" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

НАЧАЛНА СТРАНИЦА   |  КАРТА НА САЙТА  |  КОНТАКТИ C HAC  |  ПОМОЩ    
Проучване на Библията Безплатни християнски книги Безплатни християнски е-книги За нас
  Авторско Право

 

Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission.

All rights reserved.

Всички материали на този сайт не могат да се възпроизвеждат, разпространяват, предават, показват, публикуват или разгласяват без предварителното писмено разрешение на Мисията "Нов Живот". Не можете да изменяте или премахвате търговска марка, авторското право или другия надпис на копията на материала.

Обаче можете да изтегляте материала от Мисията "Нов Живот" в Интернет (едно четимо и едно печатно копие на страница) само за лична, некомерсиална употреба.

 

Политика на употреба на материалите на нашия сайт

Мисията "Нов Живот" разрешава употреба на материалите на сайта си само с цел за публикуването в Интернет. Всички други употреби като разпространение чрез печатане, радиопредаване, телевизионно предаване или други средства за масова информация, са забранени.

Ако искате да публикувате нашите материали на сайта си, трябва да се съгласявате със следните договорни условия:

  1. Сайтът, дето материали ще бъдат публикувани, не може да бъде вреден и да упражнява нездраво влияние (тоест сайтове, които съдържат порнографски материали, са свързани с хазарт, насилие или иначе популяризират нелегална деятелност).
  2. Вие трябва да съобщите на нашия уебмастер (webmaster@bjnewlife.org) и изпратите му кратко описание на сайта си и предлагания адрес на нашите материали, и можете да публикувате материалите само след като получите разрешението от Мисията "Нов Живот".
  3. Трябва да ходатайствате за правото на употреба на нашите материали и да получавате разрешението от нас на всеки материал, а не даваме никакво постоянно право на употреба.
  4. Не можете да публикувате нашите материали по никакъв начин, който изопачава, злепоставя, поврежда, очерня, омаловажава или иначе е неприязнено настроен към Мисията "Нов Живот".
  5. Когато публикувате нашите материали, не Ви е позволено да ги вземате, изменяте или преправяте.
  6. Вие трябва да уточнявате източника на публикуваните материали в края на материал както следва:
    Източникът: Сайтът на Мисията "Нов Живот" (www.bjnewlife.org)
  7. Когато уточнявате източника, Вие трябва да упоменавате правилния линк (http://www.bjnewlife.org).


 

 

Регистрирай се като сътрудник
Зоната на съдружника
Bookmark
   
Copyright © 2001 - 2019 The New Life Mission. All Rights Reserved.