" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  Кратко Обяснения на Някакви Библейски Термини
 - Свързани с Евангелието на водата и Духа

 

 • Праведни
 • Тези, които чрез вярата в евангелието на водата и Духа са получили опрощението на всичките грехове и са станали безгрешни пред Бога, наричат се праведни. В Римляни 4:7-8 се казва: "Блажени ония, чиито беззакония са простени, Чиито грехове са покрити; Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях.” Блажени тук означават само праведни, които са получили опрощението на греха. Понеже Бог е свят и справедлив, Той не одобрява като праведни тези, които имат грях в сърцата си. Когато нашите беззакония са опростени, а нашите грехове са покрити, ставаме безгрешни и свети чрез истинната вяра в Исус Христос, тоест вярвайки че ние предадохме своите грехове на Исус чрез Неговото кръщение, и че чрез смъртта на Кръста Исус е изкупително заплатил цената на нашите грехове на Кръста за нас.

  Понеже Бог не лъже, Той никога не одобрява като праведни тези, които имат грях. Напротив, Той ги осъжда и хвърля в огън на ада. За да станем безгрешни пред Бога, ние трябва да вярваме в сърцата си, че всичките ни минали, настоящи и бъдещи грехове бяха възложени на Исус веднъж завинаги, когато Той се кръсти от Йоан Кръстител, и по този начин да отрежем своите грехове от сърцата си. Всъщност праведни пред Бога означават тези, които са станали безгрешни в сърцата си вярвайки в кръщението на Исус и в Кръста. Ако някои човеци все още имат грях в сърцата си, даже ако вярват в Исус, и все още се молят с молитвите на покаяние, тогава такива хора са грешници, не Божиите чада.

  Бог няма да оправдае нечестивия (Изход 23:7), защото Той не лъже. Затова тези, които не вземат под внимание кръщението на Исус и вярват само в кръвта на Кръста, никога не могат да станат праведни.

  Назад към списъка


  Printable version   |  

   
  Проучване на Библията
      Проповеди
      Символ на вярата
      Какво e евангелието?
      Библейски термини
      Често задавани въпроси за християнската вяра
   

  Регистрирай се като сътрудник
  Зоната на съдружника
  Bookmark
     
  Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.