" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Czwarte Kazanie o Synu BożymMusimy Niewzruszenie
Wierzyć w
Zmartwychwstanie Jezusa


Apostołowie potwierdzali swoją wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, wyznając w Apostolskim symbolu wiary: “po trzech dniach On zmartwychwstał”.

W Dziejach Apostolskich 1:3 napisano: “Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym”. Zwrot “po swojej męce” oznacza całkowitą śmierć Chrystusa. Istnieje wiele dowodów, które potwierdzają, że Chrystus naprawdę umarł, w szczególności, w Ewangelii św. Jana 19:34 napisano: “Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”.

To, że Jezus został ukrzyżowany i umarł, wyznają wszyscy i wszędzie. Kara ukrzyżowania, którą Rzymianie stosowali do cudzoziemców, była bardzo okrutna; na taką karę skazywano tylko buntowników politycznych i niewolników. Przed powstaniem Imperium Rzymskiego ukrzyżowania zazwyczaj dokonywano w taki sposób: skazanego wieszano na krzyżu, przywiązywano go za ręce i nogi do krzyża, a potem zabijano przebiciem jego boku włócznią.

Ale według rzymskiej wersji ukrzyżowania ręce i nogi skazanego przybijano do krzyża, aby on pozostawał na krzyżu i umierał powolną śmiercią. W rzeczywistości, zanim skazany umierał, mijało 3-4 dni, czasami nawet tydzień. Nawet nie możemy wyobrazić sobie, jak bolesna jest ta kara, kiedy skazany na śmierć zostawał przybity do krzyża, spływał krwią, cierpiał z powodu nieznośnego pragnienia, męczony przez gorące słońce i latające sępy. Skazani musieli męczyć się do ostatniej chwili. Z powodu skrajnego okrucieństwa tej kary cesarz Konstantyn zlikwidował tę karę.

Cóż więc wyjaśnia ten fakt, że Jezus umarł za jedynie sześć godzin? Jak napisano powyżej, kiedy jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok, natychmiast wypłynęła krew i woda. Na pewno Jezus umarł tak szybko, ponieważ za grzeszników bolało Go serce tak silnie, iż dosłownie rozbijało się i rozrywało. Innymi słowy, On umarł od pęknięcia serca.

Trzy dni po śmierci Jezus zmartwychwstał w doskonałym ciele. Dziwno, że bez względu na to, niektórzy ludzie mają wątpliwości co do zmartwychwstania Jezusa, nawet wyznając Jego śmierć. To nic innego, jak dzieło szatana, który próbuje nie pozwolić ludzkości uwierzyć w tę prawdę. W Ewangelii św. Łukasza 8:12 napisano: “Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni”. Aby zaprzeczyć prawdzie zmartwychwstania Jezusa, poprzez niewierzących naukowców świata diabeł popiera takie błędne hipotezy, jak hipoteza oczywistej śmierci, hipoteza zmartwychwstania duchowego, hipoteza halucynacji, hipoteza manipulacji, hipoteza ukradzionego ciała, itd. Ale prawda zmartwychwstania Jezusa ma wiele ostatecznych dowodów, w tym Dzieje Apostolskie 1:3.To, że Jezus Ukazał się Żywy, Jest Dowodem


W Dziejach Apostolskich 1:3 napisano, że Jezus ukazał się żywy Swoim uczniom przez wiele dowodów. Niezależnie od tego, co powiadają ludzie, Sam nasz Pan twierdzi, że On jest żywy, dlatego nie mamy żadnych podstaw dla sporu.

Jezus ma władzę nad życiem i śmiercią. Jak napisano w Ewangelii św. Jana 10:17-18: “Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je /potem/ znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

W Objawieniu św. Jana 1:18 Jezus również powiada nam: “I żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani”. Nasz Pan ma moc wskrzeszać umarłych, ponieważ On jednocześnie jest doskonałym człowiekiem i Wszechmogącym Bogiem.

“Zapłatą za grzech,” jak napisano w Liście św. Pawła do Rzymian 6:23, “jest śmierć”. Oto niezmienne, sprawiedliwe prawo Boże. Dlatego właśnie Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i zmył je przez Swój chrzest i krew. Zabrawszy wszystkie grzechy świata, Jezus zmartwychwstał i został Bogiem dla tych, którzy w Niego wierzą. Oto jak zostało ustawione sprawiedliwe prawo Boże.To, że Grób Był Pusty, Jest Dowodem


W Ewangelii św. Mateusza 27:57-66 napisano, że pewien bogaty człowiek z Arymatei imieniem Józef złożył martwe ciało Jezusa w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale, oraz że przed wejściem do grobu on zatoczył duży kamień i odszedł. Ten urywek również powiada nam, że kamień opieczętowano i postawiono straż, aby zabezpieczyli grób. Ale grób został pusty, ponieważ Swoją mocą Pan zmartwychwstał i wyszedł z grobu. Ewangelia św. Łukasza 24:3 powiada nam: “A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa”. Czymże to jest, czyż nie dowodem tego, że Jezus zmartwychwstał?

Jezus jest wielką, historyczną postacią. Jednym z dowodów jest chronologiczne użycie zwrotu “roku Pańskiego” (R.P.), który oznacza “w roku naszego Pana”. Innymi słowy, lata i miesiące zostały ustanowione według dnia Jego przyjścia na ziemię. On jest Panem historii, stworzenia świata i zbawienia. Gdyby On nie zmógł zmartwychwstać, Jego grób pozostałby zakryty jako wielki kamień milowy w historii ludzkości. Groby wielkich postaci historii wciąż pozostają miejscami wielkiego zainteresowania. Na przykład, grób Konfucjusza jest w Chinach, grób Buddy znajduje się w Indii, a grób Mahometa jest w Mekce, w Arabii Saudyjskiej.

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, Jego grób również pozostawałby zakryty, podobnie jak te groby. Ale, ponieważ po trzech dniach On zmartwychwstał, Jego grób był otwarty. Oto co oznacza wierzyć w Pana, w jedynego prawdziwego Boga.To, że Pan Jadł po Tym, jak Zmartwychwstał, Jest Dowodem


Duchy nie jedzą. Ale zmartwychwstały Jezus jadł. W Ewangelii św. Łukasza 24:40-43 napisano: “Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich”. W Dziejach Apostolskich 10:40-41 również napisano: “Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się, nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”. To, że Jezus jadł, daje nam wyraźny dowód tego, że On zmartwychwstał.

W Pierwszym Liście do Koryntian 15:3-4 Paweł również powiada nam: “Przekazałem wam na początku to, co przejąłem; że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem”. Biblia jest natchnionym Słowem Bożym o autorytecie absolutnym, nic nie możemy ani do niej dodać, ani od niej odjąć. Jak zostało napisano w Biblii, Jezus umarł i zmartwychwstał.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Kiedy Jezus był martwy, Jego uczniowie drżeli ze strachu. Ale przekonawszy się o tym, że On zmartwychwstał, oni zaczęli śmiało głosić zmartwychwstanie Jezusa. W Dziejach Apostolskich 4:18-20 napisano: “Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. Piotr i inni Apostołowie także odpowiedzieli: “Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dzieje Apostolskie 5:29).

Choć uczniowie Jezusa drżeli ze strachu po Jego śmierci, oni zostali śmiali i odważni, kiedy zobaczyli, że Jezus żyje. Otóż zaczynając od tamtej chwili do dzisiaj święci, bez względu na prześladowania za wiarę w Chrystusa, głoszą ewangelię i są gotowi umrzeć przez wzgląd na Niego, albowiem są pewni zmartwychwstania Jezusa, a to przekonanie gwarantuje im ich własne zmartwychwstanie.

Zmartwychwstanie Jezusa jest gwarancją ich osobistego zmartwychwstania. W Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 15:20 napisano: “Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli”. A więc nauki w Listach Pawła również skupiają się przede wszystkim na podstawowej prawdzie zmartwychwstania Chrystusa, a potem na tym, że Jego zmartwychwstanie także przynosi nam nasze własne zmartwychwstanie.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.