" Pachena makangowanavo, ipai pachena " (Mateo 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  TAURA NESU  |  RUBATSIRO    
Zvidzidzo zveBhaibheri Ma-eBook echiKristu Epachena Mashoko Pamusoro Pedu
  Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu

 

Chikamu 1: Kuzvarwa patsva nemvura noMweya


Chikamu 2: Mweya Mutsvene


Chikamu 4: Mibvunzo Inowanzobvunzwa kubva Kuvaverengi Vemabhuku Edu


Printable Version   |  

 
Zvidzidzo zveBhaibheri
    Mharidzo
    Pupuro yeKutenda
    Evhangeri chii?
    Mashoko emuBhaibheri
    Mibvunzo inowanzobvunzwa maererano neKutenda kweChiKristu
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.