" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  Проповеди на важни теми от преп. Пол К. Джонг

 

ПСЕВДОХРИСТИЯНИ И
ЕРЕТИЦИ В
ХРИСТИЯНСТВОТО


<Исая 28:13-14 >

“Затова словото Господно ще стане за тях Заповед след заповед, заповед след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко, Тъй щото, като ходят, да паднат възнак и да се съкрушат, Да се впримчат и да се хванат. Затова слушайте словото Господно, вие присмивачи, Които господарувате над тия люде, които са в Ерусалим.”БИБЛИЯТА ЗА EPEC

Как Библията
дефинира думата “еретик”?
Библията дефинира еретик като един,
който има грях в сърцето си дори
и да вярва в Исус.

В нашето време има много псевдожурналисти, особено в развиващи се страни. Те се преструват на журналисти, но обикновено просто изискват пари от своите жертви, като се заканят, че ще разкрият някои факти на живота им. “Псевдо” означава нещо, което първо изглежда истинско, но в действителност не е такова. С други думи, външност напълно се различава от вътрешност.

Думите “еретик” и “псевдо” се употребяват твърде често, особено в християнските църкви.

Но има малко правилни определения на понятията “еретик” и “псевдо,” както и малко тези, които учат за това понятие в строгото съгласие с Библията.

При такива условия считам за свое задължение да ви обясня, какво именно Библията дефинира “epeтик” и да хвърлям светлината върху това понятие. Аз също искам да дам няколко примери на еретик във всекидневния живот и по този начин да разсъждавам за това заедно с вас. Всеки, който вярва в Бога, трябва да помисли за epec поне един път в живота си.

Тит 3:10-11 дефинира еретик като греховен човек, който причинява разногласия, разкол, този, който се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден. Еретик е този, който осъди себе си като вечен грешник. Затова тези, които вярват в Исус, но имат грях в сърцата си, са еретици пред Бога.

Исус е отнел всичките грехове чрез кръщението Си. Но еретици се отказват да вярват в истинското евангелие, което принася изкуплението на грешници, и те осъждат себе си да бъдат грешници.

Вие ли сте еретици? Трябва да помислим за това, ако искаме да живеем наистина праведен живот.

Не осъждате ли себе си като грешници, дори и да вярвате в Исус, ако още не сте чували за евангелието на водата и Духа? Ако считате себе си за грешници, тогава правите лоша услуга за Исус, като пренебрегвате Неговото съвършено изкупление и евангелието на водата и Духа.

Да наричаме себе си грешници пред Бога означава да признаваме, че не сме Божиите синове. Тези, които се изповядват пред Исус: “Господи, аз съм грешник,” трябва да преразгледат собствена си вяра.

Как можете да вярвате в Исус и все още да се считате за грешници, когато Исус изличи всичките грехове на света и ви избави от вечното осъждане? Как можете да отричате истинността на Неговия безплатен дар на изкуплението и се считате за грешници, когато Исус отне всичките ви грехове чрез Своето кръщение и беше осъден за тях на Кръста?

Такива хора са еретици, защото искат да бъдат грешници, без оглед на Божието слово. Трябва да знаете евангелието на водата и Духа, за да отбегнете ерес пред Бога.

Всеки, който вярва в Исус, но не е бил новороден, е еретикът, защото той все още има грях в сърцето си.

Бог е отнел всичките грехове на света, също нашите грехове, следователно ние сме еретици пред Бога, ако игнорираме благословението на изкуплението. Понеже Бог е свят, ние сме еретици, ако имаме грях в сърцата си. Ако наистина искаме да станем праведни, трябва да вярваме в евангелието на кръщението на Исус и в Неговата кръв на Кръста.БИБЛИЯТА ЗА ПРОИЗХОД НА ЕРЕС

Какво е най-важно
изискване на свещеник?
Той трябва да се новороди.

Нека прочетем 3 Царе 12:25-26. “Тогава Еровоам съгради Сихем в хълмистата земя на Ефрема и се засели в него; после излезе от там та съгради Фануил. А Еровоам рече в сърцето си: Сега ще се повърне царството в Давидовия дом!” Еровоам беше един от подчинени на Соломон. Когато на старост Соломон стана развратен, Еровоам въстана против цар и по-късно сам стана цар от десет племена на Израел във времето на Ровоам, сина на Соломон.

Като стана цар на Израел, Еровоам се безпокоеше, че Неговия народ можеше да се върне към Юдея, където беше храм.

Ето защо той искаше да не позволи това да се случи. Той е направил две златни телета във Ветил и Дан, и е заповядал на своя народ да се прекланя пред тях. В 3 Царе 12:28 има такива думи: “Затова, царят като се посъветва, направи две златни телета.” Единия постави във Ветил, а другия – в Дан, и каза на своя народ да се прекланя пред тях, въпреки, че това е страшният грях. Той даже официално назначи свещеници за поклонение.

“Но след това Еровоам не се върна от лошия си път, но пак правеше от всякакви люде жреци за високите места; който пожелаеше, той го посвещаваше, за да има жреци на високите места” (3 Царе 13:33). Това е произход на ерес.

Даже в нашето време еретици назначават за свещеници всички, които искат да вършат Божиите дела. Всеки, който завърши духовна семинария, може да стане свещеник, проповедник на евангелието, мисионер и старейшина, даже ако той не е бил новороден от водата и Духа.

Как може някой, който не е бил новороден, да стане свещеник? Ако такъв човек е назначен за свещеник, то църквата, която го избира, става фабрика за производство на еретици.

Нека помислим още веднъж за произхода на ерес. Първо, Еровоам замени Бога с златни телета, за да пази своята политическа власт. Второ, той ръкоположи всеки, който искаше да стане свещеник. С други думи, той ръкоположи прости хора за свещеници. Същите неща се вършат и днес.

Историята на ерес оставаше и след времето на Еровоам. Тези, които не са новородени от водата и Духа, в никой случай не трябва да станат свещеници.

Може ли всеки, който само завърши духовна семинария, да стане свещеник или проповедник на евангелието? Могат ли те да служат на Бога, въпреки това, че Той ги не е признал? Не, никога. Само тези, които са признати от Бога, имат право да Му служат. Тези, които са признати от Бога, са новородени от водата и Духа. .

В 3 Царе 12:25-26 и в 3 Царе 13 глава е написано, че грях на Еровоам навлича си Божия гняв. Всички ние трябва да знаем този случай и да разкажем на всеки, който не знае за него.

Помислете още веднъж дали вие не сте заменили Бога с златни телета. Не сте ли създали за себе си богове с земните неща, за да се не върнат вашите последователи към евангелието на новорождението от водата и Духа?

Казвате ли на своите последователи, че те могат да бъдат изцелени от болести, ако вярват в Исус? Казвате ли им, че те ще бъдат благословени с богатство? Назначавате ли за свещеници и тези членове на вашата църква, които не са новородени, и не провъзгласявате ли истинност и изключителност на своята вяра? Тогава вие извършвате греха на Еровоам пред Бога и навличате си Неговия гняв.ЕРЕТИЦИ СЕ ПОКЛАНЯТ НА ЗЛАТНИ ТЕЛЕТА

Дори и в нашето време има толкова много еретици, които се покланят на златни телета. Те казват, че Бог благослови Соломон, когато той принесе в жертвата на Бога хиляда всеизгаряне. 3 Царе 3:3-5 ни казва: “И Соломон възлюби Господ, и ходеше в повеленията на баща си Давида; само че жертвуваше и кадеше по високите места. И царят отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, защото това бе главното високо място; хиляда всеизгаряния принесе Соломон на оня олтар. А в Гаваон Господ се яви на Соломона на сън през нощта; и рече Бог: Искай какво да ти дам.”

Те измамват и вземат пари на своите последователи, обещавайки, че техните приноси ще бъдат равни на “хиляда всеизгаряния на Соломон.” А техните глупави последователи остават без пари. Тези, които се покланят на златни телета, остават без пари, които се употребяват като приноси за строителство на огромни църкви. Правят това не защото църква е твърде малка, но защото искат да измъкнат всички пари на своите последователи.

Създаване на златни телета за да се прекланят пред тях беше измислено от еретици само за да измъкнат техните пари. Ние, които вярваме в Бога, никога не трябва да позволяваме да ни мамят по такъв начин. Ако давате своите пари за обожествяване на златни телета, това няма да бъде принос за Бога, но ще се натрупва в портмонета на псевдосвещеници, които са пълни с похот, като Еровоам. Вие не трябва да паднете в капана на тези еретици.

Тогава защо Бог беше доволен от хиляда всеизгаряния на Соломон? Защото Соломон знаеше своите собствени грехове, осъзнаваше, че той трябваше да умре за тях и с вярата принесе тези жертви. Той принесе хиляда всеизгаряния като благодарността за Божието изкупление. Соломон всеки ден принасяше хиляда всеизгаряния с мисълта за изкуплението на водата и Духа.

Затова вие трябва да помните истинското значение на ерес, за да никога не изпадате в заблуждение чрез псевдосвещеници.ТЕЗИ, КОИТО СВЕЩЕНОДЕЙСТВАТ БЕЗ ДА СЕ НОВОРОДЯТ, СА ЕРЕТИЦИ

Какво казват еретици
за новорождението?
Те казват,че са се новородили от мисли,
илюзии и различни духовни
практики.

Някои учат други, как да се новородят, когато самите още не са новородени чрез вярата. Такива псевдопроповедници са еретици. Те учат други, как да се новородят, а сами не могат това да направят, защото не знаят евангелието на водата и Духа. Можем само да се смеем.

Псевдосвещеници проповядват фалшиво евангелие, изопачавайки евангелието на водата и Духа. Те казват на хората да извършват всеки ден обреда на очищението.

Те казват: “Идете и се молете в планини, постете, посвещавайте се на праведното Божие дело, молете се на разсъмване, бъдете послушни, давайте много пари на строителство на църкви и помнете за своите собствени грехове.”

Веднъж чух, как един човек свидетелстваше, че той беше новороден. Той каза, че в съновидение стоеше на опашка, а когато му дойде редът, Исус изговори името му. Той каза, че това беше свидетелството на неговото новорождение. Но истинско ли е неговото убеждение? В действителност Исус не е казал така.

В Йоан 3 Той казва: “Ако се не роди някой от водата и Духът, не може да влезе в Божието царство.” Бог казва, че само тези, които са новородени от водата и Духа, могат да станат истински свещеници. Всеки, който вярва, че той е бил новороден чрез собствените си мисли, илюзии, духовен екстаз или молитвите за опрощението, е еретик.

В нашите дни мнозина не вярват в Божието слово на Писанието и заменят новорождението от водата и Духа с религиозни доктрини. Тези, които се отказват да проповядват евангелието на новорождението от водата и Духа, са псевдохристияни и еретици.РЕФОРМАТОРИ И СЪВРЕМЕННОТО ХРИСТИЯНСТВО

Кога истинското евангелие почне да
се смесва и изопачава от други религии?
Откогато римски император Константин
провъзгласи Миланския декрет
в 313 г. сл. Хр.

Кога бяха учредени вероизповеданията на християнството? Кога бяха учредени различните вероизповедания като презвитерианци, методисти, баптисти, лютерани, Святост и Пълно Евангелие? Реформация беше само преди около 500 години.

Ранните християни бяха тези, които вървяха след Исус, когато той беше на земята. “Християни” са “тези, които вървят след Христос.”

Първите християни бяха апостолите и учениците им. Апостолите и църковните отци вървяха след истинското евангелие до 313 г. сл. Хр., но след Миланския Декрет на Константин много християни и езичници започнаха да се смесват, и това имаше за резултат Тъмните Векове, които траеха повече от 1000 години.

По-късно, в началото на шестнадесето столетие Мартин Лютер провъзгласи Реформация с думите “Само праведните чрез вяра ще живеят.” След малко, между 1500 и 1600 години, такива реформатори като Джон Калвин и Джон Нокс отведоха църковното движение от католицизъм. Това бяха всички достижения на Реформация.

Реформация беше просто усилие да създадат новата църква, която ще бъде отделена от католическа църква. Реформатори не опровергаваха самия католицизъм.

Те възнамеряваха не да разпространяват вярата в новорождението от водата и Духа, но да се освободят от гнет и развратност на католическа църква. Римокатолическа църква нарече този движение протестантство, тоест протестанти.

В това време римокатолическа църква настояваше хората да купуват индулгенции, казвайки че по този начин могат да пратят в рая даже своите мъртви родственици, ако купят индулгенции с големи пари. Лютер не осъзнаваше, че католицизъм се заблуждаваше. Той само опитваше да не позволи на римокатолическа църква по-нататък да продава индулгенции, за да финансира строителство на Катедрала на Светия Петър.

В резултат можем да видим много останки на католическа църква в съвременната протестантска църква: кръщението на деца, молитвите на покаяние, подобни на изповед в римокатолическа църква, светите ритуали, позволение да извършват богослужения само на тези, които са завършили духовни семинарии, строителство на величествени и грандиозни църкви. Всичко това са останките на римокатолическа църква.

От Реформация в началото на петнадесето столетие история на протестантството има само около 500 години. Тази година е 481-ва годишнина на Реформация. Вие можете да не осъзнавате, че Мартин Лютер протестираше срещу своята родна църква само преди 481 година. По този начин протестантството не може да приписва си единствена легитимност в светлината на своя сравнителна младост. Реформация на християнството трае и в нашето време. И тя трябва винаги да се продължава.

Трябва да помните за едно важно нещо. Ние не можем да забравим, че само тези, които са новородени от водата и Духа, могат да влязат в небесното царство. Затова нека проповядваме тази истина! Проповядвате ли евангелието на Исус, евангелието на новорождението от водата и Духа? Ако не, то вие не сте Божиите слуги. Точно това е евангелието на “новорождението от водата и Духа”, в което Бог иска да вярваме. Ето как Исус учеше на Никодим в Йоан 3.

Написано ли е в Библията само за евангелието на новорождението от водата и Духа, или също за други неща като труд за добро на обществото и светия живот? Разбира се, тези неща също са важни. Но вие можете да направите това след като се новородите от водата и Духа. Божията воля е да вярваме в евангелието.УЧЕНИЯ НА ЕРЕТИЦИ

Кой е еретик?
Този, който още е грешник,
макар че вярва в Исус.

Кога псевдохристиянска еретична вяра започна да процъфтява на земята?

Израелтяните се покланяха на единствения Бог, докато не беше разделени на двата царства във времето на Еровоам, както е написано в 3 Царе 12-13 глава. Затова още преди Исус да дойде на този свят, еретична вяра започна да процъфтява. И в нашите дни има много еретици.

Библията казва за техните псевдохристиянски учения в Исая 28 глава и в Тит 3:10-11. Библията казва, че еретици са тези, които вярват в Исус, но все още имат грях в сърцата си. Всички, които имат грях в сърцето си, са еретици.

Те учат, както е написано в Исая 28:9-10: “Кого, казваш ти, ще научи той на знание? И кого ще направи да разбере каквото чуе? Отбитите от мляко ли? Отлъчените от гърди ли? Защото дава заповед след заповед, Заповед, след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко.”

Еретици научават заповед след заповед, правило след правило. Какво значи това? Това означава “Пазете се, пазете се, пазете се от всички, които казват, че са се новородили чрез вярата им в Исус.” Те ви заповядват да се пазите въпреки всичко. Те съветват да не слушате и да не ходите, за да не паднете в ерес.

Но ако те са така сигурни, че вярата им е истинска, тогава защо те не могат да се противят на тези, които казват, че вярата им противоречи на Божието слово? Много жалко, че това е така. Те провъзгласяват себе си за истински християни, но нямат сила да преодолеят това, което наричат ерес. Истинските християни могат да преодолеят всеки еретик с Божието слово.

В нашето време мними ортодоксални християни провъзгласяват новородените за “еретици” само защото вярата им е различна. Как можем да бъдем еретици, ако вярваме в евангелието на водата и Духа?

Ако тези, които се наричат еретици, проповядват евангелието на водата и Духа, те наистина са ортодоксални християни. И обратно, ако мними ортодоксални християни не проповядват евангелието на водата и Духа, те са еретици.

Разлика между “ортодоксалност” и “ерес” се състои в това дали те проповядват евангелието на водата и Духа, вярват в Исус и все още имат грях в сърцата си, или не. Как те могат да бъдат еретици, ако вярват в Божието слово и са новородени от водата и Духа?

Epec ли е да вярваме в кръщението на Исус и в Неговата кръв на Кръста и да сме напълно очистени от грях? “Ортодоксалност” ли е да не вярваме в евангелието на водата и Духа?

Има много сектанти, които са се отвърнали от Библията, и все още считат себе си за “ортодоксални” християни. Те са се отвърнали от новорождението от водата и Духа, за което е написано в Библията, защото проповядват само кръвта на Кръста, като опровергават водата на кръщението на Исус.

Но каква разлика съществува между римокатолическа и протестантска църква в нашето време? Точно както реформатори са въстанали против римокатолическа църква, излезли от римокатолическа църква и създали протестантството, така и ние трябва да въстанем против слепи християни и псевдосвещеници. Само тогава ще можем да отворим своите очи върху истинското евангелие и да имаме истинската вяра, за да бъдем напълно избавени чрез евангелието на водата и Духа.


Какво трябва да направим,
за да не станем еретици?
Трябва да се новородим от
водата и Духа.

Библията ни казва, че само тези, които вярват в евангелието на кръщението на Исус и в Неговата кръв на Кръста, имат истинската вяра. Исус е казал за това на Никодим в Йоан 3:1-12.

Еретици винаги подтикват своите последователи да бъдат благочестиви във вярата си. Те ги призовават да се молят на разсъмване и да работят усърдно. Това е подобно на принуждаване на сляп човек да бяга.

Независимо от това, как усърдно се молите, това е безполезно, ако не сте новородени от водата и Духа. Когато кажем, че тези, които са се новородили от водата и Духа, са праведни, еретици опровергават този довод като цитират Римляни 3:10: “Няма праведен ни един.” Позовавайки се на този стих, те наричат тези, които вярват, еретици.

В действителност именно те сами са еретици. Но истинското значение на този стих не е толкова просто, както изглежда на пръв поглед. Тези еретици не са прочели цялата Библия. Апостол Павел каза, че няма праведни хора на земята. Той само цитираше стих от Стария Завет, където се казва, че не беше никой праведен на земята. И това беше още преди Исус Христос да дойде и да спаси целия човешки род от греховете им чрез Божието спасение. Тези, които са били избавени от Исус, са станали праведни.

Ние ще разберем истината, ако прочетем цялата глава. Еретици само предупреждават своите последователи да се пазят от хората с друга вяра. Те се считат за ортодоксални и не позволяват на своите последователи да се покланят на Бога никъде другаде освен техните църкви. Затова техните вярващи не се осмеляват да посещават църквите, които проповядват евангелието на водата и Духа.

Те са станали глухи за истинското евангелие и не могат да се новородят. Тези са доктрини на фалшиви водачи, които наистина възпитават синовете на тъмнината. Те ще бъдат осъдени от Бога. Еретици трябва да се върнат към Бога.

Кои са еретици? Тези ли, които са се спасили чрез вярата в евангелието на водата и Духа, или тези, които казват, че вярват в Исус, но не могат да се новородят от водата и Духа?

В Тит 3:11 е написано, че тези, които вярват в Исус, но “от само себе си са осъдени” са еретици.

Те учат своите последователи да не ходят на събранията на възраждането, където се проповядва евангелието на новорождението от водата и Духа, казвайки, че това е опасно. Как могат наистина “ортодоксални” да се боят от хора на друга вяра? Те имат страх, защото нямат истината. “Защото дава заповед след заповед, правило след правило.” Ученията на еретици са подобни на това.

Еретични свещеници цитират малко от едната книга, малко от другата, малко от думите на философи, малко от литературните източници, и смесват всичко със своите собствени мисли, и по този начин всичко звучи хубаво.

Те предполагат, че техните последователи нищо не знаят, и се опитват да им предложат светските учения. Истинската църква проповядва Божието слово и учи вярващи с Божието слово. Хората не отиват на църква да постигнат светски знания. Те отиват на църква по-скоро да чуят небесните неща, за които не могат да чуят на земята. Те отиват да чуят думите на Исус.

Хора влизат в църквата като грешници, но искат да излязат от църквата като праведни и вярващи, които нямат грях. А как учат тези еретични свещеници? Те учат своите последователи да не ходят на събранията на възраждането, където Божиите слуги проповядват истинското евангелие. Те пречат своите последователи да се новородят от водата и Духа.

Това е истинската безразсъдност. Те могат да мамят своите последователи, но не Бога.


Могат ли псевдосвещеници да
принудят своите последователи да се
новородят от водата и Духа?
Не. Само новородените могат да
направят други новородени.

Еретици, ако вие сте истински Божии слуги, не чувате ли, че Светият Дух ви укорява? Трябва да се върнете назад. Трябва да позволите на своите последователи да посещават събранията на възраждането, където истинските Божии слуги проповядват истинското евангелие на новорождението от водата и Духа.

Еретици научават своите последователи само теология, и по тази причина, когато те чуят други теории, те са съкрушени. Много жалко, че това е така. Псевдосвещеници извършват богослужения без Божието Слово. Те проповядват, съветват и извършват богослужения, базирайки се само на своите собствени погрешни убеждения. Тези, които извършват богослужения и проповядват без Божието Слово, са еретици и наемници (Йоан 10:13).

Псевдосвещеници са еретици, защото тяхната вътрешна и външна същност са съвсем различни. Някои хора дефинират еретични църкви като тези, които не принадлежат към установени вероизповедания. Но някои от тези църкви просто не искат да се отнасят към никое вероизповедание, защото повечето църкви са далечни от Библията.

Еретици научават своите последователи, че те са изкупени от греховете, даже ако сами никога не са разрешили проблема на своите собствени грехове. Те извършват греха на Еровоам. Ако някой все още има грях в сърцето си, но се опитва да извършва Божиите дела, той трябва да осъзнае, че греховете му и Божията святост са абсолютно несъвместими. Той трябва да знае, че е еретик.

Затова този, който проповядва или служи в църква, но все още остава грешник, трябва да осъзнае, че е еретик. Той е еретик, защото не знае евангелието на Христовото изкупление, евангелието на новорождението от водата и Духа. Ако някой учи словото на Библията от еретика и научава други по такъв начин, също ще стане еретик.

По плода се познава дървото. Тези, които са станали праведни чрез вярата в кръщението на Исус и в Неговата кръв, могат да дават живота само на праведници, а тези, които все още остават грешници, са обречени да раждат само грешници. “Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове” (Матей 7:17).КАКВО ПРОПОВЯДВАТ ЕРЕТИЧНИ СВЕЩЕНИЦИ В СВОИТЕ ПРОПОВЕДИ?

Какво проповядват еретични
свещеници в своите проповеди?
Светско богословие и
човешки помисли.

Фалшиви свещеници се пазят от това-онова. Защо са толкова предпазливи? Те трябва да бъдат предпазливи, за да не бъдат изобличени в лъжа, тъй като нямат истинската вяра в новорождението от водата и Духа.

Еретици вземат тук малко, там малко. Те мамят хора и научават, като не знаят истинското значение на евангелието.

“Заповед след заповед, заповед след заповед, Правило след правило, правило след правило, Тук малко, там малко” (Исая 28:13).

Правило след правило, те казват: “Ах, това слово означава така и така на гръцки, така и така на еврейски. Има такива и такива теории за това.” Те също предупреждават хората да бъдат предпазливи, ако някой им казва ясно и понятно за изкуплението на греховете. Те твърдят: “Мартин Лютер каза така и така, а Джон Калвин каза така и така, докато Джон Нокс каза така и така, а ние мислим, че те всички бяха по своему прави.”

Те не знаят ни това, за какво казват, ни това, в какво вярват. Този, който има истинската вяра, може да изразява истината ясно и понятно. Истинските вярващи могат ясно да виждат разлика между новородените и тези, които още не са се новородили. Ние ясно и понятно проповядваме евангелието на новорождението от водата и Духа.

Но еретици пребъдват в хаос. Вярата им е подобна на прилепа. Точно както прилеп предпочита пещера денем и външният свят нощем, еретици обичат тези и онези теории, вярват в това-онова. Те никога не знаят истината. Когато еретичният свещеник отива в пъкъла, неговите последователи го съпровождат. По този начин мнозина отиват в пъкъла, защото вярват на лъжепроповедници.

Бил ли е вашият свещеник наистина новороден от водата и Духа? Наистина ли той проповядва думите на евангелието на новорождението така, както е написано в Библията? Ако е така, вие наистина сте щастливи, но в противен случай ще бъдете осъдени. Ако не сте новородени, трябва да слушате евангелието на водата и Духа, да четете книгите, които го обясняват, и да се новородите.

Еретици не обичат евангелието на новорождението от водата и Духа. Те проповядват, че “Исус Христос е дошъл да изкупи нашите грехове и е направил това. Той и сега измива нашите грехове и ще продължава да прави това по-нататък.” Как това може да бъде истина? Те казват, че са праведни, но продължават да съгрешават. В един момент те са праведници, а в друг стават грешници.

Тяхната теология е фалшива. Тя е пълна с лъжа. Всеки, който в един момент е праведен, а в друг става грешник, е еретик, лъжепроповедник, тоест проповядва неистина. Всеки, който осъжда и опорочава себе си, е същият.БОЖИЕТО ОСЪЖДАНЕ Е ВЪРХУ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ЕРЕТИЦИ

На какво еретици придават
най-голямо значение?
На дела.

Еретици са непоследователни. По тази причина не могат да доведат своите ученици до новорождението от водата и Духа, когато тези дохождат до тях и питат, как това да направят. Напротив, те предлагат на своите последователи нелепи идеи, като например, че човек може да се новороди чрез собствените си фантазии и, че той не може точно да знае, когато е новороден. Това е толкова нелепо.

Исус каза в Йоан 3 глава: “Ако се не роди някой от водата и Духът, не може да влезе в Божието царство”. Днес обаче праведни хора, които са се новородили, са наричани самоуверени еретици.

Еретични свещеници казват, че не могат да наричат се праведни чрез своята скромност. Те казват на своите последователи: “Не посещавайте никакви събрания на възраждането, където проповедник казва за благословението на новорождението от водата и Духа. Ако “се новородите”, ще станете еретици. Ще бъдете отхвърлени от нашата църква. Ако искате да бъдете с нас, оставайте грешници, и ще дойде време, когато Бог ще ви направи праведни”. Ето какво те казват. В действителност те мислят, че новорождението зависи от вашите собствени усилия.

Еретици твърдят на своите последователи: “Оставайте при нас, а новорождението е ваша собствена отговорност. Затова сами се опитвайте да направите това. Просто оставайте такива, каквито сте, и елате пред Бога, когато ще дойде време, а тогава ще намерите истината. Не зная, какво ще се случи след това. Но това е ортодоксална църква, затова трябва да оставате с нас”. Мислите ли, че това е истина?

Тези еретични свещеници вземат малко тук и малко там и създават своите собствени теории, които после стават за тях единствена истина. Те не знаят Божието Слово, което ни казва за водата и Духа.

Еретици тълкуват Библията според своите собствени мисли. Трябва да тълкуваме Библията съгласно словото и по същество; но те правят това по своя начин. Ето защо християнството има толкова много теолози, вероизповедания и секти.

Тъй като в света има толкова много вероизповедания и теолози, съществуват безброй еретични книги. Проповядвайки, псевдосвещеници вземат няколко цитати от една книга и няколко от друга. Обаче истинските свещеници проповядват само от Библията.

Еретици изискват пари от своите последователи много хитро. Те добре живеят и ядат в този свят; но всички отиват в пъкъла, защото не могат да се новородят. Именно такъв краят е приготвен за тях от Бога.

В начало Бог ги търпи. Но тези, които твърдо се отказват да приемат благословението на новорождението от водата и Духа, Той ще ги хвърли в пъкъла.

Бог ще съди еретици. Еретици ревностно вярват в Бога и в начало поглъщат много томи на библейски коментари и теологически трудове. Но после те започват да научат според човешките мисли, и ето защо техните последователи никога не могат да станат новородени.

Те хвърлят своите последователи в бездна. Те ги заставят да присъстват на 40-дневните нощни молитви, 100-дневните сутрешни молитви, молитвите в планини, редовно да постят, да принасят пожертвования за строителство на църкви, хиляди всеизгаряния, пожертвования за събрания на възраждане... и даже чертаят диаграми, които показват, какъв принос е направил всеки вярващ. Само гледайки на плодовете на техните дела, ние можем да видим, че те са еретици.

Божието проклятие сполетява също и техните последователи. Всичките свещеници, които проповядват без да се новородят, и техните последователи са под Божието проклятие.ЕРЕТИЦИ СЕ ОПИТВАТ ДА ЧЕТАТ МИСЛИТЕ НА СВОИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Защо еретици се опитват
да четат мислите на своите
последователи?
Защото те не са се новородили но
служат с лицемерие и без
Духа в сърцата си.

Еретични свещеници всеки ден плачат. Те трябва да угаждат на старши дякони и сестри, старейшини, обикновени дякони и даже миряни. Ето как те се държат всеки ден.

Всеки ден те се държат как лицемери. “Святии-и-и и Милосе-е-ердни….” Те са пълни с грях, но трябва да говорят за светите неща, и затова всеки ден стават още по-лицемерни.

Някой проповедник някога е казал: “Проклятие е да служим без Духа в сърцето си”. Ето защо да извършваме Божиите дела без благословението на изкуплението означава да бъдем еретици; ето е проклет живот. Ако принадлежите към такива еретици, трябва да се новородите от водата и Духа.

Всеки, който вярва в Исус, но не е бил новороден, е еретик. Освен това, всичките трябва да се върнат към евангелието на новорождението от водата и Духа. Само праведници, които са се новородили от водата и Духа, могат да проповядват евангелието на други хора.ЕРЕТИЦИ ПРОПОВЯДВАТ САМО МИР

Как еретични свещеници
удовлетворяват своите
последователи?
Те винаги викат за мир, казвайки че техните
последователи могат да влязат в
небесното царство, макар че
са грешници.

Исая 28:14-15 казва: “Затова слушайте словото Господно, вие присмивачи, Които господарувате над тия люде, които са в Ерусалим. Понеже сте казали: Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, Щото, когато заливащата беда минава, да не дойде към нас, Защото си направихме лъжата прибежище, И под измама се скрихме!”

Кои са тези присмивачи? Те са тези, които проповядват Божието слово, като го смесват със собствените си погрешни убеждения. Каквито и са мисли на проповедника, каквото и да казва теология, той трябва да даде вярно обяснение на Библията. Но еретични свещеници проповядват Библията така, както сами искат. Такива хора са надменни.

“Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, Щото, когато заливащата беда минава, да не дойде към нас.”

Еретици казват, че този бич няма да дойде към тях. Те съветват хора да се не тревожат. Гибел и пъкъл ги очакват, но те казват да се не тревожат, гибелта и пъкъла не съществуват за тях. Затова вие трябва да се държите настрана от такива еретици, ако искате да живеете.

Еретици казват, че вие не трябва да се новородите от водата и Духа. Истина ли е? Разбира се, че не. Не можете да влезете в небесното царство, ако не сте новородени от водата и Духа.

Добре ли е да не влезете в небесното царство? Това е едно и също, като питам дали искате да бъдете хвърлени в пъкъла. Няма нужда да казва, че отговор на двамата въпроса е “Не”. Затова нека вярваме в евангелието на новорождението от водата и Духа и заедно ще влезем в небесното царство.

Еретични свещеници съблазняват хора, като казват, че понеже те вярват в Исус, могат да остават грешници и все още няма да бъдат хвърлени в пъкъла.

Грижи ли се Исус за вас, ако оставате грешници? Може ли грешник да отиде на небето? Можете ли да отбегнете пъкъла, ако сте грешници? Написано ли е в Библията, че не трябва да отидете в пъкъла, когато вярвате в Исус, даже ако имате грях в сърцето си?

Еретици твърдят, че те са направили договора със смъртта, затова смъртта няма да дойде към тях. Те казват, че вярващи могат да отбягнат съда и пъкъла, даже ако имат грях в сърцето си. Мислите ли, че така е в действителност?

Еретици внушават доверие на хора, като им казват, че смъртта и пъкъла не ги чакат. Еретични свещеници назначават за дякони, старейшини и свещеници тези, които не са новородени. Но те трябва да знаят, че те всички ще бъдат хвърлени в пъкъла, защото не вярват в евангелието на водата и Духа. Имат ли право на небесното царство тези вярващи, които все още са грешници? Може ли грешник да отиде на небето? Казва ли Библията, че грешници отиват на Небето? ─Не.─ Може ли да бъде праведник с грях? –Не.– Всичко това е epec и псевдотеология.

Библията ни казва: “Защото заплатата на греха е смърт” (Римляни 6:23). Ето е Божият закон, който обрича всичките грешници на адски мъки. Обаче всички, които са се новородили от водата и Духа, ще отидат в небесното царство.

“Щото, когато заливащата беда минава, да не дойде към нас, Защото си направихме лъжата прибежище, И под измама се скрихме!” Еретични свещеници казват нещо подобно и твърдо вярват, че няма да бъдат хвърлени в пъкъла, въпреки това, че имат грях в сърцата си. Бог не може нищо да направи да им помогне, защото те скриват се зад погрешната и лъжлива теология. Те вярват само в собствените си убеждения. Понеже те вярват само в своята теология вместо да вярват в Божието слово, те са еретици и грешници, които са обречени на пъкъла. Жалко ми е, че те са толкова многочислени.ЕРЕТИЦИ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ САМО ОТ ПАРИ

Каква е целта на еретични
свещеници?
Да измъкнат колкото се може повече
пари от своите последователи.

Еретици и псевдосвещеници се интересуват само от пари. Те са ненаситни. “Колко пари ще даде този човек, ако дойде в моята църква?” Те мислят за десятък, който той ще може да даде. Това е също, като поклонение на златен телец. “Моля, позволи ми да стана успешен, да изкарвам много пари, Господи!” Псевдосвещеници научават хора да се молят именно по този начин.

Те казват: “Ако вярвате в Исус, ще печелите много пари; ще заченете, даже ако сте безплодни, ще имате успех в бизнес.”

Мнозина изпадат в заблуждение поради тези псевдосвещеници, остават без пари, а впоследствие отиват в пъкъла. Ето е заплата за техните усилия. Това е несправедливо! Ако този, който попадна под влияние на тези еретични убеждения, дойде на себе си, с изненада ще разбере, колкото много пари той е отдал за тези еретици. Той ще се упреква в своята безразсъдна постъпка, че ги слушаше и усилено работеше за тях.

Еретици особено горещо практикуват това, което считат за легитимна религия. Техните последователи се посвещават на утринни молитви, молитви в планини, специални пожертвования, десятък, седмични приноси. Съществуват толкова много способи и методи, които те употребяват, за да изискват пари от своите последователи.

Техните последователи упорно работят, но все още имат грях в сърцата си, защото никой не ги е научил за евангелието на водата и Духа. Когато някой се интересува за това, той никога не получава ясен отговор. Всеки, който не е новороден от водата и Духа, е еретик.ЖАЛКИ ЕРЕТИЦИ И ТЕХНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ

Кои са най-жалки
хора на света?
Тези, които служат без да се
новородят от водата и Духа.

“О вие, жалки еретици! Първо трябва да работите за своето спасение!” Най-важен признак на лъжевяра е поклонение на златни телета на Еровоам. Най-първо нещо, което направиха еретици в Стария Завет, беше да построят храм и го напълнят с златни телета (3 Царе 12:25-33).

В нашите дни те строят огромни църкви и изискват пари от своите последователи. Те им казват да заемат пари от банка, за да принасят пожертвования за строителство на величествени църкви. Те подбуждат чувствата на хора и носят чинии за пожертвования. Много бързо пари, пръстени, златни часовници напълват тези чинии. Еретици работят по този начин. Това е също във всяка от еретични църкви.

Отвън те изглеждат да са заинтересовани в духовните неща, но в действителност те се интересуват изключително от пари. Аз ви съветвам да не отивате на църквите, които се грижат само за пари. Моля, пазите се от църквата, където само богаташи са сърдечно посрещани. Също неправилно е да разгласяват суми на приноси на всяка конгрегация, понеже правят това с надежда да привлекат повече пари.

Еретици казват примамливи думи на своите последователи. “Ще бъдете благословени, ако повярвате в Исус”.

“Посвещавайте се на Божиите дела. Колкото повече работите, толкова по-голямо благословение ще получите”.

“Ако служите като старейшини, ще получите материални благословения.”

В резултат техните последователи взаимно съперничат за длъжността на старейшина. Ако не беше никакво възнаграждение, кой би искал да служи като старейшина? И от старейшини също се иска да дават пожертвование.

Са ли те избрани в зависимост от дълбочина на вярата им в доктрина на тяхното вероизповедание или от тяхната именитост в общество и от колко пари могат да дават на църква? Това е вярно.

Еретици мислят само за пари. Те се интересуват от строителство на големи църкви. Те не се безпокоят, че техните последователи отиват в пъкъла, ако жертват много пари.

Еретици са тези, които работят за своята полза. Те примамват хора с фантастични звания. Те наслуки дават титли на своите последователи (Езекил 13:17-19). Всичко това е да ги привържат към църква и да увеличат имущество й. Еретици не проповядват евангелието на водата и Духа. Те само се опитват да забогатеят.

Даже всеки, който отива на църква само няколко месеци, може да стане дякон. Освен това, ако човек добре знае църковната доктрина и има стабилно финансово положение, той е избиран за старейшина. Всичко това е позорната традиция на греха на Еровоам, който е заместил Бога със златно теле.

Еретици се покланят на златни телета. Те не помагат на своите хора да се новородят. Те само вземат пари от своите последователи, като обещават светски благословения. Докато тяхната църква има твърдо финансово положение, те не се безпокоят, че техните последователи са осъдени на пъкъла.ЕРЕТИЦИ НЯМАТ УБЕЖДЕНИЕ В СОБСТВЕНИ ПРОПОВЕДИ

Еретици обичат да често казват “вероятно” и “възможно”, защото не са сигурни в това, какво казват. Те нямат вярата в Божието слово и наистина не вярват в това, какво сами проповядват. Тяхната система на вероизповедание не се базира на Божието слово. Те казват: “можем да кажем, че...” Те никога не казват ясно и с пълно убеждение. По-добре би било за тях съвсем да не научават своите последователи, нежели научават неистина.

Еретици не могат да водят хора до новорождението от водата и Духа. Те само осъждат повече хора на пъкъла.ЕРЕТИЦИ ИГРАЯТ РОЛЯТА НА ЛЪЖЕПРОРОЦИ

Какво е хулата против Духа?
Да вярваме в Исус докато живеем
като грешници, които не вярват в
Неговото кръщение.

Матей 7 глава ни казва за тези, които вярват в Исус, но все пак отиват в пъкъла. Както е написано в Библията, “В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие” (Матей 7:22-23).

Те не вярват, че Исус е измил всичките грехове на хората; те не вярват в евангелието на водата и Духа.

Те вършат беззакония. Какво това значи? Това означава, че казват на хората да вярват в Исус, докато сами все още имат грях в сърцето си. Можете да помислите, че в това няма нищо лошо, но в действителност това е сериозен грях против Бога.

Когато грешник проповядва на други хора за необходимост на вярата в Исус, той не може да ги води до новорождението, защото сам не е новороден от водата и Духа. Затова еретици раждат само грешници, които вярват в Исус. Беззаконие е грях против Духа.

Еретици нито вярват в Божието слово и нито го проповядват така, както е написано. Те само изискват пари от своите последователи. Те са грешници, въпреки това, че вярват в Исус. Те се опитват да бъдат водачи за други, докато сами не са новородени. По този начин те вършат беззакония.ЕРЕТИЦИ СА САМО ИМИТАЦИИ НА ПРАВЕДНИЦИ

Как различаваме
новородените от тези, които
не са се новородили?
Можем да различим, като проверим,
дали те имат грях или не.

Не позволявайте да ви въведат в заблуждение на тези лъжепроповедници, които казват, че са грешници. Не давайте им пари. Не давайте спечелени с труд пари на тези грешници.

Защо трябва да давате пари на тези проповедници, които не могат да ви помогнат с вашите грехове? Ако искате да дадете пари на църквата, поне почакайте докато вашите грехове ще бъдат изличени чрез евангелието на водата и Духа.

Точно както съществуват имитации в изкуство, така също има имитации и в живота ни. Например, съществуват фалшиви религии, които не могат да изличат всичките грехове на сърцата ви. Как можете да разпознаете фалшива религия? Имитация е нещо, което отвън изглежда да е истинско, но в действителност съвсем се отличава от истинското нещо.

Вие сами трябва да решите. Кои са истински проповедници? Кой е еретик? Каква е ортодоксалната вяра? Истинните правоверни вярват в Исус и в Неговото спасение. Те нямат грях в сърцето си. А еретици имат грях в сърцата си.

Тогава всички ли са подобни на тези еретици? Това е възможно. Обаче нека се върнем към Библията. Всеки, който вярва в Исус, но не е бил новороден, е еретик. Очевидно е, че новородените са ортодоксалните. Затова тези, които не са се новородили, са еретици. Еретици са тези, които вярват в Исус, но все още имат грях в сърцето си.

Еретици са имитации на праведници. Те вероятно знаят, че за да бъдат осветени трябва да вярват в Исус, но много жалко, че все още имат грях в сърцата си. Те са сигурни, че остават грешници. Те казват на всички, че все още могат да отидат в небето и твърдят, че се покланят на Бога. Това звучи така, че са праведни, но не трябва да позволим на имитации да ни измамят.БОЖИЯТ СЪД ОЧАКВА ЕРЕТИЦИ

Защо истинското евангелие
е било изменено?
Защото лъжесвещеници и еретици смесиха
лъжливи човешки убеждения с
чистото евангелие.

“Затова, казва Господ, Иеова на Силите, Всемогъщият Израилев: Ах! ще се облекча от противниците Си, И ще отдам възмездие на враговете Си; И пак ще туря ръката Си върху тебе, И ще очистя шлака ти като с луга, И ще отделя от тебе всеки примес; И ще възстановя съдиите ти както по-преди, И съветниците ти както отначало; Подир което ще се наречеш Град на истината, Верен град, Сион ще се изкупи чрез правосъдие, И тия, които се върнат в него, чрез истината. А беззаконниците и грешниците ще се съкрушат заедно, И тия, които са оставили Господ, ще загинат. Защото ще се посрамят поради дъбовете, които пожелахте; И ще се смутите поради градините, които избрахте, Понеже ще стана като дъб, чиито листа вехнат, И като градина, която няма водата. И силният ще бъде като кълчища, И делото му като искра; И то ще изгори заедно с него, Без да има кой да ги гаси” (Исая 1:24-31).

Бог ни казва, че ако вярваме в човека, ще се посрамим поради него. Той ни научава, че ще се посрамим поради църквата, която ние сме избрали за себе си, и този срам ще стане като дъб, чиито листа вехнат, и като градина, която няма водата.

Той ни казва, че лъжесвещеници и техните последователи, които вярват по-скоро в поученията на хората, отколкото в Божието слово, ще станат като кълчища, а делата им като искра. И двамата ще изгорят в пъкъла. Лъжепроповедници и еретици, които не са се избавили, както и грешници и врагове на праведници, ще бъдат осъдени с пламък на Бога.

Църквата, построена само на теология, може да има величествен вид отвън, но няма нищо вътре. Всяка църква, която не е основана върху вярата в Божието слово и евангелието на новорождението от водата и Духа, ще стана като градина, която няма водата.

Може да бъде дърво, но това е мъртвото дърво, което неспособно е да дава плод. Ако в кладенец няма водата, той не е вече кладенец.

“И силният ще бъде като кълчища, И делото му като искра; И то ще изгори заедно с него, Без да има кой да ги гаси!” Тези, които нямат Духа, могат да изглеждат по-силни от други, но в Божиите очи те приличат на кълчища, които са обречени на адския огън.

Господ пита: “Стражо, колко е часът на нощта?” (Исая 21:11). Праведници, които имат вечен живот, трябва да проповядват евангелието на водата и Духа в тъмнината на тази нощ.

Бог е светлината, а сатана – тъмнината. Бог води хората към праведност, а сатана – към фалшиви храмове, хаос и погрешна теология.

Във времето на пророк Исая вярата на хората беше толкова хаотична, колкото и днес. Те смесваха Божието слово с теология и човешки поучения. С хаотични плодове на човечество те въвеждаха израелтяните в заблуждение, и Бог реши да се отърве от тях.

“И ще отделя от тебе всеки примес; И ще възстановя съдиите ти както по-преди, И съветниците ти както отначало”. Приноси, които никога няма да бъдат приети от Бога, приличат на сплав – смес от Божията истина и човешките теории.

Бог никога не приема смесени приноси. Те могат да изглеждат чисти за човешко око, но ако са смесени с погрешни човешки вярвания, те са смесени с порочност и затова няма да бъдат приети от Бога.

Бог се кара на хората на Израел, особено на еретици, псевдопроповедници и грешници.

Ако прочетем Изход или Числа, можем да видим, че в началото Бог се кара на тях. Бог помагаше на израелтяните и даваше им благословението. Но след смъртта на Исус Навиев, от Съдии, спокойствието на израелтяните беше нарушено.

Обаче те сами са решили да отиват по собствен път. Тогава Бог изпрати пророк Еремия и разказа на Израел да се предадат на Вавилон.

Еремия е казал на хората да се предат на Вавилон. Това има и духовно значение, като символизира факта, че праведници казват на последователите на еретици да се предадат на евангелието на водата и Духа.БОГ УКОРЯВА ЕРЕТИЦИ

Защо Бог укорява еретици?
Защото те служат на идоли
вместо на Бога.

Защо Божиите свещеници се караха на народ на Израел? Защото те са сменили системата на жертвоприношенията и дати на жертвоприношенията, назначаваха също свещеници от прости хора.

Те са сменили Деня на Изкупването от десетия ден от седмия месец на петия ден от осмия месец и назначаваха свещеници не от левитите. По този начин те са препречили пътя на новорождението.

Бог се караше на псевдопроповедници. Тези, които служиха на златни телета вместо на Бога, са станали еретични свещеници.

В действителност Бог се караше на тях не само поради поклонение на идоли. Ние не се ли покланяме на идоли понякога? Ние съгрешаваме твърде често, но нашите беззакония не се считат за смъртните грехове само защото ние сме в Божията милост. Но заместване Бога с златни телета не може да бъде простено. И същото се отнася за промяна на системата на жертвоприношенията и назначаване на обикновени хора за свещеници.

Колко страшни са тези грехове! Те са най-тежки грехове. Как може някому да бъде простено заместване Бога с златни телета! В Библията е написано, че това беше грехът на Еровоам, който навлича си Божия гняв.

Както Бог показа Своя гняв в Стария Завет, така и днес Той унищожава тези грешници, които са против Него. Бог е казал на Израел, че Той ще прокълне тези, които се покланят на златни телета.ЕРЕТИЦИ ПРИНАСЯТ БЕЗЗАКОННИ ЖЕРТВИ

Какво трябва да направим
преди да служим на Бога?
Трябва да измием всичките
си грехове.

Царе и еретични свещеници на Израел бяха против Бога и назначаваха за свещеници тези, които пренебрегваха системата на жертвоприношенията. Еровоам назначаваше за свещеници тези, които не се отнасяха към Левиевия дом.

Но само тези, които бяха от Левиевия дом, можаха да бъдат свещеници и да служат в шатъра за срещане. По-точно, свещеници трябваше да бъдат от Аароновия дом. Това беше вечният Божий закон. Но Еровоам не назначаваше свещеници от Левиевия дом и позволяваше да принасят жертвите на златни телета. Трябва да знаем, че именно това принесе Божия гняв.

Даже в нашето време тези, които не са били новородени, стават свещеници, старейшини и дякони. Това противоречи на Божия Закон и докарва Неговия гняв. Доволен ли е Бог от беззаконните жертвоприношения? Еретици трябва да разрушат своите златни телета, да се върнат при Бога и да се новородят.

Исая 1:10-17 казва: “Чуйте словото Господно, князе содомски; Слушайте поуката на нашия Бог, люде гоморски. Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не Ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета, или от едри козли. Когато дохождате да се явявате пред Мене, Кой е поискал от вас това, да тъпчете дворовете Ми? Не принасяйте вече суетни приноси; Темянът е мерзост за Мене, Тоже и новолунията, и съботите, и свикването на събранията; Не мога да търпя беззаконието заедно с тържественото събрание. Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви; Досада са на Мене; дотегна Ми да ги търпя. И когато простирате ръцете си, Ще крия очите Си от вас; Даже когато принасяте много молитви не ща да слушам; Ръцете ви са пълни с кръв. Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло, Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.”

Ако внимателно прочетем този пасаж, можем да видим, че религиозни водачи на Израел бяха много набожни. Но въпреки своята набожност те бяха унищожени, защото принасяха неподходящи жертви и не се подчиняваха на Божия закон.

Ние можем да видим, че те не пазиха Божия закон, когато принасяха жертвоприношения, и не взимаха под внимание Божието слово. Тези водачи бяха толкова посветени, че принасяха безчислено множество жертви пред Бога. Библията казва, че кръвта като река се лееше вътре шатъра.

Обаче когато Бог видя техните дела, Той каза, че това приличаше на греха на Содом и Гомор. Той видя, че те Му принасяха своите жертви, но в действителност извършваха грях. Той е казал, че по-добре би било да не принасят тези жертви. Той ги не искаше.

Бог не можа да прости им грехове, когато те принасяха своите жертви пред златни телета. Той вече не можа да търпи това. Той им каза, че трябва да принасят жертвите, които Той им е заповядал. В противен случай по-добре би било съвсем д.а не принасят тези жертви.

Те не принасяха на Бога жертвите по правилния начин, и в резултат съгрешаваха против Бога. Трябва да знаете, че да служите на Бога и да правите Неговата воля без да измиете своите грехове е голям грях пред Него.ЕРЕТИЦИ ПРИЛИЧАТ НА УЧИЛИЩНИ УЧИТЕЛИ

Какво учат еретици?
Те учат етика, а не как да
се новородим. /font>

Отвън еретици изглеждат набожни. Когато те изпълват амвон, правят силно впечатление и външния им вид въвежда много хора в заблуждение. Те звучат толкова логически! Винаги завършват своите проповеди призовавайки хора да бъдат добри. Що за проповед е това? Каква е разлика между техните проповеди и уроци на училищни учители?

Божията Църква е мястото, където новородените се събират за поклонение на Бога. Само такава църква е истинската. Истинската Божия църква не се опитва да учи, как да се държим пред Бога. Проповедник на истинската църква проповядва евангелието на водата и Духа. Няма значение какви несъвършени сте, Бог е измил всичките ви грехове.

Еретични проповедници казват на своите последователи: “Прави този-онова”, като ги обременяват с тежко бреме, но сами и с пръст даже не помръдват да това направят.

Еретичен проповедник купува на своето дете скъпа цигулка и го отпраща да се учи зад граница. Как може свещеник си да позволи да направи подобни неща? Откъде той взема пари? Ако има такива пари, трябва да ги изразходва за проповядване на евангелието? Проповедник ли трябва да кара луксозна кола? Трябва ли той да кара луксозна кола за да изглежда благороден? Проповедникът, който кара луксозна кола, е крадец. Ако последователите му не могат да си позволят да купят даже малка кола, как той може да има луксозен модел. Ние можем да определим еретични проповедници според делата им.

Еретични проповедници изискват крупни суми. Някакви църкви плащат на своите проповедници повече от 10,000 долари ежемесечно. И ето само официална заплата. Те са снабдени с училищна такса, разноските по книги, по отглеждане на бебе, по посещения, пък да не говорим за други неща.

И все още някои от тях изказват недоволство, че получават недостатъчно пари. Те получават повече от 10,000 долари ежемесечно, а изискват още повече. 10,000 долари ли е незначителна сума пари? Проповедник трябва да бъде доволен от своя доход и да проповядва евангелието на водата и Духа.

Истинският проповедник намира утеха и мир от Бога. Но еретичен проповедник, който няма Божия мир, се интересува от парични въпроси. Такива проповедници в действителност се покланят на златни телета.

Божията църква понякога се нарича Сион. Никаква църква не е толкова чудесна, колкото Сион. Божията църква е мястото, където се проповядва евангелието на водата и Духа.

В Исая 1:21 има такива думи: “Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега - убийци”. Исая описва Божията църква като казва: “беше пълен с правосъдие”.

Бог е справедлив и праведен. Ние не сме съвършени, ние сме потомци на Адам и сме се родили да съгрешаваме, затова Исус е дошъл на този свят да измие нашите грехове чрез водата и Духа. Ето каква е Божията справедливост.

В Стария Завет, когато хора знаеше, че те бяха несъвършени, те идваха при Бога и принасяха жертвите. “Аз съм направил беззаконие по такъв и такъв начин. Аз съм грешен”. След това всекидневните им грехове бяха опростени и те също можаха да спечелят опрощението на греховете веднъж в годината в Деня на умилостивението.

По такъв начин в Новия Завет Исус Христос дойде на този свят, беше кръстен и разпнат, за да отнеме греховете на човечеството веднъж завинаги.

На новогодишна литургия мнозина плачат и се разкайват: “Скъпи Боже, моля Те, прости ми миналогодишните грехове. Още моля Те, благослови ме в новата година”. Такива хора са еретици.

Тогава в какво се състои истината на новорождението от водата и Духа? Исус е дошъл на този свят преди около 2000 години, е измил греховете на човечеството веднъж завинаги, и по този начин завинаги ни е избавил от грях. Той ни е избавил от всичките грехове на света чрез водата и кръвта. Но ако вие се молите за опрощение всеки ден, какво Той ще казва?

“Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега – убийци”.Всеки, който се нарича грешник, е еретик.ЕРЕТИЧНИ СВЕЩЕНИЦИ НЯМАТ ПРАВО ДА ПРОПОВЯДВАТ ЕВАНГЕЛИЕТО НА НОВОРОЖДЕНИЕТО ОТ ВОДАТА И ДУХА

Чува ли Господ молитвите
на грешници?
Не. Не може да ги чува, защото
греховете им ги отделят
от Бога.

Тези, които вярват в Него и Го молят за опрощението, нашият Бог нарича убийци. Тъй като те Го молят за опрощението и също казват, че са грешници, очакват ли те, че Исус ще се върне и умре втори път за техните грехове? Кръщението и Кръстът на Исус са истината на спасението.

В 1 Петрово 3:21 се казва, че кръщението на Исус е първообразът на нашето спасение. Исус Христос е умрял един път, за да спаси човечеството от всичките грехове. Той е измил греховете на човечеството веднъж завинаги и е възкръснал на третия ден. Сега Той седи от дясната страна на Бога.

Исус Христос е бил кръстен един път и един път е умрял на Кръста, завинаги да ни спаси от грях. Той е бил кръстен от Йоан Кръстител на 30-годишна възраст. Той е умрял един път, за да ни спаси от греховете на света. Не значи ли това, че присъдата е била извършена веднъж завинаги?

Ако еретици казват, че все още са грешници, те молят Исус да дойде на този свят и да бъде разпнат на кръста още веднъж. Наистина Той би бил длъжен да прави това всеки път, когато те Го молят за опрощението.

Този, който със сърцето си вярва в евангелието на водата и Духа, завинаги е избавен от грях, е станал праведник и ще отиде на Небето, за да получи Божието благословение и вечен живот. Ако някой стане праведник, той ще може да получи спасението чрез водата и Духа и да стане един от благословени деца на Бога. Всеки, който моли Бога за праведното спасение, ще бъде благословен.

Нека прочетем Исая 1:18-20. “Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна! Ако слушате драговолно, Ще ядете благото на земята;. Но ако откажете и се разбунтувате, Ще бъдете изпоядени от нож, Защото устата Господни изговориха това!”

Бог ни казва, че ако ние сме покорни на евангелието на водата и Духа, тогава ще ядем благата на земята, но ако се откажем и се разбунтуваме, ще бъдем изпоядени от нож.

Нашият Бог казва: “Дойдете сега та да разискаме. Нека да говорим. Несъвършени ли сте? Неправедни ли сте? Вие ли твърде много обичате себе си? Не можете ли да живеете според заповеди? Не можете ли да живеете така, както казва законът? Знаете ли това, но не можете да вършите? Тогава елате при Мен. Въпреки че греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг; са румени като червено, но ще станат като бяла вълна”. Това означава, че Бог е справедлив, че Той е избавил грешници и ги е направил праведници.

Когато Бог създаде Адам и Ева, не беше никой грях. Но скоро се появи Сатана. Той ги изкуши да се не покорят на Бога и направи всички хора грешници, като ги накарва да съгрешават. Сатана причини падение на човечество. В началото Адам и Ева не бяха грешници пред Бога. Те живяха с Бога в Едемската градина. Но те са станали грешници. Затова сега Бог ни виква. Дойдете сега та да разискаме. Нека разискаме!

“Колко грехове вие сте извършили в този свят? И колко грехове вие ще извършите преди да умрете?”

“О, Боже. Невъзможно е да не съгрешаваме. Ние не можем да станем светии, колкото и да се стараем”.

“Е добре, колко грехове сте извършили досега?”

“Боже, не мога да припомням си всичко, но са някои грехове, които винаги са в паметта ми. Помниш ли това време? Знаеш ли, за какво казвам... и още един път, знаеш ли...?”

Тогава Бог казва: “И така продължавай. Мислиш ли, че това е всичко? Знаеш ли, колкото повече беше освен това? Обаче всичките грехове, които помниш, всичките грехове, които си забравил, и даже тези, които ще извършиш отсега нататък, Аз съм измил завинаги. И не само твоите грехове, но и греховете на твоите деца и на децата им, и даже греховете на всичките ти потомци. Аз съм праведен Бог. Аз съм измил твоите грехове веднъж завинаги.”

Бог, който е измил всичките грехове на човечеството, от Адамовия грях до греха на последния човек на земята, е Алфа и Омега, Началото и Краят.

“Аз съм Спасителят и Всемогъщ Бог”.

“Аз съм Йехова, милосърден Бог”.

“Аз ще пощадя тези, които заслужават милост, и ще се отнеса със състрадание към тези, които са достойни за състрадание.”

Ако се молим за Неговата милост и сме искрени с Него, ще имаме Божията милост. Нашият Отец иска да благослови всички нас. Той иска да станем праведни. В Своята любов и милосърдие Той иска да направи всички нас Свои праведни деца.


Какво Бог иска да правим след
нашето новорождение?
Той иска да проповядваме евангелието
по целия свят.

Той иска да станем бели като сняг. Исус е измил греховете на човечеството веднъж завинаги със Своето кръщение и кръвта. Ако църква не може да реши проблемата на грях и вечен живот за всичките вярващи, тя не може да се нарича истинската Божа църква.

Хората дохождат при свещеник и питат: “Имам грях. Какво трябва да правя? Разкайвам се и вече съм се разкаял толкова много пъти, но моите грехове не изчезват. Не мога да живея тук повече. Струва ми се, че повече не мога да продължавам своя религиозен живот”. Ако свещеник не може да даде верен отговор на въпроса на този човек, той е еретик. Може да каже: “Това зависи от теб. Иди и се моли в планини. Опитай четиридесетдневен пост.”

Еретични свещеници и религиозни водачи са толкова пълни с нечистотия, че даже не знаят евангелието на водата и Духа. Те дори не знаят дали душите им ще отидат в пъкъла или на небето.

Тези водачи не са честни пред Бога. Те са псевдохристияни и еретици. Изглежда, че те вярват в Исус, но сърцата им все още са пълни с греховете. Те не са очистени от греховете. Не могат да проповядват евангелието на водата и Духа, което може да измие всичките грехове. Нека не бъдем измамени от тях.

В Тит 3:10-11 има такива думи: “След като съветваш един два пъти човек, който е раздорник, остави го, като знаеш, че такъв се е извратил и съгрешава, та от само себе си е осъден”. Понеже те вярват в Исус, но не са се новородили, осъждат себе си като грешници. Те игнорират и потискат евангелието на водата и Духа, като казват, че са грешници, които могат само да отидат в пъкъла.

Искате ли да знаете повече за евангелието на водата и Духа? Моля щракнете върху банера по-нататък за да получите безплатна книга за евангелието на водата и Духа.
To be born again

Те са еретици в християнство. Всеки, който вярва в Исус, но има грях в сърцето си, е еретик. Еретици се отличават от Бога. Бог е свят. А те не са свети. Тези, които вярват в евангелието на водата и Духа, са очистени от всичките им грехове. По такъв начин всеки, който вярва в Исус, но има грях в сърцето си, е еретик. Трябва да се държим настрана от тези, които казват, че вярват в Бога, но все още остават грешници.

Затова нека проповядваме евангелието на тези, които още не са го чули и на тези, които искат да вярват, но не могат, защото не знаят евангелието. Нека им помогнем да се новородят. Нека отблъснем тези, които се изпречват на пътя на евангелието на водата и Духа.

Трябва да проповядваме евангелието на новорождението от водата и Духа по целия свят. Амин!

Назад

 


Printable version   |  

 
Проучване на Библията
    Проповеди
    Символ на вярата
    Какво e евангелието?
    Библейски термини
    Често задавани въпроси за християнската вяра
 

Регистрирай се като сътрудник
Зоната на съдружника
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.