" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Trzecie Kazanie o Duchu ŚwiętymNiezbędny Wymóg dla
Zostania Apostołem


< Dzieje Apostolskie 1:4-8 >

“A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie – /mówił/ – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.W Bożym planie zbawienia misja Jezusa była absolutnie niezbędna. Treścią tej misji był chrzest, który Jezus przyjął od Jana, to, że On niósł na Swoich ramionach grzechy świata, Jego śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Istniał testament między Bogiem a ludźmi, według którego Pan miał darować Ducha Świętego tym, którzy wierzą w tę prawdę. Duch Święty, którego Bóg darował tym, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, jest darem, przeznaczonym dla wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha, którą Pan ustanowił.

W Dziejach Apostolskich 1:4 napisano: “A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie – /mówił/”. Jezus rozkazał Apostołom “nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać, aby otrzymać obiecanego Ducha Świętego”. Jerozolima duchowo oznacza Kościół Boży, w którym przebywa ewangelia wody i Ducha. Więc Bóg rozkazał świętym Kościoła w Jerozolimie pozostawać w Kościele, aby otrzymać Ducha Świętego.Duch Święty Jest Darem, Przeznaczonym dla Narodzonych Ponownie


Dalej Apostołowie także słyszeli obietnicę Pana, że On pośle im Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich 1:5 napisano: “Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym!”

Powinniśmy zrozumieć, że Biblia naucza nas, iż wiara tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, nie jest rezultatem ich własnych uczynków, lecz wynikiem wiary w ewangelię wody i Ducha (Dzieje Apostolskie 2:38, 3:19). Innymi słowy, możliwość otrzymania Ducha Świętego całkiem zależy od ustanowionej przez Boga obietnicy, lecz nie od naszych starań i osiągnięć duchowych.

Jak jest napisano w Czterech Ewangeliach, Duch Święty koniecznie zstępuje na tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.

Duch Święty jest “darem, przeznaczonym dla tych, którzy wierzą w odpuszczenie grzechów, darowane przez Jezusa”. Możemy znów potwierdzać licznymi cytatami z Biblii, że Duch Święty zstępuje na tych, którzy wierzą w ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Według Biblii ci, którzy wierzą w ewangelię wody i krwi jako w podstawę odpuszczenia grzechów, otrzymują Ducha Świętego. Ale z powyższego urywka widzimy, że moc Ducha Świętego jest przeznaczona nie dla potrzeb ciała, lecz dla spełnienia misji głoszenia ewangelii po całym świecie. “Będziecie moimi świadkami”. Innymi słowy, Duch Święty zstępuje na nas, aby uczynić nas świadkami Jezusa. Być świadkami Pana dla nas oznacza zostać Jego współpracownikami, którzy głoszą po świecie ewangelię wody i Ducha. Święci już należą do Ducha Świętego i są Jego sługami. Duch Święty działa przez ewangelię wody i Ducha. Oto jest moc prawdziwej ewangelii.

Szczegółowo rozpatrzywszy tę relację o pierwszej Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich 2, zobaczymy, że uczniowie przyjęli chrzest Ducha Świętego, aby głosić ewangelię wody i Ducha, darowaną przez Jezusa. Głównym celem przyjścia Ducha Świętego jest głoszenie ewangelii wody i Ducha.

Kiedy chodzi o “Dniu Pięćdziesiątnicy”, chrześcijanie zazwyczaj kojarzą go z chaosem. Oni kojarzą go ze spotkaniami, podczas których ludzie leżą na ziemi, mamroczą coś nieznanymi językami, a inni niekontrolowanie klaskają, jak od porażenia prądem. Ale to nie jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty nie działa w taki sposób. On działa jedynie tak, jak jest napisano w Słowie Bożym, w ewangelii wody i Ducha.

Czy wierzycie, że ewangelia wody i Ducha pozwala otrzymać Ducha Świętego? Czy jeszcze teraz szukacie innej drogi do otrzymania Ducha Świętego? Czy Duch Święty zstępuje na ludzi w czasie modlitw wyrażających żal za grzechy, czy kiedy oni porzucają swoje idole? Czy otrzymujemy Ducha Świętego poprzez modlitwy?

Jedynie ewangelia wody i Ducha, która została spełniona dzięki chrztu i krwi Jezusa, naprawdę pozwala nam otrzymać Ducha Świętego. Nie ma innej drogi oprócz wiedzy ewangelii chrztu i krwi Jezusa, ewangelii, która pozwala nam otrzymać Ducha Świętego, danego nam przez Boga, i uwierzyć w Niego, a także przyjąć tę ewangelię do swego serca.

Wylanie Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy było spełnieniem proroctwa proroka Joela (Księga Joela 2:29). Bóg nawet dzisiaj daje Ducha Świętego tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty zstępuje na wszystkich tych, którzy wierzą w ewangelię, która przebaczyła i wymazała wszystkie grzechy świata poprzez chrzest, krew na Krzyżu, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Wy również koniecznie otrzymacie dar Ducha Świętego, kiedy uwierzycie w ewangelię wody i Ducha.W Którą Ewangelię Wierzyli Uczniowie Jezusa?


Uczniowie wierzyli w chrzest Jezusa i w krew, którą On przelał, aby zbawić grzeszników. Dlaczego? Przyczyna została szczegółowo opisana w Dziejach Apostolskich 1:21-26. Kiedy Uczniowie wybierali jeszcze jednego Apostoła zamiast Judy, wybrali tego, kto wierzył, że przez Swój chrzest Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości. Innymi słowy, wiara w chrzest Jezusa była dla uczniów najważniejszym wymogiem, aby zostać jednym z Apostołów. Oni na pewno musieli wierzyć w tę prawdę, że Jezus był Synem Bożym i Zbawicielem grzeszników. Tak możemy dowiedzieć się o wierze Apostołów. Krótko mówiąc, uczniowie Jezusa wierzyli w całą Jego publiczną misję: w chrzest, ukrzyżowanie, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Dlatego właśnie, aby zostać Apostołem, człowiek musiał wierzyć w chrzest, który Jezus przyjął, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Aby zostać jednym z uczniów Jezusa w tym czasie zbliżenia się końca świata, także powinniśmy wierzyć w prawdę wody i Ducha. Jeśli ludzie ignorują choć jeden z elementów misji Jezusa: Jego boskość, chrzest, poprzez który On wziął na Siebie wszystkie bezprawia grzeszników (Ewangelia św. Mateusza 3:15), przelanie krwi, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie, to nie mogą zostać Jego uczniami. Czyż wierzycie w Jezusa i ignorujecie Jego chrzest? Jeśli tak, to nie zmożecie otrzymać odpuszczenia grzechów i zginiecie jak grzesznicy. Aby zostać jednym z uczniów Jezusa, my wszyscy powinniśmy wierzyć w Jego chrzest i w krew, przelaną przez Niego na Krzyżu.

Tym, którzy mają taką wiarę, jak Apostołowie, Bóg daje Ducha Świętego. Tak samo my możemy otrzymać Ducha Świętego tylko pod warunkiem, że będziemy mieć wiarę w chrzest Jezusa od Jana, w Jego śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie.

Zanim Duch Święty zstąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, oni byli słabi i tchórzliwi. Jednakże, kiedy Bóg zesłał na nich Ducha Świętego, jak obiecał prorokowi Joelowi, oni odnaleźli moc i odwagę, aby głosić wszystkim ludziom ewangelię wody i Ducha.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.