Copyright © 2001 - 2018The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.


 

 • Chrzest
 • Chrzest oznacza (1) zostać umytym (2) zostać pochowanym (zanurzonym) i w sensie duchowym, (3) przekazać grzechy przez nałożenie rąk, tak jak w Starym Testamencie.
  W Nowym Testamencie chrzest Jezusa przez Jana Chrzciciela miał zmyć ludzkie grzechy. Chrzest Jezusa jest zabraniem grzechów, zmyciem wszystkich grzechów świata.
  Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela rodu ludzkiego i arcykapłana domu Aarona, i przejął ludzkie grzechy. Taki był cel chrztu Jezusa.
  Słowa chrzest Jezusa mają duchowe znaczenie przekazania, pochowania. Czyli wszystkie grzechy przekazano Jezusowi i Jezus został osądzony zamiast ludzi. Aby uratować ludzi, Jezus przejął grzechy ludzi i umarł za nie.
  Dlatego Jego śmierć jest też twoją i moją, i wszystkich grzeszników, a Jego zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem wszystkich ludzi.

  Biblia mówi "Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia." (Pierwszy List św. Piotra 3:21) Chrzest Jezusa jest prawidłowym sposobem zbawienia człowieka przez zmycie wszystkich jego grzechów.


  Copyright © 2001 - 2018The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.