" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Kolor Bramy Dziedzińca
Przybytku


< II Księga Mojżeszowa 27:9-19 >

“Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca z kręconego bisioru po stronie południowej będą sto łokci długie, a do tego dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Tak samo po stronie północnej zasłony będą sto łokci długie, a ponadto dwadzieścia słupów, dwadzieścia podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Na szerokości dziedzińca po stronie zachodniej zasłona będzie miała pięćdziesiąt łokci, a do tego dziesięć słupów i dziesięć podstaw. Na szerokości dziedzińca po stronie wschodniej będzie miała również pięćdziesiąt łokci. Zasłony jednej bocznej ściany będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. Zasłony zaś drugiej ściany bocznej będą miały piętnaście łokci oraz trzy słupy i trzy podstawy. Przy wejściu na dziedziniec dasz zasłonę na dwadzieścia łokci z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywaną, a do tego cztery słupy i cztery podstawy. Wszystkie słupy dokoła dziedzińca winny być zaopatrzone w srebrne klamry; haczyki zaś będą ze srebra, a podstawy z brązu. Długość dziedzińca będzie wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt łokci, a wysokość pięć łokci z zasłonami z kręconego bisioru i z podstawami z brązu. Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek użytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z brązu.”(Przypis tłumacza: “fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu” należy zamienić na “błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)

Istnieje wyraźna odmienność między wiarą narodzonych ponownie a wiarą nominalnych chrześcijan: pierwsi znają i wierzą, że Bóg zmył wszystkie nasze grzechy, a ostatnie wierzą w Jezusa na podstawie własnych myśli, dla nich to po prostu religijna praktyka. A jednak ci, którzy mają tylko religijną wiarę w Boga, tak prosperują, że ci, którzy głoszą świętą prawdę, nawet zasmucają się, widząc, jak ci ludzie niepoprawnej wiary szerzą swoje nieprawdziwe doktryny i prosperują. Oni zasmucają się, ponieważ dokładnie wiedzą, że tak wielu chrześcijan wierzy w te nieprawdziwe religii.

Ja także przez jakiś czas zasmucałem się na to. Naprawdę narodziłem się ponownie, poznawszy prawdę, i byłem naprawdę wdzięczny Bogu za to, że On wykorzystywał mnie jako narzędzie Swoich dzieł, a moje serce chciało, aby wszędzie rozpowszechniała się prawda Boża, dlatego kiedy widziałem, że tak wielu ludzi w swoim religijnym życiu było oszukane kłamstwem, to nie mogłem się nie zasmucać.

Jednakże dokładnie wiem, że Duch Święty naprawdę jest w moim sercu i, bez względu na moje wady, moje serce jest całkiem bezgrzeszne. Dlatego moje serce jest pełne wdzięczności i ja wcale się nie wstydzę ewangelii, w którą wierzę. Kiedy głoszę tę ewangelię ludziom po całym świecie, a oni słyszą to Słowo prawdy i wierzą w nie, to oni także mogą nie wstydzić się jak przed Bogiem, jak i przed ludźmi, przecież wierząc w tę prawdę, wszyscy oni naprawdę zostają dziećmi Bożymi.

Wy także bez wątpienia możecie otrzymać takie błogosławieństwo poprzez wiarę. Nawet jeśli nie studiowaliście teologii, a tylko wierzycie w prawdę tej ewangelii wody i Ducha, wszakże otrzymacie przebaczenie waszych grzechów, zostaniecie dziećmi Bożymi i przyjmiecie Ducha Świętego w wasze serca. A w Duchu Świętemu wy także potraficie być z sługami Bożymi. Oto wyraźna prawda, a wiara w nią jest prawdziwą wiarą.

Choć żyję w świecie, pełnym nieprawdy, w moim sercu jest ta prawdziwa wiara, dlatego mogę nawet teraz głosić prawdziwą ewangelię. Zacząwszy głosić Słowo o Przybytku, lepiej poznałem zachowanie się kłamców i w taki sposób nauczyłem się odróżniać prawdę od nieprawdy. Oto dlaczego świadczę o tej prawdzie Przybytku. Ogromną radość przynosi mnie ten fakt, że dzięki rozpowszechnieniu świętej prawdy Przybytku ludzie mogą odróżnić prawdę od nieprawdy.

W czasie napisania tej książki o Przybytku najbardziej trudnym zadaniem dla mnie była terminologia. Poświęciłem wielką uwagę temu problemowi, czytałem oryginalne teksty, aby przypadkiem różne skomplikowane słowniki terminów specjalnych Przybytku nie spowodowały wykrzywienia informacji i nie wywołały w czytelników błędnego zrozumienia. Choć sam zrozumiałem i poznałem Przybytek, ze względu na to, że Przybytek jest pełny modalności i ukrytych znaczeń duchowych, a także na to, że musiałem wyjaśnić jego prawdę tym ludziom, czyja wiedza jest bardzo ograniczona, to naprawdę poważnie potraktowałem to zadanie, aby móc dokładnie i zrozumiale wyjaśnić znaczenie Przybytku.

Byłoby dobrze, oczywiście, gdyby ludzie mogli od razu zrozumieć i uwierzyć, tylko raz usłyszawszy o tym. Ale nie od razu Rzym zbudowano; podobnie, jak i każde inne dzieło, rozpowszechnienie prawdy i prawdziwej wiary nie może być wykonane za dzień, ale stopniowo, coraz głębiej poznając prawdę. Dlatego osobliwie niepokoiłem się o to, aby nie wkopać się za głęboko jak na początek, przecież wtedy nie każdy mógłby zrozumieć prawdę, dlatego dla mnie to było jedne z największych prób w napisaniu tej książki.

Jednakże przy pomocy Boga ta książka wyszła bez zbyt wielkich trudności. Na pewno, jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny za to. Przez tę książkę, a także oddzielając prawdę od nieprawdy, pokażę wam, jak pięknie, wyraźnie i bez wątpienia zostali zbawieni dzisiejsi wierzący w ewangelię wody i Ducha, i przeciwnie, jak religijna i marna naprawdę jest wiara w inne ewangelie oprócz tej ewangelii wody i Ducha. Dlatego przede wszystkim jestem wdzięczny Bogu za moje zbawienie od grzechów.

Dziś jest wielu tak zwanych ewangelistów, którzy bez zastrzeżeń twierdzą, że są bezgrzeszni tylko dlatego, że wierzą w Jezusa. Ich serca są pełne różnych nieuzasadnionych i błędnych wierzeń. Poznawszy Przybytek, jeszcze wyraźniej uświadomiłem sobie, jak marna i nieprawdziwa naprawdę jest ich wiara, a zrozumiawszy to, całym sercem, jeszcze więcej dziękuję Panu za moje zbawienie.Brama i Ogrodzenie Dziedzińca Przybytku

The Gate And the Fence of the Tabernacle's Court Z głównego urywka możemy się dowiedzieć, że długość prostokątnego dziedzińca Przybytku stanowiła 45 m, a jego szerokość stanowiła 22,5 m (75 stóp), ponieważ łokieć to miara długości wynosząca 0.45 m (1,5 stopy); że dziedziniec Przybytku ze wszystkich stron był otoczony 60 słupami, że wysokość każdego słupa stanowiła 2,25 m (7,5 stóp); że ze strony wschodniej była brama o szerokości 9 m; że reszta ogrodzenia (około 126 m (115 jardów) z 135 m (123 jardy)) była otoczona zasłonami z białego bisioru.

Brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i miała szerokość 9 m i wysokość 2,25 m (7,5 stóp). Innymi słowy, z tych czterech różnych nici była wykonana zasłona o rozmierze 9 m (30 stóp) na 2,25 m (7,5 stóp). Najpierw biały kręcony bisior tkali z błękitnej nici na całej długości i szerokości, a potem on był wykonany z purpurowej nici o wysokości 2,25 m, a potem z jasnoczerwonej nici o wysokości 2,25 m (7,5 stóp), i wreszcie znowu z białej nici, i ta gruba i mocna zasłona, tkana jak dywan, miała wysokość 2,25 m (7,5 stóp). W taki sposób zasłona, która miała wysokość 2,25 m (7,5 stóp) i szerokość 9 m (30 stóp), wisiała na czterech słupach ze wschodniej strony dziedzińca Przybytku.

Aby wejść na dziedziniec Przybytku, ludzie musieli podnieść podobną do dywanu zasłonę. W przeciwieństwie do wielu innych bram, brama Przybytku nie była drewniana. Choć jej słupy były wykonane z drzewa, brama, która wisiała na tych słupach, była zasłoną, wykonaną z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Być może, kiedyś byliście w cyrku i widzieliście, jak robią namiot cyrkowy. Jego drzwi oczywiście robią z grubej tkaniny. Brama dziedzińca Przybytku była nieco podobna do takich drzwi. Ona była wykonana z grubych tkanin, dlatego otwierali ją nie ciągnąc lub pchnąwszy, jak zwykłe drzwi, ale natomiast podnosząc do góry. To dotyczy nie tylko bramy dziedzińca Przybytku, ale również bramy Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego wewnątrz Przybytku.

Dlaczego Bóg rozkazał Żydom wykonać wszystkie trzy bramy: bramę dziedzińca Przybytku, bramę Miejsca Świętego i bramę Miejsca Najświętszego, z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru? Powinniśmy wyraźnie zrozumieć wolę Bożą, która mieści się w tym rozkazie. List św. Pawła do Hebrajczyków powiada nam, że wszystkie dobre rzeczy Starego Testamentu są cieniem przyszłych dóbr, które się zbliżają, czyli Jezusa Chrystusa (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:1).

Także brama dziedzińca Przybytku jest logicznie powiązana z chrztem Jezusa Chrystusa, Jego śmiercią na Krzyżu i Jego osobą. Dlatego jeśli my nie rozumiemy Starego Testamentu, to możemy go zrozumieć za pomocą Nowego Testamentu. Nie widząc prawdziwej rzeczy, ciężko jest zobaczyć jej cień, ale widząc to, że rzuca cień, możemy wszystko sobie uświadomić. Wszyscy powinniśmy wyraźnie uświadomić sobie, kim naprawdę jest Zbawiciel grzeszników, którego Bóg przygotował od Starego Testamentu, poznać Go jako prawdziwą istotę Przybytku i uwierzyć, że Jego misja zbawiła nas od wszystkich naszych grzechów.

Któż więc jest istną istotą Przybytku, kto został Zbawicielem grzeszników? To właśnie Jezus Chrystus. Patrząc, jak Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, przyszedł na tę ziemię, i jak On zbawił nas od naszych grzechów, my potrafimy się dowiedzieć świętej prawdy, że On zbawił grzeszników przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici.

W zrozumieniu zbawienia grzeszników przez Jezusa, najważniejsza jest wiedza i wiara w prawdę, która objawia się w kolorach bramy dziedzińca Przybytku. W stosunku do Przybytku najpierw powinniśmy uświadomić sobie to, że brama jego dziedzińca była wykonana z czterech nici. A poznawszy tajemnicę tej bramy, potrafimy wyraźnie zrozumieć wszystkie dzieła Jezusa Chrystusa. Popatrzywszy na zasłonę bramy, wykonaną z tych czterech nici, my także możemy wyraźnie zrozumieć, jak trzeba poznać i uwierzyć w Jezusa i jaka wiara jest niepoprawna.

Zewnętrzny dziedziniec Przybytku naprawdę przypomina zagrodę dla owiec. Jezus, nasz Mesjasz, naprawdę jest bramą zagrody Bożej, i On także został dobrym Pasterzem (Ewangelia św. Jana 10:1-15). Patrząc na słupy, które otaczają dziedziniec, my naprawdę wspominamy o Mesjaszu, który został bramą i dobrym Pasterzem dla Swoich owiec, narodzonych ponownie świętych.

Pasterz naprawdę ustanowił stróżów dokoła zagrody, aby obronić Swoich owiec, zrobił tam drzwi i przez te drzwi broni Swoich owiec. Przez te drzwi Pasterz ma wspólność ze Swoimi owcami i broni ich. W istocie, wszyscy ci, którzy nie są Jego owcami, nie mogą wejść przez te drzwi. Pasterz odróżnia owiec od wilków. Oto dlaczego owce potrzebują Pasterza.

Być może, wśród tych owiec są takie, które nie chcą iść za Pasterzem. Takie owce idą drogą śmierci, myśląc, że to jest piękna i dobra droga, podczas gdy naprawdę ona jest zdradliwa i niebezpieczna, przecież one nie posłuchały się głosu Pasterza i nie chcą iść za Nim. Te owce naprawdę mogą pokajać się, i wtedy Pasterz zadba o nie i one przeżyją dobre życie z Nim. Naprawdę nasz Pasterz – to Jezus Chrystus, który został naszym Mesjaszem.Jezus Chrystus Pokazał Nam Cztery Kolory Bramy Przybytku

Zasłona, wywieszona jako brama Przybytku, była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Te nici czterech różnych kolorów były wykorzystane dla bramy Przybytku. One symbolizowały cztery służenia, które spełnił Mesjasz, przyszedłszy na tę ziemię, aby zbawić zbłąkanych owiec, czyli duchowych Żydów po całym świecie, od ich grzechów, aby przemienić ich w bezgrzeszny lud Boży.

Jeśli my naprawdę wiemy, kim jest nasz Mesjasz, który przyszedł do nas z Swoimi czterema służeniami, wtedy niedwuznaczną prawdą jest to, że oczyścimy się od wszystkich naszych grzechów dzięki tej wierze, poświęcimy resztę swego życia głoszeniu ewangelii wody i Ducha oraz wejdziemy do Nieba właśnie dzięki tej wierze. Dlatego każdy z nas powinien naprawdę poznać Słowo prawdy, że Mesjasz przyszedł do nas z błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.

Czy chcecie otrzymać przebaczenie waszych grzechów poprzez wiarę w cztery służenia Mesjasza? Wtedy poznajcie Przybytek. Ci, którzy znają te cztery służenia, naprawdę zostaną sprawiedliwi, otrzymawszy przebaczenie grzechów, wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Lud Izraela, patrząc na bramę Przybytku, wykonaną z nici czterech różnych kolorów, naprawdę uwierzył, że Mesjasz rzeczywiście przyjdzie w przyszłości i spełni te cztery służenia.Prawda, w Którą Każdy Grzesznik Powinien Uwierzyć

Gdybyśmy popatrzyli na biały kręcony bisior zasłon dziedzińca Przybytku, to wyznalibyśmy swoją potrzebę w Zbawicielu, uświadomiwszy sobie, jak święty naprawdę jest Bóg. Dlatego każdy, kto poznał świętość Bożą, nie mógłby nie wyznać, mówiąc: “Boże, wyznaję, że jestem przeznaczony na piekło za moje grzechy, przecież jestem pełny grzechów.” Patrząc na biały kręcony bisior zasłon na słupach dziedzińca, na jego zadziwiającą czystość i nieprzeciętność, ludzie wyznaliby grzechy w swoich sercach i uświadomiliby sobie, że oni są całkiem niegodni życia z Bogiem. Zawsze, kiedy ci, czyje serca są nie sprawiedliwe, starają się przyjść do Boga, ich grzechy się wyjawiają. Dlatego ludzie nie chcą przychodzić do Boga, przecież boją się, że ich grzechy się wyjawią.

Ale kiedy tacy grzeszni ludzie uświadamiają sobie, że ich Zbawiciel rozwiązał problem ich grzechów Swoją błękitną i jasnoczerwoną nićmi, oni mogą pewnie przyjść do Boga z wielką pewnością co do zbawienia i nadzieją w swoich sercach.

Prawda czterech służeń, która objawia się w bramie Przybytku, oznacza, że Mesjasz przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu. Ci, którzy za pomocą ewangelii wody i Ducha dokładnie poznali i uwierzyli w prawdę czterech kolorów bramy dziedzińca Przybytku, mogą otrzymać wieczne przebaczenie grzechów. Chrzest Jezusa i Jego ukrzyżowanie, prawda, że Chrystus całkiem zbawił nas od wszystkich naszych grzechów przez Swój chrzest i krew na Krzyżu, właśnie jest zbawieniem czterech kolorów bramy dziedzińca Przybytku.

Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior naprawdę pokazują nam służenie Mesjasza, które zbawiło grzeszników od wszystkich ich grzechów. Prawda zbawienia, którą Bóg dał ludzkości, objawia się w tych błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Ci, którzy mają grzech w sercu, naprawdę otrzymują przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w prawdę zbawienia, które objawia się w ewangelii wody i Ducha.

Nieprzeliczone religie powstały w tym świecie. Wszystkie te świeckie religie proklamują własne doktryny, które pochodzą od myśli ludzi, i wszystkie one rozkazują ludziom pragnąć świętości osobistej. Ale żaden człowiek nigdy nie oczyścił się od grzechów przez te świeckie religii. Ludzie wymyślili i wierzą w swoje własne doktryny zbawienia, założone na ich własnych myślach, nie uświadamiając sobie, że naprawdę są pełni grzechu. Każdy człowiek jest pełny grzechów i nigdy nie potrafi zostać święty za pomocą własnych starań, dlatego nawet bardzo starając się zbawić od swej grzesznej natury, człowiek nigdy nie potrafi tego zrobić. Oto dlaczego każdemu z nas całkiem potrzebny jest Zbawiciel, który może zbawić nas od grzechów; właśnie dlatego każdemu z nas potrzebny jest Jezus. Powinniście uświadomić sobie, że człowiek nie ma żadnego prawdziwego Zbawiciela oprócz Jezusa Chrystusa.

Prawo Boże nie pozwala grzesznikom wejść do Domu Bożego, dlatego powinniśmy poznać i uwierzyć, że Mesjasz naprawdę oczyścił wszystkie nasze grzechy.

Ewangelia, która na zawsze przebaczyła grzechy ludzkości, to nic innego, jak ewangelia wody i Ducha. Wierząc w doktryny świeckich religii, my będziemy cierpieć wielkie trudności z powodu naszych grzechów, przecież, bez wątpienia, nasz Święty Bóg potępia każdą nieprawość grzeszników.

Prawda, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze, spełniła się za pomocą ewangelii wody i Ducha w Nowym Testamencie. Czy kiedyś słyszeliście, jak ktoś twierdził, że brama dziedzińca Przybytku była wykonana tylko z jasnoczerwonej nici, czy tylko z purpurowej i z jasnoczerwonej nici? Jeśli tak, to od tej chwili powinniście uświadomić sobie, że brama Przybytku naprawdę była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Bóg wyraźnie rozkazał Żydom zrobić bramę dziedzińca Przybytku z zasłony, wykonanej z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Jednakże wielu ludzi błędnie uważa, że brama dziedzińca Przybytku była wykonana tylko z jasnoczerwonej nici, dlatego oni nie mogą rozwiązać tajemnicy prawdy czterech służeń Chrystusa. Oto dlaczego oni mieli grzech w sercu, nawet kiedy uwierzyli w Jezusa. Uświadomcie sobie teraz, że ten Chrystus zabrał wszystkie wasze grzechy przez Swoje służenie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i uwierzcie w tę prawdę. Misja zbawienia, która wykonała się przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, naprawdę całkiem zbawiła was od wszystkich waszych grzechów. Powinniście uświadomić sobie, że Jezus zabrał wszystkie wasze grzechy przez te cztery służenia. Dlatego, innymi słowy, po prostu nie wolno ustanawiać własne standardy przebaczenia grzechów, nie znając tej prawdy.

Niektórzy ludzie, nawet ignorując znaczenie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici bramy dziedzińca Przybytku, błędnie twierdzą, że można bez zastrzeżeń się zbawić jedynie dzięki wierze w Jezusa jako Zbawiciela. Naprawdę, kiedy my zapytujemy liderów społeczności chrześcijańskich o czterech misje Jezusa, to poznamy, że wielu z nich tego nie wie. Oni powiadają, że wierzą tylko w służenie jasnoczerwonej nici. Jeśli oni wierzą w jeszcze jeden kolor, to mogą powiedzieć, że wierzą także w służenie purpurowej nici. Jednakże Chrystus naprawdę spełnił całą misję zbawienia ludzkości błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem. Dlatego powinniśmy uwierzyć, że Chrystus wykonał dla nas Swoje cztery służenia zbawienia. Każdy, czyje serce pragnie poznać prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze bramy Przybytku, może naprawdę poznać i uwierzyć w prawdę.

“Jak powinienem rozumieć prawdziwe znaczenie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru?” Gdybyście zadali to pytanie poszukiwaczu prawdy tych nici i bisioru, to w odpowiedzi moglibyście usłyszeć taki wyrzut: “Nie powinniście starać się poznać Biblię tak głęboko i szczegółowo; to może wam zaszkodzić”; on na pewno zlekceważyłby waszą ciekawość. W takim razie wielu ludzi może się zasmucić, stracić zainteresowanie błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem. Nigdy nie spotkalibyście Mesjasza, który szczegółowo objawia się przez tę bramę.

Ci, którzy starają się spotkać Mesjasza, nie uświadomiwszy sobie roli błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, – to, w istocie, tylko fanatycy, którzy wierzą w chrześcijaństwo jak w jedną ze świeckich religii. Aby wejść do Domu Bożego, powinniśmy we właściwy sposób poznać prawdę czterech służeń zbawienia Bożego, które objawiają się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze bramy dziedzińca Przybytku. A ci, którzy znaleźli tę prawdę, powinni uświadomić sobie, że Pan spełnił to wszystko za pomocą ewangelii wody i Ducha w Nowym Testamencie.

Bóg rozkazał Mojżeszowi zrobić bramę dziedzińca Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Jakie więc jest duchowe znaczenie tych rzeczy? Każdy kolor błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które były na bramie dziedzińca Przybytku – to misja Jezusa, którą On spełnił, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Dlatego te nici i kręcony bisior są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego ci, którzy biorą pod uwagę i wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą uwierzyć również w swoje wieczne przebaczenie grzechów jako w istotę czterech służeń Jezusa.

Dlatego właśnie nie chcieć poznać i pogardzać prawdą zbawienia, które objawia się w błękitnym, purpurowym i jasnoczerwonym kolorach, oznacza okazywać absolutną obojętność dla Mesjasza i zostać Jego wrogiem. Naprawdę wielu ludzi pozostaje obojętne do prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i przemieniają chrześcijaństwo tylko w jedną z wielu świeckich religii. Jeśli ci ludzie obojętnie patrzą na cztery służenia Jezusa, to oznacza, co oni są owocami świeckich fanatyków, którzy opierają się Chrystusowi. Na szczęście, my jednak mamy nadzieję, ponieważ wielu ludzi w tym świecie wszakże szuka ewangelii wody i Ducha.

Znając duchową prawdę przebaczenia grzechów, które objawia się w bramie dziedzińca Przybytku, ludzie mogą otrzymać wielkie duchowe błogosławieństwo Nieba. Ta wiara naprawdę jest niezbędna, aby człowiek mógł poznać i uwierzyć w to i spotkać Mesjasza, dlatego powinniśmy szczegółowo opowiadać o tej prawdzie nie tylko jeden raz, ale zawsze. Jeśli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, to powinniście zwrócić osobliwą uwagę na tę prawdę.

Każdy, kto chce wejść do Domu Bożego, powinien znaleźć prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze, i sławić Boga.Mesjasz, Który Przyszedł Jako Wykonawca Proroctwa

W Swoim Słowie Bóg prorokuje, że Mesjasz narodzi się od ciała dziewicy. W Księdze Izajasza 7:14 napisano: “Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” A w Księdze Micheasza 5:1 napisano, że Mesjasz narodzi się w Betlejem: “A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.” Mesjasz naprawdę przyszedł na tę ziemię, jak prorokuje to Słowo Starego Testamentu. On przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby spełnić proroctwa według Słowa Bożego.

W jakim więc momencie w historii ludzkości przyszedł Mesjasz? Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię? On przyszedł na tę ziemię w czasie królowania rzymskiego imperatora Augusta (27 rok przed naszą erą – 14 rok naszej ery). Jezus przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów i kary, przyjąwszy chrzest od Jana, będąc ukrzyżowany i przelawszy krew na Krzyżu.

Jezus przyszedł jako Zbawiciel ludzkości, kiedy Izrael został kolonią Imperium Rzymskiego i kiedy August był imperatorem. Izrael był kolonią rzymską, dlatego musiał korzyć się przed dekretami Rzymu. W ten czas imperator August wydał dekret, aby wszyscy ludzie w całym Imperium Rzymskim powrócił do swego miasta ojczystego i zarejestrował się dla spisu ludności. Skoro tylko wyszedł dekret Augusta, ten spis ludności od razu się rozpoczął. Ponieważ spis ludności miał na celu zarejestrować każdego człowieka, który żył w Imperium, a mianowicie tych, którzy żyli w Izraelu, wszyscy Żydzi także musieli powrócić do swoich miast ojczystych. Od tego momentu Jezus Chrystus już działał w historii ludzkości.Popatrzcie na Spełnienie Słowa Starego Testamentu!

W ten czas w ziemi Judy Mesjasz już był poczęty w łonie Dziewicy Maryji. Ta Maryja była zaręczona z Józefem. Tak Maryja, jak i Józef byli z plemienia Judy, według obietnicy Bożej, że wśród dwunastu plemion Izraela królowie wychodzić będą tylko z plemienia Judy.

Otóż, kiedy imperator rzymski August wydał dekret o spisie ludności, wtedy Maryja z plemienia Judy już nosiła dziecię w swoim łonie. Kiedy nadszedł czas i ona już miała narodzić, był wydany dekret imperatora i ona musiała iść do ojczystego miasta Józefa i zarejestrować się dla spisu ludności. Dlatego Maryja z Józefem wypuścili się do Betlejem, choć ona już miała narodzić. Kiedy w Maryji zaczęły się bóle porodowe, trzeba było znaleźć dla niej pokój, ale nic nie mogli znaleźć w tym mieście. Dlatego musieli zatrzymać się w jakim bądź miejscu, nawet w stajni. I Maryja narodziła dziecię Jezusa w stajni.

W 1 roku naszej ery Jezus narodził się i został złożony w żłobie. Wszechmogący Bóg przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka. Zbawiciel ludzkości przyszedł tam, gdzie były zwierzęcia. To oznacza, że Jezus narodził się w tym poniżającym miejscu, aby zostać naszym Mesjaszem, i to wszystko było ustanowione i zaplanowane przez Boga jeszcze przed założeniem świata. Choć ludzie, na pewno, wiedzieli, że Bóg Jahwe kieruje historią ludzkości, jednakże nikt nie mógł nawet wyobrazić sobie, że Sam Bóg naprawdę przyjdzie na tę ziemię, aby zbawić ludzkość. W taki sposób Bóg pozwolił ludziom uświadomić sobie, że On zbawi nas przez Swoje poniżenie, przyszedłszy na tę ziemię w skromnym ciele człowieka, aby zbawić wszystkich ludzi od grzechów.

Dlaczegoż Jezus spośród wszystkich miejsc wybrał właśnie Betlejem? My także możemy się dziwić, dlaczego On narodził się w stajni i dlaczego wybrał właśnie ten czas, kiedy Izrael był kolonią Rzymu? Ale od razu rozumiemy, że to wszystko stało się według Jego szczegółowej opatrzności co do zbawienia ludu Bożego od grzechów.

Kiedy Józef i Maryja rejestrowali się dla spisu ludności w ich mieście rodzinnym, oni musieli dowieść, że naprawdę byli z tego miasta, i zaświadczyć swoją osobę. Oni mogli zarejestrować się dla spisu ludności, tylko dowiódłszy, że wiele pokoleń ich przodków naprawdę żyło w Betlejem. Otóż oni musieli się dowiedzieć, kim byli ich przodkowie i do którego domu należeli, oraz zaświadczyć wszystkie te detale swego rodowodu dla spisu ludności. Tę informację nie można było wymyślić lub zignorować, dlatego historycznie zarejestrowawszy dokładny rodowód Józefa i Maryji, Bóg chciał, aby historia ludzkości także świadczyła o narodzeniu Jezusa (Ewangelia św. Mateusza 1:1-16, Ewangelia św. Łukasza 3:23-38). Wszystko to były dzieła Boże dla spełnienie proroctwa Słowa Starego Testamentu.

W Księdze Micheasza 5:1 napisano: “A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.” Ten dzień narodzenia przyszedł i Zbawiciel narodził się w miasteczku Betlejem według proroctwa, a Józef i Maryja musieli przyjść do miasta ojczystego, i to oznacza, że Bóg zrobił to wszystko, aby spełnić proroctwa Swoich proroków. To bez wątpienia jest plan Boży przebaczenia wszystkich grzechów ludzkości. Jezus musiał narodzić się w maleńkim mieście Betlejem, aby spełnić Słowo Proroctwa Starego Testamentu.

Setki lat wcześniej niż Jezus Chrystus narodził się w maleńkim mieście Betlejem, Bóg przez Swego proroka Micheasza już dał Swoje Słowo proroctwa, przytoczone powyższe (Księga Micheasza 5:1). Także prorok Izajasz prorokował około 700 lat przed przyjściem Chrystusa, że Mesjasz przyjdzie do Swego ludu, aby zostać Zbawicielem grzeszników (Księga Izajasza 53). Jezus Chrystus naprawdę narodził się w Betlejem według proroctwa Bożego, powiedzianego przez proroka Micheasza, dlatego On zawsze spełnia wszystko Swoje proroctwo.

To proroctwo spełniło się jak fakt historyczny, kiedy Maryja i Józef poszli aż do ojczystego miasteczka swoich przodków, aby zarejestrować się dla spisu ludności. Bóg spełnił Swoje Słowo, uczyniwszy tak, że kiedy miało narodzić się dziecię, Maryja przyszła w Betlejem i, nie mając innego wyboru, musiała narodzić dziecię w tym mieście.

Tu uświadamiamy sobie, że nasz Pan jest Bogiem, który przemówił do nas Swoim Słowem proroctwa i spełnia wszystko według Słowa. Z tego możemy się dowiedzieć, że “kręcony bisior”, z którego była wykonana brama dziedzińca Przybytku, oznacza dokładność i zwartość Słowa Bożego. Bóg szczegółowo zaplanował zbawienie ludzkości jeszcze przed założeniem świata i dokładnie je spełnił według Swego Słowa proroctwa.

Dlatego możemy uświadomić sobie, że Słowo Starego Testamentu bez wątpienia jest Słowem Bożym, oraz że Słowo Nowego Testamentu także jest Słowem Bożym. My także możemy uświadomić sobie i uwierzyć, że Bóg naprawdę rządzi i skierowuje historię całego wszechświata i tej ziemi. Innymi słowy, możemy się dowiedzieć, że podobnie jak Bóg stworzył cały wszechświat, Pan także pokazał nam, że właśnie On kieruje wszystkimi ludami, historią i życiem wszystkich ludzi. Otóż Bóg pokazuje nam, że my nie potrafimy tego osiągnąć według własnej woli, jeśli On nie pozwoli na to.

Kiedy Dziecię Jezus narodziło się i przyszło na ten świat, Ono musiało narodzić się w miejscu, przeznaczonym dla odpoczynku zwierząt, ponieważ w zajeździe nie było miejsca. I Sam On naprawdę narodził się w miasteczku Betlejem. Powinniśmy uświadomić sobie, że to wszystko się stało dzięki zdumiewającej opatrzności Bożej według Jego sprawiedliwości.

Dlatego powinniśmy uwierzyć, że sam nasz Bóg, Zbawiciel, który uwolnił nas od naszych grzechów, kieruje historią tego wszechświata. Ta prawda jest Słowem Bożym, które pokazuje nam, że On kieruje wszystkim, przecież Bóg jest Panem wszystkiego.

Otóż dowiedliśmy, że narodzenie Jezusa w maleńkim mieście Betlejem nie było przypadkowym zbiegiem okoliczności albo manipulacją Słowa Biblii. Właśnie tak powiedział Bóg i także Sam Bóg spełnił Swoje Słowo przez Jezusa.

Powinniśmy poznać i uwierzyć w to. Powinniśmy przyjąć to do serca i uwierzyć, że zbawienie naszego Mesjasza – to prawda, która spełniła się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Bóg pokazał nam, że przebaczenie grzechów także nie jest przypadkowe, że ono spełniło się przez cztery misje Jezusa, przygotowane w opatrzności Bożej.

W dodatku, to także pokazuje nam, że chrześcijaństwo nie jest jedną z wielu świeckich religii. Założyciel świeckiej religii – to zwykły śmiertelnik, ale założycielem chrześcijaństwa jest nasz Zbawiciel Jezus, i Bóg pokazał nam, że prawda chrześcijaństwa zaczyna się od tego, że nasz Zbawiciel – to Sam Bóg. Innymi słowy, Bóg świadczy nam, że chrześcijaństwo, w które wierzymy, jest nie tylko świecką religią. W przeciwieństwie do innych świeckich religii, chrześcijaństwo bazuje na łasce Bożej. Jak napisano w Liście św. Pawła do Rzymian 11:36: “Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki”, On dał nam Syna swego Jednorodzonego jako naszego Zbawiciela, ewangelię wody i Ducha dla przebaczenia naszych grzechów, obecność Ducha Świętego i Królestwo Niebieskie. Dlatego wszyscy powinniśmy całym sercem poznać i uwierzyć, że trzeba szczerze się bać i korzyć przed Bogiem i Jego Słowem.

Narodzenie Mesjasza na tej ziemi stało się według planu zbawienia, wyznaczonego przez Boga Ojca jeszcze przed założeniem świata. Dlatego nasze zbawienie było doskonale zaplanowane. Bóg pozwolił nam wyraźnie uświadomić sobie, że ta prawda jest istną istotą błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Dlatego powinniśmy wyznać zbawienie, które przyszło do nas za pomocą ewangelii wody i Ducha, jako przebaczenie naszych grzechów i uwierzyć w nie. Właśnie przez tę wiarę możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów. Powinniśmy uwierzyć, że ta prawda czterech kolorów także spełnia się dzięki naszej wierze w Słowo ewangelii wody i Ducha.Jezus Chrystus, Zbawiciel, Który Zbawił Nas Fioletową, Purpurową i Karmazynową Nićmi oraz Kręconym Bisiorem

Misja, w której Jezus Chrystus zbawił grzeszników od grzechów, składa się z czterech służeń; to błękitna (Chrzest Jezusa); purpurowa (innymi słowy, Jezus, Król królów – to Sam Bóg); jasnoczerwona (krew Jezusa) nici oraz kręcony bisior (zakończenie zbawienia wszystkich grzeszników od grzechów przez szczegółowe Słowo Starego i Nowego Testamentu). Jezus został Zbawicielem przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior.

Powinniśmy uświadomić sobie, że jeśli nie uwierzymy, że Jezus, który przyszedł do nas przez wodę i Ducha, zbawił nas od naszych grzechów błękitną (chrzest Jezusa), purpurową (Jezus jest Bogiem) i jasnoczerwoną (krew Jezusa) nićmi oraz kręconym bisiorem (Jezus, który wykonał zbawienie z Słowem Nowego i Starego Testamentu), to nigdy nie potrafimy się zbawić od swoich grzechów i kary za grzechy. Gdyby Chrystus nie zbawił nas w taki sposób od naszych grzechów i kary, On nie potrafiłby zostać doskonałym Zbawicielem.

Powinniśmy uświadomić sobie duchową przyczynę tego, że zasłona bramy dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, aby każdy mógł łatwo poznać i znaleźć bramę. Przez tę bramę Bóg pozwala ludziom wejść do Swego światłego Domu.

Sam Przybytek jest światłym Domem Bożym. Żaden chętny do wejścia do Domu Bożego nie mógłby tam wejść, nie uświadomiwszy sobie prawdy zbawienia, które objawia się w ogrodzeniu i w bramie dziedzińca Przybytku. Bóg powiedział, że ci, którzy pogardzają świętością kręconego bisioru zasłony Przybytku i dlatego nie wchodzą do Przybytku przez bramę, ale przełażą przez ogrodzenie, to tylko złodzieje i grabieżcy. Brama zbawienia oznacza Jezusa Chrystusa (Ewangelia św. Jana 10).

Biblia powiada, że ta brama jest wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i Bóg wyraźnie pokazuje nam przez Swoje prawdziwe Słowo Starego i Nowego Testamentu, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię jako Syn Boży, przyjął chrzest od Jana, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym Mesjaszem. Dlatego możemy dowiedzieć się tajemnicy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Powinniśmy uwierzyć, że Bóg dał nam wiarę w to, że Jezus Chrystus – Syn Boży, który przyszedł, aby zbawić nas od sądu za grzechy tego świata, oraz że On jest Zbawicielem, który wykonał zbawienie ludzkości przez Słowo Starego i Nowego Testamentu.

Powinniśmy naprawdę uświadomić sobie, dlaczego brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Co oznacza błękitna nić? A co oznaczają purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior? Uświadamiając sobie plan Boży, my także możemy uświadomić sobie, że dzieła błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru były planem zbawienia Bożego dla wszystkich nas i prawdą wiecznego życia, i w taki sposób powinniśmy wejść do Jego Królestwa z wiarą w przebaczenie grzechów.

Jeśli powiadamy, że wiemy i wierzymy w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, to oznacza, że dobrze wiemy przyczynę tego, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przelał Swoją krew na Krzyżu, a także kim jest Mesjasz i co oznaczają wszystkie tajemnicy systemu ofiarnego Starego Testamentu i ewangelia wody i Ducha Nowego Testamentu. Krótko mówiąc, prawda bramy dziedzińca Przybytku ma wielkie znaczenie dla wszystkich wierzących, którzy uporczywie szukają prawdy, aby na zawsze się zbawić.

Może wydawać się, że wielu ludzi dobrze zna Przybytek, ale to nie prawda. Ludzie naprawdę nie znają znaczenia błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici bramy dziedzińca Przybytku. Tajemnica błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru naprawdę jest ciężka do zrozumienia, i wielu ludzi prawdziwie chce poznać i uwierzyć w nią. Jednakże kto bądź nie może zrozumieć tej tajemnicy, dlatego wielu z nich zresztą błędnie ją tłumaczy na podstawie własnych myśli. Wielu religijnych liderów naprawdę błędnie interpretowało i niepoprawnie zrozumiało tę prawdę, ponieważ czyniło to według własnego upodobania i dla argumentowania własnych religii. Ale Bóg już nie mógł cierpieć, jak ci kłamcy oszukują chrześcijan. Dlatego On wyraźnie wyjaśnił znaczenie prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, z których została zbudowana brama dziedzińca Przybytku, aby w taki sposób zbawić nas od wszystkich grzechów.

W Nowym Testamencie, w I Liście św. Jana 5:6-8 napisano: “Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo < Duch > jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.” Ten urywek jawnie powiada nam, że Chrystus przyszedł na ten świat w ciele człowieka, wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i zbawił nas, przelawszy Swoją krew. Oto dlaczego brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Przede wszystkim, co oznacza błękitna nić? Ona pokazuje nam część prawdy Jezusa, który został prawdziwym Mesjaszem grzeszników, przyszedłszy na tę ziemię i wziąwszy na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana. Naprawdę, ten chrzest, który Jezus przyjął od Jana w rzece Jordan, jest prawdą Jezusa, który na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Jezus naprawdę zabrał wszystkie grzechy świata na Swoje ramiona poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości. W taki sposób grzechy całej ludzkości zostały złożone na głowę Chrystusa, dlatego ci, którzy wierzą w tę prawdę, nie mają w sercu żadnego grzechu.

Po drugie, jakie jest prawdziwe znaczenie purpurowej nici na bramie dziedzińca Przybytku? Ona oznacza, że Jezus naprawdę jest Królem królów. Jezus naprawdę stworzył wszechświat, dlatego On jest Samym Stwórcą, a nie stworzeniem, i prawdziwym Mesjaszem, który przyszedł na tę ziemię. On, Mesjasz, naprawdę już przyszedł na tę ziemię w podobieństwie ludzkiego ciała. I, zabrawszy wszystkie grzechy świata na Swoje własne ciało poprzez chrzest od Jana, Swoją śmierć i zmartwychwstanie, Jezus zbawił od wszystkich grzechów i sądu za grzechy cały Swój lud, który wyznaje, boi się i wierzy w Mesjasza.

Jezus naprawdę jest naszym prawdziwym Bogiem i Mesjaszem. On jest prawdziwym Zbawicielem. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, przelał krew i umarł na Krzyżu, a potem zmartwychwstał, dlatego On nie tylko na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy, ale także ofiarnie wycierpiał karę za grzechy zamiast nas.

Po trzecie, jasnoczerwona nić oznacza krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, a także to, że Chrystus dał nowe życie tym z nas, którzy wierzą. Ta prawda jasnoczerwonej nici oznacza, że Jezus Chrystus nie tylko wycierpiał karę za nasze grzechy, wziąwszy na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana, ale także dał nowe życie wierzącym, darowawszy leczniczą wiarę tym, którzy umarli dla grzechu. Jezus naprawdę dał nowe życie tym, którzy wierzą w Jego chrzest i krew, którą On przelał.

Cóż więc oznacza kręcony bisior? On dowodzi, że w Nowym Testamencie Bóg spełnił Swoją obietnicę zbawienia, o której napisano w Starym Testamencie. On także oznacza, że kiedy Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i został potępiony za nasze grzechy na Krzyżu w Nowym Testamencie, On spełnił zbawienie, które Bóg obiecał Żydom i nam Swoim Słowem testamentu.

Bóg Jahwe powiedział w Księdze Izajasza 1:18: “Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna.” System ofiarny Starego Testamentu, który wyznaczał, jak trzeba przynosić ofiary w Przybytku, jak grzechy ludu Izraela zostały złożone na baranka ofiarnego przez nałożenie rąk, także był obietnicą, którą Bóg dał Żydom i nam. On był objawieniem obietnicy Bożej, że On wkrótce zbawi wszystkich ludzi świata od ich codziennych i rocznych grzechów przez Baranka Bożego.

To także był znak obietnicy przyjścia Mesjasza. Otóż w Nowym Testamencie, kiedy Jezus Chrystus wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest według obrządków Starego Testamentu, to zostało spełnieniem testamentu Bożego. Dawszy wszystkim nam Swoje Słowo obietnicy, Bóg pokazał nam, że On naprawdę całkiem spełnił je tak, jak obiecał. Chrzest, który Jezus przyjął, dowodzi tę prawdę, że Bóg testamentu całkiem spełnił Swoją obietnicę.Jezus Chrystus, Który Przyszedł Przez Wodę, Krew i Ducha

Dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana? Aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i przyjąć karę za grzechy zamiast nas. Aby zmyć grzechy całej ludzkości i zostać naszym prawdziwym Zbawicielem, Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, poszedł na Krzyż, przelał krew i umarł na nim. Uczyniwszy tak, On nie tylko zmył wszystkie nasze grzechy, ale także przyjął karę za te grzechy zamiast nas i w taki sposób został naszym wiecznym Zbawicielem. Wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu od Jana, i On zabrał te grzechy świata na Krzyż. Chrystus przyjął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i zabrał te grzechy na Krzyż, dlatego On mógł być ukrzyżowany, przelać Swoją krew i umrzeć zamiast nas.

W Księdze Izajasza 53:5 napisano: “Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.” Przez chrzest naszego Pana nasze grzechy pierworodne, odziedziczone po naszym wspólnym przodku Adamie, a także wszystkie nasze codzienne grzechy, które popełniamy całe swoje życie, zostały złożone na Niego. On także został potępiony za wszystkie te grzechy. Dlatego, przyszedłszy do nas wodą i krwią, Chrystus naprawdę zmył wszystkie nasze grzechy (I List św. Jana 5:5-8).

Kimże więc jest ten Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Mesjasz, który zabrał wszystkie nasze grzechy i zmył je wszystkie? W I Księdze Mojżeszowej 1:1 napisano: “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.” Kim był ten potężny Bóg, który stworzył wszechświat Swoim Słowem? Własne On był Mesjaszem grzeszników, Ten, kto przyszedł przez wodę Swego chrztu, aby zbawić nas od wszystkich grzechów świata, ten, kto przyszedł, jak Zbawiciel, przelał krew na Krzyżu, wycierpiał potępienie za wszystkie grzechy świata. Jezus uwolnił nas od naszych grzechów i sądu wodą, krwią i Duchem. Chrystus przyszedł do nas jako nasz Zbawiciel, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy, i przyjąć karę za te grzechy zamiast nas.

Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Samym Bogiem, ponieważ Mesjasz naprawdę jest naszym Bogiem. Imię “Jezus” oznacza “Zbawiciel, który zbawi ludzi Swoich od ich grzechów” (Ewangelia św. Mateusza 1:21). Z drugiej strony, “Chrystus”, po grecku “Basileus”, oznacza “Król królów.” Jezus jest Stwórcą, który stworzył cały wszechświat, władcą absolutnym wszystkiego, Zbawicielem grzeszników i Królem królów, który sądzi szatana.

Ten prawdziwy Bóg naprawdę stworzył człowieka na Swój własny obraz. My, Jego stworzenia, upadliśmy w grzech i zostaliśmy przeznaczeni na zrujnowanie z powodu naszej niemocy, dlatego ten Król królów obiecał zbawić nas od naszych grzechów i, aby spełnić tę obietnicę, On przyszedł do nas. I, aby zrobić wszystkich nas ludem Bożym i bezgrzesznymi ludźmi, Sam Chrystus przyszedł do nas wodą, krwią i Duchem.

Mesjasz, nasz Stwórca, naprawdę przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby zmyć wszystkie nasze grzechy, i wziął na Siebie wszystkie grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana w rzece Jordan. A śmiercią na Krzyżu On został potępiony za wszystkie nasze grzechy zamiast nas. Jezus naprawdę jest naszym Mesjaszem, naszym Zbawicielem i Panem naszego życia, dlatego możemy otrzymać nowe i wieczne życie dzięki wierze w Niego. Mesjasz naprawdę został naszym Bogiem. Oto dlaczego brama Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, przecież ta tajemnica wody i Ducha zbawia nas od wszystkich naszych grzechów i sądu za grzechy.

Prawda, że Pan w rzeczywistości zbawił nas od naszych grzechów, nie jest czymś niewyraźnym. Chrystus niedwuznacznie obiecał zbawić nas, wyraźnie spełnił tę misję i dlatego nie może pochwalić wiary tych, którzy wierzą w Niego według własnego upodobania, ignorując wyraźną prawdę, że On rzeczywiście zbawił nas przez Swoją wodę i krew. Dlatego Chrystus powiedział tym, którzy nominalnie wierzą w Niego: “Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Ewangelia św. Mateusza 7:21).

Nauczyciele nieprawdy nalegają, że w imieniu Jezusa oni naprawdę pomagają ludziom otrzymać Ducha Świętego, wypędzają demonów i czynią wiele cudów. Ale Bóg powiedział im w Ewangelii św. Mateusza 7:23: “Nigdy was nie znałem... Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” To oznacza, że wśród chrześcijan naprawdę jest wielu takich, którzy wszakże pozostają grzesznikami, będą potępieni za ich grzechy w Dzień Sądu, a potem pójdą do piekła.

Naprawdę jest wielu chrześcijan, którzy wyraźnie wyznali: “Jezus jest naszym Zbawicielem. Jezus doskonale zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.” A jednak w rzeczywistości oni nawet nie starają się wyznać, że Mesjasz naprawdę wziął na Siebie ich grzechy przez Swój chrzest, oraz że On naprawdę zabrał ich grzechy i karę za nie, przelawszy Swoją krew na Krzyżu. Wszyscy ci ludzie przyjdą do Boga, wszakże pozostając grzesznikami, przecież oni wierzą tylko nominalnie, jakoby po prostu praktykując jedną z wielu świeckich religii.

Oni nie wierzą według prawdy, że Chrystus powiedział: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”, dlatego Pan nie przyjmie ich. Ludzie mogą wierzyć w Jezusa albo nie wierzyć, ale mając grzech w sercu, oni nie mogą wejść do Królestwa Bożego, gdzie nie ma żadnego grzechu, przecież oni nie spełnili niezbędnych wymogów, aby tam wejść. Dlatego oni powinni starać się spełnić te wymogi, aby, będąc na tej ziemi, wejść do Nieba dzięki wierze w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Zasłona bramy dziedzińca Przybytku, wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, była opatrznością Mesjasza. Ci, którzy idą do piekła za swoje grzechy, powinni uwierzyć w to.

Ci ludzie nie znają prawdy i według własnego upodobania wierzą w Jezusa według swej błędnej wiedzy, dlatego oni wszakże pozostają grzesznikami. Oni wszakże mają grzech, ponieważ zamiast wierzyć według prawdy, ukrytej w materiałach Przybytku, według własnego upodobania wierzą w Zbawiciela i zbudowali własne doktryny zbawienia na podstawie tych myśli, a także wierzą, że zbawienie przychodzi przez ich własne wysiłki, modlitwy wyznania grzechów i usiłowania osiągnięcia uświęcenia stopniowego.

Wielu w tym świecie twierdzi, że uwierzyło w Jezusa jako swego Zbawiciela, ale naprawdę oni jeszcze nie uwierzyli w chrzest Jezusa i w Jego krew. Wielu w tym świecie zamiast naprawdę wierzyć w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici jak w swoje zbawienie, myśli, że może wejść do Świętego Królestwa Bożego jedynie dzięki wierze w krew Jezusa, nawet jeszcze pozostając grzesznikami.Paralele w Starym i Nowym Testamencie

Bóg powiada nam w Księdze Izajasza 34:16, że każde Słowo Boże ma swego odpowiednika. Innymi słowy, każde Słowo Boże jest pobudowane na paralelach. Bóg rozkazał nam popatrzeć i dowiedzieć się, czy Jego Słowo Starego Testamentu odpowiada Słowu Nowego Testamentu. To, co napisano w Starym Testamencie, ma swoje paralele w Słowie Nowego Testamentu. Na przykład, podobnie jak Żydzi przekazywali swoje grzechy barankowi ofiarnemu przez nałożenie rąk w Starym Testamencie, tak w Nowym Testamencie Jezus Chrystus przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, i w taki sposób wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy.

Jezus przyszedł na tę ziemię wodą i krwią jak ofiara i Zbawiciel grzeszników. Gdyby On nie wziął na Siebie grzechów świata poprzez chrzest, to wcale nie potrzebowałby umierać na Krzyżu. Chrystus dokładnie zmył wszystkie nasze grzechy błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. O tym także powiada obietnica Boża w Jego Słowie, że Chrystus miał przyjść do nas i zmyć nasze jasnoczerwone grzechy, uczyniwszy ich białymi, jak śnieg.

Nie uświadamiając sobie tej prawdy, my bez wątpienia byliśmy pełni grzechów. Dlatego nie mamy czym się chwalić przed Bogiem. My nie tylko nie mamy czym się chwalić przed Bogiem, ale również nie możemy niczego być pewni przed Nim. Innymi słowy, nie ma nic, z czego moglibyśmy być dumni. Przed Bogiem możemy tylko powiedzieć: “Tak, Ty masz rację.”

Jeśli Bóg powiada: “Jesteście ziarnem grzechu, jesteście przeznaczeni na piekło.”

“Tak, Ty masz rację; proszę, wybaw mnie.”

“Zbawiłem was przez wodę, krew i Ducha.”

“Tak, Panie! Ja wierzę!”

Możemy tylko zawsze się zgadzać. Stojąc przed Bogiem, nie możemy Mu powiedzieć: “Zrobiłem to a to; bardzo starannie służyłem swemu kościołowi; naprawdę szczerze uwierzyłem w Jezusa; uporczywie broniłem swoją wiarę, jak nikt inny!”

Jak Pan naprawdę zmył wszystkie nasze grzechy? On pokazał nam, że zmył je błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi i Słowem Starego i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie On zmył nasze grzechy błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi, a w Nowym Testamencie Jezus został naszym Zbawicielem, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka, wziąwszy na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest od Jana, a potem zmył wszystkie nasze grzechy i poniósł karę za nie, przelawszy Swoją krew na Krzyżu.

W chrzcie Chrystus wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy świata (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Wszystkie nasze grzechy zostały złożone na plecy Jezusa. Wziąwszy na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, On zabrał te grzechy na Krzyż, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób naprawdę zmył wszystkie nasze grzechy. W taki sposób Jezus Chrystus został naszym prawdziwym Zbawicielem.

Sprawiedliwość Boża, którą otrzymaliśmy – to sprawiedliwość, nabyta z wiarą w to, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię przez wodę, krew i Ducha. To jest prawdziwe zbawienie, otrzymane od Boga, a nie coś, co osiągnęliśmy samodzielnie. Nie ma nic, czym moglibyśmy się chwalić przed Bogiem.

Naprawdę, zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który został naszym prawdziwym Zbawicielem. Innymi słowy, kiedyś byliśmy grzesznikami, a teraz naprawdę otrzymaliśmy przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i w Jego krew, przelaną za nas. Gdyby misja zbawienia Jezusa stanowiła, powiedzmy, około 70 procent naszego zbawienia, a reszta 30 procent trzeba było osiągnąć własnymi staraniami, czyli unikając grzechów, to aby stopniowo się uświęcić i zbawić, dosłownie musielibyśmy całymi nocami żarliwie się modlić, codziennie przynosić Bogu nasze modlitwy wyznania grzechów, służyć wspólnocie lub w inny sposób robić wszystko możliwe i niemożliwe!

Ale apostoł Paweł powiedział w Liście św. Pawła do Rzymian: “Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś – prawu grzechu… Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia” (List św. Pawła do Rzymian 7:24-8:1). Podobnie jak Paweł wyznaje, powinniśmy również uwierzyć w Jezusa Chrystusa, jak on wierzył. Pismo Święte powiada nam, że Jezus Chrystus całkiem, na 100 procent zbawił nas od tego śmiertelnego ciała. Któż więc może nas potępiać? Nikt nigdy nie zmoże nas potępiać, ponieważ Jezus Chrystus już zbawił nas na 100 procent, bez względu na naszą własną niemoc.Wszyscy Także Byliśmy Faryzeuszami Duchowymi

Niektórzy z was, być może, trochę poznali i już wierzyli w Jezusa przez pewny czas. Innymi słowy, uwierzyliście w Jezusa jako swego Zbawiciela jeszcze zanim poznaliśmy ewangelię wody i Ducha. Ja także aż po dziesięciu latach zostałem narodzonym ponownie chrześcijaninem.

Kiedy po raz pierwszy uwierzyliśmy w Jezusa jako swego Zbawiciela, to było raczej jakieś odświeżające odczucie. Ten początek był tak odświeżający, że myśleliśmy, że bez zastrzeżeń zostaniemy zbawieni jedynie dzięki wierze w Jezusa jako naszego Zbawiciela, nawet jeśli nie znamy prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

Kiedy po raz pierwszy uwierzyłem w Jezusa, moje serce naprawdę było pełne radości. Otóż bardzo cieszyłem się, kiedy po raz pierwszy uwierzyłem w Jezusa, ale po pięciu latach popatrzyłem na siebie i zobaczyłem, że wciąż byłem w niewoli grzechów, które popełniłem, i wreszcie wyznałem, że wszakże nie byłem wolny. Czy myślicie, że grzeszyłem, albo przeciwnie, w ogóle nie grzeszyłem w ciągu tych pięciu lat mego wczesnego życia chrześcijańskiego? Niezależnie od tego, czy znacie mnie, czy nie, odpowiedź będzie jednoznaczna: oczywiście, grzeszyłem. Przez cały ten czas, kiedy nie znałem prawdy, męczyłem się zawsze, kiedy grzeszyłem, i, aby się zbawić od tej agonii, musiałem przynosić Bogu modlitwy wyznania grzechów, a czasami nawet nieprzerwanie się modlić w ciągu trzech dni. Wtedy wydawało mi się, że ciężar mego serca zostawał trochę lżejszy, i mogłem sławić Boga: “♫Zdumiewająca łaska! ♫ Jak słodki ten dźwięk, który zbawił takiego nieszczęśnika, jak ja! ♪” Ale później, rzecz pewna, znowu grzeszyłem. Miałem bardzo wiele wad i byłem pełny defektów, dlatego codziennie grzeszyłem, nawet nienawidziłem siebie za swoje grzechy. Żadnego razu nie mogłem na zawsze rozwiązać problemu swoich grzechów.

W taki sposób przeszło jeszcze pięć lat, i, będąc chrześcijaninem już w ciągu około dziesięciu lat, ja nagle zobaczyłem, jak wiele grzechów popełniłem w ciągu wszystkich tych lat. Popatrzywszy na siebie, tak wielkiego grzesznika, głęboko zasmuciłem się i nader rozczarowałem się. Czytając Prawo, także rozumiałem, jak wielkim grzesznikiem naprawdę byłem. Było mi coraz trudniej stać przed Bogiem, i zresztą przemieniłem się w grzesznika, który nawet nie mógł z czystym sumieniem wyznać, że dobrze zna Jezusa i wierzy w Niego. Otóż, dziesiątego roku mego chrześcijańskiego życia nie mogłem nie uznawać się za grzesznika.

Kiedy po raz pierwszy uwierzyłem w Jezusa, faktycznie myślałem, że byłem naprawdę dobrym chrześcijaninem. Ale z czasem jeszcze bardziej uświadamiałem sobie, że naprawdę nie miałem czym się chwalić przed Bogiem. Wyznawałem: “Naprawdę jestem faryzeuszem. Faryzeusze są nie tylko w Biblii, przecież sam jestem faryzeuszem!”

Faryzeusze to ludzie o pretensjonalnej świętości. Co niedziela, idąc do kościoła z Biblią w rękach, oni krzyczą swoim kolegom chrześcijanom: “Dzień dobry! Alleluja!” A w czasie oddawania czci oni płaczą zawsze, kiedy słyszą, jak ktoś mówi o Krzyżu. Ja także przelałem wiele łez, myśląc o krwi Jezusa. Myślałem, że właśnie taka była istota prawdziwego oddawania czci. Ale, żyjąc w tym świecie, każdy w końcu wyjawia swoją grzeszną naturę. Dlatego ludzie znowu przynoszą modlitwy wyznania grzechów. Być może, oni naprawdę przez jakiś czas czują się lepiej, ale wcześniej czy później tych modlitw wyznania grzechów nie wystarczy, przecież oni zbyt często grzeszą. Niektórzy ludzie nawet później zaczynają mówić rozmaitymi językami i mieć widzenia, ale wszystko to jest daremne. Przez wszystkie te rzeczy i usiłowania oni nie mogą rozwiązać problemu grzechów swoich serc.

A jeśli oni w końcu uświadomią sobie, że naprawdę są marnymi stworzeniami przed Bogiem, i wyznają, że są przeznaczeni na piekło za swoje grzechy, nawet jeśli świadomość tego przyjdzie późno, to jednak będzie pozytywny rezultat. Naprawdę, czym dłużej wierzymy w Jezusa, tym bardziej uświadamiamy sobie, jak grzeszni jesteśmy. Ale faryzeuszom naprawdę dobrze udaje się to ukrywać. Im tak dobrze udaje się ukrywać grzechy swoich serc i być hipokrytami, że ich nawet chwalą za ich świątobliwość.

Ludzie religijni tego świata bardzo siebie poważają. Ale niezależnie od tego, jakie poważanie i szacunek mają dla nich inni ludzie, przed Bogiem oni naprawdę są pełni grzechu.

Nie znając prawdy, także przynosiliśmy Bogu nasze staranne modlitwy wyznania grzechów. Ale po pewnym czasie odczuwaliśmy zmęczenie, dlatego zaczynaliśmy się modlić: “Panie, zrób to, co chcesz zrobić. Mam tak wiele grzechów. Znowu zgrzeszyłem. Teraz czuję się nieswojo.” Nam naprawdę wstyd, ale nauczali nas, że Bóg chce, byśmy wyznawali swoje grzechy, oraz że On przebaczy nasze grzechy Swoją sprawiedliwością i na zawsze zmyje wszystkie nasze bezprawia, dlatego przedłużamy się modlić: “Panie, zgrzeszyłem. Proszę, przebacz mi, Panie!” a jednak grzechy pozostają w naszych sercach.

Zawsze, kiedy ludzie schylają swoje głowy, aby modlić się Bogu, ich sumienie przypomina im o grzechach i je ich serca. Nasze sumienie męczy nasze serca, mówiąc nam: “Jesteś tak wielkim grzesznikiem, jak więc śmiesz modlić się Bogu?”

W taki sposób po pewnym czasie, naprawdę nie mając co powiedzieć, zaczynaliśmy płakać: “Panie, Panie!” Znowu chodziliśmy w góry i wzywaliśmy imię Pana. Aby uniknąć zmieszania i nie pokazywać się na oczy innych ludzi, szliśmy w góry późno wieczorem, zachodziliśmy tam w pieczarę i wzywali imienia Pana. Ale to były tylko nasze własne starania, a grzechy wszakże pozostawały w nas.

Także próbowaliśmy uśmierzyć nasze sumienie, powiadając sobie, że już nie jesteśmy grzeszni: “Bóg jest tak miłosierny, że On zmył moje grzechy. Pościłem i modliłem się w ciągu trzech dni. Co więcej, myślę, że nie tak silnie zgrzeszyłem. To czyż nasz miłosierny Bóg nie przebaczy mnie?”

Ale czy możemy naprawdę oszukać samych siebie, nawet chwaląc Boga za Jego miłosierdzie? Jak możemy oszukać własne serca, pozostając grzesznikami przed Bogiem? Nigdy nie potrafimy tego zrobić! Nawet będąc na stanowiskach kierowniczych w naszych kościołach, ciesząc się szacunkiem innych ludzi, wszakże przedłużamy grzeszyć i dlatego nigdy nie potrafimy uwolnić się od tych grzechów, a w taki sposób zostaniemy hipokrytami.

Grzeszne żądze przedłużały wzrastać w naszych sercach. Wiele czasu rozmyślaliśmy o krwi Jezusa na Krzyżu, wylaliśmy wiele łez, myśląc o Jego krwi na Krzyżu, byliśmy dobrymi chrześcijanami, ale wszakże pozostawaliśmy grzesznikami, póki nie znaleźliśmy doskonałej ewangelii wody i Ducha. Nawet przestrzegając wszystkich rytuałów chrześcijaństwa, wszakże mieliśmy grzech. To była faryzeuszowska religia. Na tej ziemi, i nawet w naszych chrześcijańskich wspólnotach, wszakże jest wielu ludzi, którzy mają taką wiarę.Wszystkie Nasze Grzechy Znikły Dzięki Wierze w Ewangelię Wody i Ducha

Zanim poznaliśmy ewangelię wody i Ducha oraz uwierzyliśmy w nią, wszyscy mieliśmy grzech w naszych sercach. Zanim uwierzyliśmy w tę prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, nasze sumienie było grzeszne. Prawdę mówiąc, wszyscy byliśmy grzeszni przed Bogiem i przeznaczeni na piekło za nasze grzechy, przecież w Biblii napisano, że “zapłatą za grzech jest śmierć.” Dlatego bardzo męczyliśmy się z powodu swoich grzechów. Byliśmy przeznaczeni na piekło jak fizycznie, jak i duchowo, przez sąd Boży za nasze grzechy.

Nawróciliśmy wielu ludzi na chrześcijaństwo i nauczaliśmy ich. Ale pracowaliśmy, nawet nie mogąc całkiem oczyścić własnego sumienia. My nie możemy temu zaprzeczać przed Bogiem. Wyznaliśmy przed Bogiem, że nasze serca są grzeszne i że jesteśmy przeznaczeni na piekło.

Zawsze miałem jedno pytanie, które pozostawało bez odpowiedzi: “Dlaczego Chrystus przyjął chrzest, przyszedłszy na tę ziemię?” Chciałem się dowiedzieć, dlaczego Jezus przyjął chrzest. Dlaczego i w jakim celu Jezus musiał przyjąć chrzest? Mogłem zrozumieć nasz chrzest wodny jak znak naszej wiary w Jezusa, ale w ogóle nie rozumiałem, dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela. Dlaczego On przyjął chrzest? Dlaczego?

Otóż, ja zapytywałem niektórych liderów społeczności chrześcijańskich: “Wielebny, mam pytanie. Czy można pana zapytać?” Oni odpowiadali, że można, dlatego zapytywałem. “To dotyczy Biblii. Zrozumiale, że Jezus otrzymał chrzest od Jana w Nowym Testamencie. Ale dokładnie nie wiem, dlaczego On przyjął chrzest. Może pan wie?” Wtedy oni uśmiechali się, odpowiadając: “Pan nawet tego nie wie? To wie nawet każde dziecko w naszej szkole niedzielnej! Odpowiedź jest w oryginalnych tekstach Biblijnych, a także w słownikach Biblijnych. Czyż Jezus nie przyjął chrztu, aby dać nam przykład, aby pokazać nam Swoją pokorę?” Otóż powiedziałem: “Ależ Wielebny, gdyby odpowiedź naprawdę była tak prosta, to nawet dzieci w naszej szkole niedzielnej naprawdę wiedzieliby o tym. Zbadałem tak oryginalne teksty, jak i historię, ale Jego chrzest tego wcale nie oznacza. Czyż nie było przyczyny, dlaczego Jezus naprawdę przyjął chrzest od Jana?”

Przedłużałem zapytywać. Zacząłem szukać odpowiedzi od razu kiedy zostałem chrześcijaninem. Musiałem poświęcić długie lata poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie. Przeczytałem wszystkie pracy naukowe o tym problemie. Ale nawet szukając, zapytując i studiując wszystko, nigdzie nie mogłem znaleźć wyraźnego i dokładnego wyjaśnienie przyczyny chrztu Jezusa. Pragnąłem dowiedzieć się ostatecznej odpowiedzi, aż Pan odkrył mnie ewangelię wody i Ducha błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Próbując rozwiązać zagadkę chrztu Jezusa, natrafiłem na urywek z Ewangelii św. Mateusza 3:13-17: “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Czytając to Słowo, ja ostatecznie uświadomiłem sobie: “Oto odpowiedź! Jezus przyjął chrzest, ponieważ On był ofiarą Starego Testamentu! Oto prawda Jego zbawienia, ukrytego w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze!”

Jan Chrzciciel naprawdę był Eliaszem, którego Bóg obiecał posłać w Starym Testamencie. Bóg powiedział w Księdze Malachiasza 4:5, że On pośle Eliasza przed dniem sądu, a w Ewangelii św. Mateusza 11:14 napisano, że ten Eliasz, którego On obiecał posłać nam – to właśnie Jan Chrzciciel. Otóż poznałem Eliasza, ale wszakże nie byłem pewny, dlaczego Jezus musiał przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela. Potem powróciłem do Ewangelii św. Mateusza 3:13-17 i znowu wczytałem się w urywek: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe… A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody… Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Wtedy wszystkie moje wątpienia od razu się rozwiały. Aby “wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”, On naprawdę przyjął chrzest. Jezus naprawdę spełnił tę sprawiedliwą misję zbawienia wszystkich ludzi przez Swój chrzest.

Chrzest właśnie oznacza nałożenie rąk Starego Testamentu, kiedy ludzie łożyli ręce na głowy ofiar według systemu ofiarnego Przybytku. Grzesznicy przynosili te ofiary do ołtarza całopalenia, łożyli na nie swoje ręce, w taki sposób wyznawali swoje grzechy i przekazywali je swoim ofiarom za grzechy; a arcykapłan wyznawał wszystkie grzechy ludu Izraela i przekazywał je ofierze za Żydów i za siebie; także Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w Nowym Testamencie, – i to wszystko jest ze sobą połączone. Ja ostatecznie uświadomiłem sobie, że Jezus przyjął chrzest (nałożenie rąk), aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata i zmyć nieprawości ludzkości.

Otóż patrzyłem na oryginalny tekst Biblii. Zobaczyłem, że słowa “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” są napisane po grecku

W tej frazie “bo tak” i “wszystko, co sprawiedliwe” są ekwiwalentami greckiego “hoo’-tos gar " i "dikaiosune ." Pierwsza fraza oznacza “w taki sposób”, “właściwie”, “tylko w taki sposób”, “najbardziej należny” lub “w ten sposób.” A ostatnia fraza oznacza “sprawiedliwość, usprawiedliwienie lub sąd Boży.”

To oznacza, że Jezus zbawił grzeszników od grzechów. To oznacza, że Jezus spełnił sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew. Innymi słowy, to oznacza, że On wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest. W taki sposób wszystkie nasze problemy zostały rozwiązane, przecież uświadomiliśmy sobie prawdziwe znaczenie tego, co kiedyś wywołało w nas takie zamieszanie i wątpliwość. Jezus wziął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, i dlatego musiał pójść na Krzyż i umrzeć na nim, przyjąwszy potępienie za te grzechy. To jest prawda ewangelii wody i Ducha.

Innymi słowy, my, narodzeni ponownie, uświadomiliśmy sobie, że chrzest, który Jezus przyjął od Jana, był niezbędną częścią naszego zbawienia, oraz że tym chrztem On wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy świata. Wy także powinniśmy uświadomić sobie prawdę ewangelii wody i Ducha. Tylko w taki sposób wasze dusze mogą zostać oświecone.

My naprawdę nie możemy zapomnieć tego dnia, kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana. My naprawdę nie możemy zapomnieć tego dnia, kiedy uświadomiliśmy sobie, że wszystkie nasze grzechy naprawdę zostały złożone na Jezusa. Zobaczyliśmy zmiany, które odbywały się w naszych sercach dzięki poznaniu tej prawdy. One szerzyły się w naszych sercach jak fale na jeziorze. Oświeciwszy ciemność, jaskrawe światło świtu zalśniło w nas, pozwoliwszy nam poznać prawdę zbawienia.Chrzest, Który Przyjął Jezus, Złożył na Niego Grzechy Świata

Przeczytawszy Ewangelię św. Mateusza 3:13-17, przez długi czas nie mogłem wykrztusić żadnego słowa. Naprawdę byłem grzeszny, ale Jezus przyjął chrzest i powiedział: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” On musiał przelać krew na Krzyżu (jasnoczerwona nić), ponieważ przyjął chrzest (błękitna nić). Ten Jezus był Samym Bogiem (purpurowa nić). A Słowem Starego i Nowego Testamentu (kręcony bisior) On pokazał nam świętą prawdę zbawienia. Innymi słowy, Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy.

“To czyż my wszakże mamy grzech, czy nie? Kiedy Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, grzechy ludzkości zostały złożone na Niego. Czy nasze grzechy także zostały złożone na Niego? Czy grzechy świata zostały złożone na Niego w ten czas? Czy grzechy, które mieliśmy, jeszcze będąc w łonie matki, należą do grzechów świata, czy nie? A te grzechy, które popełniliśmy w pierwszym roku swego życia? Czy one także należą do grzechów świata? A te grzechy, które popełniliśmy w czasie dzieciństwa? Czy one także należą do grzechów świata?”

Powinniśmy zadawać sobie takie pytanie, aby przekonać się, czy jesteśmy na poprawnej drodze. To właśnie dotyczy wiary: powinniśmy twardo stać w Słowie Bożym. Grzechy, popełnione przez nas w dzieciństwie, naprawdę należą do grzechów świata, podobnie jak grzechy, popełnione przez nas w latach młodzieńczych. Wszystkie grzechy, popełnione przez nas w ciągu całego życia, nie mówiąc już o dorosłym życiu, należą do grzechów świata. Wszystkie te grzechy świata już zostały złożone na Jezusa. Czy to prawda? Oczywiście, tak! Napisano, że Chrystus wziął na Siebie nie tylko nasze grzechy, ale również wszystkie grzechy każdego człowieka. Otóż, uświadomiliśmy sobie: “Wszystkie nasze grzechy naprawdę zostały złożone na Jezusa. To czyż my wszakże mamy grzech? Nie, już nie mamy żadnego grzechu!”

Jezus naprawdę przyjął chrzest od Jana, i dlatego Jan Chrzciciel świadczył: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ewangelia św. Jana 1:29) Jezus zabrał wszystkie grzechy każdego człowieka, który kiedykolwiek żył i jeszcze będzie żyć, od samego początku istnienia ludzkości aż do jej końca. Wszystkie grzechy, popełnione przez wszystkich ludzi w ciągu całego życia, i nawet grzechy naszych dzieci, zostały zmyte przez Jezusa. Niezależnie od tego, ile czasu ten świat będzie istnieć, tysiące czy nawet miliardy lat, Chrystus wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi przez Swój chrzest, zabrał te grzechy na Krzyż, został ukrzyżowany i w taki sposób przyjął wszystką karę za grzechy zamiast nas, – oto co uświadomiliśmy sobie.

My, narodzeni ponownie, naprawdę uświadomiliśmy sobie, że Jezus zmartwychwstał i w taki sposób został naszym Zbawicielem, a dzięki tej naszej wierze otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.

Przyjąwszy chrzest i przelawszy Swoją krew na Krzyżu, Chrystus zabrał wszystkie nasze grzechy. Oto dlaczego Biblia powiada o błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz kręconym bisiorze na bramie dziedzińca Przybytku, i dlaczego w I Liście św. Jana 5:4-6 napisano, że Jezus przyszedł do nas nie tylko wodą, ale wodą i krwią. Dlatego uświadomiliśmy sobie: “Oto dlaczego Biblia powiada nam, że nasz Zbawiciel Jezus spełnił wszystką sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest. To prawda! Jednakże liderzy chrześcijańscy nie powiedzieli nam tej prawdy, ponieważ sami jej nie znają!”

Zostajemy bezgrzeszni, tylko jeśli święta prawda błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru powiada nam, że jesteśmy bezgrzeszni. Nikt nie może potwierdzić zbawienia duszy innego człowieka. Nie ma sensu pragnąć zasłużyć na poparcie innych ludzi. Jak może to, co inni ludzie powiadają o nas, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami, czy nawet chrześcijanami na A+, zagwarantować nam zbawienie od grzechów? My nie zostajemy bezgrzeszni, kiedy ludzie uznają nas za bezgrzesznych, lecz tylko kiedy Słowo Boże powiada nam, że Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem.

Słowo Boże powiada nam, że Jezus zmył nie tylko moje, ale również wasze grzechy. To oznacza, że Mesjasz Jezus Chrystus zmył wszystkie grzechy wszystkich ludzi, dlatego my wszyscy otrzymujemy przebaczenie grzechów, jeśli wierzymy. Właśnie tak możemy wejść w bramę dziedzińca Przybytku, otrzymawszy przebaczenie grzechów przez wodę i Ducha.Czym Jest Doskonała Wiara?

Brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Każdy powinien mieć tę doskonałą wiarę w to, że Chrystus przyszedł na tę ziemię i zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Wierząc, że Pan narodził się na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest od Jana, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym Zbawicielem, wszyscy możemy zostać dziećmi Bożymi. Nasze uczynki są niedoskonałe, nasze ciała są marne, ale poprzez wiarę naszego serca w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior zostaliśmy bezgrzeszni. Dlatego zostać sprawiedliwym można tylko poprzez wiarę. Dzięki wierze w zbawienie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru ubraliśmy się w sprawiedliwość Bożą. Krótko mówiąc, za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha zostaliśmy dziećmi Bożymi.

Niektórzy z was wszakże mogą nie rozumieć wszystkiej prawdy. Jeśli tak, to powinniście znowu przeczytać tę książkę i chodzić do Kościoła Bożego. Dotychczas omówiliśmy tylko ogólne aspekty Przybytku, ale skoro tylko zaczniecie czytać szczegółowe wyjaśnienia, zmożecie osiągnąć pełne zrozumienie Przybytku. To jest tak proste, że nawet dziecko może łatwo zrozumieć prawdę.

Gdyby ludzie budowali swoją wiarę na przybliżonej wiedzy Jezusa, oni nigdy nie zostaliby zbawieni od swoich grzechów, nawet gdyby przez długi czas wierzyli w Jezusa, nawet przez tysiące i dziesiątki tysięcy lat. Oni wszakże grzeszyliby codziennie. Wtedy oni codziennie płakaliby, ponieważ nie potrafią się zbawić od potępienia swoich grzechów. Kiedy ich zaczyna wieść się dobrze, ci ludzie myślą, że Bóg pomaga. Ale, kiedy wszystko idzie choć trochę nie tak, oni dziwią się: “Czy to dlatego, że nie dałem dziesięciny? Czy dlatego, że nie byłem w kościele tej niedzieli? Zgrzeszyłem i nie potrafiłem we właściwy sposób posłużyć Bogu, dlatego myślę, że On karze mnie za to.” W taki sposób oni umierają w jarzmie Prawa, ponieważ Pismo Święte powiada, że “Prawo bowiem pociąga za sobą karzący gniew” (List św. Pawła do Rzymian 4:15).

Aby naprawdę mieć pełną wiarę, powinniśmy poprawnie poznać i uwierzyć w cztery misje Jezusa Chrystusa, który przyszedł do nas przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Powinniśmy uświadomić sobie prawdę Jezusa Chrystusa. Tylko mając jasne zrozumienie tej prawdy czterech służeń i wierząc w nią, możemy mieć pełną wiarę przed Bogiem i naprawdę zostać Jego doskonałymi dziećmi. Zostaliśmy bezgrzeszni poprzez wiarę w te cztery służenia Jezusa, dlatego zawsze jesteśmy sprawiedliwi i bezgrzeszni, nawet jeśli własnymi staraniami nie próbujemy uwolnić się z niewoli grzechu; jesteśmy bezgrzesznymi ludźmi wiary, nawet jeśli nie przejawiamy naszej własnej siły woli; jesteśmy doskonałymi dziećmi Bożymi, czyje grzechy są całkiem zmyte i zostały bielszymi, niż śnieg, nawet bez naszych własnych dobrych uczynków lub starań.

Podobnie jak maleńkie dziecko, które spokojnie bawi się i odpoczywa pod pilnym nadzorem rodziców, tak poprzez wiarę w tę prawdę my naprawdę otrzymujemy pokój w naszych sercach przed miłosiernymi oczyma Boga Ojca. Nawet jeśli wasze uczynki są niedoskonałe, powinniście tylko wierzyć w misję Pana, przecież im większa jest wasza niedoskonałość, tym silniej będziecie odczuwać na sobie miłość Chrystusa.

Czy próbujecie otrzymać przebaczenie waszych grzechów i wszakże nie możecie uwierzyć w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior? Teraz ci, którzy znają tę prawdę, nie powinni pracować, aby otrzymać przebaczenie grzechów, a tylko spokojnie wierzyć. Ci, którzy zostali dziećmi Bożymi poprzez wiarę – to ci, którzy naprawdę znają i wierzą w Jezusa Chrystusa, Tego, kto przyszedł do nas przez wodę, krew i Ducha. Oni służą Bogu nie swoimi powierzchniowymi uczynkami, ale kochają i służą Mu z wiarą. My wierzymy, dlatego Bóg słyszy nas i towarzyszy nam. My wierzymy w Niego, dlatego On pomaga nam. My naprawdę wierzymy w Jezusa, który zbawił nas chrztem i krwią, które składają podstawę naszej wiary, dlatego zostaliśmy sługami Bożymi i spełniamy Jego dzieła sprawiedliwe.

Teraz wszyscy powinniśmy uświadomić sobie prawdę, że Bóg zrobił bramę naszego zbawienia na zewnętrznym dziedzińcu Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, aby dać nam zbawienie pełnego przebaczenia grzechów. Pismo Święte powiada nam, że Jezus przyszedł do nas przez wodę, krew i Ducha, oraz że On zbawił nas od naszych grzechów błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem, które były na bramie dziedzińca Przybytku w Starym Testamencie. Chrystus został bramą naszego zbawienia od grzechów. Powinniśmy zawsze wierzyć w te cztery misje Mesjasza, który naprawdę zbawił nas od wszystkich naszych grzechów.Chrzest Jezusa od Jana Jest Istną Istotą Fioletowej Nici Bramy Dziedzińca Przybytku

Baptism of JesusPowróćmy do Ewangelii św. Mateusza 3:13-17: “Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Chrzest Jezusa spełnił się 30 lat po jego narodzeniu od Dziewicy Maryji. Słowo “wtedy” tu oznacza czas, kiedy tak Jan Chrzciciel, jak i Jezus skończył 30 lat.

Jan Chrzciciel, który narodził się 6 miesięcy przed Jezusem, był przedstawicielem ludzkości tej ziemi, który udzielał ludziom chrztu wyznania grzechów (Ewangelia św. Mateusza 3:11, 11:11). W wieku 30 lat Jezus przyszedł, aby przyjąć chrzest od Jana, który udzielał chrztu ludziom w rzece Jordan. Ale Jan Chrzciciel spróbował zaprzeczyć, mówiąc: “To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” Wtedy Jezus odpowiedział: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Wtedy Jan ustąpił i Jezus przyjął chrzest od niego. Pismo Święte także powiada nam, że kiedy Jezus przyjął chrzest, niebiosa otworzyły Mu się i głos z nieba powiedział: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

W Ewangelii św. Mateusza 3:15 Jezus powiada nam o przyczynie tego, że On przyjął chrzest od Jana. Ta prawda oznacza błękitną nić dziedzińca Przybytku: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.” Celem chrztu Jezusa od Jana było przebaczenie nieprawości grzeszników przez Jego misję błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici Przybytku – “bo tak [godziło się] [im] wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.”

To, że Jezus Chrystus wziął na Siebie grzechy ludzkości poprzez chrzest od Jana Chrzciciela, było sprawiedliwą miłością Bożą i spełnieniem Jego misji zbawienia wszystkich grzeszników. W Ewangelii św. Jana 3:16 napisano: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” Jezus przyjął chrzest, aby zbawić nas od grzechów świata, abyśmy nie zostali potępieni za grzechy. Oto dlaczego Jezus wziął na Siebie wszystką Bożą sprawiedliwość i wszystkie grzechy ludzkości poprzez chrzest od Jana, ponieważ tak godziło się im wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.

Czym jest “wszystka sprawiedliwość Boża?” Ten urywek powiada nam, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby spełnić wszystką sprawiedliwość Ojca.

Tu powinniśmy dokładnie zrozumieć, co naprawdę oznacza wszystka sprawiedliwość Boża. “Wszystka sprawiedliwość” oznacza ten fakt, że Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości poprzez chrzest od Jana. W czasie chrztu On wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy świata. Celem Jego narodzenia było przebaczenie od razu wszystkich grzechów świata, dlatego chrzest Jezusa od Jana był naprawdę sprawiedliwy. Spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą oznaczało spełnić sprawiedliwą misję przebaczenia wszystkich grzechów świata, czyli wykonać zbawienie.

Chrzest Jezusa był konieczną metodą, za pomocą której Bóg zbawił nas od naszych grzechów. W Starym Testamencie Bóg postanowił, że dla przebaczenia naszych grzechów On pośle Jana Chrzciciela jako przedstawiciela ludzkości, aby ten udzielił chrztu Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi i w taki sposób złożył wszystkie nasze grzechy na Jego Syna. Właśnie to było przejawem miłosierdzia Bożego. Bóg tak silnie pokochał nas, że posłał Jezusa, aby On przyjął chrzest od Jana, i w taki sposób zaplanował zrobić nas Swoimi dziećmi i zakończyć sprawiedliwą misję przebaczenia naszych grzechów. Oto dlaczego, kiedy Jezus przyjął chrzest i wyszedł z wody, Bóg powiedział: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Innymi słowy, Bóg Ojciec powiedział: “W czasie chrztu Mój Syn wziął na Siebie wszystkie wasze grzechy.”

Innymi słowy, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię i poprzez chrzest od Jana zabrał od razu wszystkie nasze grzechy w najbardziej odpowiedni sposób i został ofiarą, aby zmyć wszystkie nasze grzechy.

Syn Boży naprawdę przyjął chrzest ze względu na nas i w taki sposób wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, zabrał te grzechy na Krzyż, został ukrzyżowany i przelał Swoją kosztowną krew, i dlatego został Zbawicielem dla wszystkich nas. Innymi słowy, Jezus zbawił nas, wierzących, przyjąwszy chrzest za nasze grzechy, złożywszy w ofierze Swoją krew na Krzyżu i zmartwychwstawszy. A po zmartwychwstaniu i zakończeniu Swej misji zbawienia On siadł po prawicy tronu Bożego, a kiedy przyjdzie Jego czas, On koniecznie powróci. Ta prawda – to ewangelia wody i Ducha oraz fundament zbawienia.

O bramę dziedzińca Przybytku napisano w II Księdze Mojżeszowej 27:16: “Przy wejściu na dziedziniec dasz zasłonę na dwadzieścia łokci z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywaną, a do tego cztery słupy i cztery podstawy.” (Przypis tłumacza: “fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu” należy zamienić na “błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.) Otóż brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. To pokazuje nam prawdę, że możemy wejść do Królestwa Niebieskiego z wiarą w dar zbawienia.

Błękitna nić bramy dziedzińca Przybytku oznacza to, że wszystkie nasze grzechy zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyszedł na tę ziemię i przyjął chrzest.

Purpurowa nić pokazuje nam, że Jezus Chrystus, który przyjął chrzest za nasze grzechy, był prawdziwym Stwórcą, który stworzył cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, że on był naszym Panem. Purpurowy kolor to kolor królów (Ewangelia św. Jana 19:2-3), i dlatego on oznacza, że Jezus Chrystus – to Król królów i Pan wszechświata. Słowo “Chrystus” oznacza “namaszczony”, i tylko królowie, kapłani i prorocy zostawali namaszczeni. Dlatego, choć Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, według Swej prawdziwej istoty On naprawdę był Królem królów. Innymi słowy, Jezus był Panem i Stwórcą, który stworzył cały wszechświat. Jezus był Samym Wszechmogącym Bogiem i jednorodzonym Synem Boga Ojca.

Jasnoczerwona nić, z której była wykonana brama Przybytku, oznacza ofiarę, którą przyniósł ten Król królów, kiedy, przyszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka i wziąwszy na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest, On został ukrzyżowany i przelał Swoją krew na Krzyżu. Jezus Chrystus zapłacił cenę naszych grzechów zamiast nas, przyjąwszy chrzest, przelawszy Swoją kosztowną krew i złożywszy Siebie w ofierze dla nas. Jasnoczerwona nić pokazuje ofiarę krwi Jezusa Chrystusa.

Wreszcie, kręcony bisior oznacza gruntowne Słowo Boże Starego i Nowego Testamentu. Biblia powiada nam o naszym zbawieniu przez Słowo Starego i Nowego Testamentu. W Starym Testamencie Bóg obiecał przyjść do nas jako Zbawiciel grzeszników, a w Nowym Testamencie, według obietnicy Bożej, Jezus Chrystus, Sam Bóg, naprawdę przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu, złożywszy Siebie w ofierze za nasze grzechy.

Błękitną nicią Bóg objawił Słowo, że Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas od naszych grzechów, i wziął na Siebie te grzechy przez Swój chrzest; purpurową nicią On objawił, że Ten, kto przyjął chrzest, naprawdę był Samym Bogiem. A jasnoczerwoną nicią Bóg objawił, że On zbawił nas od naszych grzechów, przyszedłszy na tę ziemię jako nasz Zbawiciel, przyjąwszy chrzest, zabrawszy grzechy świata na Krzyż i przelawszy Swoją kosztowną krew.

Z drugiej strony, to, zbawienie przyszło przez Słowo Boże, obiecane w Starym Testamencie, objawiło się w kręconym bisiorze. Oto dlaczego brama dziedzińca Przybytku była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Patrząc na bramę dziedzińca Przybytku, my widzimy, że ta brama proklamuje i wyraźnie pokazuje nam, jak Bóg zbawił nas od naszych grzechów i zrobił nas Swoim ludem; naprawdę, wszyscy powinniśmy uwierzyć w duchowe znaczenie czterech nici bramy dziedzińca Przybytku.

Co dotyczy kolorów bramy dziedzińca Przybytku, to Biblia najpierw powiada o błękitnej nici. My zazwyczaj myślimy w takiej kolejności: purpurowa, błękitna i jasnoczerwona nić, ale naprawdę Biblia przytacza taką konsekwentność: błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici. To pokazuje nam ważność błękitnej nici. Jezus Chrystus naprawdę przyszedł na tę ziemię jako nasz Zbawiciel, ale gdyby On nie przyjął chrztu od Jana, nie moglibyśmy się oczyścić od naszych grzechów. Oto dlaczego Jezus, aby zbawić nas od grzechów świata, przyjął chrzest od Jana i został ukrzyżowany według woli Ojca.

Jezus – to Pan wszechświata, który stworzył wszystkie rzeczy, On także jest naszym Bogiem. On – Sam Bóg, który pozwolił nam narodzić się na tej ziemi, dał nam nowe życie i kieruje naszym życiem. Aby zbawić nas od naszych grzechów, On musiał przyjąć chrzest od przedstawiciela całej ludzkości i w taki sposób wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Innymi słowy, właśnie dzięki chrztu od Jana Jezus Chrystus został naszym prawdziwym Zbawicielem.

Właśnie aby zbawić nas od naszych grzechów Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, i On przyjął chrzest, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy. Gdyby nie było najpierw Jego chrztu, to Chrystus nigdy nie mógłby zostać ukrzyżowany. Oto dlaczego brama dziedzińca Przybytku wyraźnie pokazuje nam, w jaki sposób Jezus Chrystus zbawił nas od naszych grzechów, czyli świadczy o bezsprzecznym zbawieniu.

Kolory bramy dziedzińca Przybytku pokazują nam, że Jezus Chrystus miał przyjść na tę ziemię, wziąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości przez Swój chrzest od Jana i ukrzyżowanie, czyli że On Sam miał zmyć wszystkie nasze grzechy. Kiedy Jezus przyjął chrzest, drzwi Nieba otworzyły się i Bóg Ojciec powiedział: “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.” Jezus Chrystus – to nasz Mesjasz i Zbawiciel, ale On także jest Synem Bożym, prawdziwym Bogiem Stwórcą, który stworzył cały wszechświat Swoim Słowem. Będąc Świętym Bogiem, Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy poprzez chrzest, aby naprawdę zostać naszym prawdziwym Zbawicielem.

Jezus Chrystus, który stworzył cały wszechświat i kieruje nim, pokazał nam bezsprzeczne zbawienie od naszych grzechów. Aby zmyć nasze grzechy, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie wszystkie te grzechy przez Swój chrzest i umarł na Krzyżu, i dlatego naprawdę jesteśmy zbawieni. Jezus Chrystus – to Stwórca, który kieruje naszym życiem i śmiercią, który stworzył cały wszechświat, powołał naszych przodków i cała ludzkość na tę ziemię. On był prawdziwą istotą błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Sam Bóg przyszedł na tę ziemię jako ofiara za grzeszników. Jezus, który zbawił nas, naprawdę był tym Wszechmogącym Bogiem i Panem miłosierdzia. Jezus Chrystus wziął na Siebie wszystkie grzechy przez Swój chrzest i w taki sposób spełnił wszystką sprawiedliwość Bożą; właśnie dlatego On zabrał grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany i przelał Swoją kosztowną krew. Według tego, jak to objawia się na bramie dziedzińca Przybytku, Jezus Chrystus został naszą ofiarą, aby zmyć wszystkie nasze grzechy.

Oto dlaczego nie tylko brama dziedzińca Przybytku, ale również brama Miejsca Świętego, brama Miejsca Najświętszego i nawet tkanina Domu Bożego były wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Jezus Chrystus przyjął chrzest zamiast nas, i dlatego oczyściliśmy się od wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w to. Jezus przyjął chrzest, aby spełnić wszystką sprawiedliwość, i ta sprawiedliwość spełniła się, kiedy On wziął na Siebie grzechy wszystkich ludzi przez Swój chrzest. W taki sposób powinniśmy uświadomić sobie, że wtedy wszystkie nasze grzechy także zostały złożone na Jezusa, i uwierzyć w to.

Jednakże tak wielu chrześcijan lekceważąco i według własnego upodobania wierzy w Niego. Oni uparcie nie chcą pozostawić własnej religijnej i niepoprawnej wiary, od samego początku rzucając wyzwanie Bogu. Powinniśmy uwierzyć w Boga według danej przez Niego drogi zbawienia. Jezus powiedział: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Ewangelia św. Jana 14:6). On powiada nam: “Ja jestem drogą. Jestem drogą, która przyprowadzi was do Nieba. Jestem Pasterzem, drogą i prawdą. Naprawdę jestem życiem, które was zbawia.” Zbawiwszy nas od naszych grzechów, Jezus Chrystus został dla nas Panem nowego życia.Jak Powinniśmy Rozumieć i Wierzyć w Jezusa?

Możemy się zbawić od wszystkich naszych grzechów jedynie dzięki wyraźnej wierze w to, jak On przyszedł na tę ziemię i zbawił nas. Słowo “wiara” ma takie znaczenie: “polegać”, “przestrzegać” i “ufać.” Starsi ludzie często polegają na swoich dzieciach, kiedy starzeją się, ponieważ wtedy im bardzo ciężko żyć osobno. Podobnie my polegamy na Bogu, ponieważ po prostu nie możemy samodzielnie zmyć swoich grzechów. Nawet próbując nie grzeszyć, my jednak przedłużamy grzeszyć całe nasze życie. My nie możemy uwolnić się od naszych grzechów, dlatego wierzymy w Boga i ufamy Jezusowi Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi, z wiarą w to, co On zrobił dla nas.

Oto dlaczego, wierząc w Jezusa i szukając naszego zbawienia, najpierw powinniśmy poznać, jaka wiara jest poprawna. 2000 lat temu Jezus przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas, zarówno jak naprawdę każdego człowieka w tym świecie, od wszystkich grzechów. W wieku 30 lat On przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i w taki sposób wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Wszyscy powinniśmy uwierzyć w to. Powinniśmy uwierzyć, że kiedy Jezus wziął na Siebie nie tylko nasze grzechy, ale również wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, wtedy wszystkie grzechy przeszłości, teraźniejszości i nawet przyszłości, zostały złożone na Jezusa Chrystusa.

Jednakże wielu ludzi wszakże pogardza tym, że nie tylko wszystkie grzechy świata, ale również wszystkie ich grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie chrztu, i przedłuża wierzyć tylko w krew na Krzyżu. Oto dlaczego żaden z nich nie może rozróżnić, jaka wiara jest prawdziwa, nawet jeśli wszyscy oni widzą, że brama Przybytku jest wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby zbawić nas, On nie zbawił nas na chybcika. On naprawdę wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i przyjął wszystką karę za nasze grzechy Swoim ukrzyżowaniem, i dlatego zostaliśmy całkiem zbawieni. Właśnie tak Jezus Chrystus zbawił całą ludzkość. Oto dlaczego Chrystus powiedział: “Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę” (Ewangelia św. Jana 6:37).

Mówiąc, że wierzymy w Jezusa, nie mamy na myśli, że wierzymy tylko w Jego osobę lub tylko w Jego wszechmoc. Raczej zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w to, że Chrystus, nawet będąc Bogiem, przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i został ukrzyżowany zamiast nas. Patrząc na zbawienie, które objawia się w Przybytku, my rozumiemy, jaka jest naprawdę poprawna wiara, którą powinniśmy mieć, kiedy otwarcie wyznajemy, że wierzymy w Jezusa.

Dziś wielu ludzi wierzy tylko w krew na Krzyżu i nieustannie śpiewa: “♫ Czy chcecie uwolnić się od ciężaru grzechów? ♪ Siła jest w krwi, siła jest w krwi ♫” i ślepo i zawzięcie krzyczy: “Panie! Ja wierzę!” Nawet żarliwie wierząc w Jezusa, oni nigdy nie potrafią uwolnić się od swoich grzechów dzięki wierze tylko w krew na Krzyżu.

My naprawdę nigdy nie potrafimy samodzielnie uwolnić się od naszych grzechów w ciągu życia, dlatego nam potrzebny jest Zbawiciel, i ten Zbawiciel to właśnie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który przyszedł, aby zbawić nas, jest naszym Zbawicielem, Królem królów, Stwórcą, który stworzył cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim, Panem naszego życia. On przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i oczyścił nas od naszych grzechów Swoją śmiercią na Krzyżu. Innymi słowy, zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyjął wszystką karę za nasze grzechy przez Swój chrzest i Krzyż, jako nasz Zbawiciel. Oto co wyraźnie i dokładnie pokazuje nam brama dziedzińca Przybytku.Ludzie, dla Których Wiara w Jezusa jest Tylko Religią

Współcześnie ludzie twierdzą, że mogą się zbawić dzięki wierze tylko w krew na Krzyżu. Takie bezpodstawne twierdzenia świadczą tylko o ich religijnej wierze. Ci ludzie powiadają: “Kiedy przyniosłem Bogu swoje modlitwy wyznania grzechów, Duch Święty powiedział mi w moim sercu: “Dziecię Moje, przebaczyłem twoje grzechy.” Jak wdzięczny byłem wtedy, kiedy usłyszałem Jego głos!” Oni twierdzą, że takie wierzenie jest świadectwem ich wiary.

Ale nasze zbawienie nie przychodzi dzięki naszym własnym odczuciom. Raczej zostaliśmy zbawieni dzięki wszystkim naszym cechom osobistym: wiedzy, emocjom i woli. Innymi słowy, powinniśmy się zbawić, najpierw poznawszy, jak Bóg, nasz Zbawiciel, zbawił nas, a potem wierząc w to. A co z religiami? Czym one są? Religie to jedynie stworzone przez człowieka instytucje, bazujące na ludzkich myślach.

Kiedyś dawniej w mojej rodzinie moja matka była kuchmistrzem. Ja byłem jej pomocnikiem i chodziłem za nią wszędzie po kuchni, zapytując, w czym mogę pomóc, – podobnie jak Jakub w Biblii. Kiedy moja matka krzątała się przy kuchni, ja nakrywałem do stołu w jadalni. Moja matka i ja – to była fantastyczna ekipa. Wstawszy rano, rozpalaliśmy ogień, nakrywaliśmy do stołu, a po śniadaniu podmiataliśmy miotłą podłogę kuchni. Wszystkie sprawy poranne kończyły się miotłą.

To nie była osobliwa cecha charakterystyczna Korei w ten czas. Ale ciekawe, że ta sama miotła, którą podmiatali podłogę kuchni, nagle zostawała bogiem, który jakoby mógł dać nam wszystko, o co poprosimy. Innymi słowy, byli ludzie, którzy naprawdę modlili się przed starą miotłą. Takie absurdalne rzeczy często zdarzały się w naszym życiu; i nie tylko to, ale także zawsze, kiedy w rodzinie lub w sąsiedztwie było jakieś nieszczęście, zazwyczaj wołaliśmy szamana, aby on odprawił praktyki magiczne. W ten czas ludzie przestrzegali wiary panteistycznej i uważali, że bogi były wszędzie, dlatego nie tylko ta miotła, którą podmiatali podłogę, mogła przemienić się w boga, ale również dziedziczne tabele, na których były napisane imiona przodków, wielka skała na wzgórzu, i praktycznie wszystko, co widziały ich oczy, mogło przemienić się w boga.

Dziś, kiedy minęło wiele czasu, ludzie powoli pozbyli się tej niewiedzy, ale w ten czas bardzo często jaka bądź rzecz mogła łatwo się przemienić w boga. Dlatego jednym z najbardziej popularnych zawodów tego czasu było czarodziejstwo. Pamiętam, że widziałem wiedźm, które czarowały i wymawiały niezrozumiałe zaklęcia. Ja często imitowałem wiedźmę, która śpiewała zaklęcia ze słowami: “Abrakadabra, Abrakadabra, niech nastąpi dzień, niech nastąpi dzień, wszystko będzie moje, kiedy nastąpi dzień. Beczka dyniowa pękła przez brak pobożności. Abrakadabra, Abrakadabra.” Oczywiście, ja nie rozumiałem, co to oznaczało.

Kiedy w sąsiedztwie uprawiali takie czarodziejstwo, cała wioska zazwyczaj zbiegała się, aby popatrzeć. Najbardziej jaskrawa część tego wszystkiego nastawała, kiedy w głowę martwej świni napychali banknotów, uśmiechając się bez przyczyny. Ilość tych banknotów wyznaczała siłę wiedźmy i jej zaklęć. To czarodziejstwo trwało nawet przez całą noc aż do pierwszych promieni słońca.

Kiedyś wśród moich znajomych był mężczyzna, który twierdził, że w nim zamieszkał dziewiczy duch. On twierdził, że mógł wypędzić chyba wszystkich demonów, ponieważ w nim zamieszkał dziewiczy duch, który, jak uważano, miał większą siłę, niż inne. On powiadał, że nawet jeśli spotka potężniejszego demona, to sam zadusi się, próbując wypędzić tego demona, ale niemniej jednak on twierdził, że mógł wypędzić wszystkich zwykłych demonów. On bez wątpienia był czarodziejem.

Swoje zwykłe dni on spędzał tak, jak inni ludzie. Ale zawsze, kiedy ktoś prosił go o przeczytanie zaklęcia, on zmieniał swoje ubranie a wkładał odzież czarodzieja i pokazywał widowisko. Ludzkie serca są napełnione takimi uprzedzeniami, dlatego oni wierzą w te prymitywne religii, które nie mają stosunku do Słowa Bożego, i w różne szaleńcze i haniebne rzeczy.

Innymi słowy, ludzie wymyślają własne religie. Podobnie jak w powyższej historii, oni sami wymyślili sobie bogów. Ludzie mają taki instynkt, dlatego nawet chrześcijanie, słysząc, że Jezus został ukrzyżowany zamiast nich, także mogą łatwo przepełnić się własnymi emocjami co do tego, zresztą zostać opętani i ślepo uwierzyć w Niego. Także usłyszawszy, że Jezus – Syn Boży i Stwórca, który stworzył cały wszechświat, oni po prostu cieszą się i ślepo wierzą. Im także podoba się słyszeć te słowa: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”, i oni ślepo wierzą w to bez prawdziwego zrozumienia. Żadne Słowo Boże nie jest błędne, dlatego nawet po raz pierwszy słysząc wspaniałe Słowo, oni tylko powiadają, że kochają Jezusa.

Ale Jezus przyjdzie, aby sądzić tych ludzi, czyje serca wszakże pozostają grzeszne, choć oni twierdzą, że wierzą w Jezusa. On także przyjdzie, aby zabrać tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Większość ludzi, którzy nie znają prawdy ewangelii wody i Ducha oraz wierzą w Jezusa tylko na podstawie własnych myśli, w końcu uświadomi sobie, po 10 latach swego religijnego życia, że oni naprawdę są grzesznikami i nie mogą żyć według Prawa Bożego.

Ja także kiedyś wierzyłem w Jezusa według własnego upodobania. Przez długi czas sławiłem Boga ze szczęścia, że spotkałem Chrystusa. Ale poznawszy Jezusa, uświadomiłem sobie Prawo, a poznawszy Prawo, zobaczyłem moje grzechy. Zobaczywszy moje grzechy, poznałem, że przyjdzie wieczny sąd za grzechy, i dlatego zacząłem się męczyć przez moje grzechy.

Aby rozwiązać ten problem, przynosiłem Bogu szczere modlitwy wyznania grzechów. Jednakże taka wiara była podobna do uprzedzonych wierzeń, z którymi ludzie modlili się do wszystkich rzeczy, aby otrzymać błogosławieństwo. Moje serce naprawdę niepokoiło się, kiedy poznałem Prawo, zapisane w Słowie Bożym, i uświadomiłem sobie swoje grzechy, dlatego myślałem, że trzeba przynosić modlitwy wyznania grzechów oraz że takie modlitwy wyznania grzechów przyniosą mnie pewną ulgę emocjonalną. Ale grzech wszakże pozostał w moim sumieniu, i poznawszy, że moja dusza wszakże przebywała w niewoli grzechu, ja nadal się męczyłem.

W taki sposób, nie uwierzyłem i nie pokochałem Jezusa dlatego, że byłem w niewoli moich grzechów, a przeciwnie, uwierzywszy w Jezusa, uświadomiłem sobie swoje grzechy, a uświadomiwszy sobie swoje grzechy, zacząłem się męczyć. Ja nawet myślałem: “Na pewno, uwierzyłem w Jezusa zbyt rano”, i zresztą nawet żałowałem, że poznałem i uwierzyłem w Jezusa tak rano, jeszcze będąc młodzieńcem. Ale nie mogłem po prostu tak przestać wierzyć w Jezusa. I dlatego, aby pozbyć się tego ciężaru grzechów, przynosiłem Bogu modlitwy wyznania grzechów, ale to nie przynosiło korzyści, przecież te modlitwy nie mogły ostatecznie rozwiązać tego problemu.

Zwykli ludzie nie znają grzechów, które popełnili, nawet wtedy, kiedy właśnie je popełniają, ale, zaczynając chodzić do kościoła, oni dowiadują się o Prawie i uświadamiają sobie swoje grzechy, w taki sposób zostają więźniami swoich grzechów. Wtedy oni najpierw starają się rozwiązać problem swoich grzechów za pomocą emocjonalnych modlitw wyznania grzechów, ale z czasem uświadamiają sobie, że są w niewoli swoich grzechów i powinni otrzymać przebaczenie.

Nawet jeśli będą często się modlić w skrusze, im więcej oni się modlą, tym bardziej uświadamiają sobie, że ich grzechy wcale nie znikają, a zostają jeszcze bardziej widoczne i jeszcze częściej się wyjawiają. Wtedy religijne życie takich ludzi zostaje nadzwyczajnie cierpiące i oni przedłużają się męczyć. Oni dziwią się: “Wpierw czułem się tak dobrze, kiedy uwierzyłem, ale dlaczego jest coraz trudniej teraz, po 5, 10 latach? Dlaczego ja zostaję coraz bardziej niespokojny?” Oni uświadamiają sobie, że nawet ich pewność zbawienia, która wpierw była tak twarda, kiedy oni uwierzyli, teraz już zniknęła. Myśląc, że zostali grzesznikami, uwierzywszy w Jezusa, oni starają się dopełnić swoje wierzenia różnymi doktrynami i zostają religijnymi fanatykami.

Ci ludzie nie znają prawdy, że Jezus zbawił ich od grzechów Swoimi błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem, dlatego oni w końcu zostają jedynie religijnymi fanatykami. Nawet otwarcie wyznając, że wierzą w Jezusa, oni wszakże niepokoją się, ponieważ w ich sercach nie ma pokoju. Tacy ludzie nawet nie mogą uwierzyć w innego boga, przecież przy pierwszym usiłowaniu oni uświadamiają sobie, że wierzyć w coś innego oprócz Samego Boga oznacza być bałwochwalcą. Oni dokładnie wiedzą, że tylko Jezus jest Synem Bożym, że tylko On jest Samym Bogiem, że tylko On – ich Zbawiciel, dlatego nie mogą nawet uwierzyć w innego boga. a jednak, nie znając prawdy, oni żyją w cierpieniach i zaniepokojeniu z powodu swoich grzechów.

Oto dlaczego oni powinni poznać i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który przyszedł przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior. Ci chrześcijanie, którzy także przemienili się w fanatyków, znają, że Jezus – Król, że On przelał Swoją krew na Krzyżu, że Słowo Biblii jest Słowem Bożym.

Jednakże oni nie wiedzą, że Jezus wziął na Siebie nie tylko ich grzechy, ale również wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, i przez tę niewiedzę żyją, jak grzesznicy, nawet otwarcie wyznając swoją wiarę, i dlatego zresztą pójdą do miejsca, przygotowanego dla grzeszników. Tacy fanatycy w chrześcijaństwie nie znają, w jaki sposób Jezus zabrał ich grzechy, dlatego oni zawsze wierzą we własne emocje i przeżycia. W rezultacie to, w co oni wierzą, nie odpowiada rzeczywistości, podobnie jak ślepy próbuje dotknięciem poznać słonie. Oto dlaczego oni wcale nie znają, na czym polega pomyłka ich wiary, i znowu przeżywają zamieszanie.Co Stałoby Się z Nami, Gdybyśmy nie Wierzyli w Prawdę Fioletowej Nici?

Co wydarzyłoby się, gdybyśmy wierzyli w Jezusa jako naszego Zbawiciela, odrzuciwszy błękitną nić bramy dziedzińca Przybytku? Kiedy Bóg rozkazał zrobić bramę dziedzińca Przybytku z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, cóż On powiedziałby, gdyby Mojżesz natomiast rozkazał Żydom wykonać bramę tylko z purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, i gdyby Żydzi naprawdę zrobili bramę tylko z tych materiałów? Czy Bóg przyjąłby tę bramę jako bramę Swego Przybytku? On nigdy nie przyjąłby jej. Bóg rozkazał Żydom zrobić bramę Przybytku z czterech nici różnych kolorów, a więc gdyby oni nie zrobili tej bramy według Jego rozkazu, to ona nigdy nie mogłaby zostać bramą Przybytku. Żadnej z tych czterech nici nie wolno nam ignorować.

Brama dziedzińca Przybytku miała być wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Jezus, Sam Bóg, przyszedł na tę ziemię jako nasz Zbawiciel w ciele człowieka, wziął wszystkie grzechy świata na Swoje własne ciało, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w taki sposób całkiem zmył nasze grzechy, tak że one zostały białe, jak śnieg, dlatego tylko ufając i wierząc w tego Jezusa Chrystusa, zostaliśmy zbawieni od swoich grzechów. Kolory bramy Przybytku powiadają nam, w jaki sposób powinniśmy wierzyć w Jezusa, który zbawił nas od naszych grzechów. Wszyscy ci, którzy wierzą w prawdę, objawiającą się w bramie Przybytku, naprawdę zostali zbawieni od grzechów. Wszyscy oni otrzymali przebaczenie grzechów i zostali bieli, jak śnieg. Jezus Chrystus zmył nasze grzechy, uczyniwszy nas białymi, jak śnieg. Jezus Chrystus został naszym prawdziwym Zbawicielem.

To jest święta prawda, która objawia się w bramie Przybytku. Jeszcze wielu ludzi dziś nie wierzy w znaczenie błękitnej nici, nawet otwarcie wyznając, że wierzą w purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior.

W celu przeprowadzenia badania poprzedniego dla tej książki, jednego dnia odwiedziłem sklep książek chrześcijańskich. Tam znalazłem pewne książki o Przybytku, napisane przez najbardziej znanych liderów chrześcijańskich. Jednakże niektórzy nawet nie pisali o bramę dziedzińca Przybytku, podczas gdy inni wysuwali takie nieuzasadnione twierdzenie: “O czym powiadają nam błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici oraz kręcony bisior dziedzińca Przybytku? Błękitna nić to kolor nieba, dlatego ona oznacza, że Jezus jest Bogiem. Jasnoczerwony kolor oznacza kosztowną krew, którą Jezus przelał na Krzyżu, przyszedłszy na tę ziemię. Purpurowa nić oznacza, że On – Król.”

Takie wyjaśnienie wcale nie jest zgodne z prawdą. To, że Jezus jest Bogiem, powiada nam purpurowa nić. Bóg już powiedział nam przez purpurową nić, że Jezus jest Królem królów i Panem, to dlaczegoż On miałby powtarzać to znowu błękitną nicią? Ci ludzie nie znają tajemnicy błękitnej nici, dlatego oni nie mogą jej interpretować we właściwy sposób.

Oni znają tylko krew na Krzyżu, dlatego łożą osobliwy nacisk na jasnoczerwoną nić. Możemy zobaczyć, że na ich rysunkach bramy Przybytku przeważają biały i czerwony kolory. Wszystkie cztery kolory błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru powinny wyraźnie wydzielać się na bramie dziedzińca Przybytku, natomiast na ich rysunkach jest tylko jasnoczerwona i biała nici, a także trochę purpurowej nici, ale błękitnej nici tam w ogóle nie ma.

Bardzo wielu ludzi w tym świecie dziś głosi taką niegodną wiarę, nawet nie rozumiejąc prawdy błękitnej nici. Bardzo wielu ludzi dziś twierdzi, że może się zbawić dzięki wierze tylko w krew Jezusa na Krzyżu, nawet nie uświadamiając sobie, że Jezus wziął na Siebie od razu wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, aby zabrać także naszą karę. Serca takich ludzi zawsze pozostają grzeszne. Dziś, jutro i nadal, a naprawdę aż do śmierci, tacy ludzie cierpią, ponieważ nie mogą uwolnić się od swoich grzechów. Otóż, niektórzy ludzie wyznają: “Jestem grzesznikiem przed Bogiem aż do śmierci.” Ale czy naprawdę jest poprawna ta wiara, z którą oni będą pozostawać grzesznikami aż do śmierci, nawet wierząc w Jezusa?

Uwierzywszy w Jezusa, kiedy właśnie my zostajemy sprawiedliwi? Czyż Niebo nie jest przygotowane dla tych, którzy zostali bezgrzeszni, uwierzywszy w chrzest i krew Jezusa? Niebo naprawdę jest przygotowane dla sprawiedliwych, a nie dla grzeszników. Tylko sprawiedliwi, którzy naprawdę są zbawieni od grzechów i zostali bezgrzeszni, mogą wejść do Nieba.

Ci, którzy proklamują, że pozostaną grzesznikami aż do śmierci, nawet wierząc w Jezusa, nie będą mieć pewności co do swego zbawienia, nawet gdyby często wyznawali swoją wiarę w Niego, ponieważ oni nie znają błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Nawet wierząc w Jezusa i modląc się do Niego, oni nie mają pewności tego, że ich modlitwy będą usłyszane. Choć oni wierzą w Jezusa, On nie pomaga i nie kocha ich. Oni mogą odczuwać miłość, kiedy wyjawiają swoją wierność, ale kiedy ich wierność słabnie, oni czują się tak, jakoby Bóg ich opuścił, jakoby On nienawidzi ich. Oni myślą, że Bóg kocha i błogosławi ich, tylko jeśli oni przynoszą Mu swoje ofiary i wierność, oraz że On już nie kocha ich, kiedy oni nie mogą Mu przynieść tych ofiar. Kiedy w ich życiu zaczynają się ciężkie dni, oni myślą, że Bóg ich nienawidzi, nie mogą zrozumieć, dlaczego muszą przejść przez takie trudności i w końcu uznają Go winnym w swoich cierpieniach i przestają wierzyć w Niego.

Zresztą, podupada zaufanie między takimi ludźmi a Bogiem. Ich wiara jest tylko produktem ich własnych myśli i emocji, dlatego ona jest samowolna, przypadkowa i niepoprawna. Idąc do Boga, powinniśmy odrzucić swoje emocje. Idąc do Boga, powinniśmy iść tylko z naszą wyraźną wiarą w prawdę, że Swoim chrztem i krwią Jezus Chrystus zbawił nas, przeznaczonych na piekło za nasze grzechy. Przed Słowem Bożym i Słowem Prawa, przed ewangelią wody i Ducha, a także w naszym sumieniu, powinniśmy wyraźnie wyznać, że wszyscy byliśmy przeznaczeni na piekło. Tylko kiedy poznajemy, uświadamiamy sobie, ufamy i wierzymy w to, jak grzesznymi stworzeniami naprawdę jesteśmy i jak Bóg zbawił nas od naszych grzechów, tylko wtedy wszyscy możemy uświadomić sobie, że Jezus Chrystus już został naszym prawdziwym Zbawicielem.Jedynie Dzięki Prawdziwej Wierze My Możemy Otrzymać Dar Zbawienia

Dlatego powinniśmy uświadomić sobie, że wszyscy jesteśmy zbawieni od swoich grzechów dzięki wierze w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, a nie dzięki naszym dobrym uczynkom. Powinniśmy również poznać i uwierzyć, że Jezus Chrystus przyszedł do nas z tą jasną prawdą czterech służeń, aby zbawić nas od naszych grzechów. On obiecał w Starym Testamencie, że przyjdzie jak Mesjasz, i według tej obietnicy On naprawdę przyszedł na tę ziemię i przez Swój chrzest wziął na Siebie od razu wszystkie nasze grzechy i grzechy całej ludzkości. Wtedy On niósł te grzechy świata na Krzyż, został ukrzyżowany, przelał Swoją kosztowną krew i umarł, powiedziawszy: “Wykonało się!” (Ewangelia św. Jana 19:30) Zmartwychwstawszy trzeciego dnia, On świadczył w ciągu jeszcze 40 dni, wstąpił do Nieba i siadł po prawicy tronu Bożego, obiecawszy powrócić. Powinniśmy uwierzyć w to.

“Ja doskonale zbawiłem was Moimi służeniami błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. I powróciłem, aby zabrać tych, którzy wierzą w tę prawdę zbawienia. Ja także pozwolę im zostać dziećmi Bożymi. Ja oczyszczę grzechy tych, którzy sercem wierzą w tę prawdę, i uczynię ich białymi jak śnieg, dam im Ducha Świętego i uczynię ich Moimi dziećmi.” Oto co Chrystus powiedział nam.

Powinniśmy uwierzyć w to Słowo. Chrystus już spełnił tę obietnicę i naprawdę działa w życiu tych, którzy żyją na tej ziemi. On broni tych, którzy wierzą w tę prawdę, i świadczy o nich. Właśnie tak zostaliśmy zbawieni przez misję chrztu i krwi naszego Pana, przebywamy w łasce Bożej, opiece i miłości, żyjemy sprawiedliwym życiem. On zbawił nas, abyśmy mogli uwolnić się od swoich grzechów poprzez wiarę.

Kiedy ta książka o Przybytku zostanie przetłumaczona na wszystkie języki świata, jestem pewny, że ludzie całego świata zostaną zbawieni od grzechów przez ich wiarę w prawdę. Ci, którzy twierdzą, że przebaczenie grzechów przychodzi tylko przez krew Jezusa, już nie będą tak mówić, natomiast uświadomią sobie, że mówili nieprawdę. Oni już nie będą wierzyć w nieprawdę i powiadać, że to jest zbawienie. Oni nigdy nie będą powiadać, że można się zbawić dzięki wierze tylko w krew Jezusa.

W bramie dziedzińca Przybytku objawia się ewangelia wody i Ducha, zrozumiałe Słowo zbawienia błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. To jest Słowo Boże, obiecane i prorokowane w Starym Testamencie, i Pan spełnił tę obietnicę w Nowym Testamencie, wykonawszy nasze zbawienie od wszystkich grzechów przez Swój chrzest i ukrzyżowanie, dlatego tylko z radością i wdzięcznością wierząc w ten dar zbawienia, wszyscy możemy otrzymać wieczne przebaczenie grzechów.

To Słowo naprawdę jest zrozumiałe i doskonałe, i jednocześnie ono jest prawdą, której nie można zrozumieć, nawet mając wszystką wiedzę wszechświata, ale nie mając czystej wiary w Jego Słowo. Oto dlaczego powinniśmy uwierzyć w Jego Słowo, jak ono zapisane w Biblii. Ta prawda jest tak kosztowna, że nie możemy nie poznać jej, dlatego koniecznie powinniśmy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Nauczając nas prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które wyraźnie objawiają się w Przybytku, Bóg daje nam ten bezcenny dar zbawienia za naszą wiarą.

Wszyscy razem, wierząc w tę prawdę, szczerze dziękujemy Bogu za Jego prawdziwą miłość. Ale jeszcze wielu ludzi wciąż nie zna świętej prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, naucza i prowadzi ludzi drogą nieprawdy. Im także chcemy powiedzieć o tej prawdzie. Tym, czyje serca się męczą przez niewiedzę prawdy, głosimy tę prawdziwą ewangelię wody i Ducha, pragnąc, aby oni zostali zbawieni od grzechów i weszli w drzwi zbawienia. Kiedy my głosimy prawdę Przybytku, ci, którzy wierzą w nią, zostaną zbawieni, ale ci, którzy nie wierzą, będą potępieni za grzechy. Postanowiwszy uwierzyć w Jezusa, powinniśmy uwierzyć w Niego, znając prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

Nikt nie zna prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici od samego początku. Bóg powiedział nam: “I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia św. Jana 8:32). Czym jest prawda? Prawda – to prawdziwa ewangelia (List św. Pawła do Efezjan 1:13), czyli ewangelia wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. We właściwy sposób znając prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz wierząc w nią, my mamy poprawną wiarę.

Dlaczego Bóg powiada, że prawda nas wyzwoli? Jak zbawiliście się od waszych grzechów? Wierząc w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici, nie tylko zostaliście zbawieni od wszystkich waszych grzechów, ale również przyjęliście do serca Ducha Świętego, nieprawdaż? Czyż wasze grzechy nie znikły z waszych serc i sumienia? Czy wy naprawdę wierzycie i możecie wyznać w głębi serca, że Bóg naprawdę jest waszym Ojcem? Bóg uznaje za Swoich dzieci tylko bezgrzesznych, dlatego On przyjmuje tylko wiarę tych, którzy znają i wierzą w błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici oraz kręcony bisior, z których była wykonana brama dziedzińca Przybytku. Grzesznicy nie są dziećmi Bożymi; tylko narodzeni ponownie, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, jedyną ewangelię, która Bóg dał nam, są dziećmi Boga Ojca.

Choć w tym świecie my stykamy się z wieloma trudnościami, próbami i cierpieniami, jednakże jesteśmy szczęśliwi, ponieważ Bóg jest z nami. Choć jesteśmy niedoskonali, żyjemy błogosławionym życiem, wierząc w sprawiedliwość Bożą i głosząc po całym świecie ewangelię błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, ewangelię, która daruje nam sprawiedliwość Bożą.

Jestem wdzięczny Bogu przede wszystkim za błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici. Kiedy ja po raz pierwszy uwierzyłem w Jezusa, bez względu na moją wierną wiarę moje serce wszakże pozostawało grzeszne i bardzo cierpiałem przez to. Nawet kiedy szczerze wyznawałem, że wierzę w Jezusa, grzech oczywiście pozostawał na moim sumieniu. Możemy dowiedzieć się, czy jesteśmy grzeszni przed Bogiem, czy nie, popatrzywszy na własne sumienie. Innymi słowy, ci, którzy jeszcze mają grzech, który jest zapisany w ich sumieniu – to ci, którzy wszakże nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów. Jeśli na ich sumieniu jest choć najmniejszy grzech, to świadczy o tym, że oni nie otrzymali przebaczenia grzechów.

Ale kiedy nie mogłem poznać prawdy, która rozwiązałaby wszystkie problemy moich grzechów, czy choć najmniejszych moich grzechów, kiedy różne pytania i wątpienia pojawiały się w moim sercu, Bóg spotkał mnie przez Swoje Słowo błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici.

To Słowo jest w urywku z Ewangelii św. Mateusza, który czytaliśmy wcześniej. Czytając Ewangelię św. Mateusza 3:13-17, natrafiłem na urywek: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Wtedy uświadomiłem sobie i uwierzyłem, że kiedy Jezus przyjął chrzest i wyszedł z wody, Bóg zaświadczył Swoją sprawiedliwość, i właśnie wtedy spełniła się wszystka sprawiedliwość, ponieważ wszystkie grzechy zostały zmyte tym chrztem Jezusa.

Kiedy Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana, wszystkie moje grzechy zostały dokładnie złożone na Niego, i od razu wszystkie one zostały przebaczone na Krzyżu. Właśnie wtedy, kiedy uświadomiłem sobie i uwierzyłem w przyczynę chrztu Jezusa, wszystkie nierozwiązalne pytania i problemy moich grzechów od razu zostały rozwiązane, ponieważ od razu wszystkie moje grzechy zostały zmyte. Byłem bardzo wdzięczny za tę prawdę przebaczenia grzechów, za to, że otrzymałem to przebaczenie grzechów, znając i wierząc w ewangelię wody i Ducha, w to prawdziwe Słowo Boże.

Pan przyszedł do mnie przez Swoje Słowo Biblii i otrzymałem przebaczenie moich grzechów dzięki Słowu wody i Ducha, dzięki wierze mego serca. Od tej pory za pomocą Słowa Starego i Nowego Testamentu ja świadczę wielu ludziom o ewangelii błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, i nawet teraz przedłużam szerzyć wszystką tę prawdę i tajemnicę zbawienia. Prawdziwa ewangelia nie jest owocem ludzkich myśli, doktryn lub przeżycia emocjonalnego.

Błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem Chrystus zmył nasze grzechy. Przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici każdy człowiek na ziemi wyraźnie uświadomi sobie prawdę zbawienia i wyznaje, że ta prawda – to nic innego, jak ewangelia wody i Ducha. Ta prawda także jest absolutnie niezbędna w te ostatnie dni. Mnóstwo ludzi uwierzy w tę prawdę.

W dzisiejszej erze ludzka sprawiedliwość rozwala się, a ich grzeszna natura zostaje coraz bardziej widoczna. Stan środowiska przyrodniczego jest coraz gorszy, i ludzie wyjawiają swoją grzeszną naturę, która była w nich od początku. Ale bez względu na to Chrystus zbawił nas od naszych grzechów za pomocą ewangelii błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Jak nieprzeciętne i bezcenne jest to błogosławieństwo! Ja dziękuję Chrystusowi za to jasne zbawienie, i przepełniam się radością i szczęściem.

Świat teraz zbliża się do swoich ostatnich dni, prorokowanych przez Boga, i już wstąpił w tę erę. W ten czas, kiedy coraz mniej ludzi służy Bogu, kiedy nawet wiara wierzących słabnie, jeśli spróbujecie poświęcić się czemuś innemu oprócz prawdy wody i Ducha, to otrzymacie tylko ranę na sercu. Jeśli wy, wierząc w Boga, nie wierzycie w ewangelię błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, to będziecie rozczarowani, przecież taka wiara nie da waszym sercom prawdziwego zrozumienia i nie przyniesie korzyści waszej dusze.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku. / Wszystko o Przybytku.

Prawda ewangelii czterech kolorów Przybytku, czyli błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, jest wyraźną prawdą, dlatego to jest jedyna, najlepsza ewangelia dla tego ciemnego świata. To, że my żyjemy, otrzymawszy przebaczenie naszych grzechów, znając i wierząc w prawdę, która objawia się w Przybytku, jest bezcennym błogosławieństwem, kosztownym darem i wielkim szczęściem dla nas.

Ci, którzy znają i wierzą w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które objawiają się w bramie Przybytku, służą prawdzie, a nie kłamstwu, i dlatego w ich sercach zawsze obecna jest wielka radość.

Czy wy także wiecie i wierzycie w tę prawdę, która objawia się w bramie dziedzińca Przybytku? Powinniście poznać i uwierzyć w nią.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.