ludzi przedłuża żyć, nie myśląc o własnym losie. Ale Bóg chce zmusić ich do zrozumienia marności takiego życia i do kajania się. Z drugiej strony, oni wszakże starają się przeżyć życie, nie słuchając ewangelii, którą Bóg im darował, nie dopuściwszy jej nawet do maleńkiego zakątka swego serca.

W II Księdze Mojżeszowej napisano o dziesięciu plagach, które Bóg zesłał na faraona. Egipt zniósł dziesięć plag. Bóg rozkazał faraonowi wypuścić Jego lud, który mieszkał w Egipcie. On powiedział faraonowi, że ześle na Egipt dziesięć plag, jeśli faraon nie ukorzy się przed Nim. Ale faraon nie przysłuchał się do tego, co Bóg powiedział, opierał się Jego rozkazom i dlatego przecierpiał wszystkie dziesięć plag, które Bóg obiecał. Upartość faraona była nierozsądna. Otóż on zresztą wypuścił lud Izraela, już przecierpiawszy wszystkie plagi Boże, ponieważ kierował im szatan. To także świadczy o naszej własnej nierozsądnej zaciętości.

Tacy ludzie jednak mogą otrzymać przebaczenie grzechów, ustanowione przez Boga w Jego Przybytku, i żyć z Nim w wierze. Ale ci ludzie są tak zacięci, że z oślim uporem przedłużają odrzucać i nie wierzyć w istną prawdę. Oto dlaczego tak wielu ludzi nie może zostać sprawiedliwymi przed prawdziwym Bogiem, żyje życiem grzeszników i w końcu otrzymuje śmierć. To bardzo mnie zasmuca. Wielu ludzi bardzo zacięci przed Bogiem.

Tacy ludzie odstępują na jakiś czas, kiedy stykają się z trudnościami, potem jednak przedłużają żyć tak, jak wcześniej, odrzucając wolę Bożą i zostając znowu takimi upartymi, dlatego oni otrzymają drugą plagę. Po tej drugiej pladze oni trochę odstępują. Ale niedługo znowu zaczną opierać się Bogu i nie wierzyć Mu. I dlatego oni otrzymają trzecią plagę, a później i czwartą, piętą, szóstą, siódmą, ósmą i dziewiątą plagę, aż ostatecznie ustępują po ostatniej pladze i zostają zrujnowani.

Kiedy przyjdzie ostatnia plaga, wielu ludzi będzie cierpieć męki piekła za niewiarę w to, co Mesjasz zrobił dla nich. Jak bezmyślne jest takie życie! Oto dlaczego życie ludzi jest takie żałosne.

Życie ludzi jest naprawdę żałosne przed Bogiem, dlatego powinniście uświadomić sobie, że spotkanie z Bogiem w Przybytku jest wielkim błogosławieństwem dla was, i zrozumiawszy to, szczegółowo studiować Słowo Przybytku.Ofiary, Których Bóg Chce od Nas

Bóg rozkazał Mojżeszowi wyjść na górę Synaj i dał mu całe Swoje Prawo. W pierwszej kolejności On dał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań: “Nie będziesz miał innych bogów obok mnie; nie będziesz czynił idolów i nie będziesz oddawał im pokłonu; nie będziesz wzywał Mego imienia do czczych rzeczy; pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić; czcij ojca twego i matkę twoją, nie będziesz zabijał; nie będziesz cudzołożył; nie będziesz kradł; nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek; nie będziesz pożądał.” Oprócz tego Bóg także powiedział o innych przykazaniach, których Żydzi musieli przestrzegać w codziennym życiu: To były 613 przykazań i prawideł Bożych.

Te 613 przykazań dotyczyły tego, co trzeba robić w różnych sytuacjach: jeśli Żydzi tracili swoje bydło, jeśli czyjeś bydło padało w przepaść; że im nie wolno czynić kazirodztwa, że mając sług, oni musieli odpuścić ich w siódmym roku, że jeśli ich niewolnica wychodziła za mąż za ich nieżonatego sługę i rodziła dziecko, to oni musieli odpuścić tego sługę w siódmym roku, i tak dalej. Bóg opowiedział Mojżeszowi wszystkie te normy etyczne, których Żydzi musieli z wiarą przestrzegać przed Bogiem w ich codziennym życiu.

Wtedy Bóg rozkazał Mojżeszowi zejść z góry, zebrać starszyznę i proklamować Jego przykazania. Wysłuchawszy Słowo Boże, cały lud Izraela przyjmował je i przysięgał swoją krwią, że będzie przestrzegać wszystkich przykazań Bożych (II Księga Mojżeszowa 24:1-4).

Potem Bóg jeszcze raz powołał Mojżesza na górę, teraz aby rozkazać mu pobudować Przybytek.

Bóg rozkazał Mojżeszowi: “Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę” (II Księga Mojżeszowa 25:2). Wtedy On dał wykaz ofiar: “Macie zaś przygotować dla Mnie jako daninę: złoto, srebro i brąz. purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią. baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe. oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł. kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału” (II Księga Mojżeszowa 25:3-7). (Przypis tłumacza: “purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn” należy zamienić na “błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)

Bóg rozkazał przynieść te ofiary w konkretnym celu, a mianowicie: pobudować na tej ziemi błyszczący Dom Boży, gdzie nie byłoby żadnego grzechu i gdzie mieszkałby Bóg, aby tam spotykać się z ludem Izraela i zmywać jego grzechy. Jednakże to nie oznacza, że Bóg rozkazał im ofiarować pieniądze dla budownictwa pomników, jak czynią dzisiejsze kościoły. Nieprawdziwe prorocy w dzisiejszym chrześcijaństwie często nadużywają tego urywku, pragnąc budować pyszne kościoły, aby zadowolić własne żądze.

Natomiast Bóg rozkazał Żydom przynieść Mu te ofiary, aby one zostały wykorzystane dla budownictwa Jego Domu, i aby w taki sposób dać im wielkie błogosławieństwo. Naprawdę, Bóg przyjął te ofiary, aby zbawić nas od naszych grzechów i sądu za grzechy. To dlatego, aby Sam Bóg mógł spotkać się z nami, którzy żyjemy żałosnym życiem, całkiem zmyć nasze grzechy i zrobić nas Swoim ludem.Ukryte Duchowe Znaczenie Ofiar, Które Bóg Rozkazał, Abyśmy Przynieśli

Zanim iść dalej, najpierw zatrzymamy się i pomyślimy o duchowym znaczeniu tych ofiar, które Bóg rozkazał przynieść. Potem zobaczymy swoją wiarę przez pryzmat znaczenia tych ofiar.Złoto, Srebro i Brąz

Powinniśmy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, gdzie były wykorzystane złoto, srebro i brąz. W Przybytku złoto było wykorzystane dla Miejsca Świętego, Miejsca Najświętszego i innych rzeczy, które tam były, a mianowicie dla świecznika, stołu chlebów pokładnych, ołtarza kadzenia, przebłagalni i Arki świadectwa. Złoto oznacza wiarę w Słowo Boże. A srebro oznacza łaskę zbawienia. To pokazuje nam, że powinniśmy wierzyć w zbawienie wyłącznie przez Mesjasza i w to, że Chrystus wziął wszystkie nasze grzechy i został potępiony zamiast nas.

Brąz, przeciwnie, był wykorzystany dla podstaw słupów Przybytku, jego palików, kadzi i ołtarza całopalenia. Wszystkie brązowe naczynie miało być pochowane złożone na ziemi. To oznacza sąd za grzechy ludzi, i brąz także oznacza, że powinniśmy zostać potępieni przez Boga za nieprzestrzeganie Prawa i za nasze grzechy.

Jakie więc jest duchowe znaczenie złota, srebra i brązu? One stanowią fundament wiary w dar zbawienia Bożego. Biblia powiada, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy nie mogą całkiem przestrzegać Prawa, i dlatego mamy umrzeć przez nasze grzechy, oraz że zamiast nas Pan przyszedł na tę ziemię i został potępiony za nasze grzechy, zostawszy ofiarą za grzech, którą przynosili w Przybytku.

Aby rozwiązać problem swoich grzechów, grzesznicy przyprowadzali zwierzę bez skazy do Przybytku i, według systemu ofiarnego, przekazywali mu swoje grzechy przez nałożenie rąk na jego głowę; ofiara, która przyjmowała ich grzechy, potem przelewała swoją krew i umierała. Tylko w taki sposób lud Izraela, przeznaczony na piekło (brąz), mógł otrzymać przebaczenie grzechów (srebro) i uniknąć kary za grzech poprzez wiarę (złoto).Fioletowa, Purpurowa i Karmazynowa Nici oraz Kręcony Bisior

Tabernacle Court - Blue, Purple, Scarlet Thread ...Oto inne materiały, często wykorzystywane w Przybytku: błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior. Te nici były wykorzystane dla bramy dziedzińca Przybytku, bramy Miejsca Świętego i zasłony, która oddzielała Miejsce Święte od Miejsca Najświętszego. Te cztery nici świadczą o prawdzie, że według proroctwa w I Księdze Mojżeszowej 3:15 o Panu, który miał przyjść poprzez żonę, Chrystus naprawdę przyjdzie na tę ziemię i zbawi grzeszników od grzechów, przyjąwszy chrzest i będąc ukrzyżowany, oraz że Sam Bóg zbawi nas.

Te cztery nici były wykorzystane nie tylko dla bramy Przybytku, ale również dla ubrania arcykapłana i pierwszej zasłony Przybytku. Taki był testament Boży, że Jezus Chrystus przyjdzie na tę ziemię i zbawi nas od naszych grzechów, spełniwszy Swoją misję błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Chrystus w rzeczywistości spełnił tę obietnicę i naprawdę zbawił nas od grzechów świata.

Najważniejsza w bramie Przybytku jest błękitna nić. Dlaczego Jezus Chrystus, przyszedłszy na tę ziemię jako Mesjasz, musiał umrzeć na Krzyżu? Dlatego, że On przyjął chrzest. Błękitna nić oznacza chrzest Jezusa, purpurowa nić powiada nam, że Jezus jest Królem, a jasnoczerwona nić oznacza Jego ukrzyżowanie i krew. Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior są głównymi materiałami budowlanymi, które stanowią dar zbawienia, które Jezus Chrystus dał nam, przyszedłszy na tę ziemię jako Mesjasz i wziąwszy na Siebie wszystkie nasze grzechy.

Wielu ludzi w tym świecie łoży nacisk tylko na to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, oraz że On jest Samym Bogiem. Ale Bóg wyraźnie powiada nam przez Przybytek, że takie doktryny nie mogą być pełną prawdą.

W I Liście św. Piotra 3:21 apostoł Piotr powiedział: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.”

To świadczy o tym, że Jezus Chrystus spełnił Bożą obietnicę zbawienia i założył fundament pełnej wiary, przyjąwszy chrzest, ten pierwowzór, który nas zbawia. Kim jest nasz Mesjasz? “Mesjasz” oznacza “Zbawiciel”, czyli Jezus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy i wszystkie grzechy świata, naprawdę zabrał je przez Swój chrzest.

Bóg rozkazał Żydom pobudować bramę dziedzińca Przybytku z splatania błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. A Chrystus, Król królów i Pan Nieba, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby spełnić prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Chrystus przyszedł w ciele człowieka i przyjął chrzest, który spełnił wszystką sprawiedliwość Bożą, od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości.

To odpowiada ofierze Starego Testamentu, która zabierała grzechy Żydów przez nałożenie rąk arcykapłana na jej głowę i była potępiona za te grzechy zamiast nich. Innymi słowy, dokładnie tak, jak ofiara Starego Testamentu, Jezus przyszedł w Nowym Testamencie jako ofiara za grzechy wszystkich grzeszników, przyjął chrzest, został ukrzyżowany i w taki sposób zabrał wszystką karę za grzechy świata. Jezus spełnił prawdę błękitnej nici poprzez chrzest od Jana jako ofiarny Baranek Boży. Tym chrztem Jezus na zawsze wziął na Siebie grzechy ludzkości.

Większość chrześcijan została nawet gorsza, niż ludzie innych świeckich religii, ponieważ oni nie potrafili poznać i uwierzyć w tę prawdę błękitnej nici, w chrzest Jezusa, i w taki sposób nie otrzymali przebaczenia od razu wszystkich grzechów. Kiedy chrześcijanie nie mają poprawnego zrozumienia tego chrztu, który Jezus przyjął, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, to oni nie mogą od samego początku poprawnie założyć podstawy swej wiary.

Właściwie, błękitna nić jest środkiem i prawdą, za pomocą których Mesjasz przyszedł na tę ziemię i wziął na Siebie nasze grzechy. A jasnoczerwona nić oznacza krew Jezusa. Jezus Chrystus został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, ponieważ wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Niego przez Jego chrzest. Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest od Jana i właśnie dlatego On mógł umrzeć na Krzyżu, i właśnie dzięki temu Jego ofiara na Krzyżu dla nas nie była daremna. Mesjasz Jezus Chrystus całkiem zabrał wszystką naszą karę za grzechy przez Swój chrzest i ukrzyżowanie, dlatego On naprawdę zakończył misję naszego zbawienia.

Purpurowa nić oznacza, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Królem królów. Jezus Chrystus naprawdę jest Królem królów (purpurowa nić), jednakże, gdyby On nie przyjął chrztu od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości, i w taki sposób nie wziął na Siebie naszych grzechów (błękitna nić), to wszystkie Jego cierpienia i męki na Krzyżu (jasnoczerwona nić) oraz Jego śmierć byłyby daremne. Kręcony bisior oznacza, że Słowo Boże proroctwa Starego Testamentu całkiem spełniło się w Nowym Testamencie.Dzisiejsze Chrześcijaństwo Straciło Znaczenie Fioletowej Nici

Jednakże w dzisiejszym chrześcijaństwie jest tendencja do pogardzenia błękitną nicią i samowolnej interpretacji Słowa Bożego, ale za ten wielki grzech bez wątpienia przyjdzie kara.

Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior, z których było wytworzono bramę dziedzińca Przybytku, świadczą o prawdzie zbawienia, że dlatego, aby zbawić nas od naszych grzechów, Jezus Chrystus, nasz Mesjasz, musiał przyjść na tę ziemię w ciele człowieka, przyjąć chrzest i być ukrzyżowany. Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy.

Jak Jezus wziął na Siebie nasze grzechy? On zabrał je przez Swój chrzest od Jana. Tylko wziąwszy na Siebie nasze grzechy, Jezus mógł zostać naszym prawdziwym Zbawicielem. Oto dlaczego brama Przybytku miała być wykonana z tych czterech nici, przecież one pokazują nam, że Jezus, który przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, przelał Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstał, jest Bogiem.

Dlatego brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Jezus jest bramą zbawienia, które przyprowadza nas do Królestwa Niebieskiego. Te drzwi zostały wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Jezus jest Zbawicielem grzeszników. Chrzest Jezusa i Jego ukrzyżowanie są Jego darem zbawienia, przez który On zbawił grzeszników od grzechów.

Dzisiejsze chrześcijaństwo nie może we właściwy sposób zrozumieć chrztu Jezusa, dlatego ono nie może spotkać prawdziwego Boga, natomiast zostało tylko jedną z wielu świeckich religii. W taki sposób, co dotyczy naszej wiary, powinniśmy najpierw założyć mocny fundament wiary na prawdzie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Tym fundamentem wiary jest ten fakt, że Chrystus przyszedł na tę ziemię i zbawił nas od grzechów świata przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior.

Jezus przyszedł na tę ziemię i spełnił nasze zbawienie od wszystkich grzechów przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Właściwie, Jezus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest, odpokutował wszystkie nasze grzechy Swoją krwią na Krzyżu i w taki sposób zabrał karę za nasze grzechy przez śmierć na Krzyżu. Właśnie Jezus zbawił nas przez wodę i krew (I List św. Jana 5:4-8), i On naprawdę jest Panem stworzenia, który stworzył nas i darował nam zbawienie. Jezus, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i kary, został naszym prawdziwym Zbawicielem. Oto co powiadają nam budowlane materiały Przybytku.

Otóż powinniśmy utwierdzić swoją wiarę za pomocą tych materiałów. Wierząc w tego Jezusa, który przyszedł jako nasz Mesjasz, jako nasz własny Zbawiciel, powinniśmy wyraźnie i twardo całym sercem uwierzyć w chrzest, który On przyjął, w karę, którą On wycierpiał zamiast nas na Krzyżu, i w Jego zmartwychwstanie. Zbawiciel, który darował nam zbawienie od wszystkich naszych grzechów przez Swój chrzest i krew, którą On przelał na Krzyżu, był nie tylko człowiekiem, ale również prawdziwym Stwórcą, który stworzył ludzkość i cały wszechświat. Powinniśmy wyznawać swoją wiarę w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. Bez takiej wiary my po prostu nie potrafimy uwierzyć w Jezusa jako Zbawiciela.

Czy kiedyś graliście w niemą grę przekazywania słów? Ta gra zaczyna się od gracza, który otrzymuje kartkę, na której jest napisane jedno zdanie. On najpierw patrzy na to zdanie, a potem tylko wargami, bez dźwięku. Potem następny gracz, który śledził ruchy jego warg, w taki sam sposób przekazuje to zdanie trzeciemu graczu. Ten gracz wtedy czyta ruchy jego warg, a potem przekazuje to zdanie czwartemu w taki sam sposób, i tak aż do ostatniego gracza. Istota gry polega na tym, aby ostatni gracz poprawnie odtworzył zdanie początkowe. Ta gra jest ciekawa tym, że zdanie początkowe łatwo zostaje przekręcone. Na przykład, jeśli gra zaczęła się ze zdania: “Włącz wentylator”, to będąc przekazana przez kilku graczy, to zdanie istotnie się zmienia. Zresztą, ostatni gracz może powiedzieć, na przykład: “Przepędź osła”, czyli to będzie już całkiem inne zdanie.

Podobnie jak ten ostatni gracz otrzymuje całkiem inne zdanie, tak dzisiejsze chrześcijaństwo ma całkiem nieodpowiednią wiarę, jakoby ono gra w tę niemą grę przekazywania słów. Dlaczego tak się stało? To stało się dlatego, że chrześcijaństwo nie założyło fundamentu wiary na podstawie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Dzisiejsze chrześcijaństwo nie założyło fundamentu wiary na podstawie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. A jeśli fundament wiary niepewny, to niezależnie od naszej żarliwej wiary w Jezusa i pragnienia stosowania Jego nauki w naszym życiu, my po prostu nie potrafimy tego zrobić.

Powiedziawszy Żydom przynieść Mu ofiary, aby pobudować Przybytek, Pan rozkazał im najpierw przynieść złoto, srebro i brąz, a potem błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Wszystkie te budowlane materiały pokazują nam, jak Jezus zbawił nas przez Swój chrzest od Jana, krew, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie.

Błękitna nić była wykorzystana nie tylko dla bramy Przybytku, ale również dla szat arcykapłana i zasłon Przybytku. Oto ewangelia, która pokazuje nam, jak Chrystus przyszedł na tę ziemię i w jaki sposób On zbawił nas od naszych grzechów. Naprawdę to świadczy, jakie ważne dla nas są te cztery komponenty wiary, a mianowicie błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior. Na podstawie tego Słowa wszyscy powinniśmy założyć mocny fundament swej wiary. Tylko w taki sposób potrafimy uwierzyć w Boga i otrzymać przebaczenie grzechów, zostać Jego sługami, którzy szerzą to słowo, i w taki sposób, kiedy Pan wróci, zostać ludźmi wiary, którzy mogą pewnie stać przed Bogiem z tą wiarą.

W Korei wszakże panuje służalczość, która uważa wszystkie zagraniczne rzeczy za lepsze. Ta tendencja dotyczy także teologów mego państwa, którzy zawsze ufają wszystkiemu, co powiadają teologowie zachodnie, polegając na ich słowach więcej, niż na Słowie Bożym. Oni powinni odrzucić to nieuctwo i naprawdę uwierzyć w Słowo Boże, ufając i polegając na Nim, przecież prawda chrztu Chrystusa, Jego krwi i tego, że On naprawdę jest Bogiem, została bramą do naszego zbawienia.

Podobnie jak apostoł Piotr wyznał: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Ewangelia św. Mateusza 16:16), jeśli wy wierzycie w Boga i w to, że Pan przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas od naszych grzechów, to powinniście także poznać i uwierzyć, że Pan został naszym prawdziwym Bogiem zbawienia, wziąwszy na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, umarłszy na Krzyżu i zmartwychwstawszy. Chrzest Chrystusa i krew na Krzyżu są fundamentem prawdziwej wiary, która pozwala nam otrzymać dar zbawienia. Jeśli my nie możemy uwierzyć w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici według Słowa Bożego, to jak potrafimy nazwać swoją wiarę prawdziwą?Prawo jest Cieniem Przyszłych Dóbr

Budowlane materiały Przybytku pokazują nam, że Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, przyjął karę za nasze grzechy Swoim ukrzyżowaniem, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym Zbawicielem. Przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici w Starym Testamencie Pan obiecał, że daruje nam zbawienie. Ten testament dał nam sam Jezus Chrystus, Król królów, który przyjął chrzest i został ukrzyżowany ze względu na grzeszników. Innymi słowy, Bóg przyszedł do nas jako nasz Mesjasz. Dlatego powinniśmy założyć fundament naszej wiary, znając i wierząc w tę prawdę. Za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha wszyscy powinniśmy otrzymać dar zbawienia.

Złoto, srebro i brąz także były wykorzystane dla Przybytku. Te materiały stanowią podstawę naszej wiary. Przed Bogiem jesteśmy przeznaczeni na piekło za nasze grzechy. Ale Chrystus darował zbawienie tym z nas, którzy wierzą. Jak ofiara za całą ludzkość, Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana, został ukrzyżowany i w taki sposób całkiem zbawił nas od naszych grzechów. W nas nie było żadnej możliwości uniknięcia piekła, przecież wiedzieliśmy, że byliśmy przeznaczeni na karę za nasze grzechy, i nie wiedzieliśmy, jaka wiara może nam pomóc zmyć wszystkie nasze grzechy. Ale Bóg darował nam zbawienie. To, że Jezus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu i w taki sposób rozwiązał wszystkie problemy naszych grzechów i kary, jest darem zbawienia.

Zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów poprzez wiarę w to, że Bóg zakończył misję naszego zbawienia i darował nam przebaczenie grzechów. Oto dlaczego Bóg rozkazał przynieść Mu wiarę złota, srebra i brązu, przecież On całkiem zbawił tych, którzy byli przeznaczeni na piekło, darowawszy im zbawienie. Chrystus naprawdę zbawił nas, przyszedłszy na tę ziemię, wziąwszy na Siebie wszystkie nasze grzechy i wycierpiawszy naszą karę, dlatego zostaliśmy całkiem zbawieni przed Bogiem poprzez wiarę w ten dar zbawienia.

Jezus Chrystus został naszym doskonałym Zbawicielem. Dlatego powinniśmy twardo stać w wierze w Jego dar zbawienia, przecież błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior są darami wiary. Bóg nie chce, abyśmy wierzyli ślepo, według własnego upodobania, w ogóle nic nie znając.Sierść Kozia, Baranie Skóry Barwione na Czerwono, i Skóry z Delfinów

Goats' Hair, Ram Skins Dyed Red, and Badger SkinsZ tych materiałów były wykonane tkaniny Przybytku. Pierwsza tkanina była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, a na niej była druga tkanina z sierści koziej. Ona była pokryta baranimi skórami barwionymi na czerwono; i wreszcie z wierzchu były skóry z delfinów. W taki sposób cztery różne warstwy tkanin nakrywały Przybytek.

Tkanina na Przybytku była ze skór z delfinów. Otóż z wierzchu na Przybytku były tylko te czarne skóry z delfinów. Delfin to wydra morska. Jego skóra jest wielkości człowieka lub trochę mniejsza, i wodoszczelna. Oto dlaczego skóry z delfinów były wykorzystane jak górna tkanina Przybytku. Dlatego z zewnątrz Przybytek nie był pociągający i nie cieszył oka. To oznacza, że kiedy Jezus przyszedł na tę ziemię dla nas, On przyjął tak skromne podobieństwo, że w Jego wyglądzie zewnętrznym nie było niczego pociągającego.

Baranie skóry barwione na czerwono oznaczały, że Jezus Chrystus przyjdzie na tę ziemię i zostanie ofiarą za nas, podczas gdy sierść kozia oznaczała, że On zbawi nas, przyjąwszy chrzest, jak nasza ofiara, i w taki sposób weźmie na Siebie nasze grzechy i będzie ukrzyżowany.

Innymi słowy, materiały tych tkanin Przybytku są głównymi podstawami naszej wiary. Ta prawda jest budowlanym materiałem wiary, którego nigdy nie wolno ignorować. Aby darować nam zbawienie, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię jako nasza ofiara. W Starym Testamencie Bóg ustanowił system ofiarny dla przebaczenia grzechów Żydów: zwierzęcia bez skazy (kozły, baranki lub byki) zabierały grzechy Żydów, złożone na nich przez nałożenie rąk, i umierały zamiast nich, przelewały swoją krew, płonęły w ogniu i w taki sposób zbawiały ich od wszystkich grzechów.

Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię jako baranek ofiarny i wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, czyli nałożenie rąk. Podobnie jak ofiarę zabijali, przelewali jej krew i spalali na ołtarzu całopalenia za grzechy Żydów, które były złożone na nią przez nałożenie rąk, tak Jezus Chrystus zabrał wszystką karę za nasze grzechy poprzez chrzest, umarł na Krzyżu i w taki sposób zbawił nas od grzechów świata.

Podobnie jak imiona zostawały wymazane z Księgi Sądu przez skropienie krwią ofiary rogów ołtarza całopalenia, tak Jezus, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew, spełnił nasze wieczne pokutowanie i zmył wszystkie grzechy świata. W podobny sposób wszystkie materiały Przybytku świadczą o Jezusie Chrystusie i Jego służeniu, powiadając, że On zbawił nas od grzechów świata. Od Starego do Nowego Testamentu Słowo o tym, że Jezus zbawił nas od naszych grzechów, jest całkiem prawdziwe i bezbłędne.

Wielu dzisiejszych chrześcijan nie wierzy, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię jako nasza ofiara i wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, natomiast bez zastrzeżeń wierzy tylko w Jego śmierć na Krzyżu. Taka chrześcijańska wiara nie jest prawdziwą bramą dziedzińca Przybytku, ponieważ ona jest wykonana tylko z jasnoczerwonej i purpurowej nici, a ignoruje błękitną nić. Oni mają błędną wiarę, która odrzuca tkaninę z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, a natomiast wierzy, że potrzebne są tylko dwie tkaniny: ze skór baranich barwionych na czerwono oraz skór z delfinów.

Istnieje wiele obrazów Przybytku po całym świecie, ale większość z nich nie ma ani śladu błękitnej nici. Ludzie, którzy rysowali te obrazy, nie poznali ewangelii wody i Ducha, dlatego brama dziedzińca Przybytku na ich obrazach zawiera tylko jasnoczerwony i biały kolory. Ale taka wiara nigdy nie będzie poprawna przed Bogiem.

Najwięcej na bramie dziedzińca Przybytku było błękitnej nici, trochę mniej purpurowej i jasnoczerwonej, a najmniej – białej nici. Otóż, wszystkie te cztery kolory bramy dziedzińca Przybytku od razu rzucały się w oczy. Ale w tym świecie jest tak wielu ludzi, którzy absolutnie nic nie znają o chrzcie Jezusa, dlatego wszyscy oni ignorują cztery kolory nici, z których wytworzono Przybytek, natomiast zrobili bramę Przybytku tylko z dwóch nici.

W taki sposób oni oszukują wielu ludzi, którzy już mają niepełną wiedzę Boga i nie znają Jego Słowa. Wszyscy oni są nieprawdziwymi prorokami. O tych Sam Jezus powiedział, że oni są jak chwast, który Diabeł posiał wśród pszenicy (Ewangelia św. Mateusza 13:25). Innymi słowy, oni zostali ludźmi, którzy szerzą nieprawdę, ignorując błękitną nić, rysując bramę dziedzińca Przybytku. Oto dlaczego tak wielu ludzi pozostaje grzesznikami, przeznaczonymi na zrujnowanie za ich grzechy, nawet wierząc w Jezusa.

Fundament naszej wiary powinien stać twardo. Co dobrego jest dla waszych dusz w tym, że będziecie długo żyć religijnym życiem, jeśli ono będzie bazować na niepoprawnym fundamencie wiary? Niepoprawna wiara zawsze może upaść. Chociaż jak piękny jest nasz dom, on jest nic wart, jeśli budujemy go na niewytrzymałym fundamencie wiary? Chociaż jak starannie służycie Bogu, wy tylko pobudujecie swój dom na piasku, jeśli fundament waszej wiary jest niewytrzymały; kiedy nastąpi sztorm, zerwie się wiatr i będzie szaleć powódź, on od razu upadnie.

Ale co z wiarą, której fundament jest mocny? Ona nigdy nie upadnie, pod żadnym uderzeniem. Bóg powiedział nam, że dom, pobudowany na skale prawdy, wykonanej z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, nigdy nie upadnie. To jest prawda. Czym jest wiara skały? To jest wiara w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Wiara tych, którzy pobudowali taki dom, nigdy nie upadnie. Oto dlaczego nadzwyczajnie ważne dla naszej wiary jest mieć mocny i twardy fundament. Jeśli wierzymy, dokładnie nie wiedząc, co Pan zrobił dla nas, to taka wiara jest religijna i nieprawdziwa, i jej nie przyjmuje Bóg.Drzewo Akacjowe, Oliwa i Wonności

Słupy Przybytku, ołtarz całopalenia, deski i wszystkie naczynia w Miejscu Świętym były wykonane z drzewa akacjowego. Drzewo w Biblii oczywiście oznacza człowieka (Księga Sędziów 9:8-15, Ewangelia św. Marka 8:24). Drzewo tu także oznacza naszą naturę ludzką; drzewo akacjowe było wykorzystane dla słupów, ołtarza całopalenia i samego Przybytku, a to oznacza, że podobnie jak korzenie drzew akacji zawsze jest pod ziemią, dokładnie tak nasze ciało nie może nie grzeszyć całe życie. Wszyscy ludzie powinni wyznać, że oni po prostu są przeznaczeni być niesprawiedliwi i zawsze grzeszyć.

Ale drzewo akacjowe także oznacza człowieczeństwo Jezusa Chrystusa. Mesjasz, który przyszedł w ciele człowieka, zabrał wszystkie grzechy świata i ofiarnie umarł dla całej ludzkości. On jest Samym Bogiem, i dlatego Arka, stół chlebów pokładnych, ołtarz kadzenia i wszystkie deski Przybytku były wykonane z drzewa akacjowego i pokryte szczerym złotem.

Oliwa do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł oznaczają naszą wiarę, którą przynosimy Jezusowi Chrystusowi. Jezus Chrystus jest Mesjaszem, który nas zbawił. Imię “Jezus” oznacza “Ten, kto zbawi Swój lud od grzechów”, a imię “Chrystus” oznacza “Namaszczony”, więc widzimy, że Jezus Chrystus jest Samym Bogiem i Niebieskim Arcykapłanem, który nas zbawił. Korząc się przed wolą Boga, Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest, złożył Siebie w ofierze na Krzyżu dla nas i w taki sposób darował nam zbawienie. Rola arcykapłana, którą spełnił Jezus, darowawszy nam zbawienie, naprawdę była przepiękną misją.Kamienie Onyksowe i Inne Kamienie dla Ozdobienia Efodu i Pektorału Arcykapłana

Napisano, że dwanaście różnych kosztownych kamieni było na efodzie i na pektorale arcykapłana. Arcykapłan najpierw wkładał tunikę, potem szatę błękitną, a potem efod po szacie. Dalej po efodzie on wkładał pektorał, w którym był w czasie ceremonii składania ofiar, i na tym pektorale było dwanaście kosztownych kamieni. To świadczy o tym, że arcykapłan musiał w imieniu ludu Izraela, a także ludzi całego świata, przyjść do Boga i przynieść Mu ich ofiary.

Jezus, wieczny Arcykapłan Niebieski, także wziął na Siebie wszystkie grzechy ludów świata, oddał Swoje własne ciało, aby wziąć na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, złożyć Siebie w ofierze zamiast nas i w taki sposób przyprowadzić Swój lud do Boga Ojca. Dwanaście kosztownych kamieni pektorału oznaczają wszystkie ludy tego świata, a arcykapłan, który je nosił na szyi, oznacza Jezusa Chrystusa, który także zbawił i przyprowadził do Siebie wszystkie ludy świata.

Właśnie takie ofiary nasz Bóg rozkazał Żydom przynieść, aby pobudować dla Niego Przybytek. To, że Bóg rozkazał im pobudować Przybytek, Swój dom, wykorzystując te ofiary, ma duchowe znaczenie. Lud Izraela zawsze pozostawał grzeszny, ponieważ nie mógł przestrzegać danego przez Boga Prawa. Oto dlaczego przez Mojżesza Bóg rozkazał im pobudować Przybytek i dał system ofiarny, który pozwolił im otrzymać przebaczenie grzechów przez ofiary Przybytku. Innymi słowy, Bóg zmył wszystkie grzechy Żydów, przyjąwszy ich ofiary, zbudowawszy z tych ofiar Swój Dom, a potem rozkazawszy im przynosić ofiary w Przybytku według systemu ofiarnego. Właśnie tak Bóg zamieszkał i przebywał w Przybytku z ludem Izraela.

Jednakże bardzo wielu chrześcijan na tej ziemi po prostu nie wierzy w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Jeśli Bóg rozkazał im przynieść złoto, srebro i brąz, to dlaczegoż oni nie wierzą w prawdziwe znaczenie tych ofiar?

Czyż wszyscy nie byliśmy przeznaczeni na piekło za nasze grzechy? Czy wierzycie w chrześcijaństwo jak tylko w jedną z wielu religii tego świata, ponieważ nigdy nie wyznawaliście, że byliście przeznaczeni na piekło? Jeśli do dzisiaj wierzyliście tak, to powinniście pokajać się i nawrócić do wiary błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Powinniście uświadomić sobie, że przed srogimi przykazaniami Bożymi jesteście pełni grzechów i przeznaczeni na piekło za te grzechy, a dlatego powinniście uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Teraz powinniście uwierzyć w ewangelię prawdy, że chociaż byliście przeznaczeni na piekło, Chrystus jednak przyszedł na tę ziemię jako Mesjasz, wziął na Siebie wasze grzechy przez Swój chrzest, zabrał te grzechy na Krzyż i złożył Siebie w ofierze, przelawszy krew i w taki sposób zbawiwszy nas od naszych grzechów i kary. Bez wiary w ewangelię wody i Ducha błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici nigdy nie potrafimy założyć poprawnego fundamentu naszej wiary.Powinniśmy Myśleć o Fundamencie Naszej Wiary

Bóg rozkazuje nam wierzyć w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici; powinniśmy pomyśleć, czy naprawdę wierzymy w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, czy natomiast wierzymy tylko w prawdę purpurowej i jasnoczerwonej nici, ignorując błękitną nić.

Powinniśmy popatrzeć na siebie i zobaczyć, czy przypadkiem nie przynosimy Bogu niepoprawnej wiary, wybranej według własnego upodobania. Kiedy Bóg rozkazuje nam przynieść Mu błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, czy przypadkiem nie przynosimy Mu czarnej nylonowej nici? “Boże, ta nić, o którą prosiłeś, chyba nie pasuje do Przybytku. Ona wkrótce zgnije od deszczu. A także nie mogę jej znaleźć i przynieść tu. Spróbuj natomiast tę nić nylonową. Mogę gwarantować, że jej wystarczy przynajmniej na 50 lat, a być może nawet na 100 lat, jeśli Ty będziesz jej strzec. I nawet jeśli Ty zakopiesz ją w ziemi, to ona nie będzie gnić przez 200 lat. Czy to nie jest piękne?”

Czy nie w taki sposób my rozmawiamy z Bogiem? Powinniśmy również dobrze przypatrzyć się sobie i sprawdzić, czy przypadkiem nie mamy takiej rozkochanej w sobie i uprzedzoną wiarę w Boga. I jeśli mamy właśnie taką wiarę, to powinniśmy pokajać się już teraz. Innymi słowy, powinniśmy się nawrócić.

Czy wielu wśród nas uważa się za naprawdę dobrych chrześcijan, ale w rzeczywistości ich wiedza jest błędna, i podobnie błędna jest ich wiara.Mistycyzm, Przeważający w Dzisiejszym Chrześcijaństwie

Chrześcijanie z reguły najwięcej wierzą w mistycyzm. Ci ludzie nie wiedzą, co naprawdę powiada Słowo Boże. A nie znając Słowa prawdy, które darował im Mesjasz, oni wierzą i idą za Panem według własnych odczuć i emocji. Oni są przekonani, że takie odczucie jest prawdą. Oni żarliwie modlą się Bogu i zawsze słuchają własnych emocji i odczuć, które przeżywają w swoich modlitwach, dlatego oni nie mogą rozróżnić, co właśnie jest prawdziwą wiarą w Boga.

Dlatego taka wiara w Boga według własnych emocji i odczuć, które często się zmieniają zależnie od ich myśli – to mistycyzm. Wszyscy ci ludzie, którzy wierzą w Boga, kierując się odczuciami, które przeżywają, kiedy poszczą, sławią Boga, wierzą, modlą się rankiem, idą wysoko w góry, aby się modlić, a kiedy grzeszą, modlą się w skrusze, i tak dalej, są mistycy. Innymi słowy, żyć życiem wiary, kierując się własnymi odczuciami, wcale nie oznacza wierzyć w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, o których powiedział Mesjasz.

Na pewno 99,9% wszystkich chrześcijan w historii ludzkości było mistykami. Innymi słowy, nie będzie przesady, jeśli powiemy, że oprócz Wczesnego Kościoła chrześcijaństwo zawsze było opanowane mistycyzmem. Ci, którzy nie mają wiary błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, błędnie uważają, że ich własne odczucia już stanowią wiarę. Oni twierdzą, że zobaczyli i spotkali Boga w modlitwach, i powiadają nam, jak wspaniale czują się zawsze, kiedy sławią Boga.

Oni powiadają: “Zebraliśmy się na tym spotkaniu chwały, podnieśli ręce do góry i razem pokajali się za nasze grzechy. Trzymaliśmy Krzyż i wykonaliśmy jakiś rytuał u jego podnóża, a potem nasze serca zapałali i Chrystus był tak przyjazny. Odczuliśmy tak wielką wdzięczność w naszych sercach za krew, którą Chrystus przelał. Jeszcze żarliwszej uwierzyliśmy, że Pan zmył wszystkie nasze grzechy, i jeszcze lepiej uświadomiliśmy sobie, dlaczego On przelał Swoją krew. Naprawdę się nam spodobało.” Ale kiedy jednego dnia ich emocje ścichają, oni powiadają: “Ale wszystkie te odczucia znikły, i my mamy grzech w naszych sercach.” Właśnie taka jest wiara mistyków.

Bez względu na odmienności między różnymi wyznaniami lub sektami, każdy chrześcijanin powinien mieć wiarę w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Wiara wszystkich tych, którzy nie znają błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, o których powiada nam Bóg, jest mistyczna i uprzedzona. Ci ludzie przynoszą Bogu nie wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, lecz wiarę nylonowej nici. Innymi słowy, oni przynoszą Bogu swoją mistyczną wiarę, czyli coś całkiem niepotrzebnego, na co Bóg nie chce nawet patrzeć.

Czy kiedyś widzieliście grubą linę do cumowania statków do przystani? Mistycy chętnie przynieśliby Bogu taką linę. Chrystus rozkazał nam przynieść błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, ale niektórzy ludzie przynoszą Bogu tą grubą linę i powiadają: “Panie, przyjmij tę wiarę!” A niektórzy ludzie przynoszą Mu nawet żelazne łańcuchy, którymi wielki statek przymocowują do innego statku lub do doku. Przytaszczywszy górę tych grubych żelaznych łańcuchów, oni łożą je do nóg Pana i proszą, aby On je przyjął.

Ale Bóg rozkazał nam przynieść wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. On nie rozkazał nam przynosić Mu żelaznych łańcuchów. A jednak tak wielu ludzi przynosi Bogu to, co wydaje im się lepsze, lub coś, co łatwiej znaleźć. Choć są ludzie, którzy przynoszą Bogu żelazne łańcuchy, linę, nić nylonową czy nawet pręty marantowe, Bóg naprawdę przyjmuje tylko błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. Jedyna wiara, którą przyjmuje Bóg – to wiara błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Dlatego powinniśmy przynieść Bogu tę wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.Mesjasz nie Przyjmuje Dowolnej Ofiary

Żydzi także musieli przynieść Bogu złoto, srebro, brąz i dwanaście kosztownych kamieni dla efodu i pektorału. Ale niektórzy ludzie przynoszą Bogu miedź lub żelazo. Czy Jezus ma przedsiębiorstwo recyklingu odpadów i dlatego przyjmuje różne rzeczy? Oczywiście nie!

Jezus nie jest kimś, kto przyjmuje różne śmiecie. On nie ma przedsiębiorstwa recyklingu odpadów, a więc On nie przyjmuje różnej starzyzny, którą Mu przynosicie. Jezus – to Mesjasz, który chce darować nam Swoje miłosierdzie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, które przebacza nasze grzechy; On chce darować nam Swoją prawdziwą miłość. Oto dlaczego Jezusa nazywają Królem miłości. Nasz Pasterz naprawdę jest Królem miłości. Jezus naprawdę jest naszym prawdziwym Mesjaszem. Ten Mesjasz powiada nam, której wiary On chce od nas, wyznacza jej konieczne charakterystyki. Tylko kiedy my przyniesiemy Bogu taką wiarę, On da nam to, co obiecał.

A jednak widzimy, że wśród tych, czyja wiara w Mesjasza bazuje na błędnej wiedzy, są ludzie, których zaciętość jest po prostu nieopisana. Oni naprawdę są grzeszni i źli, jak faraon, który opierał się Bogu. Kiedy Mojżesz powiedział mu: “Jehowa naprawdę objawił się; wypuść Jego lud”, faraon odmówił ze słowami: “Kim jest Jehowa?”

Gdyby on poznał Boga, to, oceniwszy wszystkie plusy i minusy swego nieposłuszeństwa, oczywiście zrozumiałby, że będzie lepiej, jeśli on szybko ukorzy się przed Nim. A gdyby on wszakże nie mógł uwierzyć i opierał się Bogu, to nie trwałoby długo, i po kilku plagach on miałby odstąpić. Jak więc bezmyślny i żałosny był ten faraon, który wszakże przeciwdziałał i nie korzył się Słowu Bożemu nawet po pladze żab, która ogarnęła cały jego lud?

Nie tylko żaby, ale również wszy upadły na pałac faraona. Wszędzie po całym Egipcie były wszy, a faraon jednak się nie korzył. Jak może człowiek żyć, jeśli dokoła jest mnóstwo wszy? W tej sytuacji faraon miałby uświadomić sobie: “Nie okazałem pokory przed Bogiem, dlatego On pokazuje mnie, kto jest prawdziwym Królem. Choć jestem królem mego imperium na tej ziemi, lecz nie jestem z Nim. Choć jestem królem największego ludu na tej ziemi i mam władzę nad całym światem, Bóg jest potężniejszy, niż ja, i On zesłał na mnie te plagi z powodu mego nieposłuszeństwa.” Właśnie tak on miałby się ukorzyć.

Faraon postąpiłby mądrze, gdyby szybko okazał pokorę, zobaczywszy, jaka będzie cena jego nieposłuszeństwa. Choć jak potężny był faraon, doszedłszy do wniosku, że nie ma sensu opierać się Bogu, on musiał ukorzyć się przed Nim, mówiąc: “Dobrze, Boże, zwyciężyłeś; jestem słabszy od Ciebie.” Ale faraon nie ustąpił, dlatego cały jego lud był ukarany.

Dlatego Egipcjanie nie mogli temu zaradzić. Silnie cierpiąc z powodu wszy, oni nie mogli zajmować się swoją pracą, a musieli pozbyć się wszy. Możemy wyobrazić sobie, jak ci biedni Egipcjanie biegali z pochodniami, próbując pozbyć się wszy, być może nawet spalając własne budynki, a smród od spalonych wszy napełniał wsie.

Są rzeczy, które człowiek może zrobić, a są wypadki, w których człowiek jest bezsilny. Ponieważ Bóg jest Panem Zastępów, właśnie On jest Panem życia i śmierci, szczęścia i nieszczęścia, błogosławieństwa i potępienia. Dlatego zamiast liczyć na siebie i próbować opierać się Bogu, wszyscy powinniśmy racjonalnie myśleć i dojść do logicznego wniosku, że nie ma sensu się opierać. Między sobą możemy obstawać swoje zdania i próbować być wyższymi od innych, ale powinniśmy ukorzyć się przed Mesjaszem.

Powinniśmy pomyśleć, jakimi ludźmi naprawdę mamy być przed Bogiem. Powinniśmy poważnie pomyśleć o tym, czy mamy opierać się Bogu, czy wprost przeciwnie, nasze serca powinny być dobre i pokorne. Trzeba również ostatecznie dojść do wniosku, że wszyscy powinniśmy korzyć się przed Bogiem. Często traktujemy ludzi agresywnie i czasami zbieramy owoce naszej zaciętości, ale przed Bogiem nasze serca powinny być pokorne.

“Boże, zgrzeszyłem”; ci, którzy wyznają to, wybrali poprawną drogę. Ci ludzie mogą się zbawić od potępienia. Dla tych, którzy opuścili Boga z powodu swoich grzechów, jedyną drogą powrotu do objęć Bożych i Jego leczniczej wody jest ponowne narodzenie z wody i Ducha. Czego możemy oczekiwać w naszym życiu, bezowocnie straconym na pustyni tego świata, przecież po naszej bezcelowej wędrówce na tej pustej i bezowocnej ziemi znowu powinniśmy powrócić w ziemię?

Dla nas, którzy na pewno powrócimy w ziemię i trafimy do jeziora ognia, jedyną drogą do zbawienia jest wiara w ewangelię wody i Ducha oraz otrzymanie przebaczenia grzechów. Właśnie w taki sposób desperackie i beznadziejne życia, przeznaczone na wieczne zrujnowanie za przeciwdziałanie Bogu i za grzechy, mogą cudownie zmartwychwstać przed Bogiem dzięki Jego miłości miłosierdzia, miłości zbawienia. Dlatego wszyscy powinniśmy ubrać się w to zbawienie.

Jak może człowiek, będąc zwykłym śmiertelnikiem, rzucać wyzwanie Bogu? Jeśli Bóg rozkazuje nam przynieść taką a taką ofiarę, wszyscy powinniśmy ukorzyć się przed Jego Słowem. W powyższym głównym urywku Bóg powiada nam, jakie właśnie ofiary trzeba Mu przynieść, dlatego wszyscy powinniśmy zrozumieć: “Aha, oto jakiej wiary Bóg chce od nas.”

Na pektorale arcykapłana miało być dwanaście kosztownych kamieni. A do pektorału dla zasięgania wyroczni miały zostać włożone urim i tummim, które dosłownie oznaczają Światło i Doskonałość, aby arcykapłan mógł spełnić sprawiedliwy sąd nad dziećmi Izraela.

To oznacza nic innego, jak to, że tylko sługi Boga mogą spełnić wyrok sprawiedliwy nad swoimi duchowymi dziećmi wiary przez światło Ducha Świętego, który w nich mieszka, i przez Słowo Boże.

Teraz wszyscy powinniśmy uświadomić sobie, że przed Bogiem prawda błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici jest świętą prawdą i zbawieniem. Ta prawda błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici jest prawdziwym zbawieniem, które przywraca nas do życia, i oprócz niej nic innego nie może dać nam zbawienia. To wszystko jest zrozumiała prawda, która bazuje na Słowie Bożym.Wszystkie Materiały Przybytku Są Ważne dla Zbawienia Człowieka od Grzechów

Ale z powodu swej głupoty ludzie wszakże uparcie nie chcą wierzyć. Co więc stanie się z nimi? Oni nigdy nie potrafią się zbawić. Przed Bogiem powinniśmy również odrzucić swoją głupotę. Powinniśmy również oczyścić nasze serca. Powinniśmy odrzucić własne myśli i zaciętość przed Bogiem, natomiast ukorzyć się przed Jego Słowem i oddać Mu nasze serca. Nigdy nie powinniśmy opierać się Bogu, nalegając na własne przekorne myśli. Możemy tak zachowywać się wobec innych ludzi, ale, jako chrześcijanie, po prostu nie możemy tak zachowywać się przed Bogiem. a jednak nierozsądni ludzie przeciwstawiają się Bogu, a korzą się tylko przed innymi ludźmi. Oto ich pomyłka. Powinniśmy upaść na twarz przed Bogiem i wyznać, że Bóg jest absolutnie prawy.

Powinniśmy również wierzyć i ufać Słowu błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Wierzyć znaczy ufać Słowu Bożemu. Kiedy my, upadłszy do nóg Bogu, całkiem wyznajemy nasze bezprawie przed Nim i szczerze prosimy Go o pomoc, Bóg bez wątpienia wysłucha nas. Wtedy powinniśmy z wdzięcznością przyjąć to, co On zrobi dla nas. Właśnie taka ma być wiara. Jak bezmyślni i szaleni są ludzie, którzy pokazują Bogu coś innego, niż błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici, przynoszą Mu sieć rybacką lub metalowe łańcuchy? Wiara, która przynosi Bogu jakąś nić niepotrzebną i mówi Mu: “Oto jest moja własna wiara. Właśnie w to święcie wierzyłem. Tej wiary osobliwie starannie przestrzegałem,” wcale nie jest wiarą, to raczej oznacza być głupcem przed Bogiem.

Człowiek powinien wyrzec się swej zaciętości przed Mesjaszem. Innymi słowy, przed Bogiem człowiek powinien skłonić swoją wolę. Wszyscy powinniśmy wyznać przed Bogiem, kim naprawdę jesteśmy. Wyznać to według tego, co Bóg powiada nam i czego On chce od nas. Właśnie taka jest poprawna wiara chrześcijan. Pokora i wiara według Słowa Bożego – to poprawna zachowanie się i rozumowanie wierzącego. Oto o czym powinniśmy pamiętać przed Bogiem.

Między sobą, oczywiście, możemy wychwalać się własnymi osiągnięciami, porównywać jednych ludzi z innymi, konkurować ze sobą i rzucać sobie wyzwania. Choć także nierozsądnie jest porównywać to, co równe przed Bogiem, jednakże ludzie nieprzerwanie będą tak postępować.

Nawet szczenięta poznają swego właściciela, słuchają i korzą się przed nim. Innymi słowy, nawet psy korzą się przed swoim właścicielem, poznają jego głos i idą tylko na zew swego właściciela. Kiedy właściciel przygania psu, wtedy pies wyznaje swoją winę, skłania głowę w pokorze i stara się ponownie zasłużyć na łaskę swego właściciela za pomocą różnych maleńkich trików. Nawet zwierzęcia robią to, a ludzie wszakże przedłużają rzucać Bogu wyzwania, wierząc według własnego upodobania. Innymi słowy, oni znowu przychodzą do Boga, nawet nalegając na własną wiarę i własne myśli.

Ale Swoimi błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi Bóg naprawdę zmył wszystkie grzechy ludzkości; i On rozkazał nam wierzyć tylko w misję Chrystusa. A jednak ludzie nadal pozostają przekorni i rzucają wyzwanie Bogu.

Pan rozkazał nam przynieść Mu wszystkie nasze grzechy i, zmywszy je wszystkie błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi, On dał nam przebaczenie grzechów. Bóg rozkazał nam przynieść Mu wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, ale ludzie wszakże nie wierzą w to i nie chcą słuchać się swego Pana. Ci ludzie będą przeklęci.

Kiedy oni przynoszą Mesjaszowi nie tę wiarę, której On chce od nich, ale wiarę, której On nie chce, to Jego tylko gniewa. Oni przedłużają opierać się Bogu i powiadają Mu: “Tak a tak przestrzegałem tej wiary. Pochwal mnie za moją wiarę!” Czyż Bóg pochwali ich tylko za to, że oni dotrzymywali swej wiary, podczas gdy naprawdę ta wiara jest daremna?

Być może niekiedy uporczywość jest potrzebna nam w życiu. Ale uporczywość w niepoprawnej wierze wcale nie jest potrzebna Bogu. Bóg zmył wszystkie nasze grzechy za pomocą błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Biblia nie powiada nam, że On wykorzystywał tylko purpurową nić, albo tylko jasnoczerwoną nić, i na pewno tam nie napisano o metalowym łańcuchu; podobnie tam nie ma ani śladu nylonowej nici. Wewnątrz Domu Bożego i w danym nam Jego prawie zbawienia Mesjasz wymaga od nas wiary błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

Chrześcijanie to ci, którzy wierzą i idą za Jezusem Chrystusem. Dlatego my także jesteśmy chrześcijanami. Jednakże tak wielu ludzi nie narodziło się ponownie, choć i wierzy w Jezusa jako swego Zbawiciela, nie otrzymało przebaczenia grzechów i nie ma wiary w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, dlatego oni są po prostu nominalnymi chrześcijanami, przeznaczonymi na piekło, ponieważ wierzą według własnych myśli. Bóg opuści tych ludzi, ponieważ oni są jedynie fanatykami, a nie prawdziwymi chrześcijanami.

Przynajmniej przed Bogiem wszyscy powinniśmy być uczciwi i wyznać, kim naprawdę jesteśmy. Co chwila i co sekunda powinniśmy wyznawać, że byliśmy przeznaczeni na piekło za nasze grzechy. Przed Mesjaszem wszyscy powinniśmy wierzyć w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. Powinniśmy tylko wierzyć. I zawsze, spowiadając się, powinniśmy przypominać sobie, co Mesjasz zrobił dla nas, że On przyjął chrzest, aby zbawić nas od grzechów, został potępiony za nasze grzechy przez ukrzyżowanie, i zawsze wyznawać nasze zbawienie. To wiara, której Bóg chce od nas.

My nigdy nie potrafimy dogodzić Bogu, jeśli nie będziemy robić tak, jak chce Mesjasz. Dlaczego? Dlatego, że On został naszym wiecznym Zbawicielem przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, i dlatego powinniśmy co chwila wierzyć w to, co Bóg zrobił dla nas. Wiara błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici naprawdę jest poprawna, dlatego ona jeszcze bardziej potrzebna nam dla przebaczenia naszych codziennych grzechów.Czy Bóg Byłby Zadowolony, Gdybyśmy Przynieśli Mu Rezultaty Własnych Wysiłków?

Gdybyśmy przynieśli Bogu ziemskie rzeczy, to nie tylko napytalibyśmy na siebie gniew Boży, ale także popełnilibyśmy wielki grzech, rzucając wyzwanie Panu. Taka wiara jest zdradziecka, przecież ona przeciwstawia się Bogu. Nic w tym świecie, choć nawet bardzo cenne i drogie, nigdy nie zmoże dogodzić Bogu. Przynosić Bogu rzeczy tego świata wcale nie oznacza mieć poprawną wiarę, którą pochwaliłby Bóg. Jak piękne nie byłyby takie rzeczy materialne dla ludzi tego świata, Bóg ich nie przyjmuje. Powinniśmy mieć taką wiarę, której Bóg naprawdę chce od nas, i przynieść Mu tę wiarę.

Powinniśmy wierzyć w prawdziwe Słowo Boże, które dokładnie powiada nam o ofierze, której Bóg wymaga od nas. Wszyscy powinniśmy również zawsze pamiętać o tym, co Bóg zrobił dla nas, i wyznawać własną niemoc i niedoskonałość. Powinniśmy pamiętać o wielkim błogosławieństwie, które Bóg darował nam, i dokładnie wiedzieć i wierzyć w to, co On zrobił dla nas, aby On chętnie spotkał się z nami.

Powinniśmy odrzucić mistyczną wiarę i wierzyć tylko w Słowo Boże. Właśnie tę wiarę powinniśmy przynieść Bogu. Tylko jeśli przyniesiemy Bogu poprawną wiarę, On będzie zadowolony, spotka nas i przyjmie naszą wiarę. Właśnie kiedy będziemy tak postępować, Bóg da nam Swoje błogosławieństwo, które On ustanowił i przygotował dla nas.

Szczegółowo rozpatrując Słowo, powinniśmy zamyślić się: “Jakiej wiary Bóg naprawdę chce od nas? Jakiej właśnie modlitwy On chce od ludzi?” Wtedy uświadomimy sobie, że Bóg chce od nas właśnie modlitwy według tej wiary. Chrystus chce od nas modlitwy, która bazuje na wierze w zbawienie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, na wierze, która przyjmuje to, co Bóg dał nam. Bóg chce od nas tylko takiej wdzięcznej modlitwy, która bazuje na wierze; On nigdy nie przyjmie owoców naszych uczynków, które będziemy łożyć do Jego nóg. Wszyscy powinniśmy uświadomić sobie, że nigdy nie trzeba tego robić.

baptism of Jesus
The Cross of Jesus

Bóg powiada nam: “Nie, nie, to nie jest wiara, której chcę od was. Przyjąłem chrzest i zostałem ukrzyżowany dla was. Otrzymałem chrzest, aby zmyć wszystkie wasze grzechy. To się stało dlatego, że wziąłem na Siebie wasze grzechy zanim zostałem potępiony za te grzechy i umarłem na Krzyżu. Jestem waszym Zbawicielem, ale także jestem waszym Bogiem. Jestem Królem królów, ale także jestem waszym Bogiem, dlatego przyszedłem na tę ziemię i spełniłem wszystko. Ja chcę, abyście naprawdę uwierzyli we Mnie, wyznali Moją władzę w waszych sercach i szczerze zaświadczyli, że jestem waszym prawdziwym Bogiem.” Właśnie w tym celu Bóg dał nam błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Właśnie tej wiary Bóg chce od nas.

Powinniśmy naprawdę mieć tę wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Wy możecie pomyśleć: “Dobrze, z taką wiarą naprawdę można żyć. Ale i tak mi nic nie brak, wszystko jest dobrze. A jeśli wszystko jest dobrze, to dlaczego coś zmieniać? Dlaczego powinienem w to wierzyć? Czyż nie wszystko jedno, czy ja wierzę tak, czy inaczej?” Nie, nie wszystko jedno! Jeśli wy macie w waszych sercach inną wiarę, odmienną od tej, to nie możecie się zbawić. W takich sercach wszakże pozostaje grzech, dlatego powinniście nawrócić się do prawdziwej wiary w ewangelię wody i Ducha.

Serca tych, którzy wierzą w prawdziwą ewangelię, i tych, którzy nie wierzą w nią, bardzo się różnią. Bóg to wie, i my, narodzeni ponownie, także wiemy. Poznawszy siebie samych, powinniście się nawrócić. “Boże, jestem naprawdę grzeszny. Proszę, wybaw mnie.” Kiedy wy nawrócicie się i będziecie szukać swego zbawienia, wtedy Bóg spotka się z wami Swoją prawdą.Chrystus Zbawił Nas od Wszystkich Naszych Grzechów

Kiedy Chrystus rozkazuje nam przynieść Mu materiały dla budownictwa Przybytku, i zawsze, kiedy On powiada nam coś, On działa konsekwentnie. On zawsze powiada nam: “Przynieście mi błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici.” Błękitna nić zawsze stoi na pierwszym miejscu. A dalej On powiada o kręconym bisiorze, rozkazując nam uwierzyć w Słowo Boże. Na pierwszy rzut oka może się wydać, że wiara najpierw w krew Krzyża, a potem w chrzest Jezusa, jest absolutnie poprawna, ale rzeczywiście to nie jest prawda. Jezus najpierw przyjął chrzest, dlatego On potrafił przelać Swoją krew na Krzyżu. Znowu powiadam wam, że wiara najpierw w krew na Krzyżu, a potem w chrzest Jezusa nie może być poprawna. Bóg nigdy nie uznaje takiej wiary.

Przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, Chrystus najpierw przyjął chrzest w wieku 30 lat, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Potem On zabrał te grzechy świata na Krzyż, przyjął ukrzyżowanie, a następnie zmartwychwstał, w taki sposób zostawszy naszym Zbawicielem. Dlatego powinniśmy uwierzyć w to, co Pan zrobił dla nas, w tej kolejności, w której On spełnił Swoją misję. Właśnie tak powinniśmy wierzyć. Tylko w taki sposób nasza wiara może mocno stać i nigdy nie padać, nigdy nie wątpić. Także, rozpowszechniając ewangelię wśród innych ludzi, podobnie powinniśmy mieć właściwą wiarę. Innymi słowy, powinniśmy wierzyć tak, jak chce Bóg, jak On rozkazał nam wierzyć.

Przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, Chrystus najpierw przyjął chrzest w wieku 30 lat, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Potem On zabrał te grzechy świata na Krzyż, przyjął ukrzyżowanie, a następnie zmartwychwstał, w taki sposób zostawszy naszym Zbawicielem. Dlatego powinniśmy uwierzyć w to, co Pan zrobił dla nas, w tej kolejności, w której On spełnił Swoją misję. Właśnie tak powinniśmy wierzyć. Tylko w taki sposób nasza wiara może mocno stać i nigdy nie padać, nigdy nie wątpić. Także, rozpowszechniając ewangelię wśród innych ludzi, podobnie powinniśmy mieć właściwą wiarę. Innymi słowy, powinniśmy wierzyć tak, jak chce Bóg, jak On rozkazał nam wierzyć.

Jakiej ofiary wiary Bóg wymaga od was? Czy On nie rozkazuje wam przynieść Mu wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru? Czy macie taką wiarę? Czy przypadkiem nie wierzycie w inny sposób? “Nie ma znaczenia, czy wierzę tak, czy inaczej. Po prostu wierzę, i to już wszystko. Najpierw wierzę w nić jasnoczerwoną, a potem w błękitną, a potem w purpurową.” Jeśli wierzycie właśnie tak, to powinniście zmienić swoją wiarę. Pan nigdy nie pochwali tej wykrzywionej wiary.

Chrystus jest Bogiem sprawiedliwości i prawdy. Dlatego On nie przyjmuje niepoprawnej wiary. Ponieważ wiara nie może zostać prawdziwa, jeśli wierzymy w inny sposób, to Bóg nie może pochwalić tej wiary, nawet gdyby chciał. Podobnie jak nie możemy założyć fundamentu, już zakończywszy budownictwo domu, tak Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i tylko wtedy mógł być ukrzyżowany.

Dlatego powinniśmy uwierzyć według tego, co Pan nam powiedział. Ta prawda jest węgielnym kamieniem poprawnej wiary. Ponieważ Bóg zbawił nas poprawnie i sprawiedliwie, to nie możemy samowolnie zmieniać kolejności jego uczynków. Jeśli wierzymy najpierw w krew na Krzyżu, a potem w chrzest Jezusa, to ta wiara jest błędna. I grzech wszakże pozostaje w sercach tych, którzy wierzą tak, przecież ich grzechy nie zostają zmyte przez zmienioną wiarę. To naprawdę nadzwyczajnie. Właśnie to jest zdumiewająca prawda.

Przed Mesjaszem wielu z nas wierzyło tylko w krew Jezusa na Krzyżu. Wierzyliśmy tak: “Jezus wziął na Siebie wszystkie moje grzechy i zabrał moją karę, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Dlatego zostaliśmy całkiem zbawieni. Nasze zbawienie przyszło przez Chrystusa, który umarł za nas na Krzyżu. Każdy, kto wierzy w to, już został zbawiony.” Później uświadomiliśmy sobie prawdziwe znaczenie chrztu Jezusa. Otóż, tylko dodaliśmy prawdziwą wiarę do naszej pierwszej, niepoprawnej wiary. Cóż więc się wydarzyło? Nasze grzechy naprawdę nie znikły. Taka wiara jest po prostu intelektualna i dogmatyczna, dlatego ona nie mogłaby zostać istną i prawdziwą wiarą w naszych sercach.

Jeśli wasza wiara jest taka, to powinniście szybko się nawrócić i zmienić swoją wiarę. W pierwszej kolejności powinniście wyznać, że wasza wiara nie była poprawna. A potem powinniście od razu odnowić swój fundament wiary. Powinniście tylko znowu zmienić kolejność. “Przyszedłszy na tę ziemię, Pan przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan i wziął na Siebie wszystkie moje grzechy. Jezus przyjął chrzest, i właśnie dlatego wszystkie grzechy świata zostały złożone na Niego, a ponieważ wszystkie grzechy świata zostały Mu przekazane, to wszystkie moje grzechy także zostały złożone na Jezusa. A potem On przelał Swoją krew na Krzyżu, aby zapłacić cenę wszystkich moich grzechów.” Właśnie tak powinniście wierzyć.

“Czy ma znaczenie to, czy ja wierzę tak, czy inaczej? Wszystko polega na tym, że ja wierzę w te cztery służenia Pana. Dlaczego tak uparcie nalegacie na tą kolejność?” Czy wszakże trzymacie się tego punktu widzenia? Wtedy powinniście przyjąć do serca tę prawdę: Jezus umarł na Krzyżu, tylko przyjąwszy chrzest. Właśnie to jest prawda, w którą powinniście wierzyć.

Duch Święty nigdy nie przyjmuje niesprawiedliwości. Bóg Duch Święty przyjmuje naszą wiarę, tylko jeśli my dokładnie wierzymy w to, co Mesjasz zrobił dla nas na tej ziemi. Duch Święty nie mówi: “Otóż, wy wierzycie w te cztery służenia Jezusa. Amen. Nie ma znaczenia, czy wy wierzycie w poprawnej, czy w odwrotnej kolejności, czy wierzycie tak, czy inaczej; trzeba po prostu wierzyć. Amen. Otóż jesteście Moimi dziećmi.”

Mesjasz Jezus przyszedł na tę ziemię według woli Boga Ojca i zrobił wszystko według planu Ojca. Właśnie tak On przeżył Swoje 33 lata życia na tej ziemi. Przyszedłszy na tę ziemię, On zakończył Swoją misję naszego zbawienia poprzez chrzest, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie, a także wniebowstąpienie. On także posłał nam Ducha Świętego.

Bóg Duch Święty mieszka w sercach tych z nas, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, i przyjmuje wiarę tych, którzy dokładnie wierzą w to, co Pan zrobił dla nich. Oto dlaczego my nigdy nie potrafimy uwierzyć według własnych myśli. My naprawdę wierzymy w Jezusa, ale czyż wy przypadkiem nie wierzycie na odwrót, w odwrotnej kolejności? Jeśli tak, to powinniście zmienić swoją wiarę.

Kiedy zmienicie swoją wiarę, wtedy Duch Święty zadziała w waszych sercach. Choć jesteśmy pełni wad, Duch Święty zawsze jest w naszych sercach, On jest z nami i daruje nam Swoją łaskę, kiedy my popełniamy grzech przed Nim. Duch Święty daje nam władzę. On daje nam siłę. On pociesza nas. On błogosławi nam. On obiecuje nam przepiękną przyszłość. On także prowadzi z wiary w wiarę tych z nas, którzy wierzą, abyśmy nie stracili możliwości wejścia do Jego wiecznego Królestwa.

Oto czego potrzebujemy, kiedy wierzymy w to, ci Pan zrobił dla nas, kiedy On rozkazuje nam przynieść Mu naszą ofiarę; powinniśmy uwierzyć, że On zbawił nas wodą i Duchem. Wszystkie przedmioty wewnątrz Przybytku są ważne, ponieważ wszystkie one konsekwentnie powiadają nam tajemnicę ponownego narodzenia z wody i Ducha. Innymi słowy, przez wszystkie te rzeczy Przybytku Bóg chce powiedzieć nam o ewangelii wody i Ducha.Bardzo Ważne Jest Założyć Fundament Naszej Wiary

Jeśli budujemy dom wiary, nie założywszy najpierw twardego fundamentu naszej wiary, to im dłużej wierzymy w Jezusa, tym więcej grzechów gromadzimy, tym więcej modlitw wyznania grzechów powinniśmy przynosić Bogu i tym fałszywszymi grzesznikami zostajemy. Ale, wierząc w dar zbawienia, w to, że Chrystus zbawił nas Swoimi błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem, wszyscy możemy zostać doskonałymi dziećmi Bożymi. Dlatego wszyscy powinniśmy uwierzyć w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru i zostać dziećmi Bożymi.

Ci, którzy założyli pełny fundament wiary, mogą zawsze spełniać swoje kapłańskie służenie w jaskrawym świetle, nawet jeśli oni są niedoskonali. Innymi słowy, oni mogą całkiem spełnić wszystkie zadania służenia kapłańskiego, będąc przedstawicielami wszystkich ludzi tego świata, modląc się Bogu o przebaczenie ich grzechów i służąc tej ewangelii przed Bogiem.

Natomiast ci, czyj fundament wiary jest niewyraźny, z czasem zostają co raz fałszywsi. Oni zostają źli. Oni zostają fałszywymi fanatykami. Chrystus powiedział nam, że powinniśmy poznać drzewo po jego owocach, a owoce takich ludzi są obrzydliwe, brudne i fałszywe. Jednakże ci z nas, którzy narodzili się ponownie, nie mogą być hipokrytami. Oni są sprawiedliwi. Nawet mając wady, oni naprawdę są sprawiedliwi. Oni wyznają własną niemoc i grzechy, zawsze przebywają w jaskrawym świetle. Chrystus przyjął chrzest i został ukrzyżowany, aby zniszczyć wszystkie nasze grzechy, i naprawdę zmył wszystkie nasze grzechy, dlatego poprzez wiarę w tę prawdę otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów. Fundament naszej wiary jest twardy, dlatego choć jesteśmy niedoskonali, grzeszni i słabi, a jednak nasze życie jest jaskrawe, przecież nasze serca zawsze bezgrzeszna. Z powodu swoich wad czasami możemy zabłądzić, ale naprawdę jesteśmy bezgrzeszni, dlatego nigdy nie przyprowadzimy innych i siebie do zrujnowania. Jesteśmy niedoskonali, jednakże idziemy drogą, która jest miła Bogu, krok za krokiem posuwając się do przodu i jeszcze więcej służąc Ewangelii. To zostało możliwe, ponieważ Jezus doskonale nas zbawił.

Gdyby Jezus Chrystus, nasz Mesjasz i Zbawiciel, nie zbawił nas czterema nićmi, to my w ogóle nigdy nie potrafilibyśmy się zbawić. On zbawił nas, dlatego wszyscy jesteśmy zbawieni, i właśnie dzięki temu wierzymy, szerzymy ewangelię i chwalimy Boga naszą wiarą. Właśnie naszą wiarą my dziękujemy Panu, służymy Mu i idziemy za Nim. Oto kim zostaliśmy teraz. Innymi słowy, zostaliśmy myli Bogu dzięki naszej wierze. Teraz nasz fundament wiary stoi twardo.

Ci, czyj fundament wiary nie został założony we właściwy sposób, powinni założyć go znowu. Oto dlaczego w Liście św. Pawła do Hebrajczyków 6:1-2 napisano: “Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i /wyznanie/ wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.”

Co ten urywek powiada nam? On powiada, że powinniśmy wyraźnie wiedzieć i wyznawać, oraz założyć mocny fundament co do takich pytań, jak: “Dlaczego Jezus przyjął chrzest?”; “Czy ten chrzest był odbiciem nałożenia rąk Starego Testamentu?”; “Czy otrzymamy nowe życie?”; i “Czym jest sąd wieczny?” Tylko w taki sposób możemy mieć pełną wiarę i od samego początku założyć dla niej twardy fundament, aby już nigdy nie chwiać się i znowu nie zakładać jej fundamentu. Wiara w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior – to pełna wiara w to, że Chrystus doskonale spełnił nasze zbawienie. Powinniśmy twardo stać na tym fundamencie wiary i bazować na nim. Powinniśmy brać udział w wyścigu wiary.

Niektórzy ludzie interpretują powyższy urywek z Listu św. Pawła do Hebrajczyków tak, że nie powinniśmy znowu powtarzać, że nasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu, oraz mówią, że ten urywek powiada nam, że nie trzeba na nowo budować fundamentu wiary. Ale czy Bóg rozkazałby nam nie zakładać na nowo fundamentu wiary, gdyby ten fundament już był założony poprawnie? Ten urywek powiada nam, że ci, którzy nie mają poprawnego fundamentu wiary, powinni go założyć, a ci, którzy mają poprawny fundament wiary, powinni zrobić go jeszcze mocniejszym i twardszym, i iść do przodu.

Aby zbawić nas, Bóg rozkazał Mojżeszowi pobudować Przybytek i przyjąć ofiary od Jego ludu. On rozkazał ludu Izraela przynieść Mu złoto, srebro i brąz; błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, kręcony bisior i sierść kozią; baranie skóry barwione na czerwono, skóry z delfinów i drzewo akacjowe. Podobnie przez te materiały Chrystus naprawdę darował nam zbawienie od grzechów świata. W taki sposób Bóg naprawdę rozkazał Żydom przynieść Mu te ofiary, pobudować Przybytek, ustanowił system ofiarny i przebaczył grzechy Żydów, którzy przynieśli Mu ofiary według wymogów tego systemu ofiarnego.Nasza Wiara Zostaje Pełna Dzięki Fioletowej, Purpurowej i Karmazynowej Niciom i Kręconemu Bisioru, Które Przepowiadały Nam Doskonałe Spełnienie Naszego Zbawienia przez Jezusa Chrystusa

Jeśli my, nie wierząc w doskonałą prawdę, spełnioną przez Jezusa Chrystusa, od razu nie założymy twardego fundamentu naszej wiary, to nasza wiara nieprzerwanie będzie się chwiać. Nie wiedząc, nie uświadamiając sobie i nie wierząc, że Chrystus całkiem zbawił nas, wszyscy zresztą będziemy próbować otrzymać zbawienie przez nasze własne wysiłki. Taka wiara jest niepełna i błędna.

Powróćmy do Listu św. Pawła do Hebrajczyków 10:26-31: “Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przerażające oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków. Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski. Znamy przecież Tego, który powiedział: Do Mnie [należy] pomsta i Ja odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego.”

Ten urywek powiada nam, że jeśli my grzeszymy dobrowolnie, poznawszy prawdę, to dla nas już nie ma ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie przerażające oczekiwanie sądu. Tu ci, którzy grzeszą dobrowolnie, otrzymawszy prawdę – to ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nawet jeśli poznali ją. Powinniśmy uwierzyć w prawdę, że Bóg zbawił nas Swoimi błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem, że On zbawił nas złotem, srebrem i brązem, zrobił dach Przybytku z tkanin z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, sierści koziej, skór baranich barwionych na czerwono, i skór z delfinów. Wszyscy powinniśmy wyraźnie zrozumieć te rzeczy i założyć twardy fundament naszej wiary.

Chrystus obiecał nam, że całkiem zbawi nas, i, kiedy nadszedł czas, On przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób naprawdę całkiem nas zbawił. Dlatego doskonale zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który założył pełny fundament naszego zbawienia.

Ale ci, którzy znają tę prawdę i wszakże nie chcą wierzyć w nią, bez wątpienia otrzymają okropne potępienie Boże, kiedy przyjdzie dzień ich ostatniego sądu. Ich ciała nie będą umierać, lecz wiecznie cierpieć. Biblia powiada nam, że dla nich będzie tylko gniew palący, a ich męki w piekle będą tak wielkie, jak ogień wieczny (Ewangelia św. Marka 9:49). To oznacza, że będzie tylko jakieś przerażające oczekiwanie sądu i gniew palący, który pożre przeciwników.

Jeśli tylko nieprzestrzeganie Prawa przyprowadzi do tego przerażającego sądu, to o ile większy sąd ma być dla tych, którzy nie wierzą w zbawienie, darowane przez Syna Bożego? Oto dlaczego wszyscy powinniśmy uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, w Pana, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, zabrał te grzechy świata na Krzyż i przyjął karę za grzechy Swoim ukrzyżowaniem, a potem zmartwychwstał i teraz żyje.Dlatego Powinniśmy Założyć Twardy Fundament Naszej Wiary

Dlaczego Bóg rozkazał Mojżeszowi pobudować Przybytek? Każdy materiał, z których był zbudowany Przybytek, dowodzi prawdę, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest od Jana Chrzciciela, zabrał te grzechy świata na Krzyż i umarł na nim, zmartwychwstał, wstąpił do Nieba, siedzi po prawicy tronu Boga Ojca i już został naszym wiecznym Bogiem. Od bramy do słupów i ich brązowych podstaw wszystkie elementy Przybytku pokazują nam prawdę ewangelii. Innymi słowy, cały Stary Testament powiada nam o chrzcie Jezusa Chrystusa, Jego ofierze, osobistości i misji zbawienia.

Według Starego i Nowego Testamentu, Jezus Chrystus powiada nam o ewangelii wody i Ducha, czyli o ewangelii błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, dlatego ci, którzy wierzą w tę prawdę, zawsze pamiętają i wspominają o prawdzie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. O tych materiałach bardzo często głoszą i rozmawiają, dlatego czasami my nawet możemy zapomnieć, jak cenna jest ta prawda. Naprawdę, jak ważną jest ta prawda? Podobnie jak za czasów królowania króla Salomona, kiedy kosztownego złota i srebra było tak wiele, że na nie patrzyli jak na zwykłe kamienie, podobnie i my, codziennie słysząc to Słowo prawdy w Kościele Bożym, możemy czasami lekceważyć to zbawienie. Ale powinniście pamiętać: nigdzie nie usłyszycie tej prawdy, a tylko w Kościele Bożym, i bez tego zbawienia nikt nie może się zbawić i założyć mocnego fundamentu wiary.

Wiara, z którą zbawiliśmy się, jest wiarą w to, że Chrystus całkiem zbawił nas i założył twardy fundament naszej wiary czterema nićmi: błękitną, purpurową i jasnoczerwoną, oraz kręconym bisiorem. Jeszcze raz powtarzam, że wszyscy powinniśmy uwierzyć w to. Bóg dał nam obietnicę i, według Swej obietnicy, przyszedł na tę ziemię przez kobietę (I Księga Mojżeszowa 3:15), wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, wycierpiał wszystką karę za nasze grzechy na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób doskonale nas zbawił. Ta prawda jest prosta, łatwo ją wyjaśnić i zrozumieć, dlatego powinniśmy codziennie głosić tę ewangelię po całym świecie. Oczywiście, wszakże jest wielu żałosnych ludzi, którzy nie znają tej prawdy. Jednakże jeszcze żałośniejsi, niż ci, którzy nie znają tej prawdy, są ci, którzy nie wierzą, nawet będąc w Kościele Bożym.

Nawet jeśli naprawdę otrzymaliście przebaczenie grzechów, wasze myśli wszakże mogą być grzeszne, ale przynajmniej wasze serca już zostały bardzo pokorne. Ale hipokryci, którzy z zewnątrz starają się wydawać się pokorni, są tak źli wewnątrz, że codziennie przedłużają oszukiwać Boga i wielu ludzi. Powinniśmy założyć twardy fundament wiary. I na tym zbawieniu, które Chrystus mocno ustanowił dla nas, powinniśmy z wiarą stać przed Bogiem.Wiara, Która Stoi Twardo, jak Elementy Przybytku

Bóg rozkazał nam przynieść takie ofiary i pobudować Jego Przybytek. Wszyscy powinniśmy zostać ludźmi wiary, którzy wierzą, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i w taki sposób zbawił nas duchowo. Powinniśmy twardo stać przed Bogiem, mając wiarę, podobną do budowlanych materiałów, z których pobudowany Przybytek. Czy wierzycie? Czy wy naprawdę macie taką wiarę? Kościół Boży wszakże głosi ewangelia wody i Ducha. To prawdziwy fundament prawdziwej wiary, dlatego nie mogę nie akcentować tego.

Tak wiele kościołów i wyznań tego świata nie zna prawdy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy przez Swój chrzest, a natomiast wierzy tylko w krew na Krzyżu. Nawet w tych okolicznościach Chrystus jednak pozwolił nam znaleźć prawdę. Jezus był przygwożdżony i przekłuty na Krzyżu, ponieważ On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. On przyjął wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i dlatego został ukrzyżowany i przekłuty na Krzyżu.

Dlatego wiara tych, którzy twierdzą, że otrzymali przebaczenie grzechów jedynie dzięki wierze w krew na Krzyżu, jest nieprawdziwą wiarą, która w końcu upadnie, nawet jeśli oni są bardzo nabożni. Nie ma znaczenia, jak energicznie i hucznie oni głoszą wśród tłumów wiarę w Jezusa, ich wiara tylko w krew na Krzyżu przynosi Bogu jedynie modlitwy wyznania grzechów i nie może rozwiązać nawet problemu ich własnych grzechów; ona jest pobudowana na złym fundamencie i dlatego łatwo zostanie zrujnowana, kiedy zacznie padać deszcz, uderzy wiatr i zatopi powódź.

Ja sam nie słyszałem o chrzcie Jezusa w ciągu 10 lat po tym, jak uwierzyłem w Jezusa. Jednakże Jezus dał mnie Swoje Słowo prawdy i potrafiłem narodzić się ponownie z wody i Ducha. Teraz wiem, że wielu ludzi po całym świecie szuka prawdy, ale jeszcze jej nie znalazły. Ja chcę przemówić do nich wszystkich, aby oni usłyszeli prawdę wody i Ducha oraz otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w to.

Zanim narodzić się ponownie, wy także, być może, żyliście religijnym życiem. Wtedy chyba nie słyszeliście o błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconym bisiorze. Także chyba nie słyszeliście ewangelii wody i Ducha, i tym bardziej tego, że nasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie chrztu.

Nadzwyczajnie ważne jest dla chrześcijan poznać i uwierzyć w biblijną prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Tylko założywszy fundament wiary z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, wszyscy możemy twardo i wytrwale stać w wierze. Jeśli do dzisiaj jeszcze nie uwierzyliście, to nigdy nie za późno to zrobić; po prostu powinniście już teraz uwierzyć. Tylko uwierzywszy w to, wy możecie całkiem się zbawić, założyć twardy fundament swej wiary i ustanowić swoją wiarę na tym fundamencie.Ci, Którzy Są w Kościele Bożym, Także Powinni Założyć Twardy Fundament Swej Wiary

W Ewangelii św. Mateusza 24:40 napisano: “Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.” Jeśli wszyscy otwarcie wyznajemy, że wierzymy w taką samą prawdę i razem służymy tej ewangelii w Kościele Bożym, to co może być bardziej tragiczne, niż kiedy ktoś z nas będzie odrzucony?

Słowo Boże jest mądre i grzeczne, dlatego nie można siłą zmusić kogoś do wiary. Dlatego słysząc, jak grzecznie głosi się Słowo Boże, powinniście ze światłym umysłem uwierzyć w nie, uświadamiając sobie, że naprawdę słyszycie Słowo Boże. Kiedy lud Izraela usłyszał, co powiedział Mojżesz, on traktował to nie jak jego własne słowa, lecz jak prawdziwe Słowo Boże. Dlatego kiedy słyszycie Słowo Boże, także powinniście naprawdę wierzyć według tego Słowa Bożego. Powinniście ze światłym umysłem słuchać Słowo, a potem uwierzyć w to, o czym ono wam powiada.

Biblia chwali wierzących Berei za ich sprawiedliwe traktowanie Słowa Bożego. Wierzący w Berei “Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest” (Dzieje Apostolskie 17:11). Krótko mówiąc, oni mądrze uwierzyli w Jego Słowo tak, jak ich nauczali.

Prawdziwa wiara pochodzi z mądrego i sprawiedliwego serca, które szuka Słowa. Czy celowe jest zmuszać kogoś do wiary wbrew jego woli? Nawet gdyby ktoś naprawdę próbował zmusić kogoś do wiary, jego wysiłki byłyby daremne, ponieważ człowiek nie koniecznie uwierzy w to, w co rozkazują mu wierzyć. Przed Bogiem wszystko zależy od tego, czy człowiek wierzy dobrowolnie. Jeśli ktoś nie wierzy, nawet znowu słysząc to słowo, to on musi znaleźć się w piekle.

Dlatego każdy grzesznik w całym świecie zasługuje na nasze współczucie, ale jeśli ktoś z nas nie wierzy w Jego Słowo, nawet będąc z nami w Kościele Bożym, to on jeszcze bardziej żałosny. Czy może ktoś być jeszcze bardziej żałosny, niż ci z nas, którzy znajdą się w piekle, nawet cieleśnie pozostając z nami w tym Kościele Bożym?

Jezus miał dwunastu uczniów i wśród nich tylko Judasz nie wierzył, że Jezus był Mesjaszem i Zbawicielem. Otóż Judasz zawsze nazywał Jezusa nauczycielem. Piotr także wcześniej nazywał Jezusa nauczycielem, ale później zmienił swoją wiarę i wyznał: “Panie, Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Ty – Syn Boży, Zbawiciel, który przyszedł, aby zmyć moje grzechy. Jesteś Bogiem zbawienia.”

Innymi słowy, wiara Piotra była odmienna od wiary Judasza. Zdradziwszy i zaprzedawszy Jezusa, Judasz powiesił się i odebrał sobie życie. Choć Judasz był z innymi jedenastu uczniami, on, zresztą, nie potrafił wyznać, kim naprawdę był Jezus Chrystus, i w taki sposób znalazł się w piekle. Piotr, przeciwnie, został zbawiony, ponieważ wyznał Jezusa Chrystusa i uwierzył w Niego jako w swego Zbawiciela, choć był bardzo niecierpliwy i miał wiele wad.

Dlatego zbawienie zależy od tego, czy człowiek poznał prawdę i czy wierzy w nią w swoim sercu, czy nie. Człowiek nie może uwierzyć w prawdę, jeśli jej nie poznał. Jednakże jeśli ludzie nie wierzą w prawdę, nawet ją poznawszy, to oni otrzymają jeszcze większą karę (Ewangelia św. Łukasza 12:48). Oto dlaczego Bóg powiada nam, że fundament naszej wiary ma być mocny i prawdziwy.Jaka Jest Nasza Wiara?

Czy teraz fundament naszej wiary się wzmocnił? Czy on jest mocny? Czy wierzycie, że Pan doskonale zbawił was? Chrystus naprawdę zbawił nas wodą i Duchem. To nie jest coś osobliwego, czego naucza tylko nasz kościół, ale właśnie to Bóg obiecał w Starym Testamencie, i właśnie to Jezus naprawdę spełnił w Nowym Testamencie, czyli w taki sposób Chrystus naprawdę nas zbawił.

Jezus jest Królem królów (purpurowa nić), który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest (błękitna nić), zabrał te grzechy na Krzyż i został ukrzyżowany (jasnoczerwona nić), zmartwychwstał i w taki sposób nas zbawił. W Starym Testamencie On obiecał, że spełni to, i naprawdę zbawił nas, spełniwszy tę obietnicę w Nowym Testamencie. Czy wierzycie? Właśnie tak wy możecie założyć twardy fundament wiary.

W całym świecie są setki milionów chrześcijan, i fundament wiary większości z nich wszakże jest kruchy. Możemy się dowiedzieć, czy ludzie mają poprawną wiarę, po prostu popatrzywszy na popularne chrześcijańskie książki, które teraz czytają. Autorzy tych książek pragną być liderami społeczności chrześcijańskich, a czytając ich książki, możemy się dowiedzieć, czy oni mają poprawną wiedzę prawdy. Jeśli choć jeden z tych liderów nie zna prawdy albo nie wierzy, nawet poznawszy prawdę, to każdy, kto pójdzie za takim liderem, będzie przeznaczony na piekło. Taka smutna jest rzeczywistość, że tylko niektórzy poznali prawdę, tylko jeden na milion. Oto dlaczego choć nas, którzy znają prawdę, jest bardzo mało, powinniśmy starannie szerzyć ewangelię po całym świecie.

Bóg działa przez nas. My nie możemy nie głosić ewangelii, przecież nie proklamować tej ewangelii wody i Ducha po całym świecie oznacza popełniać wielki grzech przed Bogiem. Rzeczywiście, jeśli my naprawdę nie będziemy pełnić tej misji w wierze, to popełnimy wielki grzech przed Bogiem. To jest wielki grzech – pozwolić ludziom pójść do piekła, znając, że możemy ich zbawić; to jest naprawdę niewybaczalny grzech, kiedy ludzie zostają przeznaczeni na piekło z powodu ich niewiedzy, ponieważ ci z nas, którzy znają prawdę, nie chcieli otworzyć ust.

Jeśli my nie będziemy spełniać przeznaczonego dla nas zadania, to ci ludzie będą protestować, przecież to jest nasz obowiązek. Biblia uprzedza nas, mówiąc: “Jeśli jednakże stróż widzi, że przychodzi miecz, a nie dmie w trąbę, i lud nie jest ostrzeżony, i przychodzi miecz, i zabija kogoś z nich, to ten ostatni porwany jest wprawdzie z własnej winy, ale winą za jego śmierć obarczę stróża” (Księga Ezechiela 33:6). My, którzy pierwsi poznali i uwierzyli, powinniśmy spełnić to zadanie stróża.

Dziękuję Panu za darowaną nam ewangelię i za możliwość poznania tej prawdy. Dziękuję Mu jeszcze bardziej, kiedy uświadamiam sobie, że należymy do kilku wybranych w tym świecie, którzy znają tę prawdę i wierzą w tę ewangelię. Głosiliśmy ewangelię wody i Ducha wielu pastorom i wierzącym całego świata, i codziennie przekonywamy się, że nikt wcześniej naprawdę nie wiedział i nie wierzył w tę ewangelię. Dzięki nam w całym świecie pojawiają się głosiciele prawdziwej ewangelii wody i Ducha. Jak i my, oni także mają twardy fundament wiary i szerzą tę twardą wiarę.

Jeśli jest wielu takich ludzi, którzy szerzą tę ewangelię, to moglibyśmy odetchnąć z ulgą i trochę odpocząć od głoszenia ewangelii, ale niestety, jeszcze nie tak wielu ludzi w tym świecie wie i wierzy w tę prawdę. Wielu przesadza zdobycia Reformacji w historii świata. Przypatrzywszy się temu, możemy zobaczyć, że w ciągu Reformacji reformiści zapomnieli o pierwszym kamieniu fundamentu biblijnej wiary, dlatego cały fundament okazał się niepewny. Dlatego, choć oni próbowali naprawić późniejsze pomyłki, jednak pierwszego kamienia nie było, dlatego cały fundament pozostawał niepewny; właśnie dlatego historię chrześcijaństwa trzeba przepisać.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.

Mam nadzieję i modlę się, aby wszyscy przyszli do Boga z twardym fundamentem wiary, i aby na tym fundamencie wiary przeżyliście swoje życie dla służenia prawdziwej ewangelii. Kiedy żyjecie dla ewangelii, wasze serca naturalnie napełnią się radością. Żyjąc dla ewangelii, serce człowieka zostaje duchowe. Wtedy Duch Święty napełnia wasze serca i działa w nich, dlatego one naprawdę napełnią się radością.

Ale jeśli wy nie żyjecie dla ewangelii, a idziecie tylko za żądzami ciała, nawet jeśli otrzymaliście przebaczenie grzechów i poznaliście ewangelię wody i Ducha, to zresztą przeżyjecie bezmyślne, puste życie.

Dziękuję Panu za darowaną nam kosztowną ewangelię i za nasze zbawienie. Modlę się i mam nadzieję, że wszyscy jeszcze raz popatrzycie na swoją wiarę i otrzymacie dar doskonałego zbawienia przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.