" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Drugie Kazanie o Duchu Świętym“Czy Otrzymaliście Ducha
Świętego, Gdy
Przyjęliście Wiarę?”


< Dzieje Apostolskie 19:1-7 >

“Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? – zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa – powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn”.“Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” To pytanie jest bardzo nieznane nawet dla chrześcijan. W powyższym urywku z Biblii Apostoł Paweł zapytał wierzących w Jezusa, czy oni otrzymali Ducha Świętego, kiedy po raz pierwszy uwierzyli w Chrystusa, a potem świadczył im o tym, jak oni, uwierzywszy w Jezusa, lecz nie otrzymawszy Ducha Świętego, mogą Go otrzymać. W powyższym urywku, jeszcze raz mówiąc o mocy chrztu Jezusa, Paweł odnowił ich wiarę.

Kiedy Apollos był w Koryncie, wtedy Paweł, przeszedłszy przez wierzchni region Azji Mniejszej, przyszedł do Efezu i znalazłszy tam niektórych uczniów, zapytał ich: “Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?” Kongregacja Kościoła w Efezie nic nie wiedziała o tej prawdzie, że można otrzymać Ducha Świętego, uwierzywszy w Jezusa. Wtedy Paweł zapytał ich: “Jaki więc chrzest przyjęliście?” Oni odpowiedzieli, że przyjęli chrzest Janowy.

Innymi słowy, Paweł zapytał kongregację: “Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście w Jezusa?” Oto różnica między Pawłem a zwykłymi chrześcijanami. To również jest różnica między tymi, którzy poznali tajemnicę chrztu, a tymi, którzy jej nie poznali. Oto co powiedzieli wierzący Kościoła w Efezie o Duchu Świętym, którego można otrzymać dzięki wierze w Jezusa,: “Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty”. To oznaczało: “Jak mogliśmy otrzymać Ducha Świętego, jeśli nawet nie słyszeliśmy o Nim?” Wtenczas oni nic nie wiedzieli o tajemnicy chrztu, który Jezus przyjął, i dla nich prawda otrzymania Ducha Świętego była absolutnie nowa.Oni Musieli Poznać i Uwierzyć w Chrzest, Który Jezus Przyjął


Usłyszawszy, że oni przyjęli tylko chrzest Janowy, Paweł wyjaśnił im związek między chrztem Jezusa a Duchem Świętym. W ten sposób oni znów uwierzyli w znaczenie chrztu, który Jezus przyjął. Podobnie istnieje ogromna różnica między wiarą w Chrystusa, która zawiera zrozumienie znaczenia chrztu, który Jezus przyjął od Jana, a wiarą w Niego bez tej wiedzy.

Czymże jest chrzest, którego Jan udzielał ludziom? Jan kazał ludziom, aby się nawrócili. To znaczy, że on kazał im nawrócić się od grzechów i powrócić do Boga. Chrzest, którego udzielał Jan, był tylko chrztem nawrócenia, który przywoływał ludzi do nawrócenia. Tymczasem chrzest Jezusa od Jana, o którym napisano w Ewangelii św. Mateusza 3:13-17, miał na celu wypełnić całą sprawiedliwość Bożą; dlatego on odróżniał się od Janowego chrztu nawrócenia. Dzięki chrztu, który Jezus przyjął od Jana, On wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości. Więc wiara tych ludzi odróżniała się od wiary Pawła, ponieważ chrzest, który oni przyjęli, nie dawał wiedzy pełnej prawdy.

Cóż więc oznacza chrzest, który spełnił całą sprawiedliwość Bożą? On oznacza, że przyjąwszy chrzest, Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, od grzechu Adama do grzechów ostatniego człowieka na ziemi.

W Ewangelii św. Mateusza 3:15-16 napisano: “Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego”.

Sprawiedliwość Bożą mogła zostać spełniona jedynie poprzez chrzest Jezusa i według wiary w krew na Krzyżu.

Dlaczego właśnie powinniśmy zostać ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa? Przecież sercem wierzymy, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana. Więc ci, których serca zostały zbawione od wszystkich grzechów dzięki wierze w chrzest Chrystusa i krew Jezusa na Krzyżu, powinni ponownie z wiarą przyjąć chrzest wodny. Dlaczego? Dlatego, że dzięki wierze w chrzest Chrystusa wszystkie grzechy teraz zostały całkiem zmyte z serc wierzących, i w taki sposób oni zostają bezgrzesznymi. Dlatego właśnie Paweł ponownie wyjaśniał znaczenie chrztu Jezusa tym, którzy jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego.Ewangelia Siły, Ducha Świętego i Wielkiej Pewności


Jezus nie powiedział nam tylko słowami: “Po prostu uwierzcie we mnie. Jestem Zbawicielem. Jeśli uwierzycie, wszystkie wasze grzechy znikną”. Raczej, przyjąwszy chrzest, On naprawdę raz na zawsze wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. Jezus naprawdę przyjął chrzest od Jana, a spełniwszy go, zabrał wszystkie grzechy świata, które na Niego przeszły, umarł na Krzyżu i poniósł karę za nie. Jego cierpienia na Krzyżu skończyły się tym, że On przelał wszystką krew Swego serca. A po trzech dniach Pan zmartwychwstał. Przez Swój chrzest i krew Jezus zmył wszystkie grzechy świata i darował Ducha Świętego tym, którzy wierzą w ten dar. Jezus jest Zbawicielem, który zmył wszystkie grzechy świata i darował nam ewangelię wody i Ducha, która pozwala dostąpić odpuszczenia grzechów. Innymi słowy, chrzest Jezusa Chrystusa i krew na Krzyżu pozwoliły wierzącym otrzymać Ducha Świętego.

Aby wybawić grzeszników od grzechów, Jezus naprawdę przyszedł na ziemię, urodziwszy się z niewiasty. W wieku 30 lat On wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest. A wtedy, niosąc na Sobie wszystkie grzechy świata, On mógł przyjąć ukrzyżowanie i skropić ziemię Swoją krwią. Powstawszy z martwych, Jezus został prawdziwym Zbawicielem dla tych z nas, którzy w Niego wierzą. Czy wierzycie w tę prawdę? Czyż ona nie odróżnia się od tego, w co wierzyliście wcześniej? Istnieje wyraźna różnica, i właśnie dlatego powinniście już teraz uwierzyć w wodę i Ducha. Właśnie ta niewielka różnica pozwala ludziom otrzymać odpuszczenie grzechów i Ducha Świętego.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Ewangelia wody i Ducha to nie tylko słowa, ona ma ogromną moc. Co jeszcze możemy powiedzieć? Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, które przeszły na Niego w momencie chrztu; On poniósł karę na Krzyżu i zmartwychwstał; oto dlaczego nie możemy nie wierzyć w tę prawdę. Wszechmogący Jezus raz na zawsze zmył wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, a jeśli On przelał krew na Krzyżu, czy możemy zostać sprawiedliwymi, tylko wierząc w doktrynę stopniowego uświęcenia? Nie! Dlatego właśnie prawdziwą ewangelią jest ewangelia wody i Ducha.

Zanim spotkałem ewangelię wody i Ducha, wierzyłem tylko w ewangelię krwi Jezusa i ona była dla mnie jedynie pustymi słowami. Ale, kiedy uwierzyłem w prawdziwą ewangelię wody i Ducha, ona dała mi ogromną pewność i moc. Paweł również powiedział: “bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was” (Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 1:5). Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? Jeśli uwierzycie w ewangelię wody i Ducha, to otrzymacie Ducha Świętego.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.