" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Pierwsze Kazanie o Duchu ŚwiętymJak Możemy Otrzymać
Ducha Świętego?


< Ewangelia św. Jana 7:37-39 >

“W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był /dany/, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”.Czy Otrzymanie Ducha Świętego Jest Oddzielnym Doświadczeniem dla Chrześcijanina?


Większość chrześcijan uważa, że wiara w Jezusa a otrzymanie Ducha Świętego to całkiem różne rzeczy. Dlatego właśnie oni dokładają wielkich starań, aby otrzymać Ducha Świętego. Kiedy tak wielu wierzących w Jezusa upadło w takie zmieszanie, Bóg Ojciec jest naprawdę sfrustrowany! Ci ludzie mogą uniknąć tak wielkiego zmieszania, tylko szczegółowo poznawszy ewangelię wody i Ducha, a także uwierzywszy w nią.

W Ewangelii św. Jana 7:38 Jezus powiedział: “Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. Zwrot “Jak rzekło Pismo” oznacza, że każdy, kto wierzy w ewangelię wody i Ducha, może otrzymać Ducha Świętego. Duch Święty mieszka w sercach tych, którzy wierzą, że Jezus przyszedł na ziemię wodą i Duchem, i wybawił grzeszników od ich nieprawości.

Kiedy człowiek wie i wierzy w ewangelię wody i Ducha, Duch Święty płynie w jego sercu strumieniem wody żywej. Jezus powiedział, że każdy spragniony powinien przyjść do Niego i pić. Ci, w czyich sercach Duch Święty płynie rzekami wody żywej – to ci, którzy otrzymali przepiękne błogosławieństwo dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Więc Duch Święty nie jest jedynie oddzielnym doświadczeniem tych, którzy wierzą w Jezusa “jak rzekło Pismo”.

Ci, którzy szczerze pragną otrzymać Ducha Świętego, wierzą, że On zstąpi na nich, jeśli oni będą żarliwie i ślepo się modlić. Ale taka wiara nie ma nic wspólnego z prawdziwą ewangelią, która pozwala nam otrzymać Ducha Świętego, posłanego przez Jezusa.

Błędne jest to zdanie, że można otrzymać od Pana dar Ducha Świętego, zaprzeczając ewangelii wody i Ducha czy ignorując tę ewangelię. Nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, darowaną nam przez Pana, nie możemy otrzymać Ducha Bożego. Nie możemy Go kupić za pieniądze, jak kupujemy towary w sklepie. Duch Święty zstępuje na nas jak dar i jedynie wtedy, kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha.

Dlaczego ludzie nie mogą dostąpić obecności Ducha Świętego w swoich sercach, chociaż wierzą w Jezusa? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w ewangelii wody i Ducha, danej nam przez Pana.

Chrześcijaństwo zostało tak mroczne, ponieważ wielu ludzi źle zrozumiało Ducha Świętego, który, jak napisano w Dziejach Apostolskich 2, zstąpił na Uczniów w Dniu Pięćdziesiątnicy. Większość z nich uważa, że Apostołowie napełnili się Duchem Świętym dzięki szczerym modlitwom.

Chociaż Jezus nie daje Ducha Świętego grzesznikom, wielu ludzi nadal uparcie nie wierzy w prawdę. Kiedy ci, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, chcą otrzymać Ducha Świętego i trwają w uporze, demony, które twierdzą, że są Jezusem, zstępują na nich, i ci ludzie w końcu zostają fanatykami, opętanymi przez tych demonów. Dlatego właśnie nie powinniśmy pragnąć otrzymać Ducha Świętego własną siłą z powodu swej upartości.

Bardzo niebezpieczne dla ludzi, którzy nie otrzymali odpuszczenia grzechów, jest prosić o Ducha Świętego. Powinniśmy zrozumieć, że to wcale nie jest możliwe.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Biblia naucza nas, że ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, są wielcy. W Ewangelii św. Jana 20:23 Jezus powiedział: “Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane!” Taka władza została dana tym, którzy przyjęli Ducha Świętego. Ich władza jest wielka, podobnie jak ich odpowiedzialność. Jezus powiedział Piotrowi: “Daję ci klucze Królestwa Niebieskiego”. Właśnie to jest władza tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów dzięki ewangelii wody i Ducha.

Władza tych, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, jest naprawdę cudowna. Oni mają władzę tak prowadzić ludzi do Królestwa Bożego, jak i wtrącać ich do piekła. Jeśli więc święci nie głoszą grzesznikom ewangelii odpuszczenia grzechów, a pozostawią ich, to naprawdę skażą tych grzeszników na zagładę. Więc świętym dana jest władza przebaczania ludziom ich grzechów.

Dziękujemy Bogu za to, że On prowadzi nas do ewangelii wody i Ducha, która pozwala nam otrzymać Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Ducha Świętego dzięki wierze w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu jako w podstawę odpuszczenia grzechów. Ewangelia wody i Ducha jest jedyną prawdziwą ewangelią, która pozwala ludziom otrzymać Ducha Świętego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.