NLM Logo
" Даром получихте, даром давайте" (Матей 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА   |  Контакт с нас  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
 

Чули ли сте някога евангелието на водата и Духа?Добре дошли в Мисията "Нов Живот"
  - A Free Christian Book Ministry


За да разпространява евангелието на водата (кръщението на Исус) и Духа, позволяващо на хора да разрешат проблема си нагреха според чистото слово Божие, което се открива в Библията, Мисията "Нов Живот" превежда и публикува безплатни християнски книги на различни езици.

Макар че има много християни днес, виждаме, че мнозина от тях в действителност само отиват на църква в неделен ден, и няма никакъв ясен стандарт и дума на спасение в техните сърца. А Исус казва: "Истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие” (Йоан 3:5).

Какво тук означава новорождението Новорождението не означава, че просто оставяме нашия греховен живот и започваме нов живот, като вярваме в Исус, както повечето хора мислят. Това би било добре, обаче само по себе си това не значи ни новорождението, ни спасението. Когато Библията ни казва, че ние трябва да се родим от водата и Духа, това значи, че “грешници трябва да се разкаят, да повярват в кръщението на Исус и в кръвта на Кръста, и по този начин да придобият опрощението на греха в своите сърца и да стават праведни.С други думи, това значи, че трябва да се родим отгоре. Това не е изменение, което произлиза от хора, но преобразуването, произлизащо от Бога.

В 1 Йоаново 5:6-7 Библията казва: "Този е Исус Христос, Който дойде чрез водата и кръвта (и чрез Духа) – не само чрез вода, а чрез водата и кръвта; и Духът е, Който свидетелствува, понеже Духът е истина. Защото Трима са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светия Дух; и Тия Тримата са Едно.” Исус дойде на земята чрез водата и кръвта. Исус се роди из тялото на дева Мария, въплътен в човешка плът, и на 30-годишна възраст се кръсти от Йоан Кръстител в река Йордан. Делата на спасение, които ни позволяват да се родим от водата и Духа, наченаха се от рождението на Исус, и когато Той изличава греховете на света чрез вземане на кръщението от Йоан Кръстител,представител на човечество, в река Йордан.

Ние твърде добре знаем, че Исус бе изкупително осъден вместо нас, като проля кръвта Си на Кръста. Обаче, защо Исус, сам Бог, Който беше безгрешен, трябваше да понесе осъждането на Кръста? Във всичко има причини и следствия. Исусовата смърт на Кръста за греховете ни е много тясно свързана с Неговото кръщение, когато Той се кръсти от Йоан Кръстител в река Йордан , по подобие на полагане на ръце. Апостол Петър каза в 1 Петрово 3:21, че кръщението е преобраз, който ни спасява. Това значи, че Исус е дошъл чрез кръщението и Кръста.

В кръщението на Исус е скрито тайнството на опрощението на греха, тайнството на новорождението от водата и Духа. Ако, въпреки това, игнорираме кръщението на Исус и не вярваме в това, сами ние предаваме волята Божия и отричаме се от своето сиспасение. Безплатните християнски книги на Мисията "Нов Живот" дават ясно обяснение на стандарта на спасението, като го базират на изчерпателен и твърд библейски фундамент, и обсъждат фундаментални въпроси на спасението: как човек може да се роди от водата и Духа. За повече подробности, поощряваме нашите посетители да четат безплатните християнските книги, които публикуваме в печатен и електронен формат.

 
    Изберете език

register as a coworker
Partner's Zone
Book Reivew

   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.