" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  MAPA WITRYNY   |  KONTAKT   |  POMOC    
Studia Biblijne Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie O nas
  Kazania wielebnego Paula C. Jong-a na ważne tematy.

 

Dziewiąte Kazanie o Duchu ŚwiętymŻycie, Pełne Ducha
Świętego


< List św. Pawła do Efezjan 6:10-17 >

“W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”.W swoim Liście do Efezjan 5:16-18 Apostoł Paweł powiada nam, co powinniśmy robić, aby napełnić się Duchem Świętym: “Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie upijajcie się winem, bo to jest (przyczyną) rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem”.

Aby napełnić się Duchem Świętym, człowiek przede wszystkim musi uwierzyć w ewangelię wody i Ducha i żyć dla tej ewangelii. Musi to robić, ponieważ jeśli człowiek nie otrzymał przebaczenia grzechów, Duch Święty nie może przebywać w jego sercu. Innymi słowy, aby nasze serca zostały bezgrzeszne, powinniśmy szczerze wierzyć w ewangelię wody i Ducha.

Po drugie, musimy właściwie wykorzystywać czas, ponieważ jedynie ci, którzy cenią czas, mogą naprawdę służyć ewangelii i przebywać w Duchu.

Czas nie czeka na nas wiecznie. Dni mijają w mgnieniu oka, nawet nie zauważamy, jak przechodzi tydzień. Idąc spać po wieczornym nabożeństwie, budzimy się poniedziałek rano. Rozmawiamy z kimś przez telefon, spotykamy się z kimś, i tak mija cały dzień. Wydaje się nam, że to jeszcze wtorek, a naprawdę to już środa. Po wieczorowym nabożeństwie we środę od razu nadchodzi czwartek, a potem przechodzi piątek i sobota. Tydzień szybko przeminął, i już nadeszła kolejna niedziela. Jedynie ci, którzy cenią czas i oddanie służą ewangelii, mogą napełnić się Duchem Świętym.

Po trzecie, ludzie, którzy dokładnie widzą, na czym polega wola Boża, są pełni Ducha Świętego. Dlaczego? Ponieważ tylko wyraźnie wiedząc, jaka jest wola Boża w tym wieku, zmożemy zrobić wszystko, aby Jego wola została celem całego naszego życia, i tylko w taki sposób zmożemy spełniać Jego czyny. Zmożemy spełniać wolę Boga dzięki łasce Ducha Świętego, łącząc się z Panem. Jeśli żyjemy, nie znając woli Pana, to nasze życie bezsprzecznie zostanie głupie. Dlatego, aby napełnić się Duchem Świętym, powinniśmy wyraźne poznać wolę Pana.

Po czwarte, musimy pragnąć zbierać się razem. Zmożemy napełnić się Duchem Świętym, jedynie kiedy będziemy pragnąć złączyć się z naszymi braćmi i siostrami w Kościele Boga, oddając Panu cześć i dziękując Bogu w imię Pana. A ci, którzy nie słuchają Słowa Bożego, nie dziękują i nie wysławiają Go za zbawienie i za wszystko to, co Pan dla nich zrobił, nie mogą napełnić się Duchem Świętym. Jedynie ci, którzy nieustannie wielbią i dziękują Mu, pragną jedności ze swoimi braćmi i siostrami w Chrystusie, wierzą w wolę i w Słowo Boże, które głosi Jego Kościół, napełniają się Duchem Świętym. Więc by napełnić się Duchem Świętym, powinniśmy zbierać się razem. (List św. Pawła do Hebrajczyków 10:25)

Kiedy słuchamy Słowa, dla nas bardzo ważne jest słuchać nie tylko naszymi uszami, lecz całym sercem. Także bardzo ważne jest całym sercem żyć duchowym życiem wiary. Wszystko to, co robimy bez serca, nie ma nic wspólnego z Panem, “bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (I Księga Samuelowa 16:7). Więc ci, którzy całym sercem słuchają Słowa, mogą szczerze powiedzieć “Amen” i podziękować Bogu. Oprócz tego, oni mogą zastanowić się nad usłyszanym Słowem i zostać napełnieni Duchem Świętym. A ludzie, którzy nie przyjmują całym sercem Słowa, nie mogą powiedzieć “Amen” i oddać cześć Bogu, chociaż słyszą to samo Słowo i w tym samym kościele. Duch Święty jest zadowolony z naszych modlitw, w których oddajemy cześć i wysławiamy Boga, lecz tylko pod warunkiem, że robimy to ze szczerego serca.

Nie ma żadnego skrótu dla otrzymania Ducha Świętego. Powinniśmy wierzyć w Słowo Boże i całym sercem przyjmować je, albowiem to jest jedyna droga. Dlatego powinniśmy wysoko cenić nasze spotkania i nie traktować ich lekceważąco. Jedynie tak zmożemy napełnić się Duchem i ochronić naszą wiarę aż do dnia, kiedy Pan powróci na ten świat.

Po piąte, ci, którzy wierzą w Słowo Boże, są pełni Ducha. W Liście św. Pawła do Efezjan 6:11 napisano: “Obleczcie pełną zbroję Bożą”. To znaczy, że powinniśmy żyć, wierząc w Słowo Boże. Słuchając Słowa Bożego, które głosi nam Jego Kościół, i wierząc w nie, możemy napełnić się Duchem Świętym.

Po szóste, powinniśmy twardo trzymać się Słowa Bożego i rzetelnie go strzec w swoim sercu. W Liście św. Pawła do Efezjan 6:13 napisano: “weźcie na siebie pełną zbroję Bożą”. Słowo “weźcie” oznacza aktywną wiarę. Innymi słowy, przeczytawszy Słowo Biblii, powinniśmy całym sercem trzymać się tego, co przeczytaliśmy.

66 ksiąg Biblii są pełne Słowa Bożego. Ale bez względu na to, jak obfite jest Słowo, nigdy nie zmożemy otrzymać pełności Ducha, jeśli nie będziemy go przestrzegać. Nawet jeśli będziemy regularnie uczęszczać na nabożeństwa i uważnie słuchać Słowa, wszakże często będziemy się czuć duchowo zmęczeni, puści i znużeni. Często jesteśmy zmęczeni. Oto dlaczego musimy wziąć pełną zbroję Bożą, czyli Słowo Boże. Nawet jeśli to jest jedyny urywek, ale te słowa są potrzebne i stosowne, powinniście ich przestrzegać. Całym sercem trzymać się Słowa oznacza przyjąć Słowo do serca. Oto odpowiedź na pytanie, co oznacza postępować według Ducha. Powinniście rozmyślać nad Słowem Bożym i żyć, wierząc, że wszystko spełni się według Słowa. Tylko w taki sposób możemy napełnić się Duchem Świętym.

Jeśli, żyjąc życiem wiary, nie trzymamy się Słowa Bożego, to nie zmożemy ochronić naszej wiary. Kiedy żyjemy życiem wiary w tym świecie, przeżywamy i dobre, i złe czasy, a także czasami nasze serca osuwają się i zostają słabe. Dlatego czasami padamy duchem i czujemy się bezsilnymi. Wtedy nikt nie może podtrzymać naszej wiary; tylko my sami powinniśmy podtrzymywać swoją wiarę, wierząc w Słowo Boże i trzymając się tego Słowa. Nikt nie zmoże was podtrzymać. I nawet jeśli jakiś człowiek wam pomoże, wasze serca jednak zawsze będą puste. Dlatego właśnie w takich czasach powinniśmy trzymać się Słowa Biblii.

Chcesz wiedzieć więcej o "Wierze Składu Apostolskiego"? Prosimy kliknąć poniższy banner, aby dostać bezpłatną książkę o Składzie Apostolskim.
The faith of the Apostles' creed

Jeśli trzymacie się Słowa Bożego, ono was podtrzymuje i pozwala wam żyć w pełności obietnicy Bożej. Słowo Pana podtrzymuje was, dlatego nawet w ciężkich sytuacjach, kiedy wasze myśli trochę się zawieruszyły, Słowo was budzi, rozkazuje wam powrócić do prawdziwej drogi, żyć z wiary, napełnić się Duchem i żyć z Nim w sercu. Dlatego właśnie tak ważne dla nas jest przyjąć zapisane Słowo Boże.

Kiedy ludzie Izraela w Starym Testamencie żyli na pustyni, Bóg posłał im mannę z Nieba. Oni zbierali mannę, która padała z nieba, przynosili ją do domu, gotowali w różne sposoby i jedli. Podobnie powinniśmy wierzyć i przyjmować biblijne Słowo prawdy, Słowo Życia. Jeśli będziemy tak postępować, to Słowo wzmocni naszą wiarę, pozwoli wam żyć z nadzieją i powoła nas do służenia ewangelii. Ono także pozwoli wam zostać błogosławionymi przed Bogiem, nigdy nie oddalać się od Niego, zawsze przebywać w Jego obecności. Więc by napełnić się Duchem Świętym, bardzo ważne dla nas jest przyjąć to Słowo.

Wstecz

 


Printable version   |  

 
Studia Biblijne
    Kazania
    Oswiadczenie wiary
    Czym jest ewangelia?
    Terminy biblijne
    Czesto zadawane pytania o wierze chrzescijanskiej
 

Zarejestruj się jako współpracownik
Dział współpracownika
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.