" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  Проповеди на важни теми от преп. Пол К. Джонг

 

КАК ТРЯБВА ДА
ИЗПОВЯДВАМЕ
СВОИТЕ ГРЕХОВЕ


<1 Йоаново 1:9 >
“Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неистина.”ЕВАНГЕЛИЕТО НА КРЪВТА Е ПОЛОВИНА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Можем ли да влезем в
небесното царство само през
евангелието на кръвта?
Не. Трябва да повярваме в пълното евангелие
(евангелието на водата и Духа). .

1 Йоаново 1:9 се отнася само за праведните. Ако грешникът, който още не е получил спасението, опитва се да се спаси от ежедневните си грехове според думите на този стих, и изповядва беззаконията си, то греховете му няма да бъдат изличени. Разбирате ли какво казвам? Този пасаж не се отнася за грешници, които не са новородени.

В този свят има много хора, които още не са били новородени, но те четат този пасаж от 1 Йоаново 1 глава, се молят и съжаляват за греховете си, надявайки се на опрощението.

Но може ли не новороден човек да се спаси напълно чрез молитвите на покаяние? Това е важен въпрос, който трябва да обмислим и разберем преди да отидем по-далеч.

Преди да четете 1 Йоаново, трябва да знаете, дали апостол Йоан беше праведник или грешник. Искам да ви задам въпроса. Наистина ли апостол Йоан беше праведник, новороден чрез вярата в евангелието на водата и Духа, или грешник?

Ако кажете, че апостол Йоан беше грешник, вашето убеждение противоречи на Библията. Ако апостол Йоан беше праведник, новороден чрез вярата в Исус, то разбира ce, че неговата вяра беше различна от вашата. Трябва да имате същата вяра, която имаше апостол Йоан.

Искам да ви задам още един въпрос. Дали апостол Йоан написа тези послания на праведните, или на грешниците? Апостол Йоан написа тези послания на праведните.

Затова лъжат се грешниците, които не са новородени, ако цитират думите на 1 Йоаново 1:8-9 и ги използват в живота си. Ако искате да бъдете праведни, изповядайте греховете си пред Бога и вярвайте в евангелието на водата и Духа. Тогава Господ ще измие всичките ви грехове чрез евангелието, което вече е изличило греховете на целия свят..

Вярата на апостол Йоан беше точно такава. В 1 Йоаново 5 глава той ни казва, че има вярата в “водата, кръвта и Духа”. Вярвате ли в Исус Христос, който е дошъл чрез водата, кръвта и Духа? Вярвате ли в Исус, който е дошъл само чрез Кръста, или в Исус, който е дошъл чрез кръщението, кръвта и Духа?

Можете ли да влезете в небесното царство, вярвайки само в евангелието на кръвта? Ако вярвате само в евангелието на кръвта на Кръста, то разбирате само половина на евангелието. Ако вярвате само в кръвта на Кръста, то без съмнение всеки ден ще се молите за опрощение. Вероятно вярвате, че греховете ви могат да бъдат изличени чрез молитвите на покаяние.

Но могат ли греховете ви да бъдат изличени, ако вярвате само в кръвта на Кръста, каете се и се молите за опрощението на своите ежедневни грехове? Ако принадлежите към такива хора, греховете ви ще остават в сърцата ви, защото никой не може да измие греховете си чрез вярата само в кръвта на Кръста или чрез ежедневните молитви на покаяние. Ако принадлежите към такива хора, още не знаете евангелието на водата и Духа, следователно вашата вяра е непълна.

Апостол Йоан беше новороден, защото вярваше в евангелието на водата, кръвта и Духа. Обаче вие вярвате само в кръвта на Кръста. Когато вие сами не знаете истинското евангелие, как можете да водите други хора към спасението? Вие сами още не сте новородени, но опитвате да изличите греховете си чрез молитвите на покаяние. Това никога няма да стане.

Колкото и да се молите или се каете, греховете в сърцата ви няма да бъдат изличени. Ако понякога ви се струва, че греховете ви са били изличени, това е само вашето въображение и силата на вашите емоции. Ако се молите и каете се, то някое време можете да се чувствувате успокоени. Но по този начин никога не можете да се освободите от греховете.

Грешниците молят се и се каят, надявайки се да бъдат спасени от греховете си. Ето защо те все още са грешници, даже ако от много време вярват в Исус. Те не знаят евангелието на водата и Духа. Ако вярвате в Исус, но още не сте новородени, в такъв случай без съмнение принадлежите към такива хора. Ако всеки ден опитвате да изличите греховете си чрез молитви и разкаяние, това значи, че все още не сте били новородени. Трябва да решите дали искате да вярвате в евангелието на водата и Духа така, както вярваше апостол Йоан, или да базирате вярата си на своите помисли и емоции. Първото е очевидната истина, а последното – неистина.

Според Библията истинското евангелие е това, че Исус е бил кръстен и е отнел всичките грехове на света веднъж завинаги, е понесъл наказанието на Кръста за всички грешници. Ако някой повярва в кръщението на Исус и в Неговата смърт на Кръста, той веднага ще се спаси от всичките си грехове. От друга страна, ако някой опитва да измие престъпленията си чрез молитвите на покаяние, той никога няма да се освободи от греховете. Мислете ли че сами можете да измиете всичките си ежедневни грехове? Грижи ли се Бог за тези грехове, за които не сте се разкаяли? Молитвите на покаяние наистина ли са решение на проблемата на ежедневните грехове? Не.ИСТИНСКОТО ПОКАЯНИЕ И ЦЕЛТА НА ИЗПОВЕД

Кои са граници на изповед
и на добри дела?
Макар че трябва да изповядваме греховете си
през живота си, не можем да се спасим
само чрез изповед и добри дела.

Покаяние в Библията означава връщане от неправилно вярване към истинската вяра, а за праведните това означава признание на простъпките си и връщане към светлината на евангелието.

Ако все още сте грешници, ето как трябва да изповядвате греховете си: “Господи Боже, съгрешил съм и заслужавам да бъда хвърлен в пъкъла. Но искам да се спася от греховете ми. Моля Те, спаси ме от всичките ми грехове. Още не съм новороден и зная че съм обречен на пъкъла.” Ето правилна изповед.

Тогава която трябва да бъде изповедта на новородените? “Господи Боже, извършил съм греха на угаждане на плътските страсти. Вярвам, че Исус е бил кръстен от Йоан Кръстител и ме е избавил от всичките грехове, даже от тези, които съм извършил току-що, в противен случай трябваше да умра за греховете ми. Благодаря Ти, Господи, че Исус ми е избавил чрез водата и Духа”. Изповедта на новородените е различна от изповедта на тези, които не са новородени.

Ние всички трябва да имаме същата вяра като апостол Йоан. Ако опитвате да скривате греховете си зад изповедта, предназначена за праведните, никога няма да бъдете спасени от смъртта, която е заплатата на греха.

Всичките грешници, които не са новородени, трябва да престанат да се скриват зад молитвите на покаяние, и да повярват в истинското евангелие от водата, кръвта и Духа. Трябва да познаем вярата на апостол Йоан и по такъв начин да получим спасението.

Грешниците даже не съзнават, колко страшен ще бъде съдът за греховете им. Най-голям грях пред Бога е неверие в евангелието на новорождението от водата и Духа.

Всички, които вярват в Исус, но все още не са новородени, трябва да признаят пред Бога: “Господи, аз съм грешник и заслужавам да бъда хвърлен в огнения пъкъл”, но да не казват: “Господи, моля Те, изличи греховете ми”. Но когато грешникът приема в сърцето си евангелието на кръщението на Исус в река Йордан и на Неговата кръв на Кръста, и вярва, че то го е избавило, той може да се освободи от всичките си грехове. Това е изповедта, която грешник трябва да прави, за да се спаси от всичките си грехове пред Бога.

Грешникът само трябва да признае, че още не е новороден, и да вярва в евангелието на водата и Духа. Тогава той веднага ще се спаси. Чрез евангелието на водата и Духа спасението на всичките грешници е било завършено. “И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния на Апостолите 4:12). Бог е избавил всичките грешници от техните грехове чрез кръщението на Неговия Син Исус от Йоана Кръстителя и чрез Неговата смърт на Кръста.

Господ измие всичките грехове, извършвани от хора с плътта и със сърцето от рождение до смърт. Ние трябва да вярваме в истинското евангелие за да се спасим. Само така можем да се освободим от всичките ни грехове и да бъдем наистина осветени. Ние можем да станем праведни веднъж завинаги, когато вярваме в истинското евангелие на водата и Духа.

Исус е бил кръстен, е взел греховете на целия свят върху Себе Си, е платил за тях на Кръста със Своя живот, е възкръснал от мъртвите на третия ден и сега седи отдясно на Бога. Това е основната истина.

Всички ние трябва да се изповядваме: “Господи, не мога да не извършвам грехове, ще съгрешавам до деня на смъртта си. Родил съм се грешник от утробата на майката ми и поради всичките грехове, които съм извършил, заслужавам да бъда хвърлен в огнения пъкъл. Затова искам да повярвам в Исус, който е дошъл чрез водата, кръвта и Духа, и е станал моя Спасител”.

Както е написано в Матей 3 глава, Исус е отнел греховете на света, включително всичките грехове, извършени от нас до деня на смъртта ни, когато се кръсти в река Йордан. “Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни” (Йоан 8:32).

Ако Исус ни бе избавил само от първородния грях и ни бе заповядал да разрешаваме проблема на нашите грехове самостоятелно, ние щяхме да живеем в постоянни страдания. Но Исус ни е освободил от всичките ни грехове чрез кръщението и кръвта Си. За какво още трябва да се тревожим? Ако вярваме в кръщението на Исус и в Неговата кръв на Кръста и благодарим на Господа, Духът обитава в нашите сърца..

Вярвате ли в Исус? Вярвате ли, че Неговия Дух обитава във вас? Всичките ви грехове са били възложени на Исус, когато Той отнема грехове на света чрез кръщението Си. След това Той беше осъден за греховете ни на Кръста и по такъв начин ни е освободил от вечни мъки. Ето истинското евангелие..ИЗПОВЕДТА НА ПРАВЕДНИТЕ

Каква е истинската изповед
на праведните?
Признаване на това, че съгрешават всеки ден
и вярата, че преди около 2000 години
Исус е изличил всичките им
ежедневни грехове.

1 Йоаново 1:9 ни казва: “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда”. Това означава, че този, който иска да повярва в евангелието на водата и Духа, трябва да изповядва греховете си, като казва: “Господи. Не мога да не съгрешавам през целия ми живот, но зная, че не мога да се спася от всичките ми грехове чрез молитвите на покаяние. Вярвам, че заплатата на греха е смърт и че само кръщението на Исус и Неговото разпятие могат да измият всичките ми грехове. Признавам, че съм съгрешил днес, но вярвам, че преди 2000 години в река Йордан Исус вече е измил този грях, извършен от мен днес”. Само ако този човек се моли по такъв начин, проблемът на греховете на неговата съвест веднага ще бъде разрешен..

Тези, които вече са новородени, трябва да само признаят греховете си. Те само потвърждават, че Исус вече е измил всеки грях, който извършват. Понеже Исус е бил кръстен и е умрял на Кръста преди 2000 години, всичките им грехове са били напълно изличени, колкото и да са слаби..

Пасажът, който сме прочели днес, е много добър за праведните. Но ако грешникът взема този стих и го използва неправилно, той се окаже в пъкъла. Но въпреки това, този пасаж най-често е погрешно разбиран. Дълго време той беше причина за голяма бъркотия в християнството.

Както се казва, неопитен лекар може да убие пациенти си. Когато неопитен лекар опитва да прави повече, отколкото може, резултат на неговите старания може да бъде смърт на пациента.

Човек трябва да бъде добре обучен и опитен, за да добре изпълнява задълженията си. Това се отнася също и за света на вярата. Тези, които учат Божието слово, трябва да обясняват истината така, както е написано, точно и ясно, а хората, които от тях се учат, трябва да вярват в това, което чуват.

Ако проповедници учат последователи си фалшиви доктрини или ако вярващи неправилно разбират Библията, това ще има за резултат съда и пъкъла не само за първите, но и за последните. Само новородените могат да правилно обясняват Библията. Даже добро лекарство може да убие пациента, ако е предписано погрешно; и същото се отнася за проповядване и проучване на Божието слово. това е толкова необходимо, колкото огън в нашия живот. Но огън в ръцете на дете може да бъде причина на нещастие; точно така и Божието слово може да принесе ужасни последствия в ръцете на невярващи.

Трябва да разберем разликата между изповедта на праведните и грешниците. 1 Йоаново 1:9 е за праведните. Когато праведник с вяра изповядва греховете си пред Господа, той се от тях освобождава, понеже Исус е отнел всичките грехове преди около 2000 години..

Искате ли да знаете повече за евангелието на водата и Духа? Моля щракнете върху банера по-нататък за да получите безплатна книга за евангелието на водата и Духа.
To be born again

Грешниците не са прави, когато мислят, че греховете им се измиват всеки път, когато се молят за опрощението. Когато някой още не е новороден, могат ли греховете му да бъдат изличени чрез изповед?

Бог е справедлив. Той изпрати на земята Своя еднороден Син, за да отнеме грехове на света чрез кръщението Си и избави всичките вярващи във водата на Неговото кръщение и кръвта на Кръста. Затова, когато праведникът изповядва греховете си, Бог му казва, че Исус вече е отнел всичките му грехове преди 2000 години. По такъв начин човек потвърждава, че няма грях в сърцето си, даже ако неговата плът продължава да съгрешава.

Назад

 


Printable version   |  

 
Проучване на Библията
    Проповеди
    Символ на вярата
    Какво e евангелието?
    Библейски термини
    Често задавани въпроси за християнската вяра
 

Регистрирай се като сътрудник
Зоната на съдружника
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.