" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Ci, Którzy Mogą Wejść do
Miejsca Najświętszego


< II Księga Mojżeszowa 26:31-33 >
“Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza. I zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego, pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, a cztery podstawy ze srebra. Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz poza zasłoną Arkę świadectwa, i będzie oddzielała zasłona Miejsce święte od Najświętszego.” (Przypis tłumacza: “fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu” należy zamienić na “błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici” według Biblii Króla Jakuba, będącej jednym z najbardziej miarodajnych przekładów Biblii.)Materiały Przybytku


Przybytek był małym składanym domem, pokrytym czterema różnymi tkaninami. On był wykonany z różnych materiałów – ściany, na przykład, były wykonane z 48 desek z drzewa akacjowego. Wysokość każdej deski stanowiła 4,5 m (10 łokci: 15 stóp), a szerokość – 67,5 cm (1,5 łokcia: 2,2 stopy). Wszystkie deski były pokryte złotem.

Zasłony Przybytku były wykonane z takich materiałów: pierwsza zasłona była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru; druga zasłona – z sierści koziej; trzecia zasłona była wykonana ze skór baranich barwionych na czerwono, a czwarta zasłona – ze skór delfinów.

Jak już obejrzeliśmy, całe drzwi Przybytku były wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Kolory czterech nici woalki Miejsca Najświętszego, pokazują misję Jezusa Chrystusa, który zbawił ludzi od grzechów. Te cztery kolory to światło prawdy, które objawia, że Jezus Chrystus daruje nam przebaczenie grzechów, dlatego za nie wierzący szczerze dziękują Bogu.Materiały Bram Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego


Tabernacle Court

Materiałami bramy Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego były tkaniny wytkane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Wszystkie drzwi Przybytku były wykonane z tych tkanin. Przeszedłszy przez drzwi Przybytku, które prowadziły do Miejsca Świętego, człowiek zobaczyłby zasłonę drzwi Miejsca Najświętszego. Drzwi Miejsca Najświętszego pokazują nam, że Pan przebaczył nasze grzechy Swoimi czterema dziełami, które objawiają się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze.

Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici i kręcony bisior Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego – to cień, który świadczy, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię, zostanie ochrzczony, przeleje Swoją krew i w taki sposób zakończy misję zbawienia. Otóż błękitna nić jest cieniem chrztu Jezusa, a jasnoczerwona nić – cieniem ofiary, którą On miał złożyć za grzechy świata, które już wziął na Siebie. Aby całkiem zmyć nasze grzechy, Chrystus przyjął chrzest i poniósł karę za grzech. Oto co oznacza woalka Miejsca Najświętszego.Podłoga Przybytku


Przybytek był zbudowany na piasku, czyli na ziemi. Ziemia tu oznacza serca ludzi. Podłogą Przybytku były piasek i ziemia, i to także oznacza, że Jezus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, aby zmyć grzechy naszych serc. Jezus odczuł na Sobie wszystką niemoc ludzkości, dlatego On oczyścił wszystkie ich grzechy Swoim chrztem i kosztowną krwią, przelaną na Krzyżu. Nasz Pan przyszedł na tę ziemię, aby oświetlić ten świat jaskrawym światłem prawdy i rozwiązać podstawowy problem grzechów ludzkości. Jezus jest Bogiem stworzenia, który stworzył cały wszechświat i wszystkie rzeczy w nim; On jest światłem zbawienia, które przyszło na tę ziemię, aby zbawić ludzkość od wszystkich jej przekleństw i grzechów.Słupy Miejsca Najświętszego


Słupy Miejsca Najświętszego były wykonane z czterech kolumn z drzewa akacjowego. W Biblii liczba 4 oznacza cierpienie. Słupy Miejsca Najświętszego pokazują nam, że ludzie mogą się zbawić tylko poprzez wiarę w jaskrawe światło zbawienia, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Innymi słowy, one dowodzą, że możemy znaleźć jaskrawe światło zbawienia za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, spełnioną przez Samego Boga przy pomocy Jego cierpienia.

Każdy, kto chciał wejść do Miejsca Świętego i stać w Bożej obecności, musiał uwierzyć w światłą ewangelię wody i Ducha, ewangelię zbawienia, którą Bóg przygotował. Ale ci, którzy przychodzą do Boga bez wiary w ustanowioną przez Boga ewangelię, doznają surowego gniewu Bożego. Ci, którzy stoją przed Bogiem, muszą wierzyć w jaskrawą prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Przez jaskrawe światło prawdy wszyscy powinniśmy przyjść do najświętszego miejsca, gdzie mieszka Bóg.

Ewangelia przebaczenia grzechów, która objawia się w Starym Testamencie, to prawda zbawienia błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici. Właśnie ewangelia przebaczenia grzechów, która objawia się w Nowym Testamencie, spełniła się poprzez chrzest, który Jezus przyjął, krew na Krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Możemy wejść do Miejsca Świętego, tylko jeśli wierzymy w to świętą ewangelię.Powinniśmy Uwierzyć w Zbawienie, Objawione Błękitną, Purpurową i Jasnoczerwoną Nićmi


W Liście św. Pawła do Hebrajczyków 11:6 napisano: “Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że (Bóg) jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.” Bóg będzie żyć zawsze. I aby dać nam życie wieczne, On pobłogosławił nas przebaczeniem grzechów przez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest i został ukrzyżowany, umarł, zmartwychwstał i w taki sposób został naszym Zbawicielem. Na zawsze zmywszy wszystkie grzechy naszego dawnego człowieka Swoim ofiarnym potępieniem za nasze grzechy i przyniósłszy w nasze dusze wiarę w ewangelię wody i Ducha, Pan ubrał nas w świętość pełnej doskonałości.

Ubrawszy nas w nowe życie, Chrystus pozwolił nam przyjść do Boga i modlić się do Niego. Oprócz tego, On także dał nam łaskę stać w obecności Boga i nazywać Go naszym Ojcem. Wszystko to są dary Boga, który przyniósł nam zbawienie. Przyniósłszy nam to zbawienie przez prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, Bóg rozkazał nam przyjąć wiarę, która pozwala nam zbawić się i stać przed Nim.

Gdybyśmy mieli umrzeć jutro, czyż naprawdę poszlibyśmy do Nieba? Zamyślmy się na chwilę nad naszą przyszłością. Kiedy ludzie umierają, wszyscy oni stoją przed sądem Bożym. To może tylko oznaczać, że powinniśmy rozwiązać problem wszystkich swoich grzechów na tej ziemi – ależ jak możemy rozwiązać ten problem? Jeśli tylko ślepo wierzymy w Jezusa jako swego Zbawiciela, czyż to nie oznacza, że nasza wiara jest jedynie religią?

Był czas w moim życiu, kiedy nie znałem ewangelii wody i Ducha oraz próbowałem rozwiązać problem swoich grzechów przez ślepą wiarę tylko w krew Krzyża. W tym czasie uparcie wierzyłem, że Jezus został ukrzyżowany i umarł dla takich ludzi, jak ja, oraz że On zmył wszystkie problemy grzechu. Ale z tą wiarą nie mogłem rozwiązać problemu moich codziennych grzechów. Co więcej, właśnie poprzez wiarę w zbawienie, objawione w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach moja dusza naprawdę narodziła się ponownie.

Czy wszystkie nasze grzechy naprawdę są przebaczone, jeśli my ślepo wierzymy w Jezusa jako Zbawiciela? Nie ślepa wiara w Niego, lecz wiedza i wiara w prawdę pozwalają nam stać przed świętym Bogiem. Nawet żarliwie wierząc w Jezusa jako swego Zbawiciela, jeśli nie znamy prawdziwej ewangelii, która zbawiła grzeszników błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi, nigdy nie potrafimy spotkać Boga Świętego. Tylko wierząc w ewangelię wody i Ducha możemy spotkać Boga Świętego. Jakie więc materiały wiary składają prawdę, która pozwala nam zbawić się i przyjść do Boga? Jaka ewangelia pozwala nam mieć taką wiarę? To światła ewangelia wody i Ducha.

Chrystus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew, zmartwychwstał trzeciego dnia i w taki sposób wykonał Swoje doskonałe zbawienie dla tych z nas, którzy wierzą. Jeśli nasze dusze chcą oczyścić się od grzechu, to tylko wierząc w chrzest, który Jezus przyjął od Jana (Ewangelia św. Mateusza 3:15) i krew Krzyża (Ewangelia św. Jana 19:30) możemy wejść do światłego królestwa prawdy. Jeśli nie wierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł światłą ewangelią wody i Ducha, jako w naszego Zbawiciela, to nigdy nie potrafimy uczynić naszych serc czystymi jak biały śnieg.

Czasami, patrząc na niemoc naszego ciała, opłakujemy je. A jednak, dzięki ewangelii wody i Ducha, wszakże możemy dziękować Bogu, przecież Pan zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i krew. My nigdy nie potrafimy zostać świętymi w jakiś inny sposób, ale jedynie za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha zostaliśmy świętymi. Chrystus doskonale zbawił nas od grzechów. Za pomocą wiary w ewangelię błękitnej i jasnoczerwonej nici możemy znaleźć jaskrawe światło prawdy, która zbawiła nas od wszystkich naszych grzechów. Za pomocą ewangelii wody i Ducha Pan uczynił nas doskonałymi i świętymi.

W Ewangelii św. Mateusza 19:24 Pan powiedział: “Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.” Bogaci w duchu nie mogą się zbawić, przecież oni nie wierzą, że mogą otrzymać przebaczenie grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Tylko naprawdę ubodzy w duchu chcą wejść do Nieba, prosić Boga o pomoc, odrzucić własną sprawiedliwość, natomiast na 100 procent wierzyć w sprawiedliwość Bożą, mogą otrzymać życie wieczne za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha przelała jaskrawe światło zbawienia, abyśmy mogli spotkać się z najświętszym Bogiem. Sami nigdy nie potrafimy zostać świętymi, ale wierząc w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha możemy naprawdę zostać świętymi i wejść do jaskrawego królestwa prawdy.Powinniśmy Odrzucić Religijną i Dogmatyczną Wiarę


W Ewangelii św. Jana 3:3 Sam Jezus powiedział: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego.” W odpowiedzi na te słowa Nikodem zapytał: “Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?” (Ewangelia św. Jana 3:4)

Ci, którzy nie narodzili się ponownie, myślą, że człowiek nie może narodzić się ponownie jedynie dzięki wierze. Czasami nawet uczniowie Jezusa nie rozumieli Jego Słów i nawet wątpili o ich znaczeniu. Dlatego Pan powiedział Swoim uczniom: “U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Ewangelia św. Mateusza 19:26). Oczywiście, dla człowieka nie jest możliwe wejść do Królestwa Bożego z jego religijną wiarą, ale możemy wejść do Królestwa za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Choć my sami nie możemy zostać świętymi, tym, którzy wierzą, że Pan przyszedł na tę ziemię, wziął grzechy świata na Swoje ciało poprzez chrzest, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i w taki sposób pokazał nam jaskrawe światło zbawienia, które na zawsze zmyło wszystkie nasze grzechy, Bóg pozwolił wejść do Swego Królestwa.

Prawda, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, które były materiałami Przybytku, jest zawile powiązana z ewangelią wody i Ducha, którą Jezus wykonał w Nowym Testamencie. Innymi słowy, ewangelia wody i Ducha jest prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Błękitna, purpurowa i jasnoczerwona nici to cień Jego prawdziwego zbawienia, a ewangelia wody i Ducha jest istną istotą tego cieniu.

Dlatego możemy znaleźć jaskrawą prawdę zbawienia za pomocą ewangelii wody i Ducha oraz wierzyć w nią. W światłej ewangelii wody i Ducha jest pokój, podobnie jak maleńkie dziecko spokojnie bawi się, odpoczywa i śpi na rękach matki. Właśnie znalazłszy najświętsze światło w ewangelii, możemy spotkać najświętszego Boga. Właśnie dzięki wierze w światłą ewangelię wody i Ducha możemy znaleźć zbawienie, które Bóg dał nam. Tylko ci, którzy wierzą w to darowane przez Boga zbawienie mogą otrzymać wieczny odpoczynek.

Krótko mówiąc, tylko wiara w najświętszą ewangelię wody i Ducha pozwala nam wejść do Miejsca Świętego. Wiara w tę jaskrawą ewangelię wody i Ducha pozwala nam otrzymać przebaczenie grzechów. Chrystus przyszedł na tę ziemię z prawdą ewangelii, która na zawsze oczyściła nasze grzechy przez Jego chrzest i Krzyż. On wykonał obietnicę, którą dał nam błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi i kręconym bisiorem. Tylko ci, którzy wierzą w Jezusa jako swego Zbawiciela i w ewangelię wody i Ducha, mogą otrzymać życie wieczne i wejść do Nieba.

Gdyby ta prawdziwa ewangelia wody i Ducha była głoszona jeszcze 30 lat temu, ona naprawdę rozpowszechniłaby się na cały świat. Ale według opatrzności Bożej ta prawda miała rozpowszechnić się w dni ostateczne. Chrystus powiedział w Objawieniu św. Jana, że mnóstwo ludzi będzie zbawiono od grzechów w dni ostateczne. On także powiedział, że będzie wielu męczenników, oraz że w ciągu ucisku mnóstwo ludzi pokaże swoją wiarę, ufając Panu i przyjmując męczeństwo. Innymi słowy, Chrystus powiada o dniach ostatecznych jak o czasie żniw wielu dusz. Według planu Bożego tylko ci, którzy naprawdę wierzą w tę prawdziwą ewangelię, mogą otrzymać dar zbawienia od wszystkich grzechów.

Naprawdę macie szczęście, że możecie usłyszeć ewangelię wody i Ducha właśnie teraz, aby potrafić się zbawić od wszystkich grzechów. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu za darowaną nam ewangelię wody i Ducha. Co wydarzyłoby się ze wszystkimi nami, gdybyśmy nie usłyszeli ewangelii wody i Ducha? Ale naprawdę nawet teraz nie każdy przyjmuje ewangelię wody i Ducha. Ta prawda może wejść nie do każdego serca.

Faktycznie, widzimy, że choć jest wielu chrześcijan po całym świecie, wielu z nich nie wie i nie wierzy w ewangelię wody i Ducha. Jak więc ci ludzie, którzy nie znają prawdziwej ewangelii, mogą uwolnić się od grzechów? Oto dlaczego Bóg pozwolił nam szerzyć prawdziwą ewangelię przez chrześcijańską literaturę.

Wielu ludzi w całym świecie świadczy, że oni poznali ewangelię wody i Ducha, przeczytawszy książki o ewangelii, którą głosimy. Wszyscy oni wiedzieli tylko o krwi na Krzyżu zanim dowiedzieli się o tej ewangelii wody i Ducha, ale teraz oni dziękują Panu za jasne zrozumienie ewangelii wody i Ducha oraz za wiarę w nią. Także wielu ludzi świadczy, że oni nie wiedzieli, jak wielkie znaczenie było ukryte w tym, że Jezus przyjął chrzest od Jana. Teraz oni wierzą w tę ewangelię i szczerze dziękują Panu za tę prawdę.

Możemy zobaczyć, że podobnie jak ewangelia wody i Ducha, brama dziedzińca Przybytku także była wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Te cztery kolory są takie same, jak w ewangelii wody i Ducha. I w taki sam sposób światła ewangelia wody i Ducha także jest objawiona w zasłonie Miejsca Świętego i w woalce Miejsca Najświętszego. Co więcej, pierwsza zasłona Przybytku także była wykonana tych czterech kolorów; z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Ta prawda oznacza chrzest i krew Jezusa. Oto dlaczego Jezus powiedział, że On jest drogą do Królestwa Niebieskiego. Przyszedłszy na tę ziemię i zbawiwszy grzeszników prawdą ewangelii wody i Ducha, On uczynił bezgrzesznymi tych, którzy wierzą.

Droga do Królestwa Niebieskiego idzie przez wiarę w chrzest i krew Jezusa. Błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi i kręconym bisiorem Jezus doskonale zbawił nas od grzechów. Jak myślicie, gdzie możecie znaleźć tę prawdę? Jeśli wierzycie w chrzest, który Jezus Chrystus przyjął, i krew na Krzyżu, to będziecie zbawieni od wszystkich grzechów i na zawsze otrzymacie życie wieczne.

Jaka więc jest różnica między wiarą jedynie w Jezusa Chrystusa a wiarą w ewangelię wody i Ducha? Za pomocą ewangelii wody i Ducha Pan zbawił grzeszników od ich bezprawia, dlatego wierzyć w tę ewangelię oznacza poprawnie wierzyć w Pana. Pan zbawił grzeszników przez Swój chrzest i krew na Krzyżu, dlatego wierzyć w tego Pana jako w Zbawiciela oznacza zbawić się od grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, którą On wykonał. Jaka bądź wiara tylko w Jego imię nie oznacza, że zostaliśmy zbawieni od swoich grzechów i weszliśmy do Nieba.

Raczej, właśnie dzięki wierze w to, że Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana zamiast nas, przelał Swoją krew na Krzyżu, poniósł karę za wszystkie grzechy i zmartwychwstał, możemy otrzymać przebaczenie grzechów i zostać ludem Bożym. Bóg pozwala wejść do Królestwa Niebieskiego tylko tym, którzy mają wiarę w najświętszą ewangelię wody i Ducha. Ale ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, przecież oni nie narodzili się ponownie.

Za pomocą wiary w ewangelię jaskrawego światła wody i Ducha, która objawia się w Przybytku, możemy otrzymać najświętszą wiarę, żyjąc na tej ziemi. Choć nasze uczynki są niedoskonałe, mamy taką wiarę, a więc jak może ktoś powiedzieć, że nie zostaliśmy sprawiedliwymi? Zostaliśmy świętymi za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, a więc jak możemy wciąż mieć grzech? Niektórzy ludzie dziwią się, jak możemy mówić, że jesteśmy bezgrzeszni, jeszcze mając ciało, które przedłuża grzeszyć.

Ale to są ich własne cielesne myśli. Ci, którzy wiedzą i wierzą w ewangelię wody i Ducha, zgadzają się, że człowiek ma niedoskonałe ciało i dlatego nie może nie grzeszyć aż do śmierci. Jednakże oni także wierzą, że im zostały na zawsze przebaczone wszystkie ich grzechy, w tym przyszłe grzechy, przez doskonałe zbawienie chrztu i Krzyża Jezusa.

Możemy dzielić się tym Słowem duchowej wiary i mieć najświętszą wiarę, żyjąc na tej ziemi, ponieważ Pan dał nam zbawienie, objawione w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Pan dał nam wiarę w prawdę ewangelii wody i Ducha jako Swój dar dla nas. Z naszą wiarą w Pana możemy mieć współuczestnictwo ze sobą i przeżyć życie służenia Panu i miłości, i właśnie to jest prawdziwe szczęście.

My nie możemy nie dziękować Bogu za tę ewangelię. To jest tak wspaniałe, że potrafiłem poznać ewangelię wody i Ducha oraz uwierzyć w nią! Kiedy jeszcze nie miałem ani na jotę wiedzy o chrzcie Jezusa, przez Słowo prawdy Bóg dał mojemu sercu wiarę w tę ewangelię wody i Ducha. Za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha wszyscy otrzymaliśmy błogosławieństwo Niebios.Prawdziwa Ewangelia Jest w Moim Sercu i Ja Głoszę Ją z Prawdziwą Wdzięcznością


Kiedy czytałem Biblię, przede mną powstało pytanie: dlaczego Jezus przyjął chrzest? To pytanie pozostawało, dlatego pragnąłem znaleźć odpowiedź w Biblii, ale nikt nie mógł mnie nauczyć. Dlatego właśnie byłem nadzwyczajnie zainteresowany tym pytaniem, póki nie poznałem ewangelii wody i Ducha.

Często czytam urywek z Ewangelii św. Mateusza 3:13-17, osobliwie to miejsce, gdzie Jezus przemówił do Jana, zanim przyjął chrzest: “Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”, ale nigdy nie mógł zrozumieć znaczenia tych słów. Otóż często zapytywałem innych o przyczynie tego, dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan, ale nigdy nie otrzymywał zadowalającej odpowiedzi. Niemniej jednak, Bóg pozwolił mi uświadomić sobie cel chrztu, który Jezus przyjął od Jana. Dla mnie to była duchowa rewolucja, jak gdyby ślepy przejrzał. Otóż tylko zrozumiawszy znaczenie Ewangelii św. Mateusza 3:13-17, uświadomiłem sobie prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, która zbawiła mnie od moich grzechów.

Zanim zrozumiałem tę prawdę, wierzyłem tylko w krew na Krzyżu jako w moje zbawienie, ale naprawdę jeszcze miałem grzech i dlatego byłem grzesznikiem. W tym czasie wierzyłem, że mogę otrzymać przebaczenie tylko grzechu pierworodnego przez krew Jezusa, a moje codzienne grzechy wszakże pozostawały w moim sercu. Nie znałem wiary, która czyni człowieka bezgrzesznym, czyli wcale nie znałem chrztu, który Jezus przyjął od Jana. Jednakże Bóg oświecił moje serce jaskrawym światłem przebaczenia grzechów, podobnie jak włączają światło w ciemnym pokoju. “Aha, chrzest, który Jezus przyjął od Jana, jest ściśle powiązany z nałożeniem rąk systemu ofiarnego w Starym Testamencie! Oto czym jest ewangelia wody i Ducha!”

Ale cóż wydarzyło się potem? Byłem szokowany moim odkryciem, i wielki zgiełk zaczął wzrastać w moim sercu po uświadomieniu sobie tej prawdy: jeśli żadna inna ewangelia oprócz tej ewangelii wody i Ducha nie jest prawdziwa, to cóż stanie się z tym światem? Kiedyś myślałem, że wiara ewangelistów odpowiada Biblii. Ale teraz w końcu uświadomiłem sobie, że wszystkie ewangelie oprócz ewangelii wody i Ducha są nieprawdziwe i pochodzą od szatana.

Dlatego od tej pory wierzę i głoszę tylko ewangelię wody i Ducha. Niektórzy ludzie krytykowali mnie za to. Bóg także pokazał mi, człowiekowi o wielu niedostatkach, prawdę zbawienia, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, a także pozwolił mi uwierzyć i głosić, że ta prawda jest prawdziwą ewangelią. W tym świecie jest wielu podobnych ewangelii, ale jest tylko jedna prawdziwa ewangelia. Oto dlaczego postanowiłem szerzyć ewangelię wody i Ducha po całym świecie.

Kiedy myślę o tym, jak zacząłem głosić prawdę przebaczenia grzechów a także poznałem, uwierzyłem i zacząłem szerzyć najświętszą ewangelię wody i Ducha, to zaczynam uświadamiać sobie, jak wielkie błogosławieństwo Boże otrzymałem. Jedynie uwierzyłem w to, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu, a wszystkie moje grzechy znikły! Ewangelia wody i Ducha to święta prawda, i ja dziękuję Panu za darowaną mi ewangelię. Naprawdę otrzymałem wielkie błogosławieństwo Boże. Ci z was, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, także otrzymali wielkie błogosławieństwo Boże.

Wierzę, że to wszystko jest błogosławieństwem, które mi Bóg darował. Podobnie jak apostoł Paweł wyznał: “Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (I List św. Pawła do Koryntian 15:10), nie mogę nie chwalić Boga za darowaną mnie łaskę. Prawdę mówiąc, gdyby nie Kościół Boży, gdzie moglibyście usłyszeć ewangelię prawdy, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach? Każdy, kto słyszy i wierzy w Słowo błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, oczyści się w sercu. Cóż więc ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, myślą o tej ewangelii? Dla nich prawda wody i Ducha jest jedynie męcząca.

Czy wierzycie w błękitną i jasnoczerwoną nici woalki Miejsca Najświętszego? Kiedy słyszycie to Słowo, nie myślcie, że już je znacie, ale popatrzcie na siebie i zobaczcie, czy prawda jest w waszych sercach. Innymi słowy, teraz powinniście uwierzyć w ewangelię wody i Ducha według Słowa Pisma Świętego. To byłoby wielkie szczęście i błogosławieństwo, gdybyście weszli w Kościół Boży, usłyszeli Słowo Boże i potrafili wejść do Nieba.

Ale jeśli nie, jeśli nie możecie poznać ewangelii wody i Ducha, otrzymać prawdziwej wiary i wejść do Królestwa Niebieskiego, ponieważ słuchacie tylko przyziemne i oklepane historie, to jaka wam z tego korzyść? Jeśli ewangelia, w którą wierzycie, różni się od ewangelii wody i Ducha, to jak mogą wasze dusze być cenne dla Pana? Słowo Boże i wasza wiara powinny być zbieżne, podobnie jak wiara apostoła Pawła i nasza wiara są jednakowe. Ewangelia wody i Ducha, w którą wierzył Piotr, jest właśnie ewangelią, w którą wierzymy (I List św. Piotra 3:21).

Jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że On błogosławił nas wiarą w prawdziwą ewangelię wody i Ducha w te dni ostateczne. I kiedy wierzycie w prawdę ewangelii wody i Ducha w naszych książkach i dzielicie się nią z innymi, oni także otrzymają przebaczenie grzechów i będą dziękować Bogu w swej radości. Powinniśmy uświadomić sobie, że wzór i elementy Przybytku demonstrują szczegółowy portret Pana zbawienia, który zmył wszystkie nasze grzechy, i dziękować Panu za tę prawdę.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

My otrzymujemy błogosławieństwo zbawienia i możemy wejść do Nieba, kiedy wierzymy w prawdę, która objawia się w woalce Miejsca Najświętszego. Oprócz tego, Bóg pozwolił nam szerzyć po całym świecie prawdę przebaczenia grzechów, wykonanego z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Bóg powierzył nam to dzieło. My wiernie pracujemy w przeznaczonych dla nas przez Boga służeniach, a Bóg błogosławi nam za tę wierność.

Dziękuję Bogu. Sławię Go swoją wiarą w to, że ewangelia wody i Ducha, którą objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, z których wytworzono bramę dziedzińca Przybytku, odpowiada czterem kolorom woalki Miejsca Najświętszego. Teraz mam szczerą nadzieję, że wszyscy otrzymacie zbawienie od wszystkich grzechów poprzez wiarę i potraficie na zawsze wejść do Miejsca Najświętszego, gdzie mieszka Bóg. Czy wasza wiara także mocno stoi na tej prawdzie?

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.