" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Stół Chlebów Pokładnych


< II Księga Mojżeszowa 37:10-16 >

“Zrobił też z drzewa akacjowego stół, którego długość wynosiła dwa łokcie, jego szerokość jeden łokieć i jego wysokość półtora łokcia. Pokrył go szczerym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec. I uczynił wokoło listwę na cztery palce szeroką, i zrobił złoty wieniec dokoła tej listwy. Odlał następnie cztery złote pierścienie i przyprawił te pierścienie do czterech rogów stołu, gdzie się znajdują cztery jego nogi. Blisko listwy znajdowały się pierścienie do włożenia w nie drążków z drzewa akacjowego do przenoszenia stołu. A zrobił te drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. Przenoszono stół za ich pomocą. Uczynił także ze szczerego złota naczynia do stołu, misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych.”

The Table of Showbread

Uczyniwszy Listwę Dokoła Naszych Serc, Powinniśmy Spożywać Chleb Życia

Stół chlebów pokładnych, jeden z elementów Przybytku, był wykonany z drzewa akacjowego i pokryty szczerym złotem. Jego długość wynosiła dwa łokcie (90 cm: 3 stopy), wysokość półtora łokcie (67,5 cm: 2,2 stopy) i szerokość jeden łokieć (45 cm: 1,5 stopy). Na stole chlebów pokładnych zawsze było dwanaście placków, i tylko kapłani mogli jeść te placki (III Księga Mojżeszowa 24:5-9).

To są cechy charakterystyczne stołu chlebów pokładnych: dokoła on miał listwę na cztery palce szeroką; złoty wieniec dokoła listwy; na czterech rogach cztery złote pierścienie, które trzymały pokryte złotem drążki z drzewa akacjowego, za których pomocą przenosili stół. Wszystkie te rzeczy, które były na stole – misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych – także były wykonane ze złota.

W II Księdze Mojżeszowej 37:11-12 napisano: “Pokrył go szczerym złotem i uczynił na nim dokoła złoty wieniec. I uczynił wokoło listwę na cztery palce szeroką, i zrobił złoty wieniec dokoła tej listwy.” Stół chlebów pokładnych w Miejscu Świętym Domu Bożego miał listwę na cztery palce szeroką, a dokoła niej był złoty wieniec. Dlaczego Bóg rozkazał Mojżeszowi wykonać taką listwę? Przeznaczeniem listwy na cztery palce szerokiej, wystającej na około 10 cm, było nie pozwolić, aby chleb upadł ze stołu.

Podobnie jak tylko kapłani mogli spożywać chleb, który był na stole chlebów pokładnych, tak my powinniśmy zostać tymi, którzy mogą jeść ten chleb duchowo. Tylko ci, którzy zostali zbawieni od grzechów i otrzymali życie wieczne poprzez wiarę w chrzest Jezusa Chrystusa i krew na Krzyżu – innymi słowy, tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha jak w swoje zbawienie – mogą jeść ten chleb.

Placek nie mógł obsunąć się i upaść ze stołu chlebów pokładnych Przybytku, ponieważ dokoła niego była osobliwa listwa na cztery palce szeroka. Co sobota na stół łożyli gorący, świeży placek. Powinniśmy zwrócić osobliwą uwagę na to, że listwa na cztery palce szerokie z wieńcem złotym była dokoła stołu chlebów pokładnych.

Listwa stołu chlebów pokładnych naucza nas, że powinniśmy strzec w swoich sercach Słowa prawdy, która przynosi nam zbawienie, i w taki sposób otrzymać życie wieczne. To oznacza, że możemy mieć duchową wiarę błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru, które objawiają się na drzwiach Przybytku, jeśli tylko wierzymy w chrzest Jezusa Chrystusa i krew na Krzyżu. Przez to objawienie my także uświadomiliśmy sobie, że tylko ci, którzy wierzą w tę prawdę, objawiającą się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, zostają dziećmi Bożymi.

Nie mielibyśmy udziału z Panem, gdybyśmy nie uwierzyli w to, dlatego ci z nas, którzy pragną mieć chleb życia, muszą wierzyć w ewangelię wody i Ducha błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Powinniśmy uwierzyć, że tylko ewangelia wody i Ducha jest świętą prawdą zbawienia. Otóż Bóg rozkazuje nam wykonać listwę wiary w sercu, aby Słowo zbawienia nie pozostawiło nas.

Ta ewangelia wody i Ducha była przekazana nam od czasów Wczesnego Kościoła. Od czasów Wczesnego Kościoła do naszych dni Bóg na zawsze zmywał grzechy tych, którzy wierzą w tę ewangelię. Możemy zobaczyć, że teraz, jak i wcześniej, Bóg zbawia dusze tych, którzy wierzą w prawdę tej ewangelii wody i Ducha. Zostaliśmy zbawieni poprzez wiarę w prawdę, która objawia się w drzwiach Przybytku, i Bóg pozwolił nam żyć duchowo, uczyniwszy listwę w naszych sercach.

Dzięki naszej wierze w daną przez Pana ewangelię wody i Ducha otrzymaliśmy życie wieczne i dzięki tej ewangelii prawdy możemy dzielić się chlebem życia z innymi. My także zaczęliśmy służyć sprawiedliwej misji Boga. Nawet jeśli wierzymy w ewangelię wody i Ducha, ale nie możemy twardo stać w prawdzie tej ewangelii i z czasem tracimy ją, to będzie oznaczać, że my stracimy własne życie. Dlatego powinniśmy wykonać listwę wiary w naszym sercu, zawsze z wiarą myśląc o ewangelii wody i Ducha.W Naszych Sercach Ma Być Wiara w Ewangelię, Która Objawia się w Błękitnej, Purpurowej i Jasnoczerwonej Niciach


Jeśli ludzie nie mają wiary w tę prawdę, to oni nie mogą się zbawić od swoich grzechów. Oni mogą twierdzić, że w jakiś sposób zostali zbawieni, ale jeśli ich serca nie chronią i nie wierzą w ewangelię wody i Ducha błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, to ich zbawienie naprawdę jest niedoskonałe.

Nie wierzyć w ewangelię wody i Ducha jak w prawdę oznacza opuścić Pana. Powinniśmy nie tylko mieć chleb życia, ale również żywić się nim i w taki sposób poznać prawdę. Kiedy żyjemy, nie wierząc w Słowo Boże i nie przestrzegając jej w naszych sercach, to niebawem prawda zbawienia zniknie z naszych serc.

Być może, dziwicie się, jak możecie stracić tak kosztowne zbawienie, jeśli już zostaliście zbawieni od grzechów. Ale, niestety, wielu ludzi, którzy nie przestrzegają Słowa Bożego, choć najpierw z radością przyjęliście prawdę, zresztą umrą, ponieważ nie mają korzenia wiary w prawdziwą ewangelię.

Mówiąc o tym, Jezus opowiedział o czterech różnych gruntach serca w “przypowieści o siewcy” (Ewangelia św. Mateusza 13:3-9, 18-23). W tej przypowieści ziarno prawdy Bożej zostało posiane na czterech różnych gruntach serca. Pierwszy grunt to pobocze, drugi to miejsca skaliste, trzeci to ziemia ciernista, a czwarty to ziemia żyzna. Otóż ziarna, które upadły na pierwsze trzy grunty, nie zmogły przynieść żadnego plonu, i tylko to ziarno, które upadło na czwarty grunt, na ziemię żyzną, wydało owoc. To oznacza, że wielu ludzi może stracić zbawienie w połowie drogi, nawet jeśli oni kiedyś usłyszeli i przyjęli ewangelię wody i Ducha, prawdziwą ewangelię zbawienia. Dlatego powinniśmy pamiętać, że jeśli grunt naszych serc nie jest żyzny, to możemy stracić nasze zbawienie, które Pan dał nam.

Jeśli my sercem wierzymy w zbawienie błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici, to grunt naszych serc może być żyzny. Ale czasami widzimy, że niektórzy ludzie tracą zbawienie z powodu niezdolności obronienia swojej wiary, ponieważ ich wiara w Słowo Boże nie może głęboko zapuścić korzenie. Oto dlaczego powinniśmy być w Kościele Bożym, codziennie spożywać chleb życia i wzrastać w wierze. Bóg codziennie żywi nas prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach, aby nasza wiara wzrastała.

Powinniśmy codziennie twierdzić w swoich sercach przebaczenie grzechów, które otrzymaliśmy. W naszych sercach powinna być prawda zbawienia ewangelii wody i Ducha błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Ta prawda zbawienia znajduje się w sercach tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Odnawiając naszą wiarę w tę prawdziwą ewangelię wody i Ducha, możemy codziennie żyć jak dzieci Boże.

Dlatego nawet ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, także muszą codziennie rozmyślać o ewangelii sprawiedliwości Bożej, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, i codziennie potwierdzać swoją wiarę. Dlaczego? Dlatego, że jeśli my nie trzymamy się i nie wyznajemy ewangelii wody i Ducha, to zawsze możemy ją stracić. Powinniśmy zawsze pamiętać, że autor Listu św. Pawła do Hebrajczyków napisał do diaspory żydowskiej: “Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża” (List św. Pawła do Hebrajczyków 2:1).

My widzimy, że dziś nawet wśród tych, którzy znają ewangelię wody i Ducha, jest wielu takich, czyja wiara w ewangelię z czasem gaśnie. Nawet już uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha, oni nie zmogli nieustannie spożywać chleb życia w Miejscu Świętym, i dlatego ich serca nie uświęciły się prawdziwą wiarą.

W tym świecie jest także wielu sług szatana, którzy starają się zabić sprawiedliwych, żywiąc ich zakwaszonym chlebem, czyli świeckimi doktrynami. Jeśli fałszywa ewangelia wejdzie w Kościół Boży, to prawda zmiesza się z kłamstwem i nie pozwoli wierzącym przyjść do Pana. Tacy ludzie znają prawdę, ale nie wierzą w nią, ponieważ nie mogą zrobić listwy wiary, i zresztą nie zmogą się zbawić od grzechów. W Księdze Przypowieści Salomonowych 22:28 napisano: “Nie przesuwaj starej miedzy, ustalonej przez twoich przodków.”

Dlatego nadzwyczajnie ważne dla nas jest nie przesuwać punktu orientacyjnego naszej wiary. Powinniśmy wyraźnie wiedzieć granicę naszej prawdziwej wiary i bronić jej do dnia powrotu Pana. Tylko w taki sposób Pan może zamieszkać w naszym sercu, tylko w taki sposób możemy zawsze żywić się chlebem życia i mieć życie wieczne. Ilekolwiek chleba Bóg nam daje, jeśli nie doceniamy go i nie możemy mocno stać w nim, albo odrzucamy listwę naszych serc i pozwalamy, aby chleb życia zniknął ze stołu, to zresztą przemienimy się w dzieci śmierci.

Niektórzy z nas przed chwilą otrzymali przebaczenie grzechów, podczas gdy inni już kilka dziesięcioleci temu usłyszeli ewangelię wody i Ducha oraz otrzymali przebaczenie grzechów. My codziennie słyszymy Słowu ewangelii wody i Ducha, i dlatego całkiem prawdopodobne jest to, że niektórzy z nas mogą mieć dosyć słowa “woda” w ewangelii wody i Ducha. Ale wszakże powinniśmy przedłużać spożywać chleb prawdziwej ewangelii. Jak długo powinniśmy go jeść? Do dnia powrotu Pana.

Niektórzy z was mogą skarżyć się, że ja zawsze głoszę ewangelię wody i Ducha, ale powinniście uświadomić sobie, dlaczego ją głoszę. Nasza wiara powinna znowu wzmacniać się przez rozmyślanie o ewangelii wody i Ducha, abyśmy mogli zostać sługami Bożymi. Powinniśmy spełniać rolę wiernego i pewnego stróża dla dusz tego wieku. Dla narodzonych ponownie dusz ta prawdziwa ewangelia wody i Ducha także jest chlebem życia i prawdziwym pokarmem wiary. Dlatego powinniśmy codziennie jeść ten chleb, i nie tylko sami jeść go, lecz również codziennie dzielić się nim z innymi ludźmi, aby oni także mogli otrzymać przebaczenie grzechów.

Chlebem dla sprawiedliwych jest rozpowszechnienie Słowa ewangelii wody i Ducha, przecież tylko w taki sposób oni mogą zbawić ludzi od siły ciemności i przyprowadzić ich do Królestwa Jego Syna Umiłowanego (Ewangelia św. Jana 4:34, List św. Pawła do Kolosan 1:13). Jeśli pogardzamy chlebem ewangelii wody i Ducha, to nieuchronnie zachorujemy czy umrzemy. Czasami, z powodu słabości naszego ciała, nasza wiara w ewangelię wody i Ducha może osłabnąć. Ale jeśli trzymamy się ewangelii wody i Ducha w czasie trudności, to potrafimy naprawdę wzmocnić nasze dusze.

Im więcej my słyszymy i myślimy o tej ewangelii prawdy, tym mocniejsze zostają nasze dusze, tym silniejsza zostaje nasza wiara, tym więcej odnawia się siła w naszych sercach. Powinniśmy codziennie słyszeć ewangelię wody i Ducha, wyznawać i oczyszczać naszą wiarę w tę ewangelię. Bóg powiada: “Gdy się oddzieli żużel od srebra, to złotnikowi uda się naczynie” (Księga Przypowieści Salomonowych 25:4), dlatego nam potrzebne jest oczyszczenie naszej wiary, czyli powinniśmy zawsze słuchać ewangelię wody i Ducha, wyznawać ją w naszych sercach i znowu rozmyślać o niej, przecież ewangelia wody i Ducha jest chlebem życia, który daje nam życie! Jak Jezus powiedział w Modlitwie Pańskiej: “Chleba naszego powszedniego daj nam”, Chrystus naprawdę dał nam Słowo ewangelii wody i Ducha. Oto dlaczego On rozkazał nam modlić się właśnie tak.

Jeśli chodzi o zbawienie przebaczenia grzechów, które Bóg dał nam, to powinniśmy zrozumieć, jaka była nasza wiara, zanim zostaliśmy zbawieni od grzechów. “Zanim poznałem tę prawdę, nie byłem zbawiony od grzechów.” Powinniśmy wyraźnie wyznać, że wtedy nie byliśmy zbawieni, choć wierzyliśmy w Jezusa. “Wtedy jeszcze nie byłem całkiem zbawiony od grzechów, ale słuchając tę ewangelię wody i Ducha, w porę uwierzyłem w nią.”

“Choć wcześniej wierzyłem w Jezusa jako mego Zbawiciela, nie byłem zbawiony, ale teraz, słuchając prawdziwą ewangelię wody i Ducha, naprawdę zostałem zbawiony. Teraz mogę naprawdę wierzyć w ewangelię wody i Ducha, i rzeczywiście wierzę w nią.” Tylko kiedy uświadomicie sobie i uwierzycie, że Pan całkiem zbawił was od grzechów przez Swój chrzest i krew na Krzyżu, wtedy dar prawdziwego zbawienia zstąpi z Nieba na wasze serca. Ta wiara w prawdę jest prawdziwą wiarą, która was zbawia.

Ewangelia wody i Ducha, którą objawia się w Biblii, jest odmienna od wiary, którą mieliśmy wcześniej. Kiedyś wierzyliśmy w ewangelię tylko krwi na Krzyżu, lecz nie w tę doskonałą ewangelię wody i Ducha. Wiara tylko w Krzyż i wiara w ewangelię wody i Ducha wpierw mogą wydać się podobne, ale naprawdę one się całkiem różnią. Zanim poznać tę ewangelię wody i Ducha, czyż nie wierzyliście tylko w krew na Krzyżu? Czy wtedy wszystkie wasze grzechy były przebaczone? Oczywiście, nie! Kiedy wierzyliście tylko w krew Jezusa na Krzyżu, to wszakże mieliście codzienne grzechy w waszych sercach. Oto różnica między wiarą w ewangelię wody i Ducha a wiarą tylko w Krzyż.

Jasna różnica polega na tym, że ci, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu, nie zostali zbawieni, podczas gdy ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, już są zbawieni od wszystkich ich grzechów. Dlatego ich dusze naprawdę doskonałe. Ale zwykli ludzie nie uświadamiają sobie tego. Choć dwie ewangelie mogą się wydać podobne, między nimi jest wielka przepaść wiary, której nie można nie brać pod uwagę. Jeśli niewielka różnica między tym, czy wierzymy w chrzest Jezusa, czy nie, pozwala nam otrzymać lub stracić życie wieczne, to możemy tylko wyznać, że między tymi dwoma rodzajami wiary naprawdę jest wielka różnica.

Powinniśmy dokładnie wiedzieć, która wiara jest podstawą naszego zbawienia od grzechów. Aby się zbawić od grzechów, powinniśmy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha. Ta ewangelia wody i Ducha jest prawdą przebaczenia grzechów. Wy koniecznie otrzymacie zbawienie, kiedy wyznacie, że nie mogliście się zbawić, póki nie uwierzyliście w ewangelię wody i Ducha, oraz że teraz naprawdę całym sercem wierzycie w prawdziwą ewangelię.

Jeśli całym sercem wierzycie w ewangelię wody i Ducha, to powinniście wyraźnie wyznać przed Bogiem, że otrzymaliście przebaczenie waszych grzechów, słuchając i wierząc w ewangelię wody i Ducha. Jeśli teraz wierzycie w prawdę ewangelii wody i Ducha, to możecie znaleźć jej wyraźne świadectwa w waszych sercach.

Powinniśmy rzetelnie sprawdzić swoją wiarę przed Bogiem. Tu nie ma czego się wstydzić. Jeśli w ciągu już pięciu lat wierzyliście w Jezusa, i tylko wtedy całym sercem uwierzyliście w ewangelię wody i Ducha, to nie macie czego się wstydzić. Jeśli trzeba wam było 10 lat, aby się zbawić, to nie macie czego się wstydzić, i jeśli potrzebowaliście nawet 20 lat, aby się zbawić, to jednak nie macie czego się wstydzić. Przeciwnie, to jest wielkie błogosławieństwo.

Jednakże naprawdę wielu ludzi udaje, że zostali zbawieni od grzechów. Ale Duch Święty, który bada wszystko, nie może pochwalić ich wiary, ponieważ oni nie rysują wyraźnej granicy zbawienia. O wiele mądrzejsze byłoby już teraz nakreślić wyraźną granicę zbawienia – nie tylko znać dokładny dzień, kiedy zostaliśmy zbawieni, ale, co ważniejsze, wyraźnie rozróżniać czas przed i po naszym zbawieniu – i wyraźnie wyznawać swoją doskonałą wiarę.Nasze Rodzice Wiary Także Wierzyli w Tę Ewangelią, w Którą My Teraz Wierzymy


Przeszedłszy przez Morze Czerwone, lud Izraela mógł bezpiecznie przejść przez rzekę Jordan, aby wejść do ziemi Kanaan, tylko idąc za swoimi kapłanami, którzy nieśli Arkę przymierza Bożego. Jeśli tylko myślimy: “Aha, oto jak mogę przejść rzekę Jordan”, ale naprawdę tego nie czynimy, to nie potrafimy wejść do ziemi Kanaan, przecież wszakże pozostajemy na innym brzegu rzeki. Aby wejść do ziemi Kanaan, wszyscy powinniśmy przejść Morze Czerwone i rzekę Jordan z naszą wiarą w Pana.

Duchowym znaczeniem rzeki Jordan jest śmierć i zmartwychwstanie. Wiara, która zbawiła nas od grzechów, to taka wiara: “Jestem skazany na piekło, ale Pan przyszedł na tę ziemię i zbawił mnie przez Swój chrzest i krew na Krzyżu.” Aby doskonale zbawić nas, Chrystus przyjął chrzest w rzece Jordan i przelał Swoją krew na Krzyżu. W taki sposób On wziął na Siebie nasze grzechy i zapłacił cenę grzechu, złożywszy w ofierze własne życie zamiast nas. Dlatego teraz powinniśmy uwierzyć w tę prawdę i nakreślić wyraźną linię wiary i zbawienia w naszych sercach.

Głosząc Słowo Boże, ja widzę, że wielu ludzi w Jego Kościele wszakże wyraźnie nie nakreśliło linii zbawienia w swoim sercu i dlatego nie może iść za Panem. Oni nie znają, jak można nakreślić tę linię między czasem przed i po ich zbawieniu. Oni tłumaczą się z tego, mówiąc: “Czy ktoś na tej ziemi kiedyś potrafił nakreślić tę linię? Czy apostoł Paweł nakreślił ją? Czy Piotr to zrobił? Nikt nigdy nie potrafił tego zrobić.” Ale wszyscy apostołowie wiary, tacy jak Paweł i Piotr, nakreślili tę linię zbawienia.

Jeśli chodzi o Pawła, to on nakreślił ją, idąc do Damaszku. Dlatego on często powiada “kiedyś, w przyszłości, wcześniej” w przeciwieństwie do słowa “teraz.” Jeśli chodzi o Piotra, to on także powiedział te powyższe słowa (I List św. Piotra 2:10, 14, 25). Możemy zobaczyć, że on także nakreślił tę linię, wyznając: “Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Ewangelia św. Mateusza 16:16), i: “Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa” (I List św. Piotra 3:21). Tak Paweł, jak i Piotr wyraźnie nakreślili linię wiary między czasem przed i po swoim zbawieniu.

Dlatego to pytanie, czy wy wierzycie w ewangelię wody i Ducha, jest problemem nie innych ludzi, lecz waszej własnej duszy. Wszyscy słudzy Boga w Biblii walczą z problemem grzechu. To jest nadzwyczajnie ważny problem dla wszystkich nas, dlatego my sami powinniśmy rozwiązać go z wiarą. Kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha i w taki sposób rozwiązujemy problem grzechu w naszych sercach, wtedy Bóg bardzo się cieszy. Czy chcecie dogodzić Bogu? Jeśli tak, to powinniście tylko wyznać waszą grzeszność i rozwiązać ten problem za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha. Jeśli jeszcze nie zostaliście zbawieni, to powinniście wyznać: “Boże, jeszcze nie zostałem zbawiony.”

Jezus powiedział: “Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Ewangelia św. Mateusza 16:19). Dlatego my sami powinniśmy najpierw wyznać: “Bóg zbawił mnie wodą i Duchem. Ja już teraz całym sercem wierzę w prawdę ewangelii wody i Ducha. Bez wątpienia, Pan zbawił mnie za pomocą ewangelii wody i Ducha.”

Wszyscy powinniśmy przyjąć do serca ewangelię wody i Ducha. “Ja wierzę w tę ewangelię. To jest prawda, Pan naprawdę całkiem zmył moje grzechy, dlatego ja wierzę w tę ewangelię. Nie zostałem zbawiony poprzez wiarę.” Kiedy tak wyznajemy i wierzymy w daną przez Pana ewangelię, Bóg powiada nam: “Przyjmuję waszą wiarę.”

Bóg już dał nam prawdę wody i Ducha, która może doskonale nas zbawić, dlatego jeśli my, ze swej strony, nie nakreślimy linii zbawienia i nie przyjmiemy tego zbawienia z wiarą w tę prawdę, to Bóg, ze Swej strony, nie zmoże przyjąć nas, jak świętych. Bóg bada każdego z nas, dlatego jeśli wy nie wierzycie w ewangelię wody i Ducha całym sercem, to On nie może dać wam przebaczenia grzechów. Innymi słowy, jeśli nie wyznajecie ewangelii wody i Ducha w waszych sercach, to Duch Święty nie może przebywać w was.

Czy odrzucamy, jako nieprawdziwe, wszystkie inne ewangelie oprócz ewangelii wody i Ducha? Czy może myślimy, że nawet nieprawdziwe ewangelie są użyteczne i dlatego nie ma potrzeby ich odrzucać? Powinniśmy popatrzyć na siebie i dowiedzieć się, w co wierzymy. Przypuśćmy, że natrafiliśmy na stos używanych urządzeń i elektroniki. A teraz przypuśćmy, że przynieśliśmy niektóre z nich do domu, myśląc, że wszakże możemy je uratować, ale później poznajemy, że żadne z nich nie działa i jest po prostu nieprzydatne. Co zrobimy: czy pozostawimy je w domu, czy wyrzucimy? Zobaczywszy, że to wszystko jest po prostu nieprzydatne, oczywiście, wyrzucimy je. Kiedy dojdziemy do wniosku, że jakaś rzecz jest nieprzydatna, oraz że w ogóle nie jest autentyczna, powinniście od razu ją wyrzucić.

Jeśli właśnie tak traktujemy świeckie rzeczy, to jak powinniśmy postępować w stosunku do rzeczy duchowych? Powinniśmy jeszcze z większym zdecydowaniem odrzucać nieprawdę w rzeczach duchowych. Powinniśmy wyraźnie widzieć różnicę między naszą wiarą w ewangelię wody i Ducha a nieprawdziwą wiarą tylko w krew na Krzyżu; powinniśmy uświadomić sobie, że wiara tylko krew na Krzyżu nigdy nie potrafi dać nam zbawienia; powinniśmy również odrzucić tę nieprawdziwą doktrynę. Jaka ewangelia odpowiada Biblii? Czy to ewangelia tylko krwi na Krzyżu? Czy ewangelia wody i Ducha? Wasza wiara w ewangelię wody i Ducha, która zbawiła was od waszych grzechów, naprawdę jest miła Bogu.

Krótko mówiąc, jest dwa rodzaje chrześcijan: ci, którzy wiedzą i wierzą w ewangelię wody i Ducha, oraz ci, którzy nie wierzą w prawdę. Może się wydać, że tak ci, jak i tamci żyją podobnym życiem wiary, ale naprawdę są całkiem różni. Czy myślicie, że ta niedoskonała ewangelia, w którą wierzyliście wcześniej, wszakże jest wam potrzebna? Czy wszakże przestrzegacie jej, myśląc, że kiedyś ona jeszcze się wam przyda?

Taka wiara jest nieprawdziwa, ona pochodzi od ludzkich myśli, dlatego powinniście odrzucić wszytki bagaż przeszłości. Wszakże nie odrzuciliście nieprawdy i kłamstwa, i dlatego macie problem w swoim sercu. Radzę wam pamiętać Jego Słowo: “Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici” (III Księga Mojżeszowa 19:19).Aby Wejść do Miejsca Świętego, Powinniśmy Wejść Tylko Przez Drzwi


Z jakich materiałów były wykonane drzwi Przybytku? One były wykonane z błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej nici oraz kręconego bisioru. Ci, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, muszą otworzyć te drzwi Przybytku i wejść do Miejsca Świętego. Pod słupami drzwi Przybytku były podstawy z brązu. Te podstawy z brązu zmuszają nas da wyznania, że ewangelia wody i Ducha jest prawdą zbawienia.

One nauczają nas, że choć byliśmy skazani na potępienie przed Bogiem i śmierć za nasze grzechy, zostaliśmy ludem Bożym, otrzymawszy błogosławieństwo ponownego narodzenia za pomocą ewangelii wody i Ducha. My potrafimy wejść do Przybytku, tylko jeśli odrzucimy błędne przekonanie, że z kolorów czterech nici jego bramy dla naszego zbawienia jest potrzebna wiara tylko w to służenie Jezusa, które objawia się w jasnoczerwonej nici.

Jeśli my nie odrzucimy swoich egoistycznych myśli i wiary, to nigdy nie potrafimy uwierzyć w zbawienie, objawione w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach. Powinniśmy wyznać, że prawda, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze, – to ewangelia wody i Ducha, a także wyznać błędność naszych egoistycznych myśli i wiary tylko w krew na Krzyżu.

Jeśli Bóg chce, to On przyprowadzi was do prawdy ewangelii wody i Ducha. Tylko ci, którzy wierzą w tę prawdę ewangelii wody i Ducha, mogą otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów i życie wieczne. Tylko w taki sposób możemy otworzyć drzwi zbawienia i wejść do Miejsca Świętego przez szczerą wiarę w tę prawdę.

Jeśli nie możecie zrozumieć pomyłki waszej dawnej wiary, którą mieliście, zanim poznaliście ewangelię wody i Ducha, to poniesiecie karę za grzech, przecież nie potraficie się zbawić. Jeśli to stanie się, to wy nie zmożecie nawet wejść do Miejsca Świętego i spożywać chleba życia. Tylko wszedłszy do Miejsca Świętego za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha, wy potraficie jeść ciepły chleb życia.

Powinniście uświadomić sobie, że Pan uczynił was dziećmi Bożymi, na zawsze zmywszy wasze grzechy Swoim chrztem, błękitną nicią, i poniósłszy karę za wasze grzechy krwią na Krzyżu, jasnoczerwoną nicią. Wy także powinniście wyraźnie uświadomić sobie i uwierzyć, że ewangelia wody i Ducha to prawda, całkiem niezbędna dla was. Wy możecie wejść do Kościoła Bożego i rozdzielić ze sprawiedliwymi chleb życia, tylko jeśli wiecie, że Sam Bóg dał wam ewangelię wody i Ducha, i wierzycie w tę ewangelię.Ciało Pana to Chleb Życia i Przebaczenie Grzechów


Przeczytajmy Ewangelię św. Jana 6:49-53: “Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.” Jezus powiedział, że ci, którzy spożywają Jego ciało i piją Jego krew, mają życie wieczne. Ten urywek oznacza, że wszyscy powinniśmy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew.

Jak więc możemy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew? Tylko wierząc w ewangelię wody i Ducha możemy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew. Tylko wierząc w to, że Jezus wziął wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, możemy spożywać Jego ciało; tylko wierząc w to, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy i został za nie skazany na Krzyżu, możemy pić Jego krew.

Powinniśmy również uwierzyć, że Jezus zmył nasze grzechy i uczynił nas dziećmi Bożymi przez misję zbawienia, która objawia się w błękitnej, purpurowej i jasnoczerwonej niciach oraz w kręconym bisiorze. Bez względu na to, w co wy wierzyliście, zanim uwierzyliście w ewangelię wody i Ducha, powinniście wyznać, że wasza dawna wiara była błędna, już teraz wykonać listwę wiary za pomocą ciała i krwi Jezusa i spożywać chleb Słowa.

W Ewangelii św. Jana 6:53 napisano: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.” Nawet teraz niektórzy ludzie wykorzystują ten urywek jako dowód doktryny transsubstancjacji. Ta doktryna utrzymuje, że chleb i wino w czasie Komunii Świętej, stają się prawdziwym ciałem i krwią Jezusa, kiedy ten rytuał pełnią z wiarą. Ale powinniśmy uświadomić sobie i uwierzyć, że ten urywek z Ewangelii św. Jana 6:53 naucza wcale nie o tej doktrynie, lecz o ewangelii wody i Ducha.

Jeśli w czasie Komunii Świętej wy czekacie w kolejce, a kapłan łoży kawałeczek chleba do waszych ust, to czy ten chleb przemieni się w ciało Jezusa? Nie! Możemy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew poprzez wiarę w to, że Jezus przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata i na zawsze je zmył poprzez chrzest, a potem niósł te grzechy na Krzyż, umarł na nim i w taki sposób zbawił nas od śmierci.

Ci, którzy spożywają ciało Jezusa i piją Jego krew poprzez wiarę, naprawdę wierzą w prawdę, że błękitną i jasnoczerwoną nicią Jezus zbawił nas od grzechów, wziąwszy na Siebie nasze grzechy i poniósłszy karę za grzech Swoim własnym ciałem. Powinniśmy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew z naszą wiarą w chrzest i w krew Jezusa Chrystusa.

Aby zabrać nasze grzechy, złożone na Niego, Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Przeczytajmy jeszcze raz Ewangelię św. Mateusza 3:15-17: “Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”

Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy w czasie chrztu od Jana i umarł na Krzyżu, i w taki sposób On wykonał wszystką sprawiedliwość Bożą. Nasza wiara w prawdę ewangelii, że wszystkie grzechy świata zostały złożone na Jezusa Chrystusa w czasie chrztu od Jana, jest prawdziwą wiarą, która pozwala nam spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew.

Jeśli wyznajecie tę prawdę, to już spożywacie ciało Jezusa poprzez wiarę. To, że wszystkie grzechy świata na zawsze zostały złożone na Jezusa Chrystusa, jest prawda, i dlatego nadzwyczajnie ważne dla was jest całym sercem wierzyć w to. Ta wiara pozwala wam spożywać ciało Jezusa. Czy wasze grzechy zostały złożone na Jezusa w czasie Jego chrztu? Tylko uwierzywszy w to, możecie spożywać ciało Jezusa. Udzieliwszy Jezusowi chrztu, Jan Chrzciciel wykrzyknął: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!” (Ewangelia św. Jana 1:29)

Jezus naprawdę zabrał grzechy świata przez Swój chrzest, dlatego On niósł je na własnym ciele, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł. Ukrzyżowany, przygwożdżony za nogi i ręce, przelewając Swoją krew, Jezus wykrzyknął przed śmiercią: “Wykonało się!” Wtedy On zmartwychwstał trzeciego dnia, świadczył w ciągu 40 dni, wstąpił do Nieba i teraz siedzi po prawicy Boga Ojca. On także obiecał, że wróci, podobnie jak wstąpił do Nieba. Czy wierzycie w tę prawdę całym sercem? Właśnie dzięki wierze w tę prawdę wy możecie spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew. Tylko prawdziwie i całym sercem wierząc, możemy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew. Jedynie dzięki tej wierze możemy spożywać chleb Miejsca Świętego.

Nasz Pan rozkazał nam pamiętać o Jego ciele i krwi zawsze, kiedy zbieramy się razem (I List św. Pawła do Koryntian 11:26). Dlatego zawsze, kiedy zbieramy się razem, powinniśmy przypominać sobie ciało i krew Jezusa. Właśnie dzięki wierze możemy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew zawsze, kiedy zbieramy się razem, a więc nie możemy przestrzegać Komunii Świętej tylko jak do formalistycznego rytuału.

My wierzymy w chrzest, przez który Jezus zabrał nasze grzechy na Swoje własne ciało, i w Jego ofiarną krew na Krzyżu, dlatego właśnie dzięki wierze my codziennie przypominamy sobie Jego ciało i krew. My wierzymy w prawdę wody i Ducha, i dlatego codziennie spożywamy ciało Jezusa i pijemy Jego krew. Jezus powiedział: “Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne” (Ewangelia św. Jana 6:54), dlatego w dniu ostatecznym On wzbudzi z martwych tych, którzy spożywają Jego ciało i piją Jego krew.

Powinniśmy wyznać, że jeśli nasza wiara nie pozwala nam spożywać ciała Jezusa i pić Jego krwi, to ta wiara jest niedoskonała. Chrystus powiedział: “Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (Ewangelia św. Jana 6:54-57).

Tym, którzy spożywają ciało Pana i piją Jego krew poprzez wiarę, On da życie. Z drugiej strony, ci, którzy nie spożywają ciała Pana i nie piją Jego krwi, umrą, ponieważ nie uwierzyli. Ale nam nie jest ciężko spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew poprzez wiarę.

Przypuśćmy, że każdy z nas musi zdawać egzamin zbawienia, aby wejść do Królestwa Bożego. Oto jedne z pytań: “Jaka wiara pozwala wam spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew?” Jak trzeba odpowiadać na to pytanie? Tak ciało, jak i krew Jezusa tworzą prawdę, jak więc możemy powiedzieć, że spożywaliśmy Jego ciało, kiedy naprawdę tylko piliśmy Jego krew? W naszej odpowiedzi powinniśmy napisać tak o chrzcie, jak i o Krzyżu Jezusa. Możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, tylko jeśli spożywamy ciało Jezusa i pijemy Jego krew. Nawet jeśli wcześniej niepoprawnie wierzyliśmy i rozumieliśmy, ale potem zmieniliśmy swoje serca, zaczęliśmy żywić się ciałem Jezusa i Jego krwią, to potrafimy zdać egzamin. Jeśli już teraz wierzymy w ciało i krew Jezusa, to możemy zdać ten egzamin.

Ludzie patrzą na wygląd zewnętrzny, ale Bóg ocenia serce, dlatego jeśli wierzymy tak w chrzest Jezusa, jak i w krew na Krzyżu, to potem będziemy spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew. Bóg ocenia nasze serca i widzi, czy my naprawdę szczerze wierzymy w ciało i krew Jezusa. Dlatego jeśli nie wierzymy w ciało i krew Jezusa całym sercem, to nie możemy się zbawić od grzechów. Niezależnie od tego, w co wierzyliście wcześniej, jeśli teraz wierzycie w ciało i krew Jezusa, to możecie wejść do Królestwa Niebieskiego.

Wielu fanatyków religii tego świata nieskończenie debatuje o prawdziwości doktryny transsubstancjacji. Ale naprawdę nam potrzebna jest wiara, która pozwala spożywać ciało Jezusa i pić Jego krew. Ale to być może, tylko jeśli my szczerze wierzymy w ewangelię wody i Ducha. Szczerze wierzyć w Jezusa poprzez ewangelię wody i Ducha oznacza jeść prawdziwy chleb i pić prawdziwy napój.Powinniśmy Uwierzyć w Chrzest i Krew Jezusa jako w Nasze Przebaczenie Grzechów


Chrystus powiedział: “A Krew moja jest prawdziwym napojem” (Ewangelia św. Jana 6:55). Chrystus poniósł karę za grzech na Krzyżu. Wiara w to, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy w czasie chrztu i przelał Swoją krew na Krzyżu, pozwala nam pić krew Jezusa. Przyjąwszy chrzest od Jana, Jezus wziął wszystkie nasze grzechy, a mianowicie grzechy waszych dzieci, rodziców i każdego z nas, a przelawszy Swoją krew na Krzyżu On poniósł karę za wszystkie te grzechy. Chrztem i krwią Jezus całkiem zmył problem grzechu dla wszystkich ludzi w całym świecie. Wierzyć w to, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przez Swój chrzest i poniósł karę za nasze grzechy Swoją krwią na Krzyżu oznacza pić krew Jezusa w wierze.

W dzisiejszym świecie wielu ludzi tylko powiada, że wierzy w ewangelię wody i Ducha. Ale oni wcale nie wierzą w ciało i krew Jezusa. Każdy, kto nie wierzy w ciało i krew Jezusa, nie może uwolnić się od grzechów. Być może, wcześniej wierzyliście, że krew na Krzyżu jest jedyną prawdą, ale teraz, poznawszy prawdziwą prawdę, powinniście wyraźnie wierzyć w ciało i krew Jezusa. Tylko w taki sposób Bóg zmoże wyznać, że zbawiliście się. Ale, z drugiej strony, jeśli wy nie nakreślicie wyraźnej linii zbawienia według przebaczenia grzechów poprzez szczerą wiarę w ciało i krew Jezusa, to Bóg nie zmoże wyznać waszej wiary.

Chrystus powiedział: “Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (Ewangelia św. Jana 6:56). Ale jeśli nie spożywamy ciała Jezusa i nie pijemy Jego krwi poprzez wiarę, to nie możemy wejść do obecności Bożej. I każdy, kto nie ma tej wiary w ciało i krew Jezusa, nie może być z Panem. Mam nadzieję, że nikt ze świętych, pracowników i sług Bożych w naszym Kościele nie odejdzie od tej wiary w ciało i krew Jezusa.

Kiedy Sodoma i Gomora były zrujnowane w ogniu, zięciowie Lota uważali za żart Boże Słowo życia, które Lot im powiedział. Na tych, którzy nie biorą Słowa Bożego poważnie, upadnie sąd Boży, jak napisano. Niewierzący będą potępieni za ich grzech niewiary. Oni będą zrujnowani za ich grzechy. To nie jest żart, z którego można tylko chichotać.

Chcesz wiedzieć więcej o Przybytku? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Przybytku.
All about the Tabernacle

Ewangelia wody i Ducha oznacza wiarę w ciało i krew Jezusa. Właśnie dzięki wierze w tę prawdę możemy otrzymać przebaczenie grzechów i życie wieczne. Ciało i krew Jezusa, w które wierzymy, jest prawdziwą ewangelią i świętą prawdą, dlatego powinniśmy strzec tej wiary w sercu. Najpierw uczyniwszy wysoką listwę wiary w naszych sercach, powinniśmy mocno trzymać się wszystkiego Słowa Bożego i nigdy go nie stracić. Szczerze wierząc w naszych sercach, powinniśmy przyjąć prawdę, że Bóg oczyścił wszystkie nieprawości grzeszników ciałem i krwią Jezusa.

Mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy uwierzyli w spełnioną przez Pana ewangelia wody i Ducha, jedli chleb zbawienia, który was zbawia od grzechów, i w taki sposób otrzymali życie wieczne.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.