" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Siódme Kazanie o Synu BożymKto Pójdzie na Sąd?


Jak Apostolski symbol wiary powiada nam: “(Wierzę w) stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych”, Pan będzie sądzić cała ludzkość, od Adama aż do ostatniego człowieka na tej ziemi. List św. Pawła do Hebrajczyków 9:27 powiada nam: “A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd”. Podobnie wszyscy ludzie muszą umrzeć, a potem pójść na sąd Boży po śmierci.

W Objawieniu św. Jana 20:12 napisano: “I ujrzałem umarłych – wielkich i małych – stojących przed tronem”. Tu słowa “wielkich i małych” wcale nie oznaczają dorosłych i dzieci. “Wielcy” to królowie, prezydenci, inni politycy najwyższej rangi i wpływowi, podczas gdy “mali” oznacza zwykłych ludzi i obywateli.

Także, w Objawieniu św. Jana 20:13 są takie słowa: “I morze wydało zmarłych, co w nim byli”. To znaczy, że wszyscy ci, którzy zginęli w różnych wypadkach, również będą stać przed tronem sądu. Nie ma znaczenia, gdzie i jak umarli ludzie – w morzu, w powietrzu czy na ziemi, ponieważ całe niebo i cała ziemia są w rękach Bożych, i nikt nie zmoże uniknąć Jego sądu.

W środku powyższego wiersza 13 napisano: “i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli”, a dalej, w wierszu 14 napisano: “A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia”.

Grzech to niezmienne prawo, które skazuje ludzi na śmierć, a Otchłań to więzienie, w którym są zmarli. Ale teraz, kiedy nadszedł czas sądu, nawet śmierć i Otchłań zmienią się i uwolnią zmarłych, korząc się przed prawem zmartwychwstania. Innymi słowy, w czasie, kiedy będzie rozstrzygana kwestia wiecznego życia i wiecznej zagłady przez Sąd Ostateczny, wtedy już nie będzie panowania śmierci i Otchłani. Dlatego właśnie te dwie rzeczy będą wrzucone do jeziora ognistego.

Innymi słowy, to, że śmierć i Otchłań będą wrzucone do jeziora ognistego, oznacza, że grzesznicy, którzy stoją przed tronem sądu, będą wrzuceni do wiecznego ognia. Oto kiedy śmierć, ostatni wróg życia, będzie zniszczona (Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 15:26); to także oznacza, że najpierw Bestia i fałszywy prorok będą wrzuceni do jeziora ognistego (Objawienie św. Jana 19:20), wraz z szatanem, głową demonów, który także zostanie wrzucony do piekła (Objawienie św. Jana 20:10).

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Tertulian, Ojciec Kościoła, przestrzegał przed zbliżającym się sądem nad Rzymianami, którzy rzucali wierzących chrześcijan do lwów na arenach publicznych i w Koloseum, krzyżowali i spalali ich, a także oglądali i lubili takie widowiska, mówiąc im: “Lubicie widowiska? Zaczekajcie, wkrótce zobaczycie Sąd Ostateczny, największe z widowisk”.

Naprawdę, nie będzie większego widowiska od Sądu Ostatecznego, ponieważ każdy człowiek, który kiedyś żył na tej ziemi, wysoki czy niski, ze starożytności, średniowiecza czy teraźniejszości, powstanie przed Strasznym Sądem i pójdzie do nieba dla wiecznego życia albo zostanie wrzucony do piekła na zagładę duszy.

W Objawieniu św. Jana 20:15 napisano: “Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. Każdy, kto chce, aby jego imię było zapisane w Księdze Życia, ma ponownie narodzić się z wody i Ducha, jak uczył Pan. Aby narodzić się ponownie z wody i Ducha, powinniśmy złożyć wszystkie nasze grzechy na Jezusa poprzez Jego chrzest i umrzeć na Krzyżu wraz z Panem. Dopiero wtedy zmożemy narodzić się ponownie z wody i Ducha i odnaleźć życie wieczne.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.