" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  Кратко Обяснения на Някакви Библейски Термини
 - Свързани с Евангелието на водата и Духа

 

 • Покаяние
 • Когато човек, който се е отдалечил от Бога, осъзнае греховете си, благодари на Исус, че Той е ги изличил, и се върне при Бога, това се нарича покаяние.

  Всички хора са буци от грях. Истинското покаяние е да признаем, че сме грешници пред Бога, че цял живот все ще съгрешаваме, защото не можем да не съгрешаваме, и ще отидем в ада, когато умрем. Трябва също да признаем, че е нужно да приемем Исус, вярвайки че Той е дошъл на този свят да спаси грешните, че е отнел всичките грехове (чрез кръщението Си), умрял е и е възкръснал, за да ни спаси. Истинското покаяние е да се откажем от собствените си мисли и да се върнем при Бога (Деяния 2:38).

  Покаянието означава да признаем греховете си и да се обърнем отново към Божието слово, да приемем спасението от вода и кръв с цяло сърце (1 Йоаново 5:6).

  Истинското покаяние е човек да признае себе си като пълен грешник и да повярва в Исус, Божия Син, като свой Спасител, който го е спасил от всичките грехове. За да бъдем спасени и умити от всичките грехове, ние трябва да спрем да се опитваме да се очистим посредством собствените си дела и да признаем, че сме пълни грешници пред Бога и Неговите Закони. Тогава трябва да приемем истината, т.е. спасението на водата и Духа, спасението, което Исус ни е дал със Своето кръщение и кръв.

  Грешникът трябва да се откаже от всичките си собствени идеи и воля и да се върне напълно при Исус. Той ще бъде спасен, когато повярва, че с кръщението Си Христос е имал за цел да вземе греховете му върху Себе Си.

  С други думи, повярвай във факта, че Исус е дошъл в плът и е бил кръстен и разпнат, за да изличи всичките грехове на човека. Да имаш пълна вяра във всичко това и да си убеден, че Исус е бил възкресен, за да стане Спасителят на всички, които вярват в Него, е истинско покаяние и автентична вяра.

  Назад към списъка


  Printable version   |  

   
  Проучване на Библията
      Проповеди
      Символ на вярата
      Какво e евангелието?
      Библейски термини
      Често задавани въпроси за християнската вяра
   

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.