" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Pseudochrześcijanie i
Heretycy w
Chrześcijaństwie


<Księga Izajasza 28:13-14 >

“Dlatego dojdzie ich słowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam - aby idąc padli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie!”Biblijna Herezja

Jak Biblia definiuje
wyraz “heretyk”?
Biblia definiuje heretyka jako człowieka,
który ma grzech w sercu pomimo
że wierzy w Jezusa.

Dzisiaj jest wielu pseudodziennikarzy, głównie w krajach rozwijających się. Udają dziennikarzy, lecz zwykle po prostu wymagają pieniędzy od swoich ofiar, grożąc wykryciem ich uczynków. Pseudo oznacza coś, co wygląda na rzecz prawdziwą, lecz rzeczywiście jest tylko imitacją. Inaczej mówiąc, pseudo oznacza powierzchowność, brak rzeczywistej wartości.

Wyrazy “heretyk” i “pseudo” są wykorzystywane dość często, szczególnie w kościołach chrześcijańskich.

Lecz jest mało dokładnych definicji wyrazów “heretyk” i “pseudo,” a także mało naucza o tych pojęciach zgodnie z Biblią.

Więc ja poczuwam się do obowiązku objawić Biblijną definicję “herezji” i rzucić światło na ten temat. Także chcę przytoczyć przykłady herezji z życia codziennego, byśmy razem o tym pomyśleli. Każdy, kto wierzy w Boga, musi pomyśleć o herezji przynajmniej raz w życiu.

List św. Pawła do Tytusa 3:10-11 definiuje heretyka jako człowieka, wywołującego odszczepieństwo, przewrotnego i grzesznego, który sam na siebie wyrok wydaje. Heretyk sam siebie zasądził na grzeszne życie. Dlatego ci, którzy wierzą w Jezusa, ale mają grzech w sercu, są heretykami przed Bogiem.

Jezus zabrał wszystkie grzechy przez swój chrzest. Lecz heretycy nie chcą uwierzyć w prawdziwą ewangelię, która daruje odkupienie grzesznikom, zasądzając siebie na grzeszne życie.

Czy jesteście heretykami? Powinniśmy pomyśleć o tym, jeśli naprawdę chcemy żyć życiem sprawiedliwych.

Czy nie zasądzacie siebie na grzeszne życie pomimo że wierzycie w Jezusa, jeśli jeszcze nie usłyszeliście o ewangelii wody i Ducha? Jeśli uważacie się za grzeszników, to wyświadczacie Jezusowi niedźwiedzią przysługę, lekceważąc Jego doskonałe odkupienie i ewangelię wody i Ducha.

Uznać się za grzesznika przed Bogiem znaczy nie przyznawać siebie synem Boga. Ci, którzy spowiadają się przed Jezusem, “Panie, ja jestem grzesznikiem,” powinni zrewidować własną wiarę.

Jak możecie wierzyć w Jezusa i nadal uznawać się za grzesznika, jeśli Jezus zabrał wszystkie grzechy świata i zbawił was od potępienia? Jak możecie negować Jego nieodpłatny dar odkupienia i uznawać się za grzeszników, jeśli Jezus zabrał wszystkie wasze grzechy przez swój chrzest i został za nie osądzony na krzyżu?

To są heretycy, przecież chcą być grzesznikami, nie zwracając uwagi na słowo Boże. Powinniśmy znać ewangelię wody i Ducha, by uniknąć herezji przed Bogiem.

Każdy, kto wierzy w Jezusa, ale nie narodził się ponownie, jest heretykiem, bo nadal ma grzech w sercu.

Bóg zabrał wszystkie grzechy świata a także nasze grzechy, więc jesteśmy heretykami przed Bogiem, jeśli ignorujemy błogosławieństwo zbawienia. Bóg jest święty, więc jesteśmy heretykami, jeśli mamy grzech w sercach naszych. Jeśli naprawdę chcemy zostać sprawiedliwi, musimy uwierzyć w ewangelię chrztu i krwi Jezusa na krzyżu.Geneza Herezji w Biblii

Co jest najważniejszą
jakością kapłana?
Ponowne narodziny.

Czytamy w Pierwszej Księdze Królewskiej 12:25-26. “Potem Jeroboam rozbudował Sychem na pogórzu efraimskim i zamieszkał w nim. Odszedłszy zaś stamtąd, zbudował Penuel. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl: Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego!” Jeroboam był jednym z podwładnych Salomona. Kiedy Salomon się zdemoralizował, Jeroboam podniósł bunt przeciw królowi i później sam został królem nad dziesięciu plemionami Izraela w czasach Roboama, syna Salomona.

Jeroboam, nowy król Izraela, najpierw bał się, żeby jego lud nie powrócił do Judy, do przybytku.

On chciał temu zapobiec. Więc sporządził dwa cielce ze złota w Betelu i w Dan i przykazał ludu czcić je. W Pierwszej Księdze Królewskiej 12:28 zapisano, “Naradziwszy się tedy, kazał król sporządzić dwa cielce ze złota.” Wtedy ustawił jednego w Betelu, a drugiego w Dan i przykazał ludu czcić je, chociaż to był grzech. On nawet samowolnie ustanawiał kapłanów dla składania ofiar.

“Lecz i po tym wydarzeniu nie zawrócił Jeroboam ze swojej złej drogi, ale w dalszym ciągu ustanawiał pierwszych lepszych z ludu kapłanami wzgórz. Kto chciał, tego ustanawiał kapłanem wzgórz” (Pierwsza Księga Królewska 13:33). To był początek herezji.

Nawet teraz heretycy ustanawiają kapłanami wszystkich ochotników pełnić dzieło Boga. Każdy, kto ukończył seminarium duchowne może zostać kapłanem, krzewicielem ewangelii, misjonarzem lub starszym pomimo że nie narodził się ponownie z wody i Ducha.

Jak może nie narodzony ponownie zostać kapłanem? Jeśli takiego człowieka ustanawiają kapłanem, to jego kościół zostaje fabryką heretyków.

Jeszcze raz zastanówmy się nad genezą herezji. Po pierwsze, Jeroboam zdradził Boga, by zatwierdzić swoją władzę polityczną. Po drugie, on ustanawiał kapłanami zwykłych ludzi. Inaczej mówiąc, ustanawiał kapłanami pierwszych lepszych z ludu. To samo czyni się dzisiaj.

Historia herezji przedłużała się i po Jeroboamie. Nie narodzeni ponownie z wody i Ducha nie powinni być kapłanami.

Czy każdy, kto ukończył seminarium duchowne, może zostać kapłanem lub krzewicielem ewangelii? Czy może służyć Bogu, nie będąc aprobowany? Nigdy. Tylko aprobowani przez Boga mogą Mu służyć. Aprobowanymi przez Boga są narodzeni ponownie z wody i Ducha.

W Pierwszej Księdze Królewskiej 12:25-26 i 13 zapisano, że grzech Jeroboama pobudził gniew Boga. Wszyscy powinniśmy znać tę historię i opowiedzieć każdemu, kto nie zna.

Pomyśl jeszcze raz, czy nie zdradziłeś Boga w twoim służeniu. Czy przypadkowo nie podkreślałeś ziemskich błogosławieństw, by twoje zwolennicy nie powrócili do ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha?

Czy uczysz swoich zwolenników, że można się wyleczyć poprzez wiarę w Jezusa? Czy gwarantujesz ziemskie błogosławieństwa? Czy ustanawiasz kapłanami i współpracownikami kościoła nie narodzonych ponownie i twierdzisz, że tylko twoje wyznanie jest ortodoksyjne? Wtedy popełniasz grzech Jeroboama przed Bogiem i wywołujesz Jego gniew.Heretycy Wielbią Boga Cielców ze Złota

Nawet dziś jest tak wielu heretyków, którzy wielbią cielców ze złota. Mówią, że Bóg pobłogosławił Salomona, kiedy ten złożył tysiąc ofiar całopalnych. Pierwsza Księga Królewska 3:3-5 mówi, “Lecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne; na tym ołtarzu złożył Salomon tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. I rzekł Bóg: Proś, co ci mam dać?”

Oszukują swoich zwolenników, zwodniczo obiecując “tysiąc ofiar całopalnych Salomona.” A ich bezmyślni zwolennicy oddają im pieniądze. Ci, którzy wielbią cielców ze złota, oddają pieniądze na budownictwo ogromnych kościołów. I tak czynią nie dlatego że ich kościół jest bardzo mały, lecz by oszukać swoich zwolenników.

Sporządzenie złotych cielców dla parafii było tylko pretekstem, żeby heretycy mogli dostać ich pieniądze. Jeśli wierzymy w Boga, nigdy nie powinniśmy pozwolić siebie oszukać. Ofiarując pieniądze na złotych cielców, nie ofiarujecie je na Boga, lecz na chciwych pseudokapłanów, takich jak Jeroboam. Nie musicie słuchać tych heretyków.

To dlaczego Bóg umiłował tysiąc ofiar całopalnych Salomona? Bo Salomon znał swoje grzechy, uświadomił sobie, że musiałby za nie umrzeć i złożył te ofiary według wiary. On złożył tysiąc ofiar całopalnych, dziękując za odkupienie Boże. Salomon codziennie składał tysiąc ofiar całopalnych myśląc o odkupieniu przez wodę i Ducha.

Powinniśmy pamiętać prawdziwe znaczenie herezji, by nigdy nie pozwolić pseudokapłanom siebie oszukać.Ci, którzy Służą, nie Narodziwszy się Ponownie, są Heretykami

Co mówią heretycy
o ponownych narodzinach?
Mówią, że narodzili się ponownie przez wizje,
zjawy, inne duchowe doznania

Niektórzy nauczają, jak narodzić się ponownie, lecz jeszcze nie narodzili się ponownie przez wiarę. Wszyscy są heretykami. Nauczają ludzi, jak narodzić się ponownie, a sami nie mogą tego osiągnąć, bo nie znają ewangelii wody i Ducha. Możemy tylko drwić z nich.

Pseudokapłani krzewią fałszywą ewangelię, wypaczając ewangelię wody i Ducha. Nauczają ludzi codziennie zmywać swoje grzechy.

Oni nauczają, “Idźcie w góry i módlcie się, próbujcie pościć, poświęcić się dziełu Boga, modlić się o świcie, bądźcie pokorni, ofiarujcie ciężkie pieniądze na budownictwo kościołów i pamiętajcie o waszych grzechach.”

Raz usłyszałem, jak ktoś świadczył, że narodził się ponownie. Powiedział, jak śnił, że stał w kolejce i Jezus go powołał. Powiedział, że to było świadectwo ponownych narodzin. Lecz czy jego przekonanie jest prawdziwe? Jezus tego nie powiedział.

W Ewangelii św. Jana 3 zapisano, “Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Bóg powiedział, że jedynie narodzeni ponownie z wody i Ducha mogą zostać prawdziwymi kapłanami. Każdy, kto wierzy, że narodził się ponownie przez własne myśli, fantazję, duchową ekstazę lub pokutę jest heretykiem.

Dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w słowo Boże i popiera religijne doktryny zamiast narodzić się ponownie z wody i Ducha. Ci, którzy nie chcą krzewić ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha są pseudochrześcijanami i heretykami.Reformatorzy i Istniejące Chrześcijaństwo

Odkąd zaczęło się wypaczanie
prawdziwej ewangelii przez
inne religii?
Od 313 roku, kiedy cesarz rzymski
Konstantyn proklamował
edykt mediolański.

Kiedy się sformowały odłamy chrześcijaństwa? Kiedy powstały różne odłamy, takie jak prezbiterianizm, metodyzm, baptyście, luteranizm, odłamy Świętości i Pełnej Ewangelii? Reformacja skończyła się tylko około 500 lat temu.

Wcześni chrześcijanie to ci, którzy szli za Jezusem w czasie Jego życia na ziemi. “Chrześcijanie” to “ci, którzy idą za Chrystusem.”

Wcześni chrześcijanie to apostołowie i ich uczniowie. Apostołowie i Ojcowie Kościoła wierzyli w prawdziwą ewangelię do 313 roku. Lecz po edykcie mediolańskim Konstantyna Wielkiego chrześcijanie i poganie zmieszali się; to wywołało Wieki Ciemności, które trwały więcej niż 1000 lat.

Później, na początku szesnastego wieku Marcin Luter proklamował Reformację, mówiąc “tylko sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” Trochę później, między latami 1500~1600, reformatorzy Jan Kalwin i Jan Knoks oddalili ten ruch od katolicyzmu. To już wszystko, co zdobyła reformacja.

Reformacja była po prostu usiłowaniem założenia nowych kościołów, niezależnych od kościoła rzymskokatolickiego. Reformatorzy nie negowali katolicyzm.

Ich celem nie było rozpowszechnienie wiary w ponowne narodziny z wody i Ducha, lecz zwolnienie się od ucisków i demoralizacji kościoła rzymskokatolickiego. Kościół rzymskokatolicki nazwał ten ruch protestantyzmem. Inaczej mówiąc, protestem.

Wtedy kościół rzymskokatolicki zachęcał ludzi do kupowania odpustów mówiąc, że oni mogli przyprowadzić do Nieba nawet swoich zmarłych przodków, kupując odpusty za wielkie pieniądze. Luter nie rozumiał, że katolicyzm się mylił. Tylko chciał, by kościół rzymskokatolicki przestał sprzedawać odpusty na rzecz finansowania budowy Bazyliki Św. Piotra.

W rezultacie dzisiaj jest wiele przeżytków kościoła katolickiego w kościele protestanckim: chrzest niemowląt, modlitwy pokuty, podobne do spowiedzi w kościele rzymskokatolickim, święte rytuały, wyświęcenie na kapłanów tylko absolwentów seminariów duchownych, majestatyczne i okazałe kościele. To są przeżytki kościoła rzymskokatolickiego.

Od reformacji początku piętnastego wieku protestantyzm istnieje tylko około 500 lat. W tym roku jest 481 rocznica reformacji. Czy uświadamiacie, że Marcin Luter zbuntował się przeciw kościołowi tylko 481 rok temu. Więc protestantyzm nie może pretendować na praworządność z powodu względnej młodości. Reformacja chrześcijaństwa trwa nawet dzisiaj. I zawsze powinna trwać.

Lecz jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy pamiętać. Nie powinniśmy zapominać, że jedynie narodzeni ponownie z wody i Ducha mogą wejść do królestwa niebieskiego. Krzewmy to! Czy krzewicie ewangelię Jezusa, ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha? Jeśli nie, nie jesteście sługami Boga. Bóg chce, byśmy uwierzyli w ewangelię “ponownych narodzin z wody i Ducha.” Tak Jezus nauczał Nikodema w Ewangelii św. Jana 3.

Czy Biblia mówi tylko o ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha, czy również o innych rzeczach, takich jak praca społeczna i świętość życia? Oczywiście, to też jest ważne. Lecz możecie to robić, kiedy narodzicie się ponownie z wody i Ducha. Bóg chce, byśmy uwierzyli w ewangelię.Kazania Heretyków

Kto jest heretykiem?
Ten, kto jest grzesznikiem pomimo
że wierzy w Jezusa.

Kiedy na świecie zaczęła prosperować pseudochrześcijańska, heretycka wiara?

Lud Izraela czcił jednego Boga dopóki nie podzielił się na dwa królestwa w czasach Jeroboama, jak zapisano w Pierwszej Księdze Samuelowej 12-13. Od tej pory do przyjścia Jezusa na ten świat heretycka wiara prosperowała. Nawet dzisiaj jest tak wielu heretyków.

Biblia mówi o ich pseudochrześcijańskich kazaniach w Księdze Izajasza 28 i w Liście św. Pawła do Tytusa 3:10-11. Biblia naucza, że heretykami są ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nadal mają grzech w sercu. Wszyscy, którzy mają grzech w sercu, są heretykami.

Oni nauczają, jak zapisano w Księdze Izajasza 28:9-10, “Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi? Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam.”

Heretycy dodają przepis za przepisem, nakaz za nakazem. Co to oznacza? To oznacza, “Strzeżcie się, strzeżcie się tych, którzy mówią, że narodzili się ponownie poprzez wiarę w Jezusa.” Nakazują wam zawsze się strzec. Nakazują nie słuchać i nie iść by nie paść w herezję.

Lecz będąc pewni, że ich wiara jest prawdziwa, dlaczego oni nie mogą obronić się przed tymi, którzy mówią, że ich wiara różni się od słowa Boga? Oni nazywają siebie prawdziwymi chrześcijanami, lecz nie maja siły zwyciężyć to, co nazywają herezją. Prawdziwi chrześcijanie mogą zwyciężyć każdego heretyka przez słowo Boga.

Dzisiaj tak zwani prawdziwi chrześcijanie nazywają narodzonych ponownie “heretykami” tylko dlatego, że ich wiara się różni. Jak możemy być heretykami, jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha?

Jeśli ci, których nazywają heretykami, krzewią ewangelię wody i Ducha, oni naprawdę są ortodoksyjnymi chrześcijanami. A jeśli ci, których nazywają ortodoksyjnymi chrześcijanami, nie krzewią ewangelii wody i Ducha, oni są heretykami.

Różnica między “ortodoksją” i “herezją” polega na krzewieniu ewangelii wody i Ducha, na wierze w Jezusa i na grzechu. Nie możemy być heretykami, jeśli wierzymy w słowo Boże i narodziliśmy się ponownie z wody i Ducha?

Czy wiara w chrzest i krew Jezusa na krzyżu, w całkowite oczyszczenie z grzechu jest herezją? Czy wiara w ewangelię wody i Ducha nie jest “ortodoksją”?

Jest wielu członków wyznań, którzy odstąpili od Biblii i nadal nazywają siebie “ortodoksyjnymi” chrześcijanami. Odstąpili od ponownych narodzin z wody i Ducha, o których mówi Biblia, bo krzewią tylko krew na krzyżu, dementując chrzest Jezusa (wodę).

Czym dzisiaj odróżnia się kościół rzymskokatolicki od kościoła protestanckiego? Podobnie jak reformatorzy zbuntowali się, odeszli od kościoła rzymskokatolickiego i założyli protestantyzm, tak powinniśmy się zbuntować przeciw ślepym chrześcijanom i pseudokapłanom. Tylko tak możemy otworzyć nasze oczy na prawdziwą ewangelię, zdobyć prawdziwą wiarę i całkowicie zbawić się przez ewangelię wody i Ducha.


Co powinniśmy robić, by
nie zostać heretykami?
Powinniśmy narodzić się ponownie
z wody i Ducha.

Biblia mówi, że tylko ci, którzy wierzą w ewangelię chrztu i krwi Jezusa na krzyżu, mają prawdziwą wiarę. Oto co Jezus powiedział Nikodemowi w Ewangelii św. Jana 3:1-12.

Heretycy zawsze przymuszają swoich zwolenników być pobożnymi. Oni przymuszają ich modlić się o świcie i ciężko pracować. To znaczy przymuszać ślepych biec.

Możecie starannie się modlić, lecz to nie jest ważne, jeśliście się nie narodzili ponownie z wody i Ducha. Gdy mówimy, że narodzeni ponownie z wody i Ducha są sprawiedliwi, heretycy zaprzeczają to cytując List św. Pawła do Rzymian 3:10, “Nie ma ani jednego sprawiedliwego.” Cytując ten wiersz, oni nazywają wierzących heretykami.

Lecz sami są heretykami. Prawdziwe znaczenie tego wiersza nie jest tak proste, jak się zdaje. Ci heretycy nie przeczytali całej Biblii. Apostoł Paweł powiedział, że na świecie nie ma sprawiedliwych ludzi. On tylko cytował wiersz Starego Testamentu, w którym zapisano, że na świecie nie było ani jednego sprawiedliwego przed przyjściem Jezusa Chrystusa i wyzwoleniem całego rodu ludzkiego od grzechu przez Boże zbawienie. Lecz ci, których Jezus zbawił, zostali sprawiedliwymi.

Możemy zobaczyć prawdę, przeczytawszy cały rozdział. Heretycy tylko przestrzegają swoich zwolenników przed wierzącymi innych kościołów. Z wyjątkiem wyznań, które nazywają ortodoksyjnymi, oni zakazują swoim zwolennikom modlić się w innych kościołach. Dlatego ich zwolennicy nie ośmielają się iść do kościołów, które krzewią ewangelię wody i Ducha.

Są głusi na prawdziwą ewangelię i nie mogą narodzić się ponownie. To są kazania fałszywych nauczycieli, którzy wychowują synów piekła. Zostaną potępieni przez Boga. Heretycy powinni powrócić do Boga.

Kto jest heretykiem? Czy zbawiony przez wiarę w ewangelię wody i Ducha; czy ten, który uznaje się za wierzącego w Jezusa, ale nie może narodzić się ponownie z wody i Ducha?

W Liście św. Pawła do Tytusa 3:11 zapisano, że ten, który wierzy w Jezusa, lecz “sam na siebie wyrok wydaje,” jest heretykiem.

Oni nauczają swoich zwolenników nie chodzić na spotkania odrodzenia, gdzie krzewią ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha, mówiąc że one są niebezpieczne. Jak mogą “ortodoksyjni” bać się innych wyznań? Boją się, bo nie znają prawdy. “Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam.” Oto kazania heretyków.

Heretyckie kapłani cytują trochę jednej księgi, trochę innej, trochę słów filozofów, trochę literatury, i mieszają to z własnymi myślami, by wszystko dobrze brzmiało.

Oni uważają swoich zwolenników za ignorantów i starają się ich uczyć świeckiej mądrości. Prawdziwy kościół krzewi i naucza wierzących przez słowo Boże. Ludzie nie przychodzą do kościoła, by się uczyć świeckiej mądrości. Raczej idą do kościoła, by usłyszeć o rzeczach niebieskich, o których nie wszędzie mogą usłyszeć. Przychodzą, by usłyszeć słowo Jezusa.

Ludzie wchodzą do kościoła grzesznikami, ale chcą wyjść sprawiedliwymi wierzącymi, bez grzechu. A czego ich nauczają heretyckie kapłani? Oni uczą swoich zwolenników nie chodzić na spotkania odrodzenia, gdzie sługi Boga krzewią prawdziwą ewangelię. Nie pozwalają swoim zwolennikom narodzić się ponownie z wody i Ducha.

Głupcy. Mogą oszukiwać swoich zwolenników, ale nie mogą oszukać Boga.


Czy mogą pseudokapłani
przyprowadzić swoich zwolenników do
ponownych narodzin z wody i Ducha?
Nie. Tylko narodzeni ponownie mogą pomóc
innym ludziom narodzić
się ponownie.

Heretycy, jeśli jesteście prawdziwymi sługami Boga, czyż nie słyszycie, jak Duch Święty przygania wam? Musicie powrócić. Musicie przestać zakazywać waszym zwolennikom brać udział w spotkaniach odrodzenia, gdzie prawdziwi sługi Boga krzewią prawdziwą ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Heretycy uczą swoich zwolenników jedynie teologii, przeto nie mogą wytrzymać napór innych teorii. Nieszczęśnicy. Pseudokapłani dobrze służą bez słowa Boga. Oni krzewią, konsultują i służą tylko według własnych fałszywych przekonań. Ci, którzy służą i krzewią bez słowa Bożego są heretykami i robotnikami (Ewangelia św. Jana 10:13).

Pseudokapłani są heretykami, jedynie wydają się sprawiedliwymi. Niektórzy nazywają heretyckimi kościoły, które nie należą do założonych wyznań. Lecz niektóre z tych kościołów po prostu nie chcą należeć do żadnego z wyznań, bo większość kościołów są dalekie od Biblii.

Heretycy powiadają swoim zwolennikom, że oni są wolni od grzechu pomimo że sami nigdy nie mogli rozwiązać problem własnych grzechów. Oni popełniają grzech Jeroboama. Jeśli ktoś nadal ma grzech w sercu, ale stara się robić dzieła Boga, musi zrozumieć, że jego grzechy i świętość Boga są absolutnie sprzeczne. Musi poznać, że jest heretykiem.

Więc jeśli krzewiciel lub pracownik kościoła nadal ma grzech, musi zrozumieć, że jest heretykiem. Jest heretykiem dlatego że nie zna ewangelii zbawienia przez Chrystusa, ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Jeśli ktoś uczy się słów Biblii u heretyka i tak uczy innych, zostaje heretykiem.

Poznać drzewo po jego plonie. Ci, którzy zostali sprawiedliwi poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew mogą wychować tylko sprawiedliwych, а ci, którzy nadal pozostają grzesznikami zawsze wychowują grzeszników. “Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce” (Ewangelia św. Mateusza 7:17).Czego Nauczają Heretyckie Kapłani w Swoich Kazaniach?

Czego nauczają heretyckie
kapłani w swoich kazaniach?
Świeckiej teologii i własnych myśli.

Fałszywi kapłani wystrzegają się tego a tego. Dlaczego taka ostrożność? Muszą wystrzegać się, by schować swoje kłamstwo, nie mają bowiem prawdziwej wiary w ponowne narodziny z wody i Ducha.

Heretycy są niekonsekwentni, “trochę tu, trochę tam.” Oni oszukują ludzi i nauczają, nie znając prawdziwego znaczenia ewangelii.

“Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam” (Księga Izajasza 28:13).

Nakaz za nakazem, mówią “To słowo oznacza to po grecku, a to po hebrajsku. A jeszcze są takie teorii.” Także przestrzegają ludzi, aby wystrzegali się zrozumiałej teorii zbawienia. Mówią “Marcin Luter powiedział tak, а Jan Kalwin mówił tak, a Jan Knoks powiedział tak, więc myślimy, że wszyscy mieli rację.”

Oni nie znają ani o czym mówią ani w co wierzą. Ten, kto ma prawdziwą wiarę, może zrozumiale mówić o prawdzie. Prawdziwi wierzący mogą dokładnie ustalić różnicę między narodzonym ponownie i tym, który jeszcze nie narodził się ponownie. My dokładnie krzewimy ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.

Lecz heretycy są w chaosie. Ich wiara jest podobna do nietoperza. Podobnie jak nietoperz wolał w dzień przebywać w pieczarze, a w nocy wylatywać z pieczary, tak heretycy lubią niektóre teorii, wierzą w niektóre rzeczy. Nigdy nie znają prawdy. Kiedy heretycki kapłan idzie do piekła, jego zwolennicy idą z nim. Więc wielu ludzi idą do piekła, bo wierzą fałszywym prorokom.

Czy wasz kapłan naprawdę narodził się ponownie z wody i Ducha? Czy prawdziwie krzewi słowo ewangelii ponownych narodzin tak, jak zapisano w Biblii? Jeśli tak, to naprawdę jesteście szczęśliwi, a jeśli nie, czeka was potępienie. Nie narodzeni ponownie muszą słuchać ewangelię wody i Ducha, czytać księgi o ewangelii i narodzić się ponownie.

Heretycy nie lubią ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Oni krzewią, że “Jezus przyszedł, by odkupić nasze grzechy i zrobił tylko to. Nawet teraz On zmywa nasze grzechy i będzie to robić w przyszłości.” Jak to może być prawdą? Oni mówią, że są sprawiedliwi, lecz grzeszą. Teraz są sprawiedliwi, а teraz już grzesznicy.

Ich teologia jest fałszywa. Ona nie jest prawdziwa. Każdy, kto teraz jest sprawiedliwy, а za chwilę już grzeszny, jest heretykiem, nieprawdziwym prorokiem. Każdy, kto siebie potępia i demoralizuje, jest taki sam.Boże Potępienie na Zwolennikach Heretyków

Co podkreślają heretycy?
Dobre uczynki.

Heretycy są niekonsekwentni, dlatego nie mogą pomóc swoim zwolennikom narodzić się ponownie z wody i Ducha, kiedy ich zwolennicy przychodzą i pytają, jak narodzić się ponownie. Przeciwnie, radzą swoim zwolennikom spróbować narodzić się ponownie przez własne fantazje, uczą, że nikt dokładnie nie wie, czy on narodził się ponownie. Głupcy.

Jezus powiedział w Ewangelii św. Jana 3:5, “Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.” Lecz dzisiaj narodzonych ponownie sprawiedliwych ludzi nazywają zarozumiałymi heretykami.

Heretyckie kapłani mówią, że nie mogą uznać się za sprawiedliwych dlatego że są pokorni. Oni mówią swoim zwolennikom, “Nie bierz udziału w spotkaniach odrodzenia, na których krzewiciel mówi o błogosławieństwie ponownych narodzin z wody i Ducha. Jeśli narodzisz się ponownie, będziesz heretykiem. Zostaniesz potępiony przez ten kościół. Jeśli chcesz być z nami, pozostań grzesznikiem i Bóg uczyni ciebie sprawiedliwym kiedy przyjdzie czas.” Tak mówią. Rzeczywiście chcą powiedzieć, że ponowne narodziny zależą od waszej woli.

Heretycy mówią swoim zwolennikom, “Musicie pozostać z nami, а ponowne narodziny są na waszej odpowiedzialności. Dlatego sami próbujcie. Prosto pozostańcie takimi, jakimi jesteście i stańcie przed Bogiem, kiedy przyjdzie czas; wtedy poznacie prawdę. Nie wiem, co stanie się później. Lecz nasz kościół jest ortodoksyjny, dlatego musicie pozostać z nami.” Myślisz, że to prawda?

Ci heretyckie kapłani biorą trochę stąd i zowąd i snują teorię, która później staje się dla nich jedyną prawdą. Oni nie znają słowa Bożego o wodzie i Duchu.

Heretycy interpretują Biblię według własnych myśli. Powinniśmy tłumaczyć Biblię, zwracając uwagę na każde słowo, lecz oni ją interpretują według własnych myśli. Oto dlaczego w chrześcijaństwie jest tak wielu teologów i wyznań.

W chrześcijaństwie jest wiele heretyckich wyznań i teologów, dlaczego także jest wiele heretyckich książek. Krzewiąc pseudokapłani biorą trochę z tej książki i trochę z tamtej. Lecz prawdziwi kapłani krzewią jedynie według Biblii.

Heretycy wszelkimi sposobami wymagają pieniędzy od swoich zwolenników. Oni jedzą i piją na tym świecie i pójdą do piekła, bo nie narodzili się ponownie. Taki koniec Bóg przygotował dla nich.

Na początku Bóg ich cierpi. Lecz On przeznacza na piekło tych, którzy uporczywie nie przyjmują błogosławieństwa ponownych narodzin z wody i Ducha.

Bóg będzie sądzić heretyków. Heretycy uporczywie wierzą w Boga i na początku pożerają tomy a tomy biblijnych komentarzy i książek teologicznych. Lecz później po trochu zaczynają nauczać według świeckich przypisów, a ich zwolennicy nigdy nie mogą narodzić się ponownie.

Oni bezmiernie cisną swoich zwolenników. Oni przymuszają ich brać udział w czterdziestodniowych modlitwach całonocnych, studniowych modlitwach porannych, modlitwach w górach, regularnie pościć, ofiarować pieniądze na budownictwo kościołów i spotkania odrodzenia, tysiące ofiar całopalnych . . . I nawet sporządzają wykresy, by pokazać, ile zaofiarował każdy parafianin. Tylko widząc wyniki ich uczynków, możemy zobaczyć, że oni są heretykami.

Potępienie Boga upadnie także na ich zwolenników. Potępienie upadnie na kapłanów, którzy krzewią, nie narodziwszy się ponownie, ono upadnie również na wszystkich ich zwolenników.Heretycy Usiłują Czytać Myśli Swoich Zwolenników

Dlaczego heretycy
usiłują czytać myśli swoich
zwolenników?
Bo oni nie narodzili się ponownie,
а służą fałszywie bez,
Ducha w sercu.

Heretyckie kapłani codziennie lamentują. Chcą dogodzić starszym diakonom i diakonisom, starszyźnie, zwykłym diakonom i nawet zwykłym parafianom. I tak spływa każdy dzień ich życia.

Codziennie postępują jak hipokryci. “Świę~ty i Miłości~wy....” Oni są pełni grzechu, lecz powinni mówić o rzeczach świętych, dlatego stają się jeszcze gorszymi hipokrytami.

Krzewiciel raz powiedział, “Służyć bez Ducha w sercu jest przekleństwem.” To oznacza, że czynić dzieła Boga bez błogosławieństwa zbawienia jest herezją i przekleństwem. Jeśli należycie do takich heretyków, musicie narodzić się ponownie z wody i Ducha.

Każdy, kto wierzy w Jezusa, ale nie narodził się ponownie, jest heretykiem. Wszyscy powinni powrócić do ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha. Tylko sprawiedliwi, narodzeni ponownie z wody i Ducha mogą krzewić ewangelię.Heretycy Wołają Tylko o Pokój

Jak heretyckie kapłani dogadzają
swoim zwolennikom?
Oni zawsze wołają o pokój i mówią, że ich
zwolennicy mogą wejść do królestwa niebieskiego
pomimo że mają grzech.

Księga Izajasza 28:14-15 mówi, “Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie! Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem!”

Kto jest szydercą? Każdy, kto krzewi, mieszając słowo Boże z własnymi fałszywymi przekonaniami. Niezależnie od tego, co myśli krzewiciel i co mówi teologia, on musi prawdziwie tłumaczyć Biblię. Lecz heretyckie kapłani krzewią Biblię tak, jak chcą. To są szydercy.

“Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas!”

Heretycy mówią, że potop ich nie dosięgnie. Oni każą ludziom nie niepokoić się. Ich czeka destrukcja i piekło, ale oni każą nie niepokoić się, dla nich nie ma destrukcji i piekła. Dlatego musicie unikać takich heretyków, jeśli chcecie zdobyć wieczne życie.

Heretycy mówią, że nie trzeba rodzić się ponownie z wody i Ducha. Czy to prawda? Nie. Nie możecie wejść do królestwa niebieskiego, nie narodziwszy się ponownie z wody i Ducha.

Czy chcecie wejść do królestwa niebieskiego? Podobnie mogę zapytać, czy chcecie uniknąć piekła. Oczywiście, odpowiedź na te pytania będzie “nie“. Uwierzmy w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha i razem wejdźmy do królestwa niebieskiego.

Heretyckie kapłani kuszą ludzi, mówią, że wierząc w Jezusa można pozostać grzesznikiem i nie skończyć w piekle.

Czy Jezus dba o ciebie, nawet jeśli jesteś grzesznikiem? Czy może grzesznik wejść do Nieba? Czy możesz pozostać grzesznikiem i uniknąć piekła? Czy zapisano w Biblii, że nie skończysz w piekle, jeśli wierzysz w Jezusa, pomimo że masz grzech w sercu?

Heretycy mówią, że oni zawarli przymierze ze śmiercią i śmierć do nich nie przyjdzie. Mówią, że wierzący może uniknąć sądu i piekła pomimo że ma grzech w sercu. Myślisz, że to prawda?

Heretycy z pewnością inspirują ludzi, mówiąc że śmierć i piekło ich nie czekają. Heretyckie kapłani ustanawiają diakonami, starszyznami i kapłanami nie narodzonych ponownie. Lecz muszą poznać, że wszyscy skończą w piekle, bo nie wierzą w ewangelię wody i Ducha. Muszą pozwolić swoim zwolennikom uwierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Czy mogą wierzący, nawet będąc grzesznikami, wejść do Nieba? Czy może grzesznik wejść do Nieba? Czy mówi Biblia, że grzesznicy mogą pójść do Nieba? Nie. Czy może sprawiedliwy mieć grzech? Nie. To są nauki herezji i pseudoteologii.

Biblia mówi, “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Oto prawo Boże. On wrzuca wszystkich grzeszników do piekła. Lecz wszyscy narodzeni ponownie z wody i Ducha mogą wejść do nieba.

“Gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem!” Heretyckie kapłani tak mówią i wierzą, że piekło ich nie czeka, nawet jeśli mają grzech w sercu. Bóg nie może im pomóc, bo oni chowają się w fałszywej teologii. Oni wierzą jedynie w swoje własne przekonania. Wierzą jedynie w swoją teologię zamiast wierzyć w słowo Boże, dlatego są heretykami i grzesznikami, przeznaczonymi na piekło. Szkoda, że ich jest tak wielu.Heretycy Interesują się Tylko Pieniędzmi

Czego pragną heretyckie kapłani?
Odebrać jak najwięcej pieniędzy w
swoich zwolenników.

Heretycy i pseudokapłani interesują się tylko pieniędzmi. Oni są chciwi. “Ile zaofiaruje ten człowiek, jeśli przyjdzie do mojego kościoła?” Oni myślą o dziesięcinie. To jest podobne do pokłonu cielcom ze złota. “Panie! Daruj mi sukces, pozwól mi zarobić ciężkie pieniądze!” Pseudokapłani nauczają ludzi tak się modlić.

Oni mówią “Jeśli wierzysz w Jezusa, zarobisz ciężkie pieniądze; zajdziesz w ciążę, nawet jeśli jesteś bezpłodna; osiągniesz sukces w biznesie.”

Wielu ludzi poddaje się oszustwu tych pseudokapłanów, pozostaje bez pieniędzy i idzie do piekła. Oto zapłata za ich starania. To niesprawiedliwie! Jeśli upadłszy w herezję przyjdzie do siebie, on oniemieje ze zdumienia, kiedy się dowie, jak dużo pieniędzy oddał tym heretykom. On będzie wypominać sobie to, że ich posłuchał i dla nich pracował.

Heretycy regularnie praktykują to, co nazywają prawdziwą religią. Ich zwolennicy poświęcają się porannej modlitwie, modlitwie w górach, specjalnym kontrybucjom, dziesięcinie, tygodniowym datkom. Mają tak wiele powodów, by zabrać pieniądze w swoich zwolenników.

Ich zwolennicy ciężko pracują, ale nadal mają grzech w sercu, bo nikt nie nauczył ich ewangelii wody i Ducha. Niektórzy pytają ich o to, ale nigdy nie otrzymują odpowiedzi. Każdy, kto nie narodził się ponownie z wody i Ducha, jest heretykiem.Mizerni Heretycy i Ich Zwolennicy

Kto jest najmizerniejszym
człowiekiem na ziemi?
Ten, kto służy, nie narodziwszy się
ponownie z wody i Ducha.

“О, mizerni heretycy! Najpierw powinniście zdobyć zbawienie!” Główną oznaką pseudowiary jest wielbienie cielców ze złota Jeroboama. W czasach Starego Testamentu heretycy najpierw budowali świątyni i napełniali je cielcami ze złota (Pierwsza Księga Samuelowa 12:25-33).

Dzisiaj oni budują majestatyczne kościoły i wymagają pieniędzy od swoich zwolenników. Oni przykazują im brać pożyczki w bankach i ofiarować na budownictwo wielkich kościołów. Oni manipulują emocjami ludzi i chodzą z tacą. Pieniądze, pierścienie, złote zegarki napełniają te tacy. Tak pracują heretycy. Tak jest we wszystkich heretyckich kościołach.

Wpierw wyglądają na ciekawych duchowości, ale naprawdę ich interesują jedynie pieniądze. Radzę wam unikać kościołów, które interesują się jedynie pieniędzmi. Nie chodźcie do kościołów, gdzie serdecznie traktują tylko bogatych. Także nie jest taktownie ogłaszać sumy ofiar parafii, bo to się robi w nadziei na większe kontrybucji.

Heretycy kuszą swoich zwolenników.

“Będziecie błogosławieni, jeśli uwierzycie w Jezusa.”

“Poświęćcie się pracy dla Boga. Im więcej pracujecie, tym większe wasze błogosławieństwo.”

“Starszyzna ma korzyści materialne.”

W rezultacie ich zwolennicy konkurują ze sobą o posadę w kościele. Gdyby za to nie było kompensacji materialnej, kto chciałby służyć w kościele? Wtedy także musiałby dawać datki.

Ich wybierają na podstawie wiary w doktrynę tego wyznania, popularności w społeczeństwie i ofiar na kościół? Tak, właśnie to prawda.

Heretycy myślą tylko o pieniądze. Oni interesują się tylko budownictwem dużych kościołów. Nie troszczą się o to, że ich zwolennicy idą do piekła, dopóki oni ofiarują ciężkie pieniądze.

Heretycy to ci, którzy zarabiają na chleb. Oni oszukują ludzi, obiecując fantastyczne tytuły. Oni na ślepo rozdają posady swoim zwolennikom (Księga Ezechiela 13:17-19). Wszystko dlatego, by przywiązać ich do kościoła i zwiększyć własne bogactwo. Heretycy nie krzewią ewangelii wody i Ducha. Oni tylko usiłują się wzbogacić.

Nawet ten, kto chodzi do kościoła tylko w ciągu kilku miesięcy, może zostać diakonem. A ponadto jeśli on dobrze zna doktrynę kościoła i jest bogaty, zostaje starszym. To wszystko pochodzi od grzechu Jeroboama, który wymieniał Boga na złotych cielców.

Heretycy wielbią cielców ze złota. Oni nie pomagają swoim parafianom narodzić się ponownie. Oni tylko zabierają pieniądze w swoich zwolenników, obiecując błogosławieństwa materialne. Dopóki ich kościół ma dobre finansowanie oni nie troszczą się o to, że ich zwolennicy pójdą do piekła.W Kazaniach Heretyków Brak Przekonania

Heretycy lubią często powtarzać słowa “zapewne” i “być może,” bo im brakuje pewności co do tego, o czym mówią. Naprawdę nie wierzą w słowo Boże i w to, co krzewią. System ich wiary nie bazuje na słowie Boga. Oni mówią, “można powiedzieć, że...” Nigdy nie mówią dokładnie, z przekonaniem. Lepiej niczego nie nauczaliby swoich zwolenników, niż mają nauczać nieprawdy.

Heretycy nie mogą przyprowadzić ludzi do ponownych narodzin z wody i Ducha. Oni tylko przeznaczają wszystkich ludzi na piekło.Heretycy są Fałszywymi Prorokami

Co jest bluźnierstwem
przeciw Duchowi?
Wierzyć w Jezusa i być grzesznikiem,
który nie wierzy w Jego chrzest

Ewangelia św. Mateusza 7 mówi o tych, którzy wierzą w Jezusa, ale idą do piekła. Ostatniego dnia heretycy będą protestować przed Bogiem. Jak zapisano w Biblii, “Tego dnia wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów ? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie!” (Ewangelia św. Mateusza 7:22-23).

Oni nie wierzą, że Jezus wymazał wszystkie grzechy ludzi; nie wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Oni czynią bezprawie. Co to znaczy? To znaczy, że każą ludziom wierzyć w Jezusa nawet mając grzech w sercu. Możecie się dziwić, co w tym złego, ale naprawdę to jest grzechem przeciwko Bogu.

Kiedy grzesznik krzewi innym ludziom niezbędność wiary w Jezusa, on nie może przyprowadzić ich do ponownych narodzin, bo sam nie narodził się z wody i Ducha. Dlatego heretycy tylko produkują grzeszników, którzy wierzą w Jezusa. Praktykowanie nieprawości jest grzechem przeciw Duchowi.

Heretycy nie wierzą w słowo Boże i nie krzewią tak, jak zapisano. Oni tylko wymagają pieniędzy w swoich zwolenników. Oni są grzesznikami nawet wierząc w Jezusa. Chcą być liderami, ale sami nie narodzili się ponownie. Więc oni czynią bezprawie.Heretycy Tylko Imitują Sprawiedliwych

Jak możemy odróżnić nie
narodzonych ponownie?
Sprawdziwszy, czy mają
grzech w sercu.

Nie wierzcie tym fałszywym krzewicielom, którzy mówią, że są grzesznikami. Nie ofiarujcie pieniądze. Nie oddawajcie tym grzesznikom wyniki ciężkiej pracy.

Dlaczego musicie oddawać pieniądze tym krzewicielom, którzy nie mogą wam pomóc rozwiązać problem waszych grzechów? Jeśli chcecie zaofiarować pieniądze na kościół, poczekajcie przynajmniej dopóki wasze grzechy zostaną zmyte przez ewangelię wody i Ducha.

Podobnie jak są imitacje w sztuce, tak samo są imitacje w życiu. Na przykład, fałszywe religii, które nie mogą oczyścić serce człowieka od wszystkich grzechów. Jak można identyfikować fałszywą religię? Imitacja wydaje się autentyczna, lecz rzeczywiście odróżnia się od autentyku.

Sami musicie zdecydować. Kto jest fałszywym krzewicielem? Kto jest heretykiem? Która wiara jest ortodoksyjna? Ortodoksyjnymi są wierzący w Jezusa i Jego zbawienie. Nie mają grzechu w sercu. A heretycy mają grzech w sercu.

To czy wszyscy ludzie są podobni do tych heretyków? Być może tak. Lecz wróćmy do Biblii. Każdy, kto wierzy w Jezusa i nie narodził się ponownie, jest heretykiem. Jasne, że narodzeni ponownie są ortodoksyjnymi wierzącymi. A nie narodzeni ponownie są heretykami. Heretycy to ci, którzy wierzą w Jezusa, ale mają grzech w sercu.

Heretycy są to imitacjami sprawiedliwych. Możliwe wiedzą, że by zostać sprawiedliwym trzeba uwierzyć w Jezusa, ale niestety jeszcze mają grzech w sercu. Wierzą, że są grzesznikami. Lecz mówią, że mogą wejść do Nieba i że uwielbiają Boga. To brzmi tak, jakby oni naprawdę byli sprawiedliwymi, ale nie powinniśmy wierzyć imitacjom.Heretyków Czeka Sąd Boży

Dlaczego zmieniono
prawdziwą ewangelię?
Bo fałszywi kapłani i heretycy zmieszali
swoje mylne myśli z prawdziwą
ewangelią.

“Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Mocarz Izraela: Biada! Ulżę sobie na moich nieprzyjaciołach i pomszczę się na moich wrogach! I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki. I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym. Syjon będzie odkupiony przez sąd, a ci, którzy się w nim nawrócą, przez sprawiedliwość. Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana, zginą. Bo wstydem się okryjecie z powodu dębów, w których macie upodobanie i rumieńcem zapłoniecie z powodu gajów, które lubicie, Bo staniecie się jak dąb, którego liść zwiędnie, lub jak ogród bez wody. I mocarz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą, i spłoną obaj razem, i nie będzie komu gasić!” (Księga Izajasza 1:24-31).

Bóg powiedział nam, że jeśli wierzymy ludziom, będziemy zawstydzeni. On uczy nas, że będziemy zawstydzeni z powodu kościoła, w którym mamy upodobanie, i nasz wstyd będzie jak drzewo, którego liść zwiędnie, lub jak ogród bez wody.

On mówi, że fałszywi kapłani i ich zwolennicy, którzy raczej wierzą w ludzkie przepisy niż w słowo Boże, staną się paździerzem, a ich dzieło iskrą. Oboje skończą w piekle. Pseudokrzewiciele i heretycy, którzy nie zostali zbawieni, razem z grzesznikami i nieprzyjaciółmi sprawiedliwych będą sądzeni przez Boga.

Kościoły, uzasadnione tylko na teologii, mogą wyglądać majestatycznie, ale naprawdę są próżne. Kościół, nie uzasadniony na wierze w słowo Boże i na ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha, jest podobny do ogrodu bez wody.

On może być jak drzewo, ale jak martwe drzewo, które nie wydaje owoców. Źródło bez wody już nie jest źródłem.

“Bo staniecie się jak dąb, którego liść zwiędnie, lub jak ogród bez wody. I mocarz stanie się paździerzem, a jego dzieło iskrą, i spłoną obaj razem, i nie będzie komu gasić!” Ci, którzy nie mają Ducha, mogą wyglądać na silnych, ale w oczach Boga oni są paździerzem, przeznaczonym na ogień piekła.

Pan pyta, “Strażniku! Jaka to pora nocna?” (Księga Izajasza 21:11). Sprawiedliwi, którzy mają wieczne życie, powinni w nocy krzewić ewangelię wody i Ducha.

Bóg jest światłem, а szatan ciemnością. Bóg prowadzi ludzi do sprawiedliwości, а szatan do nieprawdziwych kościołów, chaosu i fałszywej teologii.

W czasach proroka Izajasza wiara była taką chaotyczną, jak dzisiaj. Oni zmieszali słowo Boże z teologią i świeckimi przepisami. Oni tak wykoleili lud Izraela przez świeckie rzeczy, że Bóg zdecydował ich się pozbyć.

“I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie, i wytopię w tyglu twój żużel, i usunę wszystkie twoje przymieszki.” Ofiary, które Bóg nigdy nie przyjmie, są podobne do przymieszek, mieszaniny Bożej prawdy i świeckich teorii.

Bóg nigdy nie przyjmuje mieszanych ofiar. Oni mogą wyglądać na czystych dla ludzkiego oka, ale mieszanie z fałszywymi myślami oznacza mieszanie z nieczystością, dlatego są nie do przyjęcia dla Boga.

Bóg ganił lud Izraela, głównie heretyków, pseudokrzewicieli i grzeszników.

W Drugiej lub Czwartej Księdze Mojżeszowej możemy ujrzeć, że na początku Bóg ich nie ganił. Bóg pomagał ludowi Izraela i darował im błogosławieństwo. Lecz po śmierci Jozuego, od Księgi Sędziów, lud Izraela został okupowany.

Lecz oni zachcieli iść swoją drogą. Wtedy Bóg posłał proroka Jeremiasza i kazał ludowi Izraela poddać się Babilonowi.

Jeremiasz kazał ludowi Izraela poddać się Babilonowi. To wydarzenie ma duchowe znaczenie, symbolizując to, że sprawiedliwi polecają zwolennikom heretyków poddać się ewangelii wody i Ducha.Bóg Gani Heretyków

Dlaczego Bóg gani heretyków?
Bo oni służą idolom a nie Panu.

Dlaczego sługi Boga besztają ludzi Izraela? Bo ludzie Izraela zmienili system ofiarny i daty ofiar, ustanawiali kapłanami pierwszych lepszych z ludu.

Oni przesunęli Dzień Pojednania z dziesiątego dnia siódmego miesiąca na piąty dzień ósmego miesiąca i ustanawiali kapłanami ludzi nie z domu Lewiego. Więc oni blokowali ludziom drogę do ponownych narodzin.

Bóg ganił fałszywych krzewicieli. Ci, którzy służyli cielcom ze złota a nie Bogu, byli heretyckimi kapłanami.

Rzeczywiście Bóg ganił ich nie tylko za to, że oni czcili idolów. Czy wy i ja czasami nie czcimy idolów? Często grzeszymy, ale nasze wykroczenia nie są ciężkimi grzechami tylko dlatego, że jesteśmy w łasce Boga. Lecz Bóg nie przebacza służenie cielcom ze złota. To dotyczy również zmiany systemu ofiarnego i ustanawianie kapłanami zwykłych ludzi.

To naprawdę są przerażające grzechy! Najcięższe grzechy. Jak może Bóg przebaczyć służenie cielcom ze złota! W Biblii zapisano, że to był grzech Jeroboama, który wywołał gniew Boga.

Podobnie jak Bóg pokazał swój gniew w czasach Starego Testamentu, tak i dzisiaj On niszczy tych grzeszników, którzy występują przeciwko Bogu. Bóg powiedział Izraelowi, że potępi tych, którzy i nadal czcią cielców ze złota.Heretycy Składają Niesprawiedliwe Ofiary

Co najpierw powinniśmy zrobić,
by służyć Bogu?
Oczyścić się z grzechu.

Królowie i heretyckie kapłani Izraela występowali przeciw Bogu i ustanawiali kapłanami tych, którzy lekceważyli system ofiarny. Jeroboam, król wykrzywionego umysłu, ustanawiał kapłanami ludzi nie z domu Lewiego.

Lecz tylko ludzie z plemienia Lewiego mogli być kapłanami i służyć w namiocie. Właściwie kapłani musieli pochodzić z domu Aarona. Oto wieczne prawo Boga. Lecz Jeroboam ustanawiał kapłanów nie z plemienia Lewiego i kazał im składać ofiary cielcom ze złota. Powinniśmy znać, że właśnie to wywołało gniew Boga.

Nawet dzisiaj nie narodzonych ponownie ustanawiają kapłanami, starszymi i diakonami w kościele. To przeczy prawu Boga i budzi Jego gniew. Czy Bogu się podobają niesprawiedliwe ofiary? Heretycy powinni zniszczyć swoich złotych cielców, powrócić do Boga i narodzić się ponownie.

W Księdze Izajasza 1:10-17 zapisano, “Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory! Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar - mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań - nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!”

Uważnie czytając ten fragment możemy zobaczyć, że religijni liderzy Izraela byli bardzo pobożni. Lecz nie zwracając uwagi na ich pobożność Bóg ich zniszczył, bo oni składali niesprawiedliwe ofiary i nie dotrzymywali prawa Bożego.

Możemy zobaczyć, że oni nie dotrzymywali prawa Bożego ani kiedy składali ofiary, ani kiedy słuchali słowa Boga. Ci pobożni liderzy składali wiele ofiar. Biblia mówi, że w środku Namiotu krew płynęła rzeką.

Lecz kiedy Bóg spojrzał na ich uczynki, On powiedział, że one były podobne do grzechu Gomory. On widział, że oni składali ofiary przed Nim, ale naprawdę popełniali grzech. Wtedy Bóg powiedział, by raczej nie składali ofiar. On ich nie przyjmował.

Oni składali ofiary złotym cielcom, dlatego Bóg nie mógł przebaczyć ich grzechy. On nie mógł tego cierpieć. Kazał im składać ofiary według Jego prawa. A inaczej nie składać ofiar.

Oni nie składali ofiar tak, jak Bóg przykazał i grzeszyli przeciwko Bogu. Musicie znać, że służenie Bogu i czynienie Jego dzieł bez oczyszczenia z grzechu jest ciężkim grzechem przed Nim.Heretycy są Podobni do Szkolnych Nauczycieli

Czego nauczają heretycy?
Oni nauczają etyki, ale nie nauczają,
jak narodzić się ponownie.

Na zewnątrz heretycy wyglądają na świętych. Z kazalnicy wyglądają tak wzruszająco, że zwodzą wielu ludzi. Rozumują logicznie! I zawsze na końcu kazania przekonują, że musimy być dobrymi. Co to za kazania? Czym się różnią ich kazania od lekcji szkolnych nauczycieli?

Kościół Boga jest miejscem spotkania narodzonych ponownie dla czczenia Boga. Jedynie taki kościół jest prawdziwy. Prawdziwy kościół Boga nie stara się nauczać zachowania przed Bogiem. Krzewiciel prawdziwego kościoła krzewi ewangelię wody i Ducha. Jesteście niedoskonali, ale Bóg wymazał wszystkie wasze grzechy.

Heretycki krzewiciele mówią swoim zwolennikom, “Róbcie to i to . . .” łożąc na nich ciężkie brzemię, a sami nie chcą kiwnąć palcem w bucie.

Heretycki krzewiciel kupuje swojemu dziecku wiolonczelę za drogie pieniądze i posyła go na naukę za granicę. Jak może kapłan na to się szarpnąć? Skąd weźmie takie pieniądze? Jeśli ma takie pieniądze, czy nie musi je zaofiarować na krzewienie ewangelii? Czy krzewiciel powinien jeździć drogim samochodem? Czy powinien jeździć luksusowym samochodem dla własnego dostojeństwa? Krzewiciel, który jeździ drogim samochodem jest złodziejem. Jeśli jego zwolennicy nie mogą pozwolić sobie na kupno nawet małolitrażowego samochodu, jak może on mięć luksusowy model? Możemy rozpoznać heretyckiego krzewiciela przez jego uczynki.

Heretycki krzewiciele wymagają ciężkich pieniędzy. Niektóre kościoły płacą krzewicielom ponad $10,000 miesięcznie. I to tylko oficjalnie. Kościół także finansuje ich nauczanie, książki, opiekę nad dzieckiem, odwiedziny i tak dalej.

A niektórzy z nich narzekają, że im płacą niewystarczająco. Otrzymają $10,000 miesięcznie i wymagają jeszcze więcej. Czy $10,000 to za mało? Krzewiciel powinien zarabiać wystarczająco dla krzewienia ewangelii wody i Ducha.

Prawdziwy krzewiciel ma pociechę i pokój od Boga. Lecz heretycki krzewiciel, który nie ma pokoju od Boga, prosi o pieniądze. Tacy krzewiciele naprawdę składają pokłony cielcom ze złota.

Kościół Boga czasami nazywają Syjonem. Żaden kościół nie jest taki piękny, jak Syjon. Kościół Boga jest miejscem krzewienia ewangelii wody i Ducha.

Księga Izajasza 1:21 mówi, “Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy!” Księga Izajasza opisuje kościół Boga, mówiąc że “sprawiedliwość w nim mieszkała.” Isaiah describes the church of God, saying, "It was full of justice."

Bóg jest sprawiedliwy i fair. Jesteśmy niedoskonałymi potomkami Adama i narodziliśmy się z grzechem, dlatego Jezus przyszedł na ten świat, by zmyć nasze grzechy przez wodę i Ducha. Oto sprawiedliwość Boga.

W czasach Starego Testamentu, znając swoją niedoskonałość ludzie przychodzili do Boga i składali ofiary. “Zgrzeszyłem tak i tak. Jestem winien.” Wtedy im darowano ich codzienne grzechy i oni także mogli otrzymać przebaczenie całorocznych grzechów w Dzień Pojednania.

Podobnie w Nowym Testamencie Jezus przyszedł na ten świat, został ochrzczony i ukrzyżowany, by raz na zawsze zmyć grzechy ludzkości.

W czasie mszy noworocznej wielu ludzi lamentuje, “Drogi Panie, przebacz moje zeszłoroczne grzechy. Proszę, daj mi błogosławieństwo na przyszły rok.” Tacy ludzie są heretykami.

To gdzie jest prawda ponownych narodzin z wody i Ducha? Jezus przyszedł na ten świat około 2000 lat temu, raz na zawsze wymazał grzechy ludzkości i zbawił nas od grzechu. On zbawił nas od wszystkich grzechów świata przez wodę i krew. Lecz co On musiałby powiedzieć, jeślibyście codziennie prosili o zbawienie?

“Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne, niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz mordercy!” Każdy, kto uważa się za grzesznika, jest heretykiem.Heretyckie Kapłani nie Mogą Krzewić Ewangelię Ponownych Narodzin z Wody i Ducha

Czy Bóg słyszy modlitwy
grzeszników?
Nie. Nie może słyszeć, bo grzech
oddziela ich od Boga.

Nasz Bóg nazywa mordercami tych, którzy wierzą w Niego i proszą o przebaczenie. Oni proszą o rozgrzeszenie mówiąc, że są grzesznikami; może oni chcą, by Jezus powtórnie przyszedł i umarł za ich grzechy? Chrzest i krzyż Jezusa jest prawdziwym zbawieniem.

W Pierwszym Liście św. Piotra 3:21 zapisano, że chrzest Jezusa jest pierwowzorem naszego zbawienia. Jezus umarł jeden raz, by wybawić ludzkość od wszystkich grzechów. On raz na zawsze wymazał grzechy ludzkości i powstał ze zmarłych po trzech dniach. Teraz siedzi po prawicy Boga.

Jezus został ochrzczony i umarł na krzyżu, by raz na zawsze wybawić nas od grzechu. On został ochrzczony od Jana Chrzciciela w wieku 30 lat. On umarł jeden raz, by wybawić nas od grzechu świata. Czy to nie oznacza, że On raz na zawsze zbawił nas od potępienia?

Mówiąc, że wszyscy są grzesznikami, heretycy proszą Jezusa powtórnie przyjść na ten świat i umrzeć na krzyżu. Naprawdę musiałby robić to zawsze, kiedy oni proszą o rozgrzeszenie.

Ten, który sercem wierzy w ewangelię wody i Ducha, jest na zawsze zbawiony od grzechu, stał się sprawiedliwym i wejdzie do Nieba, by otrzymać Boże błogosławieństwo i wieczne życie. Jeśli ktoś stanie się sprawiedliwym, zmoże otrzymać zbawienie przez wodę i Ducha i zostać jednym z błogosławionych Boga. Każdy, kto szuka sprawiedliwego zbawienia przed Bogiem, zostanie błogosławiony.

Przeczytajmy Księgę Izajasza 1:18-20. “Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być pokorni, z dóbr ziemi będziecie spożywać, Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!”

Bóg powiedział nam, że jeśli słuchamy ewangelię wody i Ducha, z dóbr ziemi będziemy spożywać, ale jeśli będziemy trwać w uporze, to miecz nas pożre.

Nasz Bóg powiedział, “Chodźcie więc, a będziemy się prawować! Jesteście niedoskonali? Jesteście niesprawiedliwi? Jesteście samolubni? Nie możecie przestrzegać przykazań? Nie możecie przestrzegać Prawa? Wiecie, ale nie możecie praktykować? To chodźcie do Mnie. Chociaż wasze grzechy są jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć są czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” To oznacza, że sprawiedliwy Bóg zbawił grzeszników i zrobił ich sprawiedliwymi.

Kiedy Bóg uczynił Adama i Ewę, grzechu jeszcze nie było. Lecz szybko zjawił się szatan. On kusił ich, by nie słuchać się Boga i zrobił wszystkich ludzi grzesznikami. Szatan stał się przyczyną upadku ludzkości. Na początku Adam i Ewa nie byli grzesznikami przed Bogiem. Oni przebywali razem z Bogiem w ogrodzie. Lecz zostali grzesznikami. Dlatego teraz Bóg woła nas. Chodźcie i spór ze Mną wiedźcie!

“Ile grzechów popełniłeś w życiu? Ile grzechów jeszcze popełnisz do śmierci?”

“O Panie. Nie mogę nie grzeszyć. Nie mogę zostać święty przez moje starania.”

“Dobrze, ile grzechów popełniłeś?”

“Panie, nie mogę wszystkiego wspomnieć, mogę sobie przypomnieć tylko niektóre grzechy. Czy pamiętasz? Wiesz, o czym mówię . . . I jeszcze raz, wiesz . . .”

Wtedy Bóg mówi, “Przedłużaj. Powiedz Mi. Czy to wszystko? Czy wiesz, ile jeszcze grzechów popełniłeś? Lecz raz na zawsze wymazałem wszystkie grzechy, które pamiętasz oraz które nie pamiętasz i nawet które popełnisz w przyszłości. I nie tylko twoje grzechy, ale i grzechy twoich potomków i potomków ich potomków, grzechy całej ludzkości. Jestem sprawiedliwym Bogiem. Raz na zawsze wymazałem twój grzech.”

Bóg, którzy wymazał wszystkie grzechy ludzkości, od grzechu Adama aż do grzechu ostatniego człowieka na ziemi, jest Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem.

“Ja jestem Zbawiciel i Wszechmocny Pan.”

“Ja jestem Pan, Miłosierny Bóg.”

“Mam miłosierdzie nad tymi, którzy zasługują na miłosierdzie, mam współczucie dla tych, którzy na to zasługują.”

Jeśli prosimy o Jego miłosierdzie i jesteśmy szczerzy przed Nim, możemy dostąpić litości. Nasz Ojciec chce pobłogosławić wszystkich nas. On chce, byśmy wszyscy zostali sprawiedliwymi. On jest miłościwy i miłosierny, chce zrobić nas wszystkich Swoimi sprawiedliwymi dziećmi.


Co Bóg chce, byśmy czynili
po ponownych narodzinach?
On chce, byśmy krzewili ewangelię
po całym świecie.

On chce, byśmy “jak śnieg zbieleli.” Jezus raz na zawsze wymazał grzechy ludzkości przez swój chrzest i krew. Jeśli kościół nie może rozwiązać problemu grzechów i życia wiecznego dla wszystkich wierzących, on nie może nazywać się prawdziwym kościołem Boga.

Ludzie przychodzą do kapłana i pytają, “Ja mam grzech. Co musze zrobić? Żałuję i zawsze żałowałem, ale moje grzechy nie znikają. Nie mogę nadal tak żyć. Wydaje mi się, że nie mogę kontynuować religijne życie.” Jeśli kapłan nie może mu dać prawidłową odpowiedź na to pytanie, on jest heretykiem. On może powiedzieć, “Wszystko zależy od ciebie. Idź i módl się w górach. Spróbuj post czterdziestodniowy.”

Heretyckie kapłani i religijni liderzy są nieczyści, oni nawet nie mogą myśleć o ewangelii wody i Ducha. Dokładnie nie wiedzą, czy ich duszy pójdą do piekła, czy do nieba.

Ci liderzy są niesprawiedliwi przed Bogiem. Oni są pseudochrześcijanami i heretykami. Wydają się wierzącymi w Jezusa, ale ich serca są pełne grzechów. Oni nie zostali zbawieni od grzechu. Nie mogą krzewić ewangelię wody i Ducha, która zmywa wszystkie grzechy. Nie wierzcie im.

W Liście św. Pawła do Tytusa 3:10-11 czytamy, “A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, Wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wyrok wydaje.” Oni wierzą w Jezusa, ale nie narodzili się ponownie, dlatego sami na siebie wyrok wydają. Oni ignorują i depczą ewangelię wody i Ducha mówiąc, że są grzesznikami i mogą wejść tylko do piekła.

Chcesz wiedzieć więcej o ewangelii wody i Ducha? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o ewangelii wody i Ducha.
To be born again

Oni są heretykami w chrześcijaństwie. Każdy, kto wierzy w Jezusa, ale ma grzech w sercu, jest heretykiem. Heretycy odróżniają się od Boga. Bóg jest święty. A oni nie są świętymi. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są zbawieni od wszystkich grzechów. Dlatego każdy, kto wierzy w Jezusa, ale ma grzech w sercu, jest heretykiem. Powinniśmy strzec się tych, którzy mówią, że wierzą w Boga, ale pozostają grzesznikami.

Krzewmy ewangelię dla tych, którzy jeszcze jej nie znają i tych, którzy chcą, ale nie mogą uwierzyć, bo nie znają prawdy. Pomagajmy im narodzić się ponownie. Odpierajmy ataki tych, którzy przeszkadzają im poznać ewangelię wody i Ducha.

Powinniśmy krzewić ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha po całym świecie. Amen!

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.