" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Piąte Kazanie o Synu BożymDowód Tego, że Jezus
Wstąpił do Nieba


Biblia, Napisana w Natchnieniu Ducha Świętego, Świadczy o Tej Prawdzie

W Dziejach Apostolskich 1:1-2 jest takie świadectwo wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa: “Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba”.

Chrześcijaństwo jest nie teoretyczną religią, lecz całkowitą prawdą. Dlatego Biblia jest miarodajna. W szczególności, Ewangelia według św. Łukasza nie jest produktem subiektywnej i powierzchownej wiedzy lekarza Łukasza, lecz prawdziwym Słowem, w którym “przez Ducha Świętego” on zapisał misję Jezusa Chrystusa: “aż do dnia, w którym On został wzięty do nieba”. Jeśli ufamy historycznym dokumentom, zostawionym przez zwykłych śmiertelników, to jak możemy nie wierzyć w Biblię, która została napisana poprzez natchnienie Ducha Świętego, który jest prawdziwym Bogiem?

Powyższy urywek świadczy o tym, że Jezus wstąpił do Nieba w obecności bardzo wielu ludzi, którzy to widzieli na własne oczy. W Dziejach Apostolskich 1:9 napisano: “Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu”. W Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian 15:6 również napisano: “Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli”. Ponieważ Jezus zmartwychwstał, podczas gdy ponad 500 świętych zostało tego świadkami, Jego wniebowstąpienie jest niezaprzeczalną realnością. I to zostało zapisane jeszcze za życia większości tych, którzy to zobaczyli.To, że Jezus Powrócił do Nieskończoności od Tego Skończonego Świata, Świadczy o Jego Wniebowstąpieniu


Na pewno powinniśmy wierzyć, że wieczny Pan przyszedł na ten skończony świat w ciele śmiertelnika, wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest, został ukrzyżowany, w Swojej mocy zmartwychwstał i w chwale Swego zmartwychwstania wstąpił do Nieba, znów powróciwszy do nieskończoności od skończoności.

Nie ma nic dziwnego w tym, że będąc świętymi, musimy powrócić do Nieba po naszym przyjściu i chwilowym pobycie na tej ziemi, ale to tylko kwestia czasu. Podobnie nie ma nic dziwnego w tym, że Chrystus, przyszedłszy z Nieba, przez pewien czas przebywał na tej ziemi, a potem powrócił do Nieba. Jezus powiedział Nikodemowi, któremu wyjaśnił podstawy Królestwa Niebieskiego, ale który tego nie rozumiał: “Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego” (Ewangelia św. Jana 3:10-13).To, że Jezus Wstąpił do Nieba na Oczach Wielu Ludzi, Świadczy o Prawdzie


W Dziejach Apostolskich 1:10 napisano: “Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba.” Tu zwrot “wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba” oznacza, że oni bardzo blisko widzieli Niebo. Innymi słowy, to pokazuje nam, że wniebowstąpienie Pana wydarzyło się na oczach samych uczniów i trwało pewien czas. Mówiąc inaczej, to doświadczenie uczniów nie było natychmiastowe, lecz stanowiło szczegółowy i oczywisty dowód. To, że uczniowie “wpatrywali się” oznacza, że oni uważnie patrzyli przez pewien czas. Wniebowstąpienie Jezusa nie było wydarzeniem chwilowym i natychmiastowym, podobnie jak spadająca gwiazda czy błyskawica na nocnym niebie, lecz konkretnym i pewnym. Dlatego chrześcijaństwo właśnie jest świadczeniem o świętej prawdzie.Świadectwo Dwóch Aniołów


W drugiej części Dziej Apostolskich 1:10 napisano: “przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach”. Ci dwaj mężowie najwyraźniej oznaczają aniołów. “Białe szaty” symbolizują czystość i majestatyczność. Tak Stary, jak i Nowy Testament opowiada o tym, że aniołowie zawsze pojawiają się w podobieństwie człowieka. (Ewangelia św. Mateusza 28:3; Ewangelia św. Łukasza 24:4; Dzieje Apostolskie 10:30; I Księga Mojżeszowa 18:2,19:1; Objawienie św. Jana 21:17).

Aniołowie to nadprzyrodzone bezgrzeszne istoty. Dlatego ich świadectwo sieje w naszych sercach prawdę tak odświeżającą, jak czysta rzeczna woda.Nasz Pan po Raz Drugi Przyjdzie na Ziemię w Taki Sam Sposób, Jak Wstąpił do Nieba


Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

W Dziejach Apostolskich 1:11 napisano: “Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba!”

Po wniebowstąpieniu Pana 500 braci, którzy zebrali się, aby zobaczyć Jego wniebowstąpienie, stali smutni, wpatrując się w puste niebo, nawet kiedy Pan już zniknął z ich oczu. Aby dać im pokój, odwagę i nadzieję, dwaj aniołowie świadczyli: “Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba!”

Zwrot “tak samo” oznacza, że Jezus wstąpił do Nieba z Góry Oliwnej i niezmiennie w taki sam sposób po raz drugi przyjdzie na tę górę (Księga Zachariasza 14:4); On także obiecał, że tym razem przyjdzie już nie w pokorze, jak wcześniej, lecz na obłokach w chwale. Dlatego właśnie sprawiedliwi mogą czekać na Jego powrót, mówiąc z nadzieją: “Przyjdź, Panie Jezu!” (Objawienie św. Jana 22:20).

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.