" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
 



 Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Złoty Świecznik


< II Księga Mojżeszowa 25:31-40 >

“Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem; jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych – na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś będą cztery kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. A pąk jeden będzie pod dwoma wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod dwoma następnymi ramionami świecznika z jednej bryły. Tak niech będzie pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki te i ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą wykonane z jednej bryły szczerego złota. I uczynisz siedem lamp, i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi. Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze.”

The Gold Lampstand

Złoty świecznik był wykonany z talentu szczerego złota. Jego podstawa wraz z trzema ramionami z każdego boku, siedmiu lampami na podstawie i sześciu ramionach, był jednolity, wykonany z jednej bryły szczerego złota. Złoty świecznik był wykonany z jednej bryły szczerego złota, dlatego on był nadzwyczajnie okazały i piękny.

U szczytu złotego świecznika było siedem lamp dla oliwy, która zawsze oświetlała Miejsce Święte. Można wejść do Miejsca Świętego, tylko podniósłszy i otworzywszy drzwi Przybytku, wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Wejść tu mogą tylko ci, którzy wierzą w misję zbawienia, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Dlatego nikt nie może wejść do Miejsca Świętego bez tej wiary, przecież to miejsce otwarte tylko dla tych, którzy znają tajemnicę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, która objawia się w zasłonie Przybytku.

Dlatego tylko ci, którzy wierzą w zdumiewające zbawienie, wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, mogą zostać członkami Kościoła Bożego. Cztery kolory zasłony Przybytku są cieniem ewangelii wody i Ducha, prefiguracją przyjścia Jezusa, który wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest i poniósł karę za nasze grzechy, będąc ukrzyżowany i przelawszy Swoją krew.

Właśnie ta ewangelia wody i Ducha jest ewangelią prawdziwego przebaczenia grzechów, które Pan dał nam. Ewangelia wody i Ducha składa się z chrztu, który Jezus Chrystus przyjął, i potępienia na Krzyżu, które On poniósł, aby dać nam błogosławieństwo przebaczenia grzechów. Dlatego tylko ci, którzy szczerze wierzą w tę prawdę, mogą otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów. Innymi słowy, Bóg pozwala wejść do Miejsca Świętego tylko tym, którzy wierzą w prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Podobnie jak złoty świecznik wewnątrz Miejsca Świętego zawsze świecił jaskrawym światłem, tak ci, którzy zostają dziećmi Bożymi za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, także mogą oświecać ten świat światłem zbawienia, które zbawia ludzi od grzechów. Innymi słowy, tylko ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów za pomocą ewangelii wody i Ducha, mogą zostać świecznikami, które dają światło zbawienia, aby inni także mogli poznać tę prawdę i otrzymać przebaczenie grzechów.

Złoty świecznik miał kwiaty, dekoracyjne pąki i kielichy. Bóg rozkazał postawić na świeczniku siedem lamp, dlatego kiedy świecznik zapalano, ciemności nigdy nie było w Miejscu Świętym. To oznacza, że sprawiedliwi, oczyszczeni od grzechów za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, zbiorą się razem, zbudują Kościół Boży i oświecą ten świat. Światło świecznika, które błyszczało w Miejscu Świętym, – to ewangelia wody i Ducha, którą wypędza ciemność tego świata.

Aby zbawić nas od grzechów, Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka. On przyjął chrzest od Jana, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, i został ukrzyżowany, aby ponieść karę za nasze grzechy. W taki sposób Jezus został światłem zbawienia. Na dziedzińcu Przybytku grzesznicy przekazywali swoje grzechy ofierze za grzech przez nałożenie rąk na jej głowę, i ona zabierała karę za ich grzechy swoją śmiercią.

Także Jezus Chrystus spełnił nasze zbawienie, przyjąwszy chrzest i umarłszy na Krzyżu według Prawa Bożego, i został światłem zbawienia dla całej ludzkości. Swoją misją, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, Jezus Chrystus wykonał zbawienie ludzkości. Dlatego zostaliśmy zbawieni od swoich grzechów za pomocą wiary w ewangelię chrztu i krwi, które Jezus Chrystus dał nam. Wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa, także muszą znaleźć to światło prawdy.

Jezus Chrystus oświecił światłem zbawienia ten świat, aby tylko narodzeni ponownie z wody i Ducha mogli wejść do Królestwa Bożego. Dlatego tylko narodzeni ponownie z wody i Ducha mogą zostać częścią Kościoła Bożego, wypromieniowywać i szerzyć światło wody i Ducha po całym świecie. Tylko oni wierzą w ewangelię wody i Ducha oraz szerzą ją, dlatego Bóg osobliwie powierzył im tę ewangelię wody i Ducha oraz pozwolił im wypromieniowywać światło prawdziwej ewangelii.

Dlatego powinniśmy uświadomić sobie, że tę misję rozpowszechnienia światła ewangelii w całym świecie mogą spełniać tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha jak w świętą prawdę. Grzesznicy nie mogą wejść do Miejsca Świętego. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach drzwi Przybytku, mogą tam wejść. Dlatego tylko ci, którzy znają prawdę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, i szczerze wierzą w nią, mogą wejść do Przybytku i wypromieniowywać jaskrawe światło zbawienia.

Na bramie dziedzińca Przybytku zasłona, wytkana błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, także oświetlała drogę. Aby ci, którzy szukają Przybytku, mogli składać w nim ofiary, Bóg uczynił bramę jego dziedzińca z tych samych czterech kolorów. Ale ludzie Starego Testamentu nie mogli wiecznie oczyszczać się przez codzienne ofiary. Dlatego oni musieli przedłużać czekać na Mesjasza. Jednakże kiedy Mesjasz Jezus Chrystus naprawdę przyszedł, oni nie potrafili uświadomić sobie, że On został prawdziwym Mesjaszem, złożywszy jedną wieczną ofiarę według objawienia kolorów zasłony Przybytku.

Podobnie dziś niektórzy chrześcijanie, nawet wzywając imię Jezusa, nie wiedzą, że On przyszedł błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi i kręcony bisior i doskonale nas zbawił. Kiedy ludzie Starego Testamentu codziennie składali swoje ofiary przez nałożenie rąk i krew ofiary, oni musieli wierzyć, że kiedyś przyjdzie Zbawiciel, podobnie jak ich ofiara.

Ludzie tego świata także muszą uwierzyć, że Jezus Chrystus, Zbawiciel, przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata poprzez chrzest według systemu ofiarnego nałożenie rąk i krwi Starego Testamentu, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i w taki sposób zbawił Swój lud od grzechów. Ale oni nawet nie znają systemu ofiarnego Starego Testamentu, nie wiedzą, czy Jezus przyszedł poprzez chrzest i krew, czy tylko przez krew na Krzyżu, czy po prostu jako Zbawiciel.

W oczach Bożych wiara dzisiejszych chrześcijan w system ofiarny Starego Testamentu jest tak błędna, jak wiara ludu Izraela. Nie mając prawdziwej wiary w Mesjasza, który objawił się w systemie ofiar, oni nie mogą uwierzyć, że Mesjasz przyszedł, przyjął chrzest i przelał Swoją krew. Ale wszystkie ludy tego świata, a mianowicie lud Izraela, muszą uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą Jezus zbawił ich od grzechów przez misję Swego chrztu i ukrzyżowania.

Aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów i kary, Jezus Chrystus przyjął chrzest i przelał Swoją krew. Możemy poznać Jezusa Chrystusa przez prawdę, ukrytą w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach drzwi Przybytku, cieniu ewangelii wody i Ducha. Prawdą zbawienia jest to, że ludzie mogą otrzymać przebaczenie grzechów przez szczerą wiarę w prawdziwą ewangelię. Przez prawdę ewangelii wody i Ducha, którą Jezus Chrystus dał nam, naprawdę przyszedłszy na ten świat, przyjąwszy chrzest i umarłszy na Krzyżu, powinniście mieć w waszych sercach wiarę, która was zbawia. Ta prawda zbawiła was od wszystkich waszych grzechów.

W świętym Domu Bożym były trzy zasłony. Wszystkie te zasłony były wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Ja znowu powtarzam, że te cztery kolory dokładnie pokazują zbawienie Boże: Aby zbawić nas od naszych grzechów, Bóg ustanowił prawo przebaczenia grzechów przez błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nici i kręcony bisior. Dlatego jeśli wierzymy według tego prawa przebaczenia grzechów, to Bóg przyjmie naszą wiarę i na zawsze zbawi nas od naszych grzechów.

Właśnie za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, każdy z nas może na zawsze się zbawić od wszystkich grzechów. Wiedząc i wierząc w prawdziwe znaczenie danego przez Boga systemu ofiarnego, każdy może przyjść do Niego. Przy wejściu do Miejsca Świętego, do Domu Bożego, było pięć słupów, na których wisiała zasłona, wytkana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Aby przyjść do Boga, powinniśmy mieć wiarę w cztery prawdy, które objawiają się i czterech kolorach zasłony.

Wiara, która objawia się w błękitnej nici, oznacza, że Jezus Chrystus przyjął nasze grzechy w czasie chrztu, a wiara, która objawia się w jasnoczerwonej nici, oznacza, że Jezus poniósł karę za grzech, będąc ukrzyżowany i przelawszy Swoją krew. Wiara, która objawia się w purpurowym kolorze, oznacza, że Jezus – to Sam Bóg, a wiara, która objawia się w kręconym bisiorze, oznacza Jego doskonałe Słowo, że Bóg uczynił nas bezgrzesznymi, oczyściwszy nasze grzechy tymi nićmi, czyli błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi. Ta prawda nazywa się ewangelia wody i Ducha. Dlatego z wiarą w to, że Jezus zbawił nas wodą i Duchem, możemy wejść do Królestwa Bożego. To jest wiara tych, którzy mogą otworzyć drzwi Przybytku i wejść do Miejsca Świętego.

Brama dziedzińca Przybytku, wykonana z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, pozwala nam uświadomić sobie plan Boży naszego zbawienia i pokazuje nam, że naszego zbawienia, które pochodzi od ustanowionego przez Boga przebaczenia grzechów, nie można zdobyć naszymi własnymi staraniami. Nawet jeśli będziemy codziennie prosić o przebaczenie naszych grzechów, my nie potrafimy się zbawić od swoich wiecznych grzechów bez ofiary przebłagalnej, nałożenia rąk i krwi. Tylko kiedy ofiara, która przyszła, aby zbawić nas od naszych grzechów, bierze na siebie wieczne grzechy świata, tylko wtedy możemy całkiem się zbawić poprzez wiarę w tę prawdę i w przebaczenie grzechów.

Mając w swoich sercach wiarę w tę prawdziwą ewangelię, potrafimy szerzyć ewangelię zbawienia, która daje życie wieczne każdej straconej dusze. Wierząc w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, możemy oświecić ten świat prawdą przebaczenia grzechów. Świecznik w Miejscu Świętym miał siedem lamp, dlatego kiedy te lampy świeciły, ich światło odbijało się od ścian Przybytku, wykonanych z desek, pokrytych złotem, i w taki sposób jaskrawo oświetlało całe Miejsce Święte. Bez świecznika w Miejscu Świętym byłoby ciemno. Właśnie dlaczego Bóg dał temu ciemnemu światu Swoich świętych i sług, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.



Jaka jest Rola Złotego Świecznika?


Złoty świecznik pokazuje nam, że Bóg dał nam wiarę w prawdę, która zostaje światłem świata. Powinniśmy wierzyć w to, że Jezus Chrystus urodził się na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał Swoją krew na Krzyżu. Innymi słowy, Bóg rozkazuje nam wypromieniowywać światło zbawienia z tą wiarą. Kiedy my chronimy ewangelii zbawienia w naszych sercach i szerzymy tę wiarę, światło prawdy naprawdę błyszczy. Wtedy ludzie zobaczą i przyjdą do tego jaskrawego światła, uświadomiwszy sobie, że Pan zbawił ich błękitną, purpurową i jasnoczerwoną nićmi oraz kręconym bisiorem, i zostaną ludem Bożym. Światło prawdy – to ewangelia wody i Ducha, zaplanowana i spełniona przez Boga Ojca, Syna i Świętego Ducha.

Z wiarą w prawdę, że Jezus przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i został ukrzyżowany, przelał Swoją krew, umarł i zmartwychwstał, aby dać nam przebaczenie wszystkich grzechów, my szerzymy ewangelię wśród tych, którzy pragną się zbawić. Gdyby Jezus Chrystus nie przyjął chrztu i nie został ofiarą zamiast nas, nigdy nie potrafilibyśmy się zbawić od naszych grzechów.

Jezus przyjął chrzest, przelał Swoją krew i został ofiarą zamiast nas, dlatego On potrafił dać wszystkim grzesznikom wiarę, która ich zbawia. My nie szerzymy jakąś iluzoryczną doktrynę. My po całym świecie szerzymy światło zbawienia, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. My wiemy i wierzymy w chrzest Jezusa i w Jego ofiarę na Krzyżu, dlatego szerzymy światło życia wśród tych, czyje serca znajdują się w ciemności. Wszyscy ci, którzy oświecili się tym światłem, świadczą o zdumiewającym przebaczeniu wszystkich grzechów. Wszyscy ludzie świata także poznają chrzest, który Jezus przyjął, i ofiarę, którą On przyniósł na Krzyżu, aby zmyć wszystkie grzechy świata, i poprzez wiarę w to jako własne przebaczenie grzechów znajdą światło prawdy.

Dlaczego Jezus Chrystus musiał przyjść na tę ziemię? Dlaczego On miał przyjąć chrzest? Dlaczego On musiał umrzeć na Krzyżu? Dlaczego On musiał zmartwychwstać trzeciego dnia? Przyczyną tego wszystkiego jest to, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Aby spełnić wszystką misję zbawienia, Mesjasz Jezus przyjął chrzest i przelał Swoją krew, i w taki sposób zalśnił światłem zbawienia dla grzeszników. Dlatego szerząc światło zbawienia po całym świecie możemy pozwolić wielu ludziom poznać tę prawdę, uwierzyć w nią i w taki sposób otrzymać życie wieczne.

Jesteśmy świecznikami, które oświecają ten świat światłem ewangelii wody i Ducha. Za pomocą ewangelii, którą szerzymy, ludzie poznają światło prawdy, która ich zbawia. Ci, którzy szukają światła w tym ciemnym świecie, zobaczą to jaskrawe światło, które szerzymy, przyjdą do światła prawdy i zostaną zbawieni od wszystkich grzechów. Przyjąwszy wiarę w tę prawdę, wszyscy ludzie mogą się zbawić.

To nie jest teoretyczna ewangelia. Dlatego powinniśmy uwierzyć w nią całym sercem. Możemy pracować dla rozpowszechnienia ewangelii, tylko jeśli naprawdę wierzymy w misję Jezusa, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Ale nawet otrzymawszy przebaczenie grzechów, bez lampy z oliwą my nie możemy wiecznie wypromieniowywać światła, dlatego Bóg dał nam Kościół Boży, nasz świecznik. Na każdym ramieniu świecznika były kielichy, a pod nimi były dekoracyjne pąki. Właśnie to oznacza Kościół, zbudowany z wiarą.

Prawdziwy Kościół Boży jest miejscem, gdzie zbierają się tylko ci, którzy naprawdę otrzymali przebaczenie grzechów poprzez szczerą wiarę. Głową Kościoła jest Jezus Chrystus, a Kościół jest Jego ciałem. Podobnie jak ciało robi to, co rozkazuje głowa, tak ręce i nogi Kościoła robią to, co rozkazał Jezus Chrystus. Właśnie tak one służą ewangelii. Na kogoż patrzy Kościół Boży? Przepełniony ciemnymi grzechami, cały świat ginie, i Kościół patrzy na jego dusze, skazane na piekło. Kościół Boży oświeca je światłem zbawienia. Oto co my robimy w Jego Kościele z naszą wiarą w ewangelię.

W państwach z długą historią chrześcijaństwa wielu ludzi głęboko studiuje i dobrze zna Biblię. Ja wierzę, że kiedy ci ludzie, którzy stale szukają prawdy, znajdą tę prawdę, oni od razu otrzymają przebaczenie grzechów. Otóż, aby szerzyć ewangelię wody i Ducha wśród takich ludzi, ja pracuję wraz ze wszystkimi narodzonymi ponownie świętymi.

Chrześcijaństwo, w przeciwieństwie do innych religii, założyło swój fundament wiary na Słowie, dlatego ludzie otrzymają przebaczenie grzechów, jeśli my będziemy poprawnie szerzyć Słowo. Ale są także ludzie, którzy opierają się tej prawdzie, wyśmiewając ją i nie wierząc w nią, bez względu na to, jak długo ją głosimy. W szczególności, niektórzy zacięci fanatycy religii nie wierzą w Słowo Boże, i dlatego oni nigdy nie uwierzą w tę prawdę wody i Ducha. A co z tymi, którzy przyjmują Biblię jak Słowo Boże? Mnóstwo takich ludzi otrzyma przebaczenie grzechów, słuchając i wierząc w tę ewangelię.

Teraz mogę służyć Bogu razem z wami, ponieważ wierzę w to. Niebawem ta ewangelia rozpowszechni się wśród mnóstwa ludzi i przyjdą wielkie dzieła ewangelii. Bóg nawet może pracować tam, gdzie jesteśmy niewidomi, i dlatego codziennie tysiące ludzi naprawdę otrzymują przebaczenie grzechów. Dlatego, podobnie jak my, mnóstwo ludzi zostanie lampami i będzie szerzyć wśród ludzi całego świata swoją wiarę w zbawienie, objawione w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Ja wierzę, że dzięki ich światłu prawdy będą powstawać nowi wierzący, którzy także będą się żywić i szerzyć tę ewangelię.

Zostawszy lampami Bożymi, my także wypromieniowujemy światło zbawienia z naszą wiarą w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Błękitna nić wypromieniowuje światło prawdy chrztu od Jana, którym Jezus zabrał grzechy całego świata; purpurowa nić wypromieniowuje światło prawdy, że Jezus Chrystus jest Królem królów; jasnoczerwona nić wypromieniowuje światło prawdy, że Jezus zabrał grzechy świata na Krzyż i przelał Swoją krew na nim; a kręcony bisior wypromieniowuje światło prawdy, że Słowo Boże uczyniło grzeszników sprawiedliwymi. Słowo danej przez Boga ewangelii wody i Ducha jest światłem prawdy błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru.

Ta ewangelia także powiada nam, że On wróci na tę ziemię jako Pan powtórnego przyjścia, wzbudzi nas z martwych, pozwoli królować z Nim przez tysiąc lat w Tysiącletnim Królestwie, wejść do wiecznego Królestwa Bożego i wiecznie tam żyć. Czy możecie wyobrazić sobie życie wieczne?

Ten wszechświat jest tak obszerny i szeroki, że naukowcy powiadają, iż jest jeszcze wiele układów gwiazdowych w innych nieprzeliczonych galaktykach poza granicami naszego własnego Układu Słonecznego i Drogi Mlecznej. Stworzony przez Boga wszechświat jest po prostu niezmierny. Poza granicami wiadomego nam wszechświata, w innych galaktykach są nieprzeliczone sfery, o których istnieniu nawet nie wiemy. Spadające gwiazdy, które teraz padają, naprawdę są jest kawałkami planet, które rozpadły się w dalekich galaktykach miliardy lat temu i tylko teraz docierają do atmosfery ziemi i płoną.

Innymi słowy, my tylko teraz widzimy, co wydarzyło się miliardy lat temu. Dlatego ogromne sfery stworzonego przez Boga wszechświata wszakże pozostają nieznane. Ale nawet jeśli wszechświat jest dla n nieznany as, dla Boga on jest tak maleńki, jak dłoń. Bóg jest wszechwiedzący i wszechmogący, On stworzył wszystkie rzeczy i ustanowił wszechświat.

My oświecamy świat światłem prawdy, aby za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha wszyscy mogli otrzymać wieczne przebaczenie grzechów i życie wieczne. Dzieci Boże mają jaskrawe światło życia, które pozwala im żyć wiecznie z Jezusem Chrystusem. Bóg żyje z nami wiecznie, pozwalając nam delektować się Jego dobrami i przyoblekając nas w Swoją chwałę. Dlaczego? Dlatego, że wierzymy w światło ewangelii Jego siły. Gdy tylko znaleźliśmy to światło, które pozwoliło nam poznać prawdę, od razu zaczęliśmy szerzyć to światło wśród innych ludzi.

A kiedy widzieliśmy, jak opatrzność Boża działa w całym wszechświecie, nasza wiara w Jego misję jeszcze więcej wzrastała. Niektóre gwiazdy znikły miliardy lat temu, a nasze oczy wszakże je widzą, ponieważ one były w odległości miliardów lat świetlnych od naszej planety! My nawet nie możemy wyobrazić sobie pojęcia “wieczność”, myśląc o nieskończoności wszechświata.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Zostawszy częścią Kościoła Bożego, my teraz szerzymy światło prawdziwej ewangelii, ponieważ wierzymy w prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. My wierzymy, że to zbawienie gwarantuje nam wieczne i błogosławione życie w Królestwie naszego Ojca. My także wiemy, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę (1 List Pawła do Tymoteusza 2:4). Dlatego ci, którzy zobaczyli światło zbawienia, muszą szerzyć ewangelię wody i Ducha, przecież tę misję powierzył im Bóg.

Bóg pobłogosławił nas, abyśmy mogli spełniać tę misję. Uświadamiając sobie, jak wielkie jest to błogosławieństwo, my z wiarą spełniamy naszą misję. Mam nadzieję, że wszyscy napełnicie swoje serca światłem prawdy Bożej. Dzięki łasce Bożej uwierzyliśmy w dzieło zbawienia, które objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, i zostaliśmy dla całego świata światłem zbawienia, które oświeca cały świat. Alleluja! Szczerze dziękuję Bogu.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.